./E'* E$33) EC) 'D'C+1 7D('

utorak , 20.04.2021.

41C) FBD 9A4 ('DB7JA D/JG' 'D-D 'DEF'3( DC A*4ED ./E'* FBD 9A4 ,/) 'D3'E1 FBD 'D9A4 H'D#E*9) H'DEE*DC'* 'D.'5) HGJ ./E) 1'&9) FBHE (*6EJFG' AJ ,EJ9 'DE/F H'DEF'7B 'DE.*DA) (#9DI E3*HI CD E' 9DJC A9DG GH 'D*H'5D E9 FBD 9A4 ,/) 'D-E/'FJ) H3J*E FBD 'D#E*9) %DI EC'F %B'E*C 'D*'DJ HAJ 'F*8'1C 9F/ H5HDC F9E 'D#E1 J*E (G0G 'D3GHD)!

J*E FBD 9A4 ,/) 'D3F'(D (4CD "EF H(/B) 9'DJ) ('3*./'E #-/+ 'D##HF'4 HH3'&D 'DFBD H*BFJ'* 'DFBD 'D-/J+) 'D*J **E EF .D'D A1JB 9ED EEJ2 9'DJ 'DE3*HI.

E$33) EC) H./E'*G'

ponedjeljak , 29.03.2021.


EF (JF 'D#3&D) 'D*J J71-G' 'DE*FBDHF :'D(K' E' %0' C'F* ./E'* FBD 'D#E*9) E*'-) (4CD 31J9 AJ 41C) FBD 9A4 ('D/E'E
'D','() F9E HGJ E$33) ./E'* FBD 'D#E*9) (#39'1 E9BHD) HEH+HB) DD:'J). HE9 0DC A%F 'D9ED'! J.'AHF #-J'FK' EF 'D'3*E'1'* 'D*J J-*',HF DED&G' #H #FGE BDBHF (4#F 'DE4CD'* 'D*J B/ JH',GHFG' %0' DE *5D #E*9*GE CE' GH E*HB9 HDCF E9 E$33) EC) 'D*J *9*(1 'A6D 41C) FBD 9A4 ('D.(1.
CE' **EJ2 41C) FBD 9A4 ('D,(JD (#FG' *B/E A1JB 9ED 0H .(1) 9'DJ) ('D%6'A) %DI 'D319) AJ 'D#/'! H'D'-*1'AJ) ADJ3 'D319) AB7 GJ EEJ2'* G0G 'D41C) HDCF 'D,H/) AJ 'D9ED H'DB/1) 9DI %FG'! 'DEG'E (4CD '-*1'AJ GJ EF #C+1 EEJ2'* G0G 'D41C) D0DC FF5- ('D*9'ED E9 'A6D 41C) FBD 9A4 ('D'-3'! HGJ E$33) EC) .

'D./E'* 'DEB/E) EF E$33) EC)

utorak , 09.03.2021.


*9*(1 E$33) EC) EF #4G1 'DE$33'* 'DE*H',/) -'DJ' AJ 'DEEDC) H'D*J **.55 AJ FBD 9A4 (,/)
HEF #GE E' JEJ2 E$33) EC) GJ #FG' *:7J C'A) 'DE/F 'D39H/J) A#J6' *9*(1 G0G 'DE$33) #A6D 41C) FBD 9A4 (EC)
H*9*(1 E/JF) 'D7'&A EF 'DEF'7B 'D*J J-*', 'DEBJEJF AJG' %DI 'D'F*B'D (4CD C(J1 EF HB*' D".1 D0DC J*E 'D(-+ 9F 41C) FBD 9A4 ('D7'&A
HGF' J*E *14J- E$33) EC).
CE' J*E *14J- 'A6D41C) FBD 9A4 (1'(:
H 41C) FBD 9A4 ('D,EHE
(#3E E$33) EC) 'DEEJ2) 'D*J *B/E ./E'* FBD 9A4 (/HF #J .3'&1 #H ./H4.

./E'* E$33) EC)

ponedjeljak , 25.01.2021.

*9*(1 E$33) EC) DFBD 'D9A4 EF #GE 'D41C'* 'DE*.55) AJ E,'D FBD 'D9A4 H'D'+'+ /'.D 'DEEDC) 'D91(J) 'D39H/J) H*9*(1 G0G 'D41C) EF #A6D 41C) FBD 9A4 (,/) HGJ *B/E ./E) *H5JD 'D#E*9) EF 'D('( %DI 'D('( -J+ J*E '3*D'E #E*9*C #H E9/'*C 'D1J'6J) EF EF2DC #H EC*(C #H #J 9FH'FC H*3DJEG' %DI AF/BC #H EF*,9C #H #J 9FH'F ".1.

**F'B5 (/D'* 'D#E*9) H**2'J/ 13HE 'D#E*9) 'D2'&/) D' J3*7J9 (96 'DE3'A1JF %/'1) #E*9*GE ,3/JK' H.'5) (96 C('1 'DE3'A1JF H'DE3'A1JF 0HJ 'D%9'B) HD0DC J-*',HF %DI 41C) FBD 9A4 (EC) H41C) FBD 9A4 ('D7'&A

E' GJ E2'J' ./E'* *H5JD 'D#E*9) GJ:

• JECFC 'D3A1 (-BJ() J/C AB7 H*BDJD BH'&E 'D'F*8'1 9F/ *3,JD 'DH5HD J9FJ 'D3A1 (#E*9) 'DJ/ AB7 #FG JECFC H*,F( 7H'(J1 'F*8'1 'D#E*9) 'D7HJD).
• *,F( 'D'F*8'1 AJ /'&1) 'D#E*9) AJ E7'1 H,G*C.
• 'DB6'! 9DI -'D'* AB/'F 'D#E*9) #H *#.J1G' #H *DAG' 9DI E*F 'D7'&1).
• 'D'E'F H'D9F'J) ('D9A4 H'D'+'+ (/1,) C(J1)
• 'D319) E9 #A6D 41C) FBD 9A4 ('D/E'E A.D'D JHE H'-/ JECFC 'DFBD H'D'F*B'D EF EC'F D'.1 (CD 3GHD).


G0G 'DEEJ2'* 'D*J JECFC 'D-5HD 9DJG' E9 41C) FBD 9A4 (1'(: CE' JECFC 'D*H'5D E9 'A6D 41C) FBD 9A4 ('D,EHE HGJ E$33) EC) DD-5HD 9DI #A6D 'D#39'1 H'D91H6 HD' *-'HD 'D'F./'9 AJ 'D#39'1 'DE*'FJ) 'D*J J916G' #:D( 'D41C'* 'DE*.55) AJ FBD 'D9A4 A'DC+J1 EF 'D41C'* */9J #FG' 'B6D 41C) FBD 9A4 ('D.(1 H#A6D 41C) FBD 9A4 ('D,(JD HDCF AJ 'D-BJB) JCHF 'DG/A EF G0G 'D41C'* GH ,E9 'DE'D EB'(D ./E) E*/'FJ) 'DE3*HI AEF #C+1 E' JEJ2 E$33) EC) GJ 'D9E'D) 'DE/1() 'D*J D/JG' 'D*J ,9D*G' 'A6D 41C) FBD 9A4 ('D'-3'! H'A6D 41C) FBD 9A4 ('DB7JA

D0DC %0' CF* *(-+ 9F 'A6D 41C) FBD 9A4 (,/) H'F-'! E/F 'DEEDC) AGJ E$33) EC) 'DEEJ2).


<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.