Hrvatska numizmatika

četvrtak, 19.05.2011.

Narodna banka Srbije pušta u opticaj kovani novac od 1, 2, 5, 10 i 20 dinara

Ivo Andrić

Narodna banka Srbije pustiće u opticaj, u petak 20. maja, kovani novac od 1, 2, 5, 10 i 20 dinara s nešto izmenjenim obeležjima.

Kovanice od 1, 2, 5 i 10 dinara na licu imaju izmenjenu oznaku godine kovanja, „2011“, dok su ostala obeležja ostala ista kao i na prethodnim izdanjima. Na naličju ovih kovanica izmenjen je Veliki grb Republike Srbije, u skladu sa Uredbom o utvrđivanju izvornika Velikog i Malog grba, izvornika zastave i notnog zapisa himne Republike Srbije.

Na licu kovanice od 20 dinara, pored izmenjene godine kovanja, nalazi se i novo obeležje – lik Ive Andrića.

Kovani novac apoena od 1, 2, 5, i 10 dinara služiće prvenstveno za zadovoljavanje redovnih godišnjih potreba gotovinskog platnog prometa, dok se kovanica od 20 dinara, pored navedenih potreba, izdaje i povodom obeležavanja 50-godišnjice od Andrićevog dobijanja Nobelove nagrade za književnost.

Izvor: Narodna banka Srbije

Ključne riječi: kovani novac, kovanice, Srbija, 2011.
Keywords: coins, Serbia, 2011
English title: National Bank of Serbia Released to Circulation 1, 2, 5, 10 and 20 Dinara Coins


Coins Banknotes Militaria Store

- 03:14 - Komentari (0) - Isprintaj - #