downunder -

petak, 19.06.2009.

Dobro došli u Zapadnu Australiju

Klikni me za offline pregled ovog bloga - sa svim slikama do 2011. 51Mb! Unzip i klikni na index.htm.

Zahvaljujuci blogeru Malisi, prenosim vam kopiju dokumenta koji govori o mnogim stvarima o pocetku zivota na ovom kontinentu.

Nadam se da ne zamjerate sto sam jednostavno iskopirao sadrzaj iz pdf dokumenta o kojem se govori u doljnjem komentaru :)

Moje je osobno misljenje da je ovakav dokument na Hrvatskom jeziku za pozdraviti! Takodjer, kada ste jednom ovdje, moci cete vidjeti npr. u skolama za djecu, natpise kao recimo "ucionica", "dvorana za tjelesni" itd itd. Takodjer, brosure za javni transport na hrv. o cemu sam vec pisao...

Zgodno je to, nije li? Sve naravno ovisi gdje zivite, koliko je hrvatske djece u skolama i sl. Ne kazem da je posvuda tako!

Ako ima nejasnih pojmova kao recimo Medicare (zdravstvena zastita) ili Centrelink (socijalna skrb), slobodno pitajte.

Page 1

Početak života u AustralijiDobro došli uZapadnu Australiju
Hrvatski

CroatianSiječanj 2009.DIAC09/00530-61

Datum izdanja: Siječanj 2009.

Telefonski brojevi: Telefonski brojevi koji počinju s 1800 besplatni su ako nazivate s kućnog

telefona, a s javne govornice plaćate istu cijenu kao i za mjesni poziv. Razgovore koji počinju

brojem 13 ili 1300 plaćate kao i mjesne pozive. Neki od brojeva koji počinju s 1300 i 1800

mogu se koristiti jedino izvan glavnog grada. Pozive s mobitela plaćate po cijeni za mobitele.

Za brojeve koji ne počinju s 13, 1300 ili 1800: Ako zovete izvan Australije, prvo otipkajte

pozivni broj za Australiju 61, zatim predbroj za regiju bez 0, a onda telefonski broj. Ako

zovete iz Australije, ali izvan države ili teritorija koji zovete, otipkajte predbroj za regiju, a


onda telefonski broj.

Napomena: Mada su Department of Immigration and Citizenship (Ministarstvo useljavanja i

državljanstva) i drugi sudionci nastojali osigurati da informacije u ovoj brošuri budu točne u

vrijeme kad je brošura tiskana, u njoj su razni materijali koji podliježu redovitim promjenama.

Ministarstvo ili sudionici ne snose zakonsku odgovornost zbog nehata ako netko pretrpi

gubitak ili štetu kao posljedicu oslanjanja na informacije u ovoj brošuri.1

Sadržaj2


3
4
UvodDobro došli u Australiju, a osobito u Western Australiju.

Australska vlada, te državne, teritorijalne i mjesne vlade Australije, zajedno s nevladinim

ustanovama, pružaju australskim građanima široki izbor usluga. Ova brošura dat će vam

sažeti prikaz vrsta službi i pomoći koje vam stoje na raspolaganju i kamo možete poći tražiti

savjet.


Ova je brošura namijenjena svim potencijalnim i nedavno pristiglim doseljenicima u

Australiju, a naročito onima s trajnom boravišnom dozvolom, kao i njihovim sponzorima i

pružateljima usluga. Osobe koje su došle kao izbjeglice ili po humanitarnoj osnovi trebale bi

proučiti informacije koje je Department of Immigration and Citizenship (Ministarstvo

useljavanja i državljanstva) (DIAC) namijenilo baš za njih.

Uvijek će biti teško postići da sve informacije u brošuri budu mjerodavne za sve čitatelje.

Važno je imati na umu da neki doseljenici s trajnom boravišnom dozvolom i većina onih s

privremenom dozvolom možda neće imati pravo na sve navedene usluge.

Molimo pažljivo pročitajte ovu brošuru. Vjerujemo da će vam koristiti kad započnete novi


život u Australiji. Trebali biste koristiti najnovije izdanje, koje možete nabaviti kod brojnih

službi za pružanje pomoći oko nastanjivanja, kao i na internetskim stranicama ‘Living in

Australia’ (Življenje u Australiji) www.immi.gov.au/living-in-australia. Predlažemo vam da

najprije pročitate poglavlja od 1 do 4. U njima se govori o temama koje su vam vrlo važne

tijekom prvih tjedana po dolasku.

Pitanja s kojima ćete se suočiti na početku svoga novog života u Australiji složena su i

promjenjiva. Bit će izazova, ali također i nagrada. Na koncu, vaš uspjeh ovisit će o vašem


vlastitom nastojanju, kao i od dobre volje onih koji su vam voljni pomoći. Dobro došli i sretno!5
1. Što treba učiniti ubrzo nakon dolaskaDolje je popis 8 važnih stvari koje trebate učiniti što je prije moguće nakon dolaska u

Australiju. Označite ih kvačicom kad ih obavite.
Vaš Kontrolni PopisA Podnijeti molbu za Tax File Number (porezni broj)

B Prijaviti se u Medicare i razmotriti mogućnost

uzimanja privatnog zdravstvenog osiguranja

C Otvoriti bankovni račun

D Prijaviti se u Centrelink

E Javiti se u Health Undertaking Service


F Upisati se na satove engleskog

G Upisati djecu u školu

H Podnijeti zahtjev za vozačku dozvolu

Vidite 2. poglavlje, Pomoć u engleskom, gdje se nalaze obavijesti o službama za tumačenje i

pismene prijevode vaših isprava.

Vidite 4. poglavlje, Gdje potražiti pomoć, gdje ćete naći informacije o organizacijama koje

vam mogu pomoći u pitanjima nastanjivanja.
A. Podnijeti molbu za Tax File Number (porezni broj)Učinite to najprije. Za primanje prihoda u Australiji potreban vam je Tax File Number (TFN)

(porezni broj). Prihodom se smatra nadnica ili plaća na poslu, isplate koje daje država i

novac zarađen od investicija, uključujući kamate na štednoj knjižici.
Kako podnijeti molbu za tax file numberU Australiji možete telefonski nazvati Australian Taxation Office (ATO) (Australski porezni

ured) i zatražiti ih da vam pošalju obrazac za molbu. Druga je mogućnost da molbu za TFN

podnesete preko interneta na ATO web stranici, 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Osim toga,

obrasce za molbu možete nabaviti i u uredima ATO ili Centrelinka, čije se adrese nalaze u

telefonskom imeniku White Pages.
Kako kontaktirati Australian Taxation Office (ATO)Telefon

13 2861

Podnijeti molbu za TFN onlineOsobnoATO web stranicaVidite 7. poglavlje, Zapošljavanje, za više informacija o porezu.B. Prijaviti se u Medicare i razmotriti mogućnost uzimanja

privatnog zdravstvenog osiguranjaAustralska vlada pomaže u plaćanju troškova liječenja kroz program pod nazivom Medicare.

Vlada također subvencionira troškove za većinu lijekova kroz program Pharmaceutical
6
Benefits Scheme (PBS) (Program dotacija za farmaceutske proizvode). Poslovanjem

Medicare-a i PBS-a upravlja Medicare Australia.

Možda imate pravo učlaniti se u Medicare i odmah steći pravo na korištenje zdravstvenih

usluga i programa. To uključuje besplatno bolničko liječenje, pomoć u plaćanju troškova

liječenja izvan bolnice i kupnju lijekova na popust. Važno je znati da na Medicare nemaju


pravo svi doseljenici, pa morate kontaktirati Medicare da doznate imate li vi pravo.

Medicare ima Paket informacija (Information Kit), koji je preveden na 19 jezika. On

objašnjava Medicare i druge državne zdravstvene službe, te uvjete za stjecanje prava na

povlastice i isplate. Sjetite se zatražiti taj paket informacija kad ste u uredu Medicare-a ili

Informativnom centru za doseljenike ili posjetite njihovu internetsku stranicu.Kako se prijaviti u Medicare
Da biste se prijavili u Medicare, trebate otići u ured Medicare-a 7 do 10 dana nakon dolaska

u Australiju i sa sobom donijeti putovnicu, putne isprave i trajnu poravišnu vizu. Ako

ispunjavate sve potrebne uvjete za pristup, možete dobiti broj Medicare iskaznice, koji

možete koristiti dok poštom ne dobijete svoju iskaznicu nakon otprilike tri tjedna. U većini

slučajeva platit ćete liječničke usluge, a onda dobiti naknadu za dio plaćenog iznosa. Ako

hitno trebate ići liječniku, možete se prijaviti u Medicare bez da čekate 7 do 10 dana i

zatražiti privremeni broj.


Hitna medicinska intervencija dostupna je 24 sata dnevno u državnim bolnicama na

odjelima za hitne slučajeve ('Casualty' ili 'Emergency').Kako kontaktirati MedicareTelefon

13 2011

OsobnoMedicare paket informacija


(može se dobiti na raznim jezicima)

Medicare web stranicaUz Medicare postoje i mnogi različiti fondovi privatnog zdravstvenog osiguranja koji mogu

pokrivati usluge koje Medicare ne pokriva, npr. zubara, većinu usluga optičara i prijevoz

kolima hitne pomoći.

Više informacija o privatnom zdravstvenom osiguranju naćI ćete u 11. poglavlju, Zdravstveni

sustav .
C. Otvoriti bankovni računU Australiji ljudi svoj novac obično drže u banci, stambenoj zajednici ili kreditnoj zadruzi.

Većina prihoda, uključujući plaće i državne isplate, uplaćuje se direktno na bankovni račun.

Australci se koriste bankovnim i kreditnim karticama u razne svrhe.

Preporučuje se da otvorite bankovni račun u banci, stambenoj zajednici ili kreditnoj zadruzi u

roku od 6 tjedana po dolasku, jer vam je tada obično dovoljna putovnica za identifikaciju.


Nakon 6 tjedana trebat će vam dodatni oblik identifikacije da biste otvorili račun, pa biste

mogli imati poteškoća ako nemate dovoljno isprava. Izvjestite banku o svome poreznom

broju (TFN) da biste izbjegli plaćanje većeg poreza na stečene kamate.

Za daljnje informacije o otvaranju bankovnog računa posjetite doljnju web stranicu.D. Prijaviti se u Centrelink
Državna ustanova pod nazivom Centrelink pomaže u traženju posla, isplate socijalne zaštite

i drugih vrsta pomoći. Novodošli stanovnici mogu se prijaviti u Centrelink da im se pomogne

u traženju posla, priznavanju inozemnih kvalifikacija i upisu na odgovarajuće tečajeve.7

Centrelink isto drži obrasce za molbu za Tax File Number i može vam pomoći da predate

molbu u Porezni ured, kako ne bi došlo do kašnjenja isplata. Isplate se mogu davati od dana

kad ste kontaktirali Centrelink. Da biste bili plaćeni od dana kad ste stigli u Australiju, morate

ih kontaktirati istog dana i podnijeti zahtjev u roku od 14 dana.

Doseljenici po humanitarnoj osnovi imaju pravo od Centrelinka dobivati Crisis Payment

(isplatu za krizne slučajeve). Takav doseljenik mora podnijeti zahtjev u roku od 7 dana od

dolaska u Australiju ili kontaktirati Centrelink o namjeri podnošenja zahtjeva u roku od 7 dana

od dolaska i onda podnijeti zahtjev u roku od 14 dana od tog kontakta. Za više informacija

pogledajte 8. poglavlje, Socijalna zaštita:


Ako imate djecu, možda ćete imati pravo na isplate obiteljskog doplatka kojeg financira

država da bi vam se pomoglo u podizanju djece.

Više informacija naćI ćete u 2. poglavlju, Pomoć u engleskom, 7. poglavlju, Zapošljavanje i 8.

poglavlju, Socijalna zaštita.Kako kontaktirati Centrelink
Telefon

13 1021

Pomoć na drugim jezicima

13 1202

OsobnoCentrelink-ova web stranica


Za novodošle doseljenikeInformacije na drugim jezicima


E. Javiti se u Health Undertaking ServiceAko ste potpisali Health Undertaking (Form 815) (Suglasnost za obvezan zdravstveni

pregled) na zahtjev inozemnog predstavništva Ministarstva useljavanja i državljanstva


(DIAC), morate nazvati Health Undertaking Service (Službu za obvezne zdravstvene

preglede) nakon dolaska u Australiju.

Kad nazovete Health Undertaking Service, oni će vam reći gdje je najbliža Health Authority

Clinic (ovlaštena klinika) u kojoj možete obaviti preglede.

Health Undertaking Service

1800 811 334

(9-16 h, ponedjeljak do petak)F. Upisati se na satove engleskog
Komuniciranje na engleskom jeziku vrlo je važno i otvara put uspješnom nastanjivanju.

Ako ne govorite engleski, izrazito vas potičemo da počnete učiti što je prije moguće nakon

dolaska.

Tečajevi engleskog jezika za novodošle u Australiju osigurani su kroz Adult Migrant

English Program (AMEP) (Program engleskog jezika za odrasle doseljenike). Kao

novodošli stanovnik možda ćete imati pravo na 510 sati besplatnog učenja engleskog jezika.


AMEP nudi više opcija, tako da svejedno možete učiti engleski ako radite, imate obitelj ili

druge obveze.G. Upisati djecu u školuPo australskom zakonu djeca u dobi od 5 do 15 godina moraju ići u školu. Djecu trebate

upisati u školu što je prije moguće. Više informacija naći ćete u 10. poglavlju, Školovanje i

briga o djeci.
8
H. Podnijeti zahtjev za vozačku dozvoluAko imate trajnu boravišnu dozvolu i imate važeću vozačku dozvolu iz druge zemlje, na

engleskom jeziku ili uz službeni prijevod iz prihvatljivog izvornika, imate pravo voziti prva 3

mjeseca nakon dolaska. Poslije toga, ako želite voziti, trebat ćete imati odgovarajuću


australsku vozačku dozvolu. Da biste dobili vozačku dozvolu, obično trebate proći teoretski

ispit, praktični ispit vožnje i pregled vida. U Australiji vozačke dozvole izdaju državne i

teritorijalne vlade.

Ako nemate vozačku dozvolu iz druge zemlje, trebat ćete položiti vozački ispit znanja (Driver

Knowledge Test) da biste dobili dozvolu za vozača učenika.

Department of Planning and Infrastructure

13 1156

Izvan Western Australije

9427 6404


TTY (za osobe s oštećenim sluhom i govorom)

9216 8484

Fax

9427 8191

E-mailWebsite


Napomena: U Australiji postoje strogi prometni zakoni i zakoni o vožnji pod utjecajem

alkohola koje trebate poštovati. Više informacija naći ćete u 5. poglavlju, Australski običaji i

zakon.

Za službeni prijevod vozačke dozvole vidite 2. poglavlje, Pomoć u engleskom.
9
2. Pomoć u engleskomUsluge prevođenja i tumačenjaTumačenje
Translating and Interpreting Service (TIS National) (Služba za pismene prijevode i

tumačenje) može osigurati tumača preko telefona za preko 120 jezika i narječja. TIS National

možete nazvati po cijeni mjesnog poziva (cijene poziva s mobilnog telefona mogu varirati).

TIS National je na raspolaganju 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, i može pomoći u hitnim

slučajevima bilo gdje u Australiji.

Ako ne govorite ili ne razumijete engleski, a trebate razgovarati s državnom ustanovom,

zatražite ih da kontaktiraju TIS National, koji će vam pomoći komunicirati s tom ustanovom.


Obično će vam se osigurati tumačenje putem telefona, ali ako je potrebno, državne ustanove

mogu dogovoriti da tumač bude osobno prisutan. Državna ustanova bi trebala platiti troškove

tumača. Svakako provjerite radno vrijeme državne ustanove s kojom želite razgovarati prije

nego nazovete.

Ako vam je teško razumjeti automatizirane telefonske poruke državnih ustanova, nazovite

TIS national direktno i oni će vam pomoći.

Ako vam je potrebna pomoć tumača dok razgovarate sa svojim liječnikom, možete ga

zatražiti da kontaktira TIS National na Doctor’s Priority Line (prioritetnoj liniji za liječnike)

kako bi dobio telefonskog tumača. Liječnik također može dogovoriti dolazak tumača u


ambulantu ako je to potrebno.

Translating and Interpreting Service (TIS National)

131 450

TIS National web stranica


Ako se želite obratiti Centrelinku, a potrebna vam je pomoć tumača, možete nazvali

Centrelink direktno na:


Centrelink (uz pomoć tumača)

13 1202

Centrelink web stranica


Kartica ‘I need an interpreter’ (Trebam tumača)
TIS National izdaje kartice ‘I need an interpreter’ (Trebam tumača) za osobe koje se ne služe

engleskim i traže pomoć tumača. Kartica standardne veličine, sa znakom National

Interpreter, napravljena je da pomogne osobama koje ne govore engleski zatražiti pomoć

tumača kad trebaju komunicirati s državnim službama, društvenim grupama i poslovnim

organizacijama. Korisnik može jednostavno pokazati karticu kako bi kazao da mu je potreban

tumač.

Na prednjoj strani kartice može se upisati jezik koji korisnik preferira, a na stražnjoj strani se

nalaze kontaktni podaci za TIS National. Karticu može koristiti bilo koja osoba u Australiji

koja govori drugi jezik i treba ili želi koristiti tumača za komunikaciju.


TIS National daje kartice besplatno raznim državnim ustanovama, društvenim grupama i

neprofitnim organizacijama kako bi ih podijelili svojim klijentima koji ne govore engleski.

Kartice se mogu naručiti elektroničkom poštom od TIS Client Liaison and Promotion (službe

za veze s klijentima i promidžbu) na


.

Napomena: TIS National obično radi na osnovi naplaćivanja pristojbi za usluge i mogu


potraživati honorar za tumačenje.

TIS National rado prima upite australskih rezidenata i državljana koji su zainteresirani za

honorarni posao tumača na ugovor za pružanje usluga tumačenja članovima australske

zajednice koji ne govore engleski. Ako se dobro služite engleskim i bar još jednim jezikom,

razmislite o podnošenju molbe da postanete honorarni tumač za TIS National. Za daljnje10

pojedinosti vezano uz zapošljavanje tumača i radne uvjete nazovite u TIS National referenta

za ugovore (Contract Manager) na 1300 132 621.Pismeni prijevodi važnih ispravaEngleski prijevod sažetaka/izvadaka iz nekih isprava koje su vam neophodne za

nastanjivanje u Australiji možete dobiti besplatno od Department of Immigration and

Citizenship (DIAC) (Ministarstva useljavanja i državljanstva). U te se isprave ubrajaju rodni i

vjenčani list, vozačka dozvola, školske kvalifikacije i podaci o radnome iskustvu.


Ako želite dobiti besplatan prijevod, trebate imati trajnu boravišnu dozvolu ili biti australski

državljanin i trebate podnijeti zahtjev u roku od 2 godine nakon dolaska ili dobivanja dozvole

za stalni boravak. Zahtjev za prijevod isprava trebate predati preko Adult Migrant English

Program (AMEP) službe (vidite dolje).

Prijevod ostalih isprava može se dobiti preko ovlaštenih prevodilaca uz plaćanje. Popis

ovlaštenih prevodilaca za vaš jezik naći ćete na web stranici National Accreditation

Authority for Translators and Interpreters (NAATI) (Nacionalno tijelo za akreditaciju


prevodilaca i tumača).

NAATI Hotline

1300 557 470

NAATI web stranica


Učenje engleskog za odrasle
Adult Migrant English Program (AMEP) (Program engleskog jezika za odrasle

doseljenike)Učenje engleskog jezika jedan je od prvih i najvažnijih koraka koje možete poduzeti za

uspješno nastanjivanje u Australiji i postizanje postavljenih ciljeva. Ako imate pravo na

AMEP, možete dobiti osnovnu poduku iz engleskog jezika koja će vam pomoći u

svakodnevnim društvenim situacijama I u nekim situacijama na poslu.

Ako ispunjavate uvjete za AMEP, imate pravo učiti engleski do 510 sati poduke ili dok ne


postignete funkcionalni nivo engleskog, štogod od tog bilo prvo. Ako ste došli po

humanitarnoj osnovi i doživjeli mučenje ili traumu prije dolaska u Australiju, ili imali vrlo nisko

obrazovanje, možda možete dobiti i više sati nastave.

Trebate obaviti test govora, čitanja, pisanja i slušanja engleskog jezika kako bi se vidjelo

ispunjavate li uvjete za nastavu kroz AMEP. Ako niste obaviti test engleskog u inozemstvu

kao dio postupka molbe za useljenje, bit ćete testirani kad se prijavite za nastavu kroz AMEP

u Australiji.

Trebate se prijaviti za nastavu kroz AMEP u lokalnom AMEP centru u roku od tri mjeseca od

dolaska u Australiju ili od stjecanja dozvole za stalni boravak. Trebate započeti pohađati


nastavu u roku od godine dana ili možda nećete imati pravo učiti engleski kroz AMEP. Nakon

što se prijavite, možda možete odgoditi početak nastave engleskog ako vam je zbog

obiteljskih, poslovnih ili drugih obveza teško pohađati nastavu.

AMEP nudi više različitih načina učenja. Nastavu možete pohađati puno radno vrijeme ili

skraćeno, preko dana, navečer ili vikendom. Nastava se održava u gradovima i ruralnim

područjima. Engleski također možete učiti kod kuće putem dopisnog tečaja (Distance

Learning) ili uz pomoć kućnog instruktora. Ako imate djecu predškolske dobi, može se

organizirati besplatno čuvanje djece dok ste na nastavi.

Enquiries Line


131 881

AMEP website


Settlement Services Locator

11
Ako se želite prijaviti ili doznati imate li pravo na AMEP, kontaktirajte najbližeg pružatelja

usluga (podaci su niže navedeni).

AMES WA

E Block


Carlisle Campus - Swan TAFE

Cnr Oats and Bank Sts

PERTH WA 6101

Tel: 9267 7335

Fax: 9267 7331

Perth CBD region

Central TAFE

Level 3, 25 Aberdeen St


PERTH WA 6000

Tel: 9427 1377

Fax: 9427 1981

AMEP website (uključujući informacije na drugim jezicima)


Vaš Migrant Resource Centre (Informativni centar za doseljenike) (vidite 4. poglavlje, Kome


se obratiti za pomoć) i Centrelink (vidite 7. poglavlje, Zapošljavanje) imaju informacije o

AMEP-u i drugim načinima poboljšanja engleskog jezika.Ostale mogućnosti učenja engleskogPoduka iz engleskog jezika također se može dobiti kroz ciljane programe koje vodi

Department of Education, Employment and Workplace Relations (DEEWR) (Ministarstvo


obrazovanja, zapošljavanja i radnih odnosa) i državne/teritorijalne vlade. DEEWR ima 2

jezična programa vezana uz zapošljavanje za odrasle osobe radne dobi (15 – 64 godine).

Prvi je Language, Literacy and Numeracy Program (LLNP) (Program jezika, pismenosti i

računanja), koji pruža do 800 sati obuke iz jezika, pismenosti i računanja onima koji imaju

problema pronaći zaposlenje zbog slabe pismenosti ili slabog znanja engleskog jezika.

Možda imate pravo na LLNP ako ste već završili AMEP tečaj ili ako nemate pravo na AMEP.

LLNP se sastoji od učenja engleskog, čitanja, matematike i stručnih tečajeva da vam se

pomogne u pronalaženju posla. Da biste imali pravo na LLNP, morate biti prijavljeni kao Job


Seeker (tražitelj posla) u Centrelink-u.

Centrelink

13 1021

Ako ne govorite engleski

13 1202

LLNP web stranice
Drugi je program Workplace English Language and Literacy (WELL) (Program engleskog

jezika i pismenosti na radnom mjestu), koji organizacijama daje novčana sredstva za obuku

radnika iz engleskog, pismenosti i računanja.

WELL Program

1300 363 079

Web stranicaDEEWR također daje intenzivne tečajeve engleskog jezika novodošlim učenicima/

studentima mlađim od 18 godina u sklopu programa English as a Second Language for

New Arrivals (ESL-NA) (Engleski kao drugi jezik za novodošle učenike). Svrha programa je

poboljšanje obrazovnih mogućnosti i rezultata novodošlih učenika/ studenata neengleskog

jezičnog podrijetla razvijanjem njihovog znanja engleskog jezika i pomaganjem da se uključe


u glavne obrazovne aktivnosti.

ESL-NA Program

1300 363 079

Web stranica


Tečajevi engleskog jezika također se mogu pohađati preko drugih obrazovnih ustanova i

društvenih centara. Vidite 7. doglavlje, Zapošljavanje i 10. poglavlje, Školovanje i briga o


djeci, pod Stručno obrazovanje.12
3. Hitne službe
U hitnom slučaju nazovite 000 za:

Police (policiju)

Ambulance (hitnu pomoć)

Fire Brigade (vatrogasce)

Pozivi 000 (triput nula) su besplatni. Budite spremni dati svoje ime, adresu i telefonski broj


(ako ga imate) i rećI koja vam služba treba.

Ako ne govorite engleski, prvo morate reći operateru koju vrstu pomoći trebate (jednostavno

recite: “Police”, “Ambulance” ili ”Fire”), a zatim recite kojim jezikom govorite. Izravno će vas

spojiti sa Službom za prijevode i tumačenje (TIS National), stoga nemojte prekidati

telefonsku vezu. TIS National tumač će tada pomoći policiji, hitnoj pomoći ili vatrogascima da


dobiju vašu adresu i ostale podatke.Police (Policija)U hitnom slučaju nazovite 000 i zatražite “Police”.

Za slučajeve koji nisu hitni nazovite 131 444 ili svoju mjesnu policijsku postaju. Popis


njihovih brojeva nalazi se pod nazivom ‘Police stations’ u telefonskom imeniku White Pages.

Policijske usluge se ne naplaćuju.

Policija u Australiji nije vezana uz vojne snage i nema udjela u politici. Njihov je cilj zaštititi

živote i imovinu u zajednici, spriječiti ili otkriti kriminal i očuvati mir. Policija može intervenirati

u porodičnim pitanjima kad postoji sukob u obitelji ili se sumnja na fizičko, seksualno ili

psihološko zlostavljanje.Ambulance (Hitna pomoć)
Ako vam je potrebna hitna pomoć, nazovite 000 i zatražite “Ambulance”. Kola hitne pomoći

pružaju hitan prijevoz do bolnice i liječničku pomoć na licu mjesta. Upamtite, NE

SPUŠTAJTE TELEFONSKU SLUŠALICU ako ne govorite engleski – recite koji jezik govorite

i tumač će vam pomoći u pozivu.

U nekim državama i teritorijima služba hitne pomoći može biti besplatna ili uz popust onima

koji primaju australsku državnu mirovinu ili koji imaju Health Care Card (zdravstvenu


popusnu iskaznicu) (koju Centrelink daje osobama s niskim primanjima). Ako nemate takve

povlastice, ova usluga može biti vrlo skupa, stoga bi možda bilo dobro postati ambulance

member (član hitne pomoći) ili pristupiti privatnom zdravstvenom osiguranju koje pokriva

troškove hitne pomoći. Vidite 11. poglavlje, Zdravstveni sustav.


9334 1222
Fire Brigade (Vatrogasci)U hitnim slučajevima nazovite 000 i zatražite “Fire Brigade”. Vatrogasci gase požare,

spašavaju ljude iz zapaljenih zgrada, a također pomažu i u situacijama gdje postoji opasnost

od plina i kemikalija. U slučajevima koji nisu hitni nazovite jedan od brojeva navedenih pod

nazivom ‘Fire brigades’ u telefonskom imeniku White Pages.
13
Brojevi ostalih hitnih službiKorisni brojevi hitnih službi navedeni su na početku vašeg lokalnog telefonskog imenika

White Pages. To su:

Poisons Information Centre


13 1126

(24-satna telefonska služba)


1800 688 009

(24-satni besplatni pozivi za krizne slučajeve)
14
4. Gdje potražiti pomoćUsluge oko nastanjivanja za nedavno došle doseljenikeDepartment of Immigration and Citizenship (DIAC) (Ministarstvo useljavanja i državljanstva)

financira Settlement Grants Program (SGP) (Program dotacija za nastanjivanje), koji


pomaže oko nastanjivanja nedavno došlim doseljenicima s trajnom boravišnom vizom koji su

došli po humanitarnoj osnovi i za svojom obitelji sa slabim znanjem engleskog.

Ovisni članovi obitelji kvalificiranih doseljenika, uključujući nosioce privremenih viza kao što

su Prospective Marriage (viza za budući brak) i Provisional Spouse and Interdependency

(privremena viza za supružnika i međuovisnost) i njihovi ovisni članovi obitelji u ruralnim i

regionalnim područjima sa slabim znanjem engleskog također imaju pravo na te usluge.

U sklopu SGP-a organizacije dobivaju dotacije za provođenje projekata koji će pomoći novim

doseljenicima da se osamostale i ravnopravno sudjeluju u australskoj zajednici što je priije

moguće. Projekti mogu biti u sljedećim područjima – Orientation to Australia (Usmjeravanje


prema Australiji), Developing Communities (Zajednice u razvoju) i Integration (Integracija).

Daljnje informacije o SGP, uključujući podatke o organizacijama koje SGP financira, možete

naći na

Settlement Grants Program (SGP)

Settlement Services Locator
Adult Migrant English Program (AMEP) (Program engleskog jezika

za odrasle doseljenike)
Uz podučavanje engleskog, vaši nastavnici u AMEP-u pomoći će vam razumjeti australski

način življenja i svakodnevne aktivnosti kao što su poslovanje s bankom, odlazak u trgovinu,

podnošenje molbi za posao i sudjelovanje u zajednici. Osobe koje su s vama u razredu bit će

u sličnoj situaciji kao i vi, pa će moći s vama izmjenjivati korisne savjete. Više informacija o

AMEP-u, naćI ćete u 2. poglavlju, Pomoć u engleskom.

Settlement Services Locator

Etničke i društvene organizacijeIma mnogo etničkih i društvenih organizacija koje vam možda mogu pomoći ili vas uputiti

onima koji mogu pomoći. Također postoje klubovi, udruge i vjerske organizacije u koje ćete


se možda željeti učlaniti. Njihov popis nalazi se pod nazivom ‘Clubs’ i ‘Organisations’ u

telefonskom imeniku Yellow Pages. Vaš Informativni centar za doseljenike ili Agencija za

usluge doseljenicima rado će vam dati popis klubova i organizacija koji bi mogli odgovarati

vašim potrebama i interesima.Početna pomoć oko nastanjivanja za doseljenike po humanitarnoj

osnovi
Integrated Humanitarian Settlement Strategy (IHSS) (Integrirana strategija humanitarnog

nastanjivanja) pruža intenzivnu početnu pomoć oko nastanjivanja novim doseljenicima po

humanitarnoj osnovi, obično oko 6 mjeseci, ali se može i produžiti za klijente s dodatnim

problemima.15

IHSS ima svrhu pomoći doseljenicima po humanitarnoj osnovi da se što prije osamostale,

nudeći im specijaliziranu pomoć prema potrebama. Vođenjem slučajeva utvrđuju se potrebe

humanitarnih doseljenika i donosi se plan pružanja podrške za svaki pojedinačni slučaj.

Daljnje informacije o IHSS, uključujući podatke o organizacijama koje IHSS financira, mogu

se naći na

Integrated Humanitarian Settlement

Strategy (IHSS)

Službe za mlade ljudeYouth workers (radnici za mladež) kvalificirane su i iskusne osobe koje rade s mladim

ljudima. Oni rade u Youth Centres (centrima za mlade), Migrant Resource Centres

(informativnim centrima za doseljenike) i na općinama, gdje mladim ljudima pružaju

informacije, pomoć i aktivnosti u sigurnom okruženju.


The Source je web stranica Savezne vlade namijenjena mladima, gdje se može naći

mnoštvo informacija za mlade ljude.

Kids Helpline (24-satna služba)

1800 551 800

Kids Help websiteThe Source


Parent Help Centre (Centar za pomoć roditeljima)Informacije, savjeti i daljnji kontakti o brizi za djecu do 18 godina starosti.9272 1466

Country callers (Pozivi iz unutrašnjosti)

1800 654 4329223 1100

1800 643 000Pravna pomoćU svakoj državi i teritoriju nalaze se društvene organizacije koje daju informacije ljudima o

njihovim zakonskim pravima i obvezama, te nastoje unaprijediti dostupnost pravnome

sustavu.9261 6222

1300 650 579

Za pravnu pomoć po pitanjima koja se tiču socijalne zaštite, možete se obratiti na:

Social Security Appeals Tribunal

9229 1300

1800 011 140


Website


NasiljePostoje različite službe koje pomažu žrtvama kriminala i nasilja, uključujući i nasilje u obitelji

(domestic violence). Neke pomažu muškarcima i ženama i njihovim obiteljima da se nauče

kontrolirati u stresnim situacijama koje često potenciraju nasilje u obitelji. Pogledajte 5.


poglavlje, Australski običaji i zakon.16
Domestic Violence Counselling Services:9223 1111

Izvangradski pozivi

1800 199 008


9223 1188

Izvangradski pozivi


1800 007 339


9223 1199

Izvangradski pozivi

1800 000 599

Violence Against Women (24-satna telefonska pomoć)


1800 200 526

Violence Against Women website (uključujući informacije

na raznim jezicima)


Child Abuse Prevention Services (CAPS)

1800 688 009


(24-satni besplatni pozivi za krizne slučajeve)

CAPS website


Prava potrošačaUredi ombudsmana (pučkog pravobranitelja) istražuju pritužbe na državne organizacije i


privatne kompanije u nekim industrijama. Mogu poduzeti mjere da zaustave nezakonit,

pogrešan, nepravedan ili diskriminirajući način rada ili intervenirati nastojeći postići

pravednije rješenje za vas.

Australian Communications and Media Authority (ACMA) (Australsko nadleštvo za

komunikacije i medije) istražuje pritužbe o neprikladnom sadržaju na službama emitiranja

kao što su radio i televizija i internet. Pritužbu najprije treba podnijeti vlasniku službe. Ako se

spor ne riješi, pritužbu možete poslati na ACMA. Za daljnje obavijesti kontaktirajte:

Australian Communications and Media Authority (besplatan poziv)


1800 226 667

TTY (za osobe s oštećenim sluhom i govorom)

(03) 9963 6948

ACMA website


Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) (Australska komisija za


konkurenciju i potrošače) štiti potrošače od nepoštenog poslovanja u vezi cijena,

protukonkurentnog i nepoštenog trgovanja, te sigurnosti proizvoda.

Neki od brojeva su:


1300 302 5021300 362 072


(02) 6262 98221300 780 808


1300 780 8081300 780 808


1300 780 8081300 780 808


1800 640 6951300 780 808171800 062 0589220 7555

Besplatan poziv (izvan gradskog područja Pertha)

1800 117 000

Možete također poslati E-mail ombudsmanu za WA na: mail@ombudsman.wa.gov.au
Općinsko vijećeMožete se obratiti i općinskim uredima za informacije o službama na području gdje živite. Oni

su navedeni u telefonskom imeniku White Pages pod ’Local Councils’. (Vidite 14. poglavlje,

Mjesna uprava.)Seniors Information Service (Informativna služba za starije građane)
Ova služba nudi besplatne informacije i preporuke za daljnje kontakte za starije ljude i sve

koji su zainteresirani.

Office for Seniors Interests and Volunteering

6217 8855

Besplatan poziv STD

1800 671 233Infolink
Infolink je kompjutorizirana informativna služba državne vlade, a nalazi se u


3rd Floor, Perth Cultural Centre

James St

PERTH WA 6000


Tel: 9427 3111 or 1800 198 107Australian Government Regional Information Service (AGRIS)Australian Government Regional Information Service je informativna služba o uslugama

i programima savezne vlade za ruralnu i regionalnu Australiju. Oni izdaju knjigu pod nazivom

The Australian Government Regional Information Directory, koju možete nabaviti ako

nazovete:


Australian Government Regional Information Service

1800 026 222

AGRIS Regional Entry Point website


Pomoć u nuždiAko vam je hitno potrebna hrana, odjeća, sklonište ili namještaj, za pomoć se možete obratiti


‘non-government organisations’ (nedržavnim organizacijama) kao što su:


9475 5400


9328 1690


Nemojte se bojati zatražiti pomoć. Za neke vrste pomoći ponekad treba zadovoljiti određene

kriterije. Postoje brojne organizacije koje mogu pomoći ljudima u različitim okolnostima.

Možete se obratiti i drugim nedržavnim institucijama kao što su crkvene organizacije ili svojoj

općini da doznate što je na raspolaganju u vašem području.18
Pronalaženje rodbine
Australian Red Cross (Australski crveni križ) pruža usluge traganja za nestalima i

prenošenja poruka rodbini odvojenoj zbog rata, građanskih nemira ili prirodnih nepogoda.


9325 5111

Country callers (Pozivi iz unutrašnjosti)


1800 810 710Savjetovanje osoba u krizi putem telefonaPostoje brojne telefonske službe za osobno savjetovanje, uključujući Lifeline koji pruža

besplatno savjetovanje osobama u krizi 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Obratite im se ako

ste očajni, trebate samo razgovarati s nekim ili trebate nekog od njihovih stručnjaka za

savjetovanje u vezi s financijama, kockanjem ili problemima mladih.


Lifeline (24 Hour Crisis Line)

13 1114

Lifeline website


Crisis Care (Briga za osobe u krizi)
Ova služba pruža 24-satnu hitnu dobrotvornu pomoć. Pomoć je dostupna u slučajevima

nasilja u obitelji, obiteljskih problema i za svaku drugu hitnu potporu.


9223 1111

Country callers (Pozivi iz unutrašnjosti)

1800 199 008Savjetovanje za bračne i druge odnose
Relationships Australia osigurava savjetovanje, obuku i usluge mirenja za pojedince,

parove i obitelji. Oni naplaćuju usluge ovisno o vašim prihodima. Mogu se organizirati i

usluge tumača ako je potrebno.

Relationships Australia

1300 364 277

Relationships Australia websiteMen’s Line Australia pruža osobno savjetovanje, informacije i upućivanje na druge službe

da se pomogne muškarcima koji imaju problema u obiteljskom životu ili u emotivnim vezama.

Također pruža podršku i informacije ženama i članovima obitelji koji su zabrinuti za svoje

partnere, muževe ili očeve. Za daljnje informacije kontaktirajte:

Men's Line Australia (24-satna služba)

1300 789 978


Men's Line Australia website


Family Planning Association of WA (Udruga za planiranje obitelji)Family Planning Association (Udruga za planiranje obitelji) pruža savjetovanje o

seksualnome zdravlju, neplaniranoj trudnoći i svim drugim pitanjima vezanim uz to.9227 6177

Pozivi iz unutrašnjosti

1800 198 205Savjetovanje za žrtve mučenja i traumatrauma) daje savjete i podršku izbjeglicama i ljudima sličnih sudbina.19
Ima obučene savjetnike koji govore različite jezike, a može se organizirati i pomoć tumača za


jezike koje osoblje ne govori. ASeTTS pruža nereligiozne, politički neutralne i povjerljive

usluge.


286 Beaufort St

PERTH WA 6000

Tel: 9227 2700

Financijske uslugeU Australiji ćete naići na ogroman broj bankovnih, osiguravajućih, mirovinskih i investicijskih

proizvoda i usluga. Financijske proizvode i usluge smiju prodavati samo oni koji koji za to

imaju dozvolu od vlade. Protuzakonito je prodavati financijske usluge bez dozvole.

Understanding Money WebsitePostoje nepošteni ljudi koji će vas možda pokušati okrasti tako da vas prevarom namame da

im date novac. Ako imate bilo kakvu pritužbu na ulaganje novca, poslovne zajmove,

osiguranje, mirovinski fond, investiranje i financijski savjet, ili ako ste nesigurni ili sumnjičavi

prema ponuđenoj investiciji, kontaktirajte Australian Securities and Investments

Commission (ASIC) (Australsko povjerenstvo za sigurnosne papire i ulaganja):


ASIC Infoline

1300 300 630

ASIC website


Bankovno poslovanjeBankovne usluge pružaju banke, stambene zajednice i kreditne udruge. Da biste podigli


novac s računa, možete otići u banku ili pomoću bankovne kartice i PIN-a (osobnog

identifikacijskiog broja) podići gotovinu iz ATM-a (bankomata). Nemojte napisati svoj PIN na

bankovnu karticu. Ako vam bankovnu karticu ukradu ili je izgubite, smjesta to javite u svoju

banku.Zajmovi i krediti
Loan or credit (zajam ili kredit) je kad posudite novac i pristanete da ga vratite kasnije uzdodatnu naplatu zvanu kamate. Postoje različite vrste zajmova, kao što su osobni zajmovi,

stambeni zajmovi, kreditne kartice i prekoračenje računa. Troškovi zajma prilično variraju

ovisno o vrsti zajma, zajmodavcu, trajanju zajma, kamatnoj stopi i pristojbama. Važno je da

ne uzmete zajam ili koristite kreditnu karticu ako nemate sredstava za otplaćivanje

duga.


Ako vam je teško otplaćivati kredit jer ste se razboljeli ili izgubili posao, možete zatražiti da

vam se otplate izmijene. Zatražite pomoć od:


13 2300Financial counsellors (financijski savjetnici) daju besplatne savjete uz diskreciju. Da biste
pronašli najbližeg financijskog savjetnika, obratite se Australian Securities and Investments

Commission (ASIC) (Australskom povjerenstvu za vrijednosne papire i ulaganja) ili

Centrelink-ovoj Financial Information Service (Službi za financijske informacije)OsiguranjeInsurance (osiguranje) je kad svake godine platite određeni iznos da se zaštitite od rizika
gubitka novca ako nešto krene po zlu. Uobičajene vrste osiguranja jesu stambeno

osiguranje, osiguranje domaćinstva i osiguranje automobila. Ako imate auto, obavezno

trebate osiguranje treće strane da se zaštitite ako ozlijedite drugu osobu u saobraćajnoj

nesreći. Dobro je uzeti i puno kasko osiguranje, koje pokriva mnogo šire nadoknade.20

Citizen’s Advice Bureau (Savjetodavni ured za građane)Ured pruža višejezične informacije o vođenju budžeta, te nudi usluge u vezi poreza,

financijskih i pravnih pitanja. Za razgovor s njima nazovite:


25 Barrack St

PERTH WA 6000


Tel: 9221 5711Pomoć oko izračunavanja porezaAustralska poslovna godina (ili ‘financijska godina’) traje od 1. srpnja do 30. lipnja. Prema

australskom zakonu većina ljudi treba podnijeti poreznu prijavu u Australian Tax Office

(Australski porezni ured) između 30. lipnja i 31. listopada svake godine.

Tax Help stoji na raspolaganju osobama s niskim primanjima, uključujući starije osobe,


osobe koje dolaze iz različitih kulturnih i jezičnih krajeva, osobe aboridžinskog ili Torres Strait

Islanderskog podrijetla, te invalidne osobe. Tax Help je besplatna služba i može se koristiti

od 1. srpnja do 31. listopada. Da doznate imate li pravo na ovu uslugu i adresu najbližeg Tax

Help Centra, nazovite:

Tax Help

13 286121

5. Australski običaji i zakonPoznavanje i razumijevanje australskih običaja i zakona pomoći će vam da se prilagodite

životu u australskoj zajednici.

Australija je tolerantna, raznolika zajednica sa stanovnicima vrlo različitog kulturnog i

etničkog podrijetla. Australci dolaze iz svih krajeva svijeta. Oko 45 posto Australaca rođeno

je u inozemstvu ili im je bar jedan roditelj rođen u inozemstvu. Iako je engleski nacionalni


jezik, u Australiji se govori oko 300 jezika, uključujući jezike domorodačkog stanovništva.

Australci također ispovijedaju mnogo različitih vjera.

U Australiji svatko ima pravo iskazivati i pridržavati se svojih kulturnih i vjerskih običaja,

unutar zakona, i sudjelovati i pripadati zajednici kao Australac. U početku možda nećete biti

naučeni na takvu raznolikost. Međutim, ako ste otvoreni i imate poštovanja prema drugim

ljudima, idejama i tradicijama, vjerojatno ćete se uklopiti i biti uspješni u novom životu.Odgovornosti i vrijednosti
Sloboda i jednakost koju imamo u Australiji ovisi o tome koliko svatko izvršava svoje

odgovornosti. Od vas se očekuje da budete lojalni Australiji, podržavate naš demokratski

način života i pomažete da se održi australska tradicija prihvaćanja, uključivanja i poštenih

odnosa za sve.

Naše vrijednosti čine osnovu australskog slobodnog i demokratskog društva. To su:jednako poštivanje vrijednosti, dostojanstva i slobode svake osobe


sloboda govora


sloboda vjere i svjetovna vladasloboda druženja


podrška parlamentarnoj demokraciji i zakonskim odredbamajednakost pred zakonom


jednakost muškaraca i ženajednakost pružanja mogućnosti


miroljubivostduh jednakosti koji prihvaća toleranciju, uzajamno poštovanje i suosjećanje za

potrebite.Ravnopravnost i antidiskriminacijaVaše je pravo da vas poštuju i da se vaše potrebe cijene jednako kao i potrebe svih drugih.

Isto tako, i vi trebate poštivati druge ljude, bez obzira jesu li rođeni u Australiji ili su, kao i vi,

ovamo doseliti.


Prema saveznim i državnim/ teritorijalnim zakonima o antidiskriminaciji niti prema jednoj

osobi ne smije se postupati na manje povoljan način nego prema drugoj zbog njene dobi,

rase, zemlje podrijetla, spola, bračnog stanja, trudnoće, političkih i vjerskih uvjerenja,

invalidnosti ili seksualne orijentacije. Ovo se odnosi na većinu područja, uključujućI

zapošljavanje, školovanje, stanovanje, kupnju roba, i dostupnost uslugama kao što su

liječnici, banke i hoteli. Muškarci i žene jednaki su pred zakonom i u svim drugim prilikama.

Australija ima tradiciju slobode govora. Međutim, protuzakonito je vrijeđati, ponižavati,

napadati ili zastrašivati osobu ili grupu ljudi zbog njihove rase, spola, bračnog stanja,

trudnoće, ili političkih ili vjerskih uvjerenja.
22
Program Australske vlade Living in Harmony (Življenje u slozi) promiče gore opisane

australske vrijednosti, međusobne obveze i razumijevanje između ljudi različitih podrijetla.

Također se bavi problemom netolerancije. To čini kroz:

• Community Grants Program


• Partnerships Program

• strategiju javnog informiranja, što uključuje Harmony Day (Dan sloge) 21. ožujka

svake godine.

Za više informacija kontaktirajte:

Harmony Day

1800 331 100

Funded community projects

1800 782 002

Living in HarmonyAustralian Human Rights Commission (Australsko povjerenstvo za ljudska prava)

primjenjuje Savezni zakon na području ljudskih prava, antidiskriminacije i društvene pravde.

Australian Human Rights Commission

1300 369 711

TTY (za osobe s oštećenim sluhom i govorom)


1800 620 241

Web stranica


(uključujući informacije na drugim jezicima)Kažnjivi prekršaji
Kriminalom se obično smatra svako ponašanje ili čin koji je protuzakonit i zbog kojeg se

može biti kažnjen. U Australiji se očekuje od svakog da se pridržava australskih zakona. Za

više informacija o kažnjivim prekršajima i ulozi policije u Australiji pogledajtewww.apmab.gov.au/pubs/PoliceGuide.html (pristupačno na 8 jezika).Obavljanje vjerskih i kulturnih običaja mora biti u skladu s postojećim australskim zakonima.

Na primjer, zakoni država i teritorija zabranjuju postupke koji uključuju genitalno sakaćenje i


nasilje kod kuće.

Ako ste vidjeli kažnjivi prekršaj ili ako imate informacije koje mogu pomoći policiji u

rješavanju kriminala, kontaktirajte:


1800 333 000Nasilje u obitelji
Kao i u drugim zemljama, nasilje prema drugoj osobi protuzakonito je u Australiji i shvaća se

vrlo ozbiljno. Tu spada i nasilje u vlastitom domu i u braku, nazvano još nasiljem u obitelji

(domestic or family violence). Kod takvog ponašanja žrtva doživljava ili strepi od fizičkih,

seksualnih ili psiholoških ozljeda, prisilnih seksualnih odnosa, prisilne izolacije ili uskraćivanja

materijalnih dobara:131 444

Osobe s oštećenim sluhom mogu nazvati TTY.

9374 4399

Violence Against Women (24-satna telefonska pomoć)

1800 200 526

Violence Against Women website (uključujući informacije

na drugim jezicima)23
Men's Line Australia (24-satna služba)

1300 789 978

Men's Line Australia websiteDomestic Violence Counselling Services:


9223 1111

Izvangradski pozivi


1800 199 008


9325 6644


9223 1188


Izvangradski pozivi

1800 007 339


9223 1199

Izvangradski pozivi

1800 000 599

Multicultural Women’s Advocacy Service daje pomoć, podršku i savjete ženama


neengleskog govornog podrijetla i njihovoj djeci, koje bježe od zlostavljanja i nasilja kod kuće

ili drugih bračnih problema.


9328 1200 or 9227 8122Besplatan poziv

1800 246 655

E-pošta


Sljedeće dvije organizacije također bi mogle pomoći ženama neengleskog govornog


podrijetla:


9227 8122


9345 5335
Men’s Advisory Network (Savjetodavna mreža za muškarce)Men’s Advisory Network (MAN) (Savjetodavna mreža za muškarce) je najviše tijelo za

davatelje usluga, organizacije i pojedince koji se brinu za zdravlje i dobrobit muškaraca i

druge stvari koje se tiču muškaraca svih dobi u Western Australiji. Ona prima financijsku

pomoć od Ministarstva zdravlja.

MAN daje podršku davateljima usluga, organizacijama i stručnjacima iz različitih struka koji


rade s muškarcima svih dobi. MAN također daje informacije pojedincima o odgovarajućim

uslugama i stručnjacima, a bavi se i prosvjećivanjem društvenih zajednica u pitanjima koja se

tiču muškaraca svih dobi.

Men's Advisory Network (MAN)

9218 8044

WebsiteOvo je 24-satna liječnička i savjetodavna služba za osobe koje su bile seksualno

zlostavljane.Službe za žrtve seksualnog zlostavljanjaSexual Assault Resource Centre (SARC) (Informativni centar za probleme seksualnog

zlostavljanja) u Perthu pruža liječničke usluge, usluge sudske medicine i osobno

savjetovanje u gradskom području Pertha.


Sexual Assault Resource Centre

9340 1820

(Za krizne slučajeve)

9340 1828

Izvangradski pozivi

1800 199 888

Website24
Princess Margaret Hospital for Children, Child Protection Unit (Odjel za zaštitu djece u

Dječjoj bolnici Princess Margaret) pruža usluge djeci mlađoj od 13 godina u gradskom

području Pertha.Princess Margaret Hospital for Children

9340 8222

Rural Sexual Assault Resource Centres (Informativni centri za probleme seksualnog

zlostavljanja u ruralnim područjima) pružaju samo osobno savjetovanje i rade zajedno s

lokalnim liječnicima opće prakse ili bolničkim medicinskim osobljem.Albany – Albany SARC

9892 2222

Mandurah – Allambee Counselling Services

9535 8263

Kalgoorlie SARC

9091 1922


South Hedland – Acacia Support Centre

9172 5044

Bunbury – Waratah Women’s Support Centre

9791 2884

Broome – Kimberley Sexual Assault Information Service

9169 1117

Carnarvon – Gascoyne Mental Health Service

9941 0560

Geraldton SARC


9964 1833Legal age of consent (Seksualna punoljetnost)Legal age of consent (seksualna punoljetnost), to jest dob u kojoj zakon priznaje nečije pravo

da pristane na seksualni odnos s drugom osobom, nije ista u svim australskim državama.

Protuzakonito je imati seksualni odnos s osobom koja još nije seksualno punoljetna i svatko

tko prekrši taj zakon može biti vrlo strogo kažnjen.

U Western Australiji seksualna punoljetnost počinje sa 16 godina za muškarce i žene.


Time zakon štiti mlađe osobe od seksualnog iskorištavanja.

O seksualnoj punoljetnosti možete doznati više ako razgovarate s liječnikom ili s klinikom za

seksualno zdravlje, klinikom za planiranje obitelji ili s jednom od dolje navedenih

organizacija:


9202 1688

Izvangradski pozivi


1800 199 006Dječja pravaAustralija odlučno štiti ljudska prava djece, što se može razlikovati od nekih kulturnih običaja

u podizanju djece. Specifični običaji koji su prema australskom zakonu protuzakoniti jesu

prisilno stupanje u brak i žensko spolno sakaćenje. Također je protuzakonito odvesti ili

poslati dijete u drugu zemlju radi prisilnog stupanja u brak ili ženskog spolnog sakaćenja, ili

to organizirati preko druge osobe. Postoje službe koje mogu reagirati na takve postupke.


Djeca su zakonom zaštićena od fizičkog, seksualnog i emotivnog zlostavljanja,

zapostavljanja i nasilja, kod kuće i u školi, te im treba osigurati odgovarajući nadzor i njegu.

Fizičko kažnjavanje obično se ne odobrava, a ako uzrokuje veće ozljede, protuzakonito je.

Nije dozvoljeno u školama.

Ako neki postupci ozljeđuju ili bi mogli ozljeđivati dijete ili mladu osobu, mogu intervenirati

službe za zaštitu djece kako bi im osigurale sigurnost i dobrobit. Ako vi ili netko koga znate

treba zaštitu od nasilja ili zlostavljanja, trebate kontaktirati policiju ili službu za zaštitu djece.Zaštita djece
Child Abuse Prevention Service

1800 688 00925
(CAPS) (24 Hour Freecall Crisis Line)


CAPS website


Prisilno stupanje u brakInternational Social Service (ISS)

Australian Branch

1300 657 843


ISS website


Žensko reproduktivno zdravlje i pravaObičaj ženskog spolnog sakaćenja (obrezivanja) ili bilo koji drugi postupak kojim se

preinačuju ženski spolni organi a da to nije iz zdravstvenih razloga, protuzakonito je u

Australiji. Također je protuzakonito odvesti ili poslati dijete u drugu zemlju da se to napravi, ili


to organizirati preko druge osobe. Žene i djevojke koje dolaze u Australiju možda imaju

zdravstvenih problema zbog takvog postupka. Postoje posebne službe koje im mogu

pomoći.

Women’s Information Service (WIS)

1800 199 174

WIS websiteVožnjaDa biste mogli voziti automobil u Australiji, morate imati vozačku dozvolu, a vozilo koje vozite

mora biti propisno registrirano. Za informacije o vozačkim dozvolama i registraciji motornih

vozila pogledajte 1. poglavlje, Što treba učiniti ubrzo nakon dolaska.

Nepridržavanje ili kršenje prometnih propisa može biti kažnjeno visokim novčanim kaznama,

gubitkom vozačke dozvole ili čak zatvorom. Upotreba mobilnog telefona za vrijeme vožnje

protuzakonita je ukoliko ne koristite telefonski aparat bez upotrebe ruku (‘handsfree’).


Svi automobili imaju sigurnosne pojaseve za odrasle i stariju djecu. Za malu djecu i bebe

trebat ćete posebnu sigurnosnu opremu odobrenu od vlade. Zakonski je propisano da svaka

osoba u automobilu mora biti vezana sigurnosnim pojasom ili odgovarajućim pojasom za

dijete, a ako ste sudionik prometne nezgode, imorate o tome odmah obavijestiti policiju.

U nekim područjima moguće je unajmiti sigurnosnu opremu za dijete. Da doznate postoji li

takva služba u području gdje živite, nazovite:

Kidsafe WA

9340 8509

Pomoć na drugim jezicima


131 450

Website


Zakon je osobito strog za prekoračenje brzine ili vožnje pod utjecajem alkohola. Dozvoljena

koncentracija alkohola u krvi nije ista u svim državama i teritorijima, a ovisi i o klasi vozačke

dozvole vozača. Zabranjeno je piti alkohol kad se vozi. Za više informacija kontaktirajte:
Gradsko područje

9442 5000

Izvangradsko područje

1800 198 024
Droge, pušenje i pijenjeO posjedovanju i upotrebi droga postoje mnogi propisi. Kršenje propisa o drogama može

dovesti do oštrih kazni. Australski propisi o drogama prave razliku između onih koji26

upotrebljavaju ilegalne droge i onih koji zarađuju dobavljajući, proizvodeći ili prodavajući

droge.

Pušenje duhana je zabranjeno na sve većem broju mjesta u Australiji, uključujući većinu

državnih ureda, zdravstvenih ustanova i radnih mjesta. Pušenje u restoranima i trgovačkim

centrima također je zabranjeno u većini država i teritorija. Prostori u kojima je pušenje

zabranjeno često su, ali ne uvijek, označeni znakom zabrane pušenja (‘no smoking’).

Prekršaj je ako prodavač proda duhanske proizvode maloljetniku ('minor') (to jest nekome tko

je mlađi od 18 godina). Opskrbljivanje maloljetnika duhanom također je zabranjeno u većini

država i teritorija.


Konzumiranje alkohola legalno je u Australiji, ali samo na određenim mjestima i u određeno

vrijeme. Prekršaj čini svaka osoba koja prodaje ili daje alkohol maloljetniku, tj. osobi mlađoj

od 18 godina. Maloljetnik je također počinitelj prekršaja ako pije alkohol osim na privatnome

posjedu kao što je privatna kuća. Pijenje alkohola zabranjeno je na nekim javnim mjestima.

Australian Drug Information Network (uključujući informacije

na drugim jezicima)OkolišČisti okoliš i zaštita prirode važni su Australcima. Bacanje smeća, zagađivanje i odlaganje

otpada bez dozvole je protuzakonito. Izvorne australske životinje, ribe, školjkaši i biljke

zaštićeni su zakonom. Nemojte loviti životinje ili ribe ili skupljati biljke i školjkaše, a da prije

ne provjerite da li vam je za to potrebna dozvola. Osim toga, postoje posebna pravila koja se

primjenjuju u National Parks (nacionalnim parkovima) da bi se spriječilo njihovo zagađivanje.
BukaPostoje zakoni koji štite stanovnike Australije od prekomjerne buke. Propisi se mijenjaju od

države do države, ali također ovise od toga da li je mjesto u trgovačkoj, industrijskoj ili

stambenoj zoni. U principu, susjedi toleriraju povremenu buku, ali ako je učestala,

prekomjerno glasna ili se dešava noću, može se uložiti prigovor općini, državnoj ili

teritorijalnoj službi za okoliš ili policiji.
ŽivotinjeAustralija ima zakone da zaštiti životinje od okrutnog ponašanja i zanemarivanja. Zabranjeno

je ubijati životinje u kućnim dvorištima. Ljudi koji se loše ponašaju prema životinjama i

pticama mogu biti kažnjeni novčano ili zatvorom. Postoje lokalni propisi o tome koje životinje

možete držati u kući. Kućne ljubimce kao što su psi trebate prijaviti na općini. Pogledajte pod

‘Dog’ u dijelu Government telefonskog imenika White Pages.


Ako imate kućnog ljubimca, odgovorni ste za valjanu brigu o njemu, uključujući hranjenje i

higijenu. Mnoge ljubimce treba redovno cijepiti ili liječiti kod veterinara kad su bolesni ili

ozlijeđeni. U Australiji se očekuje da se kućne ljubimce da sterilizirati i označiti mikročipom,

što je također dužnost vlasnika. Više informacija možete dobiti u lokalnoj veterinarskoj stanici

ili Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) (Kraljevskom društvu

za suzbijanje okrutnosti prema životinjama)

Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA)

9209 9300


RSPCA website


Upoznavanje i komuniciranje s ljudimaKad se s nekim upoznajete, u Australiji se obično rukujete desnom rukom. Ljudi koji se

međusobno ne poznaju obično se ne ljube i ne grle prilikom susreta.
27
Mnogi Australci gledaju u oči ljude s kojima razgovaraju, kao znak poštovanja i da pokažu da

slušaju. Međutim, morate biti svjesni da kod nekih to izaziva nelagodu i zbunjuje ih.

Prilikom upoznavanja s novom osobom mnogi se Australci osjećaju nelagodno ako ih se

ispituje o njihovoj starosnoj dobi, braku, djeci ili novcu.

Osim ako vam je osoba predstavljena pod vlastitim imenom ili ako vam ne predloži da je


zovete imenom, obično joj se obraćate titulom i prezimenom (npr. Mr Wong, Ms Smith, Mrs

Brown, Dr Lee). Na poslu i među prijateljima Australci se obično međusobno zovu vlastitim

imenom.Pristojno ponašanjeAustralci obično kažu “please” kad nešto traže ili trebaju uslugu i obično kažu “thank you


kad im netko pomogne ili im nešto da. Ne reći “please” i “thank you” smatra se nepristojnim.

Australci obično kažu “excuse me” da na sebe skrenu nečiju pažnju, a “sorry” ako se

slučajno s nekim sudare. Australci također kažu “excuse me” ili “pardon me” ako se podrignu

na javnom mjestu ili u nečijoj kući.

Uvijek nastojte doći na vrijeme na sve dogovorene sastanke. Ako vidite da ćete kasniti,

pokušajte to javiti osobi s kojom imate sastanak. To je vrlo važno za službene sastanke jer bi

vam se moglo zaračunati za kašnjenje ili propuštanje unaprijed dogovorenog sastanka bez


prethodne obavijesti. Osobu koja stalno kasni može se smatrati nepouzdanom.

Ako primite pismeni poziv, na njemu će možda biti napisano i 'RSVP' i uz to datum. To znači

da bi osoba koja vas poziva željela znati da li ćete doći ili ne. U takvom slučaju pristojno je

odgovoriti do navedenog datuma.

Većina Australaca ispuhuje nos u platnene ili papirnate maramice, ne na pločnik. Isto vrijedi i

za pljuvanje. Mnogi će vam Australci također reći “bless you” kad kihnete – ta fraza nema

nikakvo religiozno značenje.

Važno je znati da neko ponašanje nije samo nepristojno, nego i protuzakonito. Tu spada

psovanje na javnom mjestu, guranje preko reda i obavljanje male ili velike nužde bilo gdje


osim u javnim i privatnim nužnicima.OblačenjeAustralija je raznoliko društvo. Izbor odjeće koju ljudi nose odražava tu raznolikost. Mnogi

ljudi oblače se nemarno ili neformalno zbog udobnosti ili prema društvenoj situaciji ili klimi.

Mnogi također radije nose tradicionalnu odjeću, koja može biti vjerska ili običajna, naročito za

posebne prigode.

Gotovo i nema zakona ili pravila o oblačenju, iako postoje propisi da se nosi određena


odjeća na nekim poslovima i mjestima. Na primjer, na gradilištima se moraju nositi zaštitne

cipele i kacige iz sigurnosnih razloga, a ljudi koji rade u policiji, vojsci i nekim poslovima

moraju nositi uniforme.

Klubovi, kina i druga mjesta mogu zahtjevati od posjetitelja da nose urednu i čistu odjeću I

odgovarajuću obuću (ne japanke).

Možda će vam neki stilovi oblačenja izgledati neprihvatljivi i uvredljivi. Na primjer, neke žene

nose odjeću u kojoj je veliki dio tijela otkriven. Ne smijete ih prosuđivati prema standardima

zemlje iz koje dolazite. U Australiji, bez obzira kakvim se stilom žene odijevaju, to ne smijete

tumačiti kao da su niskog morala ili da žele privući pažnju muškaraca.
Uobičajeni australski izraziMnogi uobičajeni australski izrazi ili žargon mogu izgledati čudno ljudima koji su tek došli u

Australiju. Ako niste sigurni što neki izraz znači, možete slobodno pitati. Navodimo nekoliko

čestih primjera.28
Bring a plate – kad ste pozvani na neko društveno ili poslovno druženje za koje se

traži da “bring a plate” (donesete tanjur), to znači da donesete posudu s hranom koju

ćete podijeliti s ostalim ljudima.

BYO – to znači 'Bring Your Own' (donesi svoje) piće, što može biti alkohol, sok,


bezalkoholno piće ili voda. Neki restorani su BYO. Možete donijeti svoje buteljirano

vino, ali će vam se obično računati korištenje čaša, što se naziva 'corkage'.

Fortnight –'fortnight' je razdoblje od dva tjedna. Mnogi Australci primaju plaće ili

nadnice dvotjedno.29
6. StanovanjeIznajmljivanje privatne kuće ili stanaKuću ili stan se obično unajmljuje preko agenata za nekretnine koji zastupaju stanodavce ili

direktno od privatnog stanodavca. Stambene prostore za iznajmljivanje oglašava se u

dnevnim listovima, osobito srijedom i subotom, u dijelu novina pod naslovom ‘To let’ i

‘Accommodation vacant’. Također možete otići u agencije za nekretnine i zamoliti ih da vidite


njihov popis raspoloživih stanova i kuća za iznajmljivanje.Stambeni prostor u Australiji

nekad je teško pronaći, a stanarina može biti skupa.

U Australiji je najbolje napraviti pismeni ugovor između stanara i stanodavca kako bi se svi

uvjeti mogli točno odrediti. 'Lease' (najamni ugovor) ili 'residential tenancy agreement'

(ugovor o iznajmljivanju stambenog prostora) pismeni je ugovor sklopljen između stanara i

stanodavca i obično se potpisuje na određeni period od 6 ili 12 mjeseci, ali prije potpisivanja

ugovora možete sa stanodavcem ili njegovim agentom pregovarati o periodu iznajmljivanja

koji vama najviše odgovara. Po isteku određenog perioda ugovor se obično može obnoviti.


Ako ugovor o iznajmljivanju prekinete prije isteka dogovorenog perioda, to vas može koštati,

prema tome nemojte se obvezati ugovorom na duži period nego što možete ostati. Nemojte

potpisivati ugovor ako niste pregledali prostor koju unajmljujete i ako niste potpuno

razumjeli odredbe i uvjete toga ugovora jer ste zakonski odgovorni nakon

potpisivanja. (Za više informacija pogledajte niže Prava i odgovornosti stanara).

Na početku najamnog odnosa obično morate unaprijed platiti jednomjesečnu stanarinu, kao i

rental bond (najamni polog). Bond je polog koji se plaća stanodavcu i obično ne bi smio biti


veći od iznosa jednomjesečne stanarine. Stanodavac ili agent za nekretnine mora vaš polog

pohraniti kod Residential Tenancies Bond Authority (Službe za pologe za stambeni najam)

Prije nego se uselite, napravi se zapisnik o stanju stambenog prostora nazvan ‘condition

report’, kojeg zajedno sastavljate vi i stanodavac ili njegov agent. Taj dokument može biti

koristan da se izbjegnu nesuglasice kada se iseljujete jer su u njemu zabilježena sva

oštećenja koja su već postojala kada ste se useljavali u stan. Kada napuštate iznajmljenu

kuću ili stan, dobivate svoj polog natrag ako ne dugujete za stanarinu i ako prostor ostavljate

čist i bez oštećenja.

Možda imate pravo na izvjesnu financijsku pomoć za plaćanje pologa i stanarine za prvi


mjesec. Možda također imate pravo na Rent Assistance, doplatak za pomoć u plaćanju

stanarine. Informacije o tim isplatama možete dobiti kod Centrelink-a.Prava i odgovornosti stanaraInformativnu knjižicu o pravima i odgovornostima stanara kad unajmljuju privatni stambeni

prostor možete dobiti od Tenants Advice Service (TAS), društvene pravne službe za usluge


stanarima.

TAS Tenants Advice Lines:

Metropolitan

9221 0088

Country

1800 621 888

Website (sadrži informacije i savjete)Državna vlada Western Australije pruža informacije o stanarskim odnosima i drugim

pitanjima kroz Department of Consumer and Employment Protection (Odjel za zaštitu

potrošača i zaposlenja). Ta je ustanova napravila knjižicu koja daje savjete o raznim

vidovima zaštite potrošača. Primjerak knjižice možete naručiti od Departmenta ili naći na web

30
Kupnja kuće ili stanaKuće i stanovi za prodaju obično budu oglašeni u novinama, a može ih se oglašavati i preko

interneta. Agencije za nekretnine također vam mogu dati popis posjeda koje imaju za

prodaju. Ako kupujete dom prvi put u Australiji, možda imate pravo na 'First Home Buyers'


Grant'. (Dotaciju kupcima prvog doma), koju daje Australska vlada.

Ako trebate posuditi novac za kupnju posjeda, obratite se banci, stambenoj zajednici ili

drugim financijskim institucijama. Kad ljudi u Australiji kupuju posjed, obično koriste usluge

odvjetnika ili javnog bilježnika da im provjeri ispravu o vlasništvu i sredi papire. Još jednom,

ne potpisujte nikakav ugovor ako niste potpuno razumjeli sve odredbe i uvjete.Državno stanovanje
Ako primate Centrelink isplate ili imate vrlo niske prihode, možete podnijeti molbu za državno

stanovanje. Vrijeme čekanja na državno stanovanje ovisi o tome gdje želite živjeti, o veličini

vašeg kućanstva i o hitnosti vaše potrebe.

Department of Housing and Works (Odjel za stambenu izgradnju i radove) pomaže

osobama s niskim prihodima naći odgovarajući smještaj. Postoje razni načini kako bi vam oni

mogli pomoći oko iznajmljivanja ili kupnje kuće ili stana. Za informacije o državnom

stanovanju obratite se:99 Plain St

EAST PERTH WA 6004

Tel: 9222 4666

or 1800 093 325

Hitni smještajPostoji više agencija koje vam mogu pomoći da se nađe hitni smještaj koji najbolje odgovara

vašim potrebama. Za savjet nazovite:

Metropolitan Migrant Resource Centre

9345 5755

Centrecare Migrant Services

9221 1727
Najvažnije službe za domaćinstvaBez obzira unajmljujete li ili kupujete dom, postoji više vrsta usluga za domaćinstva za koje

ćete možda trebati priključak. Nastojte obavijetiti kompanije koje vam trebaju dati priključak

nekoliko dana prije planiranog useljenja.

Prije potpisivanja bilo kakvog ugovora o uslugama za domaćinstva trebate provjeriti jesu li

vam takve usluge potrebne s obzirom na životne okolnosti. U nekim slučajevima ljudi su

potpisivali 3-godišnje ugovore za opskrbu strujom iako su živjeli u privremenom smještaju.


Važno je razumjeti sve odredbe i uvjete ugovora s dobavljačima prije sklapanja ili

potpisivanja bilo kakvog ugovora o uslugama za domaćinstva.Struja, plin i vodaSynergy

13 1353Alinta Gas

13 1358


Water Corporation

13 138531
TelefonTelefonske kompanije, uključujući i Telstra, koja je djelomično u društvenom vlasništvu,


navedene su u telefonskom imeniku Yellow Pages pod ‘Mobile telephones and accessories’ i

‘Telephones – long distance’.

Za neke od tih službi možda ćete moratI platiti priključenje. Svakako provjerite s kompanijom

prije nego potpišete ugovor. Oni će vam redovno slati račun sa specifikacijom troškova

vezanih uz njihove usluge. Trebate im se odmah obratiti ako ne možete platiti račun na

vrijeme ili ako biste radije primali manje račune uz češće plaćanje nego veće račune za duže

periode.Telefonski pozivi u druge zemlje mogu biti vrlo skupi i troškovi mogu brzo narasti.

Inozemne pozive trebalo bi pažljivo pratiti ili koristiti unaprijed plaćene telefonske kartice


(koje možete nabaviti u prodavaonicama novina).

Mnogi ljudi u Australiji imaju mobilne telefone, međutim pozivi s mobilnih telefona mogu biti

vrlo skupi. Dužina razgovora se obično mjeri u minutama ili jedinicama od 30 sekundi kad se

koriste mobilni telefoni, uključujući međugradske i inozemne pozive. Trebate biti sigurni da

ste u potpunosti razumjeli financijske i pravne obveze prije nego odlučite kupiti

mobilni telefon.

Telecommunications Industry Ombudsman (Pučki pravobranitelj za telekomunikacije)


priredio je nekoliko informativnih brošura na engleskom i više drugih jezika o različitim

potrošačkim pitanjima. Za više informacija posjetite njegovu web stranicu ili nazovite:

Telecommunications Industry Ombudsman

1800 062 058

Website


32

7. ZapošljavanjeTraženje poslaAustralsko tržište radne snage može biti vrlo konkurentno. Kako će brzo novi doseljenici

moći naći posao ovisi o ekonomskim čimbenicima, kvalifikacijama i sposobnostima, vrsti

posla koji se traži i posebnim okolnostima koje mogu utjecati na postojanje određenih tipova


poslova u različitim dijelovima zemlje.

Dnevni tisak oglašava slobodna radna mjesta kao ‘Job vacancies’ (ili ‘Positions vacant’),

osobito subotom. Slobodna radna mjesta također se oglašavaju na internetu. Postoje i

privatne agencije za zapošljavanje, čiji je popis u telefonskom imeniku Yellow Pages, te

Internet stranice za zapošljavanje.

Svaki stanovnik Australije može se prijaviti u Centrelink i Job Network za pomoć u traženju


posla. Kad ste prijavljeni, mogu vas uputiti na Job Network, koji se sastoji od privatnih,

društvenih i državnih organizacija koje su pod ugovorom s Australskom vladom da pomažu

ljudima naći posao.

Kao pridošlica, dobro je da razgovarate s iskusnim savjetnikom za zapošljavanje ili se

obratite u Centrelink Career Information Centre kako biste stekli odgovarajući pristup

traženju posla, pogotovo ako imate poteškoća da vas se pozove na razgovor za posao.

Kontaktni podaci za Centrelink

Job Search Information Line


13 6268

Pomoć na drugim jezicima

13 1202

Osobno
Web stranica


Job Network službeU okviru Job Network-a postoji više službi za zapošljavanje. To su:

Job Search Support Services (Služba za pomoć u traženju posla) – na


raspolaganju je nezaposlenim osobama s pravom na te usluge čim se prijave na

Centrelink ili Job Network da im se pomogne pronaći posao što je prije moguće;

Intensive Support Services (Službe za intenzivnu pomoć) – pruža daljnju pomoć

tražiteljima posla, uključujući obuku kako da se ponašaju na razgovorima za posao

da bi se mogli uspješno predstaviti potencijalnim poslodavcima;

Intensive Support – Job Search Training (Intenzivna pomoć – Poduka kako tražiti

posao) – uključuje pružanje individualne pomoći tražiteljima posla da unaprijede svoje


vještine u traženju posla (Job Search) i prošire mrežu traženja posla (Job Search

Networks). Aktivnosti uključuju pomoć oko pripremanja resumea i pisanja molbi za

posao

Intensive Support – customised assistance (Intenzivna pomoć – pojedinačan

pristup)– tražiteljima posla koji imaju pravo na te usluge pruža pojedinačnu pomoć,

preispitujući prepreke koje im smetaju da dobiju posao i usmjeravajući ih kako da se

potrude u traženju posla, i

New Enterprise Incentive Scheme (NEIS) (Program poticanja novih poslovanja)–


pomaže nezaposlenima da započnu i vode vlastiti posao. Sudionici mogu dobiti NEIS

pomoć, koja se sastoji od od obuke kako voditi malo poduzeće, materijalne pomoći i

savjeta tokom prve godine poslovanja.33
Assessment Fee Subsidy for Overseas Trained Australian Residents (Potpora


za pristojbe za procjenjivanje kvalifikacija australskih državljana školovanih u

inozemstvu) – pomaže u plaćanju ispita i procjenjivanja kvalifikacija.

Važno je imati na umu da vam samim prijavljivanjem u Job Network nije zajamčen posao.

Svejedno trebate i dalje aktivno tražiti posao da bi vam se povećale šanse da ga nađete.

Sve osobe koje traže posao mogu također u Centrelink-u besplatno koristiti opremu Job

Network Access-a. Više Job Network agencija nudi upotrebu telefona, fotokopirnih strojeva,

faksova, ekrana osjetljivih na dodir (touch screens) i računala (uključujući internet). Za više

informacija o tim uslugama, uključujući tko na njih ima pravo, kontaktirajte:


Job Seeker Hotline

13 6268

Job Network website


Centrelink također upućuje stranke za priznavanje inozemnih kvalifikacija i savjetuje ih o

drugim lokalnim službama za zapošljavanje.

Uredi Centrelink-a nalaze se u mnogim gradskim naseljima i u većim centrima u


unutrašnjosti. Adrese njihovih ureda navedene su pod ‘Centrelink’ u telefonskom imeniku

White Pages i na Centrelink-ovoj web stranici.Više informacijaAustralian Apprenticeships

13 3873

Web stranicaWorkplace website


Australian Jobsearch websiteSkilled Migrant Job Seeker website


Jobguide websiteKvalifikacijePreporučuje se da zatražite službeno priznavanje svojih kvalifikacija, jer time povećavate

priliku da radite u struci za koju ste kvalificirani.Zanatske kvalifikacije
Ako imate zanatske kvalifikacije iz strojarstva, građevinarstva, obrade metala, elektrike ili

ugostiteljstva, na sljedećim mjestima možete dobiti informacije kako vam se te kvalifikacije

mogu priznati u Australiji. Ako živite u Western Australiji, obratite se:

Trades Recognition Australia

GPO Box 9879

CANBERRA ACT 2601

Tel: (02) 6121 7456

Za upite iz inozemstva obratite se:


Trades Recognition Australia

GPO Box 9879

CANBERRA ACT 2601

Tel: +612 6121 7456

Fax: +612 6121 7768


34
Visoka stručna spremaAko tražite posao u određenoj struci, obratite se odgovarajućoj organizaciji za registraciju, za

izdavanje dozvola ili strukovnoj organizaciji navedenoj na web stranici Australian Skills

Recognition Information (Informacije o priznavanju kvalifikacija u Australiji).


Državni i teritorijalni Overseas Qualifications Units (OQU) (Odsjeci za inozemne

kvalifikacije) pomažu doseljenicima u dobivanju priznavanja kvalifikacija koje su stekli u

inozemstvu. Za više informacija posjetite:

Skills Recognition website
Department od Education, Employment and Workplace Relations (DEEWR) (Ministarstvo

obrazovanja, zapošljavanja i radnih odnosa) kroz (Australian Education International-

National Office of Overseas Skills Recognition (AEI-NOOSR) (Nacionalni ured za

priznavanje inozemnih kvalifikacija) daje uz naplatu informacije i savjete o usporedivosti

inozemnih kvalifikacija. Za više informacija kontaktirajte:

AEI-NOOSR Hotline

1300 363 079


AEI-NOOSR website


Napomena: Molimo vas da se raspitate u Overseas Qualifications Unit (OQU) (Odsjeku za

inozemne kvalifikacije) prije nego kontaktirate AEI-NOOSR; OQU će vas tamo uputiti ako

bude potrebno.

U nekim slučajevima profesionalci obrazovani u inozemstvu koji su australski državljani ili


imaju trajnu boravišnu vizu mogu imati pravo na pomoć FEE-HELP za djelomično ili

cjelokupno plaćanje troškova obuke za prijelazni studij potreban za priznavanje u Australiji

profesionalnih studija završenih u inozemstvu.

FEE-HELP

1800 020 108

Going to Uni websiteASDOT pruža financijsku pomoć za pokrivanje troškova procjenjivanja kvalifikacija i ispita za

profesionalce školovane u inozemstvu u određenim profesijama koji ispunjavaju kriterije.

ASDOT Hotline

1300 363 079

ASDOT website
Ako dokumenti o vašim kvalifikacijama nisu na engleskom jeziku, trebate ih dati prevesti.

Vidite 2. poglavlje, Pomoć u engleskom.Radni uvjeti (prava poslodavca i zaposlenika)Zaposlenici u Australiji imaju prava i imaju pravo na zaštitu po važećim saveznim i državnim/

teritorijalnim zakonima. Ti zakoni donose propise kao što su minimalne stope plaćanja i


minimalni radni uvjeti na koje zaposlenici imaju pravo.

Workplace Authority (Nadležno tijelo za radne odnose) je centralno mjesto kojem se mogu

obratiti i poslodavci i zaposlenici za besplatan savjet i informacije o australskom sustavu

radnih odnosa. Workplace Authority također pohranjuje ugovore o radnome mjestu i

procjenjuje jesu li ti ugovori korektni. Workplace Authority se nalazi u svakom glavnom gradu

i može ih se kontaktirati telefonom preko Službe za prevođenje i tumačenje.

Ako vam se čini da se zakoni krivo primjenjuju na vašem radnom mjestu, Workplace

Ombudsman (Pučki pravobranitelj za radne odnose) može istražiti vaše pritužbe ili


pretpostavljeno kršenje saveznog zakona o radnim mjestima, ispitati svaku odredbu ili

praksu koja je možda u suprotnosti sa saveznim zakonom o radnim mjestima, pokrenuti

sudski postupak da se provede savezni zakon o radnim mjestima, te zastupati radnike koji35
jesu ili će možda postati stranka u istražnom postupku prema Workplace Relations Act 1996


(Zakonu o radnim odnosima).

Za daljnje informacije o australskom sustavu radnih odnosa također možete kontaktirati

Workplace Infoline ili otići na web stranicu Workplace pri Australskoj vladi.

Workplace Ombudsman website


Pomoć na drugim jezicima

13 14 50


Workplace Ombudsman Helpline

1300 724 200

Workplace Infoline

1300 363 264

Workplace website


Prema Zakonu o radnim odnosima zaposlenici imaju pravo da se učlane ili ne učlane u


strukovni sindikat. Poslodavac ne može otpustiti zaposlenika zato što je učlanjen ili nije

učlanjen u sindikat. Za više informacija kontaktirajte Australian Council of Trade Unions

(ACTU) (Australsko vijeće strukovnih sindikata).

ACTU Helpline

1300 362 223

ACTU websiteMirovinski fondSuperannuation (Mirovinski fond) je posebno pripremljena dugoročna investicija za vaše

umirovljenje. U svijetu se naziva ‘ušteđevina za mirovinu’ ili ‘mirovinski prihodi’. Investiranje u

mirovinski fond dok ste u radnom odnosu pripremljeno je da vam pomogne da stvorite

ušteđevinu za život kad odete u mirovinu. Gotovo svaka zaposlena osoba u Australiji član je

nekog mirovinskog fonda.

Superannuation u Australiji obično zovu ‘Super’.


U većini slučajeva vaš je poslodavac zakonski dužan stavljati iznos u vrijednosti od devet

posto (9%) od vaše zarade u mirovinski fond koji vi odaberete. Vi također možete stavljati

dodatni novac u svoj Super. Da biste provjerili plaća li vaš poslodavac odgovarajući iznos,

trebate se obratiti osobama koje vode vaš mirovinski fond. Dodatne informacije možete dobiti

na:

ATO Superannuation Infoline

13 1020

ATO websiteAustralian Securities & Investments Commission (ASIC)

1300 300 630

ASIC websitePorezTax File Number (TFN) (porezni broj) je jedinstveni broj koji osobama ili organizacijamaizdaje Australian Tax Office (ATO), a potreban je za sve oblike primanja prihoda. Podnesite

molbu za TFN kao glavni prioritet. Za nove doseljenike najbrži način dobivanja TFN-a je


preko Interneta. Online TFN registracija može se obaviti 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, a

sve što je potrebno jesu podaci iz vaše putovnice i vaša australska adresa. Nakon desetak

dana poštom ćete primiti svoj novi TFN. Svoj TFN morate zaštititi, pa ga ne smijete držati

zapisanog na mjestima gdje ga se može ukrasti, na primjer u lisnici, novčaniku ili mobilnom

telefonu.

Obrazac molbe možete dobiti u uredima Centrelink-a, od ATO tako da ga isprintate s ATO

web stranice ili ako nazovete TFN Helpline. Vrijeme obrade molbe za izdavanje TFN je 28


dana.36
Kad počnete raditi, poslodavac će vas zatražiti da ispunite obrazac TFN Declaration (izjavu

o poreznom broju), na koji ćete trebati upisati svoj TFN. Ako još niste dobili TFN, poslodavac

vam nema pravo odbijati više od normalnog iznosa za porez sve dok ne istekne standardno

vrijeme obrade zahtjeva za TFN.


Ako imate bilo kakav prihod tijekom financijske godine (između 1. srpnja i 30. lipnja), morate

predati Income Tax Return (poreznu prijavu) do 31. listopada tekuće godine, osim u slučaju

kad je drukčije dogovoreno. Kao australski građanin podliježete australskom zakonu pa se

od vas traži da prijavite sav prihod koji ste primili u Australiji ili izvan Australije kad

ispunjavate poreznu prijavu.

Australija ima Goods and Services Tax (GST) (porez na robe i usluge) od 10 posto na

većinu roba. GST je uključen u cijenu robe koju plaćate. Neki proizvodi kao što je osnovna


hrana, većina usluga školovanja i zdravstva, priznate službe brige o djeci i staračkim

domovima oslobođene su od GST.

Ako vodite vlastiti posao, trebat će vam Australian Business Number (australski poslovni

broj) za Australian Taxation Office (Australski porezni ured) i poslovanje s drugim

poduzećima. Za više informacija nazovite Australian Taxation Office:

Kako kontaktirati Australian Taxation Office (ATO)

Tax File Number Helpline

13 2861


Upiti o poslu i GST-u

13 2866

Personal Tax Information Line

13 2861

Tax Office website


TFN online registrationInozemni posjedi, investicije i primanjaAustralski građani plaćaju porez na svoje prihode iz cijelog svijeta i u svojoj poreznoj prijavi

moraju navesti sav strani prihod. Jeste li australski građenin za porezne svrhe, određuje se

od slučaja do slučaja. Na svojoj internetskoj stranici Australian Taxation Office (ATO)

(Australski porezni ured) ima informacije koje će vam pomoći razumjeti vaše porezne


obveze.

ATO može dati informacije o postupku s prihodima kao što su:


od investicija kao što su vrijednosni papiri i iznajmljeni posjedikamate i dohodak od autorskih prava


poslovne aktivnosti u inozemstvuprimanje mirovine iz inozemstva.

Ako imate oporezivi prihod iz inozemstva, morate ga prijaviti čak i ako je porez na njega

plaćen u zemlji gdje ste taj prihod stekli. Ako se na strani prihod plaća porez u Australiji, a na

njega ste platili inozemni porez, možda imate pravo na inozemno porezno potraživanje.

Porezi za koje je dozvoljeno potraživanje nazivaju se potraživi porezi (creditable taxes).

Morate prijaviti strani prihod koji je izuzet od australskog poreza. Taj se strani prihod može

uzeti u obzir kad se izračunava iznos poreza koji dugujete na svoj neto prihod iz australskih i

stranih izvora.

Ako je vaše financijsko poslovanje složeno, možda je dobro da uzmete poreznog službenika


(tax agent) ili zatražite savjet od Australian Taxation Office.

ATO International Tax Essentials37

8. Socijalna zaštitaAustralska vlada doprinosi društvenim i ekonomskim rezultatima pružanjem usluga koje će

pomoći ljudima da se osamostale i pomažući potrebite. Socijalna pomoć pruža se uglavnom

preko državne ustanove pod imenom Centrelink. Family Assistance Office (Ured za

pomoć obiteljima) pruža pomoć obiteljima.lokalnom telefonskom imeniku White Pages.Centrelink-ove isplatePravo na financijsku pomoć ovisit će o kategoriji vaše vize i o vašim prilikama, uključujući

vaše prihode i posjede. Čak i ako ste dobili trajnu boravišnu vizu, može se primjenjivati rok

čekanja na isplate (vidite dolje).

Ako ne govorite engleski, Centrelink vam može osigurati tumača kad dolazite na sastanak. S


Centrelinkom možete razgovarati na svom jeziku ako nazovete:

Centrelink (višejezične usluge)

13 1202

Centrelink website


Kad podnosite zahtjev za isplatu, morate u Centrelink-u pokazati isprave kojima vas se može


identificirati (putovnica i putne isprave, bankovni račun i podaci o stanovanju). Više

informacija o zahtjevima za identifikaciju možete dobiti na gore navedenom telefonskom

broju ili ako skinete (download) informativni list Proving your identity to Centrelink s

Centrelink-ove web stranice.

Da biste mogli primati isplate bilo koje vrste financijske pomoći, morate imati Tax File

Number (TFN). Centrelink vam može dati obrazac molbe za TFN, koju možete predati u

Australian Taxation Office.
Rokovi čekanjaNovi doseljenici obično trebaju živjeti u Australiji s dozvolom stalnog boravka dvije godine

prije nego što mogu dobiti većinu isplata socijalne zaštite, uključujući povlastice za

nezaposlene i bolesne, đačke i studentske doplatke i brojne druge isplate. U rok čekanja

računa se samo vrijeme provedeno u Australiji kao stanovnik sa stalnim boravkom. Da bi

osoba stekla pravo na starosnu ili invalidsku mirovinu, uglavnom treba živjeti u Australiji 10

godina.
Izuzeća od roka čekanjaIzbjeglice i oni koji su došli po humanitarnoj osnovi izuzeti su od dvogodišnjeg roka čekanja.

Isto vrijedi i za njihove partnere i ovisnu djecu ako je njihova veza postojala u vrijeme kada je

izbjeglica ili osoba koja je došla po humanitarnoj osnovi stigla u Australiju.

Slično tome, partneri i ovisna djeca australskih državljana i osoba koje su sa stalnim

boravkom najmanje dvije godine izuzeti su od roka čekanja. Možda se mogu primijeniti i

druga izuzeća.


Većinu isplata mogu dobiti jedino ljudi koji žive u Australiji i imaju pravo na trajni boravak.

Tijekom roka čekanja možda ćete imati pravo na Special Benefit (posebnu povlasticu) ako

imate poteškoća zbog znatno pomijenjenih okolnosti koje su izvan vaše kontrole. Ova isplata

dostupna je samo za vrlo ograničeni broj okolnosti. Nemogućnost da nađete posao ili

ostajanje bez novaca nisu dovoljni razlozi da steknete pravo na ovu povlasticu. Ako ste

uselili uz Assurance of Support (jamstvo podrške), vaš assurer (jamac) će biti odgovoran za

otplaćivanje iznosa koji vam se isplaćeuje.
38
Ako njegujete osobu s trajnim boravkom, možda imate pravo na Carer Payment (Isplatu za

njegovatelja), koja ne podliježe roku čekanja, pa ako pružate stalnu njegu, možda imate

pravo na Carer Payment i tijekom roka čekanja.

Ako ste obudovjeli, postali invalid ili samohrani roditelj nakon što ste postali australski

građanin, možda ćete steći pravo na doplatak ili mirovinu. Možda ćete moći dobiti mirovinu


ako niste živjeli u Australiji 10 godina ako ste pokriveni međunarodnim ugovorom socijalne

zaštite. U siječnju 2009. Australija je imala ugovore socijalne zaštite s 22 zemalja.Isplata za hitne slučajeve za doseljenike po humanitarnoj osnoviOd 1. siječnja 2008. pravo na Crisis Payment (Isplatu za krizne slučajeve) prošireno je na

doseljenike po humanitarnoj osnovi koji su došli u Australiju prvi puta točno ili poslije 1.

siječnja 2008., a koji imaju jednu od sljedećih viza:


• subclass 200 – Refugee (izbjeglica)

• subclass 201 – In-country Special Humanitarian (specijalan humanitarni slučaj u

zemlji)

• subclass 202 – Global Special Humanitarian (specijalan humanitarni slučaj globalno)

• subclass 203 – Emergency Rescue (hitno spašavanje), i

• subclass 204 – Woman at Risk (žena izložena opasnosti)

Da bi ispunjavala uvjete za isplatu, osoba mora imati pravo na Centrelink-ovu socijalnu

pomoć ili doplatak i biti u teškim financijskim uvjetima. Takva osoba mora podnijeti zahtjev


u roku od 7 dana od dolaska u Australiju ili kontaktirati Centrelink o namjeri podnošenja

zahtjeva u roku od 7 dana od dolaska i onda podnijeti zahtjev u roku od 14 dana od tog

kontakta.

Crisis Payment za nove doseljenike po humanitarnoj osnovi jednokratna je isplata koja

pruža dodatnu financijsku pomoć za početne potrebe prilikom nastanjivanja. Iznos isplate za

krizne slučajeve jednak je dvotjednoj isplati osnovne Centrelink-ove isplate koju ta osoba

prima (isključujući dodatne isplate kao što je Rent Assistance (pomoć za plaćanje stanarine)

ili Pharmaceutical Allowance (naknada za lijekove)).
Isplate za pomoć obiteljimaAko imate ovisnu djecu, Australska vlada nudi razne isplate kroz Family Assistance Office

(Ured za pomoć obiteljima) kako bi pomogla obiteljima s poslovnim i obiteljskim obvezama.

Glavne isplate za pomoć obiteljima uključuju Family Tax Benefit (Obiteljska porezna

olakšica), Child Care Benefit (Doplatak za troškove čuvanja djece), Child Care Tax Rebate

(Smanjenje poreza za čuvanje djece), Baby Bonus (isplata za troškove novorođenčeta) i


Maternity Immunisation Allowance (Naknada za cijepljenje djece).

U pravilu, da biste stekli to pravo, morate imati australsku trajnu boravišnu dozvolu, ali

postoje neke iznimke. Za ovu vrstu isplata nema roka čekanja. Važno je da razumijete da su

doplaci za pomoć obiteljima samo dodatak prihodima i da nisu dovoljni da se samo od njih

živi. Doplaci za pomoć obiteljima određuju prema prihodima.

Family Assistance Offices (Uredi za pomoć obiteljima) nalaze se u poslovnicama

Centrelinka, Medicare i Australskog poreznog ureda. Za više informacija o isplatama za

pomoć obiteljima ili za savjet o tome što imate pravo potraživati kontaktirajte Family

Assistance Office.
Kako kontaktirati Family Assistance OfficeTelefon

13 6150

Jezici osim engleskog

13 120239

TTY (za osobe s oštećenim sluhom i govorom)

1800 810 586

Family Assistance websiteMladi ljudiAko imate djecu stariju od 16 godina, ona možda imaju pravo na isplate socijalne pomoći kao

što su Youth Allowance ili Austudy. Za više informacija posjetite www.centrelink.gov.au ili

nazovite:13 2490

Na Drugim Jezicima Osim Engleskog

13 1202Netko tko će vas zastupati kod Centrelink-a ili Family Assistance

OfficeMožete imenovati drugu osobu ili organizaciju – zvanu ‘nominee’ da vas zastupa u poslovima


s Centrelink-om i/ili s Family Assistance Office.Prava i dužnostiPostoje određena pravila i uvjeti koje morate zadovoljavati da biste primali isplate. Ako ih se

ne pridržavate, to se može odraziti na vašim primanjima, čak i ih obustaviti.Centrelink
Ako primate isplate, morate obavijestiti Centrelink o promjenama životnih okolnosti, kako bi

vam se i dalje isplaćivali propisni iznosi. To uključuje:

• promjenu prihoda

• promjenu načina stanovanja

• ako se oženite ili počnete živjeti odvojeno

• počnete ili prestanete studirati

• počnete ili prestanete raditi

Također morate pročitati sva pisma koja vam Centrelink pošalje i odgovoriti na njih ako je


potrebno.

Centrelink sluša svoje klijente i to mu pomaže da poboljša svoje usluge. Ako imate pohvalu,

prijedlog ili pritužbu, kontaktirajte:

Centrelink’s Customer Relations Unit (besplatan poziv)

1800 050 004

na drugim jezicima osim engleskog

13 1202

Privatnost vaših podataka – Vaše osobne podatke Centrelink ili Family Assistance Office


mogu objaviti samo kad je to zakonski dozvoljeno ili kad za to date dozvolu.Family Assistance Office (Ured za pomoć obiteljima)Ako primate isplate, morate obavijestiti Family Assistance Office o promjenama obiteljskih

okolnosti koje mogu utjecati na vaše pravo na pomoć. Posjetite Family Assistance web

stranicu za više informacija o vašim pravima i dužnostima.
Centrelink Multicultural Service OfficersMulticultural Services Officers (MSOs) (Službenici multikulturnih službi) su Centrelinkova

veza s doseljeničkim i izbjegličkim zajednicama. Oni daju informacije o programima i

uslugama za stranke i zajednice i konzultiraju se na sve strane kako bi pomogli Centrelinku

poboljšati usluge.40

Više informacijaCentrelinkCentrelink ima mnogo informacija o svojim uslugama i isplatama. Za nove doseljenike i sve

one kojima engleski nije glavni jezik postoji veliki izbor prevedenih informacija, uključujući i

opći vodič, 'Welcome to Centrelink' (Dobro došli u Centrelink). Primjerak ovoga vodiča i


druge prevedene informacije možete dobiti ako nazovete 13 1202 ili posjetite web stranicuwww.centrelink.gov.au i odaberete We speak your language’ (Govorimo vaš jezik) naCentrelink-ovoj naslovnici. Daljnje informacije o Centrelink-ovim isplatama i službama

možete naći ako na Centrelink-ovoj naslovnici pritisnete 'Individuals' i onda odaberete


Moved to Australia’ (Doselili u Australiju). Ostale informacije možete dobiti na sljedećim

brojevima:

Centrelink multilingual (pomoć na jezicima osim engleskog)

13 1202

Dogovaranje posjete i radno vrijeme

13 1021

Employment Services, Newstart, Special Benefit


13 2850

Age Pensions i Pensioner Concession Cards

13 2300

Roditelj ili staratelj

13 6150

Youth Allowance i Studentske službe

13 2490

Invalidnost, bolest i njegovatelji

13 2717


Centrelink International Services (inozemne mirovine)

13 1673

New Apprenticeship Line

13 3633

Povratne informacije stranaka

1800 050 004

Centrelink TTY (za osobe s oštećenim sluhom i govorom)

1800 810 586


Customer feedback TTY

1800 000 567

Ako zovete iz inozemstva

+613 6222 3455Family Assistance Office (Ured za pomoć obiteljima)Family Assistance Office (Ured za pomoć obiteljima) također daje informacije o svojim

uslugama i isplatama. Za novodošle doseljenike i za svakoga kome prvi jezik nije engleski na


raspolaganju su različite prevedene informacije o pomoći obiteljima. Da biste dobili prevedeni

informativni list o isplatama za pomoć obitelji, nazovite 13 1202 ili posjetite Family Assistance

web stranicu i odaberite Multilingual Services.41

9. PrijevozJavni prijevozU Perthu Transperth Information pruža informacije o rutama, cijenama i redovima vožnje za

sav javni prijevoz (tj. autobuse, vlakove i trajekte) na gradskom području. Ako želite koristiti

javni prijevoz izvan gradskog područja, nazovite Western Australian Government Railway

(W.A.G.R.) da se raspitate za autobuse i vlakove koji putuju u regionalna područja.13 6213


1300 662 205

Redove vožnje za autobuse često možete dobiti od vozača autobusa ili ako nazovete


autobusnu kompaniju. Popis autobusnih kompanija naći ćete u telefonskom imeniku YellowPages pod nazivom ‘Bus and coach scheduled services’.Možda imate pravo na Travel Concession Card (popusnu iskaznicu za prijevoz)Taksi službe
Taksi služba radi 24 sata dnevno u većini dijelova Australije. Na taksimetru možete očitati

cijenu vožnje. Popis taksi kompanija naćI ćete u telefonskom imeniku Yellow Pages pod

‘Taxi cabs’. U većini gradova postoje i taksiji koji mogu prevoziti ljude u invalidskim kolicima.Privatna vozilaProdaja novih i rabljenih vozila oglašava se u novinama, a prodaju se i u prodavaonicama


novih automobila ili prodajnim mjestima za rabljena vozila. U prodajnu cijenu automobila

obično nisu uključueni troškovi registracije, poreza i obveznog osiguranja. Te dodatne

troškove obično plaća kupac.

Da biste provjerili duguje li prethodni vlasnik za vozilo, nazovite:


1300 304 024

Za informacije o posudbi novca za kupnju vozila, stupite u vezu sa svojom bankom ili


financijskom kompanijom. Upamtite da trebate razumjeti sve točke i uvjete prije

potpisivanja bilo kojeg financijskog ugovora.

U svakoj državi i teritoriju postoje udruge vozača koje pružaju usluge kao što su pregled

vozila za buduće kupce rabljenih vozila, putne informacije, osiguranje i službu na cesti (u

slučaju kvara na vozilu). Mnoge njihove usluge dostupne su nečlanovima isto kao i

članovima, a pokrivaju članove i preko ‘sestrinskih’ organizacija u drugim državama i

teritorijima.

U Western Australiji možete nazvati:


Royal Automobile Club (RAC)

13 17 03


Da biste mogli voziti u Australiji, potrebna vam je važeća vozačka dozvola. Za informacije o

dobivanju driver’s licence (vozačke dozvole) vidite 1. poglavlje, Što treba učiniti ubrzo


nakon dolaska.

Napomena: Australski prometni zakoni su vrlo strogi. Vidite 5. poglavlje, Australski običaji i

zakon.42
10. Školovanje i briga o djeci
Čuvanje djeceIma mnogo vrsta usluga za cjelodnevno i kratkotrajno čuvanje djece za djecu koja su

premala za školu, kao i za djecu školskog uzrasta tijekom izvaškolskih sati. Čitav niz različitih

vrsta usluga čuvanja djece naći ćete u telefonskom imeniku Yellow Pages, uključujući

preschools ili kindergartens (predškole ili dječje vrtiće) u kojima pripremaju djecu za školu,


child care ili day care centres (centre za čuvanje male djece ili jaslice) u kojima čuvaju

mlađu djecu, te family day care (obiteljski dnevni boravak) u kojemu neki roditelj u svojoj

obitelji čuva i drugu djecu.

Također postoje playgroups (igraonice), kamo dolaze roditelji s djecom da bi djeca naučila

međusobno se družiti, a roditelji da popričaju i izmijene informacije.


Playgroup WA

1800 171 882


Dok pohađate nastavu u sklopu Adult Migrant English Programmme (AMEP) (Programa

engleskog jezika za odrasle doseljenike), možda imate pravo na besplatno čuvanje djece

predškolske dobi. Ako nakon završenog AMEP tečaja prijeđete na drugi nastavni program,


važno je da preispitate način plaćanja čuvanja djece jer drugi programi ne pokrivaju te

troškove.

Za informacije koje pruža vlada o:

• službe za čuvanje djece u vašem području

• raspoložive vrste službi za čuvanje djece i moguća slobodna mjesta

• državna pomoć za plaćanje čuvanja djece

• službe za djecu s posebnim potrebama

• službe za djecu razlličitog kulturnog podrijetla

kontaktirajte informativnu službu Child Care Access Hotline:


Child Care Access Hotline (8-21 h, od ponedjeljka do petka)

1800 670 305

TTY (za osobe s oštećenim sluhom I govorom)

1800 639 327

Nemojte zaboraviti da možda imate pravo na Child Care Benefit (doplatak za čuvanje djece)

ili Family Assistance (obiteljski doplatak) da vam se pomogne oko čuvanja djece i drugih

troškova. (Vidite 8. poglavlje, Socijalna zaštita.)
ŠkoleU predškole mogu ići sva djeca stara četiri godine. Predškole pomažu da se djeca tjelesno,

emotivno i društveno razvijaju godinu dana prije odlaska u školu.

Djeca u dobi od 6 do 15 godina moraju ići u školu. Djeca obično počinju ići u školu s 4 ili 5

godina i često nastavljaju školovanje do svoje 17. ili 18. godine, pripremajući se za

sveučilište ili drugi oblik daljnjeg školovanja. Djeca mlađa od 12 ili 13 godina idu u primary


school (osnovnu školu), a starija djeca pohađaju high school (ili ‘secondary school’)

(srednju školu).

Djecu možete upisati u državnu ili nedržavnu školu. Popis škola koje se nalaze u vašem

području možete nać pod nazivom ‘Schools’ u telefonskom imeniku White Pages ili posjetite

web stranicu www.education.gov.au.


Government schools (Državne škole) pružaju besplatno školovanje, ali većina škola traži

dobrovoljni doprinos za poboljšanje školskih obrazovnih i sportskih programa. Roditelji sami

odlučuju o plaćanju. Postoje dodatni obrazovni materijali i usluge za koje se od roditelja43
očekuje da nabave ili plate školi da to učini. Roditelji će možda trebati osigurati svojoj djeci


olovke, kemijske olovke, udžbenike i školske uniforme (gdje je potrebno).

Napomena: Učenici s privremenom vizom možda će trebati platiti punu školarinu. O

pojedinostima se raspitajte kod pojedinih škola.

Education Department of WA

9264 4111Non-government schools (Nedržavne škole) naplaćuju pristojbe, a mogu imati određene

vjerske nadzore ili pogled na izobrazbu djece. Roditelji koji žele doznati više o privatnim

školama, trebali bi se dogovoriti za dolazak u školu s odgovarajućom odgovornom osobom iz

nedržavnog školstva ili stupiti u izravnu vezu s izabranom školom.

Catholic Education Commission

6380 5200Association of Independent Schools

9441 1600

of Western Australia


Suite 3 / 41 Walters Drive

Osborne Park


Western Australia 6017


Mailing Address:

PO Box 1817

Osborne Park DC 6916

Western Australia

U svojoj se školi raspitajte o before and after school care (brizi o djeci prije i poslije


nastave u školi) ili school holiday programs (programima tijekom školskih praznika) za

djecu školskog uzrasta.Djeca koja ne govore engleskiNedavno pristigla djeca koja ne govore engleski mogu se upisati u English Language

Schools (ELS) i English Language Centres (ELC), koji imaju programe intenzivnog učenja

engleskog jezika za djecu.


Postoji sedam osnovnih i šest srednjih škola.

Beaconsfield Intensive English Centre

9335 5806

Highgate Intensive English Centre

9328 3725

Koondoola Intensive English Centre

9343 4617

Mandurah Intensive English Centre

9535 5800


Mirrabooka Intensive English Centre

9344 8655

Nollamarra Intensive English Centre

9349 5866

Parkwood Intensive English Centre

9457 4721

North Lake Senior Campus Intensive English Centre

9314 0410

Cyril Jackson Senior Campus Intensive English Centre


9379 515644
Mandurah High School Intensive English Centre

9535 3800

Melville Senior High School Intensive English Centre

9330 0300


Balga Senior High School Intensive English Centre

9247 0226

Perth Modern Senior High School Intensive English Centre

9380 0533TumačiRoditelji i staratelji koji govore slabo ili uopće ne govore engleski mogu zatražiti školu da

osigura tumača kad se raspravlja o stvarima koja se tiču njihove djece. Također mogu


koristiti Translating and Interpreting Service (TIS National) da kontaktiraju školu.

Translating and Interpreting Service (TIS National)

13 1450

TIS National website


Upis
Da biste upisali dijete u školu, stupite u vezu sa školom telefonom ili pođite u školu osobno.

Sa sobom ćete trebati ponijeti svoju vizu ili ispravu na temelju koje ste doputovali u

Australiju, dokaze o datumima rođenja djece i bilo koju drugu ispravu uključujući školske

svjedodžbe koje se odnose na njihovo prethodno školovanje. Možda ćete trebati pokazati i

potvrde o njihovom cijepljenju.Stručno obrazovanje
Tečajevi u sklopu VET (Vocational Education and Training) (Stručno obrazovanje i

osposobljavanje) i TAFE (Technical and Further Education) (Tehničko i daljnje školovanje)

napravljeni su za polaznike koji žele postići stručne, tehničke ili zanatske vještine. Brojni

tečajevi pokrivaju područja stručne obuke kao što su informatika, poslovne usluge, umjetnost

i mediji, turizam i ugostiteljstvo, građevinarstvo i transport, poljoprivredna i rudarska

proizvodnja, te strojarstvo. VET i TAFE koledži naplaćuju pristojbe, a polaznici obično trebaju


sami kupiti udžbenike. Polaznici moraju imati završenu srednju školu da bi stekli pravo upisa

na neke tečajeve. Za više informacija obratite se:

Za više informacija i telefonske brojeve pogledajte telefonski imenik White Pages pod ’TAFE’

ili kontaktirajte:

TAFE WA

1800 999 167SveučilištaAustralska sveučilišta su među najboljima na svijetu. Običan dodiplomski studij traje 3

godine, ali postoji također i školovanje za dvostruke diplome i poslijediplomski studij koji traju

duže. Neke studijske grupe moguće je studirati dopisno i izvanredno. Sveučilišta također

nude i kraće tečajeve za profesionalni razvoj.

Informacije o upisu i studijskim grupama potražite na dotičnom sveučilištu ili posjetite web

stranicu Going to university.


Na web stranici Study in Australia nalaze se korisne informacije o studiranju u Australiji,

koje se mogu dobiti na 12 jezika:

Study in Australia website


Going to Uni website459266 9266134 ECU (134 328)


1300 MURDOCH (1300 687 362)6488 6000


9433 0533

Troškovi dodiplomskog studija na sveučilištu mogu uključivati školarinu, nepredviđene


pristojbe, knjige, troškove smještaja i opće životne troškove. Za više informacija o pomoći

koju možda možete dobiti kontaktirajte:

Going to Uni

Student Enquiry Line

1800 020 108

Youth Allowance (Doplatak za mlade) (za osobe u dobi od 16 do 24 godine) i Austudy

isplate (za osobe od 25 godina i starije) pružaju financijsku potporu redovitim studentima koji

pohađaju odobreni studij. Obje isplate ovise o prihodima i imovini, koji trebaju biti unutar


određenih granica. Novi doseljenici trebaju čekati dvije godine za stjecanje prava na ove

isplate. Za više informacija o ovim shemama financijske potpore stupite u vezu sa Centrelink-

om (vidite 8. poglavlje, Socijalna zaštita).46
11. Zdravstveni sustav
MedicareAustralska vlada pomaže u pokrivanju troškove liječničkih i bolničkih usluga kroz program

zvan Medicare. Medicare plaća većinu liječničkih pregleda, rendgenskih snimanja, analiza

krvi, boravak u državnoj bolnici i neke druge usluge.

Da doznate da li imate pravo na Medicare i da se prijavite, trebate otići u Medicare ured sa

svojim putovnicom, putnim ispravama i trajnom boravišnom vizom.


Medicare ne plaća troškove prijevoza automobilom prve pomoći, zubarske usluge,

fizioterapiju, naočale, usluge ortopeda i kiropraktičara ili privatnu bolnicu. Više informacija o

Medicare-u naći ćete u 1. poglavlju, Što treba učiniti ubrzo nakon dolaska.

Medicare websiteCentrelink Health Care CardAko primate Centrelink-ove isplate ili imate niske prihode, možda imate pravo na državnuHealth Care Card (zdravstvenu popusnu iskaznicu). Iskaznica vam daje pravo na raznepopuste, uključujući cijenu lijekova i zdravstvenih usluga (liječnik, zubar i kola hitne pomoći).


Više informacija o Centrelink-u naći ćete u 8. poglavlju, Socijalna zaštita.

Ako i imate Health Care Card, svejedno morate pokazati Medicare Card za sve osnovne

bolničke i liječničke obrade za koje koristite Health Care Card.Privatno zdravstveno osiguranjeMnogi Australci odlučuju se za plaćanje privatnog zdravstvenog osiguranja. Ono pokriva sve

ili neke od troškova liječenja kao privatnog pacijenta u privatnim ili državnim bolnicama, a


može uključiti neke usluge koje Medicare ne pokriva, kao što su usluge zubara, većina

usluga optičara i prijevoz kolima hitne pomoći. Troškovi i vrste pokrivenih usluga vrlo su

različiti, stoga ako odlučite uzeti privatno zdravstveno osiguranje, važno je da usporedite

različite fondove i pažljivo provjerite sve pojedinosti prije nego kupite policu osiguranja.OlakšiceVlada nudi financijske olakšice s ciljem da potakne ljude na uzimanje privatnog zdravstvenog


osiguranja. Ako razmišljate o uzimanju privatnog zdravstvenog osiguranja, važno je da znate

sljedeće:

1. 30 posto Rebate (povrata) – Svi Australci imaju pravo na povrat od 30 posto

premije ako imaju pravo na Medicare i imaju odgovarajuću policu zdravstvenog

osiguranja koja pokriva bolničko liječenje, opće liječničke usluge (‘ancillary’ ili

‘extras’) ili oboje. (Za osobe stare 65-69 godina povrat je 35 posto, a za osobe

starije od 70 godina povrat je 40 posto.)

2. Medicare Levy Surcharge (Dodatni porez na Medicare) – Kod većine


australskih poreznih obveznika porez koji plaćaju uključuje Medicare Levy (Porez

na Medicare). Medicare Levy Surcharge (Dodatni porez na Medicare) je dodatnih

1 posto koji se zaračunava osobama koje zarađuju iznad određenog praga

prihoda, a nemaju bolničko osiguranje. Sadašnji pragovi prihoda su AUD 70.000

za samce i AUD 140.000 za parove ili obitelji.

3. Lifetime Health Cover (Doživotno zdravstveno osiguranje) – Ovaj program

potiče ljude da uzmu bolničko osiguranje u ranoj životnoj dobi. Ako osoba uzme

bolničko osiguranje poslije 1. srpnja nakon 31. rođendana, platit će više za istu


razinu osiguranja nego osoba koja je uzela osiguranje prije 1. srpnja nakon 31.47
rođendana. Cijena se povećava za 2 posto za svaku godinu što se kasnije uzme

osiguranje.

Posebni se uvjeti primjenjuju kod novih doseljenika koji dođu u Australiju poslije 1. srpnja

nakon 31. rođendana. Doseljenici ne plaćaju povećanu cijenu ako kupe privatno bolničko


osiguranje u roku od 12 mjeseci od dana kad su prijavljeni kod Medicare.

Važno je razmisliti o uzimanju bolničkog osiguranja prve godine nakon što ste prijavljeni kod

Medicare. Ako odlučite čekati duže od 12 mjeseci nakon što ste prijavljeni kod Medicare,

morat ćete platiti dodatak na Lifetime Health Cover u iznosu od 2 posto za svaku godinu

koliko ste stariji od 30 godina kada konačno odlučite uzeti bolničko osiguranje.Više informacijaViše informacija o privatnom zdravstvenom osiguranju možete dobiti ako posjetite web


stranice www.privatehealth.gov.au i www.phiac.gov.au ili kontaktirate:

Private Health Insurance Ombudsman

1800 640 695

Private Health Insurance Ombudsman websiteLiječnička pomoćHitni slučajeviHitnu liječničku pomoć možete dobiti u nekim zdravstvenim centrima ili odjelima hitne pomoći

u bolnicama. Popis državnih i privatnih bolnica naći ćete pod nazivom ‘Hospitals’ u

telefonskom imeniku White Pages. Informacije o kolima hitne pomoći nalaze se u 3.


poglavlju, Hitne službe.

Kad idete u bolnicu, nemojte zaboraviti ponijeti sa sobom lijekove koje uzimate i također

svoju Medicare iskaznicu, člansku iskaznicu privatnog zdravstvenog osiguranja, te

zdravstvenu ili umirovljeničku popusnu iskaznicu.

Hitna liječnička pomoć može se dobiti 24 sata dnevno u državnim bolnicama na odjelima

hitne pomoći ‘Casualty’ i ‘Emergency’.

Ako slučaj nije hitan, liječničku pomoć trebate tražiti kod liječnika opće prakse.

HealthDirect je besplatna telefonska služba za zdravstvene savjete, pristupačna 24 sata


dnevno sedam dana u tjednu. Uvijek se prvo trebate obratiti svom liječniku. Međutim, ako ne

možete do njega, iskusne medicinske sestre na HealthDirect odmah će vam dati

profesionalni savjet o tome koliko je vaš problem hitan i što trebate učiniti. HealthDirect je

inicijativa Državne i Savezne vlade.

HealthDirect

1800 022 222

WebsiteGeneral Practitioners (GPs) (Liječnici opće prakse)Ako se ne radi o hitnom slučaju, trebali biste prvo poći svome obiteljskom liječniku (zvanom

također i liječnik opće prakse ‘general practitioner’ ili GP) ili u zdravstveni centar. Vi možete

izabrati kojem liječniku ili u koji zdravstveni centar želite ići. Oni su navedeni u telefonskom

imeniku Yellow Pages pod ‘Medical practitioners’.


Vaš liječnik može naplaćivati po takozvanom bulk bill načinu. To znači da će tražiti od vas

da potpišete Medicare obrazac, a potom će liječnik taj formular poslati u Medicare, koji tada

isplaćuje liječnika. Inače će liječnik naplatiti uslugu od vas, a vi ćete možda moći potraživati

novac od Medicare ili od fonda svoga privatnog zdravstvenog osiguranja (ako imate pravo).

U svakom slučaju morate ponijeti sa sobom Medicare iskaznicu (i Health Care Card ukoliko

je imate).48

TumačenjeLiječnici mogu nazvati prioritetnu telefonsku liniju da dobiju tumača dok traje liječnička

konzultacija. Ta je usluga besplatna i za vas i za liječnika ako imate trajnu boravišnu vizu ili

australsko državljanstvo i kad liječničku konzultaciju pokriva Medicare. Liječnik također može

dogovoriti dolazak tumača u ambulantu ako je to potrebno.

TIS National Doctors Priority Line (24 sata)


1300 131 450

TIS National website


SpecijalistiNe možete otići liječniku specijalistu a da prije niste bili kod GP-a. Liječnik vas može uputiti

drugom liječniku ili specialistu na daljnje liječenje.
LijekoviAko vaš liječnik misli da su vam potrebni lijekovi, možda će vam dati recept, kojeg ćete

odnijeti u chemist shop ili (ljekarnu). Mnoge lijekove, kao što su antibiotici,

možete dobiti samo na recept. Ako imate Health Care Card (zdravstvenu popusnu iskaznicu)

ili Pension Concession Card (mirovinsku popisnu iskaznicu) koje izdaje Centrelink, imat ćete


pravo na popust za određene lijekove. Također morate ponijeti svoju Medicare iskaznicu kad

podižete lijekove u ljekarni.

Važno je da pažljivo pročitate naljepnice i upute na lijekovima i da pitate ako vam nešto nije

jasno. Za pomoć ili informacije o lijekovima razgovarajte sa svojim ljekarnikom ili nazovite:

Medicines Line

1300 888 763

(ponedjeljak do petak, 9-18 h)

WebsiteChild Health Centres (Zdravstveni centri za djecu), ili ‘Clinics’(klinike), prate i bilježe razvoj

male djece od rođenja do školske dobi. Nalaze se u svim naseljima, a njihove adrese i

telefonske brojeve možete dobiti od Healthinfo. Nazovite:1300 135 030

Roditelji različitog kulturnog i jezičnog podrijetla mogu dobiti informacije o brizi o djeci od

Ethnic Child Care Resource Unit.


Community Health Centres (Društveni zdravstveni centri)
Community Health Centres (društveni zdravstveni centri) pružaju jeftine zdravstvene

usluge ljudima svih životnih doba. Svi centri ne nude iste usluge. Međutim, usluge koje se

najčešće nude uključuju njegu djece, zdravstveno obrazovanje i promociju zdravlja,

fizioterapiju, dentalnu i liječničku njegu, osobno savjetovanje i socijalnu pomoć.

Oni su navedeni u telefonskom imeniku White Pages pod ‘Health and Community Services’,

Community Health Centres’.
Mentalno zdravljePostoji više službi za pomoć ljudima koji imaju problema s mentalnim zdravljem ili su

mentalno bolesni. U većini slučajeva, osobe koje trebaju pomoć zbog poteškoća s mentalnim

zdravljem trebale bi se obratiti svom liječniku opće prakse ili društvenom zdravstvenom

centru.49

Usluge za osobe različitog kulturnog i jezičnog podrijetlaMnoge bolnice i veliki zdravstveni centri imaju grupe zdravstvenih stručnjaka koji pružaju

usluge lokalnim doseljeničkim zajednicama. Te usluge uključuju savjetovanje, daljnje

upućivanje i informacije o zdravlju. Nazovite svoju mjesnu bolnicu ili društveni zdravstveni

centar da doznate radi li kod njih Multicultural Health Worker (multikulturni zdravstveni


radnik) za vašu jezičnu grupu.

Migrant Health Unit (Odsjek za zdravlje doseljenika) jedna je od više agencija financiranih za

pružanje zdravstvene pomoći i daljnje upućivane za novodošle doseljenike.

Migrant Health Unit

9221 4445

17 Murray Street

PERTHDječja sigurnost i prevencija nesreća
Kidsafe, Child Accident Prevention Foundation of Australia (Australska zaklada za

prevenciju dječjih nesreća), nevladina je organizacija koja daje informacije o dječjoj

sigurnosti i prevenciji nesreća, te usluge roditeljima i zajednicama. Neke prevedene

informativne brošure mogu se naći na internetskoj stranici Kidsafe na odsjecima za Western

Australiju i Victoriju.

Kidsafe WA

9340 8041


Pomoć na drugim jezicima

131 450

Website


CijepljenjeCijepljenje štiti djecu (i odrasle) od opasnih infekcija. Cijepljenje nije obvezno, ali se


preporučuje za svu djecu. Neke države i teritoriji (NSW, VIC, TAS i ACT) traže da se pokaže

potvrda o cijepljenjima kada dijete pohađa dječji vrtić ili kreće u školu. To je zbog toga da

dječji vrtić ili škola zna koja djeca nisu bila cijepljena. Cijepljenje se može obaviti kod

obiteljskog liječnika ili u svom Community Health Centru.

Ako želite obaviti cijepljenje u Community Health Centru ili na općini, trebat ćete im se

obratiti da doznate koja su cjepiva raspoloživa i kad ih se može dobiti.

Vaše dijete treba biti cijepljeno prema dobnom rasporedu ili imati potvrdu o izuzeću od

cijepljenja kako biste mogli primati Child Care Benefit (Doplatak za troškove čuvanja djece).

National Immunisation Infoline


1800 671 811


1800 653 809

National Immunisation websiteZubarske uslugeU vašem području rade privatni zubari koji obično naplaćuju svoje usluge. Možda ćete željeti

uzeti privatno zdravstveno osiguranje da vam pomogne u plaćanju zubarskih usluga.

Vlade država i teritorija također pružaju ograničeni izbor besplatne njege usta i zubi osobama

koje imaju Centrelink-ove popusne iskaznice. Usluge koje pružaju prvenstveno su za

olakšanje od bolova i osnovna njega usta i zubi, uključujući i zubne proteze. Molimo obratite

se najbližem zdravstvenom centru ili bolnici da doznate više pojedinosti o uslugama u vašem


području, kao i Centrelink-u (vidite 8. poglavlje, Socijalna zaštita) da biste doznali imate li

pravo na popust.50
Na besplatne osnovne zubarske usluge imaju pravo sva djeca koja pohađaju školu od

predškolskog do 11. razreda (ili do 12 razreda u zabačenim krajevima). Mnogo se radi na


prevenciji, edukaciji o oralnom zdravlju i ranoj intervenciji u rješavanju zubarskih problema.
Dobivanje prava na njegu za osobe starije dobiPrebivališna njega osoba starije dobi je za starije ljude koji iz različitih razloga ne mogu više

živjeti u svom domu, npr. zbog bolesti, invalidnosti, gubitka drage osobe, izvanrednog stanja,

potreba njihovih njegovatelja, obitelji ili prijatelja, ili jednostavno zato što je teško voditi


kućanstvo bez pomoći. Oni kojima je potrebno manje njege nego što se nudi u staračkim

domovima mogu razmotriti mogućnost stanovanja u stanovima za samostalno življenje ili u

umirovljeničkim naseljima.

Aged Care Assessment Teams (ACATs) (Timovi za procjenu potrebne njege za starije

osobe) preporučuju koju vrstu usluga koje financira australska vlada trebate da da biste

mogli nastaviti živjeti u svom domu ili da li biste trebali ići u starački dom.

Potrebno je proći 5 koraka ako se želite preseliti u starački dom. To su:

• Procjenjivanje prava na starački dom

• Pronalaženje doma


• Izračunavanje troškova

• Podnošenje zahtjeva

Useljenje i smještaj.

Za pomoć oko bilo kojih pitanja vezanih uz njegu osoba starije dobi obratite se:

Aged and Community Care InfoLine

1800 500 853

Seniors websiteCommonwealth Carelink centri pružaju informacije i podršku ljudima koji se brinu za starije

osobe i invalide. Za više informacija kontaktirajte:

Commonwealth Carelink Centres

1800 052 222

Carelink Centres websiteZa ljude starije dobi postoji više službi za društvenu brigu (brigu o ljudima koji žive u svojim

domovima ili u zajednici) i službi za kućnu brigu (brigu o ljudima koji žive u staračkim

domovima ili hostelima). Telefonski brojevi organizacija i službi u Western Australiji koje se

brinu o osobama starije dobi navedene su pod ’Aged’ u telefonskom imeniku White Pages.

Commonwealth Carelink Centres predstavljaju ishodišni izvor informacija o službama za

brigu o starijim osobama na vašem lokalnom području. Kontaktirajte:1800 052 222

Carelink Centre website


Više informacija
Za više imformacija i podataka o ostalim zdravstvenim službama obratite se svom liječniku,

zdravstvenom centru, Community Health Centre-u, bolnici ili ljekarniku.51
12. Rekreacija i mediji
Aktivnosti na otvorenomAustralija je vrlo pogodna za aktivnosti na otvorenom, kao što su putovanje, hodanje u

prirodi, logorovanje i sport. Postoji nekoliko sigurnosnih pravila kojih se trebate pridržavati

kad ste na otvorenom:

• Na plaži plivajte samo na mjestima koja nadgledaju spasioci. Uvijek plivajte između

zastavica. Spasioci nisu na svakoj plaži.

• Izvjegavajte plivati i ribariti sami.


• Nosite šešire i kape po suncu da izbjegnete opekotine od sunca i rak kože. To je

naročito važno za djecu, pa mnoge škole zahtijevaju da učenici nose šešire protiv

sunca tokom ljetnih mjeseci.

• Stavljajte zaštitne kreme za sunce. Možete ih kupiti u ljekarnama i

samoposluživanjima.

• Nije dozvoljeno paljenje vatre i korištenje roštilja u dane total fire ban (totalne

zabrane vatre). Za informacije o danima totalne zabrane vatre kontaktirajte:

Weather forecasts


(Prognoza vremena)

1196

Bureau of Meteorology web stranica


The Royal Life Saving Society

AustraliaSwim Australia


KidsafeDepartment of Environment and Conservation (DEC) (Odjel za okoliš i zaštitu) pruža

važne informacije o područnim parkovima i prostorima za rekreaciju u Western Australiji,

uključujući i pristup prirodnim rezervatima.

SljedećI telefonski brojevi mogu biti korisni:08 9334 0333Posebni događajiPerth je mjesto s brojnim posebnim događajima tijekom cijele godine. To su baletne i

kazališne predstave, umjetničke izložbe, glazbeni koncerti, sportska natjecanja, predstave i

izložbe. Njihov popis nalazi se u besplatnom tjednom vodiču pod nazivom What’s on in


Perth, kojeg možete nabaviti na više mjesta, uključujući WA Visitors Centre, gdje ćete dobiti

usmene informacije o tekućim i budućim događajima. Kontaktirajte:

WA Visitors Centre

1300 361 351www.wavisitorcentre.comMediji
Većina novinarnica u glavnim trgovačkim centrima prodaje novine na različitim jezicima, ali

ako nemaju one koje vi želite, možete zatražiti da ih naruče za vas.Special Broadcasting Service (SBS) televizijske i radio postaje imaju programe na mnogimrazličitim jezicima. Tjedni programi objavljeni su u gradskim novinama. Popis etničkih radio
52
postaja možete naći web stranici National Ethnic and Multicultural Broadcasters’ Council

(NEMBC): www.nembc.org.au.

SBS radio frekvencija u Western Australiji je 96.9FM, a SBS televizijski kanal je kanal 28


(UHF).

Prije potpisivanja bilo kakvog ugovora za komunikacijske usluge potrošači trebaju

provjeriti da li su im takve usluge uopće potrebne s obzirom na životne okolnosti. U nekim

slučajevima ljudi su se pretplatili na plaćenu televiziju vjerujući da im je to potrebno za

gledanje običnog programa.Internet
Postoji više programa koji omogućuju besplatan ili vrlo jeftin pristup internetu i obuku o

korištenju za one koji ga inače ne bi mogli koristiti. Za više informacija obratite se na svoju

općinu ili školu (u ruralnim i regionalnim područjima). Javne knjižnice nekad imaju besplatan

pristup internetu.

Australian Library Gateway


Australian Internet Cafes53
13. Ministarstvo useljavanja i

državljanstva
Department of Immigration and Citizenship (DIAC) (Ministarstvo useljavanja i

državljanstva) glavno je kontaktno mjesto za sve poslove u vezi s vizama i australskim

državljanstvom. Mnogo općih informacija također možete naći na DIAC web stranicama

Living in Australia, uključujući nastanjivanje u Australiji.

DIAC upiti

131 881

DIAC websiteLiving in Australia web stranice


Područni uredi Ministarstva pružaju razne usluge za doseljenike, kao što su vize i dozvole, te

molbe za privremeni ili stalni boravak:


Western Australian DIAC Office

411 Wellington St

PERTH WA 6000

Tel: 13 1881Australsko državljanstvoZa većinu građana sa stalnom boravišnom dozvolom prvi korak da postanu australski

državljani jest da polože test za stjecanje državljanstva. Da biste se pripremili za test, trebate


čitati udžbenik za državljanstvo, koji se nalazi na dolje navedenoj web stranici.

Nakon što ste položili test za stjecanje državljanstva i ispunili ostale uvjete za australsko

državljanstvo, uključujući da ste živjeli u Australiji određeni vremenski period i da imate dobar

karakter, trebat ćete podnijeti molbu za australsko državljanstvo. Ako je molba odobrena, bit

ćete pozvani na ceremoniju primanja državljanstva. Na toj ceremoniji većina odraslih

podnositelja molbe trebat će dati prisegu o odanosti prije nego postanu australski državljani.

Više informacija, uključujući tko ima pravo na državljanstvo i obrasce za molbu, možete dobiti

na:

Citizenship Information Line (u Australiji)


131 880

Citizenship website


Nakon što ste postali australski državljanin, možete podnijeti molbu za dobivanje australske

putovnice. Ako zadržite državljanstvo druge zemlje i australsko državljanstvo, trebali biste

putovati iz Australije i u Australiju koristeći svoju australsku putovnicu.

Australski državljani se obvezno moraju upisati na birački popis za glasovanje ako imaju 18


godina ili više. Prilika je da se upišete na ceremoniji primanja australskog državljanstva.

Upisati se možete već sa 17 godina kako biste bili spremni za glasovanje kad navršite 18

godina.

Prijavne obrasce možete dobiti u poštanskim uredima, uredima Australian Electoral

Commission (AEC) (Australskog izbornog povjerenstva) i na web stranici AEC.

Ispunjavanje jednog prijavnog obrasca dovoljno je da vas upiše za savezne izbore, državne

ili teritorijalne izbore i većinu izbora mjesne uprave. Svaki put kad promijenite adresu, morate

ispuniti novi prijavni obrazac. Više informacija možete naći na web stranicama (uključujući i


informacije na drugim jezicima) ili nazovite AEC ako imate bilo kakvih pitanja.

Australian Electoral Commission (AEC)

13 23 26

AEC website


54
Povratne vize građanaAko imate trajnu boravišnu vizu i namjeravate otputovati iz Australije na određeno vrijeme, ali

se želite vratiti u Australiju, trebat će vam Resident Return Visa (povratna viza stanovnika).

Obratite se DIMA-i da doznate hoće li vam trebati viza za povratak u Australiju.
Posjet rodbine u AustralijuU posjetPosjetitelji trebaju podnijeti molbu za izdavanje vize koja će pokriti čitavo vrijeme njihovog

boravka u Australiji. Svaka vrsta posjetiteljske vize ima svoje posebne uvjete, stoga se

obratite najbližem Australian Overseas Immigration Office (Australskom uredu za

prekomorsko useljavanje) (vidite dolje) za više informacija.


Electronic Travel Authority (ETA) (Sustav elektroničke putničke ovjere) dostupan je

imaocima putovnice u više od 30 država preko ovlaštenih putničkih agencija i aviokompanija

i većine australskih diplomatskih ureda. ETA omogućuje mnogim kratkoročnim posjetiteljima

u Australiju da dobiju odobrenje za put u Australiju istovremeno kad rezerviraju putovanje.

Preko ETA-e putnik ne treba popunjavati molbu za dobivanje vize. Više informacije možete

UseljavanjePostoje tri glavna dijela australskog programa useljavanja:

Family migration (Obiteljsko useljenje). Podnositelj molbe mora imati rođaka u

Australiji koji će mu biti pokrovitelj.

Skilled migration (Useljavanje stručnjaka). Podnositelj molbe mora imati znanje ili

posebne sposobnosti kojima će doprinijeti gospodarstvu ili drugim područjima


australskog života.

Refugee, Humanitarian, Special Humanitarian and Special Assistance programs

(Izbjeglički, Humanitarni, Poseban humanitarni program i Program posebne pomoći).

Postoje strogi uvjeti za svaku useljeničku kategoriju koje vaša rodbina treba ispunjavati da bi

mogli useliti. Pravila useljavanja su složena i često se mijenjaju, stoga je najbolje da se

obratite DIMA-i za informacije o svojoj situaciji. Za više informacija vidite:

Migrating to AustraliaPopis Australian Overseas Immigration Offices (Australskih inozemnih ureda za useljavanje)
55
5614 Mjesna uprava i društvene uslugeAustralija ima vladu na tri razine: saveznu, državnu ili teritorijalnu i mjesnu. Vaša općina

zadužena je da se brine za područje gdje živite i ima mnoge važne službe koje su na

raspolaganju svim stanovnicima tog područja. Općine su najvećim dijelom financirane


novcem od pristojbi koje plaćaju vlasnici nekretnina na tome području. Nije potrebno da

posjedujete nekretninu da biste se mogli korisititi tim službama.Društvene uslugeOpćine često osiguravaju društvenim grupama mogućnost da koriste općinske dvorane, kao i

sportske, rekreacijske i kulturne komplekse. Općine isto mogu pružati različite pomoćne

usluge, kao što su zdravstveni centri za malu djecu, centri za čuvanje djece, usluge radnika

koji rade s mladima i usluge za brigu o starijim osobama i invalidima.
Multukulturne uslugeMnoge općine imaju multikulturne ili društvene radnike koji vam mogu pružiti dragocjenu

pomoć i savjet prilikom nastanjivanja u Australiji. Neki osiguravaju usluge namijenjene

posebnim potrebama starijih osoba različitog kulturnog i jezičnog podrijetla.Knjižnice
U većini općina nalaze se knjižnice u kojima građani mogu besplatno posuđivati knjige.

Knjižnice također imaju, ili mogu naručiti, knjige i na drugim jezicima. U većini knjižnica

možete se služiti Internetom.Ostale uslugeOpćine održavaju mjesne ceste, grade javne nužnike, osiguravaju da trgovine i restorani

zadovoljavaju propisane higijenske standarde. Oni nadziru razvoj izgradnje, pa ako želite


napraviti izmjene na svojoj kući, trebate od svoje općine dobiti dozvolu za to.

Općine su odgovorne za odvoz smeća i recikliranje. Raspitajte se u općini ili kod susjeda

kada je na redu vaša ulica.Više informacijaPosjetite svoju općinu ili mjesnu knjižnicu, gdje možete dobiti više informacija o uslugama na

vašem području. Telefonske brojeve i adrese općina možete naći u telefonskom imeniku
White Pages pod imenom vaše općine. Imajte na umu da su oni stručnjaci na vašempodručju stanovanja. ! Informacije o mjesnoj upravi također možete dobiti na web stranici
9321 5055

- 06:10 - Komentari (7) - Isprintaj - #

srijeda, 17.06.2009.

Prodaja Premijera na Ebay-u

Klikni me za offline pregled ovog bloga - sa svim slikama do 2011. 51Mb! Unzip i klikni na index.htm.

Evo jos nekih sitnica iz zivota u zemlji.

Premijer Australije prodaje gala veceru za cetvero koju cete provesti za njegovim stolom, uz koncert, zabavu i bal. Sav prihod ide u humanitarne svrhe.

Trenutna cijena vecere sa Premijerom je AU $17,600.00 (9.20 ujutro). Kada cete vi ovo citati vjerovatno ce aranzman biti zakljucen.Image Hosted by ImageShack.us

Ako zelite provjeriti cijenu nakon zavrsetka aukcije, ovdje je link.

- 03:20 - Komentari (7) - Isprintaj - #

utorak, 16.06.2009.

Objava vlade i poslodavaca

Klikni me za offline pregled ovog bloga - sa svim slikama do 2011. 51Mb! Unzip i klikni na index.htm.

Vjerujem da su email ovoga tipa primili svi zaposlenici, ja svakako jesam:

"Hi All,


With the advent of the Swine Flu growing, the Australian Government has produced a website that provides information about pandemic influenza, the precautions and hygiene etiquette that individuals, businesses, communities and health care professionals need to be mindful of. This website was developed in conjunction with State, Territory and local governments. Each State has it's own specific jurisdictional plan as outlined on the website.

Please take time to review the website as the information contained will be of use:


http://www.flupandemic.gov.au/internet/panflu/publishing.nsf/Content/home-1


Additionally the is a Australian Government Health hot line service on : 1800 022 222 or 180 2007.


If you have any concern in this regard, please discuss this with your direct manager or HR representative."

I ovaj dopis sa imenom zaduzene osobe i brojem telefona:

Image Hosted by ImageShack.us

Sto kazete?

Drzava Viktorija je najteze pogodjena, dakle grad Melbourne. Skole se pomala zatvaraju, kao i uvdje u WA.

Nitko naravno ne brine previse kao da je to vise neki "posh" virus koji zahvaca bogatu klasu. Hm. Svasta.

No zanimljivo je koliko drzavna sluzba radi na podizanju svijesti gradjana sto mi se svidja. Kao i sa "besplatnim" rostiljima vidi se kamo odlazi novac i barem neki rezultati.

Inace malo smo se prosetali (kao i svaki vikend), par kilometara pjesice do rijeke.

Pelikani odmaraju, siguran sam da gledaju jednim okom:

Image Hosted by ImageShack.us

Nova kuca, obratite paznju na kupaoni sa okruglim ogledalima:

Image Hosted by ImageShack.us

povecano, hm. stvarno kupaona :)

Image Hosted by ImageShack.us

Do obale rijeke:

Image Hosted by ImageShack.us

i samu obalu:

Image Hosted by ImageShack.us

Vecinom kuce za jednu familiju...

- 09:09 - Komentari (6) - Isprintaj - #

petak, 12.06.2009.

ŠOK zvan S.T.A.R.

Klikni me za offline pregled ovog bloga - sa svim slikama do 2011. 51Mb! Unzip i klikni na index.htm.

Meni je ovo bio sok. Nisam znao da takvo sto postoji i da ce mi to biti "kamen spoticanja" u novoj zemlji.

Govorim o trazenju posla u zemlji o kojoj znamo malo. Ja sam uvjeren da ce ovo sto cete sada cuti doci ultrabrzo u staru domovinu, a vec mozda i je.

STAR je metodologija ili nacin pisanja molbe za odredjeni posao.

S time cete se sresti za svaki bolji posao na koji se natjecete. Naravno da to ovisi o poslu, struci, industriji ili slicnom i nije uvjet za sve i svakog.

No brojni poslovi pogotovo za visoku spremu dolaze sa unaprijed definiranom pitanjima, obicno oko 8-15 pitanja, gdje biste MORALI odgovoriti na na ovaj STAR nacin. Na svako pitanje.

Vjerujte, trebale su mi godine da "probijem led"...Al kad jednom probijete:)S.T.A.R. je:

Situation – The situation/context

Task – What you had to do in the situation

Action – What you did in the situation

Result – What was achieved as a result of your actions

Situacija - objasnite situaciju u kojij ste se nasli
Zadatak - objasnite koji je bio vas zadatak
Akcija - objastite sto ste ucinili u toj situaciji sa vasim zadatkom
Rezultat - objasnite koji je rezultat vase akcije


Kako godine, rekli biste? Pa vi ne znate i NITKO vam nece objasniti kako se ovo pise da se dobro i ispravno PREZENTIRATE ( prodate?) potencijalnom poslodavcu.

Ovi se odgovori temelje na pisanju ESEJA (nakadasnje zadacnice?) sto se u Australiji uci kroz cijelo skolovanje.

Da ponovim, pisanje eseja se uci kroz cijelo skolovanje! Ovdje vas dave esejima, esej za matematiku ako treba, ak vec ne znate racunati! :)))

Dakle na svako pitanje vi biste morali odgovoriti sa kratkim opisom ne duljim od pola do jedne STRANICE teksta ( hej ljudi, 15 pitanja?!).

Ja to nisam znao. Prve molbe temeljile su se na par recenica u svakom odgovoru. Na kraju krajeva, ja mrzim pisati eseje :)

Vasu molbu tada citaju HR profesonalci koji nemaju pojma o struci i od vas se ne ocekuje da pisete previse strucno! Vi pisete o sebi i svom karakteru, sve ostalo se da nauciti i oni ce radje primiti na posao covjeka bez skole nego vas ako zakljuce da je njegov karakter pogodniji za tu poziciju.

I da vam otkrijem tajnu. Uvijek vam je bolje cak i platiti profesionalca da vam pogleda i lektorira molbu i zivotopis. Ja platio nisam no opet lektorirao mi je strucnjak iz agencije za zaposljavanje kojem je DUZNOST da vam besplatno pomogne. No ni on nije mogao napisati esej od 6 strana.

Jesam li vec spomenuo da mrzim pisati eseje!? Od tuda valjda i toliko slika na ovom blogu:)

Ugodan vikend!

- 04:42 - Komentari (7) - Isprintaj - #

utorak, 09.06.2009.

Porez

Klikni me za offline pregled ovog bloga - sa svim slikama do 2011. 51Mb! Unzip i klikni na index.htm.

Prije nego obradimo temu SOK mislim da je dobro spomenuti porez koji placamo u Australiji.
Samo okvirno i bez spomena kako taj porez smanjiti:)
Dakle porez placate u nekoliko razreda, ako zaradjujete do 80000, placate u tri grupe, najprije nista (nil) do 6000, pa 15% do 34 tisuce, pa 30% od 34 do 80 (platili ste vec 15% do 34)! Kuzite? Znaci za 80000 porez je 22.5%! Prije porezne olaksice:) OK?

Da li znate koliko tocno placate porez u drzavi? Kako bi ovdje rekli "Too much"!


Taxable income


Tax on this income


$1 - $6,000


Nil (0)


$6,001 - $34,000


15% for each dollar over $6,000 (maximum tax in this bracket is 15% of $28,000= $4,200)


$34,001- $80,000


$4,200 + 30% for each dollar over $34,000 (maximum tax in this bracket is $4,200+ $13,800= $18,000


$80,001 - $180,000


$18,000 + 40% for each dollar over $80,000 (maximum tax in this bracket is $18,000, + $40,000 = $58,000)


$180,000+


$58,000 + 45% for each dollar over $180,000
Rekli bismo da placamo puno, no od neceg je potrebno graditi ovakve besplatne rostilje po obali:

Image Hosted by ImageShack.us

Da bi smo mogli baciti na isti ovu ribu ulovljenu odmah do rostilja (neki klinci za sat vremena :)

Image Hosted by ImageShack.us

A zacudo time povecavamo i kucni "Disposable income" :)

- 04:27 - Komentari (11) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 08.06.2009.

Basplatni rostilj

Klikni me za offline pregled ovog bloga - sa svim slikama do 2011. 51Mb! Unzip i klikni na index.htm.

Ovakvih rostilja ima sve posvuda po Perthu. To je bilo zaista ugodno iznenadjenje i prvi rostilj sa cimerima na rijeci "bacio" sam relativno brzo nakon dolaska. Na rostilju je potrebno samo pritisniti gumb i radi. Besplatno. Ploca iznad rostilja govori da je potrebno postivati zakon i ne piti alkohol na javnom mjestu.

Image Hosted by ImageShack.us

Ovaj je potpuno nov i nalazi se pored marine na samoj obali. Ne znam ima li igdje blizi do vode. Slikano jucer i ima ih barem 6 u blizini, zajedno sa klupama, stolovima i drugim.

Zasto pisem o rostilju pitate se? Pa obicno se oko njega ljudi druze!

Naime, ne znam kako vi, ali ne mozete doci u drugu zemlju i ocekivati da ljudi dodju k vama! Morate se kretati i upoznati druge ljude sto prije. Inace spomenuti cimeri, jedan je u S.Koreji, druga se udala u Graz a inace je iz Singapura, treca je valjda u Njemackoj.

To ovdje zovu networking.

Ja sam krenuo od odlaska do prve Hrvatske katolicke misije. Odmah prvi ili drugi tjedan. Sve ljude koje i danas znam upoznao sam tamo. Mnogi su mi i pomogli, ne u pronalasku posla doduse, ali to sad nije tema.

Nema tu neke posebne formule. Ako vam ne odgovara klub takve vrste, ima i drugih. Vazno je od nekuda krenuti.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* * *~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ista marina u vecernjm satima:

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us

- 08:03 - Komentari (7) - Isprintaj - #

Gdje?

Klikni me za offline pregled ovog bloga - sa svim slikama do 2011. 51Mb! Unzip i klikni na index.htm.

Uh, sad tek vidim da su me stavili na naslovnicu! I to jos kakav naslov?! Ne znam da li ovaj blog zasluzuje toliko paznje i moze li ispuniti ocekivanja iz naslova. Ovom blogu to nije ni namjena. No, hvala svima, nastojat cu biti brz sa odgovorima.

Inace danas pada snijeg na svim skijalistima u Australiji (lijevo je link na kamere svakih 10 minuta). U Perthu je sada vani 25C stupnjeva i prekrasan je suncani dan. Pisem ovo zato jer je ovaj kontinent toliko velik da ne mozemo govoriti o "njima se nije svidjelo tamo radi ovog ili onog". Gdje? Kojeg dijela kontinenta, kojeg grada? Ne mozemo usporediti ovaj kontinent ni sa Kanadom ili Amerikom. Ili mozemo ali opet isto sa kojim dijelom?

Da nastavim istim trikom, copy-paste od prije 4 godine, uz opasku autora (op.a.):

Glavni grad Zapadne Australije nalazi se na rijeci Swan (labud), koja ispred juznog dijela grada tvori oazu za jedrenje. Naime, ovaj grad je jedan od najvjetrovitijih na svijetu, kazu treci po redu.

To je vjerovatno razlog sto sam dozivio pravi sok nakon izlaska iz aerodromske zgrade. Razbacano granje, smece, plasticne vrecice uz prometnice pratilo me do samog centra grada. Nevjerovatno. Tolike kolicine smeca nisam mogao ni sanjati da cu vidjeti u ovome gradu. Razlog je bilo nevrijeme dan prije mog dolaska, po ovdasnjoj zimi.

Op.a: Ovdje treba spomenuti smjestaj: 7 godina kasnije mozete se koristiti Internetom puno iscrpnije nego prije. Australija ima i Street view (pogled sa ulice) na maps.google.com.au tako da mozeste VIDJETI gdje cete i kamo, u koju i kakvu zgradu itd. Tako ja tada nakon izlaza iz carinske kontrole nisam znao kuda cu. Pogled mi je zastao na panou sa kratkotrajnim smestajem po gradu. Mogucnosti puno no hotel nije bio opcija radi troskova. Onda spazih YMCA smjestaj sto bi trebao biti kao neki smjestaj za mlade. U centru grada, po tada oko 35$ po danu. Platio sam mini bus do tamo i istovario se. Kad ono grozno! Katastrofa kako je to izgledalo. Pa u mnogim sobama ljudi zapravo zive valjda cijeli svoj zivot! Tako je barem izgledalo. Prljavo, neuredno, masa aboridjana po svuda...Odlucih odmah traziti drugi smjestaj po novinama. No kako ista naci kad pada kisa non-stop i dan traje do pet popodne?

U zimskom periodu je dosta cesta nevrijeme, vrlo jak vjetar sa kisom koji lomi grane, nosi limene krovove i stvara prekide struje. Na struju se grije jako puno kucanstava, jer iako mislimo da je ovdje toplo, po zimi je za smrznuti se u stanu ili kuci. Tako sam (smo, godinu dana kasnije supruga i ja, op.a.) odlucio u prvome stanu kupiti el. grijalicu, kad ono za 45 dana kad je dosao racun, cak 170 dolara!
Grijalica out, plinska pec na bocu in!

Je, ali ne smije se imati plinska boca u stanu! Ne smije i to je zakon. Kazne su ogromne. Rjesenje je kupiti malu bucu od svega 4 kile plina koju smijemo imati. Cijena, oko 20$. Trajanje grijanja? Ne pitaj. Opet je povoljnije od struje za otprilike 2 sata dnevno.

Centralnog grijanja nema u Australiji. Barem ne u Zapadnoj. Gradski zemni plin je dostupan u nekim kvartovima, instalaciju moras platiti sam i ljudi kazu da ispadne isto kao grijati se na klimu ili cak skuplje na plin ako imas reverse system klimu.

Uglavnom, prve zime ovdje sam se smrzavao uz TV navecer, a onda 4 deke na sebe preko noci. Kisa je padala skoro svaki dan. Mracno, vlazno, nemas kamo bez auta jer je gradski prijevoz koma. Sjecam se kada sam tek stigao ovamo, trebalo mi je iz centra grada do naselja oko 15 km od centra cak 4 sata sa javnim prijevozom.

Op.a: da se vratim na smjestaj. Najbolje je traziti kroz papirnate novine. E sad, zavisi da li ste sami ili s obitelji. Moja je odluka bila da pokusam u Australiji najprije sam. Mislim da je to bila relativno ispravna odluka s obzirom na troskove. Koncentrirao sam se na zvanje oglasa oko glavnih sveucilista u gradu mislivsi da je to najbolje i sa najvecom ponudom. GRESKA! To je najskuplje i najriskantnije podrucje!

Najskuplje jer ovdje je UZASNO puno internacionalnih studenata! Koji imaju novaca! Prije par godina je 6 milijardi dolara bila zarada sveucilista od stranih studenata! Koliko je ono godisnji BDP Hrvatske? :))) Sveucilista iz Australije, pogotovo UWA iz Pertha se reklamiraju cak u Dubai-u (sto vidjeh u prosincu), ili Singapuru, KL-u, Kini itd.itd.

Riskantno jer je velik KRIMINAL u tim podrucjima. Kriminal bilo koje vrste pogotovo provala od strane onih koji kradu te iste bogate internacionalne studente.

No tada ja to nisam znao...Daklem bio sam sretan da nakon dva dana boravka u Au dogovorim smjestaj u najelitnijem podrucju grada za tadasnjih samo 70$ tjedno u stanu sa jos par cimera i gazdom. Velik stan za Hrvatske uvjete.

Danas bi takav smjestaj kostao duplo. No svejedno, ako niste spremni za zivjeti sa cimerima cesto iz bilo koje tocke planete, to nije za vas. Tad je opcija iznajmiti stan, kompletno namjesten za par stotina dolara tjedno. Sto je ipak jeftinije nego hotel. Pazite, bilo je ljudi iz nasih krajeva koji su tako potrosili novac i vratili se bez iceg. I sad pjevaju protiv AU.

Kako cete doci potencijalnom poslodavcu i reci da zivite u hotelu? Tko ce vas ozbiljno shvatiti?

Jer, spremite se za ozbiljno trazenje posla i drugi SOK!

nastavak...

- 05:20 - Komentari (3) - Isprintaj - #

petak, 05.06.2009.

Zasto, kako?

Klikni me za offline pregled ovog bloga - sa svim slikama do 2011. 51Mb! Unzip i klikni na index.htm.

Posluziti cu se trikom, nemojte zamjeriti, copy-paste mog opisa od prije tocno 4 godine! Napisati cu opasku autora (op.a.) gdje mislim da je potrebno.

Zasto bas tu?
Vjerovatno iz neznanja.
Da smo znali prije dolaska ovo sto znamo sada, vjerovatno bi odluka bila drugacija. Pokusati cu docarati zbilju kako biste vise saznali.
Izoliranost grada Pertha se ne osjeca toliko kada zivite ovdje. No da je to naizoliraniji grad na svijetu, u najvecoj saveznoj drzavi na svijetu (op.a. drugoj najvecoj), to je cinjenica! Svega 1.2 mil ljudi zivi u ovoj drzavi, od tog broja vjerovatno je 1 mil u samom gradu.
Zavisi sto smatrate pod gradom? Ako gledamo geografski, 50 km sjeverno i juzno od centra te oko 30 km u unutrasnjost tvori dosta velik grad satelitskog razvoja. Nesto kao "kibuci" u Izraelu.

Vjerovatno upravo ta izoliranost privlaci ljude, nove migrante kao sto smo i mi.

Dakle, kako dobiti vizu za migraciju?

U Zagrebu, odgovori se mogu potraziti u ambasadi na Kaptolu. Naravno, sve to postoji i na Internetu. Kao neiscrpna baza podataka moze posluziti britishexpats.com gde se nalaze razno-razna pitanja i odgovori. Na engleskom.

Prvo je pitanje kvalifikacija. Imate li par godina staza nakon faxa? Kojeg faxa ili srednje skole? Zanatlije mogu jako dobro proci i trazeni su! No, da li istovremeno sa zanatom poznajete dovoljno jezik? Fax je priznat u okviru dobivanja bodova za vizu. No ne svaki i morate se malo raspitati koja su suficitarna zanimanja trenutno na listi (op.a. dobijete na Kaptolu).


Drugo je pitanje poznavanja jezika. Engleski se mora polagati u British Consulate, Ilica u Zagrebu. Ispit je dosta tezak, cak i ako imate dobre temelje. Vazno je skupiti prolaznu ocjenu iz svih podrucja, dakle govor, pisanje, slusanje i govorenje. Prolaz je ocjena 6 od najvise 10. Sjecam se da je dosta ljudi ponovno polagalo, jer ispit je znatno tezi ako zelite studirati u Engleskoj a polaze se istovremeno kad i za migrantsku vizu. Moj je osjecaj da su dosta neljubazni prilikom polaganja, mislim, otvoriti sirom prozor kada vani radi pneumatska busilica a mi imamo dio slusanja sa obicnog kazetofona. To vam u Au ne bi proslo...A onda cekanje na rezultate testa! Tri tjedna, barem je tak bilo prije! To svakako uracunajte u planiranje!

Naravno, ako pokusavate dobiti vizu po rodbinskoj vezi ili drugom, ovo gornje nije toliko upitno (op.a. moja je temeljena na strucnosti).

Ako ste uspjesno dobili vizu morate poceti traziti opcije avionskih prijevoznika.
Malaysia Airlines u Praskoj ulici u Zagrebu ima paket za migrante u jednom smjeru koji vam omogucava 40kg prtljage.
Druga je opcija IOM kod kojih cete ionako morati na zadravsteveni pregled prilikom procesa za vizu. IOM je skuplji od Maležana i morate platiti gotovinom. Nalazi se u Amruševoj (op.a. Radnicka ul.?).
Planirajte dobro u koje godisnje doba namjeravate doci u Australiju. Ako vas netko ovdje docekuje, to mozda onda nije toliko bitno. Svakako izbjegavajte doci u sredinu ovdasnjeg ljeta jer su strasne vrucine. Takodjer, dolazak u Zapadnu Australiju i Tasmaniju nije isto. Tasmanija je znatno juznije i klima svakako nije mediteranaska kao u Perthu.
Perth ima dobru klimu i ako ste odlucili doci po ovdasnjoj zimi, necete pogrijesiti. Temperatura je do 20 stupnjeva po danu a nocu se zna spustiti do 5 ili nize.
Pretpostavljam da cete odmah poceti traziti posao. Po vrucinama dobro cete se preznojiti do samog dolaska na odredjeno mjesto, a kamoli onda razgovor sa potencijalnim poslodavcem. Pogotovo ako nemate auto odmah po dolasku ovde, osudjeni ste na javni prijevoz i hodanje. A udaljenosti su jako velike (op.a. svakako kupite auto!). Po zimi, barem izbjegavate dehidraciju trazeci posao kao dobra radna pcelica.

Ako ste odlucili doci po ljetu, spremite se na ubijajuce sunce i rijetke oblake dobrih par mjeseci.

Internacionalni aerodrom u Perthu nije velik i osobno sam se razocarao nakon prolaska kroz Frankfurt, Kuala Lumpur ili Amsterdam. Prvo sto sam zapazio je kao i na ulasku u EU, poseban red u liniji za prtljagu za Australske gradjane, poseban za ostale. To ostale, znaci maltene sve koje izadju iz aviona. Let iz EU do ovdasnjih "hubova" kao KL ili Singapur je protekao u relativno praznom avionu, no iz KL-a do Pertha avion je bio krcatiji od autobusa. Sve vecinom ljudi azijskog porijekla. Vecina njih nema Australski pasos jer ne mogu imati dvojno drzavljanstvo.

Prije samog slijetanja, stjuardese su posprejale cijeli avion sa par pakiranja aerosoli (op.a. sad stave kroz ventilaciju?). Protiv muha i gamadi. Tako bar kazu. Upozorile su nas da moramo baciti sve boce sa vodom, hranu, kostice itd itd. Grozno. Kako prezivjeti bez vode? Takodjer, formulare za ispuniti gdje si bio zadnjh cca. godina, sto si radio, jeo....

Dakle red za pregled dugacak 100 metara! Ja si mislim sto ako ce mi sad prekopati svu prtljagu, otprilike 40 kila? Naime, kada sam vidi sto carinici sve rade, stvarno sam se zabrinuo. Otvaraju cak i vrecice od cipsa, juhe ili drugog. Pregledavali su i cipele da ne bi mozda na sebi imale blata. Koliko sam cuo kasnije, cak ce ih i sami oprati. Jako ozbiljno shvacaju unos svega sto nije dozvoljeno. A lista je duga. A nema vode....

Dosao sam zadnji na red. Imamo sam ogromnu torbu od cca. 30 kila. Dvoje ljudi trebalo je da to digne. Oni ne dizu sami nista teze od par kila. Sindikat im brani. Isto je za utovarivace prtljage u avion. Zgodno.

Prtljaga je prosla bez problema. Sluzbenik za imigraciju me pita za adresu na kojoj cu boraviti. Odgovaram da ne znam i da me nitko ne docekuje na aerodromu.

Nastavak...

- 03:33 - Komentari (27) - Isprintaj - #

srijeda, 03.06.2009.

Sedam godina

Klikni me za offline pregled ovog bloga - sa svim slikama do 2011. 51Mb! Unzip i klikni na index.htm.

Danas je sedam godina kako sam napustio Hrvatsku!

Boze kad se sjetim ranog jutra na Plesu, cekanje na let, nervoze i stalnog podsjecanja svojih najdrazih da ce biti sve u redu. Kao ono, vratit cu se ako ne uspijem za par mjeseci. Prije sedam godina.

Nisam se sjetio ni cestitati majci rodjendan. Pretpostavljam od uzbudjenja odlaska u nepoznato. Tek negdje nakon par sati leta sjetio sam se i skoro provukao kreditnu karticu kroz telefon pored sjedista. No nisam se usudio.

Sretan ti rodjendan majko!

Sta reci nakon sedam godina?! Da li je to bio ispravan korak, ostaviti sve?

Da li biste se vi odlucili na to? Otici u Australiju?

Vjerujem da nitko, NITKO, nije vjerovao da cu uspjeti. Vjerovatno mislivsi da je to opet jedna od mojih avantura, fix ideja, kako god.
Znate ono, "frend iz kvarta otisao u Australiju, bez da zna ikog tamo, bez posla, smjestaja, iceg. Kaj on misli, da je to sam tak?! Bas me zanima kak se bu vratil dok spi**a svu lovu?"

A ostavio sam iz sebe majku, djevojku (sada suprugu), prijatelje, postdiplomski i vrhunski, tada odlicno placeni, posao u Zagrebu.

Zapravo, kad se osvrnem, nije mi to uopce trebalo. Onako opcenito gledano.
Kako svima tako i meni, jel tak?

A zivot je tako kratak.

Eto, nedavno smo imali prijatelje iz Hrvatske u gostima. Ovo je njegov komentar nakon odlaska:

"Često smo se pitali da li bi mogli živjeti u Perthu, kad smo bili tamo bilo je, „pa možda, pa ali...ovo ono...“, sada nam se čini da bi se bez problema tamo snašli. I kužimo vas zašto vam je tamo dobro.
Čim smo sjeli u Croatia Airlinesov avion, i dobili novine sa ovim kretenskim političarima, odmah nam je bilo muka."

Eto, tako nekako i ja mislim.

Lijepi pozdrav!

- 03:11 - Komentari (27) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Opis bloga

 • Australska maštanja, jednom do dvaput tjedno :) Nadam se...
  I ja gledam vas :) Ma ne, nisam to ja.
  Image Hosted by ImageShack.us

  Odakle dolazite:
  Profile Visitor Map - Click to view visitsLocations of visitors to this page  Slike/text zasticeno pravo izvornih Autora.
  Photos/text on this blog are Copyright of their respective Owners.

Arhiva

 • Rujan 2013 (2)
  Kolovoz 2013 (1)
  Lipanj 2013 (1)
  Svibanj 2013 (4)
  Prosinac 2012 (1)
  Studeni 2012 (1)
  Listopad 2012 (1)
  Srpanj 2012 (3)
  Lipanj 2012 (2)
  Svibanj 2012 (2)
  Siječanj 2012 (1)
  Prosinac 2011 (3)
  Studeni 2011 (3)
  Listopad 2011 (4)
  Rujan 2011 (4)
  Kolovoz 2011 (2)
  Lipanj 2011 (3)
  Svibanj 2011 (3)
  Ožujak 2011 (2)
  Veljača 2011 (5)
  Prosinac 2010 (3)
  Studeni 2010 (2)
  Listopad 2010 (4)
  Rujan 2010 (3)
  Kolovoz 2010 (4)
  Srpanj 2010 (4)
  Lipanj 2010 (4)
  Svibanj 2010 (2)
  Travanj 2010 (2)
  Ožujak 2010 (3)
  Veljača 2010 (3)
  Siječanj 2010 (5)
  Prosinac 2009 (3)
  Studeni 2009 (4)
  Listopad 2009 (7)
  Rujan 2009 (8)
  Kolovoz 2009 (3)
  Lipanj 2009 (9)
  Svibanj 2009 (5)
  Travanj 2009 (4)
  Studeni 2008 (3)
  Kolovoz 2008 (3)
  Ožujak 2008 (1)
  Veljača 2008 (4)
  Siječanj 2008 (2)
  Studeni 2007 (4)
  Rujan 2007 (2)
  Kolovoz 2007 (5)

  Dnevnik.hr
  Gol.hr
  Zadovoljna.hr
  OYO.hr
  NovaTV.hr
  DomaTV.hr
  Mojamini.tv

 • Linkovi u AU