petak, 22.09.2006.

Some FR stuff

Glorious news! My dog is still alive. Po pitanju operacije i svega vezanog uz, prevagnila je naša sebična strana i ipak smo ju dali operirati. To se pokazalo kao pametan potez jer mi je pas sada puno veseliji i živahniji nego li prije operacije (big duh sound and a picture of me banging myself in a forehead). Sada mi svaki puta kada se počne češati preko toga oduzme 10 god života. O da, šav joj je preko cijelog stomaka i otprilike izgleda kao kada mesar vježba vezati kobasice.
Moja 24 satna obuka je prošla vrlo dobro. Čak mogu reći da sam se i zabavila, iako bi mi definitivno bilo bolje da cijeli dan nije padala kiša. Uspila sam se zablatiti kao svinja (dva puta, svaki puta po čistoj odjeći) and as a reward for our efforts we got a champagne. U novinama (Večernji List, ako nekoga zanima; uređaj za pročiščavanje vode) je izašla kriva slika njemačkog tima koji nam je samo došao u posjetu, but ha ha to them, we got the diplomas!
Mlađa sestra mi je dala jednu short story da pročitam. Oni su je obrađivali u školi pod satom engleskog kao book report, tako da je moguće da ste ju vi gimnazijalci čitali, ako niste predlažem da to i učinite. Pričica se zove Harrison Bergeron written by Kurt Vonnegut.
Što se tiče Realms stuff neko vrijeme neću pisati o tome jer radim na jednom drugom projektu pa mi se neda proučavati detalje koje kasnije vama prenosim. Ali kao pokušaj iskupljenja ću vam ostaviti Faerunian Pantheon da možete sami čitati o njihovim višim silama... ili ako ste lijeni just google it.


Akadi ( Ah–KAH–dee ): (Queen of Air, the Lady of Air, Lady of the Winds, Queen of Air Elementals); Greater Power of the Elemental Plane of Air
Portfolio: Elemental air, air elementalists, movement, speed, flying creatures
Njezini saveznici su Aerdrie Faenya, Quorlin, Remnis, Shaundakul, Stillsong, Stronmaus, Syranita dok joj je neprijatelj Grumbar. Nezin simbol je bijeli oblak koji je često smješten na plavu pozadinu.
Chauntea ( Chawn–TEE–ah ): (The Great Mother, the Grain Goddess, the Golden Goddess, She Who Shapes All); Greater Power of Elysium
Portfolio: Agriculture, plants cultivated by humans, farmers, gardeners, summer
Njezini saveznici su Lathander, Silvanus, Eldath, Mielikki, Shiallia, Selune, Lurue the Unicorn, a neprijatelji Talos & the gods of fury (Auril, Umberlee, & Malar), Talona, Moander (now dead), Bane (now dead), Bhaal (now dead), Myrkul (now dead). Njezin simbol je pupoljak u cvatu okružen sunčevim svjetlom ili snop zlatnog žita na zelenom polju.
Cyric ( SEER–ick ): (Prince of Lies, Prince of Madness, the Dark Sun, the Black Sun, the Mad God, Lord of Three Crowns); Greater Power of Pandemonium
Portfolio: Murder, strife, lies, intrigue, deception, illusion
Saveznika nema dok su mu neprijatelji Mystra, Kelemvor, Oghma, Axuth, Mask, Tyr, Torm, Deneir, Leira, Iyachtu, Xvim, & many others. Njegov simbol je bijela lubanja na tamno ljubičastom ili crnom svjetlu (sunburst).
Grumbar ( GRUM–bar ): (Boss of Earth, Earthlord, Gnarly One, King of the Land Below the Roots, Boss of the Earth Elementals); Greater Power of the Elemental Plane of Earth
Portfolio: Elemental earth, earth elementalists, solidity, changelessness, oaths
Saveznici su mu Geb, Carl Glittergold, Dumathoin, Kurtulmak, Laduguer, Urogalan, Skoraeus, Stonebones, a neprijatelji Akadi, Urdlen. Njegov simbol su planine koje se često nalaze na ljubičastom polju.
Istishia ( Is–TISH–ee–ah ): (The Water Lord, God-King of the Water Elementals); Greater Power of the Elemental Plane of Water
Portfolio: Elemental water, water elementalists, purification through cleansing, wetness
Njegovi saveznici su Deep Sashelas, Trishina, Eadro, Persana, Shekinester, Surminare, Valkur the Mighty, Water Lion, a neprijatelj Kossuth. Simbol mu je val ili kap vode.
Kelemvor ( KELL–ehm–vor ): (Lord of the Dead, Judge of the Damned, Master of the Crystal Spire); Greater Power of Gray Waste
Portfolio: Death, the dead
Saveznici su mu Mystra, Jergal, a neprijatelji Cyric, Talona, Velsharoon. Njegov simbol je kostur ruke koji drži izjednačenu vagu pravde na sivom polju.
Kossuth ( Koh–SOOTH ): (The Lord of Flames, the Firelord, the Tyrant Among Fire, Tyrant Among Fire Elementals); Greater Power of the Elemental Plane of Fire
Portfolio: Elemental Fire, fire elementalists, purification through fire
Saveznici su mu Amaunator (now dead), Flandal Steelskin, Iyachtu Xvim, Moradin, Surtr, dok mu je neprijatelj Istishia. Njegov simbol je plamen ili vatrena kugla.
Lathander (Lah–THAN–der): (Morninglord); Greater Power of Elysium
Portfolio: Spring, dawn, birth, renewal, creativity, youth, vitality, self-perfection, athletics
Saveznici su mu Chauntea, Gond, Silvanus, Tymora, Lurue the Unicorn, Tyr, Torm, Ilmater, Sune, Lliira, Selune, Oghma, Milil, Deneir, Mielikki, Eldath, a neprijatelji Cyric, Talos, Shar, Moander (now dead), Bane (now dead), Bhaal (now dead), Myrkul (now dead), Ibrandul (now dead). Simbol mu je disk roze boje.
Mystra ( MISS–trah ): (The Lady of Mysteries, the Mother of All Magic, Our Lady of Spells); Greater Power of Elysium
Portfolio: Magic, spells, the Weave
Njezini saveznici su Azuth, Kelemvor, Selune, Oghma, Deneir, Milil, a neprijatelji Cyric, Bane (now dead), Talos. Nezin simbol je krug od devet zvijezda sa crvenom maglom koja se diže iz sredine ili krug od sedam plavo-bijelih zvijezda ili stariji znak, samotna bijela zvijezda.
Oghma ( OGG–mah ): (The Binder of What is Known, the Lord of Knowledge, Patron of Bards, the Wise God); Greater Power of the Outlands
Portfolio: Knowledge, invention, inspiration, bards
Saveznici su mu Deneir, Milil, Gond, Lliira, Mystra, Azuth, Lathander, a neprijatelji Talos, Bane (now dead), Mask, Cyric. Negov simbol je jednostavan, prazan svitak.
Shar ( SHAHR ) : (Mistress of the Night, the Lady of Loss, Nightsinger); Greater Power of the Gray Waste
Portfolio: Dark, night, loss, forgetfulness, unrevealed secrets, caverns, dungeons, the Underdark
Njezini saveznici su Myrkul (now dead), Talona, a neprijatelji Selune, Lathander, Ibrandul (now dead), Amaunator (now dead), Shaundakul. Njezin simbol je crni disk sa tamno ljubičastom granicom.
Silvanus ( Sihl–VANN–us ) : (Oak Father, the Forest Father, the Old Oak, Treefather, Old Father Tree); Greater Power of the Outlands
Portfolio: Wild nature, druids
Njegovi saveznici su Eldath, Mielikki, Chauntea, Lathander, Lurue the Unicorn, Nobanion, a neprijatelji Malar, Moander (now dead), Talos, Talona. Simbol mu je zeleni list hrasta, drvo hrasta ljeti ili drveni štap koji lista cijelom dužinom.
Sune ( SUE–nee ): (Firehair, Lady Firehair, the Lady of Love, the Princess of Passion); Greater Power of Arborea
Portfolio: Beauty, love, passion
Njezini saveznici su Lliira, Selune, Sharess, Milil, Lathander, a neprijatelji Talos, Auril, Umberlee, Malar, Talona, Tempus. Njezin simbol je lice preljepe ljudske žene sa kožom boje slonovače i dugim crvenim uvojcima.
Talos ( TAH–los ) : (The Destroyer, the Raging One, the Stormstar, the Storm Lord); Greater Power of Pandemonium
Portfolio: Storms, destruction, rebellion, conflagrations, earth-shakings, vortices
Njegovi saveznici su Auril, Malar, Umberlee, Velsharoon, a neprijatelji Chauntea, Lathander, Mystra, Sune, Deneir, Gond, Helm, Mielikki, Oghma, Silvanus, Tyr, Eldath, Shiallia. Simbol su mu tri munje, svaka druge boje.
Tempus ( TEM–pus ) : (Lord of Battles, Foehammer); Greater Power of Arborea
Portfolio: War, battle, warriors
Saveznici su mu The Red Knight, Valkur the Mighty, Nobanion, Gond, Uthgar, dok mu je neprijatelj Garagos. Njegov simbol je srebrni mač na krvavo crvenom polju.
Tyr ( TEER ): (The Even-Handed, Grimjaws, the Maimed God, the Blind Overlord, the Wounded One, the Just God); Greater Power of Mount Celestia & Ysgard
Portfolio: Justice
Njegovi saveznici su Ilmater, Torm, Lathander, a neprijatelji Mask, Talos, Bane (now dead), Bhaal (now dead), Cyric, Talona. Simbol mu je izjednačena vaga smještena na glavu ratnog čekića.Naravno ovo je samo mali dio Faerunskog pantheona jer stvarno imaju previše bogova. Možda jednog dana stvaim i ostatak ;)


Light upon you...


<< Arhiva >>