Božo Šimunović - Master Architect from Croatia

10.12.2009., četvrtak

Kozmopolitska arhitektura / Cosmopolitan architecture - zgrada Kugla / the Bowl building - suvremeni dizajn / contemporary design - art-avant-garde - Zagreb, Croatia

"The Bowl" architecture, Zagreb, Croatia
Draft design for "The Bowl" building in Dubrovnik, Croatia


In a few words this project was foreseen, first of all, to be the elite cosmopolitan multi-residential building. “The Bowl“ architecture was intended, at that time, to be established in the Croatian capital city of Zagreb, but also in the town of Dubrovnik.
In Zagreb city, after all, "The Bowl" architecture could be a perfect new headquarters of the Government of Republic of Croatia.
Instead of the condos (apartments) in the modular units there can be placed representative offices and open-space interiors.
Of course, there would be an underground garage levels as well.

In the concrete project in the city of Zagreb it is de facto an idea of complementing the urbanistic panorama of Zagreb with one more original and branded architectural iconic puzzle.

In the Dubrovnik architecture “The Bowl“ would be a modern and cosmopolitan multi-residential “The Dubrovnik palace and summer-residence for the third millennium“.

This project of “The Bowl“ building is not foreseen just to be a building, but it is foreseen, first of all, to be the culturological phenomenon with the semiotic accent on a cosmopolitan culture.

“The Bowl” building has been sprung from the correct method based upon elementary definition of architecture: function, structure, form and poetics.

This corpus is an expression of the universal perfection. The concept is explicit: "the bowl in grassland". It is the bowl with a central fan-light gallery. Architecture de facto free from kitsch, although the facade surface is non-monotonous, that is; it is visually dissected with the simply rhythmic horizontal loggia breaks and with the striped rounded windows, and with the glass cupola – the cover of the central fan-light gallery. Vertical main highwall carriers on the facade visually divide the corpus to vertical slices. This design is, semiotically so said, also maritime – a blue horizontal slips in the white pad – and it associates of sailing through the space and time. Architecture “The Bowl”, metaphorically said, is a friendly alien interpolated into the real environment. “The Bowl” architecture is an architectonic hymn; Ode to the Joy. And it will beautify the World in which we are living. A perfect dream will become the sober reality.

The goal is the cosmopolitan architecture; art-avant-garde. The intellectual and cultural progress of a society. This has to be the manifestation of architecture, culture and modern urbanism with the universal view.


With warmest regards,
Božo Shimunovich“We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us“
- Winston Churchill (Parliamentary speech 1943)


"Ask not what your country can do for you - ask what you can do for your country."
- John Fitzgerald Kennedy

or

"Don’t ask what the planet Earth can do for you, but ask what you can do for our Planet."
- an interpretation speech from the legendary Jack – John F. Kennedy


_


Skice ideje zgrade Kugle u Dubrovniku


Ukratko opisujući; riječ je o projektu elitne kozmopolitske multi-rezidencijalne zgrade – arhitekture „Kugla“ / “The Bowl“ prvotno predviđene da se ostvari u Zagrebu, ali i u Dubrovniku.
U gradu Zagrebu, u konačnici, arhitektura „Kugla“ / "The Bowl" bi bila perfektna zgrada novog sjedišta Vlade Republike Hrvatske.
Tada bi se umjesto stanova (apartmana) u modularnim jedinicama (gledajući u tlocrtima) moglo smjestiti reprezentativne urede i open-space radne prostore.
Naravno, u podzemnim etažama bi bila osigurana garažna i parkirna mjesta.

U konkretnom kozmopolitskom projektu u Zagrebu se radi de facto o upotpunjenju panoramske urbanističke slike grada Zagreba uz rijeku Savu još jednom orginalnom brendiranom arhitektonskom ikoničkom puzzleom.

U Dubrovniku; zgrada „Kugla“ / “The Bowl“ bi bila suvremena kozmopolitska „Dubrovačka palača-ljetnikovac za treće tisućljeće“.

Projekt zgrade „Kugla“ nije zamišljen samo kao puka građevina, već je to u prvom redu kulturološki fenomen sa semiotskim naglaskom društva u kojem želimo napredno živjeti i takav status želi razvijati društveno-kulturni napredak kozmopolitskih gradova. Jer kultura (intelekt, odgoj i duh naroda) je cilj, to jest baza, a ekonomija je važan instrument realizacije željenog društva. Isto kao što u čovjeku; um je cilj, to jest baza, a fizičko tijelo je samo instrument realizacije čovjeka, nadogradnja ili proteza u svrhu uma – intuicije, intelekta i duha. Isto tako u svijetu kompjutera; software je cilj, a hardware je potrebita pomoć ostvarenja cilja. Isto kao što su u odnosu energija i materija u svemiru. Takva je sinergijska logika prirode i svemira. Takva je logika i čovječanstva.

Zgrada „Kugla“ je nastala po ispravnoj metodi temeljenoj na osnovnoj definiciji arhitekture: funkcija, konstrukcija, forma i pjesništvo.

Ovaj korpus je izraz univerzalne perfekcije. Koncept je jasan: kugla u travnjaku. To je kugla sa središnjim galerijskim svjetlikom. Arhitektura de facto oslobođena kiča, iako je fasadna ploha nemonotona, odnosno vizualno secirana jednostavnim ritmičkim horizontalnim trakastim prodorima loggia i trakastim zaobljenim prozorima, te i staklenom kupolom – poklopcem centralnog galerijskog svjetlika. Vertikalni glavni visokostijeni nosači na fasadi vizualno razčlanjuju korpus na vertikalne kriške. Dizajn je, semiotski rečeno, ujedno i pomorski – modre horizontalne trake u bijeloj podlozi – i asocira na plovidbu prostorom i vremenom. Arhitektura „Kugla“ je, može se metaforički reći, prijateljski vanzemaljac interpoliran u stvarnu sredinu. Arhitektura „Kugla“ je arhitektonska himna; Oda radosti. I uljepšati će svijet u kojem živimo. Perfektni san će postati java.

Cilj ovog projekta je kozmopolitska arhitektura; art-avant-garde. Intelektualni i kulturni napredak društva. To mora prvenstveno biti manifest kulture i arhitekture, te modernog urbanizma okrenut pogledu na univerzum.


Uz tople pozdrave,
Božo Šimunović“Mi oblikujemo naše zgrade, a potom naše zgrade oblikuju nas“
- Winston Churchill (parlamentarni govor 1943. g.)


"Nemoj gledati što država može učiniti za tebe, nego što ti možeš učiniti za državu"
- John F. Kennedy


_

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.