18.11.2023., subota

danas...Vukovar
Danas...

u sjećanje

dostojanstveno

s ponosom


da se ne zaboravi
V u k o v a r !

***

KRIK ZA VUKOVAR

Oštrica krika
kroz maglu siječe
pokraj vode
krvave rijeke...

Truplo jedno leži,
zapelo za granje
tu je završilo
bolno putovanje...

Oči otvorene,
kao da dno traže
izgubljene šanse
u nepovrat,
nezaborav....

Nasilje, modrice,
kontuzije, klanje
sigurno silovanje
polomljen vrat....

Kako bolan, grozan kraj
za
m l a d o s t
jednu

koji se to monstrum trudio
zadobiti ljubav njenu??????

Zasigurno zvijer

za njom zaplakala
n
i
j
e
a pravda šuti...
šuti...
š u u u u u u t i i i i i i

progovoriti -
z
a
b
o
r
a
v
i
l
a

j
e
fotka: internet


- 08:28 -

Komentari (9) -

agava-box

406110211-10224219476739958-6952639320603056514-n