mojahrvatska

26.12.2006., utorak

Upravljanje Masonskom ložom

Put novih saznanja kod čovjeka određen je uspoređivanjem i primjerima te je tek onda mozak sposoban
realno zaključivati dok ostala saznanja ostaju u sferi doktrinarne religije.Iz tog razloga za primjer ću uzeti Američku ložu Mother Earth (nasuprot mnogih koji navode razne klubove).Američka masonerija djeluje na principima toplo-hladno ovisno o rezultatima i utjecaju drugih Država.Osnova upravljanja sastoji se u činjenici da Majstor(veliki meštar lože).Besednik(sudac)i Prvi veliki nadzornik(osoba koja vodi
radionicu majstora),Zapisničar-dakle četiri osobe moraju osigurati da njihova loža osigurava stalno dominaciju na poslovima te da svi radnici budu plaćeni.Dakle zamislite ložu kao korporaciju.Nacionalna svijest nije zastupljena u ideološkom pogledu već nju zamjenjuje pojam Land mark koji osim fizičkog teritorija pripaja ostale lože koje su pod protektoratom npr.Engleska.Kao kod svake kompanije fizičko stanje gospodarstva određiva i načine ponašanja.Tu dolazimo do analogije novac.Samo stanje gospodarstva Amerike(USA)određiva načine ponašanja.Potreba za dominacijom je opravdan cilj jer onaj ko je prvi uvijek dolazi prije do samih izvora potreba.Stanje u Americi je katastrofalno iz same činjenice
da je iz kapitalizma proizišlo potrošačko društvo koje je prisililo ostale Države da razvijaju svoje gospodarstvo to jest napravilo konkurenciju.Budući da su ograničeni znanjima prisiljeni su koristiti i ostala sredstva.Novi svjetski poredak je u stvari sintagma za pitanje pozicioniranja i tu nije samo pitanje
stvaranja Europske unije već i spajanja Ujedinjenih Islamskih država te Zemlje zmaja i Zemlje Afrike.Rusija i Kina su posebne cjeline i njihovo pozicioniranje se tek očekuje.Dominacija kao bitno pitanje stalno će biti prisutna i već se sada sada vode razni načini ostvarivanja.Dakle Amerika toni što bi se reklo under the water.Kapitalizam kao odrednica ne određiva napredak jer kapitalizam određuje da je svaka djelatnost podređena tržištu a do novih znanja može se doći tek kroz "dvoranu izgubljenih koraka"a to je kapitalizmu nepoznat pojam za ostvarivanje.Sljedeća garnitura vlasti u Americi isto tako na druge miroljubive načine neće uspjeti stabilizirati Ameriku jer će je uništiti svjetsko potrošačko društvo.Isti principi i formule za grupiranje morat će primjeniti ostale globalne konglomeracije.Loža kao savršeno organiziran mehanizam jedina preostaje za pronalaženje pozicija u tom novom svijetu.Mnogi bi se pitali zašto političari ne bi mogli naći kvalitetne načine da oni ostvare bolje pozicije Države.Prvi razlog je da u Masonstvu ne postoje ideologije pa tako ni put kretanja nije stalan te je u svakom trenutku podložan promjeni što omogućava fleksibilnost.Nasuprot toga politika je manipulativna sfera pa je potrebna manipulativna masa koja se može usmjeriti samo u jednom smjeru.To samo okruženje političara koji su nastali kao veličine iz manipulacije je nezdrava okolina bez
kritika i otvorene borbe sposobnijih.Nasuprot toga Slobodno Zidarstvo ima precizno izgrađene mehanizme a glavna je odrednica da uprava mora osigurati dominaciju što dovodi da bilo koji član lože može postati veliki meštar a pogotovo ako će loža od njega imati koristi kao kolektiv.Veliki Meštar dakle ima dužnosti spram lože dok je kod politike to obratno to jest poltičari smatraju da je biračko tijelo dužno njima u cjenjenju njihove inteligencije.U masonskoj loži termini rada se zovu se radionice i na tim skupovima se stalno preispitivaju članovi bez obzira na kojoj temi radi radionica.U radionicama braća i sestre masoni su u prilici upoznati one članove koji će biti sposobni osigurati da njihova loža napreduje kroz tajna glasanja-Balotaže dok kod političara preispitivanja njihovog znanja i sposobnosti
ograničeno slobodnim novinarstvom.Kao što vidite postoje bitne razlike u postizavanju kvalitete "kadrova".Tu je jedan od glavnih razloga zašto je slobodno zidarstvo preživjelo sva ova stoljeća i ostalo kao jedini dominantni način upravljanja ljudski društvom.Zato čitatelju zapamti da kad se ikad popneš za govornicu ne maši rukama i uvijek traži da se ono što si rekao ocjeni ako ništa drugo da znaš koliko ti vrijediš i koje je tvoje mjesto u društvu.
- 21:22 - Komentari (2) - Isprintaj - #

19.12.2006., utorak

Radionica Majstora Masona

Masonstvo je oduvijek bilo odbojno Narodu zbog tajnosti rada i neshvaćenosti da je to tada tako moralo biti.Prosvjetiteljsko doba jakobinstva je prošlo i masonstvo je u svijetu krenulo raznim stranputicama.Postavlja se pitanje kako prosvjetliti čovjeka ako nema konkurencije koja će natjerati
na britkost uma.Godinama se provlačilo pitanje "Boga"više zbog svjetonazora okoline ali danas igrom logike vrlo lako možemo definirati da "Boga"nema pa prestaje potreba igre približavanja čovjeka božanstvu.Velikog arhitekta svemira više nema ostao je samo čovjek.Razvoj logičkog razmišljanja mora biti novi kamen temeljac.Razne filozofije u postindustrijskom društvu su mrtve i
treba se okrenuti antropološkom opstanku Naroda u novoj sredini.Pojedine društvene znanosti ne mogu više biti vodilja jer one više nisu niti dobar alat niti poznaju materijale za izgradnju.Ne postoji više pojam izgradnje hrama jer je hram postao čovjek a njegov bitak ovisi o prirodnim znanostima.
Slobodno zidarstvo treba preformulirati kroz institucije fakulteta i znanstveno istraživačke institute
gdje inače već postoji ta prirodna podjela na majstore,pomoćnike i učenike.Bilo kakav drugi pravac
može samo dovesti do toga da Loža radi u dvorani izgubljenih koraka sa nekim uzaludnim ritualnim
radom i samozadovoljavajućom taštinom.Bitka taštine protiv konkurencije kod nas mora biti čista
jer priznavanje intelekta je stoljećima slobodno zidarstvo vuklo naprijed.Svojevremeno u Francuskoj gdje svako selo ima svoju ložu zacrtali su takozvano osvajanje znanstvenih institucija
kao kontrolora razvoja slobodnog zidarstva.U tom su periodu dosta znanstveno napredovali kao
nacija.Kod nas ja vidim da bi to moglo biti teže jer je Katolička crkva zasijala svoje nominariuse
koji po svojoj prirodi obavještajne službe specijalizirane za znanost-govorim o Opus Deiu i ne treba se zavaravati da se Katolička crkva nije pripremala.Ne treba puno analizirati crkvene kadrove da se vidi to pročišćavanje.O pravoj prirodi Katoličke crkve Ante Starčević je pravilno zaključio:"Ako i ima šta poštena u puku Katoličke crkve to je samo onda ako ne sledi popa svoga"Što se tiče crkve treba se držati sljedećih činjenica:1.prelazak Hrvata na pravoslavlje u Bosni 2.Njihov vječni zadatak da pravoslavlje stave pod kapu Vatikana(što im je i bio primarni cilj
u bivšoj kraljevini Jugoslaviji)3.Dovođenjem Tuđmana na vlast slizali su se sa strukturama pa je uzaludna njihova priča o grijehu struktura 4.U pitanju između Nacije i vjere oni če se držati vjere
pa tako treba potencirati Nacionalna pitanja sa dodatkom povrata memorije sa potenciranjem knjiga Stjepana Radića i Ante Starčevića.5.treba potpuno razbiti Tuđmanovo manipuliranje povješću u svrhu rata koje je on pripremio sebi za vlast.
Ne klečati pod nikim pa ni u mraku
- 03:53 - Komentari (2) - Isprintaj - #

09.12.2006., subota

Bosansko pitanje-Moj odgovor U+U+U

Pogled na Hrvate u BiH sa antropološko-biheviorističkog stanovišta daje čudnih odgovorah.U povjesti Hrvati
BiH naginjali su Patarenstvu-Bogumilstvu u krilu katoličke crkve.Okruženje ih je izoliralo te ih je definicija mase prinudila SAMOPOSRBLJAVANJU.S:Radić u svojim govorima navodi na prelaz na pravoslavlje iz nužde
jer su tadašnji franjevci tražili velika davanja za vjenčanja,krštenja i ostala vjerska davanja.Zbog ratnih rezultata oni se osjećaju sitni a zbog sranja sa muslimanima izgubili su ponos i čast.Oni će se okrenuti srbima kao velikima u čoporu.Da im mi mjesečno šaljemo po 100 eura ni to ih ne može spasiti.MI smo jad,
bjeda,gubitnici.Da smo mi VELIKI nebi oni od staha i poniženosti od mase govorili srpskim narječjem i klanjali se srpskoj kulturi-(tu je uzrok srpskih narodnjaka-muzika).To nam je zato što političari nisu skloni poslati
SNAJPERISTU u Beograd već su radije gurnuli Vukovar kao topovsko meso.(a da ne bude totalni gubitak napravili su Oluju-jebala ih CIA i Židovi)Rat protiv muslimana nije bio naš interes već tuđi s kojima je napravljen vrlo loš posao.NA TOJ STRANI NEMA IZLAZA.Hrvate u BiH trebamo pripojiti matici na pošten način.Muslimanima u BiH treba ponuditi IZLAZ NA MORE-kao monetarnu i robnu burzu koja će povezati Islamske zemlje sa Europom a za uzvrat da se Hrvatski teritorij pripoji matici.Mi smo mali zašto-Zato što cjeli Sabor ima toliko inteligencije kao ja kad sjedim na wc školjci.Niti nama a tako ni Hrvatima u BiH nema budućnosti bez vlasti koja može vratiti čast koja će od Hrvatske napraviti ponos ako treba i rat sa srbima za
teritorije koje smo izgubili u BiH.Trebamo skinuti ova kosovsko.komunjarska,lopovska govna što nam kao vampiri piju krv.
Osnivač masonstva u muslima BiH 1993.g(pozdravljam židova Jakoba Fincija člana La Benevolencije i masona kojem sam spomenuo da sam rodio masonstvo kod muslimana što je utjecao da židovi stanu sa
podrškom za rat.neka J.Bienfeld mirno spava.) U+U+U
- 08:19 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Znanost na vlast

Otvaram ovaj blog koji će biti posvećen dovođenju znanosti na vlast.Politika ne daje kvalitetne odgovore na upravljanje sa 5 miliona života a demokracija je spora i ne učinkovita što više to je čista anarhija u kojoj pojedinci bez konkretnih znanja i programa putem psihološke manipulacije vode bitke za fotelje.Narod je masa koja je po potrebi tu da stegne kajiš ili da bude topovsko meso.Država nema sirovina pa smo zbog toga postali Država uslužnih djelatnosti.Politika je oduvijek stremila da samo eksploatira znanost.Mi bez energetike i novih tehnologija ne možemo naprijed i osuđeni smo da budemo sluge ljudima sa nižim koeficijentom inteligencije.Da bi smo to promjenili i da sve probleme pravilno sagledamo trebamo se okupiti i organizirati.Ja znam rješiti energetske probleme u ne ograničenim količinama.Pa stoga smatram da bi se cjela Država trebala osloniti na eksploataciju električne energije u većoj mjeri od Japana.Nove tehnologije dosta zavise od kapitalizma koji stvara pretežno samo varijacije i rijetko neke velike iskorake jer je znanost ovisna o komercijalnim kretanjima.Dolaskom znanosti na vlast a kroz eksploataciju energije bili bi smo samostalni jer bi smo iz energije mogli pokriti potrebe Države.Prije toga trebali bi smo definirati štoje to Država -čemu služi-koji moraju biti standari.Zbog vlastitih prihoda bili bi smo samostalni to jest ostvariti bitne iskorake i nova znanja koja se teško djele sa drugim Državama.Znanost bi trebala biti organizirana u jedan grad nalik na zvjezdu gdje bi sve znanosti bile spojene i davale najkvalitetnije rezultate.Sami prema zvjezdama -zašto ne.
Veliki Meštar Velikog Orienta Hrvatske
- 08:19 - Komentari (2) - Isprintaj - #

Masonstvo u Europi

Od samog završetka 2 svjetskog rata ostala je svjest kod europljana o ulozi monopolističkih saveza koji su podržavali borbu protiv komunizma.Taj savez između amera,engleza i njemaca bio je glavna okosnica koja je rezultirala tim da su rusi izvršili željeznu zavjesu a i Tito je iz tih razloga
išao na stvaranje nesvrstanih.Štampa iz 1948 potvrđuje to znanje i svjest da ludi soboslikar nije
bio sam a ponajmanje da je on(hitler)bio glavni ideolog.U financiranju hitlera u borbi protiv komunista prednjačili su i američki židovi-Bne Berit.Objektivno razmišljanje o židovima i kad se još
tome doda neučinkovitost njihove religije te da svaki židov mason teži da bude rabin u Loži dovela
je Europljane u antagonizam koji se naj bolje vidi u Francuskoj.Francuska masonerija okrenula se
potpuno ka "Nietzsche-ovoj vladavini"a sljede je sve ostale zemlje.Povjest nije jednostavna.Ne
želim biti vodič gusaka kroz maglu ali svi oni koji su podržavali Hitlera doprinjeli su tome da na ovim
prostorima stvore kavez bez izlaza gdje smo se kao pantagane borili za život.Danas kad je glavni
neprijatelj Europe-USA koja vodi hladni rat za pozicioniranje i treba izabrati stranu ali isto tako treba se rješiti Američkih saveznika i reći im.Hoćemo mi naše Bebe a vi svoj Bebe tražite od onoga
čiji ste hram gradili.Izvinjavam se čitateljstvu što ovdje zbog malog prostora ne mogu ispisati sve
Kompanije koje su učestvovale u borbi protiv "komunizma".Kada nebi bilo izlaza kao u vrijeme stvaranja Jugoslavije ja bih rekao Europa ali izlaza ima.Zato preispitajmo sebe.Ja kao osnivač
masonstva kod muslimana BiH 1993.g. onda a vidim i sada-radite greške.
U+U+U

- 08:16 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Svjetlo Hrvatskog masonstva

17.12.1777.g. u Varaždinu usvojen je statut Draškovićeve Opservance.U nadolazeći blagdan nas masona Hrvatske naveo bih na znanje prave osnove smisla i postojanja masonstva a političarima usporedbu na te
davne godine pa tom prigodom svi mogu preispitati svoje intelektualne domete te vidjeti poredak gdje se
ko nalazi.Otvoreno jer se kao i političari masonstvo u svojoj prirodi bavi vlašču te tako postaje odgovorno
za ljudske živote 5 miliona-života.
Iz statuta Reformiranog slobodnog zidarstva provincije Slobode-17.12.1777.g
"Neporečiva je istina da smo od prirode jednaki,da je nejednakost ljudsko djelo prevara i častohleplja i da
bogatstvo jednog malog dijela i bjeda i progoni većine proizilazi otuda.Krivo je vjerovati,da se zakoni dovolj-
no brinu o slabima:tako misle neznalice...Ali mi,koji bdijemo nad srećom velike većine,možemo biti načistu s
time,da su ovi zakoni,budući da su ih krojili silnici,sredstvo ugnjetavanja,ida su to opasniji jer se javljaju kao svetinja.Pogledajmo samo pažljivo naše podložnike,koji plaćaju dadžbine,pa će mo vidjeti,da se gotovo ruše
pod svojim teretom.Ako steknemo pravu sliku ove bijede,u srcu svakog poštenog čovjeka probudit će se
osjećanje gnušanja,pa se zato treba pobrinuti za takva sredstva,koja mogu to zlo da izliječe."
"Budući da je najodlučniji posljednji cilj našega saveza unaprijediti blagostanje čovječanstva na svaki mogući način,slijedi samo od sebe,da kod nas dužnost ljubavi k bližnjemu stoji na prvom mjestu,a ta se sastoji u
tome,da mi neprekidno radimo oko toga,da činimo korisna djela i pojedincima i svima ljudima uopće.Pojedin -
cima pomažemo dobrim savjetima ili stvarnom pomoću,a čovječanstvu koristimo svjetlim primjerima njegujući istinu,ot6krivajući nove sile i predajući sve to općoj upotrebi.Zato i treba brat starješina, s obzirom na dobrobit pojedinih ličnosti,držati u običnim skupovima i u osobitim sastancima govore,u kojima će braći ne samo skretati pažnju na ove uzvišene kreposti nego će se i voditi brigu o onim ljudima koji su zapali u bijedu i nevolju,pa čak i one ,koji su pošli rđavim putem,nastojat će da ih povrati na dobar put.Brat starješina dakle,treba da sa braćom raspravi o sredstvima,kojima će se ti ciljevi postizavati.Ali on
se ne smije zadovoljiti samo raspravljanjem,već on treba da stvar dovede i do uspješnog kraja.
Zato i treba brat starješina da vazda izvješćuje braću o onom što je učinjeno i postignuto.Da i braća kod
tog uzmognu praktično učestvovati,brat Starješina uvest će ložinsku blagajnu,čija polovica ima da se upotrijebi u korist lože,a druga polovica za podupiranje profane sirotinje.Zato i treba da brat Starješina
da pazi,da pomaže i podupire recimo da opterećena mnogobrojnom djecom,onda da pojedine sinove takvih otaca,ako se pokažu duševno sposobni,pomaže u navikama,da bolesnike liječi ili njeguje itd.Takvi
primjeri djelovat će snažno na braću.Naročito trba da se potraže i takvi slučajevi gdje su nedužni izloženi progonima jer u takvim se slučajevima vrši dvostruka dužnost. U jednu ruku spašava se progonjena nevinost,a u drugu bivaju kažnjene oholost i silovitost.Kod vršenja takve uzvišenosti dužnosti treba da starješina upne svu svoju energiju da dođe do puna uspjeha.Ali nije dosta da Starješina u sastancima
samo ljepo govori,već on treba i sam da bude uzor svih kreposti i svojim privatnim životom i radom pokaže da tako i radi kako govori.
Što se,pak tiče čovječanstva,Starješina će u pojedinim sjednicama i skupštinama braću poučiti,kakvim su
žalosnim posljedicama urodile tiranija,presudama i apsolutistička vlast:naime,podjarmljenjem i progonima
i tisućama drugih nevolja.Dalje će im se kazati da je naš savez jedina korporacija od koje je progonjeno i tako reći na tlo bačeno čovječanstvo može nadati pomoći i da nikako ne možemo dopustiti da čovječanstvo i dalje biva zavaravano.Zato će Starješina i dati darovitoj braći razne zadatke da djeluju na
toj stvari"
Nakon toliko stoljeća donosim vam ovaj tekst da vidite svoje bespuće povjesne zbiljnosti.Braći masonima
na znanje da se imaju izbrusiti.Niti jedan mason danas u Hrvatskoj ne bi smio biti u nikakvom društvu,političkoj stranci ili organizaciji koja djeluje na manipulaciji za ostvarivanje protupravne dobiti što
bi u profanom svjetu imalo biti kažnjavano po svakom normalnom zakonu.Vrijeme je da se po uzoru na naš bivši program Ilirskog preporoda -izvrši novi preporod a s obzirom da su se stekli uslovi.
Uslovi koji su bitni da Hrvatski slobodni zidari mogu javno pristupiti izgradnji Države:
1. Na antropološkom planu pripajanje Hrvata BiH matici u suradnji muslimana BiH.
2. Napredak u znanosti koji je doveo do rušenja formule e=mc" na dva bitna energetska projekta.
3. Ne postojanje arhitektonske table kod političkih struktura
4. Stanovništvo nema nikakav put niti razmišljanje stoga bio jasno odgovorilo na konkretnu arhitektonsku tablu
5. Po našoj samoj prirodi mi smo rođeni da iza svoje smrti ostavimo nešto iza sebe
Profanima(neupućenima,oni koji ne znaju,koji nisu dio lanca):Stvaranje procesa vlasti to jest biranje vlasti
isto tako povlači i suodgovornost bez obzira ako ste kao biračko tjelo prevareni jer vaše su odluke odlučile u kojem smjeru je krenula država.Te vaše odluke reflektiraju se na sveukupni bitak.Nije bitno jeste li glasali za nesposobne ili za glupe ili lopove-moglo bi se reći da imamo Državu kakvu zaslužujemo.
Vaše su odluke bitne za život svakog pojedinca i nije bitno da li znate što je Država i čemu služi.Jasna je situacija političkih stranaka da skrivaju istinu zbog vlasti.Istina je samo jedna "znaju da ništa ne znaju" ali to ne znači da ljudska osoba mora biti zatvorena u taj kavez.Postoje razne bolesti društva a koje se ne mogu lječiti bez jasno utvrđenih razloga to jest istine.
- 05:54 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

  prosinac, 2006 >
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Svibanj 2007 (1)
Travanj 2007 (2)
Veljača 2007 (1)
Siječanj 2007 (4)
Prosinac 2006 (6)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga

Popeo sam sa na planinu-pogledaj tamo dolje-u šumi majmuni skaču sa grane na granu.

Linkovi

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se