Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/poezijaizlazak

Marketing

Posljednje upute za svetište


Za paljenje tamjana trebalo je načiniti jedan žrtvenik isto
Od bagremova drva obložena zlatom, a odozgo zlato čisto
Motke za nošenje su od drva, a zlatom su imale obložene biti
Pred kovčegom, u šatoru, pred zavjesom trebalo ga postaviti

Pola šekela - kao prinos Jahvi od Izraelaca davao je svatko
kao otkup za se, bio bogat ili siromašan davalo se jednako
Novac je bio za potrebe šatora sastanka, ni za što drugo
A davali su to da ih Bog milostiv bude i da ih se sjeća dugo

I umivaonik je trebalo napraviti da se prije službe može prati
I ruke i noge svećenik bi oprao prije nego ide Bogu hvalu dati
Ta uredba što je Bog preko Mojsija za Arona i sinove mu daje
Bila je od životne važnosti i njih i za sve buduće naraštaje

Ulje za pomazanje pravilo se od ulja maslinova i lovorika
A onda i druge mirodije: smirna, cimet i mirisna trstika
Samo sa svećenike, za šator, i stvari u njemu to je spravljeno
Za nikog svjetovnog takvo se ulje nije radilo niti na nj stavljeno

Sve što se dotakne posvećenih stvari i samo je sveto bivalo
Baš takvo uljem se i kasnije, od koljena do koljena, pomazivalo
Miomirisni kad od tamjana i mirodija isto Bog reče kako da se radi
Te da i to ko svetinju čuva, za Jahvu, a ne da tko sebi napravi i kadi
...

Danas se reklamne kreme i mirisi i koješta drugo više cijeni
Nego li sveto ulje, sakramenti i svećenici Bogu posvećeni
Svijet nas uči da su važne stvari koje su za pomlađivanje
Nutrina nije tako bitna, važno je tek vanjsko sređivanje

Daj nam Bože sve više poštivanja za ono što je sveto
Jer ono što je prolazno ionako će nam bit oteto
Daj nam dolično ponašanje za mjesto gdje Ti jesi
Nek nas poniznost pred Tobom više nego nakit resi
.....

Bog reče Mojsiju i ime čovjeka što Besalel se zove
A njega je On obdario da radit zna razne poslove
Tog čovjeka Božjim Duhom napunjena trebao je zvati
Jer mnoge zapovjeđene stvari on će lijepo radit znati

Umješnost, razumijevanje i sposobnost Bog mu dade
A spomenu mu ime i drugog koji slične darove imade
I ostalih je ljudi bilo obdarenih, vještih, Bog je tako uredio
Kako bi se moglo napraviti sve što je Bog za šator naredio

Bog mu još reče neka subotom počinka daju svomu trudu
I da je On taj koji ih posvećivati želi, neka svjesni budu
Šest dana neka se rade poslovi, tako biti mora,
A sedmoga nek bude dan posvemašnjeg odmora

Ako bi netko subotom radio trebao se iz naroda odstraniti
I ako bi netko oskvrnuo subotu teškom kaznom se imao raniti
To je dan odmora i dan Bogu posvećen, valja ga poštivati
I da ga uvijek drže ko vječni savez Bog će od naroda očekivati

Taj dan je, znak između Izraelaca i Boga, On ga je nadahnuo
Jer i On je svijet stvarao šest dana, a sedmog dana odahnuo

Na kraju razgovora, Bog dade Svjedočanstvo za sve dane:
Kamene ploče sa zapovijedima, Božjim prstom ispisane
....

Kad Bog nešto zacrta onda i ljude za svoj plan nađe
Kad On nešto želi ne nedostaje mu ni ljudi ni građe
Ipak u naše vrijeme svašta se umjetnošću naziva
Pa i mnogo toga nevrijednog se umjetnošću prikaziva

Ako je Bog ljudima dao ruke vješte i umjetnički dar
To onda nije posve njihovo vlasništvo i osobna stvar
Na Dobro usmjereno i ti dari mogu drugima služiti
I ti dari mogu Svjedočanstvo i odsjaj ljetote pružiti

Bog koji dare daje, jednako tako može ih uzeti
A samo za Dobro nam ih daje naš Stvoritelj sveti
Pazimo stoga da ti dari budu usmjereni prema Njemu
I da Njemu ugodimo, što god radimo. U svemu.

Na slavu Njegovu neće biti ako radimo i u dan sveti
Jer ga za odmor dade, i taj dan Bog sebi posveti
Teška je kazna bila za onog tko taj dan ne poštuje
A mi tako olako shvaćamo Zapovijed koju Bog kuje

Spomeni se da svetkuješ Dan Gospodnji, lijepo piše
A zar mi prokletstvo od blagoslova želimo više?
Ono što u taj dan kao u onih šest radimo – za koga je?
Može se i oduzeti ako ne možemo reći – Za Boga je...

..

Oprosti nam Oče što svoje dare ne koristimo bolje
Oprosti nam što smo ikad bili daleko od Tvoje volje
Ti si naš Stvoritelj, Ti si nam dao sposobnosti i ruke
Blagoslov podaj u naše dane i trud, u naše muke

Daj da shvatimo da bez Tvog blagoslova ništa ne vrijedi
I ako mimo Tvoje volje radimo, drugi duh je po srijedi
Neka Tvoja sveta volja bude naš motiv i nadahnuće
Bilo da smo na poslu negdje, bilo da smo kod kuće ...

Post je objavljen 19.07.2014. u 07:58 sati.