Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/prirodaa

Marketing

binarno stablo

/*Dodajte u uređeno binarno stablo sljedeće elemente (možete ih čitati iz datoteke ili ih direktno dodavati):
84 52 98 49 60 85 35 66 87 32 61 70. Unos treba biti rekurzivan. Nakon toga implementirajte funkciju za
brisanje čvorova i pozovite je za element 49. Nakon brisanja ispisuje se stablo u stablastom obliku.*/
#include
#include
#include
using namespace std;
struct cvor
{
int pod;
cvor *l, *d;
};
void unos(cvor *&korijen, int i)
{
if(korijen==0)
{
cvor *korijen=new cvor;
korijen->pod=i;
korijen->l=0;
korijen->d=0;
}
else if(korijen->pod>i)
{unos(korijen->l,i);
cout<<"\nunesen lijevi\n";}
else
{unos(korijen->d,i);
cout<<"\nunesen lijevi\n";}
}
void ispis(cvor *korijen, int n)
{
if (korijen==0)
cout<<"x"< else
{
ispis(korijen->d,n);
cout<pod<<"<"< ispis(korijen->l,n);
}
}
int main()
{
cvor *korijen=0;
fstream ulaz("stablo.txt");
int n=12;
int p[n];

for(int i=0;i ulaz>>p[i];

for(int i=0;i {
cout< unos(korijen,i);
}
cout< int sirina=0;
ispis(korijen,sirina);
//obrisi(korijen,45);
return 0;
}


Post je objavljen 09.07.2014. u 09:09 sati.