Hosana Sinu Davidovu!,tragovimaistine.blog.hr" />

Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/tragovimaistine

Marketing


Hosana Sinu Davidovu!

Negdje 600 godina prije Krista, bijaše pokazano u viđenju proroku Ezekielu kako ima izgledati budući Dom Gospodnji:

"…Zatim me povede k vratima što gledaju na istok. I gle, Slava Boga Izraelova dolazi od istoka; šum joj kao šum velikih voda: i zemlja se sjala od slave njegove. To viđenje koje gledah bijaše kao viđenje što ga vidjeh kad dođoh da uništim grad i kao viđenje koje vidjeh na rijeci Kebaru. Padoh ničice. A Slava Jahvina uđe u Dom na vrata koja gledaju na istok." (Ezekiel, 43,1-4)Isto tako, negdje 500 godina prije Krista, dođoše riječ Gospodnja preko proroka Zaharije:

"Klikni iz sveg grla, Kćeri sionska! Viči od radosti, Kćeri jeruzalemska! Tvoj kralj se evo tebi vraća: pravičan je i pobjedonosan, ponizan jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu. On će istrijebit` kola iz Efrajima i konje iz Jeruzalema; on će istrijebit` luk ubojni. On će navijestit` mir narodima; vlast će mu se proširit` od mora do mora i od Rijeke do rubova zemlje." (Zaharija, 9,9-10)


Mnogo je godina proteklo gledano ljudskim očima od riječi dane preko proroka Ezekiela i Zaharije, ali Gospodin ispunjava ono što je obećao. Isus ulazi u sveti grad Jeruzalem kao što je pisano:

"Kad se približe Jeruzalemu, Betfagi i Betaniji, do Maslinske gore, pošalje dva učenika i kaže im: "Hajdete u selo pred vama. Čim u nj uđete, naći ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i vodite. Ako vam tko reče: `Što to radite?` recite: `Gospodinu treba`, i odmah će ga ipak ovamo pustiti." Otiđoše i nađoše magare privezano uz vrata vani na cesti i odriješe ga. A neki od nazočnih upitaše: "Što radite? Što driješite magare?" Oni im odvrate kako im reče Isus. I pustiše ih. I dovedu magare Isusu, prebace preko njega svoje haljine i on zajaha na nj. Mnogi prostriješe svoje haljine po putu, a drugi narezaše zelenih grana po poljima. I oni pred njim i oni za njim klicahu: "Hosana! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koji dolazi! Hosana u visinama!" I uđe u Jeruzalem, u Hram. I sve uokolo razgleda, pa kako već bijaše kasno, pođe s dvanaestoricom u Betaniju."
(Evanđelje po Marku, 11,1-11)

Pismo se ispunjava u riječ: Isus ulazi u grad jašući na magaretu i prolazeći točno kroz istočna vrata. Ta vrata danas nose naziv «zlatna vrata» ili «vrata milosrđa». Ova vrata se nalaze s istočne strane gradskih zidina uz sam prostor gdje je nekad stajao Hram, a danas se tu nalazi džamija Al-Aksa i zlatna kupola nad stijenom.

Ako čitamo Bibliju vidjet ćemo da je Ezekiel dalje prorokovao sljedeće:

"Potom me odvede natrag k izvanjskim vratima Svetišta, koja gledaju na istok: bijahu zatvorena. I reče mi Jahve: “Ova će vrata biti zatvorena; neka se ne otvaraju i nitko neka ne ulazi na njih, jer ja, Jahve, Bog Izraelov, kroz njih prođoh - zato neka budu zatvorena. Samo knez, jer je knez, smije sjesti tu i blagovati pred Jahvom; tada neka uđe kroz trijem vrata i istim putem neka izađe.” (Ezekiel, 44,1-3)

Kao što se može vidjeti na fotografiji, istočna vrata su jedina vrata u Jeruzalemu koja su zazidana, a zazidali su ih Arapi iz praktičnih razloga radi lakše obrane i kontrole pristupa svetištu i gradu oko 810. godine, ali se proročanstvo dano preko proroka Ezekiela ispunilo.Post je objavljen 25.03.2013. u 21:57 sati.