Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/ivodalmatin

Marketing

Prikazanja


Gledan s briga jezero naše, Perućko,
cakli se ka špiglo...
Sunce se u njemu udušilo,
i ne moren mu pomoć...

Otijo san bacit se kamenom doli
da se naprave krugovi
i da nestane slike
i da se sunce na fete nariže...

Ali ga, isto, nisan bacijo
jer su se u jezeru prikazali ljudi!
Niki šta žito kose, niki šta kuruz ženju,
niki,šta, jopet, na paripu jašu...

I kuće se ukazale, rode,
kuće kamene, prave, ozgor popločane
i babe stare prid njimon sidu
i oraje tuku i tribe...


Krave nike, zekaste, pasu,
dica se bosa oko njizi vataju
a kola ciganska po bilome putu
škriplju, vozeć sita i rešeta...

Cetina rika samo muči i zavija
kroz topole k mlinu, dok šarani skaču...
Mlin je riku prigrlijo k sebi
ki da su od iste matere...

I divojka se šesna, prikaza,
šta od momka garava glavu okriće
i stidi se oči u nj upačit
dok jon za vraton pletenice suče...

I taman je mago pod brimenon zareva
kad se nama` izgubi slika
i nesta mage i rike i momka i divojke...
Samo krugovi šta se širu...

Nesta i ljudi štano kose ili ženju,
nesta i paripa i zekasti krava
i Cetinu mlin izide
a dičicu odnesoše Cigani...

Cigane odnese daleki put
a od puta se napraviše krugovi
i krugovi narizaše sunce
na iljadu feta...

.
.
.

Ja stojin na brigu i čudin se
šta se je to trevilo i je li moguće
da je niko uprav bacijo kamen
drito u špiglo, pa da nama` svega nestane... ?!


Ivica Gašpar,
1. Kolovoz 2012.
Post je objavljen 19.08.2012. u 20:11 sati.