Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/pornobakire

Marketing

otobusde dagittilar

'Hey' diye o gece otobüste yan1mda oturdu zaman söylediim tüm idi. Ben, orada oturuyor sinirli ve cehennem gibi azg1n, benim erkek arkadaş1 Tony yine ayaa kalkt1 edildikten sonra uzun bir eve ç1kar1yorlard1. Son anda eşi ile birlikte bir akşam yemei partisine gitmek için iptal etmişti. Bu bir hafta içinde üçüncü kez yoktu ve ben b1km1ş başlam1şt1. Bizim tarihleri, iş ve aile taahhütler ile k1sa kesilerek tutulan olarak biz yaş için becerdin olmasayd1 o üstlük. Ben bu boş otel odas1nda tüm gün sab1rs1zl1kla olmuştu ve benim kedi dikkat güldüünü edildi.


Böyle bile olsa, ben pek bana ikinci bir bak1şta yan1ndaki adam verdi ya Tony ç1ld1rtmaya ve hat1rlatmak için k1sa etek ve ben dikkatle tarih için seçilen vard1 s1k1 düşük kesim üst gözlü olarak ben gözlerinde keskin göz fark olurdu Onu ne o eksik olmuştu. Düşünüyordum da isterseniz düz Ben de bu adam üst güvertede geri kalan1 tamamen boş iken yan1mda oturmak tercih ettiini garip bulurdum, ama ben de benim öfkeli düşünceler yakaland1m. Diye kay1ts1zca başparma1 ile benim ç1plak eti okşayarak, benim uyluk elini koydu zaman Ben, ancak, haber yapt1. Ben bana karş1 o leant yüzünde gözleri ve s1r1tarak bir par1lt1 görmek için keskin bir şekilde etraf1na bak1nd1.


O kasl1 bir vücut, yak1n kesim saçlar1, kahverengi gözleri ve tabaklanm1ş deri ile birlikte, yirmili yaşlar1n1n sonunda da ben söyleyebilirim, oldukça cazip olduunu, ama korkutucu ve garip bir şekilde çekici bulundu hem onun hakk1nda belli bir sleaziness vard1. Ben elini benim bacak kadar yavaş yavaş daha fazla ve daha inçlik h1zl1 düşünme, bak1şlar1n1 düzenledi. Diye sunulan ve k1sa bir duraklamadan sonra ben verdim 'Steve' kişiyim. 'Amy' ben hafif bir gülümseme yüzüme aras1nda uçuşan için izin verdi. 'Amy? Harika 'konum' cehennem gibi seksi, ciddi 'sayesinde, kendinizi o kadar kötü deiliz'. Bu klişeleşmiş ve başlang1çta olmayan ama umurumda deildi, ben karar vermiştim. Ben Tony bana ne gerekli olan durdurmak olacak deildi horoz ve bu piç almak için gidiyordu bu sabah düşünce uyand1 istiyorum. Ben başka bir yerde elenmek için izin verilmedi neden hâlâ, tüm sonra kar1s1 ile seks oldu? Ayr1ca ben bir yabanc1 shagged ediyorum çünkü yaşlar1 oldu ve ben bu gerçekten heyecan verici karş1laşt11nda bulundu.


Bu s1rada Steve elini eteimi alt1nda kaybolmuştu ve o sevinç ünlem verdi. 'Hay1r külot ve traş! Vay, sen k1z benim tür konum, Seninle tan1şmadan sevindim! 'Ben haz1rl1klar1 Ben ile benim akşam1 için yapt11 içsel mutluluk, ars1zca s1r1tt1 Tony tüm sonra çaresiz kalm1ş ve yayma, benim koltuk deiştirdi yoktu Bacaklar1m1 ve izin Steve tam erişim. Onun parmaklar1n1 aşa1 kayd1rd1 ve o daha gayretle daha sonra önce yavaş yavaş, benim klit ovuşturarak başlad1 ve. Kendimi onun dokunuşunu alt1nda nemlendirilmesi hissediyordu. Aniden aşa1 itti ve benim s1cak pislik içine bir parmak kayd1rd1. Ben soluk solua ve ben zevk içinde gözlerim kapal1 olarak baş1m1 geri salar. Steve onun parmak sokmak ve d1şar1 ve çevresinde büküm, iki basamak yükseltme ve benim zevk için ilave edildi. Herhangi bir yolcu alt katta ara s1ra bana kaçt1 inilti duyamad1m umuduyla duda1m1 1s1rd1m.


Boynumda nefes hissettim ve hemen yan1mdaki Steve kafas1n1 görmek için gözlerimi açt1m. O gülümsüyordu ama o bana ne yapt11n1 odakl1 yüzünde konsantrasyonunun bir göz vard1. 'Sen 1slak sen' dedi. 'Hmm' dedim. 'Senin kedi Kullan1c1 aç'. Başka olmayan committal gürültü yapt1. 'Bu benim için aç' I 'yeterli midir?' Bu güldü 'Evet o' Sizin thundercock? 'Beni istiyor ve benim thundercock' ben '? Bu thundercock' elence ile sordu ve bununla ben onun kas1k üzerinde bir el yerleştirilir. 0ki şey beni şaş1rtt1. Bir horoz zaten ne kadar zor oldu ve iki boyutu vard1. Ben gerçekten onun kot sert denim üzerinden tam olarak anlayamad1 ama şimdiye kadar üstlenmiş olan en büyüklerinden biri olacak olduunu bir his vard1. 'Peki ne diyorsunuz, benim geri gelmek istiyorsunuz, ya da biz sizin gidebiliriz?' Diye şok ve yüzüme sevinç göz tepki istedi. Düşündüüm gibi onun pantolon şişkinlii okşad1. Ben pencereden d1şar1 bakt1. Biz benim dura1nda neredeyse vard1 ama gerçekten benim düz geri bu yabanc1ya davet etmek istemedi ve ben onun geri dönmek istemiyordum; çok fazla bal1l1k olurdu. Ben sadece yolda olmak sonra benim arzu tatmin ve güzel bir lanet istedim. Ben yak1nlarda bir park yeri hat1rlad1. Bu uzak ana yollar ve merakl1 gözler ile akran olabileceini pencerelerden ve hep boştu. Ben aç1k lanet heyecan içinde büyük zevk, daha önceki gecelerde çiftler orada görmüştüm. Bu mükemmel bir yerdi.


Ben bu istese emin gibi davranarak onunla alay, ona geri döndü. 'Peki o büyük' Ben art1lar1n1 kadar a1rl11 sanki onun horoz benim saplanm1şlar, yavaş dedi. O bizim otobüs dura1 'Follow me' yaklaş1rken Ayaa kalkt1m 'Sen iyi bir zaman için konum', dedi gururla 'evet öyle' dedim. '0yi karar bebeim' diye 'Bu sizin şansl1 gece' hayk1rd1. 'Hay1r' Ben ona bakarak cevap verdi, 'senindir', ve bununla ben onun elini tuttu ve alt kata götürdü.


Biz çekmek için otobüs beklerken bana yasland1 ve elini o benim boyun doru baş1n1 çevirdi ve onu öpmeye başlad1 gibi sevecen, k1ç1m1 tak1l1yordu. Onu ben otobüste herkesin gözleri merak ve ret içinde bize doru döndü görebiliyordu. Ben yaramazca s1r1tt1 ve otobüs atlad1, benimle ve kollar1ma Steve çekerek. Dudaklar1 maden ve onlar1 ezilmiş bulundu ve onun dili benim az1n1 açt1 ve içindeki yoluna itti. , S1cak 1slak ve güçlü benim kendi ile çekişti ve ben bu bir hayvan tutku taraf1ndan devir al1nm1şt1r olarak bedenimi arzusu ile kald1r1lma kucaklamak kayboldum. Ben daha beni uyand1rd1 ki bana karş1 sert horoz duygu, ona karş1 bast1rd1. 0kimiz de geri düzenlenen, biz de dier şimdi ne istediini biliyordu ve bunun etraf1nda heyecanla vermeyecekti.
Biz bizim öpücük gelen nefes güçlüü, kendime çekti ve döndüm ve hemen arkamda Steve sürükleyerek caddeden aşa1 koştu, bir ana yol üzerinde hâlâ fark1nda, bu yüzden umutsuz onun horoz 1s1r1k gibi, başka bir kucaklama için şimdi oldu o benim 1slatma ve pislik att1 içine sürdü. O peşinden ve ben umut ve bizim exertions sonra bugüne kadar, belki ancak benim kedi kapal1 yaln1z my ass yanaklar, b1rak o etek k1ç1m izliyordum biliyordu.
Nihayet içimde onu isteyen, bana onu itti olarak bizim hedef ve şimdi uzaa parlak 1ş1klar ve ben onun arkas1nda ve baş1n arkas1nda, bana doru ellerimi onu çekti merakl1 insanlardan olduunu otoparka doru yol sokak geldi Kalçam1n öütülür olarak ona karş1 kendimi zorlayarak beni, az1ma midem deşmemiştir o kocaman, sert bir şişlik hissi zevk, kendi tüketiyor. Parmaklar1 benim s1r1ls1klam kedi içine kendi yolculuuna güneye doru devam etmeden önce benim tits masaj, bedenimi aşa1 taş1nd1. Ben zevk içinde s1zland1 olarak Dudaklar1m onun uzak k1rd1 ve o öfkeyle benim istekli cunt fucked parmak gibi o duvara s1k1ca beni tuttu. Ben onun, ve bedenim zevk içinde spasmed ve ben kedi sular1 elini her püskürtme gibi nefes nefese, ona karş1 rahat olarak o gece benim ilk orgazm beni getirmişti.


Beni kurtarmak için birkaç saniye izin ve sonra ben kirli sokak duvar1na karş1 karş1ya olduunu bu yüzden bana yuvarlak çevirdi. Elleri benim göüslerine götürdü ve o benim boyun öptü ve 'daha sonra bu olduunu homurdand1 diye bana karş1 kas1klar1na topraklay1n? Sen yapacaks1n pis bir sokak sizi kirli, pis bir k1z fuck me? Ben. Seni daha çok seviyorum 'Ama bizim saklanma girişinde yürüyerek geçen insanlar hala vard1 ve ben onlar1n kahkaha ve konuşma duyabiliyordu. Ben burada bunu yapamazd1m. 'Hay1r' Ben soluk solua ve biz otoparka kadar geldi yine Ondan uzak ve zorla. Orada birkaç araç vard1 ama başka bir yerde terk edilmiştir. Ben araba 'fazla yüzeyde' işaret etti 'Seni görmek burada daha iyidir' Steve döndü. O sevinç içinde güldü ve güçlü ve acilen beni öpmeye, ona karş1 beni yakalad1. Eli may1n bulundu ve o kini tarafa doru açt1. Size elenceli oldu, şimdi bana benim için zaman1 geldi. O baş1m1 aşa1 itti ve ben otopark1n ortas1nda diz çöktü ve onun kot undid. Onun horoz hemen d1şar1 flopped - Ben komando devam edilmişti tek deildi - ve yine boyutu nefesimi ald1. En az on santim olmas1 gerekiyordu ve ben boaz1mdan şeyi almak mümkün olacak olmad11n1 üzgünüm biraz hissetti. O, tüm sonra benim için çok iyi olmuştu. Hala benim en iyi çekim verecektim.


Ben ucu ön cum yalad1 Ellerim yavaşça onun penis şaft1na okşad1. Ben dil benim geniş aç1k az1na onun dev üyesi beslenen önce biraz ona beklentisiyle bu neden inliyor zevk, birkaç kez aşa1 ve onun dick etraf1nda, slayt izin verdi. Ben hemen onun toplar1 masaj ve ellerimle b1rakt1 birkaç santim okşayarak, onun horoz ve aşa1 yukar1 pompalama başlad1. Ben onun bana aç1k da bu ve bu sevgi dolu idi ve ben kendimi tekrar nemlendirin başl1yor hissettim ç1k1yordu sesleri anlayabiliyordu. Steve'in ellerini kafas1n1n arkas1nda bulunan ve horoz herhangi önce sahip olduumuzdan daha boaz1ma derinliklerine kayd1rd1 diye kafam1 daha fazla ve daha zorluyordu. Ben gagging ve benim el ve dil olarak Dick üzerine boulma öfkeyle çal1şt1, uzak okşayarak oldu.
Onun nefes daha s1 hale geldiini ve o gelmeden ben sadece bir zaman meselesi olduunu biliyordu. Onu ç1kard1, ben henüz o penis ile bitmiş deildi! Benim kedi hissetmek için umutsuz olduunu ama onun dick üzerine beni zorlad1. 'Bebeim Merak etmeyin "dedi," Ben bol tatl1 küçük pislik için yapmam1şlar edeceiz' olduunu ve bu o ben inan1lmaz bir güçle boaz1mdan onun s1cak cum f1şk1rtma hissettim bana gidelim dedi. Nitekim, bu büyük bir şey hala az1mda horoz ile, benim çene aşa1 üzerinden dribbled ve ne, cum bir gülünç miktarda üretilen ve. Ben aç1k, istekli az1na o muhteşem suyu her damla s1kma, kini olsa okşamaya devam etti. O yap1ld1 ben benim çene ve bölünme herhangi art1klar1 temizlemek için benim parmak kullan1l1r ve sonra bir a1z dolusu lezzetli olan lot yuttu. San1r1m beni izlerken önümde as1l1 gevşek ve kullan1lan dick zaten tekrar sertleşmeye başlad11n1 görmekten mutluluk ve ben yavaş yavaş sadece ne olmuştu ve ne gelecek olan düşünce Relishing kalkt1 edildi.


'Teşekkür ederim' dedim. 'Ben yaşlarda yaşad1m en güzel yemekti. Bunun üzerine o, ona beni çekti benim gömlek aç1k sökük, benim sutyen benim göüsler yay1mlanan ve benim meme emmek için baş1n1 eildi. Ben adam benim göüslerinde şölen hissi ve benim kalça karş1 horoz takviyenin bu hem zevk olarak Gözlerim kafamda geri al1n1r. Ellerimi benim tükürük ile 1slakt1 mil boyunca çal1şan, benim ona el uzand1.


Steve bakt1 ve bacaklar1m bir araban1n kaputu üzerine buckled ve bunu üzerine kayd1rd1 kadar onun önünde beni iterek, yürümeye başlad1. O kadar tam benim bel benim etek itti ve benim aç1k bacaklar1n1n önünde eilip gibi o, kaput üzerine yay1l1r-eagled beni orada tuttu. Onun dil benim klitoris üzerinde ve ve benim vajina d1şar1 darting, beni ciddiye almad1lar. Ben iliklerine önce uzun deildi ve o ile ayaa kalkt1 ve beni ald1. Belimde eteimi, gömleimi göüslerim benim saçlar1m o kadar hevesli yüz lanet nedeniyle harap yapmak, tousled, as1l1, y1rt1lm1ş, onun 10 inç horoz beni kaz1a.


O kolayca benim 1slak kedi girdi ben inledi, ama o beni alay edildi ve geri çekildi önce sadece yolu dörtte üçü beni tamamen doldurdu. Kendimi haz1rlad1 ama bana eti içinde bunlar1n tamam1 büyük parça istiyordu ve tekrar kayd1rd1 ona izin vermek için daha geniş bacaklar1m1 açt1. Bana her şekilde nüfuz ederken ben zevk ac1 soluk solua ve içimde ona al1şt1m gibi o benim kedi sap1na kadar, birkaç saniye için orada kald1. Bundan sonra çok zor Nerede olduumu unuttum beni vurma, samimi fuck me başlad1. O büyük dick şimdi içimde sertliini her şekilde hissettim olarak şimdiye kadar yaşam1ş en güzel şeydi. Ben say1s1n1 unuttum ve o gidiş devam etti, o benim pislik sahipliini ald1 onlar gider gibi geniş apart olarak bacaklar1m1 tutan o kadar çok kez, tekrar ve tekrar geldi. 'Çok s1k1 konum' diye inleyip durdu ama ben bile bir yan1t gasp olmaz, ben sadece geri yatt1 ve orgazm üzerime temizleyiniz. Ona teşekkür etmek istedim, ben şimdi onun olduunu ona göstermek istedim, onu tamamen bana sahip olmaya, bana sahip olmak istedi ve ben düşünebildiim tek şey vard1. 'Eşek' I 'eşek götür' üfledi.
Hâlâ içimde, bu durdu. 'Emin misin?' Diye endişeyle, heyecanla sordu. 'Evet' ben inledi. Ben hornier olmam1ş ve ben art1k onu istedim. O bir daha cesaret gerekiyor ve hiçbir zaman boşa deildi. Ben göüsleri ile yast1kl1 araç bast1r1lan ve ben sadece orada yalan ve bekleyin böylece o keskin bana devretti.


Biz madeni gerek yoktu, hepsi onun horoz üzerinde tükürmek ve cum büyük miktarlarda fazlas1yla yeterli olduunu ve yavaş yavaş beni girdi. Neredeyse onun sevinç hissediyordu. Ben de anal sevdim, onu deişik erkek arkadaşlar1 ile bir kaç kez denemiş ve her zaman elenceli olmuştu, ama hiçbir şey bu benim için haz1rlanm1ş olabilir. Ne yapt11n1 az zevk kapt1r1yor, Steve uzaklara taş1nd1 ve o sert ve daha h1zl1 daha önce vard1 ve ben orada yalan ve onu almak için mutlu olduunu bile bana lanet oldu. Ben o kimse önce sahip olduumuzdan daha beni içine daha derin nüfuz olarak beni baştan sel yap1ld1 youn zevk ve ac1 dalgalar taraf1ndan felç oldu. Elimi uzand1 ve o terkedilmiş bir otoparkta benim eşek becerdin olarak kendimi oynarken, öfkeyle benim klitoris ovmak başlad1. Tek baş1na bu gerçei bana gelmesi için yeterli olduunu çok heyecan vericiydi ve kendimi her hissetmişti en youn orgazm yöneliyoruz hissediyordu. Sallad1 vücut taraf1ndan olarak içime yemeksiz ve bacaklar1m o beni tutarak sadece Steve olduunu çok zay1f oldu. Yar1n bulmak için fakir sahibi için hoş mevcut b1rakarak, tüm araban1n üzerinde suyunu ve o geldi ve ecstasy senkronize inliyor olarak o an içimde Steve gergin hissettim. O beni üstüne çöktü ve biz k1ç1m1 hala kini, araban1n üzerinde iki kat1na, bir süre orada nefes nefese yat1yordu.


Sonunda geri çekildi ve escort bayan ayaa kalkt1 ve ben izledi. Ben onun cum benim bacak aşa1 d1şar1 s1zan ve hissediyordu ama umurumda deildi. Ben hala onun kot as1l1 o muhteşem horoz sevgiyle bak1yordu. Acelem gitmek izin vermeyecekti. Benim yoluna daha sonra h1zl1 bir lanet var ve arzumu olduu gibi gece benim evin içine bu tuhaf adamla izin vermemektir önceki Benim yemini unutuldu. Tony tarih oldu ve benim gece sadece yeni başl1yordu.

Post je objavljen 01.05.2012. u 19:48 sati.