Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/drustvopovjesnicara

Marketing

Poziv za prikupljanje radova za Ludbreški zbornik

Udruga antifašističkih boraca općina i grada Ludbrega te Pučko otvoreno učilište „Dragutin Novak“ Ludbreg

najavljuju izdavanje zbornika radova pod radnim nazivom „Ludbreg i okolica u 2. svjetskom ratu“

Cilj izdavanja zbornika je bolje poznavanje prošlosti 2. svjetskog rata na ludbreškom području u odnosu na dosad objavljene radove o toj temi. Za objavu članka potrebno je prikazati određenu (izabranu) temu vezanu za zavičajnu povijest Ludbrega i Ludbreške podravine u razdoblju 1941.-1945. Autori mogu sami predložiti temu (o čemu odlučuje uredništvo) ili odabrati jednu od ponuđenih. Potrebno je da članci zadovoljavaju sva pravila pisanja povijesne struke. Autori sami odgovaraju za točnosti navoda u svom prilogu.

Tehničke karakteristike rada
- način pisanja: objektivno, nepristrano, bez izražavanja vlastitih stavova, tvrdnje potkrijepiti literaturom, izvorima, izjavama kazivača, spomenuti pogreške u dosadašnjoj literaturi
- zemljovidi, tablice, grafikoni i statistički dodaci su poželjni (uz navođenje izvora)
- članak mora biti lektoriran i korigiran od strane autora
- članak obavezno mora sadržavati uvodni dio, glavni dio te zaključak (glavni dio može se podijeliti po podnaslovima ili poglavljima). Na kraju članka obavezan je sažetak na stranom jeziku – engleskom ili njemačkom jeziku.
- članak mora sadržavati bilješke s korištenom literaturom (i citatima) na kraju rada
- članci moraju biti napisani u verziji MS Word document, font: Times New Roman, Size 12, bilješke 11, prored 1, slike (jpeg format) na posebnoj stranici sa kratkim pojašnjenjem i izvorom
- preporuča se da se radovi kreću u opsegu do najviše 36 kartica
- poželjno je da članci sadržavaju izjave kazivača te uključuju rezultate terenskog istraživanja
- članci moraju sadržavati i osobne podatke autora (ime i prezime, akademska titula, institucija u kojoj radi, prebivalište, kontakt ili e-mail adresa)
- članak se predaje snimljen na CD/DVD-u na adresu:

Udruga antifašističkih boraca i antifašista općina i grada Ludbrega
- za Uredništvo zbornika -
Ulica Petra Zrinskog 33
42230 Ludbreg

ili se može poslati na e-mail adresu urednika: mdretar@net.hr

Rok predaje članaka je 1. rujan 2012. Predani radovi se ne vraćaju. Uredništvo može zatražiti od autora da korigira pojedine dijelove članka. Autor na poklon dobiva primjerak zbornika te sudjeluje u promidžbi zbornika.
Udruga antifašističkih boraca i antifašista općina i grada Ludbrega i Uredništvo zbornika stoji na raspolaganju za savjete i dogovor oko izbora teme, konzultacija oko izbora izvora i literature, prijedloga mogućih kazivača te svih ostalih upita.


POPIS PREDLOŽENIH TEMA ZA ZBORNIK:

Ludbreg između dva rata*

Prilike u Ludbreškoj Podravini pred Drugi svjetski rat (1939.-1941.)

1941. godina (okupacija, proglašenje NDH, Velika župa Zagorje... )

Tragedija ludbreških Srba, Židova i Roma*

Kalnički partizanski odred*

Ratni put brigade „Braća Radić“, 32. i 33. divizije

X. korpus Zagrebački (s osvrtom na sudjelovanje Ludbrežana)

Jedan dan u životu partizana

Narodni heroj Antun Blažić - Šimun

Bitka za oslobođenje Ludbrega 3. 10. 1943. (Šemovečka bitka)

Žene u ratu

Život u okupiranom Ludbregu (i/ili nekom od sela, npr. Poljancu, Sv. Petru, Hrženici...)

Ulična bitka za Ludbreg (6. 7. 1944.)

Godine 1944/45 i oslobođenje Ludbrega

Ratne godine u župskim kronikama i spomenicama škola ludbreškog kraja

Najznačajnije osobe Narodnooslobodilačke borbe (u ludbreškom kraju)

Ludbreg i okolica u poraću (ratne štete, obnova, suđenja ratnim zločincima, križari)

Spomenička baština NOB-a u ludbreškom kraju*

----------------------------
* već preuzete teme

Autori se u vezi teme i dogovora mogu javiti na mail: mdretar@net.hrPost je objavljen 10.01.2012. u 10:14 sati.