Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/zackoljice

Marketing

... da u havajskoj abecedi postoji samo 12 slova?

havajci sve do dolaska prvih kolonizatora nisu imali službeno pismo. koristili su samo određene petrografske simbole za crtanje po stijenama.

moderno havajsko pismo, ka piapa hawaii, varijacija je latinice. prema redosljedu u abecedi, samoglasnici dolaze prije suglasnika, a čitava havajska abeceda sastoji se od ovih slova:

A, E, I, O, U, H, K, L, M, N, P, W.

pismo su razvili američki protestantski misionari tijekom prve polovice 19. stoljeća (1820. - 1826.). u originalu je sadržavalo i suglasnike B, D, R, T i V te dodatno F, G, S i Y za pisanje nehavajskih riječi. također je sadržavalo i dodatne kratke diftonge: AE, AI, AO, EI, EU i OU.

tiskanje prve havajske abecede, 7. siječnja 1822. godine, bilo je prvi ikada napisani tekst na havajskom.

četiri godine kasnije, 1826., izglasano je da se neka od prvotno navedenih slova izbace iz pisma jer se uspostavilo da su višak, tj. da ih je bilo moguće zamijentii nekim od do danas zadržanih slova. time se pisani havajski jezik približio onome da jedan zvuk bude zabilježen samo jednim simbolom, što je značilo i lakše učenje i lakše čitanje istog.

postoji i posebni pisani simbol za 'okinu, zvuk koji se (ne) čuje kao glotalna stanka u riječi, a bilježi se kao apostrof ( ' ). 'okina se smatra suglasnikom.

inače, u havajskom jeziku sve riječi završavaju samoglasnicima, a nakon svakog suglasnika u riječi također mora doći samoglasnik.

Post je objavljen 04.10.2010. u 12:36 sati.