Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/pilotgirl

Marketing

Instrumenti s kapsulom: Brzinomjer

Brzinomjer nam, kako mu i samo ime kaže, pokazuje brzinu leta zarkoplova, tj. Brzinu translacije zrakoplova u zraku. Može biti izražena u čvorovima (knots, kn, kts), kilometrima na sat (km/h) ili statutnim miljama na sat (mph). U svojem radu brzinomjer koristi i pitostatiku i pitodinamiku.

Kad je avion na zemlji, i sa statičkog i sa dinamičkog otvora dolazi statički tlak zraka pa kapsula ostaje u neutralnom položaju, odn. kazaljka pokazuje nulu. Kada avion počinje zatrčavanje za polijetanje (i u letu) na oba otvora ulazi statički tlak, ali na dinamičkom otvoru ulazi i tlak nastao uslijed kretanja aviona. Zbog toga se unutar kapsule stvara tlak jednak sumi statičkog i dinamičkog tlaka koji se zove ukupni ili totalni tlak. S obzirom da je ukupni tlak veći od statičkog tlaka koji vlada oko vanjske trane kapsule, kapsula se širi, a to širenje je proporcionalno dinamičkom tlaku, tj. brzini aviona, pa nam kazaljka omogućava da očitamo brzinu kretanja.

Bitno je napomenuti da je brzina koju daje brzinomjer relativna brzina kretanja aviona s obzirom na zrak u koji je uronjen, te se stoga zove indicirana brzina. Ona je jednaka brzini s kojom se avion kreće u odnosu na zemlju samo kada je zrak potpuno miran, tj. nema vjetra. Ako želimo znati brzinu s obzirom na zemlju u slučaju kad ima vjetra, moramo indiciranoj brzini dodati ili oduzeti komponentu vjetra paralelnu s našim pravcem kretanja. Međutim, brzinomjer pokazuje točnu indiciranu brzinu samo kada funkcionira u uvjetima MSA na morskoj razini. Kada radi u zraku manje gustoće od one standardne na morskoj razini, brzinomjer uvijek daje manju brzinu od stvarne. S dobrom aprokimacijom može se smatrati da je greška instrumenta jednaka 2% brzine za svakih 1000 stopa visine iznat MSL (mean see level). Ta stvarna brzina označava se sa TAS (eng. True Air Speed), za razliku od indicirane brzine koju očitavamo na brzinomjeru i koja se označava sa IAS (eng. Indicated Air Speed).

Prije ugradnje brzinomjera, konstruktor određuje kako će obojiti skalu instrumenta sa standardnim bojama:
Bijeli luk- označava raspon brzina unutar kojeg je dozvoljena uporaba zakrilaca. Gornji limit označava max. Brzinu s kojom avion može letjeti s potpuno izvučenim zakrilcima (Vfe), a donji brzinu sloma uzgona s potpuno izvučenim zakrilcima (Vso).
Zeleni luk – označava raspon normalnih brzina leta. Donji limit označava brzinu sloma uzgona s uvučenim zakrilcima i eventulano stajnim trapom (Vsl), a gornji brzinu koju ne smijemo premašiti za vrijeme leta u turbulentnoj atmosferi. Ova brzina zove se normalna operativna brzina (Vno). Manevarska brzina (Va), koju određuje konstruktor kako bi sačuvao strukturu aviona, obično se nalazi unutar zelenog luka.
Žuti luk – označava polje brzina dopuštenih samo u mirnoj atmosferi, pri kojima je dobro ne izvoditi nagle manevre koji mogu dovesti do toga da struktura aviona bude izložena faktoru opterećenja većem od max. Dopuštenog.
Crvena linija – na kraju žutog luka označava Vne (eng. V never exceed), odn. Max. Brzinu koju struktura može podnijeti i koja nikada ne smije biti premašena jer uslijed aeroelastičnosti može doći do pojave razarajućih efekata.

Sve brzine bojom označene na skali brzinomjera kao i sve druge karakteristične brzine aviona koje konstruktor navodi u priručniku za letenje ostaju nepromijenjene u svim uvjetima zato jer su izražene kao indicirana brzina, pa promjena gustoće zraka ne utječe na njih.

Image Hosting by imagefra.me
evo na ovoj slici se lijepo vidi kako su bojama označene brzine

Image Hosting by imagefra.me
a evo i slikica Concorde-ovog zadnjeg leta, u pratnji akro skupine Red Arrows

PS:

za sve koji su nezadovoljni današnjim režimom vladanja državom i samog poretka društva i svega vezanog uz kapitalizam preporučujem da malo prosurfaju ovim sajtom:
see ya,
caspix


Post je objavljen 16.09.2010. u 18:32 sati.