Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/skladotvorneskupine

Marketing

Mirovni program za Republiku Hrvatsku


Iz dosadašnjeg izlaganja je potpuno vidljivo da je Maharishijev program za stvaranje svjetskog mira, u biti, univerzalni program za izgrađivanje mira na bilo kojoj razini socijalne organiza¬cije i u bilo kojem području svijeta, s obzirom da je akumulacija stresova i napetosti u individualnoj i kolektivnoj svijesti osnovni uzrok svih ratova, socijalnih sukoba, kriminala, terorizma i svih ostalih individualnih i društvenih negativnosti i slabosti, a tek njihovom neutralizacijom (koja se nekontroli¬rano odvija putem sukoba i terora) kroz primjenu TM i TM-sidhi tehnika stvaraju se osnovne pretpostavke za miroljubivo rješavanje sukoba.

Zbog toga je vrlo jednostavno iz Maharishijevog programa derivirati praktičan mirovni program za sukobe na teritoriju Republike Hrvatske.

Ne bismo se zadržavali na deskripciji ovog sukoba, budući je o formama njegovog očitovanja mnogo puta već sve rečeno, nego bismo odmah prešli na razradu, u osnovnim crtama, konkretnog programa za izgradnju mira u RH koji bi se, prema našem mišljenju, trebao realizirati u nekoliko komplementarnih faza.

Prva faza bi otpočela osnivanjem skupine od 250 TM-sidhi upućenika koja bi 30 dana prakticirala zajedno, na istom mjestu i u isto vrijeme, svoj program dvaput dnevno - ujutro i popodne. Za našu zemlju koja ima negdje oko 4,5 milijuna stanovnika, grupa od 250 ljudi predstavlja približno kvadratni korijen od 1% populacije. Prije osnivanja ove grupe TM-sidhasa, bilo bi potrebno formirati jednu nezavisnu grupu vrhunskih znanstvenika, koji bi primjenjujući najsofisticiranijc metode pratili sociološke promjene koje trebaju nastati na teritoriji RH djelovanjem grupe „250", u razdoblju prve faze, a također i tijekom cijelog mirovnog projekta. U Hrvatskoj već postoji oko 250 TM-sidhi praktikanata, međutim, oni su raspršeni po cijeloj zemlji, tako da na taj način ne mogu proizvesti dovoljno snažan skladotvoran učinak, ali ih je moguće u jednom ovakvom projektu, okupiti zajedno barem tridesetak dana. Zasnivanjem grupe od 250 TM-sidhi upućenika, koja bi djelovala u jednomje¬sečnom razdoblju, u velikoj mjeri bi se neutralizirali postojeći stresovi i tenzije čime bi bili stvoreni pogodni uvjeti i za odvijanje druge faze ovog mirovnog programa.

Druga faza predstavlja podučavanje tehnike TM oko 45.000 građana RH što je približno 1 % populacije RH i ujedno ekvivalent za grupu korijena od 1% njegovih građana. Ukoliko bi postojala ovolika koncentracija meditanata u RH koji bi svatko za sebe - u svojim kućama itd., prakticirali 2 puta dnevno po 15 do 20 minuta samo osnovnu tehniku TM, kao dio svoje dnevne rutine, proizvodili bi isti utjecaj koherencije kao i daleko manja grupa (korijena iz 1% populacije RH - oko 250) TM-sidhi praktikanata koji bi zajedno vježbali daleko snažnije TM-sidhi tehnike. Već smo na početku rekli da su za prakticiranje tehnike TM irelevantni nacionalna pripadnost, politička i religiozna uvjerenja, način života, razina inteligencije i obrazovanja itd., s obzirom da tehnika TM operira na znatno dubljoj razini - koju najsuvremenije teorije kvantne fizike nazivaju „jedinstvenim poljem", pa je zbog toga potpuno nevažno tko će biti tih 45.000 ljudi (najvjerojatnije će to biti heterogena skupina po svim ovim obilježjima), odnosno, potrebno je samo 45.000 ljudskih živčanih sustava u kojima će se generirati ovi snažni valovi koherencije neophodni za neutralizaciju stresova i napetosti.
Ova faza bi otpočela, približno, istovremeno s prvom fazom, a prethodila bi joj snažna masmedijska prezentacija učinaka, mehanizma i mogućnosti kako za pojedince tako i za društvene zajednice tehnike TM-a preko javnih predavanja, tiska, radija i televizije s obzirom da se o tehnici TM-a, za sada, relativno malo zna i čuje od kompetentnih ljudi. Bilo bi preporučljivo da se s tehnikom TM-a prvo upoznaju takozvani „top people" (vodeći ljudi) u području znanosti, zdravstva, politike, gospodarstva, kulture, obrazovanja, itd., jer najinteligentniji najlakše shvaćaju i prihvaćaju nove stvari, a ujedno daju i primjer ostalima. U ovom razdoblju bi se mogla organizirati i razna znanstvena istraživanja djelovanja tehnike TM-a u područjima psihologije, fiziologije, medicine, rehabilitacije...

U RH postoji dovoljno TM-učitelja koji bi mogli u roku od 30 dana (vrijeme trajanja prve faze) podučiti ovoj tehnici oko 45.000 građana RH8. Nakon što bi bila postignuta ova koncentracija meditanata u RH, 250 TM-sidhasa, iz prve faze, mogli bi se vratiti svojim domovima, u različite dijelove RH.

Treća faza bi otpočela minimalno 3 mjeseca nakon otpočinjanja prve faze, osnivanjem trajne skladotvorne skupine od 250 TM-sidhasa, čime bi bio osiguran dodatni (čimbenik sigurnosti je vrlo važan za svaki projekt), stabilni izvor koherencije za ovo područje prije svega. Tri mjeseca su potrebna jer je prijeko potrebno prakticirati barem 1,5 mjesec osnovnu tehniku TM-a da bi se živčani sustav čovjeka pripremio za znatno snažnije TM-sidhi tehnike, a još preostalih 45 dana za završavanje tečajeva TM-sidhi tehnika.
Ovu grupu bi mogli činiti studenti, policajci, vojnici pa čak i zatvorenici ili bilo koja druga homogena ili heterogena skupina ljudi. Važno je jedino da zajednički, na istom mjestu i u isto vrijeme, prakticiraju TM-sidhi tehnike, kako bi sinhronizirano generirali dovoljno snažan skladotvorni učinak u kolektivnoj svijesti RH.

Četvrta faza bi mogla biti osnivanje skupine od oko 7.000 TM-sidhasa koji bi 2 puta dnevno zajedno prakticirali TM-sidhi tehnike (najbolji bi bili studenti ili vojnici, jer oni već žive skupa na istom mjestu - u studentskim domovima ili u vojarnama) bilo gdje u RH, kao dio svoje dnevne rutine. Ova četvrta faza nije neophodna za izgradnju mira u RH, ali bi njome bio generiran multiplicirano pojačan utjecaj koherencije kojim bi bio omogućen neslućeno ubrzan društveno-ekonomski razvoj cijele RH, a ujedno bi se snažno pridonijelo izgrađivanju koherencije u kolektivnoj svijesti cijeloga svijeta što bi se i Hrvatskoj višestruko vratilo.

Realizacijom ovog mirovnog programa za RH bili bi potpuno eliminirani etnički i politički sukobi uz generiranje snažnog ekonomskog razvoja, kao i porast svih ostalih pozitivnih karakteristika društvenog života što bi (moramo to reći iako neupućenima može izgledati pretjerano) našu zemlju, u slijedećih nekoliko godina, pretvorilo u državu blagostanja.
Između Maharishijcvog programa, i na njemu zasnovanog mirovnog programa za RH, i drugih pristupa za rješavanje konflikata i postizanje mira možemo uočiti slijedeće razlike:

1.
ZNANSTVENA POTVRĐENOST- Maharishijev program stvaranja mira u svijetu zas¬niva se na rezultatima temeljitih (preko 400) znanstvenih eksperimenata vodećih sveučilišta i is¬traživačkih ustanova širom svijeta, s čime se ne mogu usporediti ostali pristupi koji počivaju, prije svega, na teoretskim premisama i zaključcima.

2.
CJELOVITOST - Pored mogućnosti stvaranja svjetskog mira, Maharishijcva tehnologija jedinstvenog polja ima potencijale za otklanjanje dugotrajnih problema kriminaliteta, rehabilitacije, bolesti i socijalnih konflikata, te za poticanje razvoja na svim razinama socijalne organizacije.

3.
NAJVEĆA UČINKOVITOST - Prema rezultatima znastvenih eksperimenata, Maharis¬hijev program predstavlja najučinkovitiji pristup stvaranju mira u povijesti, na svim razinama društvene organizacije, i u uvjetima najsnažnijih sukoba i napetosti.

4.
JEDNOSTAVNA PRIMJENA - Ovaj Program može biti, u odnosu na ostale programe mira, vrlo jednostavno realiziran osnivanjem skupina korijena od 1% populacije svijeta, svake države
i svih naselja (> 10.000 stanovnika) koje bi dvaput dnevno kolektivno prakticirale MTJP, kao dio svoje dnevne rutine.

5.
VISOKA EKONOMIČNOST - Maharishijev program može biti lako ostvaren uvođenjem, uz minimalna sredstva, u bilo koju društvenu organizaciju (gdje već na jednom mjestu borave odredene koncentracije ljudi) i bez bilo kakvih značajnijih promjena u njihovoj strukturi, što ga čini i najekonomičnijim programom za izgrađivanje mira bilo gdje u svijetu.

6.
ZNANSTVENA PROVJERLJIVOST- Realizacija svake etape ovog programa može biti znanstveno praćena i provjerena.

7.
ŽIVOTVORNOST - Osim toga što primjenom Maharishijevog programa svi dobijaju, zbog redukcije stresova i napetosti u kolektivnoj svijesti, njegova realizacija podstiče donošenje životvornih i skladotvornih političkih odluka.

8.
UNIVERZALNOST - Maharishijev program je primjenjiv i u prevenciji i u eliminaciji svih vrsta oružanih sukoba, bez obzira na lokaciju, razmjere i intenzitet, a također i na sve ostale vrste političkih i socijalnih konflikata - gdjegod postoje društvene tenzije, bez obzira na forme u kojima se očituju.

9.
HUMANOST - Pored svega ovoga Maharishijev program je i vrlo human, jer ne samo da je njegova primjena daleko od bilo kakve vrste represije ili nasilja, već potiče psihofiziološki razvoj i ostalih ljudi koji nisu izravno uključeni u njegovu realizaciju.


Post je objavljen 05.09.2010. u 19:01 sati.