Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/plusbanka

Marketing

17. 04. 2010: HYPO ALPE ADRIA 'BANK' - KAKO POSLUJU (tzv.) BANKE U HRVATSKOJ

Afera Hypo: Hypo Grupi na Balkanu prijete gubici od 15 milijardi eura
A u Hrvatskoj više od 5 milijardi


Apr 16, 2010

Prema informacijama kojima raspolažemo, Uprava Hypo Alpe Adria Grupe izradila je analizu mogućih rizika i gubitaka njezinih povezanih osoba na Balkanu. Rezultati analize, navodno su poražavajući, a pokazuju da se kreditnim špekulacijama, fiktivnim kreditima i kreditima bez pokrića, Hypo Grupa na Balkanu, prije svega u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, BiH, Crnoj Gori i Bugarskoj, izložila mogućim gubicima koji prelaze iznos od ukupno 14,995 milijarda eura. Postavlja se pitanje: tko će sanirati gubitke Hypo grupe u Hrvatskoj, ostvari li se najcrnji scenarij po kojem bi ti gubici mogli prijeći iznos od pet milijardi eura.

U Hrvatskoj rizična izloženost Hypo Grupe iznosi čak 5,982 milijarde eura

Sanacija ovih gubitaka prema najgorem scenariju mogla bi pasti na teret pojedinih država u kojima su povezane osobe Hypo Grupe registrirane kao posebne pravne osobe.

U Hrvatskoj je, prema neslužbenim podacima, Hypo grupa izložena ukupnom riziku od mogućih kreditnih gubitaka u iznosu od 5 milijarda 982 milijuna eura, čime je Hrvatska ujedno na vrhu ljestvice zemalja izloženih riziku od moguće sanacije gubitaka u poslovanju Hypo Grupe.

Tko su najveći korisnici sumnjivih kredita?

Na listi rizičnih kreditnih dužnika Hypo Grupe u Hrvatskoj, koji su bili ili jesu korisnici sumnjivih kredita najveći se iznosi kredita odnose na Hoteli Novi d.o.o., sa kreditima u iznosu od 71,6 milijuna eura; Đakovština d.d. sa 10 milijuna eura; Vinka d.d. sa 13,2 milijuna eura; Pan Papirna industrija sa 30,8 milijuna eura; Census d.o.o. sa 17,8 milijuna eura; Erdutski vinogradi sa 10,3 milijuna eura; CCS ulaganja d.o.o. sa 26,4 milijuna eura; Austrograd d.o.o. sa 15,1 milijuna eura; Osjek Koteks d.d. sa 36,8 milijuna eura; Konstruktor Inženjering sa 30 milijuna eura; Viadukt sa 28,5 milijuna eura; Agrokor d.d. sa 24,1 milijuna eura; Pevec Zagreb d.o.o. sa 23,4 milijuna eura; Graditelj invest d.o.o. sa 21,9 milijuna eura; Dina Petrokemija d.d. sa 15,7 milijuna eura; Europapress Holding d.o.o. sa 14,5 milijuna eura; Gruber d.o.o. sa 12,6 milijuna eura; Arenaturist d.d. sa 12,3 milijuna eura; Dubrovnik Babin kuk d.d. sa 12,1 milijuna eura; Plodine d.d. sa 11,7 milijuna eura; Coning inženjering d.d. sa 11,4 milijuna eura; Aluflexpack d.d. sa 11,2 milijuna eura; Natura Agro d.o.o. sa 11 milijuna eura; Meteor Privatno partnerstvo Alfa sa 11 milijuna eura; Plamen International d.o.o. Požega sa 10,3 milijuna eura; Brodosplit Brodogradilište d.o.o. sa 111,2 milijuna eura; 3. maj Brodogradilište d.d. sa 26,4 milijuna eura; Feroimpex d.o.o. sa 15,1 milijuna eura; Tehnika d.d. sa 13,7 milijuna eura; Tehnika SPV d.o.o. sa 11,1 milijuna eura; Biljemerkant d.o.o. sa 10,7 milijuna eura; Lana Karlovačka tiskara d.d. sa 10,1 milijuna eura; Civitas Nova d.d. sa 19,9 milijuna eura; Dohel d.o.o. za usluge sa 56,6 milijuna eura; Auto centar Culak d.o.o. 10,8 milijuna eura; Urba Zapad d.o.o. sa 26,6 milijuna eura; Urba Jug d.o.o. sa 22,7 milijuna eura; Poyel d.o.o. sa 16 milijuna eura; FRS d.o.o. sa 16,7 milijuna eura; Hoto Kuće d.o.o. sa 18,1 milijuna eura; Avenija Projekt d.o.o. sa 10,2 milijuna eura; Kapital Konzalting d.o.o. sa 26 milijuna eura; BB nekretnine d.o.o. sa 23,3 milijuna eura; PM Lignum obrt sa 11,3 milijuna eura; Magma distribucija d.o.o. sa 26,8 milijuna eura; Hoto Grupa d.o.o. sa 32 milijuna eura; Konzum d.d. sa 25,5 milijuna eura; Dekaokto d.o.o. sa 20,1 milijuna eura; Plodine d.d. sa 46 milijuna eura; Dalekovod d.d. sa 26,6 milijuna eura i Opatovina Projekt d.o.o. sa 18,9 milijuna eura.

Ukupna izloženost u Hrvatskoj, Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Sloveniji i Bugarskoj iznosi čak 14,995 milijardi eura

Visina rizične izloženosti Hypo Grupe u Srbiji iznosi čak milijardu i 875 milijuna eura, u Bosni i Hercegovini taj iznos doseže visinu od 2 milijarde i 248 milijuna eura, u Crnoj Gori tek 552 milijuna eura, u Sloveniji čak 3 milijarde 983 milijuna eura, a u Bugarskoj 355 milijuna eura, što ukupno za ovu grupu balkanskih država iznosi 14 milijardi 995 milijuna eura potencijalnih gubitaka Hypo Grupe, zbog rizične izloženosti sumnjivim kreditnim plasmanima u navedenim zemljama.

U susjednoj Italiji, taj iznos doseže čak pet milijardi i 259 milijuna, pa je od zemalja u okruženju, Hrvatska ipak na vrhu ljestvice po izloženosti mogućim gubicima Hypo Grupe.

Državni proračun Hrvatske ne bi izdržao sanaciju Hypo Grupe

Prema najgorem scenariju, Hrvatska bi tako iz sredstava Državnog proračuna, u slučaju kolapsa Hypo Grupe u Hrvatskoj, mogla biti suočena sa sanacijom gubitaka Hypo Grupe u ukupnom iznosu od pet milijarda i 982 milijuna eura, što bi u postojećim okolnostima funkcioniranja Državnog proračuna predstavljalo gotovo nepremostivi problem Vladi u održavanju tekuće likvidnosti proračuna i redovitog servisiranja proračunskih obveza.

Logičnim se nameće pitanje, kako je Hrvatska narodna banka mogla dopustiti ovako rizičnu kreditnu izloženost Hypo Grupe u odnosu na pravne i fizičke osobe u Hrvatskoj, te zbog čega Ministarstvo financija i HNB, nakon izbijanja Afere Hypo nisu izradili krizni plan u slučaju mogućeg financijskog kolapsa Hypo Grupe u Hrvatskoj.

Istražitelji provjeravaju porijeklo novca plasiranog kroz sumnjive kredite u Hrvatsku

S druge strane, gotovo je sigurno kako matična Hypo Alpe Adria Bank International AG Klagenfurt neće osigurati sredstva potrebna za sanaciju gubitaka u bankama kćerima na balkanu, time niti u Hrvatskoj.

Austrijski istražitelji sada, kako doznajemo, istražuju porijeklo i izvore novca koji je plasiran u ove sumnjive kredite preko Hypo Alpe Adria Banke i povezanih osoba, te se istražuje način korištenja ovih kredita, kao i to je li se radilo o fiktivnim kreditima koji su služili kao pokriće za operacije pranja novca sumnjivog porijekla.

Na listi sumnjivih dužnika Ivić Pašalić, Kerum, Magma, M San grupa te Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

Zanimljivo je kako se na listi sumnjivih dužnika Hypo Grupe, koji se nalaze pod istragom, nalazi i tvrtka Ivića Pašalića Kapital Konzalting, koja sa samo 20 tisuća kuna temeljnog kapitala ima čak 26 milijuna eura kredita Hypo banke, zatim tvrtka Željka Keruma Kerum d.o.o. sa 6,6 milijuna eura, Magma d.d. sa 6,3 milijuna eura; M San grupa sa 3 milijuna eura kredita; Grad Pag sa 2,1 milijuna eura; te Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva sa 1,6 milijuna eura.

Istragom bi se trebalo utvrditi pod kojim su uvjetima dodjeljivani navedeni krediti, kakvo je stanje njihove otplate, mogućnosti naplate rizičnih potraživanja, kao i izvori sredstava koja su preko Hypo Grupe plasirana, odnosno tijekom istrage utvrđivati će se jesu li ovi krediti poslužili kao pokriće za operacije pranja novca, točnije za legalizaciju novca sumnjivog porijekla.

DM/Necenzurirano.comPost je objavljen 17.04.2010. u 09:48 sati.