Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/11brigada

Marketing

Štab brigade

Štab brigade

Ivan Guvo,
Zapovjednik brigade.

Ivan Guvo

Rođen 1910. u selu Čaporice kod Sinja Radnik. Partizanskom pokretu pristupio 10. veljače 1942. Član KPJ od 1941. Nositelj Partizanske spomenice 1941. Proglašen Narodnim herojem.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

Andrija Krilić, sin Jurin
Zamjenik zapovjednika brigade i zapovjednik bataljuna

Andrija Krili i Milan Rako na prilazima Mostaru
Andrija Krilić i Milan Rako na prilazima Mostaru

Rođen 28. kolovoza 1917. u Baćini kod Ploča. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 21. siječnja 1942. Član KPJ od 1942. Ranjavan pet puta. Nositelj Partizanske spomenice od 1941.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

Grga Markić, sin Ivanov
Politički komesar brigade

Rođen 1918 u selu Desne kod Metkovića. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 15. siječnja 1943. Član KPJ od srpnja 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

Martin Gabričević, sin Nikolin,
Zamjenik političkog komesara brigade do 15. veljače 1945.

Rođen 29. veljače 1920. u Trogiru. Student filozofije. Partizanskom pokretu pristupio 11. kolovoza 1941. Kandidat za člana KPJ od 1941. Član KPJ od 1944. Nositelj Partizanske spomenice 1941.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.532.)

Vinko Fiuman, sin Antonov,
Načelnik štaba brigade od 14. kolovoza 1943. do kraja rata.

Rođen 17. rujna 1922 u Rijeci. Učenik. Partizanskom pokretu pristupio 18. kolovoza 1943. Član KPJ od 1944.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

Ljubo Periša, sin Jerin
Obavještajni oficir štaba brigade

Ranije politički komesar 3. čete 4 bataljuna.

milan rako i ljubo periaa
Milan Rako i Ljubo Periša, na povratku iz Hercegovine

Rođen 1924. u Šibeniku. Stolarski radnik. Partizanskom pokretu pristupio 04. listopada 1942. Član KPJ od 1943

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

Ante Bogdanić, sin Petrov
Opunomoćenik OZNE u štabu 11. dalmatinske brigade

Rođen 14. svibnja 1921. u Starom Gradu na Hvaru. Namještenik. Član SKOJA od ožujka 1942. Partizanskom pokretu pristupio 15. siječnja 1943. Član KPJ od svibnja 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

Petar Božinović, sin Grgin
Opunomoćenik OZNE u štabu 11. dalmatinske brigade

Rođen 04. siječnja 1924. u Makarskoj. Učitelj. Partizanskom pokretu pristupio 17. svibnja 1943. Član KPJ od ožujka 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

Branko Petković, sin Antin
Referent saniteta 11. dal¬matinske brigade

Rođen 25. srpnja 1920. u Blatu na Korčuli, tada student medicine. Partizanskom pokretu pristupio 16. rujna 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.)

Mate Matković, sin Petrov
Zamjenik opunomoćenika OZNE u štabu brigade

Rođen 14. svibnja 1920. u Poljicima na Hvaru. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 8. kolovoza 1943. Član KPJ od 1941. Nositelj Partizanske spomenice od 1941.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalma tinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.559.)Post je objavljen 08.01.2010. u 14:54 sati.