Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/11brigada

Marketing

II. bataljun


Mišo Martinac, sin Ivanov
zamjenik zapovjednika II. Bataljuna,od travnja 1945. zapovjednik IV. Bataljuna

Rođen 1923 u Vrgorcu. Zemljoiradnik. Partizanskom pokretu pristupio lipnja 1942. Član SKOJ-a od lipnja 1942. Član KPJ od siječnja 1943.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalma tinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.557.)

Petar Mioč, sin Grgin
Zamjenik komandanta II. bataljuna i posljednji ratni zapovjednik ovog bataljuna

Rođen 4. svibnja 1916. u Pozla Gori, kod Metkovića. Partizanskom pokretu pristupio 19. ožujka 1943. Član KPJ od rujna 1943. Sada živi u Splitu, Poljička cesta 17,


(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str. 388.,423., 561 )

Jakša Deletis
Politički komesar 2. bataljuna.

Rođen 13. studenog 1922. u Starom Gradu na Hvaru. Gimnazijalac. Partizanskom pokretu pristupio 23. srpnja 1943. Član SKOJA od 1941., član KPJ-u od rujna 1943

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.555.)

Marko Mardešić, sin Pavlov
Obavještajni oficir štaba 2. bataljuna

Rođen 29.prosinca 1916. u Komiži na Visu. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 15. listopada 1943. Član KPJ od lipnja 1942.

Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.555.)

Vuk Anđelinović, sin Dankov
Referent saniteta

Rođen 3. travnja 1922. u Zagrebu. Tada student medicine. Partizanskom pokretu pristupio 3. rujna 1943. Referent saniteta ispočetka u 5. a potom u 2. bataljunu 11. dalmatinske brigade.

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str. 469., 508.).

Nikola Maršić, sin Ivanov
Komandir 1 čete II. bataljuna

Rođen 1919. u Vlaki kod Vrgorca. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio u jesen 1942. Član SKOJ-a od 1941., član KPJ od 1942.).

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str.557.) i svjedočenje Ivana Gugića.)

Danijel Joković, sin Petrov
Zamjenik komandira 3 četa 2 bataljuna

Rođen l6. listopada 1923 u Vela Luci, Korčula. Zemljoradnik. Partizanskom pokretu pristupio 1.kolovoza 1943. Član SKOJ-a od svibnja 1942., član KPJ od rujna 1944., zamjeniku komandira 3. čete 2. bataljuna 11. dalmatinske briga

(Milan Rako i Slavko Družijanić '11. dalmatinska (biokovska) brigada', Split 1987.,str. 541. i. svjedočenje Ivana Gugića i Ivana Marinovića.)


Post je objavljen 08.01.2010. u 10:55 sati.