Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/potravljeselo

Marketing

jedna betevi mala počast junaku iz domovinskog rata...

da se je marko babić borijo u enobeju na strani partizana ne sumnjam ni zerce da bi svako dite na brdovitom balkanu znalo za njega i njegove podvige. a vako, pošto se je pokojni marko borijo za neodvisnu i slobodnu rvacku zemlju, za njega nije čujo niko osin ko se šnjime borijo ili je štagod priko iternjeta o njemu proštijo.
zaboravijo san spomenut one sudce u den agu. i oni su za njega čuli i u librin zasiguro njegovo ime i bezime vlomasteron crnin podcrtali.
jer kad mi u našemu narodu ne cinimo junake ka štaj marko, blaškić, norac, zadro, pauk, gotovina, ademi....i stotine neznani junaka....undak ji se u den agu site i "spomencu" in dodile!
oni šta prirano u nebo odoše, ostaše brez ikakvog priznanja....

e da tome ne bude tako ispiva san ovu skromnu pismicu u čast potroskoga sina kojoga su mnogi krstili najvećin junakon u stolitnoj rvackoj povisti.
znan da bi kogod drugi i vičniji to bolje od mene napravijo, pa ovo morete računat ka niki pokušaj, dobar joli loš.


Image Hosted by ImageShack.us
Potroskom junaku

Pukovniku Marku Babiću, junaku s Trpinjske ceste
šta svojon rukon uništi četrnajest dušmanski tenkovaNuder puče, šta ću ti sad kaz'ti
dobijo san od srca ovlasti:

U Potravlju, selu Cetinskome
počast dajen sinu junačkome,
Potroska je rodila ga mate'
čujte ovo koji to ne znate!
Babić Marko, junak Vukovara
borijo se suprotiv barbara
borijo se srcon pradidova
napravijo groblje od tenkova!
Četrnajest sam je uništijo
od dušmana Trpinju branijo!


Nažalost je dušman brojan bijo
i teknikon grad je pokorijo…
Tri miseca sa zemlje i zraka
orili su po gradu junaka,
naposlitku, ušli su u njega
avetinje paklenoga stijega…
Krv nevina potekla je tada
ruševina ostala od grada,
jedvo Marko sačuvaše glavu
izbigaše tragediju pravu…
Borijo se sve do kraja rata
do slobode, u zemlji Rvata..

Prijatelji rekli su za njega
da je častan, i to prije svega,
da je 'rabar ka šta niko nije,
da mu ponos u žilama bije…
I taki je pukovnikon posta,
domovini dao je podosta,
a za sebe nije tijo ništa,
ponos Marko ne minja za išta!
Tuđman mu je dava mirovinu
prisidničku, dobru imovinu,
odreka se, ko da je to šala:
"Prisidniče, nalipša van fala!"
Ter je Marko nastavijo radit,
svojin rukon samog sebe ranit,
ne triba mu za poštenje plaća
kad on zemlji samo njezno vraća!
Mnogi su ga prozivali ludin,
pokatkada i sam mu se čudin,
ali on nije sa ovoga svita
tako reci, ako te ko pita!

I Gospod je sve to dobro znao,
pa je Marka zarana prizvao,
u nebu mu pripravijo dvore,
za glavu mu isplejo lovore,
jer je Marko ispunijo zavit:
domovinu časno će obranit!

*
i zaradi svega tojoga šta je marko učinijo za nas,
zajno sa zadron i drugin našin 'rabrin vitezovin,
ja za njega i sve koji više snami nisu,
sviću palin,
a vami pridraga braćo rvacka,
o našome marku iznova besidin:


U Potravlju, selu Cetinskome
počast dajen sinu junačkome,
Potroska je rodila ga mate'
čujte ovo koji to ne znate!
Babić Marko, junak Vukovara
borijo se suprotiv barbara
borijo se srcon pradidova
napravijo groblje od tenkova!
Četrnajest sam je uništijo
od dušmana Trpinju branijo!


I.G.

Post je objavljen 07.02.2009. u 15:56 sati.