Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/jezicari1e

Marketing

*...ajm0 svi d0 s0und-a...0o0o0o0...svi d0 s0und-a...da Bi raZveSELiLi jak0vaa!!...*

*0o0o0o0p...e0 i nas..tj zaprav0 mene(ninachaaa)...
e0 j0š dva tjedna šk0Le..vjerujte nije t0 ni maL0 a nie ni pun0o0..sad nam tek sLjedi 0n0 najg0re...uuuuf..p0g0t0v0 sd 0vaj tjedan št0 nam d0Lazi...za p0Ludit..svaki dan se m0ram0 muČit s 2-3 preDmeta najmanje..strah 0d ispitivaNJa..pa 0nda k0Lk0 sm0 d0ri,strah d an epiŠem0 teSt...aL et0..t0 e sve živ0t..zakLjučiLi sm0 da je šk0La tu sam0 da nam 0duZima sL0b0dn0 vrijEme..i da nas muČi..aL ipak znate 0n0:št0 te ne ubiJe,t0 te 0jača...a mi se nadAm0 da nas neče uBit...uuuuf....
čuLa sam i vidJeLa da su svvi već čuLi a mene i Latinski...pa et0 m0LiLa bih vas da preTanete 0 t0m priČati p0 šk0Li..jer me uŽasn0 neRviRa..a i 0vak iam pr0blEma veLiKih zb0g t0gaa...aj faLa vam unaPried!!!....=))
mi sm0 tak0 p0grijeŠiLi..jer sm0 se t0Lk0 zeZaLi i nism0 niš uČiLi..i sad svi iam0 t0nu k0mada..neki i zakLjučenih..a neKi da e 0v0 kraj g0dine bi paLi s 3-4 a m0žd i više k0mada...a Bit če vaLj i b0Lje...ma m0ra,m0ra....


neg0 Ljudi m0i dRagi...0de vam ja sada...m0ram da se spremiM...ajde raZreDe v0Lim vas much0...i sve vas 0sTaLe..k0Lege iz wc-a veLiKi p0o0o0z za Vas!!!!...


by:!!..*..vAašAa NiNaChAa..*!!
Post je objavljen 07.12.2007. u 11:09 sati.