Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/kapisrece

Marketing

Pitanje: "Što su to Četiri duhovna zakona?"

BOGOdgovor: Četiri duhovna zakona jesu način da se podijeli radosna vijest o spasenju koje nam je dostupno vjerom u Isusa Krista. To je jednostavan način kojim se važne informacije iz Evanđelja predstavljaju pomoću četiri principa ili točke.

Prvi od Četiri duhovna zakona glasi: "Bog te ljubi i za tvoj život ima predivan plan." Ivan 3:16 nam kaže: "Jer je Bog tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina, da ne pogine ni jedan koji u nj vjeruje, već da ima život vječni." Ivan 10:10 nam daje razlog Isusovog dolaska: "Ja sam došao da imaju život i da ga imaju u izobilju". Što nas sprječava da imamo Božju ljubav? Što nas sprječava da imamo izobilan život?

Drugi od Četiri duhovna zakona glasi: " Čovječanstvo je iskvareno grijehom i samim time odvojeno od Boga. Stoga ne možemo poznavati Božji predivan plan za naše živote.'' Rimljanima 3:23 potvrđuje ovu informaciju: ''jer su svi sagriješili i lišeni su Božje slave''. Rimljanima 6:23 kaže koja je posljedica grijeha: ''Jer je plaća za grijeh smrt''. Bog nas je stvorio da imamo zajedništvo s njim. Međutim, čovječanstvo je donijelo grijeh u svijet i stoga postalo odvojeno od Boga. Mi smo uništili odnos s Bogom koji nam je On namijenio. Što je rješenje?

Treći od Četiri duhovna zakona glasi: ''Isus Krist je jedina Božja zamjena za naš grijeh. Kroz Isusa Krista naši nam grijesi mogu biti oprošteni i možemo obnoviti ispravan odnos s Bogom.'' Rimljanima 5:8 nam kaže: ''A Bog je pokazao svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grješnici, umro za nas''. 1 Korinćanima 15:3-4 informira nas o tome što trebamo vjerovati kako bismo bili spašeni: ''…da je Krist, suglasno Pismima, umro za naše grijehe, da je pokopan, da je treći dan, suglasno pismima, uskrsnuo…'' Sam Isus izjavljuje da je on jedini put ka spasenju, u Ivanu 14:6: ''Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni.'' Kako mogu primiti ovaj predivan dar spasenja?

Četvrti od Četiri duhovna zakona glasi: ''Moramo položiti vjeru u Isusa Krista kao Spasitelja kako bismo primili dar spasenja i znali Božji predivan plan za naše živote.'' Ivan 1:12 opisuje ovo za nas: ''A svima koji ga primiše dade vlast da postanu djeca Božja. Onima koji vjeruju u Njegovo ime.'' Djela 16:31 jasno kaže: ''Vjeruj u Gospodina Isusa Krista i spasit ćeš se.'' Jedino se milošću po vjeri možemo spasiti, i to jedino po Isusu Kristu (Efežanima 2:8-9).

Ako želiš vjerovati Isusu Kristu kao svome Spasitelju, izreci sljedeće riječi Bogu. Izgovaranje ovih riječi neće te spasiti, ali vjerovanje Isusu hoće! Ova je molitva samo način da izraziš Bogu svoju vjeru u Njega i zahvališ mu što ti je omogućio spasenje. ''Bože, znam da sam sagriješio protiv Tebe i da zaslužujem kaznu. Ali Isus je preuzeo kaznu koju zaslužujem i oprostio mi zbog vjere u Njega. Okrećem se od svoga grijeha i stavljam pouzdanje u Tebe za spasenje. Hvala Ti za Tvoju predivnu milost i oproštenje – dar vječnog života! Amen!''Post je objavljen 25.06.2014. u 13:05 sati.