Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/tutorial

Marketing

Visual Basic (3. dio - Varijable)

Tipovi varijabla
Evo vecine tipova varijabla u Visual Basicu 6:

Byte --> od 0 do 255
Integer --> od -32,768 do 32,767
Long --> od -2,147,483,648 do 2,147,483,648
Single -->
-3.402823E+38 to -1.401298E-45 za negativne vrijednosti
1.401298E-45 to 3.402823E+38 za pozitivne vrijednosti
Double -->
-1.79769313486232e+308 to -4.94065645841247E-324 za negativne vrijednosti
4.94065645841247E-324 to 1.79769313486232e+308 for positive values.
Currency --> od -922,337,203,685,477.5808 do 922,337,203,685,477.5807
Decimal --> +/- 7.9228162514264337593543950335
String --> od 0 to 2 milijarde znakova
Date --> January 1, 100 to December 31, 9999
Boolean --> True or False
Variant broj kao Duble ili text kao String, ali ce zauzimati vise memorije


Deklariranje varijabla

U Visual Basic-u varijable se obicno deklariraju s "Dim" naredbom u sljedecem formatu:
Dim imeVarijable as tipVarijable

primjeri:

Dim a as Integer
Dim b, c as Integer
Dim ime as String

Ako varijabla nije deklarirana, vb ce ju automatski postaviti kao Variant.


Dodjeljivanje podataka varijablama

primjer:

Dim a, b, c as Integer
a = 10
b = 20
c = a + b

U ovom primjeru smo deklarirali varijable a, b, i c kao integer, varijabli a smo dodijelili vrijednost 0, a vaarijabli b 20. Na kraju je c postao a + b t. 10 + 20 tj 30.

primjer 2:

Dim a, b, c as String
a = "comp-portal"
b = "com"
c = a + "." + b

Na kraju ce vrijednost varijable c biti comp-portal.com. Da smo a i b stavili u navodnike kao tocku, varijabla c bi bila "a.b".

Post je objavljen 21.04.2007. u 15:19 sati.