Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/provocative

Marketing

Međunarodni dan žena - 8. ožujak Kratka kronologija događaja vezanih uz nastanak Međunarodni

8. ožujka 1857. - New York - žene zaposlene u tekstilnoj industriji protestirale su zbog neljudskih radnih uvjeta i niskih plaća. Policija ih je rastjerala. Dvije godine kasnije osnovale su svoj prvi sindikat kako bi se zaštitile i osigurale si osnovna prava u radnoj sredini.

8. ožujka 1908. - New York - 15.000 žena marširalo je kroz grad tražeći kraće radno vrijeme, bolju plaću, pravo glasa i zabranu dječjeg rada. Njihov je slogan bio "Kruh i ruže" u kojem je kruh simbolizirao ekonomsku sigurnost, a ruže bolju kvalitetu života. U svibnju je Socijalistička stranka Amerike odredila posljednju nedjelju u veljači kao Nacionalni dan žena. Prvo obilježavanje tog dana u SAD-u održano je 28. veljače 1909. Posljednja nedjelja u veljači slavljena je kao Nacionalni dan žena do 1913.
Socijalistička internacionala - Kopenhagen, 1910. Socijalističke organizacije iz cijelog svijeta sastale su se na međunardonoj konferenciji. Clara Zetkin, njemačka socijalistkinja, predložila je da se Međunarodnim danom žena obilježi štrajk američkih tekstilnih radnica iz 1857. Preko 100 žena iz 17 zemalja, uključujući i prve tri žene izabrane za parlamentarne zastupnice u Finskoj, jednoglasno su prihvatile prijedlog. Međunarodni dan žena proglašen je u čast pokreta za ženska prava uključujući pravo glasa. Na konferenciji nije određen točan datum.
Slijedeće godine, 1911., Međunarodni dan žena obilježen je po prvi put u Austriji, Danskoj, Njemačkoj i Švicarskoj 19. ožujka. Preko milijun muškaraca i žena defiliralo je ulicama tražeći pravo žena da glasuju i budu birane, pravo na rad i zabranu diskriminacije na radnom mjestu.
Posljednju nedjelju u veljači 1917. Ruskinje su odlučile ponovo štrajkati za "kruh i ruže". Političke vođe su smatrale da nije vrijeme za štrajk, no žene su bile uporne. Četiri dana kasnije ruski je car bio prisiljen na abdikaciju, a privremena je vlada ženama dala pravo glasa. Taj je povijesni događaj pao u nedjelju 23. veljače prema Julijanskom kalendaru koj se koristio u Rusiji, a poklapao se s 8. ožujkom Gregorijanskog koji su koristile druge zemlje.
1975. Međunarodna godina žena - Ujedinjene nacije počele su slaviti 8. ožujak kao Međunarodni dan žena. Dvije godine kasnije, 1977. Generalna skupština UN-a prihvatila je rezoluciju kojom se proglašava Dan ženskih prava i međunarodnog mira UN-a koji će se obilježavati na datum koji odredi svaka zemja članica.

Zašto se ženama svijeta posvetio dan? U prihvaćanju rezolucije, Generalna kupština UN-a navela je dva razloga: činjenicu da osiguravanje mira i društvenog napretka te punog uživanja ljudskih prava i osnovnih sloboda zahtijeva aktivno sudjelovanje, ravnopravnost i unapređenje položaja žena te potrebu da se oda počast doprinosu žena u jačanju međunarodnog mira i sigurnosti. Za žene svijeta, taj je dan prilika da se preispita napredovanje žena u borbi za ravnopravnost, mir i razvoj, te da se dalje radi na ujedinjavanju, povezivanju i aktiviranju ženskih snaga koje dovode do značajnih društvenih promjena.

Posljednjih desetljeća, žene su značajno napredovale u uspostavljanju ravnopravnosti s muškarcima. Povećao se broj obrazovanih žena kao i kvaliteta adekvatne zdravstvene zaštite, poraslo je i plaćeno zapošljavanje žena, sve više zakona garantira ravnopravne mogućnosti ženama i poštuje njihova ljudska prava.

Međutim, još uvijek nigdje u svijetu žene se ne mogu pohvaliti da na svim poljima imaju ista prava i mogućnosti kao muškarci. Žene još uvijek čine većinu od 1.3 milijarde siromašnih u svijetu, tri četvrtine žena iznad 25 godina u Aziji i Africi je nepismeno, u prosjeku, žene zarađuju 30-40 posto manje od muškaraca za isti posao. Gotovo svugdje žene su i dalje većina žrtava nasilja.
Na IV svjetskoj konferenciji žena u Pekingu 1995., članice iz 189 zemalja jednoglasno su potvrdile da je neravnopravnost žena i muškaraca i dalje osnovni problem te da kao takav ima ozbiljne posljedice za dobrobit čovječanstva u cjelini.

"Napredovanje žena i postizanje ravnopravnosti između žena i muškaraca pitanje je ljudskih prava i preduvjet društvene pravde. Stoga se ne može promatrati kao izolirano žensko pitanje, već kao jedini način izgradnje održivog, pravednog i razvijenog društva" navodi se u završnom dokumentu Konferencije.

Women's day?!

Post je objavljen 08.03.2006. u 18:00 sati.