Pregled posta

Adresa bloga: http://blog.dnevnik.hr/duroadamovic

Marketing

CENTAR STARIH ZNANJA - ŠKOLA ŽIVOTA (za novi život štićenika Doma), Đuro Adamović i prof.Aleksandar Tašić

ŠKOLA ŽIVOTA
- sažetak -

UVOD
Dom za odgoj djece i mladeži Pula zbrinjava grupu štićenika koja svojim poremećajima u ponašanju iskazuju različite pojave i oblike reagiranja, koji nisu u skladu sa zahtjevima i očekivanjima okoline. Odlukom Suda štićenici su, silom zakona, upućeni na višegodišnji boravak u Domu. Centar starih znanja ovim projektom predlaže novi način rada s delikventnim grupama mladeži.

STANJE U HRVATSKOJ
Kretanja pojave poremećaja u ponašanju djece, maloljetnika i mlađih punoljetnika : 1998.g. = 11.732 ; 2000.g = 14.087; 2002.g = 17.470 djece. Trend porasta u jednoj godini 2001/2002 : mlađih punoljetnih delikvenata je + 23,8% , porast počinitelja prekršaja čak + 42,1% . Procjenjuje se da na razini Republike Hrvatske imamo 3-5% djece i mladeži s višestrukim poremećajima u ponašanju.

TEMELJNO PITANJE

A što da je to moj sin ?
Kako im dati još jednu šansu ?


NAŠ PRIJEDLOG: ŠKOLA ŽIVOTA
utvrda Benedetto, Barbariga, Istra
Napuštena austro-ugarska utvrda Benedetto, ( mjesto stara Barbariga, Istra ) postaje UTVRDA NOVIH ZNANJA ZA ŽIVOT, u kojoj će štićenici Doma za odgoj djece i mladeži Pula, u vandomskim aktivnostima stjecati znanja i umjeća potrebna za život i time prebroditi adolescentnu krizu i izaći iz začaranog kruga delikvencije i poremećaja u ponašanju.

NOVA SLIKA MOGUĆEG ŽIVOTA ( motivacijski mehanizmi )
Štićenici Doma u sebi imaju ogromnu potrebu iskazivanja osobnih vrijednosti i kvaliteta, jer je njihovo dosadašnje životno iskustvo puno konflikata, prijekora i kazni. Dovođenjem velikog broja ''dobrih učitelja'' utvrditi ćemo ''jake strane'' štićenika, u atmosferi empatije i sveukupno pozitivnog timskog rada. To je način ''prekidanja stare slike'' štićenika : represija-obitelj-policija-sud-dom. Dovođenjem vanjskih učitelja iz običnog života stvara se njihov novi odnos prema usvajanju znanja i umjeća. Učitelji imaju status nenametnutog autoriteta. To je početak pozitivne komunikacije i radne terapije štićenika.

DOŽIVLJAJNA PEDAGOGIJA
Doživljaj bivanja u utvrdi priča je koja svakom djetetu stvara asocijacije na sigurnost i nedodirljivost od svijeta koji ga okružuje. Utvrda znanja i umjeća u njima stvara veliki poticajni naboj i veliko veselje bivanja i rada. Svaki pojedini štićenik unutar utvrde dobija svoj osobni prostor, svoju osobnu radionicu-galeriju, koju će svojim rukama (uz pomoć voditelja i učitelja ) osobno urediti i opremiti, te u tom prostoru izložiti svoje radove tokom nastavka rada. Voditelji-majstori će pojašnjavati znanja i tehnike rada, a pomoć oko uređenja pojedine radionice-galerije štićenicima će pružati ostali naši članovi udruge Centar starih znanja iz cijele Hrvatske, te volonteri -stanovnici lokalne sredine.

SAM SVOJ MAJSTOR
Prostor napuštene utvrde omogućava učenje čitavog niza praktičnih znanja potrebnih u budućem životu. Od temeljnog čišćenja objekta od raslinja, grmlja i otpada, do aktivnog učešća štićenika, uz majstora-stručnjaka, u radu na slijedećim poslovima: priključak vode i vodoinstalacija, priključak el.energije i elektroinstalacija, kanalizacija, popravci metalnih grilja i vrata, popravak ograde, odstranjivanje hrđe i bojajne konstrukcije stropa, postavljanje podnih obloga i čitav niz poslova kojima će aktivno, a bez prinude, sa velikim veseljem štićenici učiti znanja za život.

VIDEO + FOTO DOKUMENTACIJA – CJELOVEČERNJI DOKUMENTARNI FILM
Štićenici će svakodnevno tijekom rada sami digitalno (video i foto ) snimati pojedine faze rada, te grupni i pojedinačni napredak u uređenju i sanaciji utvrde i pojedine radionice-galerije. Nizom TV priloga Dobro jutro hrvatska predstaviti ćemo se javnosti Hrvatske. Po završetku ciklusa uređenja od video materijala ćemo montirati cjelovečernji dokumentarni film.

NAJNOVIJA TEHNOLOŠKA ZNANJA
Digitalno video i foto snimanje traži od štićenika upoznavanje sa osnovama rada na kompjuteru, a za štićenike koji pokažu izniman talent i zanimanje ( što jest primjer naših par štićenika Doma ) i usvajanje specijalističkih znanja digitalne montaže i obrade slike . Centar starih zanje ima podupiruće članove – specijaliste koji će svoje znanje i umjeće sa velikim veseljem prenijeti štićenicima, te ih potaknuti na daljnje kreativno istraživanje u njihovim mogućnostima rada sa najnovijim tehnologijama digitalne tehnike i videoanimacije. Aktivno korištenje Engleskog jezika, neophodno je za rad u mnogim programima, a daljnji korak je upoznavanje sa svijetom interneta i izrade web stranice centra-starih-znanja.


STARA ZNANJA
Stara znanja naše baštine važan su segment proučavanja Centra, jer se time stvara samosvjest o kulturološkoj posebnosti i vrijednosti tradicijskih umijeća življenja. Učenjem starih znanja i umijeća o izradi pojedinih zaboravljenih predmeta svakodnevne uporabe, stvara se kod štićenika potencijal za buduće korištejne naučenoga i uključivanju u trendove izrade proizvoda domaće radinosti i starih zanata. Jedan konkretan primjer iz naše utvrde : grilje na prozorima su izrađene tehnikom zakivanja. Prilikom obnove morati ćemo pozvati našeg člana ( kovača) da nam pomogne oko izrade novih grilja tehnikom kovanja u njegovoj radionici.


UČENJE U PRIVREDI
Tijekom rada na obnovi utvrde i stvaranju galeriskih prostora, pojaviti će nam se čitav niz zadataka i potreba koje trebamo riješiti. Učenje ćemo obaviti tako da definiramo problem, nakon toga da istražimo koja se firma bavi time što želimo riješiti i nakon toga ''naoružani'' digitalnim kamerama i digitalnim foto aparatima obavimo posjetu. Po završetku posjete vraćamo se u našu utvrdu, gdje štićenici arhiviraju svoj video i foto materijal i sa novim praktičnim znanjem pristupaju rješavanju prije definiranog problema.


UČITELJI IZ PRIVREDE
Po potrebi ćemo zatražiti iz privrednog subjekta pomoć, nekoga od djelatnika, učitelja koji bi mogao svojim praktičnim i teoretskim znanjima i iskustvima pomoći u realizaciji naše : Škole iz Života za Život. Na taj način će štićenici upoznavati veliki broj mogućnosti i stvarati u sebi novu sliku mogućnosti svog budućeg života bez nasilja i delikvencije, te kontakte sa ljudima-znalcima iz različitih sredina. Postojeća unutarnja slika štićenika : ( problemi-obitelj-policija-sud-represija-popravni dom ) se mijenja i nastaje cijeli niz mogućih pozitivnih odabira za život.


DONACIJE IZ PRIVREDE
Tijekom edukacijskog posjeta privrednom subjektu promovirati ćemo naš projekat '' Škola Života - za novi život'' i na taj način pronalaziti potencijalne donatore, koji mogu svojim donacijama olakšati naše uređenje utvrde i stvaranje cjelovečernje kazališne predstave ''Mrkva bez batina''.


OTPAD NIJE SMEĆE
Otpadni materijal koji se u nekim većim firmama ne koristi ili je oprema dio zastarjele tehnologije nama može biti izvor repromaterijala ili opreme potrebne za izradu scenografije kazališne predstave. Na taj način štićenici usvajaju ekološka znajna i osvještavaju svoj odnos prema otpadu i okolni u kojoj žive.


''MRKVA BEZ BATINA''
Nakon uređenja radnih prostora i stvaranja uvjeta za rad dolazi na red produkcija cjelovečernje kazališne predstave radnog naslova ''Mrkva bez batina''. Štićenici će se upoznati sa tehnologijom nastanka kazališne predstave, a baza predstave jesu njihove osobne životne priče – do nivoa do kojega su osobno voljni ispričati ih javno, vođeni prvom mišlju o zaštiti njihova identiteta.
· Od šamara do međunarodne policijske tjeralice
· Od rođenja u domu za djecu bez roditelja - do popravniog doma
· Od provale u kiosk, do tučnjave s nastavnicima . . . i dr.
Svaka pojedinačna priča je oblik terapijskog iskazivanja pojedinog štićenika. Pisanje teksta, dramatizacija, izrada scenografije, kostima, rasvjete i cjelokupne predstave štićenicima je veliki motivacijski element, a učešće profesionalnih glumaca (zvijezda) i amatera članova naše udruge, stvarati će kod njih osjećaj ravnopravnosti i prihvaćanja njihovih talenata u pozitivne svrhe. Kazališna predstava i glumljenje uživo jaki je motivacijski element za iskazivanje svojih pozitivnih osobina.


SENZIBILIZACIJA PROMOCIJOM U JAVNOSTI
Senzibilizacija društvene okoline poptrebna je postavljanjem cijelog niza suštinskih pitanja :
· Kako bih se ja ponašao u istoj situaciji ?
· Postoji li mogućnost stvarne ponovne socijalizacije jednom «žigosanih» ?
· Kako pokrenuti širu društvenu akciju prevencije i promjene cjelokupnog odnosa prema maloljetničkoj delinkvenciji ?
· Kako postupiti u slučajevima kada moje dijete djeluje neprilagođenim ponašanjem ?
· Kako prožeti rad sa različitim oblicima pozitivne identifikacije delikvenata ?
Predstavu će posjetiti mladi osnovnih, srednjih i visokih škola, pa će tako djelovati šire društveno-terapijski.


SNAGA FILMA
Snaga filma, kao medija za promoviranje je nedvojbena. Dokumentarni film će se sastojati od niza pojedinačnih radova štićenika i dijela profesionalnih uradaka naših učitelja, znalaca sa iskustvom u izradi filmova. Osim dokumentarističke uloge, film će se koristiti i u međunarodnoj promociji programa Škole Života, radi stvaranja donatorski pozitivne klime za rješavanje životnih problema svakog pojedinog štićenika.


MEĐUNARODNI KONTAKTI
Međunarodnim kontaktima potaknuti ćemo komunikaciju sa međunarodnim volonterskim organizacijama i fondacijama, s krajnjim ciljem da svaki štićenik Škole Života u realnom životu pronađe svoje mjesto i svjesno i savjesno - preuzme potpunu odgovornost i pozitivno usmjeri svoj budući život usvajanjem novih znanja i umjeća, kojima će potpuno nestati sadašnja slika adolescentnog delikventa opasnog po svoju okolinu.


POMOĆ U REALNOM ŽIVOTU I STVARANJE NOVOG ŽIVOTA ŠTIĆENIKA
Primjer: Dječak M.S. (18.g) je od svoje osme godine života u popravnim domovima. Suština konflikta s očuhom je ekonomska ovisnost iskorištavane majke. Zadnje 3 godine nije vidio majku.
Moguće rješenje: Dječaku M.S. omogućiti da završi školovanje za zidnog slikara (zbog njegova talenta).
Od lokalne zajednice ishoditi zemljište za gradnju kuće za njega i majku.
Zajedničkim snagama udruge i međunarodnih fondacija izgraditi im kuću i radionicu.
Dječakovoj majci pomoći da nauči znanja kućne radinosti kojima će uz potporu M.S. moći samostalno živjeti.


MI ZNAMO KAKO
Mi znamo kako - osnovno je geslo kojim agresiju i represiju – zamjenjuje znanje, umijeće i sposobnost.
Obalna baterija – utvrda Benedetto biti će ŠKOLA ŽIVOTA za NOVI ŽIVOT štićenika Doma.CILJ I DJELATNOST CENTRA STARIH ZNANJA
· organiziranje radionica, istraživaonica za mlade i odrasle članove
· proučavanje starih tradicijskih zanata i znanja
· popularizacija ostalih praktičnih znanja i uključivanje u današnjicu
· kreativne djelatnosti : glazba, ples, pjesma, književnost, dramska, likovna ...i sl.
· proučavanje gradnje i sviranja tradicijskih glazbala
· etnograditeljstvo, proučavanje i istraživanje, kreativno istraživanje tradicije i razvoj nadarenosti
· ekološko istraživačke djelatnosti, organiziranje priredaba , izložaba, seminara, radionica i sl.
· organiziranje izdavačke djelatnosti u skladu s propisima, radi ostvarivanja ciljeva Centra
· organiziranje ostalih događanja i popularizacija djelovanja Centra kroz medije
· sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, festivalima, seminarima i sl. koji su u vezi s ciljevima i djelatnostima Centra
· organizirnje i osmišljavanjje slobodnog vremena djece, omladine i odraslih članova kroz predavanja, druženja i slično


GLAZBOTERAPIJA
Izrada tradicijskih glazbala vlastitim rukama, od prirodnih materijala, prva je faza posebno važnog segmenta senzibilizacije i pozitivnog usmjeravanja djelovajna naših štićenika. Nakon izrade glazbala, štićenici će biti vođeni ka kreativnom istraživanju glazbenih mogućnosti izrađenih glazbala. Beskonačne su mogućnosti emocionalnog oslobađanja štićenika, kroz izražavanje zvukom, glasom, pokretom, govorom, mimikon, te glazbenom interpretacijom priče, koja će rezultirati vlastitom produkcijom glazbe za našu cjelovečernju predstavu «Mrkva bez batina».


GENIJALAC ILI KRIMINALAC
Thomas Edison, jedan od najvećih genijalaca svih vremena, koji je patentirao više od 1.000 različitih izuma, s 12 je godina izbačen iz škole ! Naši štićenici su izbačeni iz škole, a možda se u njihovom ogromnom naboju krije neki genijalac, koji je spreman, nakon učenja Škole Života, svojom inovativnošću i slobodom bez represije, stvoriti neko genijalno djelo, neki novi izum ili neki novi koristan pothvat za cjelokupnu društvenu zajednicu. Smatramo da im treba uvijek iznova pružiti još jednu – drugačiju šansu. Ako od njih očekujemo pozitivne promjene, smatramo da im za te promjene treba stvoriti preduvjete. Centar starih znanja to može.


MOJ SIN
Kada je moj sin imao 9 godina, popeo se na glavnu razvodnu ploču i usred zime isključio struju u cijeloj školi, svi su se smrzavali do sutra. Kada je bio hormonac od 12 godina, potukao se na satu fizike sa najboljim prijateljem tako ružno - da je nastavnica pobjegla iz razreda. Kada je imao 14 godina, on i dečki su se napili i napravili đumbus u školi. Kada je završio drugi razred srednje škole – razrednik je priznao da su mu u prvom razredu poklonili neke ocjene jer su, po njegovom glupavom (glumljenom) izrazu lica, mislili da je malo retardiran !
Diploma autora projekta: moj sin je danas tehnički direktor i partner male privatne kompjuterske firme.
PITANJE : Što bi bilo danas moj sin da sam ja na njegove ludosti mladosti reagirao batinama, vikom i kažnjvanjem ? ?


KRILA ŠTIĆENIKA
Štićenici mi svakoga dana poručuju : moja krila su slomljena od batina, kažnjavanja i padova
Pitaju me:
Što će biti samnom? Kako ću ja živjeti ubuduće? Kada ću pronaći mir? Hoću li ikada živjeti lijepim životom?PRIJEDLOG
Predlažemo Vam da Centru starih znanja u partnerstvu s Domom za odgoj djece i mladeži Pula, omogućite da štićenici doma iskažu svo svoje cjelokupne kreativne potencijale, umijeće i sposobnost kroz gore navedeni program ŠKOLA ŽIVOTA za NOVI ŽIVOT ŠTIĆENIKA.


KAKO POMOĆI


Vašim malim osobnim doprinosom.
Vašom dobrom namjerom.
Vašom odlukom da nešto učinite.
Vašim mislima, riječima i djelima.
Naše novo pero znanja i umijeća, sada je u Vašim rukama.
Hvala Vam.


DOSADAŠNJA ISKUSTVA AUTORA PROJEKTA
· Voditelja hrvatske škole tradicijskih glazbala od 1989g.
· Pokretača World music festivala NEBO 2002
· Predavanja na muzičkoj akademiji (kod dr._____)
· Predavanje na Likovnoj akdemiji (kod prof._____)
· Predavanje na novinarstvu (kod prof.dr. ______)
· Vodstvo Hrvatske Permakulture (s dr._____)
· Vođejne radionica za učitelje hrvatskih dopunskih škola (Min. Školstva)
· Suradnja na pokretanju škole života za napuštene otočne škole (dr.sci._____)
· Osnivanje i vođenje Hrvatskog gadaškog zbora
· Pokretač kampanje obnove tradicijskuh glazbala hrvatske
· Voditelj hrvatske gajdaške reprezentacije na nastupima u Njemačkoj
· Aktivni član Hrvatskog muzikološkog društva
· Aktivni član Hrvatske udruge voditelja i koreografa
· Članstvo ECOVAST-a
· Učešće u izradi dva autorska polusatna TV filma
· Autorski radovi sinopsisa i scenografije za TV priloge
· Izlaganje na prvom kongresu eko-poljoprivrede
· Autorske koreografije za Linđo, I.G.Kovačić, kud Metković, H.K.M. Stuttgart
· Osnivanje kud-a Uljanik Pula
· Suradnja s Novigradskim proljećem
· Rad u maloj akademiji nadarenih Leonardo
· Vođenje seminara u N.Gradiški, S.Brodu, Vinkovcima, Metkoviću , Dubrovniku ...
· Poticanje i vođenje kampanje obnove tradicijskih zanata i tradicijskih suvenira
· Vođenje škole tradicijskih glazbala Hrvatske glazbene mladeži Grožnjan
· Pokretanje projekata u Zajednici kulturno umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije
· Obnova županijske Smotre tradicijskih svirača u Ilači
· Kreativne radionice u iseljeničkim zajednicama Švedske
· Rad na Vinkovačkim jesenima
· Suradnja sa međunarodnom smotrom folklora Zagreb
· Osnivanje Centra starih znanja
· Inicijativna grupa : Utvrde kulture i umjetnosti Istre
· . . .


PARTNER U IZRADI PROJEKTA
· Aleksandar Tašić, profesor psihologije, ravnatelj Doma za odgoj djece i mladeži Pula


OČEKIVANA SURADNJA I POMOĆ U REALIZACIJI PROGRAMA ŠKOLA ŽIVOTA
· Ministarstvo rada i socijalne skrbi
· Ministarstvo kulture
· Ministarstvo prosvjete i športa
· Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo
· Ministarstvo okoliša i prostornog uređenja
· Ministarstvo znanosti i tehnologije
· Ministarstvo gospodarstva
· Istarska Županija
· Grad Pula
· HTV
· Ured za udruge vlade Republike Hrvatske
· Međunarodne fondacije
o European initiative for democracy and human rights – EIDHR), AED
o AED Croatia - Academy for Educational Development - Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)
· 22 djelatnika Doma za odgoj djece i mladeži Pula


DOBRI UČITELJI NAŠE ŠKOLE ŽIVOTA
( imena su dostupna na orginalnom dokumentu poslanom ministarstvu )
1. prof.Aleksandar Tašić, psiholog, ravnatelj Doma (Pula)
2. prf.dr.___ defektološki fakultet (Zagreb)
3. ing. ___ vlasnik i glavni urednik mjesečnika ''majstor'' (Zagreb)
4. prof. ___ defektolog (Zagreb)
5. dr. ___ institut za mozak ( Zagreb)
6. dipl.oec.___ gospodarska komora (Pula)
7. dr. ___ psihijatar, rad s narkomanima (Pula)
8. ___ HTV, urednica Dobro jutro Hrvatska (Zagreb)
9. ___ osnivač ''___'', snimatelj, filmski autor (Pula)
10. ___ urednica HTV (Zagreb)
11. prof.___ likovna akademija (Zagreb)
12. dr.___ etnolog, institut za etnologiju i folkloristiku (Zagreb)
13. ___ htv spiker (Zagreb)
14. ___ tajnik ___ realizator Vinkovačkih jeseni, (Vinkovci)
15. prof.___ biologija-ekologija (Zagreb)
16. ___ filmski montažer, (Zagreb)
17. ing. ___ ekonomski savjetnik, medika (Split)
18. ___ vokalni glazbeni pedagog (Split)
19. ing. ___ arhtektura, sudski vještak, croatia osiguranje (Pula)
20. ing.___ arhitektura (Pula)
21. ing. ___ arhitektura ( Pula)
22. ing. ___ strojarstvo (Pula)
23. prof.dr. ___ sociologija, zelena akcija ( Zagreb)
24. prof. ___autor knjige sudbina duše (Zagreb)
25. prof. ___ arhitektura (Rijeka)
26. prof. ___ slikar, pedagoška akademija (Rijeka)
27. ___ glumac (Barbariga)
28. ___ glumac, konfrontacijski teatar (Zagreb)
29. ___ autor ___ ( Zagreb)
30. ___ vokalni pedagog (Zabok)
31. ing. ___ šumarstvo (Đakovo)
32. ___ fotografija ( Pula)
33. ___ glumac (Zagreb)
34. prof.___ tjelesna kultura (Zagreb)
35. ___ muzikologija (Pula)
36. prof. ___ razredna nastava, engleski ( Karlovac)
37. prof. ___ muzikolog, aktivistica, evropski dom (Zagreb)
38. ___ audio studio gamma (Medulin)
39. dipl.oec.___ ivent manager (Zagreb)
40. ___ plesač, lado (Zagreb)
41. ___ informatika, arhitektura (Pula)
42. __ informatika i robotika (Pula)
43. ___ informatika, mrežni sustavi (Zagreb)
44. ___ novinar htv, direktor festivala ''___'' (Zagreb)
45. ___ tv (Zagreb)
46. ___ knjigovodstvo (Zagreb)
47. ___ knjigovodstvo (Pula)
48. ___ astrolog (Zagreb)
49. dr. ___ akupunktura, bolnica sv.duh (Zagreb)
50. ___ udruga ''___'' organizacija međunarodnog film festivala tabor (Zabok)
51. ___ organizacija internet kluba (Šibenik)
52. ___ marketing, europa press holding (Zagreb)
53. ___ nacionalni park brijuni (Pula)
54. ___ zvjezdarnica (Višnjan)
55. ___ bubnjar (Zagreb)
56. ___ glumac (Zagreb)
57. ___ pjevačica, folklorni voditelj (Osijek)
58. dipl.oec.___ gajdašica, folklorni voditelj (Osijek)
59. ___ strojobravarski ekspert (Samobor)
60. ___ akademski slikar-crtani film (Pula)
61. ___ glumac (Pula)
62. ___ tonski studio (Split)
63. ___ filmski tv autor, pisac, kinolog (Zagreb)
64. ___ glazbeni pedagog (Koprivnica)
65. ___ režiser (Zagreb)
66. ___ snimatelj (Split)
67. ___ informatika (Varažddin)
68. ___ glazbenik (Split)
69. ___ glazbenica (Zagreb)
70. ing. ___ strojarstvo, violinist (Karlovac)
71. ___ novinar (Zagreb)
72. ___ elektronika, rasvjeta, izviđači (Pula)
73. prof. ___ etnoistraživač (Metković)
74. dr. ___ učiteljska akademija (Zagreb)
75. ___ glumac, dramski tekstopisac (Zagreb)
76. ___ koreografija, škola za ritmiku i ples (Zagreb)
77. ___ svjetleće reklame (Pula)
78. ___ elektro instalacije (Pula)
79. ____ ekoaktivist, sajam zdrave hrane (Čakovec)
80. ___ kompjuterska glazba, kuhanje (Pula)
81. ___ novinar (Zagreb)
82. ___ graditelj glazbala, dudaš (Pećuh, Mađarska)
83. ___ diplar, graditelj glazbala (Ljubuški)
84. prof. ___ etnolog, voditelj kuda ''___'' (Zagreb)
85. ___ izvorni svirač, gajdaš (Vinkovci)
86. ___ izvorni svirač, ljeričar (Metković)
87. prof.___ autor dječje glazbe (Koprivnica)
88. ___ profesionalni glazbenik, ljerica (Dubrovnik)
89. ___ poštar, glazbenik (Kaštel Lukšić)
90. ___ organizator smotre ravnih kotara (Polača)
91. ___ flamenko gitara, plivački trener (Split)
92. ___ plesni voditelj (Osijek)
93. ___ izvorni svirač (Rakalj)
94. ___ izvorni svirač (Ližnjan)
95. ___ limar, svirač (Samobor)
96. ___ uzvorni svirač, koreograf (Hvar)
97. ing.___ dokumentaristika, fotodokumentacija (Krk)
98. ___ graditelj glazbala, direktor ''___'' (Dubrovnik)
99. ___ glazbeni pedagog, kulturni centar (Pećuh)
100. ing. ___ poljoprivreda (Valpovo)
101. ___ šef tehnike , obnova utvrde, udruga ''___''
102. . . .

Ovaj otvoreni popis naših dobrih učitelja i suradnika se iz dana u dan proširuje . . .


MEDIJSKI SPONZORI
___, ___, ___


POŠTOVANI
U očekivanju Vaše pomoći u realizaciji ovog jedinstvenog programa ŠKOLA ŽIVOTA, zahvaljujemo Vam i stojimo na raspolaganju za daljnje kontakte i dodatne informacije o projektu.
Od srca vam hvala.


NOSILAC:
Centar starih znanja
Vinogradska 8
52 100 Pula
052 / 500 263, 091 / 58 69 150
centar-starih-znanja@mail.inet.hr
predsjednik
Đuro Adamović


PARTNER:
Dom za odgoj djece i mladeži Pula
Boškovićev uspon 6
52 100 Pula
052 / 218 477, 098 / 255 908
acopsiho@net.hr
ravnatelj
prof. Aleksandar Tašić, psihologPula, 08.08.2003.


Melanija Grgić: Djeca i mladež u kaznenom postupku
Izdavač: PressData, broj stranica 102
Tiskanje ovog izdanja omogućili su Vlada Kanade i IREX ProMedia.

Bilo dijete, kako se suhoparno kaže, "objekt ili subjekt kriminalnog ponašanja", bilo ono (srednji rod ovdje ima i više nego gramatički smisao) delinkvent ili žrtva, nedvojbeno je da je novinsko izvještavanje i u jednom i u drugom slučaju, blago je reći, delikatno.
Zakoni tu delikatnost upravo i potenciraju. Ovaj vodič ili priručnik, čini se, dolazi u pravo vrijeme; podsjetnikom je da se o maloljetnicima ne može suditi onako kako se sudi o punoljetnim osobama, te da je uz najbolju volju potrebno steći i neka najelementarnija znanja._________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


Post je objavljen 21.01.2006. u 09:23 sati.