Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se

<center>Novi žar, nove metode i novi izraz za novu evangelizaciju </center> <center> Rufus Pereira </center> - mistagogy.blog.hr - Blog.hr

srijeda, 01.09.2010.

Novi žar, nove metode i novi izraz za novu evangelizaciju
Rufus Pereira

Svako Evanđelje počinje pozivom "Dođi!, a završava s jednom zapovijedi: "Idi!" (Mk 3, 13-14; Mk 16, 16). Isus je najprije ponudio Petru: "Dođi, slijedi me!" a onda mu je zapovjedio: "Idi, pasi ovce moje!" (Iv 21, 19, 17). On je najprije poveo tri apostola na vrh planine da se pomole s njim a onda ih je spustio u ravnice da mole za progonjene (Lk 9, 28-37). On ih je najprije pozvao da se oni evangeliziraju, a onda ih je poslao da i oni evangeliziraju narode (Mt 4, 19, Mt 28, 19). Najprije ih je sve pozvao da čekaju u gornjoj sobi na molitvu, iza zatvorenih vrata, zbog Očevog obećanja, a onda ih je poslao dalje u snazi Duha Svetoga, da svjedoče za njega sve do na kraj zemlje (Dj 1, 4-5; Dj 1, 8).

Nova evangelizacija

II. Vatikanski Koncil: On je precizan, u skladu s Isusovim učenjem i praksom, da današnja Crkva najprije treba moliti za Nove duhove, kada je papa Ivan XXIII najavio na Drugom vatikanskom koncilu, 25. siječnja 1959. godine u Rimu: "O, Duše Sveti, … obnovi Svoja čudesa i u ovo naše vrijeme, da doživimo novu Pedesetnicu;" a zatim je pozvao i na novu evangelizaciju, kada se papa Ivan Pavao II obratio na Biskupskoj konferenciji u Latinskoj Americi, 9. ožujka 1983. godine u Haitiju: "Gledajte u budućnost i sudjelujte u Novoj evangelizaciji, novim žarom, novim metodama i novim izrazom." Godinu kasnije, 30. travnja 1984. godine, Papa je bacio Novi izazov sudionicima 5. međunarodne konferencije karizmatskih voditelja u Rimu: "Molim vas, i sve članove karizmatske obnove, da nastavite, zajedno sa mnom, glasno vikati u svijetu: "Otvorite vrata Izbavitelju" … jer misija crkve je da naviješta Krista po svijetu."

Redemptoris Missio: Konačno, 7. prosinca 1990. godine, Papa u svojoj enciklici potiče cijelu Crkvu na "Misiju Izbavitelja", na "obnovu predanosti njegovoj misiji" (RM 2), da "angažiramo svu energiju u Novu evangelizaciju" (RM 3). Jer, kako je on navijestio, mi smo "na pragu novog misijskog razdoblja" (RM 2), i zato bismo trebali gledati naprijed u slavnom iščekivanju Novoga milenija koji će postati "novo proljeće kršćanstva" (RM 86). Kao odgovor na ovaj Papin poticaj, karizmatska obnova se doista pokrenula zajedno s crkvom u Novu Pedesetnicu, za koju je molio papa Ivan XXIII, preko novog Svećeničkog pokreta koji je rado dočekao papa Pavao VI, do Nove evangelizacije, kako ju je nazvao papa Ivan Pavao II, - jer to je ta Nova pedesetnica koja se upravo događa i koja sa sobom donosi ovu Novu evangelizaciju, pošto se ne može dogoditi Nova evangelizacija bez Nove pedesetnice.

Novi žar:

Prvi duhovi: Prije njegovoga uznesenja na nebo, naš Gospodin je svojim učenicima povjerio misiju u kojoj će oni sami sve narode učiniti učenicima (Mt 28, 19). Ali najprije su morali sačekati silazak Duha Svetoga, da prime silu koja će ih osposobiti da hrabro naviještaju Riječ Božju, da čine ista djela koja je i Isus činio, štoviše i veća, i da budu njegovi svjedoci sve do na kraj zemlje (Dj 4, 29; Iv ¸14, 12; Dj 1, 8). Pošto su oni već primili njegovu Riječ koja je gorjela u njihovim srcima kao oganj (Lk 24, 12) i nakon što su se sada ispunili njegovim Duhom, ponovno su bili zapaljeni u njemu kao u ognju. Učenici su otišli dalje naviještati Evanđelje, radosno se suočavajući s progonima i mučeništvom. Vatra Pedesetnice, koju je Naš Gospodin obećao spustiti na zemlju, sada je ognjem gorjela u njima a onda je redom palila cijeli svijet (Lk 12, 49; Lk 3, 16).

Nova Pedesetnica: Danas, također trebamo u svoje molitve uključiti i pjesmu: "Dođi Duše Sveti, neka vatra siđe! Neka vatra siđe, i očisti naša srca a onda neka se i naša srca zapale za evangelizaciju". Sam Papa je bio onaj koji je, na početku novog tisućljeća, potaknuo cijelu Crkvu da se ponovno zapali vatrom prve Pedesetnice i da se ispuni žarom prvog apostolskog naviještanja koje je uslijedilo nakon te Pedesetnice, čineći tako da i nas same zapali Pavlova strast, koji viče: "Jao meni ako ne propovijedam Evanđelje!" (1 Kor 9, 16). Prisjetimo se, kao što je i sv. Pavao podsjetio Timoteja, da je to dar Božji biti zapaljen, jer, Bog nam nije dao duha bojažljivosti, nego Duha sile i snage, Duha ljubavi i Duha poučavanja, i, tako, kao i Timotej, ni mi se ne bi trebali stidjeti svjedočiti o našem Gospodinu i govoriti za Njega" ((2 Tim 1, 6-8).

Nove metode:

Nova situacija: Današnjoj Crkvi je potreban jedan takav novi žar da bi se pozabavila s današnjom nesvakidašnjom svjetskom situacijom zbog svjetovnog načina razmišljanja i religijske nezainteresiranosti, moralnog i religijskog relativizma, potrošačkog i seksualnog nemorala, terorizma i okrutnosti, neetičke sile i znanstvenog progresa. Oni, u vlastitoj potrebi za novom evangelizacijom stava i djelovanja Crkve, intenzivnije i hrabrije ulažu sve napore i sudjeluju u dijelu opće evangelizacije kako bi pronašli nove i učinkovitije načine za naviještanje evanđelja, koji će više odgovarati današnjoj kulturi i koji će bolje odgovoriti duhovnim potrebama suvremenoga čovjeka. U novoj evangelizaciji, brak i obitelj, žene i mladi moraju biti predmetom intenzivnog pastoralnog pristupa kroz kateheze za odrasle i kroz duhovno i emocionalno savjetovanje.

Novi pristupi: U tu svrhu Crkva mora pronaći nove načine za uključivanje društvene komunikacije i mas-medija, kao što su TV i Internet u svoj plan i program evangelizacije, kako bi zaštitila ljudska prava i promovirala istinu i pravdu u javnom životu, kako bi nastupala solidarno sa slabijim dijelovima društva, kako bi ukazivala na društvena zla kao što su: alkoholizam, ovisnost o drogama i seksualno zlostavljanje djece, i kako bi u kulture ulila vrijednosti Kraljevstva Božjega. Ali, pored društvene komunikacije, potrebnija nam je komunikacija i djelovanje Duha Svetoga, koje nazivamo karizmama, a koje predstavljaju manifestaciju njegove utjehe i njegove prisutnosti. One demonstriraju Njegovu silu koja utječe na promjenu života, i, kao što Dogmatska konstitucija crkve navodi: "one su korisne za obnovu i širenje Crkve," jer osiguravaju učinkovitost vodstva i službe naviještanja i službe ozdravljanja – u unutarnjem životu crkve i u njezinim vanjskim misijama.

Novi izrazi:

Novi pokreti: Najvažniji i najistaknutiji izraz ili znak nove evangelizacije je bogatstvo kojim cvjetaju pokreti obnove i svećeničke zajednice, na što je Papa neprekidno gledao kao na "poseban Dar Duha u naše vrijeme i uzrokom nade za Crkvu i čovječanstvo" (upućeno na Pedesetnicu 1996. godine). Na nezaboravnom susretu svećeničkih pokreta sa Svetim Ocem, 30. svibnja 1998. godine, Papa im je priznao da su oni: "odgovor Duha Svetoga na kritički izazov Evangelizacije na kraju ovog tisućljeća" (n. 7), unoseći tako u život Crkve neizmjerno jaku energiju za duhovnu obnovu i potencijale za učinkovito provođenje evangelizacije. Župa treba snagu i učenike koji izlaze iz ovih pokreta za obnovu unutar malih struktura koje se oblikuju kao male svećeničke zajednice, poznate pod nazivom temeljne kršćanske zajednice, u kojima se kršćani rađaju i rastu u zrelosti, u kojima žive duboki osjećaj za poziv i misiju.

Laici svjedoci: Nova evangelizacija će, također, vrlo mnogo zavisiti i od vjernika laika koji su svjesni svoga krsnog poziva i svoje odgovornosti prema Evanđelju Isusa Krista. Danas se često događa da su laici oni koji moraju biti na prvim crtama, nastojeći da se Crkveno učenje prihvati u etičkim, moralnim i društvenim pitanjima, koja se otvaraju unutar njihovih zajednica ili na nacionalnoj razini. Posebna misija laika, muškaraca i žena, je evangelizacija obitelji, kulture i društvenog i političkog života. Prvi pokretači ovoga novog proljeća bili su mladi ljudi kojima Papa neumorno, uvijek iznova govori: "Vi ste nada Crkve, vi ste moja nada!" Zato je zadatak današnje Crkve i njezinih svećenika omogućiti laicima da se oblikuju kao evangelizatori, da budu sposobni suočiti se s izazovima suvremenoga svijeta, ne samo mudrošću i učinkovitošću ovoga svijeta, nego i srcima koja su obnovljena i ojačana Kristovom istinom. Jer, suvremeni čovjek će radije slušati svjedoke nego učitelje. Ili, ako i sasluša učitelje, on će ih oponašati samo ako svjedoče.

p. Rufus Pereira

- 20:32 - Komentari (1) - Isprintaj - #
-


Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se