Alpha & Omega

ponedjeljak, 19.03.2007.

Vrijeme je

Vrijeme je…

Vrijeme je da provjerite svoje unutarnje – Ja. Vrijeme da se susretnete sa samim sobom. Jer, vremena je još tako malo. Kao i uvijek, nalazite se u točci vašeg linearnog vremena iz koje nema povratka, zato zaboravite da ćete probleme rješavati – povlačenjem. U ovoj svemirskoj igri, nema povlačenja.

Otvorite oči.

Pogledajte oko sebe, osjetite…pitajte se, zašto - Ja? Zašto sam baš ja u ovom trenutku, na ovome mjestu, u ovoj situaciji – ovdje. I…tko je taj – Ja? Tko je – Ja, koje neprestano govori unutar vaše glave. A tko je onda – Ja, koje sve te govore sluša? Toliko pitanja, a tako malo vremena. Ključno u trenutcima koji dolaze, bit će vaša svijest o tome – Tko sam Ja?

Otvorite oči, pogledajte.

Zrak koji udišete nije više onaj stari. Zagađivanje i trovanje ljudi iz zraka, iz zemlje, iz vode, iz hrane, iz medija, iz religija, iz politike, iz škola, iz filmova… Ne zaboravite. Najgori zatvor za čovjeka, je onaj, u kojem se rešetke ne vide. Privid slobode. Privid posjedovanja kontrole. Privid – ljubavi.

Odlučite.

Svojim malim odlukama danas, stvorit ćete velike promjene sutra. Jer, mi nismo dobili ovu planetu u nasljedstvo od naših roditelja, dobili smo ju na čuvanje za svoje potomke. Zemlja se pobunila. Ravnoteža je poremećena. Previše se uzima, premalo se daje. Sada će Zemlja početi uzimati. Svi ste svjedoci velikih promjena koje se događaju, tornada, potresi, vulkani, tsunamiji i još puno nepogoda koje se sve učestalije javljaju na Zemlji. Ratovi kulminiraju, ljudska pohlepa potire čitave narode, sije bolest i smrt.

Razmislite.

Zadnjih nekoliko mjeseci u Americi je ustanovljeno da čitavi rojevi pčela, jednostavno nestaju. Pčele. Tko još razmišlja o pčelama? Einstein je jednom rekao: "If the bee disappeared off the surface of the globe, then man would only have four years of life left.". To je ono što se trenutno događa. Vrijeme je za akciju. Vrijeme je buđenje. Vrijeme je – preuzeti kontrolu. Počnite postavljati pitanja, razgovarajte, izmjenjujte informacije. Budite istraživači u svijetu izvan mainstream-a, izvan javnih glasila, postoji čitav splet informacija koje čekaju da vam bude otkrivene, posegnite za – odgovorima.
Jah

- 19:16 - Komentari (3) - Isprintaj - #

srijeda, 08.03.2006.

20/06/2006

Zvijezdani show

- 11:11 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 05.11.2005.

Čovjek - planet u svemiru

Dolaženje i odlaženje - umiranje i postajanje

Sve dok čovjek živi u zakonu sjetve i žetve on je jedan obilježeni a time i jedan programirani. On se može usporediti s kompjutorom koji je u sebi pohranio sve ono što je iz njega izašlo i izlazi, jer to je ušlo i ulazi opet u njega. Budući da je svatko crtež svog čuvstvovanja, mišljenja, htijenja i činjenja, i kromosomi čovjeka, nasljedne osobine, odgovarajuće su obilježeni. Taj biljeg je fizičko nasljedstvo čovjeka koje leži u njegovim genima. Svaki se čovjek nalazi u svojim genima i u kozmosu. Svaki od nas je dakle svoj vlastiti spremnik i svoj vlastiti crtež a time i nacrtani.

Možemo biti sigurni: Bog, vječni zakon, Njegovo veliko kozmičko knjigovodstvo, moćni kozmički kompjutor, je točno i pravedno. Ništa se ne gubi; sve je registrirano. Svaki čovjek i svaka duša mogu se usporediti i s planetom. Oboje se kreću svojim putanjama, kako čovjek tako i duša, prema bitnim obilježjima i osobinama. Zakon gravitacije - u materijalnome: privlačenje masa - u Duhu Božjem glasi: isto privlači isto. Pomoću ovoga duhovnog zakona komunikacije, čovjek, utjelovljena duša, planet, kreće se svojom odgovarajućom putanjom.

Prilikom smrti tijela duša napušta svoj omotač, fizičko tijelo. Ovaj tok umiranja i raspadanja fizičkoga tijela može se usporediti s onim zviježđima koja dogorijevaju i dospijevaju u vrtlog takozvanih crnih rupa. Ove se pojavljuju sve češće u svemiru jer sve više zvijezda dogorijeva. Te crne rupe su grobovi u svemiru gdje se dogorjele zvijezde preobražavaju. One ili opet postaju materija ili bivaju dovedene u više agregatno stanje.

Ako govorimo o materiji tada moramo biti svjesni da ona nema vječni život. Duhovno tijelo naprotiv - u zasjenjenom stanju: duša – posjeduje vječni život. Duhovno tijelo, duša dakle, ne može dogorjeti niti se raspasti - također niti duhovna supstancija u unutrašnjosti materijalnoga zviježđa, koju možemo nazvati njegovom dušom. Samo gustoća materije dogorijeva i raspada se. Ona biva preobražena u grobovima svemira. Isto tako se ljudsko tijelo preobražava u elemente od kojih je bilo stvoreno. Drugačije duša; ona kreće na putovanje ili u viša područja života ili ostaje u kotaču ponovnog utjelovljenja, u mijeni uvlačenja i izvlačenja iz tijela, sve dok ne odloži u većoj mjeri svoja opterećenja, svoje grijehe. Ovo dolaženje i odlaženje zbiva se tako dugo dok ponovno utjelovljenje ne bude više bilo moguće.

Recimo to još jednom: Prepoznajemo razvojni put duše i planeta. Planeti umiru i bivaju privučeni od grobova u svemiru, od crnih rupa. Iz njih se ili rađaju nova zviježđa ili se masa dovodi u viša agregatna stanja i sasvim postupno daljnjim profinjenjem postiže asimilaciju u svemirski kompjutor, visoki zakon savršenoga života, vječni bitak.

Duša ima mogućnost postići asimilaciju u vječni bitak tako što odlaže svoje grešno, dakle svoja opterećenja, u područjima čišćenja. Ali ona može i ići ponovno u utjelovljenje, dakle postati opet novi planet u zemaljskoj odjeći, čovjek koji se na Zemlji ponovno kreće svojom putanjom.

U cijelome materijalnom makrokozmosu postoji jedan te isti princip: pojavljivanje i ponovno odstupanje. To je dolaženje i odlaženje, to su promjene preko različitih agregatnih stanja. Ovo kozmičko zbivanje traje tako dugo dok se raspon ostvarenja i ispunjenja ne primakne kraju. Zračenjem kauzalnoga kompjutora duša se dovodi do odluke: ili inkarnacija - dok još postoji mogućnost za utjelovljenje – ili otplaćivanje u podrućju duša.

Duši u mjestima čišćenja i duši u čovjeku prilazi samo ono što je ona unijela u kauzalni kompjutor u jednoj ranijoj egzistenciji u fizičkom tijelu. Ide li duša iznova u inkarnaciju, tada se stvara, kao što je već opisano, opet novo zemaljsko tijelo. Na isti način kao što se razvija embrion u tijelu majke unosi se i registracija toga nastajućeg tijela u materijalni kompjutorski sistem.

Ako mnoge duše idu u utjelovljenje, tada je moguće da se iz crnih rupa rode opet nova materijalna zviježđa - kompjutorski elementi za registriranje mnogih začetih ljudskih tijela. Kad se u tijelima majki stvaraju embrioni tada i iz crnih rupa nastaju planeti spremnici koji izlaze iz supernova. Odgovarajuće svojim pohranama oni se tad kreću svojim putanjama u materijalnome kozmosu. Njihov pohranjeni potencijal odgovara potencijalu zračenja mnogih ljudskih tijela koja su bila rođena i u koja se utjelovila odgovarajuća duša s istim ili sličnim osobinama, kao što ih sadrže geni fizičkoga tijela. Carstva prirode sa svojim vrstama biljaka i životinja podliježu istom principu kao ljudi - umiranje i nastajanje. I predočimo si to ponovno: Svi događaji, kako oni čovjeka i duše tako i prirodnih i mineralnih carstava, registriraju se u kozmosu.

Dogodi li se veliko izumiranje životinja i biljaka, tad je moguće da planeti ponovno dogore i da budu privučeni od skupnih grobova, crnih rupa. Isto vrijedi za promjene mineralnih carstava. Svakom promjenom i svakim procesom umiranja, isto tako i postupnim raspadanjem fizičkoga tijela životinja i biljaka, upravlja kompjutorski sistem.

Svijet zvijezda nije dakle samo Božje knjigovodstvo za svjetove pada, nego i Božje oko; jer zviježđa precizno prate svaki pojedini tok u materiji. Spaljuje li se mrtvo tijelo - to vrijedi i za životinje i biljke - tada i ti procesi teku odgovarajuće u materijalnome kozmosu a i u kozmosu razina čišćenja. To što preostane, zrači, to znači, odašilje i prima istodobno. Zbog toga, to što preostane - primjerice pepeo i njegovo daljnje raspadanje kao i sve što se postupno raspada na zemlji i u njoj - povezano je s materijalnim kozmosom.

Oko svemira - planeti svjetova pada – promatra i registrira i najmanji pokret u Zemlji i na njoj a također i u područjima duša. Kad izumiru mnoge životinjske i biljne vrste, čiji duhovni potencijal se neće više manifestirati na Zemlji kao životinja ili biljka, tada i zračeći potencijal onih zviježđa u kojima su bile pohranjene ove životinjske i biljne vrste i koja su bila prihvaćena od crnih rupa, postiže sukcesivnu asimilaciju u vječni bitak.

Ponavljam: U kozmosu se registrira svaka promjena a to što je registrirano ima opet odgovarajuće povratno zračenje. Na taj način sve je jedno s drugim u komunikaciji. Svaki kamen koji je čovjek zdrobio, samljeo ili odnio na ruga mjesta da bi našao odgovarajuću upotrebu,sva ta kretanja i postupci registriraju se u materijalnome makrokozmosu.

Principom odašiljanja i primanja, registriranjem povratnim zračenjem, zajamčena je apsolutna komunikacija a time i apsolutno knjigovodstvo. Tu moćnu gravitacijsku, ujedno i komunikacijsku mrežu, mi ljudi možemo shvatiti samo djelomično.


- 23:42 - Komentari (2) - Isprintaj - #

subota, 06.08.2005.

Vi ste na Zemlji da biste postali božanski


Vi ste dakle na Zemlji da biste postali božanski. Svaki od vas nalazi se u životnoj školi Zemlja da bi učio spoznati sebe i očistiti grešno tako da se ono izbriše u duši i u kompjutorskom sistemu razina čišćenja. Time se u duši negativna energija pretvara u pozitivnu - duša i čovjek grade ponovno komunikaciju s jezgrom bitnosti duše, s vječnim bitkom. Nakon fizičke smrti može se tad očišćena duša vratiti u vječnu domovinu odakle je izašla kao biće svjetla.

Put u vječni bitak odvija se zakonitim tokovima. Svaka duša i svaki čovjek posjeduje slobodnu volju. Prema slobodnoj odluci da se i nadalje opterećuje ili da se čisti od griješnog, duša ili ide uvijek iznova u razine čišćenja i u sljedeća utjelovljenja, ili se vraća natrag u vječnu domovinu.

Vječni, Bog, preko Mojsija dao je ljudima Deset zapovijedi. Isus iz Nazareta poučavao vas je Govor na Gori. Deset zapovijedi i Govor na Gori su zakonitosti vječnoga makrokozmosa, odlomci iz vječnoga zakona. Ova životna pravila vrijede za ljude svih vjerskih pravaca. Ona su nam dana da ih primjenjujemo u svakodnevnom životu kako bi naša duša ponovno pronašla svoju božansku baštinu i vratila se svome polazištu.

Jedino na tome putu ostvarenja i ispunjenja Božjih zapovijedi duša postaje svjetlija, čovjek sretniji, zdraviji i mudar. Put povratka i naseljavanja u izvor istinskoga bitka djeluje da duša i čovjek pronađu istinu i da čovjek postane istinoljubiv.

To treba biti cilj svake duše i svakoga čovjeka.Jah

- 18:29 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 03.08.2005.

Ništa se ne gubi


Ovo pregolemo knjigovodstvo Božje je pravednost Vječnoga. Ništa se ne gubi - sve je popisano. Svaka trun prašine, svako zrno pijeska, svaki atom, svaki osjećaj i svaka naklonost, svaki dašak vjetra i svaka zraka sunca, svaka zraka mjeseca i svaka zraka zviježđa, svaki spermij i svako jajašce, svaka stanica ljudskoga tijela je registrirana.

Svaki spermij, koji kod sjedinjenja muškarca i žene traži put do jajašca i potiče diobu stanica, već je vođen od materijalnog kozmosa; njegov put biva odmah zabilježen. Nastane li tada fizičko tijelo, ono se registrira u materijalnome kozmosu od prve diobe stanica. Proces rasta biva vođen od kozmosa a istovremeno, vibracija i svaki pokret nastajućeg tijela u utrobi majke, ponovno građen u svemiru. Makrokozmosi pada registriraju umiranje i nastajanje svakoga čovjeka, svake biljke i svake životinje i prate kako umiranje tako i nastajanje.

Svaka generacija ima druga životna pravila i druge oblike života, i u ophođenju s ljudima i carstvima prirode; oni su u svim podrobnostima zabilježeni i obuhvaćeni. Medicinska, privredna i znanstvena saznanja jednog naroda i što on čini iz toga, svako čuvstvo, svaki osjećaj, svaka riječ i svaki postupak - makrokozmosi pada registriraju sve.

Moćni kompjutorski sistem pohranjuje svako saznanje koje se prvo prihvaća kao genijalno a zatim opet odbacuje kao iluzija. On snima i briše i dodjeljuje uzroke onim ljudima koji su svojim medicinskim, znanstvenim ili gospodarskim metodama su manipulirali ljudima ili prirodom, dakle stvorili uzroke.

Svaki životni oblik - bila to i najmanja mikroba koja se sasvim postupno izgrađuje i stupa u akciju - registrirana je u svim kretnjama svoga života od materijalnoga kozmosa i praćena od vječnoga bitka. Materijalni makrokozmos opaža svaki proces raspadanja i prema agregatnom stanju koje je nastupilo, pohranjuje. Materijalni makrokozmos kontrolira sve procese raspadanja u Zemlji i na njoj, u vodi i u zraku - bili to i najmanji životni oblici koji se ne mogu opaziti fizičkim očima - u svim njihovim stadijima i registrira u svakoj odgovarajućoj poziciji.Jah

- 23:41 - Komentari (0) - Isprintaj - #

utorak, 02.08.2005.

Kompjutorski sistem područja pada registrira precizno sve tokove na Zemlji i u područjima duša


Ono što se svakoga trenutka izvršava u Zemlji i na njoj, što se razgrađuje i izgrađuje, kao i svaki pokret i uzbuđenje duše i čovjeka - isto tako u finotvarnome i u grubotvarnome carstava prirode - registrira se u zviježđima. Tok mnogih detalja koji su često samo najfinije nijanse promjena, koje mi ljudi uopće ne zapažamo niti možemo shvatiti biva zabilježen u kozmosu.

Promijeni li se, primjerice, intenzivnim sunčevim zračenjem koža čovjeka, tada se mijenja i vibracija stanica i ne kao zadnje, atomska vibracija tijela. Ova najfinija odstupanja bivaju odmah obuhvaćena kompjutorskim sistemom svemira – ili kompjutorskim sistemom razina čišćenja ili kompjutorskim sistemom materijalnoga univerzuma ili obama.

Kauzalni kompjutor ne uzima u obzir samo objektivne činjenice nego i moralno-etičke, dakle unutarnje komponente. Jedan primjer: Izlaže li se jedan čovjek nesvjesno povišenom sunčevom zračenju, na primjer, na poslu ili kao dijete u igri, tada je moguće da time uvjetovana promjena kože bude registrirana samo u materijalnome kozmosu, ako ne postoji opterečujući razlog.

Ali ako čovjek prima svjesno povišeno ultraljubičasto zračenje sunca, jer primjerice, svojom tamnom puti želi izazivati ljudsko, tad će se ova promjena kože odraziti u oba makrokozmosa. Kao prvo, bit će obuhvaćene misli u zviježđima razina čišćenja, kao drugo, promjena kože u zviježđima materijalnoga kozmosa.

Svakom promjenom, makar samo u ritmu disanja mi već uspostavljamo komunikaciju s onim područjima kozmosa u kojima smo registrirani. Čovjek i kozmos tvore cjelinu; stoga je i najmanja nijansa pohranjena i postaje odmah aktivna kad se mi promijenimo. Slični tokovi održavaju se i između carstava prirode i kompjutora pada. Jaki udari vjetra, na primjer, mijenjaju mnogo toga u prirodi. Trpi li priroda štete, tad nastupaju te promjene u oba kompjutora pada. Uništavaju li se biljke i drveće tad se životna snaga povlači. Taj proces nalazi odgovarajući odjek i u božanskome bitku.Jah

- 23:40 - Komentari (0) - Isprintaj - #

nedjelja, 31.07.2005.

Put duše u inkarnaciju ide preko planetarnih konstelacija


Zbog odvajanja od Boga padom, tijekom zgušnjavanja, postanka čovjeka, nastalo je utjelovljenje duše, inkarnacija. Ako čisto duhovno biće koje živi u vječnome bitku, u božanskome makrokozmosu, Kraljevstvu Božjem, ide u gustoću u inkarnaciju, tada ono prelazi makrokozmos razina čišćenja i materijalni makrokozmos da bi potom, na Zemlji postalo čovjekom.

Ovi putevi prema inkarnaciji duhovnim bićima koja se inkarniraju, su putevi spoznaje. Spoznajama o tome što se izvršava u razinama čišćenja i kako reagiraju oba kozmosa, finiji kozmos i grublji kozmos, duhovno biće koje se inkarnira prekriva svoju božanstvenost. Ovi njegovi spoznajni koraci pohranjeni su u razinama čišćenja i u materijalnome kozmosu. To je prvi magnetizam, i to su prve komunikacije s kojima inkarnirano biće nakon toga stupa u vezu.

Za čisto biće vrijedi isto što i za opterećenu dušu koja ide u utjelovljenje iz razina čišćenja: Znanje o vlastitome porijeklu i razlog utjelovljenja je prekriven. Odakle duhovno biće ili opterećena duša dolaze, što se tamo događalo, tijekom zemaljskoga života ostaje prikriveno. Čisto duhovno biće koje dolazi s Neba i postaje čovjekom, sobom nosi božanski nalog za Zemlju. Opterećena duša koja iz razina čišćenja ide u inkarnaciju, sobom donosi svoje još neokajane uzroke, koje onda u zemaljskome opstanku treba očistiti.

Svejedno da li se duhovno biće ili se opterećena duša spušta u zemaljski život, oboje bivaju, prema svome unesenom potencijalu koji je ujedno komunikacijski potencijal, preko planetarne konstelacije razina čišćenja i preko planetarne konstelacije materijalnoga kozmosa, dovedeni na Zemlju. Obje konstelacije su u velikoj mjeri identične, dakle preko komunikacije usklađene jedna s drugom. Konstelacije ujedno komunikacije su putevi privlačenja kojima duhovna bića ili opterećene duše idu u utjelovljenje.Jah

- 14:28 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 27.07.2005.

Odašiljanje i primanje


Gigantska komunikacijska mreža,
moćan kompjutorski sistem


Bog, sve prožimajući vječni zakon, je sve u
svemu, zračeća, vječna, održavajuća i davajuća
snaga u svakom elementu materije i razina
čišćenja. Čovjek, a i duša mogu samo onoliko
zračiti koliko odgovara njihovom stanju svijesti.

Materijalni spremnički sistem usko je
povezan sa spremnikom razina čišćenja. Oba
sistema registriraju uzroke ljudi. Ono što duša i
čovjek odašilju, dakle ono što iz njih izlazi, kao
čuvstva, osjećaji, misli, riječi, postupci, kao
želje, strasti, žudnje i čežnje - također i nekada
šnji neokajani događaji čak inkarnacijama
unatrag - to ponovno primaju duša i čovjek.
Zračenjem odašiljački potencijal svake duše i
svakoga čovjeka iz kompjutorskoga sistema
oba makrokozmosa ponovno se vraća čovjeku i
duši. Oni primaju.

Dok su duša i čovjek opterećeni, oni su dakle
u komunikaciji s razinama čišćenja i s materijalnim
spremničkim sistemom, i taj svijet zvijezda
upravlja s njima. Ako je duša očišćena tada je u
komunikaciji s vječnim bitkom. Unatoč tomu,
njen zemaljski omotač, čovjek, povezan je s
materijalnim spremničkim sistemom, budući
da su tamo registrirani svi stupnjevi vibracija
materijalnih elemenata tijela.

Isto tako vječni makrokozmos nosi finotvarno
od različitih stanja svijesti životnih oblika
carstava prirode - koji su opet različiti stupnjevi
vibracija - kako u razinama čišćenja, u finijem
makrokozmosu, tako i u materiji, u grubome
makrokozmosu - a oba spremnička principa
vode grubotvarno - npr. materijalni omotač.

Tko se uživi u ove iskaze, sluti gigantski i
detaljni arhiv Božji za svakoga i za sve što se
nalazi izvan vječnoga bitka, Kraljevstva Božjeg.
Kroz oka ove gigantske komunikacijske
mreže - razina čišćenja i materijalnoga univerzuma
ne može se provući niti duša niti čovjek.
Da bi ušli u čisti makrokozmos, u vječno
Kraljevstvo Božje, čovjek i duša moraju
ponovno postići čistoću. Ono što je pospremljeno
u zviježđima područja pada mora biti izbrisano.

Čitava beskonačnost je dakle moćan kompjutorski
sistem. Čisti makrokozmos, Kraljevstvo
Božje, i sve pozitivne snage u negativnome
nazivam s v e m i r s k i m kompjutorom.
Krhotine božanskog makrokozmosa,
razine čišćenja i materijalni univerzum, negativno
što je došlo do izražaja, obilježavam kao
kauzalni ili kompjutor pada .

Mi smo dakle registrirani - svaki pojedini od
nas. Sve dok su naše duše opterećene, u komunikaciji
smo sa svojim opterećenjima - s oba
otkrhnuta makrokozmosa, sa svojim vlastitim
odaslanim potencijalom koji je tamo pohranjen.
U svezi s ovim možemo bolje razumjeti i izjavu

Što siješ, to ćeš i žeti. To je princip: Što odašilješ,
to primaš.

Bog je sve u svemu. Bog, sveukupni princip,
bitak, vječni zakon, nalazi se u svakoj duši a
time i u svakome čovjeku; jer svaki čovjek posjeduje
dušu. Neopteretiva jezgra bitnosti u duši
je Bog, vječni zakon, sveukupnost. On je prasnaga
koja nosi i hrani sav bitak.

Prasnaga se sastoji od sedam osnovnih snaga
beskonačnosti. Bog, vječni princip, je u
svakome elementu beskonačnosti kao savršena
snaga. Prema stupnju svijesti, savrąenstvo, jezgra
bitnosti, zrači jednu ili nekoliko osnovnih
snaga kao evolucijske fasete.

Bog je dakle nedjeljiv i stoga je nepodijeljen u
svemu - i u svemu cjelina. Zato je posvuda Bog.
U svakome sastavnom elementu materije je
Bog. U svakome toku, u svakome događaju Bog
je kretanje, život. Energetski izvor duše i čovjeka,
jezgra bitnosti, Bog, neopteretivi bitak, i sve
pozitivne snage u svim elementima, preko jezgre
bitnosti su u stalnoj komunikaciji s čistim
makrokozmosom, vječnim zakonom. Budući
da su svi registrirani i da je sve registrirano tako
je i sve komunikacija - po principu odašiljanja i
primanja.Jah

- 18:32 - Komentari (0) - Isprintaj - #

nedjelja, 24.07.2005.

Oba padom uvjetovana makrokozmosa


Planeti-spremnici ljudi i duša

Iz Stvaranja Božjeg, svesnage, vječno struje
čeg zakona, nastala su čista duhovna bića i
duhovna carstva prirode. Tijela duhovnih bića
su komprimirani vječni zakon i time mikro
kozmos u božanskome vječnom makrokozmosu.
Duhovna carstva prirode - minerali, biljke,
životinje i prirodna bića - su razvojni oblici,
poput elementarnih oblika s različitim stupnjem
svijesti. Oni su duhovni oblici života zagrabljeni
i stvoreni od tekućega vječnog zakona
Boga, i pripadaju vječnome duhovnom, finotvarnom
makrokozmosu.

Zviježđa razina čišćenja, kojima pripada
materijalni univerzum, samo su djelomični
aspekti čistoga vječnog makrokozmosa, Kraljevstva
Božjeg. Planeti razina čišćenja, na kojima
žive bestjelesne duše, u svojoj strukturi su
finije od planeta materijalnoga univerzuma.
Oba mikrokozmosa pada, razine čišćenja i
materijalni univerzum, prilagođavaju se u svojoj
strukturi prema dušama i ljudima po principu
odašiljanja i primanja. Što dakle čovjek
odašilje to primaju odgovarajući planeti. Stoga
su oni planeti-spremnici dugovanja i potraživanja
svake duše i svakoga čovjeka. Dugovanje
je krivica, ono što je pospremljeno u planetima.
Potraživanje je razrješenje krivice u zvijezdama
- spremnicima i pretvorba te negativne energije
u pozitivnu energiju u duši.

Makrokozmos, kojega tvore planeti razina
čišćenja, svojim stupnjem vibracije odgovara
opterećenjima onih duša koje žive u razinama
čišćenja, da bi otplatile ono grešno što su si kao
ljudi nametnule. Svaka duša sa svojim opterećenjima
je mikrokozmos u makrokozmosu razina čišćenja.

Materijalni makrokozmos s materijalnim zviježđima
registrira sve događaje materije.Fizičko tijelo
je na taj način mikrokozmos u
materijalnom makrokozmosu, materijalnom
univerzumu, kojemu pripadaju i prirodna
carstva materije. Sveobuhvatno Božje knjigovodstvo
registrira i posprema u područja pada
svaki sastavni element materije. Svaka stanica
ljudskoga tijela, ukupni procesi u staničnoj
strukturi i u svakome sastavnom elementu
materije sastoje se od različitih stupnjeva vibracija,
koje se raščlanjuju i odgovarajuće svojoj
frekvenciji ulaze u akumulaciju razina čišćenja i
u spremnike materijalnoga univerzuma. To se
izvršava onda kada ovi procesi već titraju u svijesti
i podsvijesti čovjeka i time su registrirani i
u duši.

Duše i ljudi, po principu odašiljanja i primanja,
ne mogu dostići čisti duhovni makrokozmos,
Kraljevstvo Božje, tako dugo dok su
opterećeni teškim grijesima. Duhovni makrokozmos,
Kraljevstvo Božje, vječni zakon, naprotiv,
prožima sve dijelove koji su otpali od njega,
ukupne sastavne elemente oba makrokozmosa
pada.

To se sve može nazvati apsolutnim arhivom.
Svijet zvijezda je ogroman kompjutor koji reagira
na svaki događaj - makar bio i tako neznatan.
Ne gubi se dakle ni jota, jer sve je energija
koja ostaje očuvana u svom stupnju vibracije, u
snazi ili obliku ili strukturi. Svaki događaj na
ovoj Zemlji, svaka misao jednog čovjeka, svaki
osjećaj, svaki postupak, sve želje, čežnje, strasti,
bivaju snimljeni od ova dva makrokozmosa -
razina čišćenja i materije.Jah

- 23:30 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Zajedništvo


Tek kad čovjek nauči
pripadati sebi -
onome, što je on vječno -
tek tada će moći
istinski prepoznati svoga bližnjeg
i njemu pripadati.
Samo na ovaj način
postoji zajedništvo.Jah

- 23:16 - Komentari (0) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se