Rgl gnoja


Lovec v klne vode

19.08.2007., nedjelja

NK Na Klub

Engleska j zibka nogometa, i zto m n zaudilo dok sem ovo preital: my football club.

Saki d 35 funti i ima dl v klubu kojega buju kupili. V su skupili 1.375.000 funti i sad si gruntaju kojega kluba buju kupili. Nmreju kupiti Arsenla, Liverpool ili Manchester Utd, ampak neki mjni klub bi mogli.

Kaj velit jl' bi s pri nmi to moglo napraviti? Da nas pr iladi d po 400 kn i da kupimu neki klub v trjte lige? I da si budemu dioniari i da s glasa za ono kaj s bu napravilo? Pri nmi, de si oeju biti gazd, bi to malo t ilo, a morti i bi...Sam kaj na zkon o sportu sigurno ne regulra takv stvri.

A ni, unda bum otiel na MyFootballClub i tam kupil jn dl. :-)

:: 08:33 :: Komentari (0) :: Isprintaj :: #

16.08.2007., etvrtak

Polanec j jjnec

Bila j neki dn slika v novinami, Polanec id prk trga Svtoga Marka i pi kak j sad on tam gazda. A j sem si mislil kak j on zto ostal da s malo ij Bnske dvorov prij neg kaj ga Sanader rtvuj kak jjnca za bli izborni rezultt.

:: 19:12 :: Komentari (5) :: Isprintaj :: #

Zubrani

Z grup hr.sci.astronomija (skrati.net/zubrani)

(zubrani = izabrani, astronauti, op. E.F.)

ZUBRANI

v nebe sam gledel
tel sam gore iti
na talskem pragu sam sedel:
"E da me nee ve gore hiti!"

vse se inile tak blizu
dost bi bile same male skuiti
al napravil sam si jenu analizu
pak mrti je bolje gemit si spiti

ue su letele po dvuriu
punureli su si purani
bile je preve posla na strniu
ma, v nebe nek letiju teri su zubrani

(by una)


:: 08:15 :: Komentari (1) :: Isprintaj :: #

15.08.2007., srijeda

Z Bremena

Nsem bil v Bremenu veres. Pk bil sem tam blizu prije puno lta, i jo malo vi na sever. A tekmu sem gldel na televizoru. Onak, na preskkajn.

Dobro su i odigrali. Da jo imaju nekoga dobroga v napadu i jo nekoga dobroga v obrane, de jem bi bil kraj? :-)

Balaban. J dl j gol. Sam kaj j on kak su i metki v ratu. Veliju da trba spucati fajn metkov (morti i pr milijna) da bi se vubil jn ovek. Tak i Boko mra premaiti pr put da bi jenoga zabil. A kad nmaju blega unda j i on dober.

Manduki. Taj j sav nekakvi prplaeni. Ko da su ga v 5 osnovn deli da igra v reprezentciju kl v tre igraju veliki deki z 8. rda.

Luka j dober, sam ga nsmeju tuliko faliti da s nbu pokvril.

Ivankovi. D j videl rezultt uvati, a jo n ni pl utakmic zavrilo.

Jedini j problem kaj Werder nbu dv put tak slabo igral.

:: 22:39 :: Komentari (2) :: Isprintaj :: #

14.08.2007., utorak

Rgl gnoja broj dv

jn rogl: Vesna kare Obolt za iu

Vesna kare Obolt kupila kuu za 810.000 kuna u Plesu
Vesna j kupila iu na Plsu. Tak da je vi nmreju ri kak j v Gorice sam po politike sile. Vesna s v Goricu "doslila" ba dok su izbori bili i to j bil nzin politiki lf za spavajn. I sad j Vesna kupila iu. Ba je i n neka ia. A veliju da i v Samoboru ima nejakvu kaj skoro da s bu zruila. Kaj Vesna pti na zruan starin? I veliju da j Vesna posle rkla kak j ona v Goricu uloila 800.000 kuna, i unda j kakti pitala a kuliko j uker vuloil?! Znt kaj mne zgledi? Da Vesna n kupila iu, ona kupuj politiku vjerodostojnost, kupuj potjn prij nek kaj izbori krneju.

jn rogl: Vesna kare Obolt za vuigajn

DC upozorava: preko palea do graevinskog zemljita
J, lpo j kaj DC upozorva, sam kaj mne zgledi kak j tu Vesna malo posudila miljn jenoga svojga koleg, Drageca Lesara, kaj j v jenm komentru na blogu Pollitika.com prvi spomnul to na kaj sad DC upozorva. A kak Vesnica ita blogov, nbi s zaudil da j posudila to miljn, a unda zbila de j to pritala. I sad to prodva pod svoj.

dvoj rogl: Ivan imi za nacionaln interes

imi: titio sam nacionalne interese
Zalufala s KIM afera i kad tam, veli taj Ivan imi, ija firma clo leto ni za jnu kravu nmr zaroditi, kak j on titil nacionaln interes. Skoro j taj KIM kupila neakva Miloevieva firma. Valda Miloevi v grobu ima laptop i X-Mobile krticu pak tak vodi financij. To j tak navk, m vi nznaju kam bi, unda ti grji struktura zvleju adut. Trba njprij zvli avet, komunistiku ili tniku, i unda ri kak s to sv dla za Rvacku i kak avet trba potui. Njvi grji su s delali v im Boga. imi i si pajdi, kak si j i on sm, dlaju grj v im Rvack i valda to radi toga n grj? Tak s adeze bori protif kritiarof. Kak i oni kaj protif vampirof zvleju kri i bli luk, tak i oni protif sakoga kritiara zvleju Rvacku. Rvacka j opravdjn za s. I si kaj su protif te pajdof su protif Rvack. A mne zgledi da su njbol protif Rvack zapraf ti pajdi kaj driju ruku na novaniku da jem ga stranaki koleg nbi krali.

troj rogl: Anto api za ruejn magisterija

api: Mesi je svojom izjavom naruio temelje demokratskog sustava
A kaj j to Mesi rkel da j zruil temel? Rkel j da za lnoga ministra nma mesta v nve Vlde. I istinu j povedal. J nznam kak takof ovek mor biti na lu pravak strank. Valda zto kaj v ute stranke vi pravov niti n. Rkel j api da prcednik nbi trebal pripovedati d j za Vldu, a d n. Kakti to odluuju biri. J, j s i bojim te birof kaj nznaju zebrati prv lud. api n sam magisterija kral, on j i clu stranku kral, a v tm mu j adeze pomogel. I unda on ima kaj za govoriti. V svake normalne drave za takvoga vi nbi bilo mesta v politike, a kam da bi pucal na mesto vu Vlde. e api zbilam djd na vlst unda si oni kaj imaju prv diplom mraju pobei z drav da jem Anto nbi ponitil nijov prv diplom i napravil da su vrdn sam onakv kakva j ngva.


:: 22:15 :: Komentari (0) :: Isprintaj :: #

08.08.2007., srijeda

Rogl gnoja broj jn

jn rogl: Ivo Sanader
Sanader: Za HFP osnovana radna skupina, no sve se malo oduljilo.
Premijer Ivo Sanader danas je u Splitu, odgovarajui na novinarsko pitanje o budunosti Hrvatskog fonda za privatizaciju, s obzirom na to da je 15. srpnja bio rok za njegov preustroj, premijer je odgovorio da je osnovana radna skupina, ali kako neke institucije nisu dale svoje predstavnike u nju, sve se malo oduljilo.

J, pa kaj nsu rkli da buju ukinuli faj HFP? Ni mi n udno kaj s j to malo oduljilo. Vidimu mi zkaj j to oduljn, krd s kak i navek, i dal nejakv zmilen firm z kaktusom i fikusom kupuju poduza tak da ta poduza sma sb otplaivaju. Kriminal u HFP-u ide dalje! Vidimu mi kak s to oduli, opet bu nekomu pinka v p doltela. Opet bu nva vura na ruke. A morti s bu i rmen njne malo odulil...

dvoj rogl: Hrvoje ui
24vur
'Juer ih je poginulo 11, a ovo je samo jedan vie

To j rkel Hrvoje ui posle kaj j z avutom deklu vubil. J, za statistiku j taj broj jn vi mejn, ampak za deklu kaj j poginula taj nzin ivot j bil cli svt. A i drugemi oko nj j dober komd ivota odrezal. Kaj mislet da djdemu Hrvoju i velimu kak su doli svemirci i kak buju napravili da su svi buju siti i srtni, sam jenoga mramu rtvovati. I ba j na njga rd doel. I nk s ne sekra, kaj j taj jn, ngov ivot, naspram 6 milijrdi ivota. Ziher sem da bi rkel: a zkaj j?

troj rogl: Borivoj Radi
24vur
Borivoj Radi, odvjetnik mladog uia:
Hrvoje je stvarno pogoen pogibijom Ruice Pavi iako, osim alkohola, nije napravio direktni teki propust. Nije, recimo, proao kroz crveno. Tu je jedino alkohol. No da nije bilo tog rasvjetnog stupa, ni posljedice ne bi bile takve.

Idijot. A kaj da mu drugo ovek veli. Pa kaj n tki propust voziti 200kn/h tam de j ogranijn 50? I sad je stup krif? Pak da n Hrvoja bilo n bi ope posledici bilo. Jedino j alkohol propust? Zn Borivoj zakaj tak veli, zn kak j v nae kulture fajn raireno miljn kak n grej piti, pak valda rauna da buju ludi rkli kak unda ni to n propust. m sem preital to da nije bilo tog rasvjetnog supta j sem s setil stroga vica...

Sedel fakin v trajvanu, a dojnega stl dedek i tu i tam bi lupil z svojum invalidskum batinum po podu. Fakinu, tri s n tel zdii dedeku, v j bilo dosti i veli on:

- Dedek, da st si deli gumicu na tu batinu nbi s tak jko ulo kak lupat.
- E deec drgi, da j tvj japa del gumicu, j bi tu denes sedel na stolcu i nbi lupal z batinum, lovil ga j dedek na volej.

Tak j i v ovm sluaju. Fuka stup, da j japa tajkun v prvo vrm imal gumicu tam de trba, nbi bilo posledic, a i stup bi ostal itaf.

:: 06:51 :: Komentari (2) :: Isprintaj :: #

07.08.2007., utorak

Zkaj tak?

Jo sem si nekaj zetudral. J piem ovo na svojm kajkavskem, kajkavskem svojga kraja, neki drugi kajkavec z drugoga kraja govori skrz drugej, a kajkavski kaj sem ga ital v knigami i novinami j opet sv fl, unda bum v ovakvemi zkaj tak kropecima na blogeku prbal sokriti i ri zkaj tak govorim.

Kak piem ovoga blogeka na kajkavskem tak vidim kuliko sem zapraf toga kajkavskoga zgubil. Negda si mram fajn potudrati da napiem r na kajkavskem kak s spda, a da to n prilagoeni izraz tokavskog jezika.

Dl sem si pokru da s z tm svojm kajkavskm imam vi baviti. Imam mli ts knigi doma za preitati, imam jnu zanimlivu skenranu knjigu koju mram obdelati i unda vam ju bum dl da si ju si zemet. Budem s premestil v nvu virtualnu iu, a unda bum pozval s on kaj s z istem poslom bv da ju skupa vrdimu. Tu posebno raunam na naega vrdnoga gospona Ludvia. O tomu smu vam bum povedal v prvi as...

A do unda bum tu i tam napisal blogek zakj tak govorim.

'bem ti vuru, kuliko toga sem sbe i vmi denes obal, njt m na kria razvli e ne stignem s to napraviti. ;-)

:: 19:22 :: Komentari (0) :: Isprintaj :: #

Gnjina, rogl gnoja, a morti i lopata

Kak itam novin i tu i tam gledim kaj s okolo v svtu dogodi, tak puno put pritam takv bdast da bi na one, kaj nekaj takvoga zblujeju, njraji rogl gnoja itil. A morti bi s bol bilo z lopatum naititi, morti bi bilo saftnej.

I tak sem s dogovoril sm ze sobum da bum tu i tam pisal gnj v glvu blogek v kojem s bum z virtualnem gnojom naitil na bedk. tudral sem da bi to bil top 3 sake 7 dni, ampak negda j bedkov tuliko da bi mi broj tri bil prevuski, a negda ne itam novin, ne gledim televiziju i njdem na Interneta, pak bi morti v top 3 navlkel i on kaj nsu zasluili da budeju v tak bedaste pajdaije.

Njprij sem mislil da bi s to zvlo gnjina, a onda sem tuderal da bi rogl gnoja bile bl, pak sem unda v zebral Z gnjem v glvu, a unda sem s pak na rogl gnoja vrnul zto kaj na rogl more nekoga nabosti.

I tak unda, veres bum itil prv rogl gnoja, moret posle tekm dosurfati sim, popiti virtualni kropec i gledeti koga buju pogodile.

:: 16:59 :: Komentari (2) :: Isprintaj :: #

KAJ

Kak zvon je KAJ grmelo,
Kak kres je KAJ plamtelo,
Kak jogenj, kak harfa, vekomaj...

Miroslav Krlea

:: 09:59 :: Komentari (2) :: Isprintaj :: #

01.08.2007., srijeda

Doivotna

J to stlno govorim sam kaj mn nigdo ne slua. To sem prvi put rkel unda dok j onaj fikl vozil v krivem prafcu i vubil oveka. Z avutom. Denes j opet jn divlk ubil jnu deklu, a nzin deko j jdva ostal if. A kaj j to govorim?

J velim to da oni kaj pijani voze i naprav takvu nsreu de ima mrtve da bi jem doivotno trebalo zti vozaku.

"Pa n poteno da oveku doivotno zeme vozaku", veli pajd z birtij.

"A jel poteno to kaj j on nekomu zl ivot?"

Mislim da bi ludi trebali maleko vie odgovorati za ono kaj dlaju v ivotu.

Milas j negda govoril kak j mozak jftin. Kilo mozga dv mark, to bi denes bilo jn . Ni ivot n puno skupi. Pogotovo ak nst ln bogat i vugldne familij. Prejftin j taj lucki ivot.

I zto sem j da s takvemi dosudi doivotna zbrana za voejn avuta. Nmi to i tak nbu nikakvo katigovajn zto kaj ionak imaju dosti penz da si platiju voza. Sam kaj barem nbuju vi vubijali lud po ceste.

:: 21:36 :: Komentari (4) :: Isprintaj :: #

<< Prethodni mjesec | Sljedei mjesec >>

< kolovoz, 2007 >
P U S P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Piknjice i rknje
rk na slovami su nai kajkavski glasi. I to ovak:

- kak v ri jrek
- kak v ri rem
- kak v ri r
- kak v ri nvo

Renik
Ak vam nekakva re ne jasna pitajte...

balta, baltica - mala sekirica, koristili su je mesari ili tesari, kak koji
kaa - zmija
naja - tavan, dolo je od na ie - na kui
pees, po peesu - skraeno od P.S., ne Post Scriptum ve Pravilo Slube, to je poznati termin sakomu kaj je sluil vojsku v propale Jugoslavije
strmopizditi se - poniranje v stilu Japanske kamikaze sam kaj je mesto aviona v glavne uloge ovek

Blog.hr koristi kolaie za pruanje boljeg korisnikog iskustva. Postavke kolaia mogu se kontrolirati i konfigurirati u vaem web pregledniku. Vie o kolaiima moete proitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slaete se s koritenjem kolaia. Za nastavak pregleda i koritenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slaem se".Slaem se