Logo učionica http://blog.dnevnik.hr/logojezik

petak, 22.02.2008.

Naredba MAKE!

Oblik naredbe MAKE:

MAKE "var1 vrijednost

Naredbu MAKE koristima kada želimo u nekoj nepoznanici ili varijabli sačuvati određenu vrijednost.
Mogli bi to usporediti s ladicom u koju privremeno spremamo dragocjenu vrijednost.

Primjeri:

MAKE "a 1 --> neka a postane 1 a=1
MAKE "b "informatika --> neka b postane "inormatika b = "informatika

22.02.2008. u 12:03 • 3 KomentaraPrint#^

nedjelja, 27.01.2008.

FOR petlja!

Osim REPEAT petlje LOGO ima još nekoliko različitih naredbi za rad s petljama. Pogledajmo kako radi FOR petlja:

Opći oblik naredbe FOR:
FOR [i :br1 :br2 :korak] [...naredbe...]
Objašnjenje: Za svaki :i koji počinje od broja :br1 i ide do broja :br2 tako da se svaki sljedeći :i povećava za navedeni korak, napravi naredbe koje se nalaze u uglatim zagradama.
Ako je korak povećavanja broja :i 1, onda korak možemo i ispustiti.

Primjer:
FOR [i 1 4] [pr :i]
Objašnjenje: Za svaki :i koji ide od 1 do 4 (korak je 1) ispiši vrijednost :i.

Rezultat bi bio:
1
2
3
4

27.01.2008. u 17:14 • 4 KomentaraPrint#^

Nekoliko zadataka s nepoznanicama:

1. Napravi program koji crta pravilan mnogokut koji ima :n stranica duljine :d.
Napomena: kod zakretanja kornjače moramo voditi računa da cijeli krug ima 360 stupnjeva i da je kut okretanja kornjače 360/:n

2. Napravi program koji crta :k pravokutnika jedan na drugome. Stranice pravokutnika su :a i :b.

3. Napravi program koji crta mrežu od :k redova kvadrata. U svakom redu ima :m kvadrata. Duljina stranice kvadrata je :a.

27.01.2008. u 14:25 • 0 KomentaraPrint#^

Nepoznanice ili varijable!

Zadatak nam je napraviti program koji crta pravokutnik različitih dimenzija. Kao što znamo da bi mogli nacrtati pravokutnik potrebna nam je stranica a i stranica b. Zbog toga će program za crtanje pravokutnika koristiti dvije nepoznanice: jednu za stranicu a i drugu za stranicu b.

Pogledajmo primjer programa koji crta pravokutnike raznih veličina:

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

27.01.2008. u 14:03 • 0 KomentaraPrint#^

nedjelja, 20.01.2008.

Razne veličine likova - NEPOZNANICE ili VARIJABLE!

Podsjetimo se kako pišemo programe kojima dajemo veličinu slike tek pri njihovom izvršavanju.

Npr. želimo napraviti program koji crta kvadrate različitih veličina.
Umjesto broja koji označava veličinu stranice kvadrata koristiti ćemo slovo :a za kojeg ćemo reći da je to nepoznanica ili varijabla koja označava duljinu stranice kvadrata. Mogli smo koristiti i nekog drugo slovo ili riječ. U MSW Logu je važno da ispred imena nepoznanice obavezno moramo staviti dvotočku (:a).

Pogledajmo sada primjer programa za crtanje kvadrata različitih veličina.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Nakon što je program napisan u editoru, možemo izaći iz editora i u komandnom redu LOGO-a napisati KVADRAT 100, te pritisnuti tipku ENTER. Nacrtati će se kvadrat koji ima stranice veličine 100. Ukoliko napišemo KVADRAT 50, nacrtati će se kvadrat stranica 50. Probajte nacrtati kvadrate različitih veličina.

Naravno, LOGO ima mogućnost koristiti više od jedne nepoznanice ili varijable. Ali o tome drugi put.20.01.2008. u 17:39 • 0 KomentaraPrint#^

Zadaci za vježbu!

1. Pomoću naredbe REPEAT napravi program koji crta lik kao na slici i spremi ga pod imenom LIK.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

2. Pomoću naredbe REPEAT napravi prvo niz kvadrata, a zatim i šest zarotiranih nizova kvadrata kao na slici. Program s naredbama za rotirane nizove spremi pod imenom ROTACIJA.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

20.01.2008. u 17:18 • 1 KomentaraPrint#^

ponedjeljak, 14.01.2008.

Spremanje programa !!!

Sigurno ste već primjetili da kad zatvorite program LOGO izgubite sve ono što ste napisali u Editoru. Ponovnim startanjem programa LOGO editor je potpuno prazan. Kako bi ipak mogli sačuvati programe koje napišemo u editoru i koji bi nam mogli i drugi dan trebati pohraniti ćemo programe na disk računala i vidjeti kako ih kasnije ponovo pozvati.

Ukoliko želimo pohraniti na disk tada biramo naredbu Save ili SaveAs u glavnom izborniku LOGO programa.
Nakon toga biramo mjesto (mapu) na disku gdje želimo pohraniti program i dodijeljujemo mu željeno ime.

Za pozivanje programa biramo naredbu Load iz glavnog izbornika i nakon toga tražimo program koji želimo ponovo pokretati u LOGO-u. Nakon load-anja u editoru će se nalaziti naredbe programa kojeg smo odabrali.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

14.01.2008. u 12:35 • 1 KomentaraPrint#^

Rješenja zadataka s REPEAT naredbom

Kod rješavanja prvog zadatka koji treba nacrtati niz od 5 kvadrata napravila sa dva mala programčića. Prvom programčiću sam dala ime kvadrat i on je zadužen za crtanje jednog kvadrata. Drugom programčiću sam dala ime niz_kvadrata i on crta niz kvadarata, ali tako da koristi već gotov program kvadrat koji sam prije pripremila.

Na sličan način riješila sam i ostala dva zadatka. Ako ima pitanja ubacite u komentar.

Napomena: Ime programa svatko može sam odrediti, ali je dobro da ime programa podsjeća na ono što program treba nacrtati ili napraviti. Osim toga u imenu programa ne smiju biti prazna mjesta ili specijalni znakovi. (niz_kvadrata - tu sam crticom spojila dvije riječi kako bi ime programa bilo bez praznih mjesta)


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

14.01.2008. u 12:17 • 0 KomentaraPrint#^

četvrtak, 10.01.2008.

Zadaci s naredbom REPEAT!

Evo nekoliko zadataka koje možeš riješiti pomoću naredbe REPEAT.

1. Napravi program koji crta niz od 5 kvadrata. Duljina stranice kvadarata neka bude 50.

Image Hosted by ImageShack.us


2. Napravi program koji crta 6 šesterokuta u nizu duljine stranica 50.

Image Hosted by ImageShack.us


Napomena: Kod crtanja šesterokuta kornjaču moraš okretati za 60 stupnjeva. Puni krug ima 360 stupnjeva. Ako 360 podijelimo sa 6 stranica koliko ima šesterokut dobiti ćemo 60 stupnjeva.

3. Napravi program koji crta 4 pravokutnika u nizu. Jedna stranica pravokutnika je 30, a druga stranica pravokutnika iznosi 60.

Image Hosted by ImageShack.us

10.01.2008. u 20:43 • 3 KomentaraPrint#^

nedjelja, 16.12.2007.

Ponavljanje niza naredbi - REPEAT petlja

Naredbu REPEAT koristimo kada trebamo više puta ponoviti niz naredbi. Na taj način možemo skratiti program.
Naredba REPEAT počinje s REPEAT, a unutar uglatih zagrada napišemo naredbe koje treba ponoviti. Ispred otvorene uglate zagrade napišemo broj koji govori kornjači koliko puta treba ponoviti naredbe koje se nalaze u zagradi.


REPEAT n [.........]

Pogledajmo kako se može napisati program za crtanje kvadrata pomoću REPEAT naredbe i bez REPEAT naredbe:
TO KVADRAT
REPEAT 4 [ FD 1OO RT 90]
END
TO KVADRAT
FD 100 RT 90
FD 100 RT 90
FD 100 RT 90
FD 100 RT 90
END

16.12.2007. u 08:03 • 4 KomentaraPrint#^

subota, 15.12.2007.

Kako pišemo PROGRAME u LOGO-u?


Logo editorPROGRAM je niz naredbi kojima dodijelimo neko smisleno ime. Programe pišemo u editoru. Editor LOGO-a možeš pokrenuti pomoću gumba Edall koji se nalazi u donjem desnom kutu LOGO-a.

Svaki program započinje s naredbom TO, a završava naredbom END. Nakon naredbe TO obavezno dolazi jedno prazno mjesto i nakon toga ime programa. U editoru možemo imati više programa. Važno je da svaki program započne naredbom TO i završava naredbom END.

Pogledaj primjer programa u editoru koji će nacrtati kvadrat:

to kvadrat
fd 100 rt 90
fd 100 rt 90
fd 100 rt 90
fd 100 rt 90
end


Da bi pokrenuli ovaj program moramo njegovo ime upisati u komandni red LOGO-a. Komandni red LOGO-a nalazi se na dnu ekrana. Nakon što upišemo ime programa u komandni red i pritisnemo na tipku Enter na grafičkom dijelu ekrana kornjača će nacrtati kvadrat.

sretansretansretansretan
Idemo sada napraviti nekoliko zadataka:

1. Napravi program koji će nacrtati dva kvadrata, jedan pored drugoga i koji se ne dodiruju. Stranica jednog i drugog kvadarata je 100. Programu daj ime KVADRATI.

2. Napravi program koji će nacrtati pravilan šesterokut. Stranica šesterokuta neka bude 40, a program neka se zove LIK.
Sjetimo se: Kod šesterokuta kornjaču moramo zarotirati za 60 stupnjeva, jer je 360/6 = 60. Puni krug ima 360 stupnjeva.

3. Napravi program koji će nacrtati dva pravilna šesterokuta spojena jednom stranicom. Duljina stranice šesterokuta neka bude 40. Neka se program zove DVALIKA.

wave wave wave wave wave wave wave wave


15.12.2007. u 08:57 • 0 KomentaraPrint#^

utorak, 11.12.2007.

Zadaci za razgibavanje:

Probajte riješiti ove zadatke i komentirajte mi kako vam ide. Pokušajte otkriti koji niz logo naredbi treba izvršiti da bi nastao prvi crtež, zatim drugi i treći. Možete poslati i svoje riješenje.


tri mala zadatkaNakon što ste riješili prva tri crteža krenimo na slijedeće zadatke:

1. Nacrtaj dva kvadrata koji imaju jednu stranicu zajedničku. Stranica kvadrata je 50.
2. Nacrtaj kvadrat i podijeli ga na četiri jednaka manja kvadrata.
3. Nacrtaj mrežu od pet vodoravna i pet okomita pravca.

11.12.2007. u 19:46 • 4 KomentaraPrint#^

petak, 07.12.2007.

LOGO

Ponovimo osnovne naredbe:

FD n (forward) - neka kornjača ide unaprijed za n koraka
BK n (back) - neka kornjača ide unazad za n koraka
RT s (right) - neka se kornjača okrene udesno za s stupnjeva
LT s (left) - neka se kornjača okrene ulijevo za s stupnjeva
CS (clearscreen) - brisanje zaslona i vraćanje kornjače u početni položaj
PU (pen up) - kornjača diže olovku i ne pušta trag
PD (pen down) - kornjača spušta olovku i ponovno pušta trag
PE (pen erase) - kornjača briše
HT (hide turtle) - neka se kornjača sakrije
ST (show turtle) - neka se kornjača pokaže
HOME - neka se kornjača vrati u početni položaj

Podsjetimo se kako izgleda MSW LOGO:


msw logo

07.12.2007. u 10:13 • 6 KomentaraPrint#^

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< veljača, 2008  
P U S Č P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    

Veljača 2008 (1)
Siječanj 2008 (8)
Prosinac 2007 (4)

Opis bloga

Logo - kornjačin jezik
Ovaj blog namijenjen je mladim logo programerima. Na blogu će biti postavljeni razni logo zadaci za učenje i vježbanje. Verzija logo-a koju ćemo koristiti je MSW LOGO.

Linkovi

MSW Logo
Pruzmite Setup Kit s ovih stranica i instalirajte si besplatan Logo.

DIP
Na ovim stranicama možete pratiti rad Društva učitelja informatike Pula.

ZADACI S NATJECANJA
S ovih stranica možete preuzeti zadatke i rješenja s gradskih, županijskih i državnih natjecanja iz Informatike.

Novi portal za natjecanja
Od 2011. godine sve informacije vezane za školska, županijska i državna natjecanje iz informatike nalaze se na ovom portalu.

Free Image Hosting at www.ImageShack.us


Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se