KO STITI UBICE DJECE

ponedjeljak, 20.11.2017.

PRITUŽBA ZA NEPROFESIONALNOST ĐURIĆ DRAGOLJUBA

SUDIJA ĐURIĆ DRAGOLJUB NIJE ODGOVORIO ŠTO ZNAČI DA JE SVJESNO UČESTVOVAO U SAČINJAVANJU FALSIFIKATA, NJEGOVOJ DISTRIBUCIJI KOJA JE IMALA ZA CILJ DA POSLUŽI KAO IZGOVOR ZA FAŠISTIČKE METODE DISKRIMINACIJE PREMA SVIM SRODNICIMA DJEVOJČICE IVONE BAJO UBIJENE PRILIKOM KRIJUMČARANJA NARKOTIKA U BOBAR GRUPU.


VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA
PRITUŽBA ZA NEPROFESIONALNOST ĐURIĆ DRAGOLJUBA

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva

OBRAZLOŽENJE
Dana 22.02.2017. predao sam u skladu sa ZOSPI-a pismeni "Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu" vezan za predmet sudije Đurić Dragoljuba. Naime u jednom drugom predmetu u kome sam bio tužilac, Pravobranilaštvo RS je među priloženim "dokazima" dostavilo sudu i meni, po primjerak falsifikovanog rješenja sudije Đurić Dragoljuba iz predmeta 80 1 Pr 000670 10 Pr.
SUDIJA ĐURIĆ DRAGOLJUB NIJE ODGOVORIO ŠTO ZNAČI DA JE SVJESNO UČESTVOVAO U SAČINJAVANJU FALSIFIKATA, NJEGOVOJ DISTRIBUCIJI KOJA JE IMALA ZA CILJ DA POSLUŽI KAO IZGOVOR ZA FAŠISTIČKE METODE DISKRIMINACIJE PREMA SVIM SRODNICIMA DJEVOJČICE IVONE BAJO UBIJENE PRILIKOM KRIJUMČARANJA NARKOTIKA U BOBAR GRUPU.

Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr je falsifikat jer je na njega udaren pečat pravosnažnosti a dokaz da se radi o falsifikovanju isprave je "Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp", koje takođe prilažem.
Falsifikat se pojavio u predmetu 80 0 P 043325 13 P 2 što se vidi iz priloga "Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2" od 11.12.2013. gdje je sporno rješenje navedeno kao druga stavka priloga PRS.
U dokumentu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015." navedene su sve bitne radnje po mojim prethodnim pitanjima iz kojih se vidi da je PRS-e dostavilo rješenje ne znajući da je falsifikovano a pošto sam pismeno upozorio na to sudija Vakičić Željka i Radujko Milan ga prizemnim manevrom ukljanjaju iz predmeta ali je ostao primjerak kod mene.
Štambilj sa klauzulom pravosnažnosti je kako je navedeno, stavio službenik Latinović Mile, čiji potpis ja nisam mogao da dešifrujem ranije ali nema podataka kako je ovaj falsifikat došao do PRS-e odnosno kome je sve sudija Đurić dostavljao kopije ovog falsifikata. Ovde se ne radi o slučajnoj grešci nego o smišljenom kriminalu što se zaključuje po tome da se to rješenje nije pojavljivalo kao "dokaz" u prekršajnim postupcima narednih godina a jesu neka druga koja su zaista pravosnažna.
Dakle rješenje u spisu je ostalo regularno a sudija Đurić je sačinio falsifikat specijalno po narudžbi.
Od Pravobranilaštva sam više puta pokušao dobiti podatak od koga im je uručen falsifikat ali je Radujko Milan koji ga je i uklonio uz parničnog predmeta odbio da odgovori, saučestvujući i dalje u kriminalu.
Jedan od glavnih razloga sačinjavanja falsifikata je bio da se ima neki izgovor za zabranu pristupa svim srodnicima Ivone Bajo čije se ubistvo prikriva i dostava dokaza o tom zločinu. Razmjere kriminala se jasnije mogu vidjeti kada se pročita "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome nadležni tužilac kaže pismeno da "NEMA SAZNANJA" o oštećenjima materijalnog dokaza ubistva "dječjeg ruksaka" skinutog sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo. Kaiš je dvostruko presječen, dio nedostaje a ostatak opran benzinom da se saperu tragovi masti od kamiona koji je dovezao narkotike i pobjegao prije dolaska policije.


Krivična prijava protiv Vakičić, Đurića i ostalih, predata je 18.01.2017. vezano za ovaj smišljenji kriminal i sudija Đurić znajući to, neće da odgovori kome je sve ustupao kopije falsifikata što je očekivano ali za VSTV-e i UDT-a je bitno da nije odgovorio nikako odnosno nije demantovao da on nema veze sa falsifikovanjem i distribucijom dokaza krivičnog djela.
TO NEDVOSMISLENO ZNAČI DA JE LIČNO ODGOVORAN I ZATO NIJE POŠTOVAO ZOSPI-A NE ODGOVORIVŠI U ROKU OD 15 DANA.
Neodgovaranje na zahtjev i prikrivanje počinilaca krivičnih djela vezano za ovaj falsifikat su sitnica, samo blagi disciplinski prekršaj vezano najviše za stavove 22 i 23 iz člana 56 ZOVSITV-u u odnosu na monstruozni kriminal i zločine koji se prikrivaju a to su najprije direktno vezani, ubistvo osmogodišnje djevojčice, šverc narkotika i pljačka stotina miliona maraka preko Bobar banke u šta su umješani i okružno tužilaštvo i sud u Bijeljini...

PRILOZI

Zahtjev sudiji Đurić Dragoljubu
Rjesenje 80 1 Pr 000670 10 Pr
Rješenje 80 1 Pr 000670 10 Pžp
Odgovor na 80 0 P 043325 13 P 2
080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.
Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

- 00:50 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 18.11.2017.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DANKA BOROVČANINA

POSTUPCI BOROVČANIN DANKA SE OBJAŠNJAVAJU SAMO TIME DA JE ON PRIPADNIK MAFIJE KOJI SMIŠLJENO PRIKRIVA ZLOČINE, KONKRETNO CILJ MU JE BIO DA SPRIJEČI DA DOKAZ O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA UKLONJENOG SA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO, DOĐE DO NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA, JER OSIM DA SE NE RADI O POGIBIJI ZBOG PADA SA BICIKLA NEGO OD PREDMETA KOJI JE PRESJEKAO RUKSAK KAIŠA DVOSTRUKO A POTOM UBIO DJEVOJČICU, RAZOTKRILO BI SE I KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPU TE PRIJE VIŠE GODINA ZAUSTAVILA PLJAČKA PREKO BOBAR BANKE.

KRIVIČNA PRIJAVA PROTIV DANKA BOROVČANINA
ZA ZLOUPOTREBU SLUŽBENOG POLOŽAJA, SPREČAVANJE DOKAZIVANJA, ITD

Napomena: Dio dokaza se dostavlja u štampanom obliku i na disku a video i audio snimci, te neki skenirani dokumenti su samo na priloženom disku...
Prvi dokaz koji prilažem, pokazuje posljedice krivičnih dijela Danka Borovčanin a to je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležnog okružnog tužioca iz OJT Bijeljina u kome kaže da nema nikakvih saznanja o materijalnom dokazu više krivičnih dijela i njegovim oštećenjima od kojih je najteže ubistvo.
Dječiji ruksak koji se pominje u izjašnjenju uklonjen je 23. jula 2009. sa smrtno ranjene djevojčice Ivone Bajo da bi se njeno ubistvo predstavilo kao nesrećan slučaj, zbog toga što je trebalo prikriti dolazak i bjekstvo kamiona koji je dovezao nelegalan tovar u Bobar grupu.
Danas je poznato da se osim tim švercom, Bobar grupa bavila i mnogo većim finansijskim kriminalom odnosno da je preko Bobar banke opljačkano više stotina miliona maraka pa su time i jasniji motivi Borovčanin Danka da prikrije materijalne dokaze koje sam želio da dostavim.
Borovčanin Danko je, iako nije postojalo ni jedno sudsko pravosnažno rješenje, naredio pripadnicima sudske policije da onemoguće pristup svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo a dokaz iz koga se to vidi je priloženi "Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr" jer svjedok opisuje usmenu naredbu koju je dobio od Borovčanina a ne postoji pismeni primjerak. Čak i da je postojao, takav tretman bi bio nezakonit te bi ga Borovčanin morao odbiti da primjenjuje a podsjećam da sam ga pismeno upozoravao na to.
Više puta sam dakle, usmeno i pismeno upozoravao Borovčanin Danka da su takva naredba i tretman nezakoniti, neustavni i čak fašistički, te zahtijevao da mi se uruči pismeno rješenje o tome u skladu sa zakonom i članom 16 Ustava Republike Srpske, što je isti odbijao a ovdje prilažem samo jedan od tih dokumenata "Zahtjev SP 26.08.2016.".
Umjesto da postupi prema zakonu i uruči mi pismena rješenja, Danko Borovčanin je pokušao da me predstavi kao psihopatu i ludaka te inicira pokretanje, kako kaže "da se pobudi" neko, valjda bilo kakvo krivično djelo protiv mene, lažno tvrdeći kako nema nikakvih razloga za moje dolaske, namjerno prešućujući da sam donosio i njemu lično pokazao materijalni dokaz ubistva, uklonjen sa mjesta zločina, dječji ruksak koji, odnosno čije fotografije "Snimci dječjeg ruksaka" prilažem.
Da je svjestan kriminala koji čini, vidi se jer u svom obraćanju tužilaštvu, "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." traži da se istovremeno zatraže i mjere zabrane od suda, koje kako kaže, on i sudska policija nemaju procesna ovlašćenja da donesu, a podsjećam da ih je uprkos tome Borovčanin sprovodio godinama.
Na priloženom disku su video snimci sigurnosnih kamera načinjeni u zgradi sudova u Bijeljini 15.12.2016. na kojima se vidi, konkretno na snimku dva, da svim prisutnima prije svega sudskim policajcima pokazujem materijalni dokaz ubistva i zahtijevam da se o tome obavijesti tužilaštvo.
Pošto je prema sopstvenom priznanju Borovčanin naredio sudskoj policiji da uopšte ne obaveštavaju nikoga o mojim dolascima, nisu to ni uradili a onda su se sačinili "Službenu zabilješku 1831-16 od 15.12.2016." u kojoj su prešutjeli postojanje materijalnog dokaza i dokumentacije o krivičnim djelima koje sam donio, te me optužili za remećenje javnog reda i mira.
Iz zabilješke je vidljivo da pripadnici sudske policije Lazić Milan i Sekulić Dušan, uopšte ne pominju taj materijalni dokaz ali je svjedok Sekulić Dušan na zapisniku u osnovnom sudu u Bijeljini potvrdio da je vidio torbu, (kompletan skeniran na disku "Zapisnik 80 1 Pr 082502 17 Pr od 28.07.2017").
Suštinski, Borovčanin Danko je zloupotrijebio svoj položaj i naredio svim pripadnicima sudske policije da ni u kom slučaju ne dozvoli pristup nijednom od srodnika ubijene djevojčice Ivone Bajo, kako dokazi o teškim krivičnim djelima ne bi bili dostavljeni tužilaštvu.
Krug dokaza se zatvara dokumentom koji sam i pomenuo na početku, "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležnog tužioca, koji pismeno izjavljuje da nema saznanja o postojanju materijalnog dokaza teških krivičnih djela.
POSTUPCI BOROVČANIN DANKA SE OBJAŠNJAVAJU SAMO TIME DA JE ON PRIPADNIK MAFIJE KOJI SMIŠLJENO PRIKRIVA ZLOČINE, KONKRETNO CILJ MU JE BIO DA SPRIJEČI DA DOKAZ O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA UKLONJENOG SA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO, DOĐE DO NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA, JER OSIM DA SE NE RADI O POGIBIJI ZBOG PADA SA BICIKLA NEGO OD PREDMETA KOJI JE PRESJEKAO RUKSAK KAIŠA DVOSTRUKO A POTOM UBIO DJEVOJČICU, RAZOTKRILO BI SE I KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPU TE PRIJE VIŠE GODINA ZAUSTAVILA PLJAČKA PREKO BOBAR BANKE.

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr
Zahtjev SP 26.08.2016.
Snimci dječjeg ruksaka
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016.
DISK SA DOKAZIMA


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

- 03:30 - Komentari (0) - Isprintaj - #

četvrtak, 16.11.2017.

OMBUDSMENU O KRŠENJU ČLANA 23 USTAVA RS

Tražim od vas da upotrebite svoja ovlašćenja i zahtijevate od Republike Srpske od tužilaštva od MUP-a da mi odmah predaju materijal nastao pregledom racunara i bekapovanja hard diska te materijal nastao operativnim radnjama nadzora komunikacije nada mnom.

INSTITUCIJI OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVJEST O KRŠENJU PRAVA GARANTOVANIH ČLANOM 23 USTAVA REPUBLIKE SRPSKE

OMBUDSMENU O KRŠENJU ČLANA 23 USTAVA RS

Veza: KTA 246/10. iz OJT Bijeljina. Ustav RS, član 23. Građani imaju pravo da traže i dobijaju sve podatke o sebi, sadržane u aktima državnih organa i u drugim službenim evidencijama. Član 27. Naučno, kulturno i umjetničko stvaranje je slobodno. Zajamčena je zaštita moralnih i imovinskih prava po osnovu naučnog, kulturnog, umjetničkog i drugog intelektualnog stvaralaštva. Član 48. Prava i slobode zajamčeni ovim ustavom ne mogu se oduzeti ni ograničiti. Obezbjeđuje se sudska zaštita sloboda i prava zajamčenih ovim ustavom.
ZKP-u, član "Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije" :
(1) Otvaranje i pregled privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije vrši tužilac. (2) O otvaranju privremeno oduzetih predmeta i dokumentacije tužilac je dužan obavijestiti lice ili preduzeće od kojeg su predmeti oduzeti, sudiju za prethodni postupak i branioca. (3) Pri otvaranju i pregledu oduzetih predmeta i dokumentacije mora se voditi računa da njihov sadržaj ne saznaju neovlašćena lica.
OBRAZLOŽENJE
14.12.2012. Okružno tužilaštvo u Doboju donijelo je odluku o nesprovođenju istrage protiv mene, (Naredba od 14.12.2012.) jer je prijava bila lažna odnosno, kako je navedeno nije bilo elemenata ni prijavljenog ni bilo kog drugog krivičnog djela. Prijavu su podnijela dva fizička lica odnosno pripadnici Okružnog tužilaštva u Bijeljini u svojstvu građana iako su i oni i inspektori znali da ne postoji krivično djelo. Zatražen je pretres prostorija i odnošenje računare što je potvrdio okružni tužilac u Bijeljini a naredio okružni sud u Bijeljini, (Naredba za pretres od 23.03.2010.). O toj odluci uopšte nisam bio obavješten nego sam telefonom kontaktirao sekretara a onda zahtjevom zatražio kopiju pa sam je dobio tek krajem naredne 2013-te godine.
Po naredbi za pretres odneseni su računari koji su se zadržali 5 dana u MUP-u a onda preko tužilaštva završili u depou osnovnog suda u Bijeljini gdje su ostali narednih oko 8 mjeseci. Iz OJT Doboj sam obavješten da njima nisu dostavljani ni podaci o pregledu računara niti o nadzoru nada mnom.
Iako sam odmah upozorio i više puta kasnije da se na računaru nalazi izuzetno vrijedni programski kodovi koje sam radio godinama za oko 130 programskih paketa te da postoji opasnost da će kriminalci koji su me lažno optužili uništiti kompletan sadržaj niko nije reagovao čak ni krajem godine kad sam zahtijevao kontrolu ispravnosti računara prilikom povrata, (Zahtjev za kontrolu) te sam računare preuzeo bez te kontrole, (Potvrda o povratu računara 22.12.2010.) a ispostavilo se da su svi podaci uništeni - obrisani...
Prema izjašnjenju Okružnog tužilaštva u Bijeljini, (Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.) pregled i vještačenje računara su vršila ovlaštena i stručna lica. Ko konkretno, nije navedeno a imam podatke od MUP-a, (Odgovor CJB Bijeljina od 15.12.2011.) da su okružnom tužilaštvu u Bijeljini upućeni neki izvještaji.
S obzirom da sam u to vrijeme praćen da su mi prisluškivani komunikacije očito se radi o tim podacima prikupljenim nadzorom i o podacima nastalim bekovanjem - kopiranjem hard diska računara. Prema svim tim podacima proizilazi da su u MUP-u pregledali računar i kopirali hard disk, sačinili izvještaje o tome i o nadzoru te kopiju dostavili u OJT Bijeljina a onda sve to nije poslato u OJT Doboj, koje je zadužilo predmet odlukom republičkog tužilaštva.
Čak i da je postojalo neko krivično djelo, recimo najbanalnije, kao šverc cigaretama to nije osnov da se moji programski kodovi otimaju i prikrivaju. Iz sadržaja člana ZKP-u koji sam citirao u uvodu vidi se da su još tada imali obavezu da me obavjeste i podatke dostave sudu što nije učinjeno a sada se brutalno krše ustavom garantovana prava i prikrivaju sačinjeni materijali.
Više puta sam pismeno tražio podatke o pregledu računara odnosno kopiju hard diska i podatke nastale nadzorom što je pravo garantovano Ustavom Republike Srpske član 23 a koje se prema tom istom ustavu član 48 ne može ni oduzeti ni ograničiti ali zbog kriminalnog rada tužilaštva i policije uporno se odbija poštovanje Ustava i garantovanih prava. Primjer toga je "Zahtjev za OJT Bijeljina od 20.01.2017." na koji uopšte nije odgovoreno a umjesto toga mi bez ikakvog rješenja sudska policija onemogućava pristup u OJT Bijeljina.
Iz tog zahtjeva citiram obe tačke koje su vrlo jasne i precizne :
1) Kompletnu dokumentaciju o otvaranju, pregledu i vještačenju računara Compaq“ serijski broj 814DYSZ02R0, koji je Republika Srpska oduzela naredbom 12 0 K 001162 10 Kpp, Okružnog suda u Bijeljini, potpisanoj od strane sudije Đonlić Mensura, 24.03.2010. a zatraženoj od strane MUP-a i okružnog tužioca Šabić Murisa te držala 9 mjeseci u svom posjedu, do 22.12.2010. lažno me prijavivši za "ugrožavanje sigurnosti".
2) Cjelokupan materijal, garantovano članom 23 Ustava RS, sačinjen, nadzorom, praćenjem i pretresanjem, poslije lažne prijave za "ugrožavanje sigurnosti" navedene u tački 1 i to svaki dokument nastao od 19.03.2010. do "NAREDBE DA SE NEĆE SPROVODITI ISTRAGA" Broj; T15 0 KT 0002365 10 od 14.12.2012.
Stoga tražim od vas da upotrebite svoja ovlašćenja i zahtijevate od Republike Srpske od tužilaštva od MUP-a da mi odmah predaju materijal nastao pregledom racunara i bekapovanja hard diska te materijal nastao operativnim radnjama nadzora komunikacije nada mnom.

PRILOZI

Naredba od 14.12.2012.
Naredba za pretres od 23.03.2010.
Zahtjev za kontrolu
Potvrda o povratu računara 22.12.2010.
Odgovor OT Bijeljina IT-4915 08.12.2015.
Odgovor CJB Bijeljina od 15.12.2011.
Zahtjev za OJT Bijeljina od 20.01.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

- 01:13 - Komentari (0) - Isprintaj - #

utorak, 14.11.2017.

PRITUZBA NA KRIMINALNI RAD SUDSKE POLICIJE

Razbojništvo Borovčanin Danka ide toliko da je nalagao podređenima da sve članove porodice Bajo opisuju kao ludake i time opravdava svoje fašističke metode. Ja neću ulaziti u analizu njegovog psihičkog stanja niti članova njegove porodice nego prilažem mišljenja njegove ćerke "Borovčanin Ana 01". Ovo je samo dio i to blaži opisa koji je ćerka iznela o svom ocu Borovčanin Danku. I TAKVA OSOBA SE USUĐUJE KOMENTARISATI NEČIJE PSIHIČKO STANJE...

SUDSKOJ POLICIJI REPUBLIKE SRPSKE
INSPEKTORATU SUDSKE POLICIJE REPUBLIKE SRPSKE
PRITUŽBA NA KRIMINALNI RAD SUDSKE POLICIJE U BIJELJINI
(PROTIV BOROVČANIN DANKA, SEKULIĆ DUŠANA I LAZIĆ MILANA)

S obzirom da sam se i ranije obraćao Inspektoratu, povodom neustavnog, nezakonitog i diskriminatorskog postupanja sudske policije u Bijeljini, ovom prilikom ću izostaviti navođenje svih releventnih članova iz zakona, koje sam tada citirao i predočiću samo jedan stav iz člana 62 "Teže povrede radnih dužnosti":
dž) diskriminacija građana na osnovu rase, boje kože, pola, jezika, vjerske pripadnosti, političkog uvjerenja, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, materijalnog stanja ili bilo koja druga diskriminacija...

PRITUZBA NA KRIMINALNI RAD SUDSKE POLICIJE

OBRAZLOŽENJE

Neću trošiti vrijeme na lične impresije i duge opise nego ću potencirati isključivo neoborive materijalne dokaze i to potekle sve od državnih organa osim 2 audio snimka razgovora sa načelnikom Borovčanin Dankom te sekretarom OJT Bijeljina koje sam lično napravio.
1) Dakle, prije svega skrećem pažnju na dokaz "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." u kome nadležni tužilac pismeno kaže da "NEMA SAZNANJA" o oštećenju materijalnog dokaza ubistva. Zašto nema ??? zato što je načelnik Borovčanin Danko naredio podređenima da na svaki način spriječe pristup tužilaštvu svim srodnicima ubijene djevojčice i dostavu dokaza o krivičnim djelima...
2) Dokaz da je to tako je izjava sudski utvrđena "Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr" gdje svjedok Mićić Zoran kaže da izvršava naredbu "ZDENKU BAJO, BUDIMKU BAJO I SVIM SRODNICIMA UBIJENE IVONE BAJO, NIJE DOZVOLJEN PRISTUP U OT BIJELJINA" za koju ne postoji nikakav pismeni dokaz, nikakvo pravosnažno rješenje suda ili nekog drugog organa.
3) Više puta sam usmeno i pismeno upozoravao Borovčanina da time krši ustav i zakone te da je obavezan zahtijevati pismeno rješenje za taj FAŠISTIČKI TRETMAN. Jadan od dokaza je "Zahtjev SP 26.08.2016." u kome skrećem paćnju na član 48 ustava RS, zahtijevam pismena rješenja o zabrani pristupa i prilažem zahtjeve predate drugim organima.
4) Jedan od tih dokaza je "Zahtjev za OJT Bijeljina od 15.07.2016." u kome pominjem takođe prava garantovana ustavom a u 2 tačke se radi o predmetima koji su privatno vlasništvo. Borovčanin Danko mi je usmeno saopštio da navodno postoji neka usmena naredba da se više uopšte niko ne obavještava o mojim dolascima, (na disku "Borovčanin.mp3).
5) Umjesto da postupi po zakonu i preda mi pismena rješenja ili da ih traži od drugog organa, Borovčanin se obraća u OJT Bijeljina, (Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.) sa "MOLBOM" da "POBUDE" krivično djelo, protiv mene, (bilo koje) ne negirajući i ne pominjući opravdanost mog zahtjeva. Dalje se traži da se od suda zatraži donošenje MJERE ZABRANE, koju kako pismeno priznaje Borovčanin on i sudska policija NEMAJU PROCESNA OVLAŠĆENJA, da donose i primjenjuju.
Nadalje se traži da se naloži moj PSIHIJATRIJSKI PREGLED, što je još jedan u nizu pismenih stavova sudske policije kojima me opisuju kao LUDAKA. Sve se potkrepljuje sa pričicom da dolazim "NEOSNOVANO" te "SVESNO I UMIŠLJAJNO" ometam "državne" ??? ko zna šta, zgrade, kancelarije, stubove ???
6) Da moji dolasci nisu neosnovani, osim već obrazloženog izjašnjenja OJT Bijeljina, prilažem i dokaz "Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." kojim Osnovni sud naređuje da se privatno vlasništvo vrati mojoj porodici. Krivicom i odgovornošću Borovčanin Danka, dana 15.12.2016. za koji dostavljam i video snimke, nisu obavješteni ni sud ni OJT Bijeljina što u audio zapisu na disku "Danka.mp3" potvrđuje sekretar tužilaštva.
7) Da je materijalni dokaz ubistva, koji sam lično prezentovao Borovčaninu a o čemu OJT Bijeljina nema saznanja oštećen na opisani način dokaz je sudski dokument "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)". Analogno tvrdnjama Borovčanina da se moje ponašanje može objasniti samo psihičkim poremećajem izvodim zasigurno tačniji zaključak:
POSTUPCI BOROVČANIN DANKA SE OBJAŠNJAVAJU SAMO TIME DA JE ON PRIPADNIK MAFIJE KOJI SMIŠLJENO PRIKRIVA ZLOČINE.
8) Razbojništvo Borovčanin Danka ide toliko da je nalagao podređenima da sve članove porodice Bajo opisuju kao ludake i time opravdava svoje fašističke metode. Ja neću ulaziti u analizu njegovog psihičkog stanja niti članova njegove porodice nego prilažem mišljenja njegove ćerke "Borovčanin Ana 01". Ovo je samo dio i to blaži opisa koji je ćerka iznela o svom ocu Borovčanin Danku. I TAKVA OSOBA SE USUĐUJE KOMENTARISATI NEČIJE PSIHIČKO STANJE...
9) Dokaz "Službena zabilješka 1831/16 od 15.12.2016." pokazuje da sudska policija nije opisala da sam pred svim prisutnima pokazao MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA, tražeći da se obavjesti tužilaštvo i da ne izvršavaju fašističke naredbe Borovčanina jer time krše ustav i garantovana prava te prikrivaju zločine. Zabilješku su sačinili Sekulić Dušan i Lazić Milan, LAŽUĆI da je izdato neko upozorenje i naredba.
10) Dokaz da su smišljeno prećutali postojanje materijalnog dokaza je "Zapisnik 80 1 Pr 082502 17 Pr od 28.07.2017." priložen kompletan, skeniran na disku gdje Sekulić Dušan potvrđuje da je vidio torbu. Neoborivi dokaz toga su i video snimci na disku "Snimak 03" i "Snimak 03 sa titlom" na kojima se to vidi.
11) Sekulić Dušan i Lazić Milan su SLAGALI u zapisniku za izdavanje naredbe a tu LAŽ je ispričao i Čivić Omer no pogriješili su jer nisu znali da imam video snimke pa je Čivić dodatno nasjeo na moje pitanje i "pojasnio" u zapisniku da je naredba izdata dok sam bio na uglu portirnice. Da je to laž vidljivo je na video snimcima "Snimak 02" i "Snimak 02 sa titlom". NE POSTOJI TRENUTAK DA MI LAZIĆ PRILAZI NITI DA MI SE UOPŠTE OBRAĆA. Postojanje i moj razgovor sa Zoranom Mićićem su takođe prikrili u zabilješci jer je to isti svjedok koji je opisao fašistički tretman ranije pred sudom.
12) BOROVČANIN DANKO JE PODMETNUO SNIMKE DALJE KAMERE KAKO BI PRIKRIO NEKE DETALJE KAO RECIMO BACANJE NA POD ZAHTJEVA ZA SP OD STRANE SEKULIĆ DUŠANA I NEKE DRUGE DETALJE. Dokaz da su snimci načinjeni daljom kamerom iznad stepeništa a prikriveni bliži od centralne kamere je prilog "Kamere u zgradi".
13) Protiv pripadnika SP i drugih sam podneo krivičnu prijavu za "davanje lažnog iskaza" koju prilažem na disku. Detaljnije opise događaja sam obradio na prilozima "Analiza snimaka 01-05" i "Analiza snimaka ruksak".
14) Bliže informacije i težinu zločina koji prikriva sudska policija po naredbi Borovčanin Danka mogu se pogledati na dokazu "Snimci dječjeg ruksaka" na disku, koji je policajac Lazić vidio uživo na manje od pola metra a onda po neradbi "ZABORAVIO" da opiše u zabilješci.
15) Dokaz "Dopis SP za sud od 24.04.2017." pokazuje da je Borovčanin osim što je umislio da je psihijatar, sebi dao za pravo i ovlasti sudije te kaže da 2 snimka "dokazuju" prekršaj. Podsjećam da je prikrio snimke bliže kamere i podmetnuo one dalje ali i iz ovih se vidi suština. DANKO BOROVČANIN JE KRIMINALAC KOJI SMIŠLJENO PRIKRIVA DOKAZE TEŠKIH KRIVIČNIH DJELA NEOVLAŠTENO BEZ NAREDBE SUDA SPROVODEĆI TEROR I DISKRIMINACIJU NAD SVIM SRODNICIMA UBIJENE DJEVOJČICE, TRAŽEĆI OD PODREĐENIH DA FALSIFIKUJU ČINJENICE U ZABILJEŠKAMA.
Nevezano za reakcije komande SP ja ću u najskorije vrijeme objaviti na internetu snimke razbojništva i dokaze laži Borovčanina i drugih državnih službenika a do vas je hoćete li iste sankcionisati ili im pružiti podršku...

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr
Zahtjev SP 26.08.2016.
Zahtjev za OJT Bijeljina od 15.07.2016.
Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016.
Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)

Borovčanin Ana 01
Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016.
Zapisnik 80 1 Pr 082502 17 Pr od 28.07.2017.
Kamere u zgradi
Krivična prijava za davanje lažnog iskaza
Snimci dječjeg ruksaka
DISK SA DOKAZIMA


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

- 01:12 - Komentari (0) - Isprintaj - #

nedjelja, 12.11.2017.

OBAVJEST NAČELNIKU CJB BIJELJINA

POSTUPCI MARKOVIĆ DRAGOSLAVA SE OBJAŠNJAVAJU SAMO TIME DA JE ON PRIPADNIK MAFIJE KOJI SMIŠLJENO PRIKRIVA ZLOČINE, KONKRETNO CILJ MU JE BIO DA SPRIJEČI DA DOKAZ O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA UKLONJENOG SA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO, DOĐE DO NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA. OSIM DA SE NE RADI O POGIBIJI ZBOG PADA SA BICIKLA NEGO OD PREDMETA KOJI JE PRESJEKAO RUKSAK KAIŠA DVOSTRUKO A POTOM UBIO DJEVOJČICU, RAZOTKRILO BI SE I KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPU TE PRIJE VIŠE GODINA ZAUSTAVILA PLJAČKA PREKO BOBAR BANKE. TIME POSTAJU JASNI MOTIVI TOBOŽNJEG INSPEKTORA...

MUP-U REPUBLIKE SRPSKE

CJB-U BIJELJINA
OBAVJEST NAČELNIKU CJB BIJELJINA

Ovim dopisom ukazujem na teški kriminal nekih pripadnika centra javne bezbjednosti Bijeljina.
Prvi dokument koji to ukazuje je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležnog tužioca iz Okružnog tužilaštva u Bijeljini.
U njemu tužilaštvo kaže da nema saznanja o oštećenju materijalnog dokaza uklonjenog sa mjesta zločina jer policija o tome nije dostavila podatke.
Dokaz da ta oštećenja nisu navodna nego stvarna je "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" u kome je precizno opisano da je predmet bio dvostruko presječenog kaiša, opran jakim hemijskim sredstvom a dio tog kaiša nedostaje.
Dokaz su i fotografije, "Snimci dječjeg ruksaka" koje je policija načinila odmah po ubistvu djevojčice 23.07.2009.
Odgovorno lice za više krivičnih djela je inspektor Marković Dragoslav koga sam prvo usmeno obavijestio o tome a onda i pismeno tražio podatke a dokaz je "Zahtjev za informacije 04.03.2011." na koji nikada nije odgovoreno.
Od vas očekujem da pokrenete sve zakonom predviđene radnje da se utvrdi zašto inspektor nije evidentirao oštećenja predmeta i pranje kaiša benzinom, te zašto o tome nije obavijestio Okružno tužilaštvo i da odmah uspostavite saradnjom sa članovima porodice ubijene djevojčice, kako bi se ovoj zločin razriješio.
U konkretno vrijeme vi niste bili na poziciji načelnika i ne postoji nikakva vaša krivica ali ukoliko to ne učinite smatraću vas lično odgovornim za pomoć počiniocu i prikrivanje ovog zločina.
Osim toga pismeno sam zahtijevao da mi se predaju materijali o pregledu računara koji mi je policija odnijela, te o nadzoru koji je takođe MUP-a vršio nada mnom, ("Zahtjev za informacije 15.07.2016." u prilogu, konkretne tačke 1 i 2) te očekujem da ODMAH bude pripremljen i da ga preuzmen po narednom dolasku.
Ako MUP nastavi da krši prava garantovana Ustavom u narednim danima ću konstantno u samoj zgradi CJB Bijeljina da podnosim pred službenicima i građanima, JAVNU USMENU KRIVIČNU PRIJAVU, protiv svih odgovornih i to će trajati danima sve dok krivci ne završe iza rešetaka gdje im je i mjesto.
POSTUPCI MARKOVIĆ DRAGOSLAVA SE OBJAŠNJAVAJU SAMO TIME DA JE ON PRIPADNIK MAFIJE KOJI SMIŠLJENO PRIKRIVA ZLOČINE, KONKRETNO CILJ MU JE BIO DA SPRIJEČI DA DOKAZ O OŠTEĆENJU MATERIJALNOG DOKAZA UKLONJENOG SA UBIJENE DJEVOJČICE IVONE BAJO, DOĐE DO NADLEŽNOG TUŽILAŠTVA. OSIM DA SE NE RADI O POGIBIJI ZBOG PADA SA BICIKLA NEGO OD PREDMETA KOJI JE PRESJEKAO RUKSAK KAIŠA DVOSTRUKO A POTOM UBIO DJEVOJČICU, RAZOTKRILO BI SE I KRIJUMČARENJE U BOBAR GRUPU TE PRIJE VIŠE GODINA ZAUSTAVILA PLJAČKA PREKO BOBAR BANKE. TIME POSTAJU JASNI MOTIVI TOBOŽNJEG INSPEKTORA...

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev za informacije 04.03.2011.
Zahtjev za informacije 15.07.2016.

Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

- 00:39 - Komentari (0) - Isprintaj - #

petak, 10.11.2017.

KRIVIČNA PRIJAVA ZA DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

BOROVČANIN DANKO JE PRETVORIO SUDSKU POLICIJU U PRIVATNU BANDU KOJA JE U SLUŽBI TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE I VOĐE BANDE DODIK MILORADA, KOJI SU OPLJAČKALI MILIJARDE SAMO PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE A ODGOVORNI SU ZA NEBROJENE ZLOČINE, PLJAČKE I LIKVIDACIJE NEVINIH GRAĐANA...

KRIVIČNA PRIJAVA ZA DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

I VIŠE DRUGIH KRIVIČNIH DJELA, (ZLOUPOTREBA SLUŽBENOG POLOŽAJA, SPREČAVANJE DOKAZIVANJA, ITD) Na osnovu KZRS, član 365, stav (1) Svjedok, vještak, prevodilac ili tumač koji da lažan iskaz u postupku pred sudom, u disciplinskom, prekršajnom ili upravnom postupku ili drugom zakonom propisanom postupku, kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do dvije godine, stav (4) Ako su usljed djela iz stava 3. ovog clana nastupile osobito teške posljedice za okrivljenog, ucinilac ce se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i (5) Ako ucinilac dobrovoljno opozove svoj lažni iskaz prije nego što se donese konacna odluka, kaznice se novcanom kaznom, a može se i osloboditi od kazne.
Ključni i neoborivi dokazi za počinjeno krivično djelo su video snimci kamera u zgradi Vuka Karadžića 3 u Bijeljini i iz njih se vidi da su akteri lagali pred sudom u predmetu 80 1 Pr 082502 17 Pr kao i u dokazu "Službena zabilješka 1831/16 od 15.12.2016." Svi dokazi su stoga priloženi na disku kao video snimci ili skenirani dokumenti a suštinski većina od njih je sastavni dio predmeta 80 1 Pr 082502 17 Pr.
Ali prije svega skrećem pažnju na dokaz "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." iz koga se vidi da OJT Bijeljina pismeno tvrdi da NEMA SAZNANJA o oštećenju materijalnog dokaza "Dječjeg ruksaka" koji sam doneo kao dokaz dana 15.12.2016. a da je isti oštećen i na koji način konstatovano je u dokazu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)". Dakle, posljedica ili cilj svega je bio da se taj dokaz ne dostavi nadležnom tužilaštvu, te stoga u dokazu "Službena zabilješka 1831-16 od 15.12.2016." nema ni jedne riječi o TORBI, (dječjem ruksaku), niti da sam glasno upozoravao službenike da prekinu sa bezakonjem i kršenjem garantovanih prava.
Da je to tako dokaz je "Zapisnik 80 1 Pr 082502 17 Pr od 28.07.2017." u kome sudski policajac Sekulić Dušan odgovarajući na moja pitanja izjavljuje, citiram:
P: Da li sam u tom mometu vike i galame, kako vi tvrdite pokazao neki predmet?
O: Da, torbu.
Druga važna činjenica je izjava svjedoka Čivić Omera, koji kaže citiram iz zapisnika :
P: Možete li se sjetiti mojih riječi?
O: Sjećam se da ste vikali i govorili da se ne ispunjavaju vaša prava, vaša ljudska prava, da su svi radnici korumpirani u ruci ste držali neke papire, govoreći zašto se po ovim mojim zahtjevima ne postupa, koga ste tražili da obavijeste, ne mogu se sjetiti, tog dana vam nisam dao broj telefona suda, kontakt adresu.
U OVOM DIJELU SVJEDOCI POTVRĐUJU MOJU IZJAVU DA SAM POKAZIVAO MATERIJALNI DOKAZ UBISTVA ZAHTIJEVAJUĆI DA SE POSTUPI U SKLADU SA ZAKONSKIM PROPISIMA TE UPOZORAVAO DA SE PREKINE SA PRIKRIVANJIMA ZLOČINA I KRŠENJEM PRAVA.
Time se dokazuje da je u pitanju smišljeni plan o prikrivanju ubistva osmogodišnje Ivone Bajo, prilikom šverca narkotika u Bobar grupu a da bi se omogućio nesmetan nastavak pljačke milijardi maraka preko bankarskog sektora. Naknadno ću pomenuti još neke dokaze na tu temu a sada da obradim dio vezan za lažne izjave pred sudom koje su u suprotnosti sa video snimcima.
Da bi se sakrilo ovo bezakonje i prikrivanje teških krivičnih djela "svjedoci" su dobili instrukcije da lažu u dokazu "Službena zabilješka 1831/16 od 15.12.2016." i pred sudom tako što će pisati i izjaviti da je sudski policajac Lazić Milan izdao neko "UPOZORENJE" pa "NAREĐENJE". Dakle osim što su to Sekulić Dušan i Lazić Milan slagali pismeno u zabilješci, tu laž je ponovio prvo Sekulić Dušan, citiram taj dio iz Zapisnika:
"...govorio je povišenim tonom , tada mu prilazi sudski policajac Lazić Milan i upozorava ga da smanji tenziju i da ne galami, okrivljeni nastavlja povišenim tonom sa galamom govoreći da je sve korumpirano i da u sudu niko ne radi ništa, tada Lazić Milan naređuje da ne galami i da napusti objekat, međutim ni poslije te naredbe okrivljeni ne prestaje sa galamom..." a onda dodaje : "ističem da je policajac Lazić prvo upozorio okrivljenog da prestane sa vikom i galamom nakon što ovaj nije prestao policajac mu je naredio da prestane i da napusti zgradu suda, okrivljeni opet nije postupio nastavio je sa vikom i nije napustio zgradu suda nakon toga je Lazić ponovo naredio okrivljenom da prestane sa vikom i da napusti zgradu suda, ni u tom trenutku nije prestao sa vikom niti je napustio zgradu..."
Istu laž pokušava plasirati i "svjedok" Čivić Omer no uspio sam ubaciti i jedno pitanje koje će dodatno raskrinkati njihove laži:
"...u momentu izdavanja naredbi okrivljeni je stajao na samom ćošku portirnice, prvo se obratio Sekuliću koji je sjedio u portirnici, povišenim tonom se obratio Sekulić Dušanu pružajući mu neke papire u portirnicu odnosno kroz prozor što sam i vidio tada mu prilazi Lazić Milan i izdaje prvo upozorenje pa naređenja..."
DAKLE TAKOZVANI "SVJEDOCI" DETALJNO OPISUJU IZMIŠLJENI DOGAĐAJ KOJI JE MORAO TRAJATI BAR POLA MINUTA DO MINUT ALI JEDINI MATERIJALNI DOKAZI KOJI NE LAŽE SU VIDEO SNIMCI I NA NJIMA NE POSTOJI NIŠTA OD TOGA.

SNIMAK 02

SNIMAK 03

Lazić Milan, prije svega nije svjedočio pred sudom iako je najavljen kao ključni svjedok, koji je "IZDAO NAREDBU". Moguće da nije htio lagati kako je od njega traženo jer je znao da sam dobio video snimke a na njima se vidi da mi Lazić Milan uopšte ne prilazi dok sam bio na portirnici, a ne obraća mi se nikako ni kasnije kada sam se udaljio od portirnice čekajući da se obavjeste OJT Bijeljina i Osnovni sud, te komanda SP. Dokaz svega je "Snimak 02" odnosno "Snimak 02 sa titlom" na koji sam dodao komentare, dijelove izjava svjedoka i opis događaja. Na dokazu "Snimak 03" i "Snimak 03 sa titlom" bitno je da se vidi kako pokazujem materijalni dokaz ubistva, što je prikriveno u zabilješci te da mi prilazi sudski policajac Mićić Zoran čije prisustvo je takođe prikriveno u toj zabilješci.
Razlog za to je sudski utvrđena izjava Zorana Mićića o tretmanu koji se primjenjuje prema svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo a to je da se svima zabrani pristup u OJT Bijeljina, (Zapisnik sazetak 80 1 Pr 004323 11 Pr). Cilj i posljedica je bio da nadležni tužilac NEMA SAZNANJA o materijalnom dokazu ubistva koji je skinut sa ubijene djevojčice i opran benzinom dak je kamion bježao sa mjesta zločina. Na kraju svoje izjave Sekulić Dušan kaže:
Okrivljeni je u toku tog događaja meni pokušao predati neki podnesak ali imajući u vidu da sam taj dan radio na legitimaciji stranaka odbio sam da primim isti jer nisam ni nadležan.
Ovde je takođe bitno istaći da ovaj dio nije naveden u zabilješci od tog dana a vidi se na početku "Snimka 02" kako mu predajem više dokumenata. Osim toga na kraju "Snimka 03" ponovo sam predao zahtjev za sudsku policiju, koji Sekulić Dušan baca kroz prozorčić na pod.
PODVLAČIM DA JE NAČELNIK BOROVČANIN DANKO PODMETNUO SNIMKE DALJE KAMERE KAKO BI OVO RAZBOJNIŠTVO I SVE OSTALO BILO TEŽE ILI KAKO JE ON MISLIO NIKAKO UOČLJIVO.
Radi se o dokaz "Zahtjev SP 26.08.2016." u kome tražim da dobijem pismena rješenja o zabrani pristupa saopštena usmeno, što se dokazuje osim predmetom 80 1 Pr 004323 11 Pr i audio zapisom "Borovcanin.mp3" u kome isti tvrdi da sudska policija neće više nikada nikoga obavještavati o mojim dolascima odnosno prije svega o MATERIJALNOM DOKAZU UBISTVA, koji je Borovčanin vidio a sprečava da isti dođe do nadležnog tužioca.
Iako sam ga usmeno i pismeno upozoravao da krši ustav i garantovana prava isti je nastavljao sa razbojništvima iako je pokazuje se potpuno svjestan svojih kriminalnih radnji. To se vidi iz dokaza "Sudska policija SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." u kome Borovčanin prešućuje moje zahtjeve i materijalni dokaz kako bi me predstavio poremećenim prihopatom koji bez ikakvog razloga dolazi u zgradu. Da je razlog postojao i to veliki dokaz je pismeno izjašnjenje tužioca koje sam pomenuo a da je svjestan svog kriminala vidi se iz opisa gdje sam pismeno priznaje da on i sudska policija NEMA PROCESNA OVLAŠĆENJA ZA MJERE ZABRANE.
Te mjere zabrane uprkos nepostojanju bilo kakvog pismenog rješenja Borovčanin je primjenjivao 7 prethodnih godina, zahtijevajući od podređenih da mene i kompletnu porodicu opisuju kao ludake a pri tome nikako ne pominju dokaze koje su vidjeli sa ciljem da LAŽ o neosnovanosti i poremećenosti izgleda uvjerljivija kao i da kako tako opravda FAŠISTIČKU DISKRIMINACIJU koju je naredio.
Jedan od dokumenata koje sam predao Sekulić Dušanu je i dokaz "Zahtjev za OJT Bijeljina od 15.07.2016." tražeći da po tome obavjesti OJT Bijeljina, sekretara tužilaštva što je isti po naredbi Borovčanina odbio da uradi. Dokaz je audio zapis "Danka.mp3" odnosno snimak mog razgovora sa njom u kome kaže da uopšte nije obavještena.
Dječji ruksak koji se vidi na snimku je privatno vlasništvo, kao i MREŽASTA METALNA KORPA, koju sam tražio pismenim zahtjevom od Osnovnog suda a kopiju istog takođe predao Sekuliću tražeći da se obavjesti Osnovni sud, sekretar suda, što takođe nije urađeno. Podsjećam da tih opisa u zabilješci uopšte nema a priznaje se tek pred sudom, citatom koji sam naveo da navodno dokumente nije htio primiti jer nije nadležan.
Da je u pitanju razbojništvo pod komandom Borovčanin Danka dodatni dokaz je i "Naredba 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 19.01.2017." kojom se nalaže da predmet koji sam tražio pismeno ranije i usmeno dana 15.12.2016. bude vraćen.
NIŠTA OD TOGA SE NIJE DESILO PO ZAKONU JER JE BOROVČANIN PRETVORIO SUDSKU POLICIJU U PRIVATNU BANDU KOJA JE U SLUŽBI TAJKUNSKO POLITIČKE MAFIJE I VOĐE BANDE DODIK MILORADA, KOJI SU OPLJAČKALI MILIJARDE SAMO PREKO BANAKA POD KONTROLOM VLADE A ODGOVORNI SU ZA NEBROJENE ZLOČINE, PLJAČKE I LIKVIDACIJE NEVINIH GRAĐANA...
Sve navedeno je samo mali dio dokaza koje imam a predaću ih nadležnom tužiocu po pozivu.
PRILOG

DISK SA DOKAZIMA


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

- 00:38 - Komentari (0) - Isprintaj - #

srijeda, 08.11.2017.

PRITUŽBA PROTIV SEKULIĆ CVIJETE

U ovom predmetu postupajuća sudija je pretres vodila u stilu srednjovjekovne inkvizicije, konstantno kršeći zakonske odredbe i moja prava ali neću trošiti vrijeme da navodim sve kriminalne radnje jer mi je poznato da će UDT iznijeti stav da sudije nisu odgovorne za mišljenja koja daju i odluke koje donose te ću ukazati samo na kršenje prava na pravično suđenje – dva primjera od više njih koliko je bilo u dosadašnjem toku.

VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU
UREDU DISCIPLINSKOG TUŽIOCA
PRITUŽBA NA RAD SUDIJE SEKULIĆ CVIJETE U PREDMETU 80 1 Pr 082502 17 Pr

Član 56. Disciplinski prekršaji sudija (ZOVSITV)
1. povreda načela nepristrasnosti
2. postupanje s pristrasnošću i predrasudama tokom obavljanja službenih dužnosti zbog rase, boje, spola, vjerske pripadnosti, etničkog porijekla, nacionalne pripadnosti, seksualne opredijeljenosti ili društvenog i ekonomskog statusa stranke
3. očigledno kršenje obaveze ispravnog postupanja prema strankama u postupku, njihovim pravnim zastupnicima, svjedocima, ili drugim osobama
8. nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti
9. donošenje odluka kojim se očigledno krši zakon ili uporno i neopravdano kršenje pravila postupka
22. ponašanje u sudu i izvan suda koje šteti ugledu sudijske dužnosti
23. bilo kakvo drugo ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti ili dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet sudstva
PRITUŽBA PROTIV SEKULIĆ CVIJETE

OBRAZLOŽENJE
U ovom predmetu postupajuća sudija je pretres vodila u stilu srednjovjekovne inkvizicije, konstantno kršeći zakonske odredbe i moja prava ali neću trošiti vrijeme da navodim sve kriminalne radnje jer mi je poznato da će UDT iznijeti stav da sudije nisu odgovorne za mišljenja koja daju i odluke koje donose te ću ukazati samo na kršenje prava na pravično suđenje – dva primjera od više njih koliko je bilo u dosadašnjem toku.
Napominjem da odluka još nije donesena ali čak i da budem oslobođen odgovornosti to ne mjenja činjenicu da je sudija Sekulić počinila disciplinski prekršaj.
OBRAZLOŽENJE
Dana 07.07.2017. na pretresu predložio sam kao svjedoka Jovicu Mitrovića, (strana 4, zapisnika) o čemu je donesena odluka, citiram:
“Odbija se prijedlog da se kao svjedok sasluša Mitrović Jovica imajući u vidu da je isti danas pristupio radi prezentacije snimaka te da je snimak sigurnosnih video kamera, usvojen kao dokaz”.
Imao bih naravno i neka tehnička pitanja za svjedoka no ono što je bitno za ovu pritužbu je tekst poziva upućenog pomenutom stručnjaku, citiram:
“Pozivate se da prisustvujete na usmenom pretresu, zakazanom za dan 18.05.2017. u 10:30 časova u prekršajnom postupku protiv okrivljenog Bajo Zdenka zbog toga što je isti počinio prekršaj iz člana 7 i člana 24 Zakona o javnom redu i miru”.
Iz završnih podvučenih riječi se ne vidi da je isti pozvan da prezentuje snimke nego se unaprijed prije ijedne provedene radnje i dokaznog postupka iznosi stav da sam ja kao okrivljeni POČINIO PREKRŠAJ, i tako razotkriva plan sudije da kompletan pretres izrežira, iznoseći unaprijed stav svim učesnicima da nisam okrivljeni nego OSUĐENI, a u nastavku se tek onako usput kao “napomena” navodi da je potrebno omogućiti prezentaciju video snimaka.
Time je sudija Sekulić, prekršila pravo na pravično suđenje, opisano u članu 9, ZOP-a stav : “(2) Okrivljeno lice iz stava 1. ovog člana ima pravo da: 1) se smatra nevinim dok se ne dokaže njegova odgovornost u skladu sa zakonom“.
Iz sadržaja poziva koji sam citirao je vidljivo da sudiji nisu bitni ni dokazi ni zakonske odredbe nego joj je isključivi cilj da donese osuđujuću odluku i ta želja je toliko jaka da se ne može suzdržati ni pri diktiranju jednostavnog poziva od cijelih 5 redova.
Više puta je tokom postupka sudija činila istu stvar i kršala moja prava pred svim prisutnima, opisujući dokaze, činjenice, svjedoke ili okolnosti takvima DA SE ODNOSE ILI NE ODNOSE NA KONKRETAN PREKRŠAJ, POČINJENI PREKRŠAJ, IZVRŠENI PREKRŠAJ i slično.
Veći dio toga nije ni ušao u zapisnik jer sam se neprekidno borio za svoje pravo tražeći da se sve opisuje kao okolnosti vezane za DOGAĐAJ, i da se ne opisujem kao lice koje je “POČINILO PREKRŠAJ” jer me u tom slučaju sudija ne smatra NEVINIM, kako je propisano članom 9 nego ODGOVORNIM i već OSUĐENIM.
Osim opisanog poziva navodim još samo jedan primjer kršenja mojih prava koji je mnogo značajniji jer sam dvostruko napadnut od strane sudije, citiram odluku o odbacivanju svih mojih dokaza koja se završava na strani 6, Zapisnika od 07.07.2017. koja se obrazlaže riječima:
“imajući u vidu da se navedeni materijalni dokazi kao i snimak na CD-u, koji je okrivljeni dostavio na spis ne odnose na konkretan prekršaj”.
I ovde se već daje unaprijed kvalifikacija da je u pitanju KONKRETAN, IZVRŠEN, odnosno POČINJEN prekršaj a cijeli pretres je obična farsa, pozorišna predstava sa glumcima koji su pripremljeni šta da kažu, šta da slažu, šta da prećute kako bi sudija Sekulić usmjeravala postupak ka već zacrtanom cilju…
Ali još veća povreda mojih prava je u činjenici da se od mene traži da dostavim dokaze koji se odnose na kako kaže sudija “KONKRETAN PREKRŠAJ” i praktično treba sam da dokazujem svoju odgovornost umjesto što sam dostavio materijal koji se odnosi na konkretan DOGAĐAJ, material koji je bio na licu mjesta u navedeno vrijeme i koji je čak opisan u Zabilješci usvojenoj kao dokaz, riječima, PUNOMOĆ, URGENCIJE, ŽALBE, MATERIJALNI DOKAZI.
Dakle ni taj material koji sam imao uz sebe i koji dokazuje kršenje prava garantovanih Ustavom RS, nije prihvaćen, a ni onaj koji je dokazivao višegodišnje kršenje garantovanih prava.
Takvim pristupom sudija Sekulić je svjesno prekršila Član 106 “Slobodna ocjena dokaza i pravno nevaljani dokazi“, stav:
„(2) Sudska odluka se ne može zasnivati na dokazima koji su pribavljeni povredama ljudskih prava i osnovnih sloboda zagarantovanih Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i Ustavom Republike Srpske.“.
NA PRETRESU 28.07.2017. SUDIJA SEKULIĆ NE SAMO DA NIJE UTVRĐIVALA ZAKONITOST NEGO JE I MENI ZABRANILA DA DOKAZUJEM POVREDE LJUDSKIH PRAVA…

PRILOZI

Poziv Jovici Mitroviću po 80 1 Pr 082502 17 Pr
Zapisnik 80 1 Pr 082502 17 Pr od 07.07.2017.


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

- 01:00 - Komentari (0) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 06.11.2017.

REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU O NOVIM DOKAZIMA

Dostavljene su čak i fotografije, kako dokaza, tako i mjesta zločina odnosno povreda. Na taj zahtjev nadležna nije uopšte odgovorila i sve u svemu, jasno je da je ista znala za te dokaze ali ih je namjerno prikrila, kako bi zataškala krijumčarenje narkotika u Bobar grupu i omogućila nastavak pljačke stotina miliona maraka preko Bobar banke.
REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU REPUBLIKE SRPSKE
na ruke : GLAVNOM REPUBLIČKOM TUŽIOCU
REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU RS O NOVIM DOKAZIMA KRIVIČNIH DJELA PO KTA-596/09

REPUBLIČKOM TUŽILAŠTVU O NOVIM DOKAZIMA
Na osnovu Zakona o krivičnom postupku član "Obustava istrage" stav 3, podnosim zahtjev Glavnom republičkom tužiocu da predmet KTA-596/09 iz nadležnosti OJT Bijeljina, dodijeli drugom okružnom javnom tužiocu s obzirom da je iz priloženih dokaza jasno da dosad nadležna Stjepanović Danica ili je namjerno prikrivala dokazni materijali i sabotirala istragu ili nema stručna znanja odnosno nepažljivo je, neodgovorno i nesavjesno radila na predmetu, kako god želi glavni republički tužilac da shvati i tumači ove dokaze.
Prvi prilog i suštinski najbitniji dokaz je "Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017." nadležne Stjepanović Danice, upućeno sudu u kome pismeno tvrdi da nema saznanja o oštećenju predmeta, koji je bio materijalni dokaz sa mjesta zločina, odnosno skinut je sa smrtno ranjene osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo.
U drugom prilogu "Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)" je sudski konstatovano kakva su oštećenja na predmetu, odnosno da je kaiš dvostruko presječen, veći dio nedostaje a ostatak je opran jakim hemijskim sredstvom, kako bi se uklonili dokazi i tragovi ubistva koji potiču sa kamiona kao što je recimo mast ili ulje.
Da je predmet bio u tom stanju vidljivo je iz fotografija koje je policija načinila a nalaze se na vrhu priloga "Snimci dječijeg ruksaka".
U donjem dijelu su snimci tog ruksaka načinjeni poslije preuzimanja pa se vide i detalji koji nisu bili ranije uočljivi kao što je recimo činjenica da je čak i metalna vođica rajsferšlusa polomljena, nekom jakom silom, prilikom nanošenja smrtonosnih povreda djevojčici.
Tvrdnja nadležne Stjepanović, kako nema saznanja o pomenutom oštećenju je naravno obična laž o čemu imam ogroman broj dokaza a jedan od dokumenata koji to potvrđuje je i obaveštenje upućeno direktno njoj odnosno obavještenje i zahtjev još iz 2010-te u kome se opisuju oštećenja a sada prilažem "Zahtjev za informacije 15.01.2014.".
Na zahtjevu su čak i fotografije, kako dokaza, tako i mjesta zločina odnosno povreda. Na taj zahtjev nadležna nije uopšte odgovorila i sve u svemu, jasno je da je ista znala za te dokaze ali ih je namjerno prikrila, kako bi zataškala krijumčarenje narkotika u Bobar grupu i omogućila nastavak pljačke stotina miliona maraka preko Bobar banke.
Osim oštećenja materijalnog dokaza koji je uklonjen s mjesta ubistva iz spisa je vidljivo da nadležna navodno nema pojma ni o unutrašnjim povredama s obzirom da ništa od toga ne postoji u nalazu i mišljenju vještaka trasologa Miroslava Busarčevića koji je angažovan od strane nadležnog tužioca.
Da te povrede postoje dokaz su fotografije "Falsifikati" načinjene prilikom obdukcije a sa druge strane podsjećam da doktor Busarčević o tome nema pojma što mi je i potvrdio u telefonskom razgovoru.
Očekujem da glavni republički tužilac postupi u skladu sa zakonom i tretira ove materijale kao novi dokaz te naloži ponovno otvaranje istrage i predmet KTA-596/09, dodijeli drugom tužiocu te me u najkraćem roku o svemu pismeno obavijesti kako bih i sve druge dokaze koje imam mogao da mu dostavim.

PRILOZI

Izjašnjenje po 80 0 K 065467 17 Kpp 3 od 16.01.2017.
Zapisnik o predaji predmeta 080-0-Su-15-000 011(-128)
Snimci dječjeg ruksaka
Zahtjev za informacije 15.01.2014.
Falsifikati


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

- 00:44 - Komentari (0) - Isprintaj - #

subota, 04.11.2017.

OBAVJEST O FALSIFIKOVANJU ČINJENICA I PRAVOSNAŽNIH RJEŠENJA OKRUŽNOG SUDA

Jedan od priloga koji dostavljam je i disk sa snimcima video nadzora iz kojih se vidi da su sudski policajci lagali prilikom sačinjavanja zabilješki kao i sudski službenik prilikom davanja izjave u Prekršajnom sudu jer njihov opis, odnosno izjave se razlikuju od stanja zabilježenog video nadzorom jer se vidi da mi niko nije prilazio niti izdavao bilo kakvu naredbu, što su pripadnici suda i sudske policije pokušali lažno da predstavi kako bi nastavili sa prikrivanjem monstruoznog zločina ubistva osmogodišnje djevojčice prilikom krijumčarenja narkotika i pljačke milijardi evra preko bankarskog sektora.

OKRUŽNOM SUDU U BIJELJINI

OBAVJEST O FALSIFIKOVANJU ČINJENICA I PRAVOSNAŽNIH RJEŠENJA OKRUŽNOG SUDA

U ovom dopisu prilažem materijal koji dokazuje da je Osnovni sud u Bijeljini smišljeno falsifikovao rješenje Okružnog suda u Bijeljini.
Cilj svega je bio da se prikrije ubistvo osmogodišnje djevojčice Ivone Bajo izvršeno prilikom šverca narkotika u Bobar grupu. Kada sam razotkrio pomenuti falsifikat, umjesto da počinioce prijavi po službenoj dužnosti, Osnovni sud u Bijeljini je ponovo izvršio krivično djelo i pokušao ukloniti taj falsifikat iz pravnog prometa.
Prilog "Rješenja sudova" sadrži u vrhu skeniranu odluku Okružnog suda "80 1 Pr 000670 10 Pžp" a na dnu je skenirani dio falsifikovanog rješenja Osnovnog suda sa pečatom pravosnažnosti. Napominjem da se ne radi o nepažnji, poslije koje bi se "greškom" u predmetu našlo ovo rješenje nego je cijelo vrijeme u spisu bilo regularno stanje a FALSIFIKAT je načinjen posebno i pušten u pravni promet na korištenje drugim organima od sudske policije do VSITV-a, kako bi prije svega Borovčanin Danko imao kakvo takvo opravdanje za fašističku diskriminaciju koju bez ikakve sudske odluke promjenjuje prema svim srodnicima ubijene djevojčice Ivone Bajo.
Početkom ove godine podneo sam krivičnu prijavu protiv izvršilaca sa detaljnim obrazloženjem i dokazima a kako je pokušano uklanjanje kopije falsifikata iz predmeta 80 0 P 0043325 13 P2 opisano je zaslugom bivšeg predsjednika i sekretara Osnovnog suda u prilogu "080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015."
Iz ovog dokaza se vidi da je Pravobranilaštvo imalo taj falsifikat ali na sva moja pitanja i pismene zahtjeve nisu htjeli otkriti od koga su ga dobili. Zahtjev sam pismeno dostavio i sudiji Đurić Dragoljubu koji nije odgovorio a potom i direktno Osnovnom sudu - (novom) Predsjedniku suda. Odbijanjem da odgovori kome je sve predavan falsifikat, Osnovni sud je stao iza ovog kriminala i snosi punu odgovornost kako za falsifikovanje, tako i za višegodišnju fašističku diskriminaciju.
Ovo je sve samo mali dio kriminala Osnovnog suda u Bijeljini pa s obzirom da su se već koristili falsifikatima i podmetanjima skrećem pažnju da će to moguće pokušati i u budućnosti. Okružni sud je nedavno u "Rješenju 80 0 P 039221 16 Gvl 2" pokazao da je svjestan višegodišnjih falsifikovanja činjeničnog stanja i naveo, citiram: "Tačni su navodi tužitelja da su se sudovi nepotrebno bavili njegovim pravom na naknadu nematerijalne štete zbog smrti bliskog lica, jer on to u ovom postupku nije ni tražio. Međutim to nije od uticaja na konačnu odluku o njegovom zahtjevu."
Osnovano sumnjam u regularnost i drugih materijala odnosno predmeta koji su dostavljanji Okružnom sudu na odluku. Stoga u prilogu dostavljam i kopiju žalbe na presudu prekršajnog suda broj "80 1 Pr 082502 17 Pr" te očekujem da će predsjednik suda provjeriti da li je ova kopija identična sa onom koja bude dostavljena od strane Osnovnog suda u Bijeljini.
Ukoliko Osnovni sud ponovo pokušava podmetnuti neki falsifikat nadam se da ćete to prijaviti nadležnima i postupiti u skladu sa zakonom a od sudija Okružnog suda u Bijeljini očekujem samo da postupaju isključivo u skladu sa važećim zakonima.
Jedan od priloga koji dostavljam je i disk sa snimcima video nadzora iz kojih se vidi da su sudski policajci lagali prilikom sačinjavanja zabilješki kao i sudski službenik prilikom davanja izjave u Prekršajnom sudu jer njihov opis, odnosno izjave se razlikuju od stanja zabilježenog video nadzorom jer se vidi da mi niko nije prilazio niti izdavao bilo kakvu naredbu, što su pripadnici suda i sudske policije pokušali lažno da predstavi kako bi nastavili sa prikrivanjem monstruoznog zločina ubistva osmogodišnje djevojčice prilikom krijumčarenja narkotika i pljačke milijardi evra preko bankarskog sektora.
Ono što se vidi na snimcima i što su potvrdili svjedoci na pretresu je predmet, materijalni dokaz ubistva "Dječji ruksak" uklonjen sa lica mjesta za koga danas trenutno OJT Bijeljina tvrdi da "NEMA SAZNANJA" a nema ih jer je Borovčanin Danko pretvorio sudsku policiju u svoju privatnu bandu i bez ikakvog ovlaštenja kako sam priznaje u dopisu tužilaštvu "SU-SP-3-331-10 od 26.08.2016." koji je sastavni dio priložene kopije žalbe, onemogućava pristup svim srodnicima ubijene djevojčice.
Neću detaljnije obrazlagati argumente o teškim krivičnim djelima a dio toga se može pročitati u tekstu žalbe koja je kompletna sa prilozima dostavljena uz ovaj dopis...
PRILOZI
Rješenja sudova
080-0-Su-15-000 027(13) od 29.10.2015.
Žalba na rješenje 80 0 Pr 082502 17 Pr


Zdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

- 10:56 - Komentari (0) - Isprintaj - #

četvrtak, 02.11.2017.

FALSIFIKATI SUDIJE SEKULIĆ

OVO JE MALI PRIMJER NA ŠTA SU SPREMNE SUDIJE DA BI PRIKRILE PLJAČKE REŽIMSKIH TAJKUNA I UBISTVO OSMOGODIŠNJE DJEVOJČICI PRILIKOM KRIJUMČARENJA. IZ ODGOVORA KOJI JE TAKOĐE DOKUMENT SUDA VIDI SE DA SE U ZAPISNICIMA I PRESUDAMA FALSIFIKUJE ČINJENIČNO STANJE I IZMIŠLJA NEPOSTOJEĆA DOKUMENTACIJA SA CILJEM DA SE NAŠTETI GRAĐANIMA A NARAVNO ZAŠTITI MAFIJA...

FALSIFIKATI SUDIJE SEKULIĆ
OSNOVNOM SUDU BIJELJINAPREDMET: Zahtjev za pristup informacijama iz

nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina

Po predmetu : 80 1 Pr 082502 17 PrMolim Vas da mi u skladu sa članom 14. stav 2. Zakona o slobodi pristupa informacijama ("Službeni glasnik RS", broj 20/01), odobrite pristup informaciji iz nadležnosti Osnovnog suda Bijeljina, te da mi dostavite:1) Kopiju „pismenog nalaza i mišljenja” koja se pominje u prvom pasusu druge strane Zapisnika sa pretresa 80 1 Pr 082502 17 Pr od 28.07.2017.

2) Kopiju podneska ovlaštenog organa od 14.07.2017.

3) Dokumenat SU/SP-3-331/10 od 24.04.2017.

4) Dopis suda OCSP u Bijeljini od 21.04.2017.OBRAZLOŽENJESvi dokumenti koje tražim imaju svoju važnost ali posebno pismeni “NALAZ I MIŠLJENJE” prije svega što takvo vještačenje, ekspertizu ili šta već nikada nisam dobio a u zapisniku stoji citiram: “Sud konstatuje da je u spis suda uložen pismeni nalaz i mišljenje te da je isti uredno uručen strankama u postupku (konstatuje se da je sud uručio jedan primjerak pismenog nalaza i mišljenja okrivljenom na usmenom pretresu).”

Sam naziv asocira na nekakvo vještačenje o čemu ja nemam nikakvih podataka osim ako se ne radi o stručnom mišljenju “neuropsihijatra” Borovčanin Danka koji je poznat po svojim odokativnim metodama, procjena psihičkog stanja.

U svakom slučaju taj dokument nisam dobio što mogu potvrditi i osobe koje su bile prisutne kao javnost a zapisnik ne potpisujem jer ne odgovara stvarnom stanju.

Sudiji Sekulić zahvaljujem na mogućnosti da uz pomoć video snimaka mogu dokazati SMIŠLJENE LAŽI svjedoka odnosno onih koji su sačinili zabilješku.

Analizom snimaka i njihovih izjava i sama sudija će se uvjeriti u isto a ja ću protiv njih preduzeti radnje predviđene relevantnim članom KZRS.Bijeljina, _____________2010.godine Podnosilac zahtjevaZdenko Bajo
Majke Jevrosime 20
76300 Bijeljina
065831902

IZ ODGOVORA SUDA MOŽE SE VIDJETI DA JE "DOKAZ" ODNOSNO DOKUMENT, KOJI JE NAVEDEN U ZAPISNIKU IZMIŠLJEN. SRAMOTA I ZA SUD I ZA SUDIJU...

- 02:29 - Komentari (0) - Isprintaj - #

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se