Blagotvorna riječ

20.02.2010., subota

KRIŽNI PUT U MARIJI BISTRICI

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
Milostivi Bože, Isuse kriste! Evo moja duša s tvojom rastuženom Majkom Marijom ide za tobom i prati te na teškom putu tvoje gorke muke. Okrijepi me svojom milošću, da mogu strpljivo nositi svoj križ, što sam ga svojim grijesima zaslužio. Daj mi jakost, da ne klonem i ne iznemognem na tom putu. Daj, da mi svaka postaja bude korak u nebo. Amen.

I. POSTAJA
Isusa osuđuju na smrt
Idući k I. POSTAJI pjeva se ili moli:
"Stala plačuć tužna Mati, gledala je kako pati Sin joj na križ uzdignut."

Isusa osuđuju na smrt, a on je smrt pretvorio u život. Gospodine, daj da se ne bojim nikakvih osuda, jer me sve osude ovoga svijeta, prihvaćene u Tvome duhu, oslobađaju od navezanosti na prolazno i osiguravaju neprolazno, vječno.

II. POSTAJA
Isus prima na se križ
"Dušom njenom razboljenom, rastuženom, ražaljenom, prolazio mač je ljut."

Tako je sve naše križeve pretvorio u sredstvo spasenja. Gospodine, zahvaljujem Ti na svim križevima i molim Te snage da ih mogu zajedno s Tobom nositi na spasenje svoje braće i sestara.


III. POSTAJA
Isus pada prvi put pod križem
"O koliko ucviljena bješe ona uzvišena, Majka Sina jedinog!"

Prirodno je pasti pod teretom koji me nadilazi. Ali je isto tako prirodno ustati i nastaviti životni put. Gospodine, daj da me nikada ne obeshrabre padovi, klonuća, slabosti i nesigurnost.


IV. POSTAJA
Isus susreće svoju svetu Majku
"Bol bolova sve to ljući blaga Mati gledajući muke slavnog Čeda svog."

Po njoj je došao na ovaj svijet. Ona je prisutna sada kad patnjama i smrću vraća ovaj svijet Bogu. Gospodine, pridruži i moje patnje svojim i Marijinim patnjama da tako djelotvorno sudjelujem u Tvome djelu spasenja.


V. POSTAJA
Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ
"Koji čovjek ne bi plako Majku Božju videć tako u tjeskobi tolikoj?"

Čovjek pomaže Bogu nositi križ jer tako Bog hoće. Čovjek čovjeku pomaže nositi križ jer je to zakon ljubavi. Gospodine, hvala ti što mogu s Tobom nositi križ. Daj da i ja dopustim da mi drugi pomognu nositi moj križ.


VI. POSTAJA
Veronika pruža Isusu rubac
"Tko protužit neće s Čistom, kada vidi gdje za Kristom razdire se srce njoj?"

Isus joj ostavlja utisnuto svoje patničko lice. Samilosnom ljubavlju prema drugima otkriva pravo patničko lice brata i sestre. Gospodine, daj mi da imam oka i srca za patnje drugoga.


VII. POSTAJA
Isus pada drugi put pod križem
"Zarad grijeha svoga puka gleda njega usred muka i gdje bičem bijen bi".

Najčešće klonemo pod svagdašnjim teretima i patnjama koje se stalno ponavljaju. Gospodine, daj mi snage da ustrajem do kraja noseći svoj svagdanji križ.


VIII. POSTAJA
Isus tješi jeruzalemske žene
"Gleda svoga milog Sina, ostavljena sred gorčina, gdje se s dušom odijeli."

Prihvaća njihovu samilost, ali ih upozorava na najveće zlo - grijeh koji je izvor svih patnji. Gospodine, daj mi takvu samilost koja će mene i svijet mijenjati na bolje.


IX. POSTAJA
Isus pada treći put pod križem
"Vrelo milja, slatka Mati, bol mi gorku osjećati daj, da s tobom procvilim."

Teret je za njegova pleća prevelik. No, njegova ljubav prema meni i želja da mi smrću podari vječni život još je veća. Gospodine, daj da moja ljubav prema Tebi i ljudima bude veća od svih patnji.


X. POSTAJA
Isusa svlače
"Neka ljubav srca moga gori sveđ za Krista Boga, da mu u svem omilim."

Odijelo božanske slave odložio je dolaskom na svijet. Sada dopušta da mu skinu i ljudsko odijelo i ljudsko dostojanstvo. Skidanje odijela otvaraju se rane od bičeva i udaraca. Gospodine, nije li patnja kada sam lišen osjećaja ljudskoga i kršćanskog dostojanstva najveća patnja? Ali i najplodonosnija? Nauči me tako trpjeti.


XI. POSTAJA
Isusa pribijaju na križ
"Rane drage, Majko sveta, spasa za me razapeta tisni usred srca mog."

Željezni čavli otkrivaju neslomivu snagu Isusove ljubavi kojom je prikovan uz Očevu volju. Gospodine, daj da i mene moja ljubav prema Tebi prikuje za životni križ po kome se spašavam.XII. POSTAJA
Isus umire na križu
"Neka dođu i na mene patnje za me podnesene Sina tvojeg ranjenog."

Isus je umro da ja živim. Kad s Isusom živim i umirem na ovom svijetu, On mi otvara vrata vječnosti. Gospodine, daj da s Tobom svakodnevno umirem, daj da mi posljednje umiranje bude početak vječnog života.XIII. POSTAJA
Isusa skidaju s križa
"Daj mi s tobom suze livat, Raspetoga oplakivat, dokle diso budem ja."

Nakon što je izvršio životnu zadaću, vraća se u krilo Majci. Sada može biti posve Njezin. Gospodine, daj da shvatim kako mogu svima pripadati tek onda kada spremno izvršavam od Oca povjerenu mi zadaću.XIV. POSTAJA
Isusa polažu u grob
"U tvom društvu uz križ stati, s tobom jade jadovati želja mi je jedina."

Nada čovječanstva ulazi u beznađe groba. Više ne smije biti beznađa ni u grobu, ni u svijetu, ni u ljudskim srcima. Gospodine, otvori mi oči srca da vidim kako više nigdje nema beznađa.


XV. POSTAJA
Isus ustaje iz groba
"Kada dođu smrtni časi, Kriste Bože, nek me spasi Majke tvoje zagovor."

Smrt nije kraj. Ona je prijelaz iz ovoga života u drugi. Gospodine, daj da mi i smrt i patnje budu prijelaz, priprava, preobrazba u vječni život.Križni put - Slavko PavinZAVRŠNA MOLITVA


Dobri Isuse! Zahvaljujem Ti na milosti, koju si mi udijelio pri ovoj pobožnosti. Primi ovu moju bogoljubnost na slavu svoje muke, na zadovoljštinu za moje grijehe, na utjehu i pomoć dušama u čistilištu! Ne daj, Isuse, da neizmjerna vrijednost Tvoje Svete Krvi bude za me izgubljena, nego mi udijeli svoju milost i uvedi me poslije ovoga života u vječnu radost. Amen.

Hvaljen budi Isus Krist, raspeti naš Otkupitelj, i njegova pod križem žalosna Majka Marija!


"Kad mi zemlja tijelo primi, dušu onda uzmi ti mi u nebeski blažen dvor."
- 16:51 - Komentari (7) - Isprintaj - #

06.02.2010., subota


OSOBNA POSVETA SRCU ISUSOVU PO NEBESKOJ KRALJICI


Nebeska Kraljice i preljubezna Majko! Premda posve nevrijedna i jadna potaknuta ipak dobrostivim pozivom tvoga božanskog Sina, želim se posve posvetiti njegovu presvetom Srcu. No, poznavajući svoju nevrijednost i nestalnost, želim tu posvetu učiniti po tvojim majčinskim rukama, i od tvojeg bezgriješnog Srca očekujem pomoć, da tu posvetu uzmognem u životu i ostvariti.

Božanski Spasitelju, Kralju dobrote i ljubavi! Puna zahvalnosti prihvaćam svjesno i iz sve duše poziv, kojim me nukaš, da sklopim s tobom ugovor, kod kojega ti zapravo ne dobivaš ništa. Ja ti evo povjeravam brigu za se i za sve, što imam. U tvoje Srce, puno ljubavi, stavljam svoju dušu i njezin vječni spas; tebi povjeravam svoju slobodu, napredak u duhovnom životu, pa i sve slaboće; predajem ti svoje tijelo, svoj život i zdravlje, te ono malo dobrih djela, što ću ih učiniti ili koje će drugi za me prikazati za života ili poslije moje smrti. Tebi napokon povjeravam svoju obitelj, svoje poslove i sve svoje probitke. Sve to prepuštam potpuno tvojoj božanskoj skrbi, da ti svime upravljaš po svojoj božanskoj volji. Spremna sam primiti sve, kako god budeš s tim raspolagao, svjesna, da sam se povjerila Srcu Boga i najboljega svoga prijatelja.

Sa svoje se strane obvezujem, da ću se prema svojim silama brinuti za proširenje tvoga kraljevstva, koliko god uzmognem. Na tu nakanu prikazujem ti sve svoje molitve i pobožne uzdahe, svoje svagdanje poslove, trpljenja, koja već sada primam, kao i sve pokore, koje ću si dragovoljno sama nalagati. Hoću, da svaki čas moga života posluži proširenju i učvršćenju tvoga kraljevstva i zadovoljavanju za uvrede, koje se nanose tvome božanskom Srcu. Daj, da svi moji čini do konca života nose na sebi pečat tvoga gospodstva nada mnom i biljeg zadovoljštine, i da zadnji moj uzdah bude čin savršene apostolske ljubavi i potpune žrtve. Amen.ZLATNA KRUNICA U ČAST SRCA ISUSOVA

- Moli se na običnu Gospinu krunicu.
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

- Mjesto Vjerovanja moli se:
Slatko Srce mog Isusa, daj, da te ljubim sve to više.

- Mjesto "Oče naš" moli se:
Vječni Oče, prikazujem ti Predagocjenu Krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za svoje grijehe, kao pomoć svetim dušama u čistilištu, i za potrebe svete Crkve.

- Mjesto "Zdravo Marijo" moli se:
Isuse blaga i ponizna Srca, učini srce moje po Srcu svome.

- Mjesto "Slava Ocu" moli se:
Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje!

- Na koncu se izmoli:
Oče naš... Zdravo Marijo... Slava Ocu...MOLBA SRCU ISUSOVU

Sva snižena u duši bacam se preda te, Božansko Srce Isusovo, da ti prikažem svoju hvalu, da ti se poklonim, da te ljubim i slavim, koliko god mogu. Tebi, kao najmilijemu prijatelju svoje duše, izručujem sve svoje potrebe, sve nevolje, siromaštvo, zapuštenost, slaboću i mlakost. Jednom riječju: sve rane svoje duše, i usrdno te molim, neka te to gane na sućut, te mi pritečeš u pomoć u svojme prevelikom milosrđu.

O Srce, puno ljubavi, spasi me! Zaklinjem te svime, što te može ganuti, da meni i svima koji su u jednakoj pogibelji za spasenje, udijeliš milost konačne ustrajnosti u svojoj ljubavi. božansko Srce, ne daj, da propadnem zbog svojih nevjera. Učini sa mnom što god hoćeš, samo daj, da vazda ostanem u tvojoj ljubavi. Nemoj me odbaciti od sebe, jer ja sve svoje pouzdanje stavljam u tebe. Zazivam te kao jedino spasenje od svakog zla, a najviše od grijeha. Uništi ga u meni i oprosti mi sve zlo što ga učinih protiv tebe. Kajem se za sve, čime sam te uvrijedila, i od srca te molim, da mi oprostiš. O Srce, svake ljubavi dostojno, daj, da ja i svi, koji su se preporučili u moje molitve ili za koje sam dužna moliti, oćutimo tvoju zaštitu.

Milosrdno Srce, smekšaj tvrda srca grješnika i okrijepi duše u čistilištu. Budi utočište umirućima, utjeha potištenima i nemoćnima! I napokon, budi meni sve na ovom svijetu. Osobito budi utočište mojoj duši na času moje smrti, te je onda primi u zagrljaj svoga milosrđa. Amen.- 14:53 - Komentari (3) - Isprintaj - #

<< Prethodni mjesec | Sljedeći mjesec >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

< veljača, 2010 >
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
             

Prosinac 2010 (1)
Rujan 2010 (1)
Srpanj 2010 (1)
Lipanj 2010 (1)
Svibanj 2010 (1)
Travanj 2010 (3)
Ožujak 2010 (2)
Veljača 2010 (2)
Siječanj 2010 (3)
Prosinac 2009 (4)
Studeni 2009 (6)
Listopad 2009 (7)
Rujan 2009 (2)
Kolovoz 2009 (4)
Srpanj 2009 (1)
Lipanj 2009 (3)
Svibanj 2009 (10)
Travanj 2009 (11)
Ožujak 2009 (7)

Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Blog.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Više o kolačićima možete pročitati ovdje. Nastavkom pregleda web stranice Blog.hr slažete se s korištenjem kolačića. Za nastavak pregleda i korištenja web stranice Blog.hr kliknite na gumb "Slažem se".Slažem se