Važno razjašnjenje: Drugi Dolazak se već zbio

(Izvadak iz knjige Proročanstva se obistinjuju – Znaci poslednjeg vremena – Zašto će ovaj svet tako grozno propasti? brat Vasa – Aurora Aurea)
auroraaurea@gmail.comNazovi hrišćani, pogotovo kod protestanskih denominacija, puno govore o Hristovom Drugom Dolasku, iako takvog termina gotovo da i nema u novozavetnim Pisanijama. Oni mešaju Drugi i Slavni Dolazak Isusa Hrista na kraju sveta. Pa su tako i redaktori evanđelja, očekujući skoru Pojavu Spasitelja, pomešali znake Njegovog Drugog i Njegovog Slavnog Dolaska koji će preobraziti svet i stvoriti Novu Zemlju. Isus Hrist je prvi put u Izrael došao uteloviteljski; drugi put je, sedamdesetih godina, u vreme opsade Jerusalima pod Rimljanima, došao u duhovnom, vaskrslom telu, i uzeo u Nebo duše nekih nevoljom zahvaćenih hrišćana koje su bile duhovno dovoljno pročišćene. To je za hrišćane bilo strašno vreme, jer i Rim i Sinagoga su ih se hteli rešiti i iskoreniti ih potpuno; zato su i zapravo jevrejski nacionalisti, zeloti, podigli svoj Prvi ustanak.

Hrist nam ukazuje za to strašno vreme: "Kada, dakle, vidite da Gnusoba pustoši, o kojoj je govorio prorok Danilo, stoji na svetom mestu, ko čita neka razume, tada stanovnici /brdovite/ Judeje neka beže u gore, a ko bude na krovu neka ne silazi da uzme što iz svoje kuće, i ko bude u polju neka se ne vraća da uzme svoj ogrtač. Teško trudnim ženama i dojiljama u te dane. Molite se da bežanje vaše ne bude u zimu ili u subotu; jer će tada biti velika nevolja, kakve nije bilo od postanja sveta do sada, niti će biti. I ako se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasao ni jedan čovek. Ali zbog izabranih skratiće se oni dani." (Matej, 24:15-22) – U 'Judejskom ratu' jevrejski historik Josip Flavije podrobno opisuje strahotu preživljavanja u opsednutom Jerusalimu, pa navodi i priču o izgladneloj ženi koja je čak i svoje dete pojela. To je, uistinu, bilo najstrašnije vreme od postanka sveta.

Da je Hrist po drugi put došao Jerusalimu i Izraelu sedamdesetih godina prvog stoleća, najbolje pokazuje stih 'Jovan', 21:22, gde Vaskrsli Gospod Petru ukazuje za Ljubljenog Učenika: "Ako hoću da on ostane dok ne dođem, šta je tebi do toga?" – Dakle, Isus je Jovanu zapravo rekao: Ostaćeš na zemlji do Moj Drugi Dolazak. Gospodnja reč je istinita. Jovan sada nije u životu na zemlji. Znači Gospod je ranije došao na Zemlju, još za Jovanovog života. Drugi Dolazak nad Jerusalimom se već zbio. Jovan u trošnom zemnom telu dakako nije na zemlji ostao do Slavni Hristov Dolazak koji nam predstoji, već do Drugi, duhovni Hristov dolazak nad Svetim Gradom. Tada je i Gospod Jovana, tada poslednjeg živog Proroka (kome je i poverio Majku na čuvanje), prognanog prethodno pod Neronom na Patmos, vazneo na Nebo, onako kako je i uzeo proroka Iliju na Jordanu. Kasnija predaja je nakaradno Jovanu "produžila" život čak do Domitijanovog vremena. Da je bilo koji Apostol tada bio u život, tada ne bi mogla da se dese i da prođu velike prerade novozavetnih pisanija.

Uobičajno se smatra da su svi svi hrišćani, pošto su znali Hristova proroštva o uništenju Jerusalima, na vreme sklonili preko Jordana, u Pelu i Arabiju (gde je se pojavila i ebionitska frakcija), te u planine Gileada i Bašana. Ostaje otvoreno pitanje da li je baš tako bilo. Neosporna je činjenica da su rani hrišćani očekivali skori Hristov Dolazak: "I vidi, dolazim ubrzo." ('Otkrivenje', 22:7) U svome spisu De ponderibus et mensuris Epifanije Kiparski iznosi da su Hristu verni žitelji Jerusalima, od anđela Božijeg razumeli da će Grad opsesti i zauzeti neprijateljska vojska, pa su se blagovremeno preselili u Pelu, ostavši tamo do vremena cara Hadrijana, koji je posle drugog ustanka Jevreja iznova ustrojio Jerusalim (davši mu novo ime: Aelia Capitolina), te pozvao nejevrejske iseljenike natrag. Jevrejima nije dato pravo da ulaze u Jerusalim, sem jednom godišnje, na dan rušenja Solomonovog Hrama. – Ukazujući na progon rane Crkve od strane Jevreja, u nastavku izlaganja Eusebije iznosi: »Oni koji su pripadali Crkvi u Jerusalimu, povinujući se otkrivenju koje im je dato pred progon, otišli su iz Jerusalima i naselili se u Pereji, u gradu Pela. Uopšte, svi sveti napustiše prestonicu Judeje i svu Judejsku zemlju. Sud Božiji stigao je Jevreje jer veliko beše njihovo bezakonje pred Hristom i Njegovim Apostolima, i zbrisan beše sa zemlje čitav rod nečastivavca.« (‘Historija Crkve’, III, 5; cp.: 'Solunjanima', I, 2:14-16) – Besmisleno je bilo da svi hrišćani, bez obzira na ratna pustošenja, napuste Judeju i Jerusalim, jer su Sveta Zemlja i Sveti grad bili teritorijalni stožer i centar hrišćanstva.

Kako je bilo sedamdesetih godina prvog stoleća nad Izraelom, tako će biti i na kraju ovoga sveta, o Slavni Hristov Dolazak. U vreme najvećih progona hrišćana i najvećih kataklizmičkih nevolja, Gospod će se slavno pojaviti, i Njega će videti svako otvoreno oko, i On će vazneti u višu vibraciju sve Svoje istinske sledbenike, da bi ih nakon pročišćenja Zemlje, opet spustio na Svoju, Novu zemlju, u Svoje Kraljevstvo Mira: »... I kukaće za Njim sva /ostavljena/ plemena zemaljska.« ('Otkrivenje', 1:7)

»Tada će biti dva na polju, jedan će biti prihvaćen, a drugi će biti ostavljen; dve će mleti u mlinu, jedna će biti prihvaćena, a druga će biti ostavljena.« (Matej, 24:40-41)

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.