27

ponedjeljak

svibanj

2019

Zaprška

Ulomak iz priče Veliki mali svijet, zbirka priča Gubitnici (nagrada Albatros 2018.) 

U zraku treperi miris zaprške, miris sidola za glancanje kvaka i metalni miris plina.
Tu je stol blizu nosa i kameno je hladan, a nesreća postoji samo u šaputanju. Nesreća je kad netko pobaci maramu s glave, tako je rekla mama i nastavila pričati, a ja sam slagala žute utege na vagu.

<< Arhiva >>

0