Znanost protiv BiblijePodaci iz Svetoga pisma kakve još niste čuli na vjeronauku, radio Mariji ili na nedjeljnoj svetoj misi


ASTRONOMIJA

Biblijski svemir je okrugla ploča s kupolom
Stade Sunce i Mjesec
A stvori i zvijezde
Sunce ide unazad

SEKSOLOGIJA

Neraskidivi himen blažene djevice Marije
Biblijska rodna ideologija
XXX Biblija-1
XXX Biblija-2
Krvava krpa
Erotika
Gnjusne priče
Kćeri liježu s pijanim ocem
Silovana pa rasječena
Sodoma i Gomora
Ubojstvo kćerke radi zavjeta

SOCIOLOGIJA

Zašto nisam kršćanin
Predavanje Richarda Dawkinsa
Božje egzekucije nevinih
Priručnik za robovlasnike
Nemoralne i brutalne priče
Židovomržnja u Novom zavjetu

BIOLOGIJA

Propisi o žrtvovanju životinja
Jahvino prokletstvo
Čudna bića
Magarci u svetom pismu
Divovi i svinjski stampedo
Zmaj koji riga vatru
Jednorog - behemot
Riba, anđeo, demon i fatalna žena
Čudni podaci

MEDICINA

Kršćanstva i medicinska znanost
Biblijska medicina
''Genetski inženjering''

MATEMATIKA

Broj Pi
Greške u zbrajanju
Greške u nabrajanju

MALO HUMORA


Isus Krist kao Snjeguljica
Napušeni proroci
Glupavi mit o Noinom potopu
Neobrezana usta
Babilonska kula
Antiekološki savjeti

ISUSO-KRISTOLOGIJA


Zli Isus
Dolazi ubrzo
Božja osveta i kazna mukom
Kako se slagao mit o Isusu
Tipologija
Slagalica o Isusu
Grčke bajke i prepravke
Isusovo rodoslovlje

GEOGRAFIJA

Sumnjivi Nazaret
Isusova seoska misionarenja
Kletva na grad Tir
Meteorologija

POVIJEST

Isus nije povijesna osoba
Apologet: "Isus je 100% postojao za stručnjake"
Isusovački robovi crnci
Lažne relikvije
Vijesti
Sumnjivi sveci
Proročanstva
Majka Tereza - kako je napunila vatikansku banku
Mitološki Mojsije
Križarski ratovi
Eunusi u Vatikanu
Zapisi o Muhamedu

Svi navodi su preuzeti sa:
On-line HBK Biblija


Znanost i religija su nespojive


Protagora


Nisam vjernik


Predavanja pok. prof. Polića


www.dislajkammrznju.hr/Pokret za sekularnu Hrvatsku


www.dugineobitelji.com

HRT projekt: Drugi

Svjetlonoša


Smanjite buku crkvenih zvona!


15.01.2014., srijeda

Kletva na grad Tir

"Pretvorit ću te u užas i više te neće biti. Tražit će te, ali te
više nikad neće naći!" - riječ je Jahve Gospoda


Ezekijel je zlobno prorokovao da će cijeli grad s njegovim stanovništvom (otok) Tir totalno razoriti vladar Nabukodonozor i da nikada neće biti ponovno izgrađen - ali je pogriješio. U vrijeme toga "proročanstva" izgledalo je da je njegova politička procjena vrlo vjerojatna (11. godina), ali nakon 13 godina opsade, Nabukodonozor odustaje. Otok Tir nije razoren, pa čak niti osvojen. Kasnije Ezekijel mora priznati da je pogriješio: (29,17)

Ovdje uništenje Tira izgleda vjerojatno, pa je Ezekijel tako i "prorokovao"

(Ezek 26,1)
Godine jedanaeste, prvoga dana u mjesecu, dođe mi riječ Jahvina:

(Ezek 26:7 NRSV)
Jer ovako govori Jahve Gospod: 'Gle, dovest ću na Tir sa sjevera Nabukodonozora, kralja babilonskoga, kralja nad kraljevima, s konjima i bojnim kolima, s konjanicima, četama i mnoštvom naroda! (8) Kćeri će tvoje u polju mačem posjeći!
Ezekijel 26,14-21:

(14) Pretvorit ću te u pećinu golu, postat ćeš sušilište mreža. Više se nikad nećeš podići, jer ja, Jahve, rekoh!" - to riječ je Jahve Gospoda." (15) Ovako Jahve Gospod govori Tiru: "A neće li od trijeska pada tvojega i jecanja tvojih ranjenika, kad nastane u tebi pokolj nemili, zadrhtati svi otoci? (16) I neće li tada svi morski knezovi sići s
prijestolja svojih, odbaciti svoje plašteve, i skinuti vezene haljine, u strah se zaodjeti, na
zemlju posjedati, dršćući bez prestanka, užasnuti tvojim udesom? (17) A zatim će nad
tobom zakukati i reći ti: "Kamo li propade? Kamo li s mora nestade, grade proslavljeni, što bijaše tako moćan na moru, ti i žitelji tvoji, koji strah zadavahu zemlji svoj?
(18) Sada
na dan pada tvojega otoci će zadrhtati, otoci u moru prestravit će se zbog propasti tvoje!"
(19) Jer ovako govori Jahve Gospod: "Kad te pretvorim u pusti grad, kakvi su gradovi u
kojima više nitko ne boravi, i kada na tebe dovedem bezdane da te velike vode prekriju,
(20) spustit ću te s onima koji su sišli u grob, k narodu pradavnom, i smjestit ću te u
najdublje zemljine predjele, u vječnu samoću, s onima što u grob siđoše, da se više ne
vratiš u zemlju živih. (21) Pretvorit ću te u užas i više te neće biti. Tražit će te, ali te
više nikad neće naći!
" - riječ je Jahve Gospoda."


(Ezek 27,32)
U žalosti će ti tužbalicu zapjevati, nad tobom će protužiti: 'Koji grad k'o Tir ponosan bješe posred mora?'

13 godina kasnije, nakon neuspješne Nabukodonozorove opsade...

Ovdje Ezekijel mora priznati da je u svom preranom likovanju nad tuđom nesrećom pogriješio:

Godine dvadeset i sedme (27), prvoga dana prvoga mjeseca, dođe mi riječ Jahvina: (18) "Sine čovječji, kralj babilonski Nabukodonozor krenu s vojskom na velik pohod protiv grada Tira. I svaka glava ogolje i svako se rame odadrije. Ali ni on ni vojska mu ne imahu nikakve dobiti od toga što krenuše na Tir.
(Ezek 29,17)

Potpuno uništenje otoka-grada Tira je interesantno, jer i Novi Zavjet to pobija:

... nekoliko stoljeća kasnije, Isus a kasnije i Pavao su posjetili Tir :

(21) Isus zatim ode odande i povuče se u krajeve tirske i sidonske.
Matija,15,21

(24) Odande otiđe u kraj tirski. I uđe u neku kuću. Htio je da nitko ne sazna, ali se nije
mogao sakriti
,
Marko 7,24-31

(31) Zatim se ponovno vrati iz krajeva tirskih pa preko Sidona dođe Galilejskom moru, u
krajeve dekapolske.

i Djela Apostola 21,3
(3) Kad bijasmo napomol Cipru, ostavismo ga slijeva jedreći prema Siriji. Pristadosmo u
Tiru
, jer je ondje lađa imala iskrcati tovar.

Možemo zaključiti da se radi o zluradom bulažnjenju Ezekijela.

Nakon toga Ezekijel "prorokuje" da je Bog odlučio Nabukodonozoru dati Egipat za nagradu umjesto Tira. Ali i to je "proročanstvo" totalno zakazalo.

(20) Za trud što na Tir krenu dat ću mu svu zemlju egipatsku, jer za me bijaše radio' - riječ je Jahve Gospoda. (21) 'U onaj ću dan učiniti da izraste rog domu Izraelovu, a tebi ću usta otvoriti među njima. I znat će da sam ja Jahve.'"

Mrgudni Ezekijel je prorokovao da će Babilon osvojiti Egipat i ... pogriješio.

Ezekijel je "prorokovao" da će babilonski vladar Nabukonodozor osvojiti Egipat i totalno ga uništiti, poklavši sve živo i protjeravši sve Egipćane na 40 godina iz njihove zemlje, no ništa od toga.

Godine 568 pr.n.e. Nabukodonozor je pokušao osvojiti Egipat, ali je isti prošao bez ikakve trajne štete. Ahmes je vladao još jednu generaciju uspješne Egipatske države i doživio Nabukodonozorovu smrt. Nikakvi Egipćani nisu bili raseljeni.

(Ezek 29,10)
Stog ovako govori Jahve Gospod: 'Gle, dovest ću mač svoj na te, istrijebit ću iz tebe i ljude i stoku! (9) Sva će zemlja egipatska pustoš biti i razvalina, i oni će znati da sam ja Jahve!' Jer ti reče: 'Rijeka je moja, sebi je načinih.' (10) 'Zato evo me na te i na rijeke tvoje da pretvorim zemlju egipatsku u pustinju i pustoš od Migdola do Sevana i do granice etiopske!

(Ezek 29,11) (11) Neće njome više prolaziti noga ljudska ni noga životinjska, ostat će nenaseljena četrdeset godina.

(Ezek 29,12)
(12) Od zemlje ću egipatske načiniti pustoš sred zemalja opustošenih, a gradovi njezini bit će četrdeset godina ruševine među razvaljenim gradovima. I raspršit ću Egipćane među narode i rasijat ću ih po zemljama.'

(Ezek 30,10)
Ovako govori Jahve Gospod: 'Uništit ću mnoštvo egipatsko rukom Nabukodonozora, kralja babilonskoga!

(Ezek 30,11)
On i njegov narod s njime - najokrutniji među narodima - bit će dovedeni da zemlju zatru. I oni će isukati mač na Egipat i svu će mu zemlju truplima ispuniti. (12) A ja ću isušiti rijeke i zemlju predati u ruke silnicima, opustošit ću zemlju i što je u njoj - rukom tuđinaca. Ja, Jahve, rekoh!'

Naš napušeni prorok Ezekijel je totalno zakazao.
-------------------------------------------------------------------------
Jošua je srušio bedeme Jerihona trubljenjem u trube?

Jerihon je bio jedan od prvih i najstarijih gradova svijeta. Prema arheološkim podacima bio je naseljen još u 8, tisućljeću pr.n.ere. Dokazi o uništenju zidina potječu još iz 2300. pr.n.ere. U 16.st. pr.n.ere. grad je bio uništen u velikom požaru i poslije toga imao je samo malobrojno stanovništvo. 1300. g. pr.n.ere. utvrde su već davno bile srušene i u doba biblijske bitke grad je već bio posve napušten već 200 – 300 godina. Dokaze o ponovnom naseljavanju nalazimo tek u 7. st. pr.n.ere.

Bog se pokajao

Prorok Mihej je "predvidio" uništenje Jeruzalema (kojeg je u to vrijeme trebao napasti Sennaherib pa je izgledalo neizbježno), i okrivio je za to iskvarenost Judina svećenstva (za sve nedaće koje bi ih snalazile, uvijek bi proroci okrivljavali tadašnju "moralnu iskvarenost", a ne povijesne i druge čimbenike).

Jeruzalem je bio pod opsadom, ali nije razoren.

Stoljeće kasnije, Jeremija citira Miheja i pokušava opravdati neispunjeno proročanstvo rekavši "da se Bog predomislio iako je rekao da će ga uništiti". Apologeti kažu da On to može, pa svemoguć je! No je li onda i sveznajuć? Kako nije znao unaprijed da će se poslije pokajati, pa to niti ne bi učinio?

(Mihej 3,12)
Poradi vas i vaše krivnje Sion će biti polje preorano, Jeruzalem ruševina, a Goru Doma prekrit će šuma."

(~100 godina kasnije, i nema destrukcije...)

(Jer 26,18)
"Mihej Morešećanin prorokovaše u dane Ezekije, kralja judejskog, i govoraše svemu narodu judejskom: 'Ovako govori Jahve nad Vojskama: Sion će biti polje preorano, Jeruzalem ruševina, a Goru Doma ovog šuma će prekriti.'

(Jer 26,19)
Je li ga zato pogubio Ezekija, kralj judejski, i sva Judeja? Nisu li se pobojali Jahve i nastojali da Jahvu umilostive, te se Jahve pokaja za zlo kojim im se bijaše zaprijetio?


Teku li med i mlijeko u Obećanoj zemlji Palestini?

Događaj koji spada u povijest Protestantske Crkve, jasno prikazuje poteškoće na koje bi najjednostavnija izjava o geografskoj istini izazivala bijes i teror svećenstva, ukoliko je u koliziji sa riječima iz njihove svete knjige.
Godine 1553., Miguel Servetus je na procesu gdje se bori za svoj život u Ženevi, pod optužbom arijanske hereze (nijekao je apsurdnu dogmu o Trojstvu i poricao potrebu krštenja novorođenaca). Servetus je dao svoj prilog znanstvenoj istini mnogo puta, a jedna je bila i izdanje Ptolomejeve Geografije, u kojoj se govorilo o Judeji, ne kao o "zemlji kojom teku med i mlijeko," nego, u striktnoj suglasnosti s istinom, kao o većinom siromašnoj, jalovoj i negostoljubivoj zemlji. Na njegovu procesu, ta jednostavna izjava geografske činjenice, upotrijebljena je protiv njega od strane njegova arhi-neprijatelja Johna Calvina sa zastrašujućom moći. Zalud se Servetus zaklinjao da je naprosto izvadio te riječi iz prethodnog izdanja Ptolomeja; zalud je izjavljivao da je njegov zapis jednostavna geografska istina za koju postoji obilje dokaza: odgovor je bio da takav jezik "nužno okrivljuje Mojsija, i teško povrjeđuje Sveti Duh."
Osuđen je i spaljen, zajedno sa svojim knjigama, na "sporo gorećem granju".

Politički Manifest Jahvea - osvajačkog Boga
(Poslušnost pribavlja baštinu )

Ljubi, dakle, Jahvu, Boga svoga, i vrši u sve dane njegove naredbe, njegove zakone, uredbe i zapovijedi.

Vi, a ne vaši sinovi, koji nisu ni upoznali ni vidjeli pouke Jahve, Boga vašega, danas ste se osvjedočili o njegovoj veličajnosti, o njegovoj moćnoj ruci, ispruženoj mišici, o znamenjima njegovima i o djelima što ih učini usred Egipta na faraonu, kralju egipatskom, i na svoj zemlji njegovoj; što je učinio egipatskoj vojsci, njihovim konjima i kolima; kako ih je preplavio vodama Crvenog mora kad su vas progonili i kako ih je zatro do današnjeg dana;
što je za vas radio u pustinji dok ne stigoste do ovoga mjesta; što je učinio s Datanom i Abiramom, sinovima Eliaba, Rubenova potomka, kad zemlja rastvori ralje svoje te ih proguta sred svega Izraela, njih i njihove obitelji, njihove šatore i sve što imahu. Vaše su oči vidjele sva ta velika djela što ih je Jahve učinio. Zato držite sve zapovijedi što vam ih danas naređujem da budete jaki te uzmete u posjed zemlju u koju idete da je osvojite; napokon, da dugo živite u zemlji za koju se zakleo Jahve ocima vašim da će je dati njima i njihovu potomstvu - zemlju kojom teče med i mlijeko.

Palestinska pustinja kojom "teče med i mlijeko"


Jer zemlja u koju ideš da je zaposjedneš nije kao zemlja egipatska iz koje ste izašli, gdje si, posijavši sjeme, morao svoj usjev svojom nogom natapati kao što se natapa povrtnjak. Zemlja u koju idete da je zaposjednete zemlja je bregova i dolova i natapa je dažd nebeski; zemlja nad kojom Jahve, Bog tvoj, bdi; na kojoj oči Jahve, Boga tvoga, uvijek počivaju, od početka do svršetka godine. Zato, ako doista poslušate zapovijedi koje vam danas izdajem i budete ljubili Jahvu, Boga svoga, i služili mu svim srcem svojim i svom dušom svojom, davat ću vašoj zemlji kišu u pravo vrijeme: u jesen i u proljeće, i moći ćeš sabirati svoje žito, svoje vino i svoje ulje; travu ću davati po tvome polju tvome blagu. Tako ćeš jesti i biti sit. Pazite da se vaše srce ne zavede, da ne pođete stranputicom, da drugim bogovima ne iskazujete štovanje i da im se ne klanjate. Jer tada bi na vas Jahve usplamtio gnjevom: nebesa bi zatvorio; kiše ne bi bilo; zemlja ne bi davala roda i vas bi brzo nestalo s te dobre zemlje koju vam Jahve daje. Utisnite ove moje riječi u svoje srce i svoju dušu; kao znak ih privežite na svoju ruku; neka vam budu kao zapis među očima!

Indoktrinacija djece - konstantno im punite mozak dok su još maleni

Poučite u njima svoje sinove; izgovarajte ih kad sjedite u svojoj kući i kad idete putem; kad liježete i kad ustajete. Ispišite ih na dovratnike svoje kuće i na svoja vrata da vaši dani i dani vaših sinova u zemlji za koju se Jahve zakleo vašim ocima da će im je dati - budu brojni kao dani nebesa nad zemljom. Ako budete vjerno držali sve ove zapovijedi koje vam naređujem, vršili ih i ljubili Jahvu, Boga svoga, hodili svim njegovim putovima i čvrsto se priljubili uz njega, Jahve će ispred vas protjerati sve te narode i vi ćete s posjeda odagnati narode brojnije i jače od sebe. Svako mjesto na koje stupi vaša noga bit će vaše; od pustinje i Libanona, od Rijeke, rijeke Eufrata, do Zapadnog mora sterat će se vaše područje. Nitko se neće održati pred vama; strah i trepet raširit će Jahve, Bog vaš, po svoj zemlji u koju stupite, kako vam je rekao.

Ponovljeni zakon (11,1)
I. VELIKA JAHVINA DJELA"Slobodna razmjena misli i mišljenja je jedno od najdragocjenijih ljudskih prava; svaki građanin stoga treba imati mogućnost slobodnog govora, pisanja i tiskanja knjiga."
(Francuska narodna skupština 1789.).

- 15:36 - Vaše mišljenje (0) - Ispiši na papiru - Skoči na vrh stranice