Znanost protiv BiblijePodaci iz Svetoga pisma kakve još niste čuli na vjeronauku, radio Mariji ili na nedjeljnoj svetoj misi


ASTRONOMIJA

Biblijski svemir je okrugla ploča s kupolom
Stade Sunce i Mjesec
A stvori i zvijezde
Sunce ide unazad

SEKSOLOGIJA

Neraskidivi himen blažene djevice Marije
Biblijska rodna ideologija
XXX Biblija-1
XXX Biblija-2
Krvava krpa
Erotika
Gnjusne priče
Kćeri liježu s pijanim ocem
Silovana pa rasječena
Sodoma i Gomora
Ubojstvo kćerke radi zavjeta

SOCIOLOGIJA

Zašto nisam kršćanin
Predavanje Richarda Dawkinsa
Božje egzekucije nevinih
Priručnik za robovlasnike
Nemoralne i brutalne priče
Židovomržnja u Novom zavjetu

BIOLOGIJA

Propisi o žrtvovanju životinja
Jahvino prokletstvo
Čudna bića
Magarci u svetom pismu
Divovi i svinjski stampedo
Zmaj koji riga vatru
Jednorog - behemot
Riba, anđeo, demon i fatalna žena
Čudni podaci

MEDICINA

Kršćanstva i medicinska znanost
Biblijska medicina
''Genetski inženjering''

MATEMATIKA

Broj Pi
Greške u zbrajanju
Greške u nabrajanju

MALO HUMORA


Isus Krist kao Snjeguljica
Napušeni proroci
Glupavi mit o Noinom potopu
Neobrezana usta
Babilonska kula
Antiekološki savjeti

ISUSO-KRISTOLOGIJA


Zli Isus
Dolazi ubrzo
Božja osveta i kazna mukom
Kako se slagao mit o Isusu
Tipologija
Slagalica o Isusu
Grčke bajke i prepravke
Isusovo rodoslovlje

GEOGRAFIJA

Sumnjivi Nazaret
Isusova seoska misionarenja
Kletva na grad Tir
Meteorologija

POVIJEST

Isus nije povijesna osoba
Apologet: "Isus je 100% postojao za stručnjake"
Isusovački robovi crnci
Lažne relikvije
Vijesti
Sumnjivi sveci
Proročanstva
Majka Tereza - kako je napunila vatikansku banku
Mitološki Mojsije
Križarski ratovi
Eunusi u Vatikanu
Zapisi o Muhamedu

Svi navodi su preuzeti sa:
On-line HBK Biblija


Znanost i religija su nespojive


Protagora


Nisam vjernik


Predavanja pok. prof. Polića


www.dislajkammrznju.hr/Pokret za sekularnu Hrvatsku


www.dugineobitelji.com

HRT projekt: Drugi

Svjetlonoša


Smanjite buku crkvenih zvona!


15.01.2014., srijeda

Magarci i namagarčeni

 photo magarac

Magarce su izuzetno cijenili pisci Biblije, pa vjerojatno imaju neko duboko simbolično značenje kojim nam se nešto važno poručuje. Ukupno ih se spominje na 173 mjesta.
Samo ovce se spominju više od njih. Ako bi netko stekao mnogo magaraca, to je bio znak velika blagostanja:

" Abramu pođe dobro zbog nje (njegove žene koju je dao za prostitutku); steče on stoke i goveda, magaraca, slugu i sluškinja, magarica i deva."
" Mojsije posadi na magarca svoju ženu i sinove i ode u zemlju egipatsku. "

Magarac je morao obvezno biti spomenut i uklesan u kamenu ploču sa Deset zapovjedi !

" Ne poželi žene bližnjega svoga; ni roba njegova, ni ropkinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!" (Naravno, to se ne odnosi na one koji ne ispunjavaju Prvu od 10 Zapovjedi: "Vjeruj samo u Jahvu, Boga svoga ! Nemaj drugih Bogova." Ako netko vjeruje u kakvog drugog Boga: Ubij ga! Pokradi! Opljačkaj! Poželi i otmi njegovu ženu, robove i magarce ! )
Naravno, postoje i čudesa u vezi tih životinja:

Magarica vidi Anđela i progovara

 photo balaam
(21) Ustane Bileam ujutro, osamari svoju magaricu i ode s moapskim knezovima. Anđeo Jahvin stade na put da ga spriječi. Kad magarica opazi anđela Jahvina kako stoji na putu s isukanim mačem u ruci, skrene sa staze i pođe preko polja. Bileam pobjesni i poče tući magaricu štapom. (28) Tada Jahve otvori usta magarici te ona progovori Bileamu: "Što sam ti učinila da si me tukao tri puta?"
"Zar ja nisam tvoja magarica na kojoj si jahao svega svoga vijeka do danas? Jesam li ti običavala ovako?
" - "Nisi!" - odgovori on. (31) Tada Jahve otvori oči Bileamu i on opazi anđela Jahvina kako stoji na putu s golim mačem u ruci. Pognu on glavu i pade ničice. (32) Onda će mu anđeo Jahvin: (33) Magarica me opazila i preda mnom se uklonila sva tri puta. Da mi se nije uklanjala, već bih te ubio, a nju ostavio na životu."
Knjiga Brojeva 22,28

U Novom Zavjetu se ponavlja uvjerenje u to da je magarica prozborila proroku Bileamu i ukorila ga.
2 Petrova poslanica:
" ..... prokleti sinovi! Zabludiše, napustivši ravan put, te pođoše putom Bosorova sina Bileama, koji prigrli plaću nepravednosti, ali primi i ukor za svoje nedjelo: nijemo živinče ljudskim glasom prozbori i spriječi prorokovo bezumlje."

Ugledni suci su imali puno sinova i magaraca i gradova:

" Jair Gileađanin, koji je bio sudac Izraelu dvadeset i dvije godine. Imao je trideset sinova koji su jahali na tridesetero magaradi i imali trideset gradova. "
" Poslije njega sudac u Izraelu bijaše Abdon, sin Hilela iz Pireatona. (14) On je imao četrdeset sinova i trideset unuka koji su jahali na sedamdesetero magaradi."

Magareća čeljust je univerzalno, ubojito oružje
" Samson: "Magarećom čeljusti gomile prebih, Magarećom čeljusti tisuću pobih."

U ratnim pohodima protiv naroda koji su obožavali druge bogove, stradali su po pravilu i svi magarci:

" I Nob, svećenički grad, pohara oštricom mača, pobivši muškarce i žene, djecu i dojenčad, goveda, magarce i ovce."
" Ovako govori Jahve nad vojskama: idi i udari na Amaleka, pobij muškarce i žene, djecu i dojenčad, goveda i ovce, deve i magarce!'
" David je pustošio zemlju ne ostavljajući na životu ni čovjeka ni žene, otimao je ovce i goveda, magarce, deve i haljine."
Pad Jerihona: " I tada izvršiše kletvu ništeći oštricom mača sve što bijaše u gradu: muško i žensko, staro i mlado, volove, ovce i magarad."
Lav neće magarca
 photo magare

" I ode onaj (Božji čovjek). A na putu ga zaskoči lav i usmrti ga. I tako je mrtvo tijelo ležalo ispruženo na putu, magarac stajao kraj njega, a i lav stajaše kraj tijela.
"Osamarite mi magarca!" (kaže prorok). I oni mu ga osamariše. Ode on i nađe mrtvo tijelo bačeno na putu i magarca i lava gdje stoje pokraj tijela: lav nije požderao tijelo niti je rastrgao magarca. Tada prorok podiže mrtvo tijelo čovjeka Božjeg i prebaci ga na magarca; i vrati se u grad gdje je živio da mrtvoga ožali i pokopa. "

Glad u opkoljenoj Samariji
"Dogodi se poslije toga te aramejski kralj Ben-Hadad skupi svu svoju vojsku i uzađe i opkoli Samariju. (25) I nasta velika glad u Samariji, a opsada potraja toliko da je magareća glava stajala osamdeset šekela srebra, a četvrt kaba golubinje nečisti pet šekela srebra."

Narodna mudrost se izražavala izrekama o magarcima:
" Ta, kraj svježe trave njače li magarac, muče li goveče kraj punih jasala? "
" Vo poznaje svog vlasnika, a magarac jasle gospodareve. "
" Ne upreži u plug vola i magarca zajedno. "
" Čovjek se bezuman obraća k pameti i divlji magarac uzdi se pokori."
" Bič konju, uzda magarcu, a šiba leđima bezumnika. "
" Divlji magarci, stojeć' na goletima, dašću kao čagalj, oči im malaksale jer nema zelenila. "
" 'Bježite, spasavajte život, ugledajte se u pustinjsku magarad!' "
" Bi izagnan iz ljudskog društva i srce mu posta slično životinjskom: prebivaše s divljim magarcima; poput goveda jeđaše travu;"
Isus: " Licemjeri! Ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga vodi na vodu? "


Ili moralne pouke…
" Kako samo možeš reći: 'Nisam se uprljala? Deva brza što krstari stazama svojim, (24) magarica divlja navikla na pustinju, u pohoti svojoj požudno dašće, tko da je ukroti u vrijeme gonjenja? "
" Vi koji na bijelim jašete magaricama, na sagovima sjedeći..."
" Evo me! Posvjedočite protiv mene pred Jahvom i pred njegovim pomazanikom: kome sam oteo vola i kome sam oteo magarca? "
(bezbožnici) "Sirotama odvode magarca, udovi u zalog vola dižu. "
" Divlji su magarci plijen lavovima pustinjskim, a siromasi bogatašima. "
"Za njim neće naricati: Pokopat će ga k'o magarca, izvući ga i baciti izvan vrata Jeruzalema."

…vrlo direktne
" Jer ona se još gorem bludu predala, opominjući se dana svoje mladosti kad se u Egiptu bludu odavala, (20) uspaljujući se za razvratnicima kojima muška snaga bijaše kao u magaraca (spolovilo), a izljev kao u pastuha (sjeme). "
Baruh 23,20

Isus Krist jaše na DVA magarca odjednomSvečano ujahavanje u Jeruzalem
Veliko proročanstvo o Mesiji koji će povesti Izraelce u konačnu pobjedu nad svima, da može zavladati mir:
" Tvoj kralj se evo tebi vraća: pravičan je i pobjedonosan, ponizan jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu. (10) On će istrijebit' kola iz Efrajima i konje iz Jeruzalema; on će istrijebit' luk ubojni. On će navijestit' mir narodima; vlast će mu se proširit' od mora do mora i od Rijeke do rubova zemlje. "
Zaharija 9,9

Lik Isus je znao za to mesijansko "proročanstvo" pa je odlučio ispuniti ga osobno glede jahanja magarca. Ali On neće "istrijebit' kola iz Efrajima i konje iz Jeruzalema; niti će istrijebit' luk ubojni, neće niti navijestit' mir narodima nego rat; a vlast mu se neće proširit' od mora do mora i od Rijeke (Nila) do rubova zemlje (nije li Zemlja okrugla?):
 photo donkeyhat
" Hajdete u selo pred vama. Čim u nj uđete, naći ćete privezano magare koje još nitko nije zajahao. Odriješite ga i vodite. "

" I dovedu magare Isusu, prebace preko njega svoje haljine i on zajaha na nj. "

Oko Isusovog "trijumfalnog" ulaska u Jeruzalem na magarcu složili su se Luka i Ivan, ali Matej priča o DVA magarca koja je Isus zajašio. Ne precizira kako je oba objašio, jer je morao paziti da ne padne između njih, ili je sjeo na većega, a noge stavio na manjega. To ne može biti, jer u proročanstvu piše da Mesija mora sjediti na magarcu na kojem još nitko nije jašio, djevičanskom magarčiću. Tada bi mu noge visile nagore, dok bi jahao na manjem magarcu. Evo spornog teksta:

"…posla Isus dvojicu učenika (2) govoreći: "Pođite u selo pred vama i odmah ćete naći privezanu magaricu i uz nju magare. Odriješite ih i dovedite k meni.
Dovedu magaricu i magare te stave na njih haljine i Isus uzjaha na njih. "
Evanđelje po Mateju 21,7
Matej je pošto-poto želio dokazati tadašnjim Židovima, da je Isus ispunio njihova vjekovna očekivanja o Mesiji, ali tu je pretjerao. Naime, pogrešno je shvatio pjesničko izražavanje i smisao u hebrejskom. "Proročanstvo" kaže: "…jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu." A ne da jaše na magaretu i (!) njegovoj majci magarici. Izraz služi da se naglasi kako se radi o magarcu, a ne o muli. Želeći REVNO dokazati ispunjenje prorokovih riječi, Matej od nas traži da vjerujemo u nemoguće jahanje na dva magarca različitih visina i tako nas namagarči!
Ne možemo mu pretjerano zamjeriti, pa i Isus je zajahao magarca nadajući se da će to narod prepoznat kao ispunjenje starog proročanstva u Njemu. No, ne zove li se to varanje?
Apologeti su smislili smicalicu da je Isus ustvari zajahao na haljine ("na njih"), a ne na magarce. I tako je na njima - haljinama - ujahao u Jeruzalem.

Matej je možda imao nekakav problem s vidom ili logikom ili je mislio da ako stvari poduplaju, bit će uvjerljiviji, a Isus moćniji, pa je i na drugim mjestima stavio dvoje umjesto jednoga. Tako umjesto jednoga kao kod drugih evanđelista, imamo dva demonom opsjednuta čovjeka zbog koji je Isus morao strmoglaviti 2000 svinja niz liticu (Mat. 8,28-34); pa imamo umjesto jednog slijepog prosjaka Bartimeja, sina Timejeva, kojeg spominju Luka i Marko, dva slijepca izvan Jerihona koji viču uglas iste riječi kao onaj jedan slijepac (Mat. 20,29-34); dupliranje liječenja para slijepaca se ponovilo (Mat. 9,27-31), iako to izliječenje nitko drugi ne spominje. Tako je Matej podvostručio već podvostručeno čudo izliječenja. Nesumnjivo je bio gorljiv pobornik ideje koju je zastupao.

Možemo dodati da je "proročanstvo" o poniznom kralju koji jaše na magarcu imalo za cilj ohrabriti Židove tog vremena da njihov trud oko izgradnje Hrama i Jeruzalema nije uzaludan, i da će ih skromni kralj uskoro zaštititi od neprijatelja. S nekim Isusom koji bi se trebao pojaviti 500 godina kasnije, to nema ama baš nikakve veze.

Vikahu: "Hosana! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Kralj Izraelov." (14) A Isus nađe magarčića i sjede na nj kao što je pisano: (15)Ne boj se, kćeri Sionska! Evo, kralj tvoj dolazi jašuć na mladetu magaričinu!

Isusu narod kliče HOSANA i prostiru ogrtače po putu kojim je kaskao na magarcu/magarcima. Naivnom kršćanskom vjerniku to može izgledati kao: Triput hura za Isusa! ili nešto slično. Ali radi se o poviku na aramejskom "osana" ili spasi nas, izbavi nas (od neprijatelja). Naravno da to nema nikakve veze sa kršćanskim "Spasi nas od grijeha." Krajnja bi glupost bila tvrditi tako nešto - da su Židovi tražili od Isusa otkupljenje njihovih grijeha. Oni su tražili da provede ono za što se predstavljao i proglasio - židovskog kralja koji će ih izbaviti od neprijatelja (Rima) kao Božji pomazanik - Mesija . Isto tako naivna i besmislena je apologetska tvrdnja da "Židovi nisu dobro shvatili" i da Isus nije htio biti njihov kralj-mesija, poput kralja Davida, nego nekakav duhovno-spiritualno-simbolički Nebeski Kralj - otkupitelj grijeha svih bića svemira i njihovih grijeha počinjenih kako u prošlosti, tako i u budućnosti.
Tko je tu ispao magarac?

Narod, koji mu je klicao, po Njemu je kasnije pljuvao, kada su vidjeli da je to bio još jedan lažnjak koji ih je želio povući u pobunu koja ne bi uspjela i samo bi donijela mnoge žrtve među narodom.

Dodatak
Davidov sin Salomon jaše na njegovu magarcu, kao znak da će postati Pomazanik - kralj židovski - Krist:

Zapovjedi im kralj: "Uzmite sa sobom sluge gospodara svojega, dajte posaditi mojega sina Salomona na moju mazgu i odvedite ga do Gihona! Tamo neka ga svećenik Sadok i prorok Natan pomažu za kralja nad Izraelom! Onda dajte zatrubiti u trubu i vičite: živio kralj Salomon!
1. Kraljevima 1,34

Apologeti smišljaju svašta i pljuju po kritičariama da su zli i pokvareni. Tako je jedan smislio da je možda Isus "imao drugog magarca da na njemu nešto nosi". Neki vele da je jahao sjedući poprijeko, ili da mu je haljina jahala na onom drugom magarčiću. Drugi su smislili trik da je
jahao na mladom magarčiću, pa se ovaj umorio, i Isus prijeđe na njegovu majku magaricu. Tako je zajahao na oba magarca, ali ne u isto vrijeme, a proročanstvo se čudesno obistinilo. No nije neko čudo. "Čudo" je da je Isus baš zajahao oba magarca odjednom, da ukaže na ispunjeno proročanstvo o sebi kao Mesiji. Većina odmahuje rukom i veli da je bitno jedino to da je Isus ujahao s dva magarca u Jeruzalem, i da se ne bismo smjeli baviti tim "nebitnim stvarima".
Po nekima su oba magarca iste visine (i onaj kojega nitko nije zajahao i njegova majka), pa je Isus mogao jahati odjednom oba.
Grčki prijevod Izaije (Septuaginta) spominje veznik "i" (pogrešno je preveo s hebrejskoga), pa to Matej ubacuje u svoje "ispunjeno proročanstvo". Neki su pak smislili da je Matej pogrešno preveden s hebrejskog originala (koji ne postoji). Čudno da je Bog Isus to dozvolio. Kod drugih evanđelista, Isus jaše samo jednog magarca. Ali Mateju je bilo bitno da se ispuni proročanstvo, koje je pogrešno prevedano, kako bi dokazao da je Isus ispunio to proročanstvo i tako dokazao da je Krist.

Naravno da Isus nije jahao nikakve magarce, nego je taj lik sklepan iz loših prijevoda prastarih židovskih spisa koji spominju nekakve mesije ili nešto što tome nalikuje. Detalji nam zapravo otkrivaju način kako su pisci sklapali mit o Isusu. Nije toliko bitna niti "kontradikcija" s drugim evanđelistima (sve se može trikovima spojit), nego način otkrivanja slaganja mita. Tako apologeti samozadovoljno vele da tri ostala pisca "nisu izričito negirali da Isus nije jahao na još jednom magarcu", pa njima to stoga nije kontradikcija (ali što ako je jahao na još 3 ili 4?).Mit o Isusovu rođenju
 photo donkey_all
Svima nam je poznata scena rođenja Isuseka u jaslicama. Zvijezdica* iznad njih, mudraci s bogatim darovima i pobožni pastiri, anđeli, vol i magarčić. Toliko smo to puta vidjeli, da smo hipnotizirani u prihvaćanje te scene bez ikakvog razmišljanja. Religijski propagandisti se tome i nadaju, i ponavljaju te bajke do besvijesti, dok se toliko ne urežu u svijest (posebno male djece), da se ne postavljaju više nikakva pitanja.
______________
* Betlehemska zvijezda je vodila mudrace s Istoka, od Jeruzalema do štalice u Betlehemu (razdaljina oko 10 km). Tada je to bilo normalno gledanje na zvijezde, kao sjajne točkice na nebu. No, ipak čudi kako ostali Izraelci nisu primijetili tu zvijezdu koja je šarala okolo sve do Betlehema. Nema problema. Papa Leo I (461) došao je do nadahnutog i nezabludivog odgovora zašto se to tako zbilo: "Zvijezda je bila nevidljiva Židovima, poradi njihove velike zloće i "duhovnog sljepila"."

Dugo putovanje iz Nazareta u Betlehem pa bijeg u Egipat, onda u Jeruzalem, pa natrag u Nazaret

Štalica: U to vrijeme, staje su bile iskopane u pećinama, s mnogo stoke i neizdržljivim smradom od njihovog izmeta! Radi silne vlage u njima, bile su nastanjive samo ljeti.
Put: 100 km na magarcu iz Nazareta u Galileji do Betlehema u Judeji (ako su bili bogatiji) ili pješice = barem tjedan dana, a Marija u 9. mjesecu trudnoće!? Nakon poroda opet 100 km bijega u Egipat s novorođenčetom, pa posjet Jeruzalemu radi obrednog čišćenja i obrezanja Isusa, te vraćanje u Nazaret, još 200 km.

"Osnovno znanje medicine kaže nam da žena u visokoj trudnoći pred porod nije mogla jahati magarca toliku udaljenost bez gubitka svoje bebe," kaže Aviram Oshri, senior arheolog (Israeli Antiquities Authority).
(Da se Josip nije htio tako riješiti tuđe bebe?)

Porod: zaručnik stolar Josip je bio babica za Marijino prvo dijete?
Popis stanovništva: Ako je Josip bio iz Galileje, ne bi mogao biti oporezivan od Augusta, jer je Galileja bila neovisna od Rima.

''U odnosu na Rim Herod ima položaj kralja saveznika (rex socius). Uživao je stvarnu unutarnju samostalnost i bio oslobođen plaćanja poreza, ali je bio podložan Rimu u vanjskoj politici te je bio dužan u vrijeme rata davati čete za carsku vojsku.''

Ako je bio iz Judeje, opet ga ne bi mogli oporezivati prije nego je Herodov sin Archelaus protjeran, a Judeja postala Rimska provincija. Ako su ljudi i morali plaćati porez, plaćali su ga Archelausu, ne Augustu...

Bijeg u Egipat: Luka ne spominje. Niti Heroda i njegovu prijetnju. Zašto su pobjegli u Egipat, drugu državu udaljenu barem 100 km, ako je Herod prijetio pobiti samo nevinu dječicu u Betlehemu*? Zar nisu anđeli mogli spasiti bebu Isusa? Po Luki, oni bezbrižno obrezuju i nose malenoga Isusa u Jeruzalemski hram (10 km od Betlehema) (grad Nazaret ima ili nema svoju sinagogu?), i vraćaju se sretni nazad u Nazaret (u grad koji ne postoji). Tamo su ih dočekala "polu-braća i polu-sestre" iz Josipovog prvog braka ili rođaci - već prema tumačenjima svećenika određene vjerske grupacije - ili su svi klipsali zajedno ?
___________
* Ova priča je zauzela važno mjesto u kasnijoj kršćanskoj tradiciji. Bizantska liturgija je smislila 14.000 svetih nevinih, a rana sirijska lista svetaca navodi njih 64.000. Koptski izvori podižu brojku dječice na biblijsku brojku 144.000 i datiraju nemio događaj na 29. XII. Katolička Enciklopedija iz 1910. ispuhuje taj balon i kaže da su stvari napuhane, te da je "vjerojatno" bilo samo između 6 do 20 dječice ubijeno u gradu, uz još tucet ili tako nešto, u susjednim područjima. Jesu li to čuli od anđela u snu, ili Papa ima vremeplov? Ili apologeti umanjili brojku jer nikakav povjesničar nije zabilježio to Herodovo zlodjelo.

Vratimo se ipak još jednom našim životinjama u štalici - volu i magarcu. U apokrifnom evanđelju zvanom “Pseudo-Matej” čitamo da su se te dvije životinje poklonile Djetetu Isusu da bi se ispunilo Izaijino proročanstvo: “Vol poznaje svoga vlasnika…” (1/3) i Habakukovo: “Sred dviju životinja objavit ćeš se…” (3/2).
Kada pak otvorimo Vulgatu, tj. latinski prijevod Biblije, primijetit ćemo da odgovarajući citat kod Habakuka glasi drukčije, naime - “U sredini godine izjavit ćeš…” Prema tome, Septuaginta, to znači grčki prijevod, pokazuje da autor apokrifa upravo iz ovoga citira proročanstvo. Međutim, poznato je da se radi o lošem prijevodu s hebrejskog. Prema tome, obje životinje zahvaljuju svoje postojanje još jednoj grešci u prijevodu, ili "čudesno ispunjenom proročanstvu" - kako god hoćete.

I. PRVI DIO KNJIGE PROROKA IZAIJE

1. PROROŠTVA PRIJE SIRIJSKO-EFRAJIMSKOG RATA

Viđenje Izaije, sina Amosova, koje je imao o Judeji i Jeruzalemu u dane Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, kraljeva judejskih.
2
Protiv glupog naroda
Čujte, nebesa, poslušaj, zemljo,
jer Jahve govori:
»Sinove sam ti odgojio, podigao,
al’ se oni od mene odvrgoše.
3 Vol poznaje svog vlasnika,
a magarac jasle gospodareve

Izrael ne poznaje,
narod moj ne razumije.«

Kardinal Ratzinger u propovijedi Franjevcima, nastavlja o izmišljenom "volu i magarcu". On veli da je svetac Franjo u samostanu u Grecciju načinio živu štalicu:

"U spilji u Grecciju stajali su, po Franjinu naputku, one svete noći vol i magarac. Franjo bijaše rekao:„Želio bih obnoviti uspomenu na ono Dijete koje je rođeno u Betlehemu i na njegove djetinje potrebe i neprilike, tj. kako je bilo smješteno u jaslice i položeno na slamu u nazočnosti vola i magarca, da bi se to moglo tjelesnim očima gledati.“ Otada spadaju vol i magarac u svako prikazivanje jaslica.

U proroka Izaije postoji rečenica: „Vol poznaje svog vlasnika, a magarac jasle gospodareve - Izrael ne poznaje, narod moj ne razumije“ (1,3). Crkveni oci vide u ovim riječima proročki govor koji nagoviješta novi Božji narod, Crkvu sastavljenu od Židova i pogana. Pred Bogom bijahu svi ljudi - Židovi i pogani - kao volovi i magarci, bez razuma, bez spoznaje. Ali im je Dijete u jaslicama otvorilo oči da su sada upoznali glas vlasnika, glas svoga Gospodara."


Tako su otprilike nastajale Crkvene priče. Netko nešto napiše u Starom zavjetu, što nema nikakve veze s Isusom, crkvenjaci to povežu s Isusom, bajka odjednom postane stvarnost, i svi kršćanski vjernici sretni.

_____________
* Kako je taj isti kardinal Ratzinger reagirao na jasne optužbe prema pedofilskom svećeniku:

1978. pedofilskog svećenika je uhitila policija pod optužbom seksualnog zlostavljanja barem 6 dječaka od 11 do 13 godina.

Biskup Oaklenda nakon procesa piše pismo kardinalu Ratzingeru da se "uzevši u obzir te okolnosti, ispuni neopoziva odluka tog svećenika (velečasni Stephen Kiesle) da napusti svećenićku službu":
-- John S. Cummins, Biskup Oaklanda, 19. VI 1981.

Na što kardinal Ratzinger, budući Papa u ostavci, odgovara:

"Ovaj sud, premda drži u pogledu argumenata koji su prezentirani ... međutim, to zahtijeva nužnim razmotriti korist Univerzalne Crkve zajedno s onom tužitelja, a također nije u stanju baciti svjetlo na štetnost koju će usvajanje takve odluke provocirati u zajednici Kristovih vjernika...."

This court, although it regards the arguments presented in favor of removal in this case to be of grave significance, nevertheless deems it necessary to consider the good of the Universal Church together with that of the petitioner, and it is also unable to make light of the detriment that granting the dispensation can provoke with the community of Christ's faithful, particularly regarding the young age of the petitioner. "
-- (potpisao) Joseph kardinal Ratzinger, studenoga, 1985.

Kiesle je izbačen iz svećenićke službe tek 1987., 2 godine nakon Ratzingerove "reakcije" na slučaj, a 9 godina nakon Kiesleove osude kao pedofila. Taj, i mnogi drugi slučajevi Ratzingerovih zataškivanja, prodonijeli su da javnost sve glasnije traži njegovu ostavku kao Pape. Njegovi branitelji, pak, tvrde da se on već kao kardinal "počeo baviti crkvenim prljavim rubljem, ali je pri tome nailazio na žestoko suprotstavljanje prethodnog Pape Pavla, kao i cijele crkvene hijerarhije".

Knjiga Pravednika i Novi zavjet

Knjiga Pravednika je jedna od rijetkih knjiga, koje se spominju u Bibliji dva puta.

Tada David zapjeva ovu tužaljku za Šaulom i za njegovim sinom Jonatanom. Zapisana je u Knjizi Pravednikovoj da je uče sinovi Judini. David reče: "Oh, kako ti slava pade, Izraele, izginuše div-junaci na tvom visu! (II Samuelova, 1,18)

Ne piše li to u knjizi Pravednika*? I stade sunce nasred neba i nije se nagnulo k zapadu gotovo cio dan. (Jošua 10,12-13)

________
* Knjiga Pravednika je valjda jako pouzdan i vrijedan spis na koji upućuje Biblija u stilu: "Ako ne vjerujete da je istina da se Sunce zaustavilo, eto vam "Knjiga Pravednika", pa tamo pročitajte o tome."

Abraham, mudraci i zvijezda


U "Knjizi Pravednika" (sumnjiva podrijetla) postoji obrazac mita o Betlehemskoj zvijezdi i zlom Herodu koji pobija nevinu dječicu, da ne ostane bez vlasti. Ulogu bebe Isusa imala je prije beba Abraham. Pisac evanđelja je prekopirao tu priču i ubacio bebu Isusa.

Beba Abraham kao Isus
Knjiga Pravednika (Knjiga Jašerova/Uspravnoga, 8. poglavlje):

1. A bijaše to u noći kada se Abraham rodio, da su sve sluge Teraha i svi mudraci Nimroda i njegovi magi došli u dom Terahov, jeli su i pili i radovali se s njim.
2. Kad svi mudraci i magi iziđoše iz kuće Terahove, podignu svoje oči prema nebu te noći, gledaše zvijezde, i vidješe, kad ono evo jedne jako velike zvijezde koja je dolazila s Istoka i otišla u nebesa, a tamo progutala četiri zvijezde sa četiri strane neba.
3 I svi mudraci kralja i njegovi magi bijahu zapanjeni time, a mudraci shvatiše ovaj znak, i njegov značaj.
4. I rekoše jedni drugima: "Ovo je znak da je rođeno dijete u Terahu ove noći, koje će odrasti i biti plodno i namnožiti se, i posjedovati svu Zemlju, on i njegova djeca zasvagda, a on i njegovo sjeme će uništiti kraljeve velike, i naslijediti njihove zemlje.
6. I oni razgovarali i reknu jedni drugima: "Evo prizor koji smo vidjeli sinoć je skriven od kralja, nije mu dano da to vidi.

Magovi tada zaključiše da je bolje reći Kralju o tome, jer bi ih inače mogao ubiti ako dozna da su prešutjeli. Pa rekoše kralju što su vidjeli. Na to kralj pozva oca bebe Teraha i zaprijeti mu da donese bebu da ju smakne, kako ne bi ugrozila njegovo kraljevanje.

16 A sada , dakle, daj mi to dijete, da ga ubijem prije nego što nas njegovo zlo zaskoči, a ja ću ti dati cijelu kuću punu srebra i zlata.

Terah mu tada podvali dijete koje je rodila njegova ropkinja, a kralj mu smrska glavu, misleći da je to bio mali Abraham. Trerah sakrije svoju ženu i djecu u pećini 10 godina (zlato i srebro je vjerojatno zadržao, ali ne spominje se više u tekstu).

Oko te "Knjige Pravednika" ("Seper ha Jasshar", Knjiga Jašerova (isto, Jašarova) ili Knjiga Uspravnoga), isplelo se mnogo krivotvorina i nastalo je natjecanje čija knjiga je ona koju spominje Biblija (čak je spominje i Josip Flavij kao opskurnu zbirku).Apokrifni podaci


U poplavi raznih evanđelja koja su nastajala i uništavana u ranim kršćanskim sukobljavanjima, nalazimo značajne dopune "službenih" evanđelja. Budući da znanost ne pravi razliku između "priznatih" i "nepriznatih" evanđelja, nema razloga držati ih manje vrijednima od onih koje su probrali crkveni oci. U zadnjih 100 godina otkriveno je više od 20 evanđelja, 15 apokalipsi i 50 drugih kršćansko-gnostičkih tekstova u prvih 400 godina "poslije Krista".

U rano doba cirkulacije raznih kršćanskih spisa, vodile su se velike svađe i padale teške riječi i optužbe o KRIVOTVORINAMA (pseudoepigrafi). Meta su bili spisi koji su imali autora lažnog a slavnog imena, ili autor uopće nije spomenut. Zanimljivo je da su SVA novozavjetna evanđelja pisana anonimno (Marko, Luka itd. imena su koja su mnogo kasnije prilijepljena svakom spisu). Čak što više, poznate su mnoge promijenjene riječi, rečenice, ubacivanja i izravne fabrikacije. Stoga možemo u poznate krivotvorine, koje i Crkva takvima drži, slobodno ubrojiti većinu biblijskih tekstova. Kako god ih nazivali, većina, ako ne i svi biblijski spisi su prijevarni spisi - krivotvorine!

Evo nekih bisera i iz tih spisa koje je kasnije Crkva proglasila krivotvorinama
(za razliku od svojih krivotvorina koje je proglasila da to nisu):

Pseudo-Matejevo evanđelje donosi neke anegdote iz puta po Egiptu: palma se sagiba da bi Marija uzabrala plodove, put od trideset dana oni uspijevaju prevaliti za jedan dan (sandale od sedam milja?), 365 idola u poganskom hramu padaju pri ulasku Marije i djeteta.

U drugim evanđeljima o Isusovom djetinjstvu navodi se svjedočanstvo babice s Isusovog rođenja da Isus nije imao težinu kao druge bebe i nije plakao; na putu u Egipat Marija i Isus susreću dva razbojnika, Tita i Dimaha, kojima beba Isus proriče da će za trideset godina biti razapeti s njim, i to koji na kojoj strani.
Uznesenje Marijino donosi izvještaj o čudima vezanim uz tijelo mrtve Marije, koje kasnije oživljuje i biva preneseno u raj.

Protoevanđelje Jakovljevo govori o Marijinom rođenju od ostarjele majke Ane (sveta Ana) i bogatog Joakima. Stari udovac Josip, s djecom iz prvog braka, na čudesan način biva izabran kao suprug 12 godišnje Marije, koja rađa Isusa sa 14 godina u špilji. Mariju porađa hebrejska babica, a Saloma sumnja da je Marija ostala djevica i nakon poroda !
Protoevanđelje Jakovljevo 14,15-22
I babica joj reče, "Salomo, o Salomo, reći ću ti stvar silno čudnu koju vidjeh. Djevica je rodila, stvar je to protivna prirodi." Na što Saloma uzvrati, "Kao što je Bog na Nebesima, ako ne gurnem unutra moj prst, i pretražim dijelove, neću vjerovati da je djevica rodila." Potom Saloma uđe, a babica reče, "Marijo, pokaži se, jer je nastala velika kontroverza oko tebe.
I Saloma stavi svoj prst, i zajauče i reče: Jao meni radi moje nepravednosti i nevjerice, jer kušala sam živoga Boga; i gle, ruka mi pada kao da je opečena vatrom. I klekne i zavapi pred Gospodom....


I nakon usrdne molitve, pojavi se anđeo i reče joj da uzme u naručje bebu Isusa i tako ga noseći, Saloma ozdravi.
Pouka za vjernike: ako ne povjerujete od prve bit ćete kažnjeni kao Saloma koja je povjerovala tek nakon što je pogledala to što joj je Marija imala pokazati i svojom rukom to isto ispipala, te se uvjerila da Blažena Djevica nije izgubila svoje djevičanstvo niti nakon poroda!

Tomino evanđelje djetinjstva prikazuje petogodišnjeg Isusa koji uspijeva napraviti 12 glinenih vrabaca koji čudesno polijeću. Kada mu sin Ane pisara prolije vodu iz posude, Isus ga proklinje: “Ti drski, bezbožni glupane!”. Dječak koji se slučajno sudario s Isusom pada mrtav, ali ga Isus ponovno oživljuje. Oni koji ga optužuju gube vid. Mali Isus pomaže poočimu tesaru čudesno proširujući prekratke grede do željene duljine.

Evanđelje Nikodemovo govori da je Veliko vijeće nakon uskrsnuća priznalo da je Isus uskrsnuo; rimske zastave se klanjaju pri Isusovom ulasku kod Pilata; neki detalji ovog evanđelja doveli su do kanonizacije Pilatove žene Prokle u Grčkoj pravoslavnoj crkvi i do proslave Dana svetog Pilata u Etiopskoj pravoslavnoj crkvi.

Djela Petrova opisuju velik sukob između Šimuna Maga i svetoga Petra. Potonji ga izaziva na dvoboj čarolijama. Šimun Mag uzlijeće zrak, ali svetac Petar ga obori na tlo, moleći Boga da ne pogine, pa Mag pretrpi samo prijelom noge na tri mjesta. Na što ga preobraćenici kamenuju.
Sveti Petar u tom spisu uskrsava dimljenu osušenu ribu, natjera psa da govori, priča se o nekim ženama koje daju prednost paralizi nad seksom, a kad Petar odluči krenuti iz grada, pojavljuje se Isus koji zahtijeva da on ostane i bude razapet na križu, ako želi završiti s Njim u raju. I tako sveti Petar naređuje svojim egzekutorima da ga razapnu naopako, jer misli da nije dostojan biti ubijen na isti način kao Isus. Završni odlomak koji opisuje Petrovo smaknuće naglavce sačuvan je odvojeno kao "Petrovo mučeništvo" u 3 grčka rukopisa i u jednom koptičkom (fragmentarno), na sirijskom, etiopskom, arapskom, armenskom i slavonskom. Zabavna izmišljotina koju su ljudi voljeli čitat ko danas gledat tele-novele.

Evanđelje Nazarena i Evanđelje Hebreja. Prema Evanđelju Nazarena Isus kaže da je i u spisima Starog zavjeta bilo grešnih tekstova; bila su tri bogata mladića, jedan je umnožio bogatstvo, drugi je sakrio talenat a treći ga potrošio s bludnicama i sviračicama.

Naravno, klanja djece i žena i njihovo odvođenje u robove opisani u Starom Zavjetu, Isusu nisu zasmetala kako u apokrifnim spisima, tako niti u 4 evanđelja.

Evanđelje Ebionita
Ispuštena je priča o začeću po Svetomu duhu u djevici, i piše o normalnom braku Josipa i Marije, gdje je Isus najstarije dijete. Razlikuju božanskog Krista i Isusa kao čovjeka, koji služi kao tjelesna posuda za Krista, utjelovljenog u Isusu tijekom krštenja na Jordanu.

"Heretička" evanđelja

Radi se uglavnom o gnostičkim evanđeljima – samo za gnostika Bazilida postoji podatak o 24 prikupljena evanđelja. Osim ovih, najpoznatija su Evino evanđelje, Evanđelje Jude Iskariotskoga (tu je Juda pozitivna osoba), Evanđelje Egipćana i brojna Bartolomejeva evanđelja.

Evanđelje po Petru

Bilo u širokoj uporabi kod ranih kršćana koncem II. stoljeća. Isus je prikazan kao onaj koji nije osjećao nikakve boli prilikom raspeća. Centurij Petronijus čuva Isusovu grobnicu pred kojom su postavili šator, i zapečatili je sa sedam pečata.

Tu imamo detaljnu razradu ideje da je Isusov grob stvarno dobro zatvoren kako leš istoga ne bi netko ukrao, ili oživljeni Isus pobjegao. Isusa osuđuje židov Herod, a Pilat pere svoje ruke, te Isus ne osjeća nikakvu bol na križu (ideja koja je prepisana u Kur'anu):
"I Pilat im dade Petronija centuriona s vojnicima da čuvaju grobnicu. A s njima dođoše starješine i pismoznanci, te nakon što navaljaše golem kamen zajedno sa centurionom i vojnicima, svi ga postaviše na vrata grobnice; i zapečatiše ih sa sedam pečata, podigoše šator i čuvaše ga. A rano izjutra, kako se približavao sabath, dođe mnoštvo iz Jeruzalema i područja oko njega, uvjeriti se da je grobnica zapečaćena.."

Križ govori i hoda

9.) A noću u kojoj se približavao Dan Gospodnji, dok su po 2 vojnika držala stražu, začu se snažan glas s neba; i oni vidješe otvaranje nebesa, i dva čovjeka se spustiše odatle u velikom sjaju i pristupiše grobu. A onaj kamen koji je stavljen na njegov ulaz, sam se odvaljaše i načiniše prolaz; grob bijaše otvoren i oba mladića uđoše.
10.) Kada to vidješe oni vojnici, probudiše centuriona i starješine, jer su i oni bili tamo. I dok su im objašnjavali što se dogodilo, ponovno vidješe sada trojicu kako izlaze iz grobnice, dvojica od njih podupiraše trećega, a križ je išao za njima: od dvojice su glave dosezale nebo, ali glava onoga kojeg su vodili je nadmašivala nebo. I čuše glas s neba, kako reče: Ti si propovijedao onima koji spavaju. A zatim se čuo odgovor križa: "Da."

U vrijeme Euzebija, ovo evanđelje je proglašeno apokrifom - lažnim.

Evanđelje po Judi

Najnovije otkriće Judinog evanđelja otkriva "pravo lice Jude". Pitanja na koja poznata evanđelja nisu odgovorila, ovo evanđelje iz 150. god. - dakle jedno od najranijih (tada ga je popljuvao crkveni otac Irenej - a sam spis na koptskom jeziku je iz 280.god.*) opisuje vrlo uvjerljivo i lucidno. Naime, u njemu se opisuje da je Isus Judi povjerio posebnu zadaću - njegovo izručenje: "Nadmašit ćeš sve druge apostole! Jer ti ćeš žrtvovati čovjeka koji me zaodijeva."
Juda izručuje Isusovo smrtno tijelo neprijateljima. Razjašnjena je i nedoumica zašto je Isus upravo Judi povjerio nošenje kese u koju su skupljali novac. Smatrao ga je najduhovnijim od svih apostola. Kasnije je nastala priča da je Juda iz kese krao, izdao Isusa za šaku srebrnjaka i na poslijetku se objesio i rasula mu se crijeva. Čudno da je s toliko gorčine opisan Juda - jedan od 12 najbližih Isusovih sljedbenika. Lako je moguće da je takvo ružno ocrnjavanje Jude dopisano kasnije, da bi se vjernike uvjerilo kako "ono drugo evanđelje nije istinito, nego ovo naše".

Intrigantno Judino evanđelje opisuje razgovore Isusa i Jude i njegovo izravno upućivanje u Gnozu - Znanje, koje je dostupno svim ljudima. Isusov najnapredniji učenik i prijatelj Juda tako nije više izdajnik, niti stoljetni simbol antisemitizma, on je dogovorni izvršitelj Njegove volje!
Naznaka o tome ima i u poznatim evanđeljima: "To što činiš, čini brzo!", reče Isus Judi prije nego ode s posljednje večere, izdaja poljupcem je zapisana u Prorocima, a Isus je došao ispuniti sve što je zapisano (zato, npr. uzima magarca i jaše u Jeruzalem).

Mnogima nikada nije bilo logično da Isus kao Sin Božji zna unaprijed kada će ga i tko izdati, da zna svaki detalj unaprijed, a na kraju kada se odvije upravo onako kako je trebalo, proklinje izdajnika ?! On, koji je navodno došao za spasenje svijeta i čovječanstva, propagirao praštanje, bio "poznavatelj dubina ljudske duše", da baš On na kraju osudi osobu koja mu je pomogla ispuniti njegovu sudbinu i koju je osobno izabrao da bude među 12 Njegovih apostola? Ne zvuči baš najuvjerljivije sljedeća Isusova rečenica: "Sin Čovječji, istina, odlazi kako je o njemu pisano, ali jao čovjeku onomu koji ga predaje. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije!" (Mt 26,17-25; Lk 22,7-14. 21-23; Iv 13,21-30). A samo u Evanđelju po Mateju i Marku pri uhićenju Isus kaže učenicima "Neka se ispune Pisma".
______________________
* Analize su pokazale (za razliku od raznih Vatikanski plaćenih teologa):
Spektrometrija ubrzanja mase (AMS)
Rezultati su omogućili laboratorijskim ekspertima da pouzdano datiraju papiruse na između A.D. 220 i 340.
Tim Jull, direktor "Arizona's AMS" instituta, i istraživač znanstvenik Greg Hodgins.
- početak trećeg i prva polovina četvrtog stoljeća.Tzv. Evanđelje po Barnabi

To je dokazani arapski falsifikat iz 14. stoljeća (prepun je pro-islamskih stavova i nitko ga ne citira prije. Danas ga često propagiraju mnogi islamski teolozi - na svoju sramotu.
Primjeri: Isus je tu da navješćuje Muhameda koji će doći poslije Njega
("A onda zapita svećenik: "Kako će se Mesija zvati ..." Isus odgovori: "Muhammed je njegovo blagoslovljeno ime. Tad gomila podiže svoje glasove, govoreći: "O Bože, pošalji nam svog Poslanika: O Muhammede dođi brzo radi spasa svijeta!" (pogl. 97).); spominju se bačve koje se još dugo nisu rabile, pozajmice iz Danteove Božanske komedije, 9 krugova Pakla, brka se pojam Mesija i Krist - koji su istoznačnice, spominje se pet stupova Islama koji u vrijeme pisanja i života Barnabe nisu mogli biti poznati, spominje se da je Isus (Isa) brodom doputovao do Kudusa (Jeruzalema), citira se biblijski prijevod "Vulgata" koji je nastao negdje u četvrtom stoljeću itd., a u islamu se ne spominje prije 14. stoljeća, itd.).
U prilog te jeftine podvale, muslimanski propagatori svoje vjere tvrde i sljedeće:
- da je "Evanđelje po Barnabi" bilo prihvaćeno kao kanonsko evanđelje do 325. godine u Aleksandrijskim crkvama (Rahim, str. 41)
= što je tvrdnja bez pokrića - Rahim ne navodi nikakav izvor za tu tvrdnju
- da je Irenej (130-200) obimno citirao to Evanđelje radi podrške svojim stavovima
= Djela Ireneja se mogu naći on-line (Ante-Nicene Fathers, ed. Alexander Roberts, D.D. & James Donaldson, LL.D.; Massachusetts: Hendrickson, 1995, vol. 1, pp. 315-578. The Early Church Fathers - http://www.ccel.org/fathers2/ - nema nikakva spomena o tome što Rahim piše.
- "U 325. godini održan je Nikejski koncil gdje je naređeno da se sva orginalna evanđelja na hebrejskom pismu unište. Izdat je ukaz da će svako ko bude imao ovo Evanđelje biti kažnjen smrću."
= ovo je glupost (evanđelja su na grčkom)
- "U 383. godini papa je obezbijedio jedan primjerak Evanđelja po Barnabi i zadržao ga u svojoj privatnoj biblioteci."
= a ovo je još veća glupost. Odakle on to zna? Hoćemo li mu povjerovati na riječ?
- "U četvrtoj godini imperatora Zenoa (478.) otkriveni su posmrtni ostaci Barnabe i tu je na njegovim grudima nađen primjerak Evanđelja po Barnabi, pisanog njegovom vlastitom rukom. (Acia Sanctorum, Boland Junii, tom II, stranice 422 i 450, Antwerp 1698). Izgleda da je čuvena Vulgata Biblija bazirana na ovom evanđelju."
= Ovo o Vulgati je smiješno. Acta Sanctorum (Djela svetaca) postoje na internetu: http://acta.chadwyck.co.uk/ . Tamo piše:

"Relikvije Barnabe Apostola su nađene na Cipru ispod trešnje, a na svojim grudima je imao Evanđelje po Mateju koje je Barnaba vlastoručno prepisao." (Acta Sanctorum, Jun II, str. 422.)
= Lažljivci su malo prepravili podatke, zar ne? Sve u ime Allaha i širenja Islama pa makar i lažima.
- navodi se i podatak da je Evanđelje po Barnabi kao i Poslanica po Barnabi na popisu zabranjenih knjiga (496.).
= što je točno, ali ta knjiga nije bila muslimanski faksifikat o kojemu se govori.

Kako je nastao pupak (prema tom lažljivom "Evanđelju po Barnabi")?
"I odlazeći Satana pljunu na masu zemlje, a tu pljuvačku podiže anđeo Gabriel sa nešto zemlje, tako da sada čovjek ima pupak na svom trbuhu.
Sjetite se Jošue, koji je učinio Sunce nepokretnim!
Rekavši ovo Isus udari svoje lice rukama objema, a zatim svojom glavom udari o zemlju. I podigavši svoju glavu on reče: "Proklet neka je svako ko bude umetnuo u moj govor, da sam ja sin Božiji".

Adam u zraku ugleda ime MUHAMED, pa mu to ime Bog upiše na lijevi nokat palca.

"Adam, skočivši na svoje noge, vidje u vazduhu natpis koji je sijao kao Sunce, a pisalo je: "POSTOJI SAMO JEDAN BOG, A MUHAMMED JE POSLANIK BOŽIJI". Nato Adam otvori svoja usta i reče: "Zahvaljujem ti, o Gospodaru moj Bože, što si Ti splanirao da me stvoriš; ali reci mi ja te molim, šta znači poruka ovih riječi: "Muhammed je poslanik Božiji? Zar je postojao drugi čovjek prije mene?"
Tad Bog reče: "Neka si dobrodošao, o Adame, moj slugo. Ja ti kažem da si ti prvi čovjek kog sam stvorio. A onaj kojeg si vidio (spomenutog) je tvoj sin, koji će doći na svijet mnogo godina kasnije i biće Moj poslanik, za kog sam stvorio sve stvari; koji će dati svjetlo svijetu kad on dođe, čija je duša stavljena u nebeski sjaj šezdeset hiljada godina prije no što sam išta stvorio".
Adam preklinjaše Boga govoreći: "Gospodaru, daruj mi ovaj natpis na noktima prstiju mojih ruku." Tad Bog dade prvom čovjeku na njegovovim palčevima taj natpis, na noktu palca desne ruke stoji: "Postoji samo jedan Bog", a na noktu palca lijeve ruke stoji: "Muhammed je poslanik Božiji".

Barnabina poslanica, koju mnogi često (namjerno ili nenamjerno) miješaju s gore spomenutom muslimanskom krivotvorinom, je vrlo interesantna, jer datira oko 80-120 naše ere, što ju čini starijom od bilo kojeg evanđelja. Naravno, o povijesnom Isusu i njegovim izrekama ne piše ništa (a o Muhamedu i Allahu još manje). Spominje se kao simbolična, nebeska figura, uz većinom židovsku teologiju. Engleski prijevod spominje probijanje čavlima, uz citat iz Starog zavjeta koji glasi "sputaše mi ruke" (ne probiše čavlima!). Iz tog nejasnog povezivanja i netočnog prijevoda, lako se mogla kasnije izroditi priča da je Isus ustvari jedan od samoproglašenih Mesija koji je poslije raspet radi pobune itd.
Isto tako je interesantna uporaba izraza da je Isus "došao po tijelu", što na nekim drugim mjestima (Pavlove poslanice) apologeti koriste da bi "dokazali" da Pavao ne govori o netjelesnom Kristu, nego fizičkoj osobi. Evo tog Barnabinog citata:

"A sada naučite duhovno značenje toga: to je kao što je kazano, dajte svoje povjerenje u Isusa, koji će se manifestirati vama u tijelu (doslovno: mesu). Čovjek je zemlja koja pati, jer iz te supstance bijaše oblikovan Adam."

Možemo vidjeti da Isus dolazi "po tijelu" vjernika, tj. tako se fizički manifestira.Tajno Markovo evanđelje

Radi se o rukopisu koji spominje tajno Evanđelje po Marku, koje je napisano u Aleksandriji. Posjedovalo je elemente magijskog i erotskog u Isusovom podučavanju. Značajan je po tome što se iz njega jasno vidi kako su iz običnih priča nastajale legende. Npr. Lazarovo oživljavanje je prvotno bio simbolični način "umiranja" za prethodan griješni život, da bi se čovjek "ponovno rodio" tj. "uskrsnuo od mrtvih" za obnovljen život u Kristu - nema fizičkog uskrsnuća.

Tomino evanđelje

Njegovo ponovno nalaženje 1945. u Nag Hamadiju, obnovilo je njegovo proučavanje (Fragmenti Tominog ev. u izvornoj, grčkoj verziji, sadržani su u Papirusima Oxyrhyncus 1, 654 i 655). Ta zbirka 114 "Isusovih izreka" lišena je bilo kakvih čudesa i teoloških smicalica, i ne bavi se dokazivanjem Isusova božanstva. Mnogi upravo ovo evanđelje smatraju najstarijim i najautentičnijim do sada, te ga smještaju u vrijeme od 40 - 70. god n. ere (svećenici ga nisu mogli "korigirati" jer je sačuvan u izvornom obliku).
Tomino evanđelje u svojim spisima navodi rimski biskup Hipolit Rimski koji je živio od 170 do † 235: g. Papyrus Oxyrhynchus je najstariji poznati dokument koji sadrži tekst evanđelja (Tomino evanđelje), a sam dokument je pisan 120. godine.
Autorstvo crkvenjaci pripisuju Judi Tomi Didymosu, Judi blizancu (aramejska riječ "toma" i grčka "didymos" znače isto - blizanac). U Sirijskoj crkvi lik Toma je držan Isusovim bratom koji je utemeljio crkve na Istoku, posebice u Edesi. Drugi kršćanski spisi istočnih crkava također su se pripisavali tom apostolu, kao Djela Tomina, a i Knjiga Tomina.

Zbirka Isusovih izreka bez biografskih podataka, čini ga tematski najstarijim od svih drugih "crkvenih" spisa.
I Isus reče:"Ako oni koji vas vode kažu, 'Vidite, carstvo božje je na nebu', tada će ptice tamo biti prije vas. A ako vam kažu 'Carstvo božje je u moru', tada će ribe tamo biti prije vas. Carstvo božje je u vama i izvan vas. Kada upoznate sebe, tada će vam biti poznato i shvatit ćete da ste vi Sinovi živoga Oca. Ali ako ne upoznate sebe, živjet ćete u siromaštvu i sami ćete biti siromaštvo."


Najpoznatija izreka o sveprisutnoj spoznaji kojoj nisu potrebni svećeničko-crkveno-biblijski posrednici :
77. Reče Isus, "Ja sam svjetlo koje je povrh svih stvari. Ja sam sve: od mene sve je došlo, i mene sve doseže.
Raskoli komad drveta - tu sam.
Podigni kamen - naći ćeš me ondje."


"Isusove izreke" - izvor: sufiji

14. Isus susretne čovjeka koji je sjedio. Zapita ga, “Što radiš?” “Posvetio sam se Bogu,” odvrati čovjek. Isus ga zapita, “A tko se brine za tvoje potrebe?” “Moj brat,” reče. Isus mu odgovori, “Rekao bih da je tvoj brat više posvećen Bogu nego što si to ti.”

21. Isusa upitaše, “Tko ti je bio učitelj?” On reče, “Nitko me nije učio. Vidio sam da je neznanje budala njihova velika sramota, i izbjegavao sam ga.”

Novovijeke krivotvorine


Postoji masa primjera "kanaliziranih materijala" - ustvari fenomena automatskog medijumskog pisanja. Fenomen se zbiva tako da netko "čuje glas" ili mu "ruka sama počne pisati", pa piše iz nesvjesnog cijelu koherentnu knjigu, ili načini cijeli sustav. Ta pojava je svakako zanimljiva, ali proizvodi gomilu jalova materijala, bez ikakve praktične vrijednosti. Pune su ih new-age knjižare, zajedno s teorijama zavjere gušterolikih bića, sumnjača u letove na Mjesec, vjernika u podvalu islamista da su Amerikanci/Židovi srušili tornjeve blizance (9/11) i ostalim besmislicama zaluđenih pojedinaca. Mnogi takvi mediji započnu kakav kult s više ili manje sljedbenika. Što se tiče tako nastalih evanđelja, najpoznatija su:
Nepoznati život Isusa Krista
- koji je Notovitch tobože našao na Tibetu. Iako je to raskrinkano, mit o Isusu u Indiji se proširio upravo na osnovu te izmišljene knjige. New Age "proroci i alternativci" uočili su potrebu za takvom "literaturom" i započeli s velikom produkcijom djela "po diktatu Isusa" i drugih igrača s kojima bi se mogla ispuniti poprilična biblioteka.
Evanđelje po Svetoj Dvanaestorici
- Izmislio G. J. R. Ouseley na sličan način

Međugorska ukazanja i poruke koje stižu svakog mjeseca
 photo donkey
Evo primjera kako vidjelica Vicka dobiva poruke i posjećuje ognjeno jezero tj. pakao gdje gore nevjernici:

Otac Livio: Izvini, je li vatra bila velika ili mala?

Vicka: To je bila velika vatra. Vidjeli smo ljude koji su bili normalni prije nego što su ušli u vatru; a onda, kada bi upali u vatru, promijenili su se u odvratne životinje. Čula sam tolike psovke i ljude koji zavijaju i viču.

Otac Livio: Ova transformacija ljudi u odvratne životinje je stanje perverzije prokletih koji gore u vatrama mržnje prema Bogu. Radoznao sam: imaju li ti ljudi koji su se pretvorili u životinje, rogove?

Vicka: Rogove?

Otac Livio: Rogove koje imaju đavoli.

Vicka: Da. To je kada vidite neku osobu, na primjer djevojku plave kose, koja je normalna prije ulaska u vatru. Ali kada pada u vatru, i vrati se, pretvara se u zvijer, kao da nikada nije bila osoba.

Otac Livio: Marija nam je rekla, u intervjuu, da kada ti je Gospa pokazala Pakao tijekom ukazanja, da je ta plavuša, kad je izašla iz vatre također imala rogove i rep. Točno?

Vicka: Da, sigurno.

_________________
* Nemojmo biti prestrogi prema BiH Međugorju. Vatikan jedva čeka da se mase hodočasnika preusmjere u njihova svetišta, tipa: leteća Marijina kućica u Lorettu, masa crkava sa izmišljenim relikvijama ili njihovi krvareći kipovi Gospe.

URANTIA spisi
Detaljno "opisuju" Isusov život, ali, naravno, samo neprovjerljive i poznate stvari (teološki dosta dobro potkovano iako ne u potpunosti suglasno s katolicizmom). Izvor su "izvanzemaljci" (ustvari fenomen medijumskog govora + plagijati iz znanosti). Znanstvene izjave vrijede za dosege toga doba - 1955., ali s napretkom znanosti, vrlo brzo padaju u vodu. Npr. izvanzemaljci govore o nekakvom "ultimatonu" - temeljnoj čestici materije koja se sastoji od 100 elektrona. Bit će da ti svemirci nisu još došli do kvantne teorije. Superinteligentni svemirci također misle da Merkur uvijek okreće istu stranu prema Suncu. No, 10 godina kasnije, 1965., radio astronomi otkrivaju po prvi puta da i Merkur ima izmjenu dana i noći, itd... Izgleda da je najsigurnija metoda razotkrivanja takvih prijevara upitati "entitete" (što god to bilo) neku još neotkrivenu znanstvenu činjenicu iz bilo kojeg područja. Svi obvezno padaju na tom testu. Posebno ako je neka njihova "teorija" u gruboj koliziji sa znanošću.

Esensko evanđelje mira
- Edmund Bordeaux Szekeley je dao lažne informacije o tome kako je došao do teksta Publius Lentulus
- izmišljena osoba kojoj je pripisano lažno pismo koje tobože opisuje Isusov izgled (nastalo u 13. st.)
Pismo Poncija Pilata za Cezara Tiberiusa

"Slavni" Emanuel Swedenborg kaže o stanovnicima planeta Venere:
"Ima ih dvije vrste; jedni su dobroćudni i blagi, drugi divlji, okrutni i divovskoga rasta. Oni pljačkaju i žive od pljačke; prvi posjeduju toliko veliku blagost i tankoćutnost da su obljubljeni od dobra; stoga često viđaju Gospoda Boga kako im se prikazuje u njihovu obliku na njihovoj zemlji."
Na Mjesecu pak:
"Stanovnici su maleni, poput djece od 6 ili 7 godina, a opet posjeduju snagu naših muškaraca. Glasovi su im poput grmljavine, a potječu iz trbuha, jer Mjesec je u sasvim drugačijoj atmosferi od drugih planeta."
"Na Jupiteru ima mnogo plodne zemlje. Tamo ljudi ne kradu niti ne čine zločine." (nije mogao znati da se radi o divovskoj plinovitoj masi)
"Na Merkuru su ljudi vitki, a žene imaju manja lica. Klima nije ti pretopla ni pre hladna. Tamo živi i Aristotel."
"Svi ti planetarni stanovnici štuju Isusa Krista."
A poznati Dr. Oz štuje Swedenborga.....

Ellen G. White
- proročica Adventista sedmoga dana - Subotara - paranoidno i štetno, okrivljuje dječju masturbaciju za svekolike bolesti i zla: "kralježnica i mozak će se osušiti, kukovi proširiti, izgubit ćeš vid i dobiti tuberkulozu".

Srcedrapateljni vjerski apel majkama:

"Osjećam uzbunu pri pomisli na onu djecu i vas, koji osamljenim porokom sebe uništavaju...čujete za mnoge pritužbe o glavoboljama, katarima, vrtoglavici, nervozi, boli u ramenima i bokovima, gubitku apetita, probadanjima u leđima i udovima...a niste li primijetili i nedostatke mentalnog zdravlja vaše djece?" "Tajno zadovoljavanje [masturbacija] je, u mnogim slučajevima, jedini stvarni razlog brojnim tegobama mladih." (str. 11, 13)
"Stanje svijeta je alarmantno. Posvuda gdje gledamo, vidimo imbecilnost, patuljaste oblike, sakate udove, deformirane glave i izobličenja svih vrsta... Djeca koja prakticiraju samo-zadovoljavanje [masturbaciju]...moraju platiti kaznu." (str. 14)
"Žene posjeduju manje vitalne sile od drugog spola." (Vidi napomenu: Rezultat samozlouporabe kod njih očituje se u različitim bolestima, kao katar, nesvjestica, glavobolje, gubitak memorije, velika slabost u leđima i preponama, povrede kičme, i često, unutarnje propadanje glave... Um je često totalno uništen i slijedi ludilo... Takve su poput samoubojica kao da prislone pištolj na vlastita prsa....

Nema kraja nabrajanjima bolesti koje po Eleni slijede kao kazna za masturbaciju, među kojima "epilepsija, oštećenje vida," "krvarenje u plućima, grčevi srca i pluća, dijabetes," "reumatizam, narušeno znojenje, tuberkuloza, asma," i još tuceti drugih.


Sve to je "proročica" izjavila da je došlo od samoga Stvoritelja do nje. Možemo samo misliti kako su roditelji vjerski zaluđeni njezinim govorom, postupali prema svojoj djeci.

Svetica Brigita Švedska od raspetoga Gospodina Isusa Krista

Tlapnje jedne luđakinje koje crkva koristi za ustrašivanje vjernika. Svetica Brigita dugo je željela znati koliko je udaraca Gospodin pretrpio u svojoj muci. Jednog dana On joj se ukaza i reče: "Ja sam primio na svom tijelu pet tisuća , četiri stotine i osamdeset udaraca"... Bolje da joj je otkrio kakav lijek za teške dječje bolesti nego te budalaštine.
Evo što sveta Brigitta kaže da je milosrdni Isus rekao o paklenim mukama koje čekaju one koji Mu se ne poklone (kao i druge sumanute vidjelice i ova ima sadističke vizije mučenja):

"Kao što kriminalci izjedani vranama vise na rašljastim vješalima i njih će proždirati demoni ali ih neće proždrijeti. Kao što i ljudi osuđeni na klade nemaju mir, i oni će pronalaziti bol i gorčinu na svim stranama.
Ožegla rijeka teći će im u usta ali stomaci im neće biti napunjeni i za kaznu bit će obnovljeni svaki dan. No moji prijatelji biti će sigurni i utješeni riječima što dolaze iz mojih usta."

Jakob Lorber
Fenomen automatskog medijumskog pisanja koji proizvodi brda ljigavih nebuloza. Kada se drznu napisati kakav znanstveni podatak koji do tada nije bio poznat, po pravilu se spotaknu i padnu na nos. Kasniji obožavatelji ih pokušavaju spasiti navlačeći značenja, ali beskorisnost takvog pisanja je više nego očigledna.
Npr. takvi detaljno opisuju Isusovo djetinjstvo s mnoštvom "preciznih podataka" (koje obično nije moguće provjeriti), no kada im Bog/Isus/Najviša svijest/Izvanzemaljci otkrivaju neke znanstveno provjerljive podatke, trkeljaju goleme gluposti.
Lorberu je Isus Krist prišapnuo o životu na Saturnu i njegovim Mjesecima i prstenovima (u svojim halucinacijama opisuje šume i ljekovito bilje na Saturnovim prstenima). Za svoje usporedbe Židova sa svinjama, danas bi Lorber opravdano završio u zatvoru.

Maria Valtorta,"Spjev o Bogo-Čovjeku".

Poruka Djevice Marije preko vidjelice u Međugorju: "Ako netko želi poznavati Isusa, treba čitati Poemu o bogočovjeku od Marije Valtorte. Ta knjiga je istina."
Dakle sama "Isusova majka" iz Hercegovine preporučuje tu knjigu (tj. Vicka Ivanković, u intervjuu 27. sij. 1988. god.).
Slično Lorberu, i talijanska katolička 'vidjelica' Marija Valtorta (1897.-1961.), svoje sentimentalno prazne i lažne inspiracije koje 'produbljuju' evanđelja o Isusu Kristu, pretočila je u svoj 'Spjev o Bogočovjeku' (u 18. tomova). Tu imamo uporabu vijaka i željezne potkove nepoznatih u tadašnjoj Palestini (Vol. 1, str. 195, 223), žestoki antisemitizam kao najgoru manu spisa (židovski leševi su "toliko zmija manje." (V: str. 623);
Blažena Djevica bjesni da je Rim imao pravo bojati se toga "plemena ubojica" (V: p. 642). Jedan izmišljeni Židov se pokrštava jer je "kult Izraela postao Satanizam". (V: p. 673) Sukob između Pilata i vrhovnog židovskog Sinedrija je sramotni pamflet vulgarne komedije dok Pilat miriše cvijet da bi od sebe odbio židovski smrad". (V: pp. 557 ff) itd.
Sve je posebno groteskno, jer je pisano u vrijeme dok su gorjele pećnice Auschwitza; uzašli Krist objašnjava da se Bog povukao iz židovskih rituala i da je Židovstvo "zauvijek mrtvo.").
Valtorta čini Židove bogoubojicama. Osim Isusovih sljedbenika "cijeli židovski narod koji se okupio u Jeruzalemu, želio je Njegovu smrt." (V: str. 293). Cijeli grad se sakupio da pljuje po Isusu. Rimski vojnici pokušavaju svesti na najmanju moguću mjeru Njegovu patnju, ali izvršitelji s "jasnim židovskim profilom" (V: p. 563) bičuju Spasitelja i zabijaju Ga čavlima. Isusova molba "Oče oprosti im jer ne znaju što čine," usmjerena je na prepiruće razbojnike na križevima, a ne na tisuće njegovih židovskih tužitelja. "Stoga," tumači uzašli Isus, "Bog se povukao iz židovskih bogosluženja, pa je židovstvo "mrtvo zauvijek." Njihovi rituali su ništa doli "gestikulacija koju može imitirati bilo koji povjesničar na pozornici i u amfiteatru" (V: str. 831). Valtorta se izruguje Jeruzalemu kao mjestu gdje je sinagoga dobila optužbu i odbijenicu od Boga za mnoštvo svojih užasnih zločina". (V: str. 869).

Nakon sve te bolesne Valtortine židovomržnje, Isus nas pogrešno izvještava da je Kumova slama ustvari zvjezdana prašina (a ne naša galaktika s milijardama zvijezda). Isus obavlja Bar Micvu, što je tada bilo nepoznato, opisi Hrama su sasvim netočni, a židovski običaji se preskaču, skoro nitko ne pije vino, nego mlijeko, vodu s medom i jedu jabuke. Ime Jehova se često spominje, premda je bilo nepoznato tada, a Božje ime je bilo zabranjeno izgovarati. Seksualnost se opisuje s krajnjim prezirom, Mariji se muškarci gade, uspoređuje ih sa vukovima, hijenama i zmijama. "Muškarci mi se gade i izazivaju u meni strah." (V: str. 640), a Isus kaže da se životinje pare razborito, isključivo radi potomstva. Valtorta kaže da bi čovječanstvo, da nije zapalo u grijeh, Bog razmnožavao svojom ljubavlju - tj. neseksualnim putem. Istočni grijeh je Evino strasno milovanje sa Zmijom, nakon čega je usklijedio spolni odnos s Adamom (I: str. 83). Eva je kriva jer je nagovorila Adama na seks i tako uvela blud i smrt u svijet. Seksualno zadovoljstvo je sada, po njoj, "kruh načinjen od pepela i govana." (I: str. 665)

Marija i Isus imaju plavu kosu i predivne plave oči, alabastrene su (bijele) puti, nikako crnomanjasti kao Židovi oko njih. Kako Valtorti bijela boja kože predstavlja svetost, i Marija Magdalena s Ivanom također su svijetle puti, dok je Juda "taman".
Isus se mora krajnje suzdržavati svim silama da potisne svoj prezir prema griješnom čovječanstvu: "Moj prvi dodir sa svijetom mi se zgadio i bacio me u depresiju." (I: str. 432) "... Nikada se ne smije." (I: str.282)
On otvoreno govori da je Bog i Mesija, krsti apostole poljupcima i propovijeda kao da čita iz današnjeg katoličkog katekizma sljedbenicima, koji se već nazivaju "kršćani," usprkos Biblije gdje piše da su se tako prvi nazvali tek antiohijski Grci.

Postoje i lascivni momenti kada Herod angažira zavodljive afričke plesačice koje "lagano dodiruju Isusa sa svojim golim tijelima" (V: str. 562). U tu "poemu" gorljivo vjeruju mnogi poklonici gospinih ukazanja u Međugorju i prevarant Padre Pio.

Za brak kaže da je gori od prostitucije ako se ne shvaća isključivo u svrhu prokreacije i fekundacije (oplodnja i samo oplodnja), nikakvo seksualno zadovoljstvo ne dolazi u obzir u braku! "Muško je sjeme, žensko je tu kao tlo za posaditi muško sjeme! Griješno je odbiti (o)plod(nju) i rasipati snagu u poroku."

Ta sirota žena, maltretirana od strane stroge majke u mladosti, kasnije poboljeva, prikovana uz krevet, da bi umrla od "katatonične šizofrenije". Izučeni Fra. Romauld Migliorini revno zapisuje sve njezine halucinacije i nastaje golemi opus priča "iz Isusova vremena". Tadašnji kardinal Ratzinger kaže da je to: "monument pseudo-religioznosti."

Taj apsurdan spis je Sveta stolica odmah osudila i preporučila stavljanje na Indeks zabranjenih knjiga 16. pros. 1959. Papa Ivan XXIII je potpisao taj dekret i naredio da se objavi. Neke stvari su previše čak i za crkvenjake.

Bertha Dudde
Ovoj proročici je osobno Bog prišapnuo astronomski podatak da se Saturn sastoji od "prozirne svijetleće kovine", a niti jedna jedina zvijezda uopće ne bi mogla postojati bez sjaja našega Sunca ("Es kann kein einziger Stern ohne die Leuchtkraft der Sonne bestehen.").

Srećom, živimo u doba Interneta, pa se svaka tvrdnja može provjeriti na više strana, potražiti izvorni dokumenti i pravorijek povijesne znanosti, te tako postići razinu istine koja je bila potpuno nedostupna tolikim naraštajima prije nas. Tko tu prednost danas ne iskoristi, i slijepo nekome vjeruje na osnovu sumnjiva spisa, može samog sebe okriviti da su ga namagarčili prevaranti (dovoljno je uz sumnjivu teoriju ili njezinog propagatora upisati (www.google.hr) riječ "hoax" - prjevara).

Vassula Rydén (najnovija vjerska spaljenica) "prorokuje":
Dana 18. veljače 1993. Bog nas upozorava govoreći:
"Šesti pečat skoro je slomljen i svi ćete biti zaronjeni u mrak i neće biti osvjetljenja za dim razasut iz ponora. Bit će to kao dim iz goleme peći, tako da će sunce i nebo potamnjeti. A iz svoje Čaše pravednosti učinit ću da sličite na zmije, otrovnice. Po trbuhu svojemu puzat ćete i zemlju jesti u tim danima mraka. Pritisnut ću vas o zemlju da vas podsjetim kako niste ništa bolji od otrovnica…
Gušit ćete se i daviti u svojim grijesima. U svome ću bijesu gaziti po vama. Zdrobit ću vas u svome gnjevu! "


Ista Vassula razgovara kako s djevicom Marijom tako i sa Trojstvom: Ocem, Sinom i Duhom svetim. Sve ih jasno raspoznaje. Priznaje i Papu kao vrhunskog svećenika, iako odlazi i u pravoslavne crkve, pa papa već razmišlja hoće li je "priznati" kao proročicu. Njezine poruke su proizašle iz poznatog fenomena automatskog pisanja koje posjeduje vlastiti "stil", kao da to piše neki odvojeni (rascijepljeni) dio njezine ličnosti. Stil je pokupljen iz Biblije.
Sve se svodi na hrpu sado/mazo vjerske patetike smještene u kitnjaste fraze. Tipično megalomansko trabunjanje iz zanosa nad predstojećim "kataklizmama", rijekama krvi i klanjem nadahnutim iz Novozavjetne Apokalipse/Otkrivenja, koje će obaviti Isus Krist/Bog kao "ne-milosrdni osvetnik".

Sestra Faustina: postala redovnica s 12 godina. Neprekidno moli i posti, doživljava razne halucinacije, i umire sa samo 33 godine.
U dnevniku opisuje kako ju je Anđeo poveo u Pakao, da nam svima opiše kako je tamo i da prihvatimo Isusovu ljubav (prije nego što tamo završimo):

"Danas me anđeo poveo u ponore Pakla. To je mjesto velike torture; kako je golem i prostran! A tek vrste mučenja koje sam vidjela: prva tortura je gubitak Boga; druga je neprekidna grižnja savjesti; treća je da se to stanje neće nikada promijeniti; četvrto je vatra koja razdire dušu ali je ne uništava - strahovita patnja, jer se radi o spiritualnoj vatri, zapaljenoj Božjom ljutnjom; četvrta tortura je neprekidan mrak i strašan zagušujući smrad i usprkos tami, demoni i duše prokletih vide jedni druge i svo zlo, drugih i svoje; šesta tortura je stalno društvo Sotone; sedma tortura je strahovit očaj, mržnja Boga, podle riječi, kletve i svetogrđe. Ali to nije kraj mučenja. Postoje posebne torture za određene duše. Ima mučenja osjeta. Svaka duša je izvrgnuta strahovitim i neopisivim patnjama, povezana s načinom na koji su griješili. Postoje pećine i jame za torturu gdje su različite vrste mučenja. Umrla bih od samog pogleda na te torture da me Božja svemoć nije sačuvala. Neka grješnici znaju da će biti mučeni cijelu vječnost.
Ja, sestra Faustina, zapisujem ovo ... da nitko ne bi mogao reći da nije opomenut ... Uočila sam jednu stvar. Većina duša tamo su bili oni koji nisu vjerovali da postoji Pakao... "

Ta bulažnjenja i histerične vizije pakla, Papa Ivan Pavao nagradio je proglašenjem sestre Faustine sveticom.

Zašto kršćanske mističarke imaju krvave vizije paklova i inkvizicijskih mučenja tamo? Nije li Crkva iskorištavala te jadne, patničke psihe duševnih bolesnica za svoje ciljeve - strašenje pastve da popuni crkveni budžet?

Od blažene Anne Katarina Emmerich:

"Večeras sam bila u Čistilištu. To je kao da sam odvučena u ponor, gdje vidjeh veliku dvoranu. Dirljivo je vidjeti sirote duše tako tihe i tužne. A opet je pogled na njihova lica otkrivao da posjeduju radost u svojim srcima, uslijed njihova sjećanja na Božju ljubljenu milost. Na veličanstvenom prijestolju, vidjeh Blaženu Djevicu, ljepšu nego ikada kada sam je viđala. Ona reče, 'Zaklinjem te da podučiš ljude da se mole dušama koje trpe patnju u Čistilištu, jer će oni sigurno mnogo moliti za nas iz zahvalnosti. Molitva za te svete duše je vrlo ugodna Bogu jer im one omogućuju da Ga ranije vide...'" (Iz Otkrivenja Anne Katarina Emmerich)


Sestra Josefa Menendez je još jedna spaljena katolička junakinja koja ima za nas vijesti iz Pakla:
"Vidjela sam mnoge duše koje su pale u Pakao, a među njima i djevojku od 15 godina, koja je proklinjala svoje roditelje jer ju nisu naučili STRAHU od Gospodina i da postoji Pakao.
"Duša mi je pala u ponor, pa sam stisnuta kao između gorućih dasaka, i oštrih čavala i usijanih šipki koje su mi probadale meso. Osjećala sam kao da mi žele iščupati jezik.
Danas sam vidjela golem broj ljudi kako padaju u Pakao...


Otkrivenje Svetice Tereze Avilske:
"Dok sam se molila, odjednom sam se našla u Paklu.
"Ulaz je poput pećnice, mulj, smradna masa prekrivena s gamadi. Vidjela sam kako vragovi trgaju meso usijanim kliještima, vatra koju ovdje iskusimo ne može se opisati s vatrama tamo. Sve me to jako pogodilo, a posebno pogled na tako mnogo duša, posebno Luterana - jer su oni nekad bili dio crkve po krštenju."


Ova sumanuta baljezganja o halucinacijama raznih spaljenih luđakinja su izravno potaknuta opsesivnim čitanjem ne-svetog pisma - posebno Otkrivenja, ali i Gospodinove najave dolaska (tj. munjenog pisca evanđelja). Uvijek strogo na liniji katoličke ideologije i interesa.

Labilne psihe vrlo brzo se ufuraju u film skore propasti svijeta, kaosa, klanja i krvi na sve strane, ili nekakvim izmišljenim "općim progonima pravednih patničkih kršćana" (progone ih samo slični oguglali vjerski fanatici u ime svoga Boga Jedinoga, ako im dolaze preobratiti ih i pokrstiti kao u Africi ili Aziji).

Gabrijela iz Würzburga - Univerzalni život
http://www.universelles-leben.de/

Još jedna kršćansko-new age sekta, koja se našla biti univerzalnom. Promiče ne-ubijanje životinja i skrb o okolišu. Ima svoju proročicu Gabrijelu kojoj se izravno obraća Bog. U poruci iz 2001. On čak prijeti da će na nas poslati velike oluje koje će pobiti stotine tisuća ljudi, ako ne prestanemo ubijati životinje za svoju hranu.

"Ja SAM Bog Abrahama, Bog Izaka i Bog Jakova.
Ja, BOG, Svemogući, podižem Svoj glas preko Svoje proročice i izaslanice i upućujem ga čovječanstvu.
Prestanite krčiti i spaljivati šume i životinjama u šumama i poljima oduzimati životni prostor. Vratite im njihov životni prostor, šume, polja i livade; u suprutnom će vam vaša sudbina, koju ste sami sebi nametnuli, oduzeti vaše kuće i posjede, kao i vaše izvore hrane, putem katastrofa širom svijeta
Ukoliko ljudi ne poslušaju Moje riječi, počet će oluja širom svijeta i zbrisaće na stotine tisuća ljudi - preko svjetske katastrofe ili preko drugih bolesti, što će slično zarazama, stići među one koji su svojim odvraćanjem od svake duhovne etike i morala, te iste bolesti nametnuli životinjama, koje sada na tisuće spaljuju (kravlje ludilo). Ko se ne promijeni, taj će slično proći.

Moja riječ je izrečena. Svjetska apokalipsa je u tijeku... "


Pseudo-kriticizam

Uz znanstveno potkovane i oprobane knjige biblijskog kriticizma, te pokušaja dokazivanja da Isus nije povijesna osoba i otkrivanja mnogih, do sada prešućivanih činjenica iz povijesti abrahamskih religija, pojavili su se i razni pisci koji su shvatili popularnost teme, pa na brzinu napisali kakvu knjigu s "revolucionarnim" uvidima u "pravo stanje stvari". Ti pseudo-povjesničari i pseudo-znanstvenici često objavljuju u isto tako sumnjivim new-age časopisima s jedinim ciljem da bolje prodaju svoje knjige. Tu se često upliću najčudnovatije hipoteze i sav taj silan cirkus po kome je rubna literatura toliko poznata (Dan Brown, Bushby, Hiramov ključ, Zeitgeist, Icke, navodne silne sličnosti s Mitrom, ...). A površan pogled na te uratke odmah otkriva da o temi tako malo znaju da nije potreban nikakav teolog da pobije njihove teze. Biblijski kriticizam je disciplina koja ima svoj tijek i dokazane znanstvenike koji se time bave (i kojih je svakim danom sve više). Stoga je beskorisno trošiti vrijeme na pseudo-pisce, osim ako ih ne čitate kao kakav roman znanstvene fantastike, ili uživate u teorijama zavjera, UFO-ima, reptilijanima ili vas (nedajbože) impresioniraju piramidioti.

Iz Svijeta opsjednutog demonima
(Carl Sagan: "Demon-haunted world"):
Kako to da nam "mediji" nikad ne daju provjerljive informacije, koje su inače nedostupne? Zašto Aleksandar Veliki ne otkrije točno mjesto na kome se nalazi njegov grob, zašto nam Fermat ne kaže o svom posljednjem teoremu, James Wilkes Booth o zavjeri za Lincolnovo ubojstvo, a Hermann Goering o požaru u Reichstagu? Zašto nam Sofoklo, Demokrit i Aristarh ne izdiktiraju svoje izgubljene knjige? Zar ne žele da buduće generacije imaju uvid u njihova remek-djela?

Hipokrat: "Ljudi misle da je epilepsija božanskog podrijetla, samo zato što je ne razumiju. Ali, kad bi sve što ne razumiju zvali božanskim, ne bi bilo kraja božanskim stvarima."

Demon-Haunted World


 photo antun_zps23cc2bcb.jpg
Za kraj, evo slikom predočenog čuda
za koje se pobrinuo Sveti Antun Padovanski*.
On je sklopio okladu s nevjernikom
da će se njegov magarac,
nakon što ga vlasnik dobro izgladni,
pokloniti pred Svetom Hostijom
zanemarivši plast sijena.

* Dotični najslavniji katolički Svetac s oduševljenjem priča o tome da sanja otići u muslimansku zemlju (Maroko) i tamo glasno galamiti po džamijama da je Isus Sin Božji i tako dragovoljno prihvati mučeničku smrt kao i mladi učenici "svetoga" Franje koje su upravo dovezli odande mrtve .... pa propovijeda ribama koje ga pozorno slušaju otvorenih usta:

A gle! Istom što je svetac progovorio, uzbiba se more i silan broj riba svake vrsti i veličine dopliva k obali i uzdiže po koji put glavu, poreda se mirno u polukrugu sve dalje i dalje, pa pozorno i mirno slušaše riječ sv. Ante.

"Hvalite, ribe, Gospodina, slavite svoga stvoritelja, zahvaljujte mu, što vam je za stan dao neizmjernu vodu s mnogim zakloništima protiv nepogoda, što vam je dao jasnu i prozirnu vodu, da vidite svoje putove te izbjegnete neprijateljima svojim. "
" Da, sam je Gospodin hodao po vašoj vodi povrh vaših glava; on je od ribara učinio svoje apostole i ribare ljudi; s toga vas je tolike ugnao u njihove mreže."

Ribe ga pobožno i s oduševljenjem slušaju kako je njihove rođake Gospodin natjerao u ribarske mreže da ih apostoli pojedu. Uostalom, poput ovaca koje bi se lijepo snašle bez raznih "dobrih pastira", koji ih izvode na pašu da udebljaju kako bi ih strigali, muzli te klali i pojeli.

Charlie Chaplin
"Jednostavnim zdravim razumom, ne vjerujem u boga, ni u kojega."

[Charlie Chaplin, u "Manual of a Perfect Atheist" od Rius]

- 14:45 - Vaše mišljenje (0) - Ispiši na papiru - Skoči na vrh stranice