Znanost protiv Biblije



Podaci iz Svetoga pisma kakve još niste čuli na vjeronauku, radio Mariji ili na nedjeljnoj svetoj misi


ASTRONOMIJA

Biblijski svemir je okrugla ploča s kupolom
Stade Sunce i Mjesec
A stvori i zvijezde
Sunce ide unazad

SEKSOLOGIJA

Neraskidivi himen blažene djevice Marije
Biblijska rodna ideologija
XXX Biblija-1
XXX Biblija-2
Krvava krpa
Erotika
Gnjusne priče
Kćeri liježu s pijanim ocem
Silovana pa rasječena
Sodoma i Gomora
Ubojstvo kćerke radi zavjeta

SOCIOLOGIJA

Zašto nisam kršćanin
Predavanje Richarda Dawkinsa
Božje egzekucije nevinih
Priručnik za robovlasnike
Nemoralne i brutalne priče
Židovomržnja u Novom zavjetu

BIOLOGIJA

Propisi o žrtvovanju životinja
Jahvino prokletstvo
Čudna bića
Magarci u svetom pismu
Divovi i svinjski stampedo
Zmaj koji riga vatru
Jednorog - behemot
Riba, anđeo, demon i fatalna žena
Čudni podaci

MEDICINA

Kršćanstva i medicinska znanost
Biblijska medicina
''Genetski inženjering''

MATEMATIKA

Broj Pi
Greške u zbrajanju
Greške u nabrajanju

MALO HUMORA


Isus Krist kao Snjeguljica
Napušeni proroci
Glupavi mit o Noinom potopu
Neobrezana usta
Babilonska kula
Antiekološki savjeti

ISUSO-KRISTOLOGIJA


Zli Isus
Dolazi ubrzo
Božja osveta i kazna mukom
Kako se slagao mit o Isusu
Tipologija
Slagalica o Isusu
Grčke bajke i prepravke
Isusovo rodoslovlje

GEOGRAFIJA

Sumnjivi Nazaret
Isusova seoska misionarenja
Kletva na grad Tir
Meteorologija

POVIJEST

Isus nije povijesna osoba
Apologet: "Isus je 100% postojao za stručnjake"
Isusovački robovi crnci
Lažne relikvije
Vijesti
Sumnjivi sveci
Proročanstva
Majka Tereza - kako je napunila vatikansku banku
Mitološki Mojsije
Križarski ratovi
Eunusi u Vatikanu
Zapisi o Muhamedu

Svi navodi su preuzeti sa:
On-line HBK Biblija


Znanost i religija su nespojive


Protagora


Nisam vjernik


Predavanja pok. prof. Polića


www.dislajkammrznju.hr/



Pokret za sekularnu Hrvatsku


www.dugineobitelji.com

HRT projekt: Drugi

Svjetlonoša


Smanjite buku crkvenih zvona!


14.01.2014., utorak

I Jahve zaustavi Sunce i Mjesec

Nadasmo se svjetlosti, kad ono - tama …
Izaija 59,9


Astronomija je svakako jedna od znanosti koje su u najočiglednijem proturječju s onim što piše u Svetom Pismu.
Jošua, veliki svećenik-ratnik, traži od Boga da Sunce stane i produži se trajanje dana, kako bi pobio svoje neprijatelje Amorejce.


" Tukli su ih sve do Azeke i do Makede.
A dok su bježali pred Izraelom** uz bethoronsku strminu,
bacao je Jahve s neba na njih tuču kamenja
sve do Azeke te su ginuli. I poginulo ih je više od tuče kamene
nego što su ih pobili sinovi Izraelovi svojim mačevima.
Onoga dana kada Jahve predade Amorejce sinovima Izraelovim,
obrati se Jošua Jahvi i poviče pred Izraelcima:

"Stani, sunce, iznad Gibeona, i mjeseče, iznad dola Ajalona!" I stade sunce i zaustavi se mjesec

..... sve dok se nije narod osvetio neprijateljima svojim. Ne piše li to u knjizi Pravednika*? I stade sunce nasred neba i nije se nagnulo k zapadu gotovo cio dan. (Jošua 10,12-13)
Prorok Habakuk se divi tom "podvigu" (3,11):
" Sunce uvis diže ruke, Mjesec u obitavalištu svojem popostaje, pred blijeskom tvojih strijela, pred blistavim sjajem koplja tvoga."
________
* Knjiga Pravednika je valjda vrijedan spis na koji upućuje Biblija. Sada je dostupna i na netu!
Jasher (engleski)

** Kakav je to Svemogući Bogec, koji poražene neprijatelje svojega bijesnog plemena, a koji bježe, napada tako da se nabacuje kamenjem po njima?


I ovi redci iz biblije upotrijebljeni su na suđenju papske Crkve protiv Galileo Galilea, kada je isti pokazao brojne znanstvene dokaze da se zapravo Zemlja vrti oko središnjeg Sunca. Kada su mu inkvizitori pokazali svoje "argumente" - sprave za mučenje i Bibliju, Galileo se mudro povukao.

Zamislite apsurdnost izjave: Sunce je stajalo na nebu cijeli dan; Mjesec se zaustavio iznad doline. Ne ulazim u raspre o tome jesu li "čudesa" moguća ili ne. Ali kakvo je to čudo da se zaustavi Sunce koje je ionako stacionarno u središtu osi vrtnje Zemlje i ostalih planeta. Kako to da tu "jedinstvenu pojavu u povijesti čovječanstva" tada nisu vidjeli i zapisali Kinezi i Indijci ?
Interesantno je da su crkveni apologeti, kada su shvatili svoju zabludu, požurili s "objašnjenjem" da se nije zaustavilo Sunce nego Zemlja. I to ih je neko vrijeme usrećilo. Nisu ni pomišljali da bi zaustavljanjem Zemlje koja se giba oko 1000 milja na sat (na ekvatoru), nastala takva katastrofa da ništa živo ne bi preživjelo (ekvivalentno naglom zaustavljanju zrakoplova).

Astronom Charles Pellegrino objašnjava što bi uslijedilo kod zaustavljanja planeta Zemlje:

Nakon jednog takvog “gaženja po kočnicama”, da se tako izrazim, proradila bi inercija, nagomilavajući milijarde tona zemljine atmosfere u moćne udarne fronte, i proizvela brzine vjetrova s dvostrukom brzinom zvuka. Jošuina vojska bi imala vremena tek za vrlo kratki krik iznenađenja. Crkvenjaci na to vele da je "Bogu sve moguće, samo pucne prstom i eto, Zemlja se zaustavila, i nije nastala opće apokalipsa". Dakle Bog je po njima izveo taj megalomanski show samo da bi jedno pleme imalo vremena da po danu pokolje drugo pleme.

Kada su astronomi otkrili da Sunce kruži oko središta naše galaktike, bibliolatri to brže-bolje preuzimaju i tvrde da je u Bibliji oduvijek bio taj znanstveni podatak - Božje biblijsko čudo! - naime Sunce se kreće, pa se moglo i zaustaviti u odnosu na središte naše galaktike Mliječni put, nakon što je svećenik-ratnik Jošua zamahnuo svojim kopljem!

Vode iznad svoda sa zvijezdama



On zatvara vodu u svoje oblake, a oblaci se pod njome ne prodiru. On zastire puno lice mjesečevo razastirući svoj oblak preko njega.
On je na vodi označio kružnicu gdje prestaje svjetlost i tmine počinju. Svodu* se nebeskom potresu stupovi i premru od straha kada on zaprijeti.
Zar niste shvatili tko zasnova zemlju? (22) On stoluje vrh kruga zemaljskoga kom su stanovnici poput skakavaca. Kao zastor nebesa je razastro, kao šator za stan razapeo._________
* Nebeski svod-šator označava se riječju "raqiya" od "riqqua", što znači iskovan (poput bakrenog kotla).
Ideja je potekla od kovača kovina, a tu spadaju i izrađivači kotlova - kovanje udaranjem da se dobije oblik posude, kojom se lijepo poklopi zemlja, kao kakvim okruglim šatorom prekrije (pljosnati) krug zemaljski. Lijepa pjesnička figura za stanje dostupnog (ne)znanja toga doba.
Danas silovati tu knjigu da bi se navuklo da su znali ono što mi danas znamo je kreacionističko ludilo.

Hvalite Jahvu s nebesa, hvalite ga u visinama! Hvalite ga, svi anđeli njegovi, hvalite ga, sve vojske njegove! Hvalite ga, sunce i mjeseče, hvalite ga, sve zvijezde svjetlosne! Hvalite ga, nebesa nebeska, i vode nad svodom nebeskim!

Psalam 148,4
Ovaj psalam nam objašnjava odakle je stigla voda koja je potopila cijeli svijet i podavila njegove stanovnike (vidi vrh slike). Nebeski svod ima ustave kroz koje Bog Jahve ispušta ljudima kišu ako Ga ne naljute (njegove svećenike treba redovito opskrbljivati!).

Donesite čitavu desetinu u riznicu da u mojoj kući bude hrane. Tada me iskušajte - govori Jahve nad Vojskama - neću li vam otvoriti ustave nebeske i neću li izliti na vas punom mjerom blagoslov, neću li zbog vas zaprijetit skakavcu da vam više ne kvari usjeva i da vam ne bude nerodna loza u polju - govori Jahve nad Vojskama.
Mal 3,10

Biblijski astronauti


Isusov okomit Uzlet u nebo (na blagdan Uzašašća 25.V)

 photo jesus29_zps29c5c00f.jpg


Kada to reče, bi uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: "Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo."

Zatim ih izvede do Betanije, podiže ruke pa ih blagoslovi. I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bi na nebo.
Evanđelje po Luki 24, 50

I Gospodin Isus, pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede zdesna Bogu.
Evanđelje po Marku 16, 19
Dj 1, 7-11

bi uzdignut = grčki = epairo = /podići, uzdići, povući uvis/
gledali kako on odlazi na nebo = grčki = ouranos = nebesa, nebeski svod, prebivalište nebeskih tijela i Božjega prijestolja.


I začuše glas s neba silan: "Uziđite ovamo!" I uziđoše na oblaku u nebo na očigled svojih neprijatelja. U taj čas nasta velik potres: pade desetina grada, a u potresu poginu sedam tisuća ljudi. Preživjele spopade strah te proslaviše Boga nebeskoga.
Otkrivenje 11, 12

Isus jaše na planetu Nibiru:

Izmišljotina pisca Zecharia Stitchina (rođ. u Azerbejđanu, umro 2010.) o povratku fake planeta Nibiru, može se tumačiti kao dolijetanje Isusa na oblacima. Tema o skoroj Propasti svijeta, traje već stoljećima, jer su ljudi previše bili opijeni čitanjem biblijskih apokalipsi i proročanstava. To o Nibiruu je ustvari prežvakavanje teme o Kristovu povratku na planet Zemlju i Posljednjem sudu.
Isus je Bog, pa može primijeniti os Zemlje tako da samo duhovnjaci to mogu vidjeti, a ostali su obuzeti Sotoninim obmanama, pa ne mogu, usprkos velikom trudu sumnutih teoretičara zavjera (i lukavih prodavača svojih knjiga).

"Tada će se ukazati na nebesima znak – Sin Čovječji; tada će proplakati sva plemena
na zemlji i vidjet će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom."
(Matej 24,30)

"Evo dolazi u pratnji oblaka!" I "vidjet će" ga svako oko."
(Otkrivenje 1,7 – prvi dio)

"Zatim ćemo mi živi, mi preostali, biti skupa s njima odneseni u zrak na oblacima
u susret Gospodinu. I tako ćemo zauvijek biti s Gospodinom."
(1. Solunjanima 4,17)

Što je za Gospodina da načini dva Sunca i pomakne planet Zemlju? Niš.
Ta On je kreirao univerzum s milijardama galaktika, pa kako onda ne bi mogao manipulirati našim malenim planetom, i načiniti vid nevjernika slijepim na to?



Pitanje za znalce Biblije (to ste vi koji ste proučili ovaj sajt):

 photo jesus_resurrection_clouds_heaven_hg_clr_zps3d99bf0a.gif
Je li opis Isusova dolaska na oblacima kreativni doprinos novog zavjeta originalnoj religijskoj misli, ili se radi o pukom kopiranju neke starozavjetne prastare ideje kao "proročanstva"?

Ako ste znalac Biblije, odgovor vam je jednostavan i samorazumljiv. Najvjerojatnije se radi o kopiji.
U pravu ste! Čarobni dolazak Sina čovječjega na oblacima već postoji u knjizi o Danijelu, kao što se većina Isusovih izreka, događaja, ideja, detalja, propisa, najava, čudesa, prispodoba i svega ostaloga, već nalazi u Starom zavjetu.

Gledah u noćnim viđenjima i gle, na oblacima nebeskim dolazi kao Sin čovječji. On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu.
Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna i nikada neće proći, kraljevstvo njegovo neće propasti.
Danijel 7,14

Teolozi kažu da to nije bilo kopiranje, nego da se radi o "čudesnim proroštvima, koja su se fantastično obistinila u Isusu Kristu", a to im je ključni dokaz da je Biblija božja Objava.
____________________
* Knjiga o Danijelu je poznata prjevara slična "Kremanskom proročanstvu". Pisac ju sastavlja pretvarajući se da je star nekoliko stotina godina, pa piše o nekim "budućim događajima koji će se odigrati", kao da vidi u budućnost, a ustvari mu je ta "budućnost" već odavno poznata.

Ilija prorok uzlijeće na kočiji

Ilija odgovori: "Mnogo tražiš: ako me budeš vidio kad budem uznesen ispred tebe, bit će ti tako; ako pak ne budeš vidio, neće ti biti." I dok su tako išli i razgovarali, gle: ognjena kola i ognjeni konji stadoše među njih i Ilija u vihoru uziđe na nebo.

Knjiga Sirahova* to potvrđuje:
(izvorni naslov knjige je: "Mudrost Isusova" (Isusa koji je sin Sirahov - "Joshua ben Sirach"))

Podignut si bio u vihoru ognja, u kolima s plamenim konjima.



Elizej razdvaja vodu da može proći preko rijeke Jordana pomoću Ilijina plašta koji je pao s neba

Elizej je gledao i vikao: "Oče moj, oče moj! Kola Izraelova i konjanici njegovi!" I više ga nije vidio. Uze tada svoje haljine i razdera ih nadvoje. I podiže Ilijin plašt, koji bijaše pao s njega, te se vrati i zaustavi se na obali Jordana. Uze onda Ilijin plašt i udari po vodi govoreći: "Gdje je Jahve, Bog Ilijin?" I kad udari po vodi, ona se razdijeli na dvije strane i Elizej prijeđe.

Tri dana su tražili Iliju, ali nisu ga našli. Znači ipak je uzletio u nebo
I poslaše pedesetoricu; tražili su ga tri dana, ali ga nisu našli. Vratiše se Elizeju, koji je ostao u Jerihonu, i on im reče: "Nisam li vam rekao: 'Nemojte ići!'"

Dugovječni starci i uzneseni Henok

Kad je Jeredu bilo 162 godine, rodi mu se Henok. Po rođenju Henokovu Jered je živio 800 godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. Jered poživje u svemu 962 godine. Potom umrije. Kad je Henoku bilo 65 godina, rodi mu se Metušalah. Henok je hodio s Bogom. Po rođenju Metušalahovu Henok je živio 300 godina te mu se rodilo još sinova i kćeri. Henok poživje u svemu 365 godina. Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu; Bog ga uze.

Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iščeznu jer ga je prenio Bog.
Heb 11,5

Henok se svidio Gospodu i bi prenesen, uzor obraćenja za sva pokoljenja. Sir 44,16
Malo ih je bilo stvorenih na zemlji kao Henok, on je bio uznesen sa zemlje. Sir 49,14

Kuda je Henok uznesen? Uvis iznad oblaka, u duboki svemir? Očito uvis u nebo gdje stoluje Bog Vladar na svom prijestolju iza zvijezda i vodenog omotača.

Teleportacija Filipa

Filip krsti Etiopljanina
Djela apostolska 8,27

Anđeo se Gospodnji obrati Filipu: "Ustani i pođi na jug putom što iz Jeruzalema silazi u Gazu; on je pust."
On usta i pođe. Odjednom eto nekog Etiopljanina, dvoranina*, visokog dostojanstvenika kandake, kraljice etiopske** koji bijaše nad svom njezinom riznicom.
Vraćao se iz Jeruzalema, kamo je bio pošao pokloniti se***; sjeđaše na svojim kolima i čitaše proroka Izaiju. Duh reče Filipu: "Pođi i pridruži se tim kolima!" Filip pritrča i ču gdje onaj čita Izaiju proroka pa će mu: "Razumiješ li što čitaš?" On odvrati: "Kako bih mogao ako me tko ne uputi?" Onda zamoli Filipa da se uspne i sjedne uza nj. A čitao je ovaj odlomak Pisma****: Ko ovcu na klanje odvedoše ga, ko janje nijemo pred onim što ga striže on ne otvara svojih usta. U poniženju sud mu je uskraćen. Naraštaj njegov tko da opiše? Da, uklonjen je sa zemlje život njegov. Dvoranin se obrati Filipu pa će mu:

"Molim te, o kome to prorok govori? O sebi ili o kome drugom?

Filip prozbori te mu, pošavši od toga Pisma, navijesti evanđelje: Isusa. Putujući tako, stigoše do neke vode pa će dvoranin: "Evo vode! Što priječi da se krstim?" (37) # (38) Zapovjedi da kola stanu pa obojica, Filip i dvoranin, siđoše u vodu te ga Filip krsti. A kad iziđoše iz vode, Duh Gospodnji ugrabi Filipa te ga dvoranin više ne vidje. On radosno nastavi svojim putom, a Filip se nađe u Azotu. I kako je prolazio, navješćivaše evanđelje svim gradovima dok ne stiže u Cezareju.

Kako naivna bajka. Imamo anđela i nekakvog duha koji nagovara i prebacuje lažljivog Filipa zračnom linijom po izraelskim gradovima da ovaj može navješćivati "radosnu vijest" da neće biti bačeni u Pakao oni koji prihvate Isusa.

____________________________________
Razne kontradikcije u tekstu:
* nije "dvoranin" nego eunuh - uškopljenik (grčki: eunouchos). Valjda je hrvatskim katoličkim prevoditeljima bilo mrsko napomenuti da je Filip pokrstio uškopljena muškarca, prvog koji je imao tu čast da je pokršten.

**
"kandake, kraljice etiopske" = nepostojeća etiopska kraljica.
Jedina slična povijesno poznata osoba je Kandaka od Meroe, kraljica Nubije u vrijeme osvajanja Aleksandra Velikog. Kada je taj vojskovođa pokušao osvojiti njezinu zemlju 332 pr. nove ere, sakupila je vojsku i sjela na bojnog slona. Aleksandar je procijenio njezinu snagu i odustao od Nubije, pa je pošao u Egipat.

***
Uškopljenicima-eunusima je bilo zabranjeno klanjati se u Jeruzalemskom Hramu.

****
Ovo s citatom iz židovskih spisa (Izaije) o "sluzi kojega vode na klanje kao ovcu" je kršćanska podvala, jer sluga ne predstavlja nikakvo proročanstvo o Isusu, nego židovski narod.

52:13
Gle, uspjet će Sluga moj, podignut će se, uzvisit' i proslaviti!

Tko je taj sluga Jahvin?

Idemo malo nazad u tekstu i Izaija 41:8 tumači tko je taj sluga:
Ti, Izraele, slugo moja , Jakove, kog sam izabrao, potomče Abrahama, mojega ljubimca! Ti koga uzeh s krajeva zemlje i pozvah s rubova njenih, ti kome rekoh: " Ti si sluga moj, izabrao sam te i nisam te odbacio ."
(Is. 45:4)
Radi sluge svog Jakova i Izraela, svog izabranika , po imenu ja te pozvah, imenovah te premda me znao nisi.

Pa opet:

(Iz 49:3).
Rekao mi: " Ti si Sluga moj, Izraele , u kom ću se proslaviti!" A ja rekoh: "Zaludu sam se mučio, nizašto naprezao snagu." Ipak, kod Jahve je moje pravo, kod mog Boga nagrada je moja. A sad govori Jahve, koji me od utrobe Slugom svojim načini , da mu vratim natrag Jakova, da se sabere Izrael.

Citat se alegorijski odnosi na izraelski narod kao Božjega slugu koji trpi, ali i nagrađivan je od Boga. Gledanje na sebe kao na patničkog slugu, nekoga tko trpi udarce svijeta, ne huli Boga i tako se zalaže za poboljšanje zlih ljudi, trpeći na njihovu sramotu i za poticaj na njihovo pokajanje, osnovna je ideja koja se provlači kroz židovstvo. Oduzimanje te ideje i pretvaranje iste u nekakvog idola - Bogočovjeka, izdaja je svega što židovstvo kao vjera predstavlja.

Grčki pisci su to prijevarno izokrenuli u svoju korist. Zato su i pokrali židovske spise i iskrivili prijevode i značenja. Morali su nekako dokazati da je njihova ideologija vjerodostojna. Onda su muslimani preuzeli kršćanske spise i izokrenuli ih u svoju korist. Povijest se ponavlja...

Kako je kršćanstvo pokopalo znanost - primjer:

Stoički znanstvenik Posidonij, veleposlanik u Rimu za otok Rodos, učitelj i dobar prijatelj Cicerona i Pompeja, vjerojatno je konstruktor prvog računala od prije oko 2000 godina. Pomoću geometrije i astronomskih podataka procijenio je da je Sunce otprilike 57 milijuna milja od Zemlje, što je brojka koja je više od polovice stvarne udaljenosti, mnogo točnija od bilo koje druge astronomske procjene u antici. Također je izračunao da je promjer Sunca oko 343.000 milja, što je gotovo polovica pravog sunčevog promjera od 870.000 milja, što je vrijednost do današnjih dana bez premca. Posidonijev izračun udaljenosti Mjeseca iznosio je približno 229.000 milja, što je u biti točno. A proračunao je opseg Zemlje između 27.500 i 20.500 milja, u prosjeku oko 24.000 milja, što je vrlo blizu ispravnoj vrijednosti od oko 25.000 milja. To su nevjerojatna postignuća i nisu se poboljšavala sve do modernih vremena.
Osim astronomije (uključujući i potvrdu da su morske mijene korelirale s položajem Mjeseca), Posidonij je također napisao rasprave o mehaničarima koje su kasnije zaposlili inženjeri poput Heroa iz Aleksandrije.
A sad tužan kraj priče. Iako je Posidonij opširno pisao o znanosti, povijesti, taktici, inženjerstvu, etnologiji i filozofiji, kršćanski pisci nisu htjeli sačuvati niti jednu knjigu ili čak niti jednu stranicu njegovih djela. Sve što znamo o onome što je napisao i učinio potječe od raspršenih citata i parafraza kasnijih autora, iako je Posidonij bio široko prihvaćen u svoje vrijeme, kao jedan od najvećih znanstvenika i najutjecajnijih filozofa rimskog doba. Neizrecivo je tragičan ovaj gubitak za napredovanje ljudske civlilizacije. Srednjovjekovni kršćani doista zaslužuju svaku osudu što su prezreli njegova velika djela, pa su na taj način zapravo završila na smeću, a umjesto toga trošili su svoje resurse kopiranjem tona i tona bezvrijednih religijskih naklapanja.
Većina njima nezanimljivih knjiga, nereligijske tematike, tako je nebrigom nestala. Vjerski ideolozi su oduvijek obuzeti pisanjem o svome Bogu, borbom protiv hereza, reklamiranjem svoje ideologije, jer tako misle ulizati se svome Bogi da dobiju mjesto u raju.


Prema Bibliji:

(1) Zemlja je nepomična (1Kr 16,30; Ps 93,1; 96,10; 104,5)
(2) Svi današnji oblici životinja postoje oduvijek. Čak su i domaće životinje od početka stvaranja (stoka).
(3) Starost Zemlje prema Svetom Pismu (računato prema Stv. 1, 5 i 11 i Lu 3,23-38) ne može biti veća od 6000 godina (iako su znanstvenici utvrdili da je stara preko 4,6 milijardi godina)
(4) Prema Stv. 1,16-17, Zemlja je stvorena prije Sunca i Zvijezda, a izmjena dana i noći prije pojave Sunca.
(5) Voćke i stabla postoje prije životinja i Sunca (Stv. 1,11-19)
III dan.

I reče Bog: "Neka proklija zemlja zelenilom - travom sjemenitom, stablima plodonosnim, koja, svako prema svojoj vrsti, na zemlji donose plod što u sebi nosi svoje sjeme. I bi tako. (12) I nikne iz zemlje zelena trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti. I vidje Bog da je dobro. (13) Tako bude večer, pa jutro - dan treći.

IV dan.

I reče Bog: "Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama, (15) i neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju zemlju!" I bi tako. (16) I načini Bog dva velika svjetlila - veće da vlada danom, manje da vlada noću - i zvijezde. (17) I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju zemlju, (18) da vladaju danom i noću i da rastavljaju svjetlost od tame. I vidje Bog da je dobro. (19) Tako bude večer, pa jutro - dan četvrti.

 photo galileo_zpsc14eda17.gif


(6) Ptice postoje prije gmazova iako su tijekom evolucije nastale iz njih (Stv. 1,20-25). Kitovi (sisavci) prije gmazova (Stv. 1:21-24)
(7) Prije čovjekovog Pada nije bilo grabežljivaca/mesojeda (Stv. 1,29-30; Ri 5,12,14,17; 1Ko 15,21) iako znanost jasno dokazuje da su postojali stotine milijuna godina (prema sadržaju stroncija u kostima i zubima fosila).
Redoslijed stvaranja je sasvim pobrkan. Prvi oblici života, pa i biljnoga, nastali su u morima, a ne na kopnu. Drugo, biljke i stabla nisu mogla vegetirati bez sunca i njegove topline i svjetlosti. A prema ovom izvještaju o stvaranju, Bog je najprije stvorio biljke, a potom Sunce, Mjesec i zvijezde.
(8) Po Bibliji svi jezici su nastali odjednom pod kulom Babilonskom (Stv. 11,6-9),
(9) Prema Psalmu 19,6; ništa ne može uteći sjaju našega Sunca.
(10) Bog stvara Adama s penisom i pupkom (ili bez pupka?), na svoju sliku i priliku. Ženu pravi kasnije, nakon svih životinja, od Adamova rebra.
(11) Mjesec je 'svjetlilo' poput Sunca.
(12) Bog razdvaja donje od gornjih voda. Gornji sloj vode ostaje lebdjeti oko Zemlje, da može padati kiša, ili se sručiti potop.
(13) Bog razdvaja rijeke i oceane od kopna, svojeručno.
(14) Postoje DVA različita izvješća o stvaranju svijeta. U jednome imamo vrhunska božanstva Elohim - množina - Bogovi, a u drugome Jahve Elohim. U toj nespretnoj bajci Bogovi izgledaju zadovoljni s onim što su napravili, ponavljajući nakon svakog koraka da "je to dobro". U drugome izvješću prvo su stvorene sve današnje biljke (2:5), čovjek Adam (2:7), sve današnje životinje (2:19) i na kraju žena Eva (2:22), jer je Bog shvatio da Adamu životinje nisu prikladni partneri...

.itd....itd.....itd.....itd................

Jedan "kreacionist-geolog" s Harwarda je izjavio: "Jako sam želio pomiriti znanost sa Biblijom. Uzeo sam Bibliju i počeo rezati dijelove koji se nisu slagali s Biblijom. Kad sam završio, od Biblije nije ništa ostalo. Odlučio sam zanemariti znanost i ostati vjeran Bibliji."

Galileo: "Kad bi mi se netko opro s Aristotelom u ruci, odgovorio bih oštro: "Ljudski autoritet u znanosti ne dokazuje baš ništa. Priroda izvrgava ruglu svaku dogmu. Aristotel je bio čovjek s ušima i očima, a i ja sam čovjek, ali s dalekozorom, koji vidi dalje nego on. On je Zemlju smatrao središtem svijeta - a dalekozor pokazuje svakome da ona kruži oko Sunca."



Neki ne-znanstveni podaci iz Kur'ana


(Kur'an je knjiga sa 114 poglavlja - 'sura', s redcima - 'ajetima'. Označavanje je vrlo jednostavno: X (poglavlje):Y (redak))

U Kurani nema apsolutno ništa znanstveno vrijedno, što nisu mogli znati tadašnji pisci. Današnje upinjanje muslimanskih propagandista da postoje zapanjujuća znanstvena otkrića ili nekakva neobjašnjiva brojčana i slična čudesa u Kuranu, najobičnije su budalaštine, namijenjene obmanjivanju lakovjernih i neukih.

Najveće "čudo" Kur'ana.
Vjerovjesnik Muhamed je učinio čudo - raspolovio je zemljin satelit Mjesec na dva dijela, pa to opet zalijepio.

Sura 54 Al-Qamar -- Mjesec
 photo rascijepljeni_mjesec_zpsa438ac61.gif
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio! -
2. a oni, uvijek kada vide čudo, okreću glave i govore: "Čarolija neprestana!"

Mjesec, koji je 400.000 km udaljen od Zemlje, Muhamed je dovukao prstom do planine. Prepolovio ga je. Mjesec ima promjer od 3500 km. Kako je tako veliko tijelo moglo biti pola ispred i pola iza planine? Možda ga je čudesno smanjio?

Gdje su zapisi užasnutih naroda koji su svjedočili ovom fenomenu? Gravitacija koja na sadašnjoj udaljenosti podiže plimu na morima bila bi ogromna! Mjesec bi prekrio cijelo nebo promatračima na toj strani Zemlje. Je li Mjesec ponovno, pažljivo zalijepljen i precizno stavljen natrag na svoju putanju? Opet okrenut onom stranom koja je oduvijek pokazivala prema Zemlji?

Tako nešto je u suprotnosti s cijelom znanošću / zdravom pameću. Tu idiotariju idu muslimanski apologeti branit s nekakvim klancem na Mjesecu, starim milijune godina, koji po njima dokazuje da je Allah rascijepio Mjesec i ponovno ga spojio prije 1400 godina, a nama ostavio taj klanac da nas podsjeti na svoje remek-djelo. Zašto je onda napavio da taj klanac znanstvenom instrumentariju izgleda kao da je star milijune godina, da mi je znat? Kušnja vjerskog sljepila?



Divovska deva deklamira islam

Židovima (Semudu) je Allah preko Saliha poslao divovsku devu koja je odjednom izašla iz stijene, kao znak. Salih im naloži da je čuvaju, ali ona, kako je golema bila, popila im je svu vodu iz gradskih bunara, pa je ubiše. A onda Allah pobi i njih.

17:59. A da ne šaljemo čuda, zadržava nas samo to što drevni narodi nisu u njih povjerovali; Semudu smo kao vidljivo čudo kamilu dali ali oni u nju nisu povjerovali. A čuda šaljemo samo da zastrašimo.

Spajanje Mjeseca i Sunca
7. Kad se pogled od straha ukoči
8. i Mjesec pomrači
9. i Sunce i Mjesec spoje -
10. tog dana čovjek će povikati: "Kuda da se bježi?"

Kakvo je to "spajanje Mjeseca i Sunca?" Sunce ima masu koja je 332.950 puta veća od Zemljine. Mjesec može samo nestati u Suncu kao zrno pijeska.

Sunce zalazi u kipući/mutan/blatnjav izvor.
Dretar:
18:86, 90 On je slijedio jedan put 86 i kad bi dospio do zalaska sunca on vidje sunce kako zalazi u jedan kipući izvor i on nađe narod koji živi pokraj tog izvora.
Mi mu rekosmo: O Zulkarnejne! Ti možeš, ili kazniti te ljude ili se pokazati kao dobrostiv spram njih ».

Ublažena/ukrašena verzija:
Korkut
18:86, 90 Kad stiže do mjesta gdje Sunce zalazi, učini mu se kao da zalazi u jedan mutan izvor i nađe u blizini njegovoj jedan narod. "O Zulkarnejne," - rekosmo Mi - "ili ćeš ih kazniti ili ćeš s njima lijepo postupiti?"

Zvijezdama se gađaju vragovi.
Dretar:
67,5 Mi smo najbliže nebo uresili svjetlilima koja smo pripravili da se ima čime kamenovati Zloduhe i za njih smo pripravili kaznu Žeravnika.

Ublažena/ukrašena verzija:
Korkut
67,5 Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.

Razapinjanje su izmislili Rimljani oko 1000 god. kasnije, a ne Egipćani
20,71 "Vi ste mu povjerovali" - viknu faraon - "prije nego što sam vam ja dopustio! On je učitelj vaš, on vas je vradžbini naučio i ja ću vam, zacijelo, unakrst ruke i noge vaše odsjeći i po stablima palmi vas razapeti i sigurno ćete saznati ko je od nas u mučenju strašniji i istrajniji."


Danica/Večernjica je planet Venera, a ne nekakva zvijezda:
86,1-3
1. Tako mi neba i Danice!
2. A znaš li ti šta je Danica?
3. Zvijezda blistava!

Islamskim apogetima se to nikako ne sviđa, pa negiraju da se radi o Veneri, nego je to neka "nepoznata zvijezda"....
Znate li da mnogi islamski apologeti samouvjereno tvrde kako se tu radi o PULSARIMA. Naime, igrajući se mogućim i nemogućim značenjima oko arapske riječi Tarik (planet Venera), oni izvlače nekakvo "kucanje", pa dolaze do "neverovatnog otkrića" da je nepismenom Muhamedu otkrivena tajna zvijezda pulsara daleko prije nego što je to otkrila suvremena znanost. Jedino čudesno i nevjerojatno je ovdje upornost fundamentalističkih vjernika da očuvaju nepogrešivost svog svetog spisa pod svaku cijenu. Tko zna. Možda ćemo uskoro u prijevodima Kur'ana imati umjesto "zvijezde Danice" ovo:

86,1-3
1. Tako mi neba i pulsara!
2. A znaš li ti šta je pulsar?
3. Zvijezda blistava!
____________________
* Inače, pulsari nisu nikakvi "kucači", nego zvijezde koje na svojim polovima isijavaju uske konstantne snopove opasnih zračenja. Njihovo "kucanje/pulsiranje" je samo privid u odnosu na Zemlju.


Sjemena tekućina između kičme i grudi?
Aristotel je pogrešno vjerovao da dijete nastaje u interakciji muškog sjemena i menstrualne krvi. Grci su također vjerovali da se sjeme stvara u kralježnici. Arapi su to preuzeli.

5. Nek čovjek pogleda od čega je stvoren!
6. Stvoren je od tekućine koja se izbaci,
7. koja između kičme i grudi izlazi,


De-evolucija:
Neke Židove je Allah pretvorio u majmune jer nisu poštivali sabath:
2:65. Vama je poznato ono što se dogodilo onima od vas koji su se o subotu ogriješili, kao i to da smo im mi rekli: "Budite majmuni prezreni!"
Oni koje je Allah prokleo i na koje se rasrdio i u majmune i svinje pretvorio
7:166. I pošto su oni bahato odbili da se okane onoga što im se zabranjivalo, Mi smo im rekli: "Postanite majmuni prezreni!"


Spavali 309 godina, pa se probudili... čuvao ih pas

10. Kad se nekoliko momaka u pećini sklonilo pa reklo: "Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost",
11. Mi smo ih u pećini tvrdo uspavali za dugo godina.
12. Poslije smo ih probudili da bismo pokazali koja će od dvije skupine bolje ocijeniti koliko su vremena proboravili.
17. I ti si mogao vidjeti kako Sunce, kada se rađa - obilazi pećinu s desne strane, a kada zalazi - zaobilazi je s lijeve strane, a oni su bili u sredini njezinoj. To je dokaz Allahove moći!
18. I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali; i Mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu, a pas njihov, opruženih prednjih šapa, na ulazu je ležao; da si ih vidio, od njih bi pobjegao i strah bi te uhvatio.
25. A oni su ostali u pećini svojoj tri stotine i još devet godina.


Ova smiješna bajka nastala je u 3. st. u Efezu i bila vrlo popularna među kršćanima. Kaže da je 7 kršćana odbilo odreći se kršćanstva, pa su se molili u pećini, koju je zazidao zli car Decij. Tu su odspavali par sto godina, i probudili se ne znajući da je prošlo toliko vremena. Sve im je pojasnio lokalni biskup, pa su lijepo hitno umrli. Priča je dospjela i do pisaca Kur'ana, gdje su odredili da je bilo 300 ili +309 godina (solarno-lunarno), nisu precizirali broj mladića (samo Allah to znade), i dodali jednoga psa koji ih je čuvao tih 300+ godina (da ne bi netko pitao kako to da ih nitko nije našao sve te godine). Budući da je ta gluparija dospjela u Kur'an (i hadise), muslimani moraju slijepo vjerovati u to da je to Allahov čudesan znak nekakav.

O ovakvom Trojstvu "Isus nije govorio" ?
5:116. A kada Allah rekne: "O Isa, sine Merjemin, jesi li ti govorio ljudima: ’Prihvatite mene i majku moju kao dva boga uz Allaha!’"


Tek rođena beba Isus laprda kao pravi islamski teolog :

Sura XIX
Marija

(prijevod: Tomislav Dretar)

27 Ona ode k svojima, noseći dijete. Oni rekoše: « O Marijo! Ti si načinila nešto ogavno!
28 O sestro Aronova! Tvoj otac nije bio jedan zao čovjek a tvoja majka ne bijaše nevaljalica ».
29 Ona uputi jedan znak prema novorođenčetu i oni tada rekoše: « Kako ćemo govoriti jednom malenom djetetu u kolijevci? »

Ovdje progovara upravo rođena bebica Isus:

30 Ovaj reče: Ja sam, uistinu, sluga Božji. On mi je dao Knjigu; on je od mene načinio jednog Proroka; 31 on me je blagoslovio gdje god da budem.
On mi je preporučio molitvu i milostinju - toliko koliko budem živio – 32 i dobrotu prema svojoj majci. On me nije načinio ni nasilnog, ni nesretnog.
33 Nek Mir bude sa mnom, u dan kad sam se rodio, u dan kad ću umrijeti, u dan kad budem uskrsnuo ».
34 Ovo je Isus, sin Marijin. Riječ Istine u koju oni još sumnjaju.

Pitam se nije li tako i trebalo biti. Mogao nam je bebač Isus sve sam pojasniti, da ne bude tolike zbrke oko njega i što je pjesnik htio reći.
Mogao je dodati i "Ne koljite se oko mene u vjerskim ratovima, ne spaljujte žive ljude, ne progonite one koji drugačije misle... znajući što će se sve desiti u njegovo ime.... ali nije....

Evo još jednog prijevoda istih Kur'anskih ajeta.

19:27. Pa je došla s njim narodu svom, noseći ga. Rekoše: “O Merjem! Doista si došla sa stvari nečuvenom.
19:28. O sestro Harunova! Nije bio otac tvoj loš čovjek, niti je majka tvoja bila bludnica.”
19:29. Tad ga je pokazala. Rekoše: “Kako da govorimo s onim ko je u bešici, (s) djetetom?”
19:30. (Isa) reče: “Uistinu! Ja sam rob Allahov. Dao mi je Knjigu i učinio me vjerovjesnikom,
19:31. I učinio me blagoslovljenim ma gdje bio, i naredio mi salat i zekat dok budem živ,
19:32. I da budem čestit majci svojoj, a nije me učinio nepokornim, nesretnim.
19:33. I mir neka je nada mnom na dan kad sam rođen, i dan kad umrem, i dan kad budem podignut živ!”
19:34. To je Isa, sin Merjemin: Riječ Istine, ona o kojoj raspravljaju.

I obvezni dodatak, da onima koji ne povjeruju u to što piše slijedi strašna kazna na onome svijetu (ako niste znali: Pakao užasan u vatri neugasivoj s najstrašnijim mukama - pa sad recite da to što piše nije istina)

19:37 a zato teško onima koji ne vjeruju, od poprišta
19:37b Dana strašnog.
19:37c 38. Kako će oni čuti i vidjeti na Dan kad Nam dođu! Ali, zalimi su danas u zabludi očitoj.
39. I upozori ih Danom žalosti, kad bude svršena stvar

Zastarjela astronomija:
15. Zar ne vidite kako je Allah sedam nebesa, jedno iznad drugog, stvorio,
16. i na njima Mjesec svjetlim dao, a Sunce svjetiljkom učinio?

Kada zvijezde popadaju...
1. Kada Sunce sjaj izgubi,
2. i kada zvijezde popadaju,
3. i kada se planine pokrenu,
4. i kada steone kamile* bez pastira ostanu,

35:13
On uvodi noć u dan i uvodi dan u noć, On je potčinio Sunce i Mjesec - svako plovi do roka određenog

Ovo "plovljenje Sunca" i Mjeseca se očito odnosi na relativno "kretanje Sunca i Mjeseca" po ekliptici oko Zemlje. Sve do pojave Kopernika Zemlja je u glavama ljudi bila nepokretna, a Sunce plovi oko nje. Danas su se neki islamski apologeti dosjetili da bi to kretanje moglo biti i kretanje našeg sunčevog sustava (koje obuhvaća i Mjesec i Sunce i Zemlju i ostala tijela) oko središta galaktike Mliječni put. To je po njima dokaz čudesnog podrijetla Kur'ana. No prije bi bio očajnički pokušaj spašavanja primitivnog spisa od zuba vremena i znanstvenog napretka.

Mravi pričaju o kralju Solomonu:
27:17. I sakupiše se Sulejmanu vojske njegove, džini, ljudi i ptice, sve četa do čete, postrojeni,
27:18. i kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče: "O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete!"
27:19. I on se nasmija glasno riječima njegovim

4:82. A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allaha, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti.


Islamski apologeti su, naravno, iskemijali obranu kuranskih praznovjerica i gluparija i nasilja itd. Pa za to su plaćeni.
Oni vele da to nije basna, nego, zamislite, "naučno čudo u Kuranu"! Pa laprdaju da je zvučni način komuniciranja jedne rijetke vrste mrava, koji je otkriven nedavno, pokazala da je Allah to objavio kako bi svima pokazao danas da je Kuran čarobna knjiga od njega. Ali kakve veze ima neki šum koji možda prenosi neku informaciju, tipa trljanje nogu cvrčka da privuče ženku, ili pjev ptica, s dijalogom mrava koji se opisuje u Kuranui? To nije GOVOR. Mravi u Kuranu jasno upotrebljavaju komplesne mentalne pojmove govora koje kukci nikako nisu u stanju. Kako bi mrav pojmio pojam Solomonove vojske?
To je samo još jedno "čudo Kurana", knjige nasilnih bajki i basni. Sramotno za prikazivat da ima išta s današnjim stupnjem znanosti.

U kojoj knjizi ima više nasilja: Bibliji ili Kur'anu?


Na sajtu: http://skepticsannotatedbible.com
analizirane su obje knjige. Surovi citati su izdvojeni prema suvremenim etičkim kriterijima.
Za Bibliju je nađeno 842 rečenice s raznim okrutnostima i nasiljem. Tu ulaze razna klanja djece, genocidi, nepravedne egzekucije, spominjanje odrubljivanja glava, prijetnje gorenjem u Paklu i sl. http://skepticsannotatedbible.com/cruelty/long.html

Za Kur'an je nađeno 333 rečenice s istim okrutnostima i nasiljem. http://skepticsannotatedbible.com/quran/cruelty/long.html

Biblija : Kur'an
842 : 333

Znači li to da treba Bibliju proglasiti dvostrukim šampionom nasilja?

Biblija je mnogo veća knjiga od Kur'ana. Kako to izgleda u postotcima?

Nasilje i okrutnost Ukupno redaka nasuprot Postotka
Biblija - 842 - 31.102 - 2,71 %
Kuran - 333 - 6.236 - 5,34 %

U odnosu na veličinu, Kur'an je DUPLO nasilniji od Biblije, iako je spis sastavljen oko 600 godina nakon Biblijskih (novozavjetnih) spisa i mnogo više nakon Staroga Zavjeta.
Naravno, tu ima i mnoštvo pojedinačnih primjera nasilja koji se mogu razlikovati, ali možemo zaključiti da obje knjige nemaju konkurenciju po nasilju i surovosti u njima. Zastrašujuće je pomisliti da pola svjetske populacije vjeruje u jednu od tih knjiga i time pune glave svoje djece.



Znanost i Biblija - kako ih "pomiruju"

Crkveni apologeti i njihovi simpatizeri i plaćenici, ne miruju u pokušajima "pomirenja Biblije/religije i znanosti". Kako svakom obrazovanijem čovjeku Biblija može biti vrlo odurno i nazadno štivo ako se želi nametnuti današnjem čovjeku, ponavljaju ovakvu obranu:

Ne zaboravimo da su biblijski izvještaji o stvaranju pisani oko 900-500 godina prije Krista, kada su ljudi još vjerovali da je Zemlja ravna ploča. Odatle i neke netočnosti i izvjesne nesigurnosti u podatcima koji se tiču znanosti.


Uočite apologetiku da je "Biblija stara", pa se praznovjerice krste kao "NEKE netočnosti i IZVJESNE NESIGURNOSTI u podatcima". Dakle imamo ljigavu apologetiku očitih nazadnosti, budalaština, idiotarija, bajki, sadizma, zadrtosti, koje se moraju nekako spasiti da vrijede i dan danas. Kako ako su zastarjele? To teolog nikad neće priznati, pa umanjuje i relativizira očigledno.

Kako je već bilo rečeno, prvo poglavlje Knjige Postanka nema nikakvih znanstvenih pretenzija niti nam želi pružiti znanstveni traktat s teorijama o postanku svijeta i ljudi,


Ovo je naprosto debela laž. Biblijski tekst (nikakav "izvještaj") (i ne samo 1. poglavlje nego od korica do korica) je itekako pokušaj da se tumači svijet oko nas, pa se može govoriti o primitivnoj znanosti - drevnoj kozmologiji, koja se vremenom razvijala i postajala sve bolja. Problem je za teologe, što je to tumačenje odavno zastarjelo i nadograđeno, a oni to neće reći. Danas taj spis ne znači ništa više nego kao npr. automobil prije 80 godina na današnjim cestama - muzejska vrijednost. Stvar je u tome da biblijski apologeti nas žele uvjeriti da taj prastari auto vozi bolje nego današnji, da je Biblija bolje objašnjenje svijeta, kako je nastao, zašto postojimo, kako se trebamo ponašati i kakva će biti budućnost.

nego objavljene istine o Bogu Stvoritelju svijeta i svih ljudi


Ovo je mlaćenje prazne slame. Kad vidimo kakva je to "istina" o svijetu oko nas i teoriji kreatora, vidimo da se radi o vrlo primitivnim slikama, shvatljivima pastirima i goničima deva. Teologovo pozivanje na "sve ljude i istinu" totalna je obmana, jer svaka regija ima svoje objave o Bogu, koje se temeljito razlikuju, i nisu nimalo univerzalne, nego vezane uz lokalni prostor.

u takvoj umjetničkoj literarnoj formi


Pribjegavanje pjesništvu, alegorijama, sugestibilnim riječima i kićenim uzvišenim izrazima, je zgodno za popunit rupe i muljat. No taj isti teolog vrlo će bukvalno shvaćat sve u vezi priče o "čudesnima" oko Isusa. Žestoko će se usprotiviti ako tumačimo uskrsnuće kao alegoriju ili pjesničku sliku. Dakle jedno je priča kojom će opravdavat Bibliju za širu publiku, a sasvim nešto drugo, ono što se drži potajno u rukavu.

da bi ih vjernik onog vremena mogao ODMAH I ŠTO BOLJE shvatiti.
(A. REBIĆ, Stvaranje svijeta i čovjeka, KS, Zagreb, 1996. str. 91-94.)


Dakle tim ljudima (Židovima) je Bog trebao biti opisan kao ljubomorni monstrum koji kolje malenu djecu ako ga ne obožavaju klanjem stoke?
Prilično snishodljivo kako prema tom narodu, tako i prema ljudima uopće.

Uočite i silnu samohvalu u svim tim brižno konstruiranim rečenicama pedantnih teologa. Sve tu odiše veličanstvenim optimizmom, te svečanim riječima opisuje nadmoć svoje istinske ideologije, izbjegavajući sve što bi moglo baciti čak i tračak sjenke na išta od svetinje kakva je Sveto pismo. Nema niti najmanje natruhe da bi tu moglo biti i nerazumijevanja, ili kakvih poteškoća u razumijevanju tog smušenog teksta. Sve je odmah jasno i "na opće dobro sviju. Biblija je pala s nebesa i ispisana je zlatnim slovima".

Članak koji navlači da su Biblija i znanost u harmoniji (vjerojatno "naručen"):
Izvor: http://znanost.geek.hr/clanak/odnos-biblijskog-i-znanstvenog-tumacenja-postanka-svemira/#ixzz3cGJ2qo4o




"Primijetit ćete da je u svim prepirkama među Kršćanima otkako postoji Crkva, Rim uvijek davao prednost onoj doktrini koja je najviše podjarmila čovjekov um i poništila razum."
Voltaire


- 19:41 - Vaše mišljenje (0) - Ispiši na papiru - Skoči na vrh stranice