Vjera Istine

utorak, 22.10.2019.

VRIJEME SMUTNJE

Poštovana braćo i sestre u islamu, živjeti u vremenu punim iskušenja, može da bude Allahova subhanehu ve te’ala blagodat, ali i veliki ispit našega imana i svjedočenja islama. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nam naređuje da požurimo sa činjenjem dobrih djela, prije nego dođu iskušenja u kojima će se iman sa lahkoćom gubiti, a sve će se to dešavati u nepunih 12 sahata.
U hadisu koji prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu stoji da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao: »Požurite sa činjenjem dobra, prije nego fitneti budu kao mrkla noć; čovjek će osvanuti mu'minom, a omrknuti kafirom, ili omrknuti mu'minom, a osvanuti kafirom, prodavaće svoju vjeru sa onim što mu se ponudi od dunjaluka!« Bilježi Muslim.
Resulullah sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom govoreći o vremenu smutnje upitao je ashabe: “Šta ćete raditi kada vam se žene odaju bludu, a omladina ogrezne u psovci i kocki.” Upitaše: “Zar može doći takvo vrijeme?” Reče: “Može i gore.” Upitaše: “A zar može doći gore?” Reče: “Može, a to je kad ne budete naređivali dobro i odvraćali od zla.” Upitaše: “Zar može doći takvo vrijeme?” Reče: “Može i gore.” Upitaše: “A zar može doći gore?” Reče: “Može, a to je kad budete dobro smatrali zlim, a ono što je zlo dobrim.” Upitaše: “Zar može doći takvo vrijeme?” Reče: “Može i gore.” Upitaše: “A zar može doći gore?” Reče: “Može, a to je kad budete naređivali zlo, a odvraćali od dobra. Tada se u tom vremenu ni vaši najučeniji neće moći snaći.”
Braćo i sestre, da li i mi kao živi svjedoci vremena živimo period u kojem fitneluci liče na mrklu noć? Da li živimo u vremenu u kojem se dobro smatra ružnim, a ružno dobrim? Živimo li u vremenu pomanjkanja moralnih vrijednosti i hiperprodukcije razvrata?
Prema tome, zlo koje je skoncentrisano u pojedincima ili grupama je "snaga" koja se stalno bori protiv onih koji donose istinu i opominju ljude, bilo da se radi o vjerovjesnicima ili daijama. Allah subhanehu ve te’ala ponekad one koji se protive ispravnom putu i poslanicima, naziva šejtanima od ljudi i džina, koji uljepšavaju svoj govor, koji je u krajnjem slučaju samo obmana, pa se u suri En'am 112 kaže:

HNCN0NDPCN ,N9NDRFN' DPCODPQ FN(PJMQ 9N/OHKQ' 4NJN'7PJFN 'D%FR3P HN'DR,PFPQ JOH-PJ (N9R6OGOER %PDNI (N9R6M 2O.R1OAN 'DRBNHRDP :O1OH1K' HNDNHR 4N'!N 1N(OQCN EN' AN9NDOHGO AN0N1RGOER HNEN' JNAR*N1OHFN (aab)

"Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu ljudi i džina koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanuli - a da je Gospodar tvoj htio, oni to ne bi učinili; zato ti ostavi njih, i ono što izmišljaju!" En'am 112
Allah subhanehu ve te’ala nam spominje u Kur'anu dvije skupine ljudi na dunjaluku, jednu koja je najbolji ummet, i drugu u kojoj je malo onih koji su dobri. Allah subhanehu ve te’ala u suri Ali Imran 110 kaže:

COFR*OER .NJR1N #OENQ)M #O.R1P,N*R DPDFNQ'3P *N#REO1OHFN (P'DREN9R1OHAP HN*NFRGNHRFN 9NFP 'DREOFRCN1P HN*O$REPFOHFN (P'DDNQGP (aa`)

„Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete.“

Allah subhanehu ve te’ala u suri Hud 116 kaže:

ANDNHRD' CN'FN EPFN 'DRBO1OHFP EPFR BN(RDPCOER #OHDOH (NBPJNQ)M JNFRGNHRFN 9NFP 'DRAN3N'/P APJ 'D#1R6P %PD' BNDPJD' EPENQFR #NFR,NJRFN' EPFRGOER HN'*NQ(N9N 'DNQ0PJFN 8NDNEOH' EN' #O*R1PAOH' APJGP HNCN'FOH' EO,R1PEPJFN (aaf)

„A zašto je među narodima prije vas bilo samo malo čestitih, koji su branili da se na Zemlji nered čini, koje smo Mi spasili! A oni koji su zlo radili odavali su se onome u čemu su uživali, i grješnici su postali.“
Allah subhanehu ve te’ala pita: zašto je u prošlim narodima onih koji su dobro činili i sprječavali da se među ljudima čine ružne stvari na Zemlji "bilo malo", tj. među ljudima je ovih bio mali broj, a Allah subhanehu ve te’ala ih je spasio Svoje srdžbe i iznenadne kazne. Zato je Allah subhanehu ve te’ala ovom ummetu naredio:

HNDR*NCOFR EPFRCOER #OENQ)L JN/R9OHFN %PDNI 'DR.NJR1P HNJN#REO1OHFN (P'DREN9R1OHAP HNJNFRGNHRFN 9NFP 'DREOFRCN1P HN#OHDN&PCN GOEO 'DREOARDP-OHFN (a`d)

"I nek među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati, oni će šta žele postići.“
U hadisu se kaže: "Zaista, kada ljudi vide ružne stvari, pa ih ne otklone, Allah će im ubrzati kaznu."

HN'*NQ(N9N 'DNQ0PJFN 8NDNEOH' EN' #O*R1PAOH' APJGP HNCN'FOH' EO,R1PEPJFN (aaf)

"A oni koji su zlo radili, odavali su se onome u čemu su uživali", tj. bili su ustrajni u grijehu i niko ga od njih nije osuđivao, pa ih je kazna iznenadna zadesila, "...i grješnici su postali".
"Gospodar tvoj nije nikada nepravedno uništio sela i gradove ako su stanovnici njihovi bili dobri", tj. nikada stanovnike sela i gradova nije stizala kazna, dok su oni dobro činili, nego kad su postali grješnici i nasilnici, kao što Allah Uzvišeni kaže: "Mi nismo prema njima bili nepravedni, već oni sami prema sebi."
Allah subhanehu ve te’ala u suri El-Maide 105 kaže:

JN' #NJOQGN' 'DNQ0PJFN "ENFOH' 9NDNJRCOER #NFRAO3NCOER D' JN6O1OQCOER ENFR 6NDNQ %P0N' 'GR*N/NJR*OER %PDNI 'DDNQGP EN1R,P9OCOER ,NEPJ9K' ANJOFN(PQ&OCOER (PEN' COFR*OER *N9RENDOHFN (a`e)

„O vjernici, brinite se o sebi; ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavjestiti o onome šta ste radili.“

Riječi Allaha Uzvišenog JN' #NJOQGN' 'DNQ0PJFN "ENFOH' 9NDNJRCOER #NFRAO3NCOER "O vjernici, brinite se o sebi", upućene su kao podsticaj,

D' JN6O1OQCOER ENFR 6NDNQ %P0N' 'GR*N/NJR*OER %PDNI 'DDNQGP EN1R,P9OCOER ,NEPJ9K' ANJOFN(PQ&OCOER (PEN' COFR*OER *N9RENDOHFN (a`e)

"...ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj koji je zalutao! Allahu ćete se svi vratiti i On će vas obavijestiti o onome što ste radili", tj. svakom će prema njegovu poslu isplatiti. Ako je radio dobro, imat će dobro, ako je činio zlo, imat će zlo. U ovom ajetu nema nikakva argumenta da se izostavi naređivanje dobra i odvraćanja od zla, ako ima mogućnost da se to učini.
Seid ibn El-Musejjeb radijallahu anhu kaže: "Kad naređuješ dobro i zabranjuješ zlo, neće ti nauditi onaj ko je zalutao, ako si ti na pravom putu."
Rekao je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: “Vi sada uz očit dokaz od vašeg Gospodara naređujete da se čini dobro i odvraćate od zla, borite se u ime Allaha i među vama se nisu pojavile dvije stvari koje opijaju: opijenost neznanjem i opijenost ljubavlju prema životu. Pa ćete odustati od toga i nećete naređivati dobro i odvraćati od zla i nećete se boriti u ime Allaha i među vama će se pojaviti dvije stvari koje opijaju, opijenost neznanjem i opijenost ljubavlju prema životu, pa ko se tada bude pridržavao Kur’ana i sunneta pripada mu nagrada pedesetorice ljudi. Neko je upitao: “Od njih?” Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Ne nego od vas.”

22.10.2019. u 23:07 • 1 KomentaraPrint#

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.Studeni 2019 (2)
Listopad 2019 (1)
Rujan 2019 (6)