Vjera Istine

petak, 06.09.2019.

AKIDA: 1. LEKCIJA - UVOD U IZUČAVANJE PREDMETA AKIDE




Definicija akide


Akida je nauka o islamskom vjerovanju. Ona je najvažniji i najkompleksniji dio naše vjere, jer se cjelokupni život vjernika odvija i upravlja prema njoj. S obzirom da se vrijednost nauke ocjenjuje shodno vrijednosti onoga  što ta nauka izučava, otuda nauka i znanje o Allahu subhanehu ve te'ala je najodabranije i najvrjednije znanje. Zato je vjerovanje u Uzvišenog Allaha temelj svih temelja sveokupnog sistema života muslimana.


U arapskom jeziku riječ akida dolazi od glagola ''akade, jakidu'' što znači svezati uže tj. pričvrstiti njegove končiće jedan uz drugog kako se nebi prekinulo, a osnova ''akade'' u arapskom jeziku se vrti oko značenja neophodnosti, potvrda ili ojačavanja.


Šerijatsko značenje riječi akida je znanje koje musliman mora vjerovati svojim srcem jer ga je Allah subhanehu ve te'ala o tome obavijestio putem Svoje Knjige i putem objave Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.


Znači akida je skup znanstvenih tema koje su vjerodostojno prenešene u tekstovima od Allaha subhanehu ve te'ala i Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem čemu treba da se preda srce muslimana potvrđujući ono što je od Allaha subhanehu ve te'ala i Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.


Akida je čvrsto vjerovanje koje ne može  pobiti sumnja


Da bi osnove vjere postale akida, potrebno je  čvrsto u njih vjerovati u čemu ne smije biti nimalo sumnje. Ako se desi da neko posumnja onda to više nije akida nego mišljenje ili sumnja. Dokaz za to su riječi Uzvišenog  Allaha:


''Vjernici su zaista oni koji kad povjeruju u Allaha i Njegova Poslanika, a zatim ne posumnjaju...'' [Sura El-Hudžurat 15]


Na ovakav način Uzvišeni Allah je pohvalio vjernike koji ne sumnjaju nakon imana, dok je mušrike koji imaju sumnje i nedoumice pokudio. O njima kaže Uzvišeni:


"i čija se srca kolebaju, pa sumnjaju i neodlučni su." [Sura Et-Tevbe 45]


Akida je gajb i nije nešto vidljivo



            Dakle moguće je primjetiti da teme koje trebaju biti stvar vjerovanja su u biti gajb, a nije ih moguće osjetiti bilo kojim čulom ili čak vidjeti, i one su te koje je Uzvišeni Allah spomenuo hvaleći vjernike: 



''Oni koji vjeruju u gajb ( nevidljivo)...'' [Sura El-Bekare 3]



Allah subhanehu ve te'ala je nevidljiv, takođe meleki i Sudnji dan, a za Knjige i poslanike neko će pomisliti da ih je bilo moguće vidjeti i gledati, međutim ovdje se misli na vjerovanje u njih pripisujući ih Uzvišenom Allahu ili samu bit poslanika koji su poslani od Allaha i Knjige koje su spuštene od Njega subhanehu ve te'ala, a sve ovo spomenuto je stvar gajba.



Ispravna i iskrivljena akida


Akida nije svojstvena stvar samo islamu nego bilo koja sekta, pravac ili vjera moraju imati osnove svog vjerovanja na kojem temelje svoj sistem življenja.


Akida, od postanka prvog stvorenja do dan danas, pa sve dok Allah Uzvišeni ne naslijedi Zemlju i ono što je na njoj, se dijeli na dva dijela:


Prvi: Predstavlja ispravnu akidu, a to su vjerske norme s kojima su došli poslanici, a to je bila jedina akida, jer je spuštena od Onoga Koji sve zna i Koji je o svemu obaviješten, a nemoguće je zamisliti da se ona razlikuje od poslanika i do poslanika ili od vremena do drugog vremena.


Drugi dio: Predstavlja iskrivljenu akidu sa svom njenom mnogobrojnošću razlikovanjem, iskrivljenom interpretacijom kao produktom ljudskih misli, od postavki mudraca i mislilaca. Ljudske misli koliki god stupanj znanja da dostignu uvijek će to isto znanje ostati ograničeno i potčinjeno okolini, običajima, navikama i mislima vremena i mjesta u kojem se razvijaju.


Iskrivljenost jedne akide može doći radi njenog mijenjanja, promjena i iskretanja njenog smisla, kao što je to slučaj sa vjerovanjem kršćana i Židova u sadašnjem vremenu. Istina je da su obadva vjerovanja iskrivljena još od davnina, a njihova iskrivljenost dolazi iz mijenjanja njihovog smisla i ako su u osnovi bile ispravne vjere.


Gdje je danas ispravna akida?


Danas ne postoji ispravna akida osim u Islam, jer je Islam jedina sačuvana vjera za čije se čuvanje zauzeo Uzvišeni Allah: 


''Mi smo opomenu spustili i Mi je čuvamo.''  [Sura El-Hidžr 9]


Dok akide mimo Islama, i ako u njima ima nešto od istine, ne predstavljaju istinu niti joj daju pažnju. Onaj ko bude htio da spozna istinitu akidu neće je naći niti u židovskom niti u kršćanskom vjerovanju, a niti u teorijama filozofa..., nego će je naći u islamu i njegovim dvjema osnovama, Knjizi i sunnetu, koj ubjeđuju razum sa dokazom i argumentom,  ispunjavajući srce imanom, čvrstinom, svjetlošću i životom.


Važnost islamske akide i potreba za njom


Islamska akida igra veoma važnu ulogu u čovjekovom životu ne manje važnu od uloge hrane i vode, jer bi on bez nje bio izgubljeni lutalica bez ličnosti i tijela, a islamska akida je jedino vjerovanje koje ima odgovore na sva pitanja koja su oduvijek okupirala i još uvijek to čine sa ljudskim razumom, čak ga i stavljaju u nedoumicu kao ,,Odakle si došao?'' ,,Kako je nastao ovaj svemir?'' ,,Ko ga je stvorio?'',,Te zašto je nas i ovaj svemir stvorio?'' ,,Te kakva je naša uloga u ovom svemiru?'' ,,Kakva je veza između nas i našeg Svoritelja?'' ,,Da li postoje neki drugi znaci iza ovoga vidljivog svijeta?'' ,,Da li postoje neka druga stvorenja koja razmišljaju, osim čovjeka, koja su obdarena razumom?'' ,,Da li postoji život, nakon ovog života, u koji ćemo preći?'' ,, Kakav će to biti život, ako je odgovor pozitivan?''


Danas ne postoji vjera, osim Islama, koja bi mogla dati ubjedljive i tačne odgovore na sva ova pitanja, a svako ko ne spozna ovo vjerovanje, ili ga ne prihvati, njegovo stanje će biti stanje izgubljenosti i zbunjenosti. On nezna gdje će završiti, a čovjekov završetak je veoma bitan i važan. Želi da sazna i da se smiri svojim završetkom, ali zbog zablude nad istinom on ima samo  bol i tugu jadnog srca kojeg je smorila sudbina.


Čovjek jedino sa Islamom saznaje odakle je došao i gdje ide, zna zašto postoji, i zna svoju ulogu u ovome svijetu, a sve to zna sa ubjedljivom istinom, a razlike između onoga koji zna i koji ne zna  Uzvišeni Allah opisuje pa kaže:


''Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji pravim putem uspravno ide?''  [Sura El-Mulk 22]


Veza između akide i imana


Iman nije samo puko vjerovanje nego akida koja predstavlja osnovu i temelj imana. Iman je akida koja se učvrsti u srcu neraskidivom čvrstoćom, ne napuštajući ga, a nosioc ove akide iskazuje ono što mu je učvršćeno, svojim srcem, a svoje vjerovanje potvrđuje riječima i djelima uporedo s onim što mu to vjerovanje nalaže.


Akida koja se učvrsti u srcu, a nema nikakvog pokazatelja u vanštini je puka i hladna akida, i nezaslužuje da se nazove akidom. Dok vidimo mnoge ljude koji spoznaju bit istine ali joj se ne pokoravaju niti žive u skladu sa njom, ili se čak bune i bore protiv istine kada je saznaju.


Iblis je ubjedljivo znao istinu, znao je za Uzvišenog Allaha, znao je istinitost poslanika i Knjiga, ali se zavjetovao da će se boriti protiv istine koju je spoznao.


Pogledaj kako Ebu Talib govori Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pravdajući se za nevjerovanje: ''Znao sam da je vjera Muhammedova najbolja između svih vjera. Da nije pokudnih riječi i straha od psovke vidio bi me smirenog kako to priznajem.''


Znači da iman nije samo hladna spoznaja Allaha Uzvišenog, niti znanje koje će uzdići onoga ko ga posjeduje, ili odbija da mu se potčini, nego je to akida kojom čovjek biva zadovoljnog srca, očitujući je svojim jezikom, zadovoljan programom kojeg mu je Uzvišeni Allah dao i koji ga veže za nju.


Iz predhodne lekcije smo naučili:


- Da je akida nauka o islamskom vjerovanju.


- Da je akida stvar srca i da je ona gajb.


- Da je akida čvsto vjerovanje bez imalo sumnje.


- Da je ispravna akida samo u Islamu.


- Da jedino ispravna akida daje čovjeku smisao njegovog života.


- Da između akide i imana postoji neraskidiva veza.


Odgovori na slijedeća pitanja:


1. Šta u jezičkom značenju predstavlja akida?


2. Navedi ajet iz Kur'ana koji govori da akida ne smije biti pomiješana sa sumnjom!


3. Kakva je to iskrivljena akida i kako je ona nastala?


4. Objasni kakva je veza između akide i imana!


5. Islamska akida je jedina ispravna i sačuvana, kako?


6. Kakva je razlika između života čovjeka koji je spoznao akidu i onog koji to nije?


Odgovori sa DA ili Ne !


            - Akida je nauka o islamskim propisima. ____


- Čovjek koji spozna akidu, a zatim posumnja, ostao je bez nje. ____


- ''Gajb'' znači nevidljivo. ____ 


- Iblis lanetullahi alejhi nije znao istinu o Allahu subhanehu ve te'ala, pa je zbog toga postao nevjernik. ____ 


- Židovi i kršćani su imali ispravnu akidu, ali su je  sami promijenili. ____


Popuni prazan prostor:


            - ''___________ su zaista oni koji kad ____________ u Allaha i  Njegova ________, a zatim ne __________.''


- Rekao je Ebu ________: ''Znao sam da je ________ Muhammedova najbolja između _______________ . 


- _________ se dijeli na ______ dijela, prvi dio predstavlja ________, a drugi __________   ________ . 


- Uloga akide u __________ životu nije ništa manja od uloge uzimanja _______ i _______ .


- Iman nije samo puko ___________, već se mora potvrditi _________ i __________.



06.09.2019. u 20:23 • 2 KomentaraPrint#

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.



Studeni 2019 (2)
Listopad 2019 (1)
Rujan 2019 (6)