PSALMI...


Jahve-moja baština

PS 16
1Miktam.
Davidov.
Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.

2Jahvi rekoh: "Ti si moj gospodar,
nema mi blaženstva bez tebe!"

3Za svetima što su u zemlji
sav plamtim od čežnje!
4Gomilaju patnje moje
koji slijede bogove tuđe.
Ja im ljevanica nalijevat' neću,
ime im spominjat' neću usnama.

5Jahve mi je baština i kalež:
Ti u ruci držiš moju sudbinu.
6Na divnu zemlju padoše mi konopi,
vrlo mi je mila moja baština.

7Blagoslivljam Jahvu koji me svjetuje
te me i noću srce opominje.
8Jahve mi je svagda pred očima;
jer mi je zdesna, neću posrnuti.

9Stog' mi se raduje srce i kliče duša,
i tijelo mi spokojno počiva.
10Jer mi nećeš ostavit' dušu u Podzemlju
ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.
11Pokazat ćeš mi stazu u život,
puninu radosti pred licem svojim,
sebi zdesna blaženstvo vječno.


Image Hosted by ImageShack.us
Darežljivost Stvoriteljeva


ps 8
1Zborovođi. Po napjevu "Tijesci".
Psalam. Davidov.

2Jahve, Gospode naš,
divno je ime tvoje po svoj zemlji,
veličanstvom nebo natkriljuješ!
3U ustima djece i dojenčadi
hvalu si spremio protiv neprijatelja,
da postidiš mrzitelja, zlotvora.

4Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih,
mjesec i zvijezde što ih učvrsti -
5pa što je čovjek da ga se spominješ,
sin čovječji te ga pohodiš?

6Ti ga učini malo manjim od Boga,
slavom i sjajem njega okruni.
7Vlast mu dade nad djelima ruku svojih,
njemu pod noge sve podloži:
8ovce i svakolika goveda,
i zvijeri poljske k tome,
9ptice nebeske i ribe morske,
i što god prolazi stazama morskim.

10Jahve, Gospode naš,
divno je ime tvoje po svoj zemlji!


Image Hosted by ImageShack.usVedrać-Isuse slavim te

petak, 02.05.2008.

Razmišljanje i molitva za ovaj tjedan:

Isus nas je učio:
"Kad činite dobro, neka vam ne zna ljevica što čini desnica." Ovaj opis sličan je majci koja bebi mijenja pelene. Toliko je vješta i brza u svojoj rutini da to nitko ne vidi i ne primjećuje osim djeteta ako je manje vješta.Čak i majčin posao čini se laganim uspoređujući ga sa brigom za stare i nemoćne. Majka u svojim rukama drži dragocjeno tijelo svoga djeteta. Nagrada joj je povjerenje i povremeni smješak njenog djeteta. Ali, kad čovjek ostari, tijelo se polako raspada i teže kontrolira. Nije mu lako pomoći. Kako postaje sve stariji i nemoćniji, čovjek postaje ponosan, posramljen i ljut na sebe. I smijeh ne dolazi lako. Ipak, širom zemlje postoje žene i muževi te toliki drugi ljudi čiji je život usredotočen na brigu i čišćenje za onima koje vole.
"Otac vaš koji vidi u tajnosti, uzvratit će vam."(Mt 6,6)Započni s molitvom

- 15:07 - Komentari (4) - Isprintaj - #

petak, 15.02.2008.

KRIŽNI PUT


Križni put

P. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
O. Amen.

Uvodna molitva

P. Pomolimo se.
Svemogući vječni Bože,
ti si htio da se Spasitelj nama daruje
po svome utjelovljenju i čovještvu kao i po smrti na križu,
kako bismo slijedili njegov primjer.
Udijeli nam milost da nam muka tvoga Sina bude poticaj
za svjedočenje njegova slavna uskrsnuća.
Po Kristu, Gospodinu našemu.
O. Amen.
Križni put

PRVA POSTAJA
Isusa osuđuju na smrt

P. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te! O. Jer si po svojem svetom križu otkupio svijet!
ili: P. Slavimo te, Kriste, na životnome putu. O. Križem obasjaj sve tmine srca.

»Tada Pilat reče glavarima svećeničkim i svjetini: 'Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku!'» (Lk 23, 4).
P. Iznenađuješ, Bože, svemoćan i slab, svet i osuđen. Ovo je čas tame u kojemu slavna djela ljubavi i preobraženja svijeta dohvaća ruka »obijeljenih grobova«. Pilat u svojoj slabosti postaje osudom. I mene se tičeš, Isuse - i ti i osuda. Tvoj sam i Pilatov. Kušnja je to brzine ljudskoga pravorijeka i njegove nepotpunosti kada se želi osuditi Boga. Ne dopusti, Gospodine, da nedosljednost našega kršćanstva bude prigoda za osuđivanje tebe ili tvoje Crkve.

Smiluj nam se, Gospodine!
O. Smiluj nam se.
Križni put

DRUGA POSTAJA
Isus prima na se križ

P. Klanjamo ti se, ili Slavimo te...

»Tada im ga Pilat preda da se razapne. Uzeše dakle Isusa« (Iv 19, 16).

P. Čovjek misli da bičem i križem oduzima život, a za tebe je to pogled na put prema proslavi. Poput novoga Izaka na usponu prema brdu žrtvovanja. Sa znakovima trpljenja na tijelu, s tjeskobom i strahom pred smrću, križem teškim kao ljudskost ravnaš stazu za sve nas posustale. Onaj čija je riječ neodoljiva dopušta se voditi u smrt, da bi svojom poslušnošću iscijelio našu neposlušnost. Gospodine Isuse, vodi me putem svojih zapovijedi.

Križni put

TREĆA POSTAJA
Isus pada prvi put pod križem

»A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava.« »Ta na to ste pozvani jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim« (Iz 53, 4; 1 Pt 2, 21-25).

P. Pred događajem tvoje smrti kao da mi nije važan jedan pad... A baš tu kao da si sakrio božanstvo, da ne budeš ništa doli čovjek u zagrljaju križa. Padajući dižeš - ponižen uzvisuješ. Križ baca korake u stranu. Odasvud povici uvreda. Tek tu na zemlji, u gluhu prahu ponovna je snaga. Ne daj da nas sablazni tvoj pad, Gospodine. Učvrsti nas u vjeri da je tvoj jaram sladak i breme tvoje lako.

Križni put

ČETVRTA POSTAJA
Isus susreće svoju svetu Majku

»S čime da te prispodobim? Na koga si nalik, Kćeri jeruzalemska? S kime da te usporedim, kako utješim, djevice, Kćeri sionska? Jer kao more tvoja je nesreća neizmjerna. Tko će te iscijeliti? (Tuž 2, 13).
P. Kada je stado raspršeno i kada je vjera nepostojana, ususret ti dolazi Majka, ljubljena učenica. Ako Bog ne štedi najbolje, tada i bol dobiva drukčije značenje. Pogled izvan otajstva nudi pobunu ili malodušje, tako ljudsko, a tako nekršćansko... Zadaća Majke ne prestaje nikada: trebala je biti na ulicama Jeruzalema prateći, surađujući, dajući se. Gospodine, ne dopusti da se izgubimo u sjeni poteškoća; ne dopusti da se odvojimo od tebe i od Majke.

Križni put

PETA POSTAJA
Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ

»A pošto ga izrugaše, svukoše mu grimiz i obukoše mu njegove haljine. I izvedu ga da ga razapnu. I prisile nekog prolaznika koji je dolazio s polja, Šimuna Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese križ« (Mk 15, 20-21).
P. Ljudski prizor na putu patnje. Izrastao je iz želje da se ne prekine zabava i užitak u tuđemu umiranju. Zovu čovjeka komu nije bliska Isusova tragedija; zadiru u život s okusom svakodnevnice, da bude poseban i najbliži u zadaći otkupljenja. Taj križ nije ukras. Stavili su ga nasilno - ne poput dara. Ljubiti križ kada ga koža osjeća, nenaslikana, neudaljena, već urezana u nas i mi u njega. Gospodine, daj da svojim križevima upotpunjujemo strahotu križa u tvojemu tijelu, Crkvi.

Križni put

ŠESTA POSTAJA
Veronika pruža Isusu rubac

»Mnogi se užasnuše vidjevši ga - tako mu je lice bilo neljudski iznakaženo te obličjem više nije naličio na čovjeka.« »Ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio« (Iz 52, 14; 53, 2).
P. Žena i osjećaj ostali su u sjećanju poslije mnoštva jednakih prizora mučenja - iskorak neobičnosti. U toj je ženi hod narušen, zabava zaustavljena, istrgnuto lice iz »složenih okolnosti« ljudskih planova; nevidljivo u rukama vidljive žene. Onaj »po kome je sve stvoreno« u mnoštvu stvorenja i sam je »ljudima nalik«, ali i Bog prepoznat u rukama ljubavi. Obrisao si lice i osta zapisano: Što god ste učinili jednomu od najmanjih, meni ste učinili. 

Križni put

SEDMA POSTAJA
Isus pada drugi put pod križem

»Tko god se od vas Jahve boji, nek' posluša glas Sluge njegova! Tko u tmini hodi, bez tračka svjetlosti, nek' se uzda u ime Jahvino, nek' se na Boga svog osloni« (Iz 50, 10).
P. Padati i pasti; uspravljati se i uspraviti se - životni je ritam čovjeka. Isus je na mjestu krivnje i krivca koji postaje progoniteljem. Oči prignute k zemlji. Čovjek ne vidi da je kušnja tu i ne sjeća se riječi: »Ne uvedi nas u napast.« Svemoćni je iscrpio snagu da bi ju dao nama. Uvjereni u svoju ranjivost, Gospodine, dičimo se svojom slaboću, jer sve možemo u onome koji nas jača. Dosta nam je tvoja milost.

Križni put

OSMA POSTAJA
Isus tješi jeruzalemske žene

»Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim. Isus se okrenu prema njima pa im reče: »Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom« (Lk 23, 27-28).
P. Majke i sućutne žene vidjele su tvoja djela. S tvojih su usana slušale o pravednosti, kraljevstvu i osjetile ispunjenje obećanja. Pred njih stavljaš njihovo majčinstvo i govoriš koliko cijeniš njihov plač, jer - samo majke sve razumiju. Pozivaš na drukčiji plač, onaj kojega suze zalijevaju obraćenje. Bile su simbol naroda kojemu je otežalo srce i koji nije osjetio sol suza nad Jeruzalemom. Gospodine, po mukama svojim daruj nam novo srce.

Križni put

DEVETA POSTAJA
Isus pada treći put pod križem

»On sam sebe ´oplijeni´ uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom« (Fil 2, 7-9).
P. Kolika je samo cijena koraka do vrha. Drhtaj tjeskobe i zamrle snage tijela guraju te treći put na zemlju. Čini se da tu sve završava. Pa ipak, to je samo iščekivanje. Tu se susreću tvoj i naš put, križni put i put zemaljskih prohtjeva. I padamo triput, stoput, tisuću puta. Neumorna zamka grijeha. Ovaj pad prisjeća na najsvježiji grijeh; onaj koji poznajemo, Bože, samo ti i ja; onaj koji nagriza Crkvu i zajedništvo. Pretvori, Gospodine, naše padove u vrela poniznosti.

Križni put

DESETA POSTAJA
Isusa svlače

»Vojnici pak, pošto razapeše Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše ih na četiri dijela - svakom vojniku po dio« (Iv 19, 23).
P. Na cilju, on koji nije imao ni odmorišta ni svratišta, ostvaruje nauk blaženstava. Rođen siromašan, živio je od velikodušnosti onih koji su ga slušali. Sada s najuzvišenije katedre poučava o posvemašnjoj ogoljelosti. Bol otvorenih rana i bučan metež krvnika. Pred nama je slika istinske Crkve, bez vanjskoga sjaja koji bi vrijeđao. Zavjesa je razderana i istina zasljepljuje. Rekao si, Gospodine: »Gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.« Pomozi nam sašiti tvoju odjeću i sve svoje blago staviti u tebe.


Križni put

JEDANAESTA POSTAJA
Isusa pribijaju na križ

»I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva« (Lk 23, 33).
P. Ljudi misle da su na grede pribili moć i mudrost i svetost. Nakon što je postao čovjekom, ništa ga nečisto ne može onečistiti. Ništa više ne može biti poniženje, otkad je Božji Sin visio na križu. Pred očima sviju, kao primjer, jer je rekao da je kralj. I bio je i jest... Obilno nas obasipa darovima sa svoga prijestolja: oproštenje, svoju Majku, otvoreno srce. Gospodine, ako nema veće ljubavi od prinošenja života, ne dopusti da nas obuzme sumnja u tvoju ljubav.

Križni put

DVANAESTA POSTAJA
Isus umire na križu

»I povika Isus iza glasa: 'Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!' To rekavši, izdahnu« (Lk 23, 46).
P. Došao je tako često najavljivan čas da s ovoga svijeta prijeđe k Ocu, čas prividna gubitka, a zapravo slavni čas pobjede. Poslije strašne boli predaje duh Ocu, na čuđenje svega stvorenoga. Smrt za ljude ima vrijednost ako znaju umirati kao Isus. Smrt nije nesigurna pustolovina, jer je u Kristu pobijeđena i sve je dovršeno. U dovršenju ima mjesta i za umiranje. Poslanje je ostvareno. Ti koji oduzimaš grijehe svijeta,

Križni put

TRINAESTA POSTAJA
Isusa skidaju s križa

»Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je - kriomice, u strahu od Židova - bio učenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo. I dopusti mu Pilat. Josip dakle ode i skine Isusovo tijelo« (Iv 19, 38).
P. Oni koji se brinu za tebe nisu sposobni dosegnuti važnost časa u kojemu Isus umire na križu. Još odjekuje dojmljivo svjedočanstvo stotnika: »Zaista, ovaj čovjek bijaše Sin Božji!« Strah silazi s brda i uvlači se među ljude; tuga ovija žene. Sve je dovršeno i sve započinje. U miru triju dana silaziš u prostore smrti. Skidaju s križa kruto tijelo i stavljaju ga u ruke koje osjećaju težinu odgovora: »Neka mi bude po tvojoj volji.« Majka svih koji vjeruju. Djevice samoće i boli, ispuni prazninu u tvojoj novoj djeci.

Križni put

ČETRNAESTA POSTAJA
Isusa polažu u grob

»Uzmu dakle tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima... Na mjestu gdje je Isus bio raspet bijaše vrt i u vrtu nov grob u koji još nitko ne bijaše položen. Ondje dakle zbog židovske Priprave, jer grob bijaše blizu, polože Isusa« (Iv 19, 40-42).
P. Ukop čovjeka uvijek je tužan, a tvoj ne dopušta niti okupljanje prijatelja dok se spušta večer. Na brzinu, zbog mirovanja koje nameće kalendar i neki drugi obred. Ležiš u novome grobu, čuvan od onih koji te se boje i mrtva. Nisu u te vjerovali, ali se sjećaju riječi o uskrsnuću poslije tri dana. Kamen je zadržao pogled, ali ne i život. Sve ne završava u grobu. Gospodaru života, dopusti da do nas dopire dah nade u kojoj se kraljuje zajedno s tobom.

(Izvan korizmenoga vremena može se dodati i:)
PETNAESTA POSTAJA
Isus uskrsnu od mrtvih

»Prvoga dana u tjednu, veoma rano, dođoše one na grob s miomirisima što ih pripraviše. Kamen nađoše otkotrljan od groba. Uđoše, ali ne nađoše tijela Gospodina Isusa. I dok su stajale zbunjene nad tim, gle, dva čovjeka u blistavoj odjeći stadoše do njih. Zastrašene obore lica k zemlji, a oni će im: ´Što tražite Živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu!´« (Lk 24, 1-6).
P. Ti si Bog živih, a ne mrtvih i tvoje tijelo ne poznaje raspadanje. Vraćaš se u život da više nikad smrt nema vlast nad onim što je tvoj Duh oživio. I trpljenje i radost okrunjeni su zajedništvom u tvojoj muci i proslavi. Svojom smrću ti si uništio smrt i svojim uskrsnućem obnovio naš život.

ZAVRŠETAK

Završna molitva (nakon XIV. postaje)

P. Oče nebeski, primio si žrtvu križa
svoga Sina Isusa Krista
koji je svoj život položio iz ljubavi prema nama ljudima.
Svojom je krvlju otkupio svijet
i objavio nam put poniženja i uzdignuća.
Oče sveti, neka tvoj blagoslov siđe na ovaj narod
koji je razmatrao otajstvo Križa
ispunjen nadom u uskrsnuće.
Obdari ga oproštenjem i utjehom;
učvrsti mu vjeru i vodi ga prema vječnome spasenju.
Po Kristu Gospodinu našemu.
O. Amen.

(Završna molitva nakon XV. postaje:)

P. Bože, ti si uskrsnućem svoga Jedinca Sina
čovjeka nanovo rodio - za život vječni.
Uzdigni naša srca prema Spasitelju
koji sjedi tebi zdesna,
kako bismo u njegovu ponovnom dolasku
- mi kršteni u njegovu smrt i uskrsnuće -
bili zaogrnuti slavom besmrtnosti.
Po Kristu Gospodinu našemu.
O. Amen.)

 Ivan Šaško
Glas Koncila, broj 9 (1549), 29.2.2004.

- 13:49 - Komentari (4) - Isprintaj - #

nedjelja, 06.01.2008.

Bogojavljenje - Sveta tri kralja

BLAGDAN
Na današnji se dan Crkva sjeca dogadaja opisanog u Evandeljima, kada dolaze trojica maga, trojica kraljeva sa željom da se poklone novorodenom kralju. Došli su izdaleka i tražili Krista. U bogojavljenskoj evandeoskoj poruci glavna je stvarnost novorodeni kralj Isus Krist, na cijem se vanjskom oblicju ne vide nikakvi tragovi kraljevskog dostojanstva. On stanuje u jednoj seoskoj kolibici medu siromašnim ljudima. On je kralj koji ne daje svecanih primanja, on je skriven, stavljen u stranu. A ipak je njegovo rodenje navijestila zvijezda te dovela mudrace s Istoka s darovima, da mu se poklone. I oni su tu, ne radi sebe, nego da svrate pozornost na novorodenog Kralja, kojega i oni naviještaju.

Mage s Istoka, o kojima govori sv. Matej, ne spominjuci im ni imena ni broja, kasnija je predaja pretvorila u kraljeve davši im imena: Gašpar, Melhior i Baltazar. Oko njih se stvorila dražesna legenda prema kojoj ih je pokrstio sv. Toma, apostol. Valjda zato što je on od apostola prodro najdalje na istok, cak do Indije. Poslije smrti triju kraljeva njihove bi relikvije bile odnesene u Carigrad, a odande u Milano, odakle budu prenesena u Koeln. Nad tim je relikvijama, što se cuvaju u prekrasnoj škrinji, podignuta na njemackom tlu najvelicanstvenija katedrala koja je još i danas najveci ures grada Koelna, u kojem se veoma razvilo njihovo štovanje. Ti sveti magi ili kraljevi bili su predstavnici poganskoga svijeta koji se dodoše pokloniti Isusu i na taj nacin naznaciti da je on Spasitelj za sve ljude.


Photobucket

- 20:13 - Komentari (3) - Isprintaj - #

nedjelja, 30.12.2007.

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ!!!

Neka ovaj Božić vama i vašim obiteljima donese puno Božjeg Blagoslova, zdravlja, sreće i veselja!
SRETAN I BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ!!!


CHRISMAS
- 19:53 - Komentari (2) - Isprintaj - #

subota, 15.12.2007.

PRIPADANJE I PREDANJE

Rado ćemo se, Gospodine, priznati tvojima,
pa i onda kad ničim ne pokazujemo da tebi pripadamo.
Rado ćemo reći koliko nas je,
prebrojavati se, lažno se zavaravati brojem
i izvanjskom pripadnošću.

A ti prihvaćaš sve. Svojima smatraš i one
daleke koji će žednom pružiti čašu hladne vode,
i one što se trude oko dobra, a da ti ni imena ne znaju.

Ti ne trebaš one koji će biti tvoji samo imenom.
Ne želiš nas polovične, nego potpuno predane.
A cijena predanja jesmo mi sami – jer smo
često sami sebi zaprekom u pristajanju
uz tebe. Cijenimo više sebe nego pristajanje
uz tebe.

Oslobodi nas, Gospodine, svake dvoličnosti u
nasljedovanju tvoga puta i daruj nam čisto srce,
srce nesebično otvoreno najprije i
prije svega – tebi!

- 21:01 - Komentari (4) - Isprintaj - #

četvrtak, 03.05.2007.

Molitve Duhu Svetom


MOLITVA DUHU SVETOM

Duše Sveti, božanski cjelove Oca i Sina, izvore nebeskih milosti i mudrih savjeta, nebeski prijatelju duša, za tobom žudim, zazivam te i tražim.
Očisti mi pamet, napuni je svetim mislima, prosvijetli mi razum nebeskim svjetlom, užezi mi volju da me svega prožme Tvoja ljubav. Tebi se sav posvećujem i molim Te: udijeli mi svoje darove i milosti!Amen!


Image Hosted by ImageShack.us

DOĐI DUŠE PRESVETI


Dođi, Duše Presveti, izlij na nas bujice svojih milosti i stvori nove Duhove u svojoj Crkvi, u svojim biskupima, svećenicima, redovnicima i redovnicama, vjernicima, nevjernicima, grešnicima i svima nama, u svim narodima svijeta, u svim rasama, klasama i staležima!
Potresi nas svojim božanskim vihorom, očisti nas od svakoga grijeha i zablude i od svega zla!
Raspali nas svojim ognjem, učini da gorimo i izgaramo tvojom ljubavlju! Nauči nas da shvatimo da je Bog sve, sva naša sreća i radost, da je samo u njemu naša sadašnjost i budućnost i naša vječnost.
Dođi k nama i preobrazi nas, obrati nas, spasi nas, pomiri nas, složi nas, posveti nas!
Nauči nas da budemo potpuno Kristovi, potpuno Tvoji, potpuno Božji, po zagovoru i posredovanju, pod vodstvom i zaštitom Bezgrešne Djevice, Tvoje prečiste Zaručnice, Isusove i naše Majke Marije, Kraljice mira!
Amen!


Image Hosted by ImageShack.us


- 17:19 - Komentari (30) - Isprintaj - #

srijeda, 18.04.2007.

˝Obećanja Presvete Majke Marije moliteljima krunice˝

Svima koji budu molili moju krunicu obećajem svoju najveću zaštitu.
Krunica će biti najmoćnije oružje protiv pakla, uništit će mane, raspršiti grijehe i pobiti krivovjerja.
Tko se krunicom bude preporučio, neće propasti.

Tko god uz razmatranja otajstava bude pobožno molio svetu krunicu, obratit će se ako je grešnik,
porasti u milosti ako je pravednik i postati dostojan života vječnoga.
Svaki dan iz čistilišta ja izbavljam duše koje su pobožno molile moju krunicu.
Prava djeca moje krunice uživat će veliku radost na nebesima.

Što budeš zaiskao moleći krunicu, dobit ćeš.
Promicateljima moje krunice priteći ću u pomoć u svakoj nevolji.Pobožnost svete krunice veliki je
znak preodređenja.U povijesti svetih zabilježena su katkada nadahnuća i obećanja za koja
su oni smatrali da su nadnaravna.Crkva prepoznaje znak vremena i dopušta širenje krunice
na dobrobit duša.


Image Hosted by ImageShack.us
Evo Ti Majke
(Iv. 19, 27)


"Isus opazi Majku i blizu nje učenika kojega je osobito ljubio" (Iv 19, 26).

Isus nas želi vidjeti blizu svoje Majke. Želi da poput dječice držimo svoju malenu ruku u ruci njegove Majke. Isus nas ljubi osobitom ljubavlju samo ako na taj način postanemo "marijanske" duše.
"Isus reče učeniku: 'Evo (=gle) Tvoje Majke'" (Iv 19, 27).

Isus od nas zahtjeva da neprestance skrećemo pogled k nebeskoj Majci. Gledati je znači ljubiti je. Tko ljubi, uvijek promatra lice ljubljene osobe.

"Od toga je časa učenik uze u svoju kuću" (Iv 19, 27) (=smatrao ju je svojom pravom majkom).

Isus želi da prihvatimo njegovu Majku kao pravu i najistinskiju svoju majku, živu Majku Crkve, istinsku Majku koja u nama rađa Božanski život Milosti. Isus kaže da će svaki Marijin sin "imati svjetlo života", imat će Božansku Milost koja je sjaj nazočnosti Božje u nama (Iv 8, 12).

"Poslije toga Isus je znao da je već sve izvršeno" (Iv 19, 28).

Pošto nam je dao svoju Majku za majku i pošto nam je preporučio da je ljubimo kao Majku, Isus je znao da je njegovo spasiteljsko djelo privedeno kraju i došlo do posljednjeg savršenstva. To nam daje razumjeti da je ljubav prema Majci Božjoj vrhunac Božanskog života Milosti


Image Hosted by ImageShack.usSudac: Kada se moli Mariji, ona ne može drugo nego upućivati molitvu Isusu Kristu. Ona je sva prožeta Bogom. Usuđujem se reći da je molitva Mariji najsigurniji put do Isusa jer Marija ne može drugo nego zagovarati one koji joj se utječu. Kad se molim Isusu, to je kao da razgovaram s prijateljem, ali još dublje i još jače. Marija je moja majka, tako nježna, tako strpljiva, ona je poseban osjećaj u srcu. Ja sam se posvetio Prečistom Srcu Marijinu prema molitvi po Sv. Monfortu.

- 09:43 - Komentari (16) - Isprintaj - #

utorak, 10.04.2007.

SAN

Image Hosted by ImageShack.us

O Marijo, puna ljubavi!
Otvori mi svoje Srce bezgrešno,
gdje stanuje DUH PRESVETI.
Da mognem ući unutra,
u raj nebeski !


O Marijo, Majko Božje ljubavi!
Otvori mi svoje Srce prečisto,
Gdje prebiva TROJSTVO PRESVETO.
Da mogu ući unutra,
u Kraljevstvo nebesko !"SAN" - 29. rujna 2006.
Fra Jakov Ripić, O.F.M.- 20:49 - Komentari (7) - Isprintaj - #

nedjelja, 08.04.2007.

SRETAN USKRS

Uskrs je najveći i najvažniji kršćanski blagdan.
Na Uskrs slavimo središnji događaj kršćanstva _ Kristovo uskrsnuće.
Uskrs je vjerski blagdan koji je za kršćane duboka istina i temelj vjere, ali je ujedno
i obiteljski blagdan u kojem obiteljsko zajedništvo dominira. Uskrs je dan u kojemu
čovjek čista srca i duše pruža ruku bližnjemu svom želeći mu čestitajući reći da treba biti sretan
jer je danas na ovom prolaznome svijetu,sutra u vječnosti.
"Što tražite Živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu!" (Lk 24, 5 - 6)


Image Hosted by ImageShack.us

Od srca Vam želim SRETAN i BLAGOSLOVLJEN USKRS !!!


- 00:15 - Komentari (3) - Isprintaj - #

petak, 06.04.2007.

Sveto trodnevlje

Osam dana prije Uskrsa, u Nedjelju muke Gospodnje ili Cvjetnicu, započeo je Veliki ili Sveti tjedan. Vrhunac Svetog tjedna je Sveto vazmeno trodnevlje, koje započinje večernjom misom na Veliki četvrtak i koje sačinjavaju Veliki petak, Velika subota i Uskrs. Sva tri dana slavi se Kristova pasha - prijelaz iz ovog u slavni život kroz razapinjanje i smrt. Sveto trodnevlje nisu tri samostalna slavlja, nego je to slavljenje jednog otajstva u tri različite faze koje se odvijaju u razdoblju od tri dana. Premda se obredima Svetog trodnevlja slavi samo jedno otajstvo ipak u obredima pojedinih dana prevladava momenat koji se slavi toga dana:
•od Večere Gospodnje na Veliki četvrtak i na Veliki petak slavi se Krisova muka i smrt
•Velika subota je “dan najveće žalosti” jer je toga dana Krist počivao u grobu, pa se stoga u Crkvi ne obavljaju nikakvi obredi sve do
•Uskrsnog bdijenja u subotu navečer koje je vrhunac Vazmenog trodnevlja


Image Hosted by ImageShack.us

- 01:41 - Komentari (5) - Isprintaj - #

petak, 30.03.2007.

Za sve ono što mi sebi kažemo ili mislimo negativno, Bog ima za to odmah pozitivan odgovor...


Ti kažeš:
"To je nemoguće."
Bog kaže:
"Sve su stvari moguće."
Luka 18:27

Ti govoriš:
"Umoran sam, ne mogu dalje."
Bog kaže:
"Ja ću ti dati odmora."
Matej 11:26-30

Ti govoriš:
"Mene stvarno nitko ne voli."
A Bog ti kaže:
"Ljubavlju vječnom ljubim te..."
Ivan 3:16 13:34

Ti zaključuješ:
"Ne mogu više ići dalje."
A Bog kaže:
"Dosta ti je moja milost."
1 Korinćanima 12:9 Psalam 91:15

Ti kažeš:
"Ništa više ne shvaćam."
Bog kaže:
"Ja ću usmjeravati tvoje korake."
Izreke 3:5-6

Ti često govoriš:
"Ne mogu to više raditi."
Bog kaže:
"Sve možeš činiti sa mnom."
Filipljanima 4:13

Ti kažeš:
"Ne mogu sebi oprostiti."
Bog kaže:
"JA TI SVE OPRAŠTAM."
1 Ivanova 1:9 Rimljanima 8:1

Ti kažeš:
"Osjećam se posve osamljen i napušten."
Bog ti kaže:
"Ja te nikada ostaviti niti zaboraviti neću."
Hebrejima 13:5


Image Hosted by ImageShack.us

- 07:49 - Komentari (9) - Isprintaj - #

nedjelja, 25.03.2007.

Zašto si tako zabrinut?

Prepusti svoje brige meni i sve će ići dobro.
Kad se potpuno predaš meni, sve će se rješiti prema mome planu.
Nemoj moliti tako kao da me požuruješ, kao da me siliš da ostvarim tvoje planove.
Zatvori oči i reci pouzdano: "ISUSE, U TEBE SE POUZDAJEM".

Izbjegavaj sve one misli koje u tebi potiču želju razumjeti sve što se oko tebe događa. Ne brkaj moje planove, ne nameći mi svoje ideje. Pusti da budem tvoj Bog i da slobodno djelujem u tvom životu. Sve mi povjeri i svoju budućnost stavi u moje ruke. Reci često: "ISUSE, POUZDAJEM SE U TEBE".

Ono što ti najviše šteti je to što razmišljaš na svoj način i pokušavaš riješiti probleme na svoj način. Kad mi kažeš: "ISUSE, POUZDAJEM SE U TEBE", nemoj biti kao onaj nestrpljivi čovjek koji ide liječniku i kaže mu: "Ozdravite me", ali mu odmah i “savjetuje “ kako će to učiniti. Pusti da te ozdravim, ne boj se, jer ja te ljubim.

Ako vidiš da stvari postaju teže usprkos tome što moliš, pouzdaj se u me i ponavljaj često: “ISUSE, JA SE POUZDAJEM U TEBE".
Jer moje ruke moraju biti slobodne da bih te blagoslovio.


Image Hosted by ImageShack.us

- 15:16 - Komentari (12) - Isprintaj - #

srijeda, 21.03.2007.

Kad sam umoran od puta k zvijezdama

Image Hosted by ImageShack.us
Kad sam umoran od puta k zvijezdama da ljudima u noći donesem malo svjetla, sjednem u tišini i nalazim tebe, moj Bože!
Tada osluškujem izvor i čujem tebe. Posve duboko u sebi samom i u svemu oko sebe osjećam veliku tajnu. Bože, za mene si posve blizu; za mene si tu, osjetljivo, dohvatljivo prisutan. Prisutan u meni više nego zrak u mojim plućima, više nego krv u mojim žilama...
Bože, Bože moj, vjerujem u tebe. Kao što slijepac vjeruje u sunce, ne zato što ga vidi, nego zato što ga osjeća.
Dragi Bože, u Isusu si mi dao osjetiti koliko do mene držiš. Koliko me ljubiš! Svoju ljubav prema meni stavio si u svu prirodu i u ljude oko mene. ..
Ti si Bog ljubavi. Miluješ me tisućama ruku. Ljubiš s tisuću usana. Hraniš tisućama plodova.
Sve si mi dao, sve što imam i sve što jesam.
Nosiš me tisućama krila. Kod tebe sam kod kuće poput djeteta.

- 09:57 - Komentari (7) - Isprintaj - #

subota, 17.03.2007.

Pustite i prepustite Bogu

Poput djece koja nam plačući donose svoje potrgane igračke da ih popravimo, tako sam i ja donio Bogu svoje slomljene snove, jer On je moj prijatelj.

Ali tada, umjesto da Ga pustim da u miru radi, trčao sam uokolo i pokušavao pomoći na svoje vlastite načine. Napokon sam zaplakao i nestrpljivo upitao:
”Kako možeš biti tako spor?”

“Dijete moje!“ rekao je, “Što sam mogao učiniti? Nikad nisi popustio i sve mi prepustio.”


Image Hosted by ImageShack.us

- 11:23 - Komentari (14) - Isprintaj - #

srijeda, 14.03.2007.

Netko ...

Image Hosted by ImageShack.us

Kome to ja upravljam svoj osmijeh, Svoju bol i radost, Svoj očaj i krik?
Nekome tko vječno postoji!
Kome to ja predajem svoj život, svoju sadašnjost i prošlost, svoje povjerenje, patnje i cijelo moje biće?
Nekome koji sve neizmjerno ljubi!

Tko me to zove na vječni život, novo buđenje, novu radost i ljubav ? Neda mi da padnem i sprečava moj slom, štiteći me svojom snagom, prijeteći samim bezdanima koji žele da me
otmu?
Netko ...
savršeni Stvoritelj!
Tko se to u meni tajno moli, bdije i osluškuje kretanje zvijezda, zov daljine i jeku visine ? Tko to stoji na početku, središtu i na kraju svake moje želje, misli, odluke usred mog najljućeg bola i ognja ljubavi...i koji jedino ima pravo na moj život?
Netko ...
a to je vječiti i savršeni Bog.

- 23:00 - Komentari (5) - Isprintaj - #

četvrtak, 01.03.2007.

Molitva s Papom


Image Hosted by ImageShack.us


Pozivamo te da se pridružiš Papi i kršćanima diljem svijeta u njegovoj molitvenoj nakani za ovaj mjesec:

Da se zemaljskim dobrima, koja je Bog darovao svim ljudima,
koristimo s mudrošću i prema kriterijima pravde i solidarnosti.
Da borba protiv bolesti i velikih epidemija u Trećemu svijetu
pronalazi u duhu solidarnosti sve velikodušniju suradnju vlada svih naroda.
te
Da vjernici laici, okupljeni u različitim crkvenim pokretima i udrugama,
dadnu svoj doprinos u životu mjesne Crkve i u hrvatskome društvu.


Apostolat molitve

U Apostolatu molitve milijuni ljudi diljem svijeta ujedinjuju se zajedno svaki dan kroz molitvu, koja je istovremena jednostavna i duboka. Molitva poseban naglasak stavlja na Dnevno prikazanje. Čineći ovo Prikazanje čovjek svako jutro svraća svoju pozornost na Boga u kratkotrajnoj molitvi, stavljajući ga u središte dana koji slijedi.

Dnevno prikazanje

Bože, naš Oče, prikazujem ti sav svoj dan.
Prikazujem ti svoje molitve, misli, riječi, djela i trpljenja
u jedinstvu s tvojim Sinom Isusom Kristom
koji se tebi u Euharistiji trajno prikazuje za spasenje svijeta.

Neka Duh Sveti, koji je vodio Isusa,
bude danas i moj vođa i moja snaga
da mogu svjedočiti tvoju ljubav.

A s Marijom, Gospodinovom Majkom i Majkom Crkve,
molim te osobito za nakane što ih Sveti otac za ovaj mjesec
preporučuje molitvama svih vjernika.
- 12:17 - Komentari (22) - Isprintaj - #

petak, 23.02.2007.

Pobožnost Križnog puta

Bog nije poslao Sina na svijet da osudi svijet, nego da se svijet spasi po njemu. (Iv 3, 17)


Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge
Pobožnost križnog puta nikla je izravno iz srca naroda Božjega. Već najraniji kršćani u Jeruzalemu išli su istim putem kojim je nekoć išao Isus do Kalvarije. Kasnije je prevladavala misao da se naslikaju događaji Isusovog trpljenja i da se takve slike postave u crkvama. Tako su si mogli predočiti Kristovu muku i oni koji nisu mogli putovati kao hodočasnici u Svetu Zemlju.


Prva postaja

Pilat reče: Doveli ste mi ovog čovjeka pod optužbom da potiče narod na pobunu. Evo, ja ga pred vama ispitah i ne nađoh na njemu nikakve krivnje za koju ga vi optužujete ... Ja ne nađoh na njemu ništa što bi zasluživalo smrt. (Lk 23, 13-22)

Židovi su vikali: Ako ovoga oslobodiš, nisi prijatelj caru. Svaki koji se pravi kraljem, protivi se caru. Pilat, čuvši te riječi, izvede Isusa van te sjede na sudačku stolicu na mjesto što se zove lithostratos, a hebrejski gabbatha. A bio je dan priprave za Pashu ... i reče Židovima: Evo vam kralja! - Oni na to povikaše: Smakni ga! Smakni! Razapni ga! - Kaže im Pilat: Vašega kralja da razapnem? - Odgovoriše glavari svećenički: Mi nemamo drugogoa kralja osim cara! Tada im ga predade da se razapne. (Iv 19, 12-16)

-------------------------

Druga postaja

Isus je govorio: Ako tko hoće ići za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka svaki dan uzme križ svoj i neka me slijedi! (Lk 9, 23).

Pilat odluči da im bude što ištu. I otpusti im onoga koji bijaše zbog bune i ubojstva bačen u tamnicu, Barabu, koga su tražili, a Isusa predade njima na volju (Lk 23, 24-25). Isus noseći svoj križ, uziđe na mjesto zvano Lubanja, na hebrejski Golgota (Iv 19, 17).-------------------------

Treća postaja

Na njega pada kazna - radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše (Iz 53, 5).

Gospodine, ruka me tvoja teško pritisnu. Pogurih se sav i zgrčih. Srce mi udara silno, snaga me ostavlja, i svjetlost vida očinjeg gasi se. Prijatelji i drugovi od rana mojih uzmakoše, i moji najbliži stoje daleko, jer umalo ne propadoh (Ps 38, 3, 7, 11-12).

-------------------------

Četvrta postaja

Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: Ovaj je određen za propast i uskrsnuće mnogih u Izraelu, za znak kojemu će se protiviti - a tebi će samoj mač probosti dušu (Lk 2, 34-35).

Svi vi što putem prolazite, pogledajte i vidite ima li boli kakva je bol moja (Tuž 1, 12).

S kime da te prispodobim? Na koga si nalik, Kćeri jeruzalemska? S kim da te usporedim? Kako da te utješim, djevice, Kćeri sionska? Jer kao more tvoja je nesreća neizmjerna. Tko će to iscijeliti? (Tuž 2, 13).

-------------------------

Peta postaja

Izlazeći, sretoše nekog Cirenca, imenom Šimuna, i prisiliše ga da mu ponese križ (Mt 27, 32).

Tko ne uzme križ svoj i ne ide za mnom, nije mene dostojan (Mt 10, 38).

Braćo ... nosite bremena jedan drugoga, te ćete ispuniti zakon Kristov (Gal 6, 1-2).

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

Šesta postaja

Moje mi srce govori: Traži lice njegovo! Da, lice tvoje Gospodine, ja tražim. Ne skrivaj lica svoga od mene (Ps 27, 8-9).

Kao što se mnogi užasnuše vidjevši ga - tako mu je bilo lice neljudski iznakaženo te obličjem više nije naličio na čovjeka. - Ne bijaše na njemu ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio. Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svako lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut (Iz 52, 14; 2-3).

-------------------------

Sedma postaja

Gospodin je svalio na nj bezakonje nas sviju. Zlostavljahu ga, a on puštaše, i nije otvorio usta svojih. Ko janje na klanje odvedoše ga; ko ovca, nijema pred onima što je strižu, nije otvorio usta svojih (Iz 53, 6-7).

Spasi me, Bože, u duboku tonem vodu, pokrivaju me valovi. Jer zbog tebe podnesoh pogrdu i stid mi pokri lice (Ps 69, 2-8).


Osma postaja

Za njim je išlo mnoštvo naroda i žena koje plakahu i naricahu za njim. isus se okrenu prema njima te reče: Kćeri jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego nad sobom plačite i nad djecom svojom ... tada će se dovikivati gorama: padnite na nas!, a brežuljcima: pokrijte nas! Ako se dakle, tako radi sa zelenim drvetom, što će biti sa suhim? Vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih pogube s njime (Lk 23, 27-32).

-------------------------

Deveta postaja

A sada kad posrnuh ja, oni se raduju, skupiše se protiv mene da udare iznenada, i bez prestanka oni me razdiru. Ruglom na ruglo iskušavaju me i zubima škripaju na mene (Ps 35, 15-16).

Mi jaki moramo podnositi slabosti slabih, a ne sami sebi ugađati. Svaki od nas neka ugađa bližnjemu, u njegovu korist, za dobro, jer ni Krist nije sam sebi ugađao, nego (je trpio) kako stoji pisano: Pogrde onih koji te grde pale su name (Rim 15, 1-3).

-------------------------

Deseta postaja

Vojnici, pošto su razapeli Isusa, uzeše njegove haljine i razdijeliše na četiri dijela: svakome vojniku po jedan dio. Uzeše i njegovu košulju. Ali kako nije bila šivana, već sva otkana od vrha do dna, rekoše međusobno: Ne parajmo je, već bacimo za nju kocku komu će pripasti! To se dogodi da se ispuni riječ Pisma: razdijeliše među se haljine moje; za odjeću moju baciše kocku. Eto, tako su postupali vojnici. (Iv 19, 23-24)

-------------------------

Jedanaesta postaja

Kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, tu razapeše njega i zločince, jednoga s desne, a drugoga s lijeve strane. A Isus je molio: Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine! (Lk 23, 33-34).

Ponad glave staviše mu napisanu njegovu krivnju: Ovo je Isus, kralj židovski (Mt 27, 37).

Prolaznici su ga grdili mašući glavama: Hm! Ti, koji hram razvaljuješ i u tri ga dana opet sagrađuješ, siđi s križa i spasi sam sebe! Slično su se i glavari svećenički rugali govoreći: Druge je spasio, a sebe ne može spasiti! Mesija! Kralj Izraelov! Neka sad siđe s križa, da vidimo i vjerujemo! Vrijeđali su ga i oni što bijahu s njim razapeti. Kada dođe šesti sat, nastade tama po svoj zemlji do devetoga sata (tri sata popodne) (Mk 15, 29-33).

-------------------------

Dvanaesta postaja

U deveti sat (oko 3 popodne) viknu Isus jakim glasom: Eli, Eli, lama sabakhtani! - što znači: Bože moj, zašto si me ostavio (Mk 15, 34).

Pomrča sunce, a hramski se zastor razdrije po sredini. tada Isus viknu jakim glasom: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj. To reče i - izdahnu. Kada stotnik vidje što se dogodi, počne slaviti Boga i reče: Zaista, ovaj čovjek bijaše pravednik! (Lk 23, 45-47).

Ali Bog pokaza svoju ljubav prema nama time što je Krist, dok smo još bili grešni, umro za nas. Koliko će nas sigurnije spasiti od srdžbe sada kad smo već opravdani njegovom krvi (Rim 5, 8-9).

-------------------------

Trinaesta postaja

Moje mi srce govori: Traži lice njegovo! Da, lice tvoje Gospodine, ja tražim. Ne skrivaj lica svoga od mene (Ps 27, 8-9).

Kao što se mnogi užasnuše vidjevši ga - tako mu je bilo lice neljudski iznakaženo te obličjem više nije naličio na čovjeka. - Ne bijaše na njemu ljepote ni sjaja da bismo se u nj zagledali, ni ljupkosti da bi nam se svidio. Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svako lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut (Iz 52, 14; 2-3).

-------------------------

Četrnaesta postaja

Josip uze tijelo, zavi ga u čisto platno, te ga položi u svoj novi grob, koji bijaše izdubao za se u pećini. Zatim na vrata navali velik kamen i ode. Tu su bile Marija iz Magdale i druga Marija; sjedile su prema grobu (Mt 27, 59-61). Isusovi neprijatelji odoše i osiguraše grob: zapečatiše kamen i postaviše stražu (Mt 27, 66).


Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

- 08:33 - Komentari (8) - Isprintaj - #

utorak, 20.02.2007.

Pepelnica - Čista srijeda


Pepelnica označava početak korizmenog vremena. To je vrijeme pokore, razmišljanja i posta, koje nas priprema za Kristovo uskrsnuće u Uskrsnu nedjelju, preko kojeg smo otkupljeni.


Image Hosted by ImageShack.usZašto se pepeljamo


Pepeo je simbol pokore i pomaže nam razviti duh poniznosti i žrtve. Dok se naša čela pepeljaju prisjećamo se riječi: Sjeti se, čovječe, prah si i u prah ćeš se vratiti. Pepeljamo se kako bismo obuzdali oholost svojih srdaca i podsjetili se da je život na zemlji prolazan.


Pepeljenje se koristi od davnine. Kršćani koji su počinili teške grijehe, javno su izvršavali svoju pokoru. Na Čistu srijedu (Pepelnicu), biskup bi blagoslovio marame za kosu, te ih posuo pepelom načinjenim od grana palmi od prethodne godine. Te marame su pokornici trebali nositi tijekom četrdeset dana pokore. Tada, dok su vjernici recitirali sedam pokorničkih psalama, pokornici bi bili istjerani iz crkve zbog svojih grijeha, baš kao što je Adam, prvi čovjek, bio istjeran iz Raja zbog svoje neposlušnosti. Pokornici ne bi ulazili u crkvu sve do Velikog četvrtka kada bi zaslužili pomirenje nakon četrdeset dana pokore i sakramentalnog odrješenja. Kasnije su svi kršćani, bez obzira da li su bili javni ili skriveni pokornici, dolazili primiti pepeo zbog pobožnosti. U stara vremena, nakon pepeljenja slijedila je pokornička procesija.

Pepeo

Pepeo se pravi od blagoslovljenih grančica palme korištenih na Palmanu nedjelju prethodne godine. Pepeo se blagoslivlja blagoslovljenom vodom i kadi tamjanom. Mada pepeo simbolizira pokoru i kajanje, on nas također podsjeća da je Bog velikodušan i milosrdan onima koji mu se obraćaju pokorna srca. Njegovo božansko milosrđe je posebno izraženo tijekom korizmenog vremena, i Crkva nas poziva tražiti to milosrđe tijekom cijele Korizme uz razmišljanje, molitvu i pokoru.

-------

Veritas


- 20:34 - Komentari (23) - Isprintaj - #

petak, 16.02.2007.

U tvojoj svjetlosti Bože
Image Hosted by ImageShack.us


Nisam te dostojna, ni tvoga spasenja.
U tvojoj svjetlosti osjećam se prljava.
U tvojoj blizini ne mogu izdržati.
Padam na tlo, kako grijeh ćeš isprati?

Spasi nas, Bože, samo ti to možeš.
Spasi nas, Bože, samo ti to znaš.
U ovom svijetu od grijeha prljavom,
Teško je živjeti i ostati čistom.

Isperi moje haljine, operi svo blato.
Neka svjetlost blista nadamnom ko' zlato.
Neka moje haljine budu opet bijele,
Čiste, neokaljane, bez proreza i cijele.

Srce svoje uzdižem, tebi, o moj Bože.
Nitko osim tebe me spasiti ne može.
Život svoj predajem, tebi, o Bože moj.
Nek' ti bude ugodan, sličan Sinu tvom.

Moja duša pati od tereta tog svijeta.
Moja duša želi bit' bez mane i grijeha.
Čezne za tobom, dobri moj Oče.
Je li moje stope za tobom još uvijek kroče?

Je li moji puti s tvojim još se spajaju?
Oni me silom hoće, od tebe odvajaju.
O Bože, smiluj se, tako mi je teško.
Bodri me u borbi, čuvaj me vješto.

Ja bez tebe ne znam, niti više neću.
Gdje li bez tebe mogu naći sreću?
Moja sreća sva si ti, i sva radost moja.
Tvoje ime za mene najljepša je boja.

U tvojoj svjetlosti Bože,
Tako me je sram.
Moje srce drhti,
Cijelu noć i dan.

U tvojoj svjetlosti Bože,
Čistiš me i mijenjaš,
Svojoj volji oblikuješ,
Moju kuću spremaš.

Isperi moje haljine, operi svo blato.
Neka svjetlost blista nadamnom ko' zlato.
Neka moje haljine budu opet bijele,
Čiste, neokaljane, bez proreza i cijele.

Peri moje haljine stalno ispočetka.
Neka budu mirisne kao od početka.
Svakog dana čisti me milošću svojom.
Da i ja sjajim tvojom sjajnom bojom.

Neka vide na meni tračak tvoje slave.
U ljubavi i miru pjevat ću ti hvale.

- 16:40 - Komentari (15) - Isprintaj - #

srijeda, 14.02.2007.

Image Hosted by ImageShack.us

''Najbolji kršćanski blog 2007''

11. veljače 2007. Portal Tebe tražim pokrenuo je natječaj za najbolji blog vezan za kršćansku tematiku pod nazivom ''Najbolji kršćanski blog 2007''. Svaki vlasnik kršćanskog bloga može svoj blog prijaviti jednostavnim putem na stranici Tebe tražim. Prvo je potrebno registrirati se na stranicu Tebe tražim. Onda se šalju podaci o blogu. Nakon slanja podataka o blogu,prezentiraju na Portalu Tebe tražim i ostalim medijima. Natječaj traje do 01.04.2007., nakon čega će biti predstavljeni svi blogovi te će svi forumaši Portala Tebe tražim glasovati za njih.

Ukoliko netko naiđe na neke interesantne blogove o kršćanstvu, može ih prijaviti, iako nije njihov vlasnik. Ukoliko njihov vlasnik ne želi da oni budu na popisu blogova, može tražiti da se skinu s popisa. Članovi Portala Tebe tražim će neke blogove prijaviti sami.

Najboljima će biti dodjeljeno prvo, drugo i treće mjesto te će im se dodjeliti nagrade u skladu s postigunutim rezultatom.

Sve informacije o natječaju, možete vidjeti na linku ''Najbolji kršćanski blog 2007'' . Također se na tome linku možete i prijaviti.

Svoje prijedloge, primjedbe i pitanja u svezi ovog natječaja šaljite ovdje


Sretno blogeri!

- 15:50 - Komentari (17) - Isprintaj - #

ZAHVALA BOGUKako da te pozdravim?
Kako reći hvala?

Još sam kao dijete – Bože moj mili,
još sam uvijek mala.
Presretna sam Isuse.
Od srca ti velika hvala!

Drago mi je biti s tobom.
Raskošna je duša moja.
Osjetih u srcu radost
da sam jutros samo tvoja.

Obuze me čudna snaga.
Sa lakoćom biram riječi.
Nigdje kraja ni veselja,
mom životu mojoj sreći.

Ugodno je biti s tobom
Isuse moj dragi.
Providnost tvoja neka me vodi
Bože moj blagi.

Da si vazda ti uz mene
ja osjećam to.
Sama Sveta obitelj neka nas štiti
i ostane uvijek s nama.

Image Hosted by ImageShack.us

- 13:02 - Komentari (1) - Isprintaj - #

četvrtak, 08.02.2007.

Image Hosted by ImageShack.us

Evo neka nas ova slika podsjeti,kako je nekada bilo...(iz obiteljskog albuma).
Nadam se da vam se sviđa..? Bvb

- 14:33 - Komentari (9) - Isprintaj - #

utorak, 06.02.2007.

Molitva

Bože,Ti si uistinu nestvorena Ljubav,
beskrajna Ljubav,neizmjerna Ljubav
ne samo Onaj koji Ljubi,nego sama Ljubav.
Iz Tebe izlazi Ljubav svih serafina i svih stvorenja
Kako da te ne ljubim,kako da se ne potrošim u toj,
vatri Ljubavi ,koja obuhvaća ,čitav svijet?

Bože,po svome biću Ti si doista sama dobrota;
po Tebi je svako dobro ,dobro;iz Tebe istječe
dobrota svakog stvorenja,kao što sve vode potječu
od mora;osim te čiste dobrote na zemlji i u nebu
nema ništa što bi se moglo nazvati dobrim.

Kako da Te ne ljubim kada je dobrota predmet
ljubavi?Najsvetiji Oče!Najdobrostiviji Sine!
Najodaniji Duše Sveti!
Kada ćeš, Oče,u nutrini moje duše biti moje
najtajnovitije dobro i mene posve posjedovati?
Kada ću biti posve Tvoj i Ti posve moj?
Kad ćeš biti moj kralj?Pohitaj,Isuse,pohitaj
i ne oklijevaj!


Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge


- 11:31 - Komentari (8) - Isprintaj - #

utorak, 30.01.2007.

Ja sam te nosio

Jedan čovjek usne san. Sanja da šeće sa Isusom Kristom po pjeskovitom morskom žalu. Na nebu - kao na filmskom platnu - pojavljuju se događaji iz njegova života. U svakoj sceni vide se tragovi dvojice putnika. Jedan je trag njegovih, a drugi Gospodinovih stopa. Kad se pojavila posljednja scena, čovjek stade pažljivije promatrati tragove. U pijesku je sve česće ostajao trag samo jednih stopa. A bilo to je upravo onda, kada mu je u životu bilo najteže. To ga je uistinu čudilo, te se obrati Gospodinu: "Gospodine, Ti si mi jednom rekao neka te slijedim i obečao si mi da ćeš na svakom mojem putu biti uza me. Sada ipak vidim kako si me upravo u mojim najtežim trenucima ostavljao sama. Po pijesku se dobro vidi trag samo jednih stopa. Ne razumijem Te. Zašto? Ostavljao si me sama upravo kad sam Te najviše trebao." Gospodin odgovori: "O, dragi moj prijatelju! Toliko te volim da te nikad nisam napuštao. Vrijeme, kad ti je bilo najteže, kada si podnosio kušnju i patnju - tamo, naime, gdje ti vidiš trag samo jednih stopa - jest vrijeme kada sam te nosio."

- 23:59 - Komentari (9) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 29.01.2007.

Dar jezika

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service

Sviđa mi se zgodna priča o psu koji je ušao u ured donoseći u gubici molbu za posao. Iznenađen i zdvojan, ravnatelj ureda ipak je testirao psa kako bi vidio ispunjava li uvjete natječaja, a to je bilo tipkanje i poznavanje rada na računalu. Pas je prošao testove pokazavši izuzetnu stručnost. Zbunjeni je ravnatelj kao posljednji uvjet pitao psa zna li govoriti neki strani jezik, na što je pas uzvratio: "Mijauuu!"

Poznavati drugi jezik može u određenim situacijama biti od goleme važnosti. To je na posve osobit način istina kad se u molitvi obraćamo Bogu. Naravno, Bog razumije svaki jezik. Pa ipak, on nas poziva da rabimo «poseban jezik» po njegovom, a ne našem izboru, kojega ne samo da je Bog odabrao nego ga i artikulira. To je jezik koji izražava našu hvalu Bogu, ali na način koji daleko prekoračuje našu ograničenu naravnu sposobnost da to činimo. Pavao opisuje taj čudesni jezik na kojemu se Bog Duh Sveti moli Ocu našim ljudskim glasom:

"Tako i Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha - da se on po Božju zauzima za svete." (Rim 8,26-27).

Pavao ide čak i dalje u opisivanju tog molitvenog jezika u četrnaestom poglavlju prve poslanice Korinćanima, zagovarajući uporabu tog jezika ovako: "A htio bih da svi govorite drugim jezicima" (1 Kor 14,5). Budući da Gospodin "proniče naša srca," taj dar jezika oblikovan je po mjeri svake osobe, s tim da pojedinac može ponekad dobiti i više oblika dara jezika. Njime se tako izražava Božja osobna ljubav i briga za svakog od nas, kao što roditelj pokazuje različitu brigu za svako dijete u obitelji. Nakon što je u poslanici Rimljanima podsjetio kako molitva u jezicima (fenomen zvan glosolalija) osigurava da u svojim molitvama prošnje tražimo Božju volju, a ne nužno svoju vlastitu, potiče Efežane da oblikuju svoje prošnje na svom božanskom jeziku: "Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite." (Ef 6,18). U svojoj poslanici Juda apostol podsjeća (u dvadesetom retku) da bi snažna vjera, poput one koja premješta planine, trebala oživotvoriti te prošnje, a takvu vjeru upravo potiče prakticiranje molitve u jezicima.

Ti su sveti pisci znali kako je Isus obećao da će svi "vjernici" biti sposobni govoriti novim jezicima (usp. Mk 16,17), ali su još uvijek osjećali da im je dužnost podsjećati i poticati vjernike da to i čine. To čak potiče i papa Ivan Pavao II kao sastavni dio iskustva krštenja u Duhu - koje je on osobno primio kad mu je bilo jedanaest godina, kao što je rekao u nagovoru karizmatskim voditeljima u Rimu. Danas su kršćani manje motivirani vjerom nego rani kršćani koji su cijenili tu karizmu (usp. Djela 2,4; 10,46; 19,6) i prakticirali je čak i u misnom slavlju. Premda je svaki vjernik "sposoban" moliti u jezicima, kao što je Isus govorio, tragično je da većina kršćana danas ne želi moliti u jezicima. Čak to ne žele ni pokušati. Rečeno tužnim riječima Gospodinovim, to je narod "bez razuma" (usp. Hos 4,14).

Obzirom na sve to, kadgod se postavi pitanje zašto je taj dragocjeni dar Božji danas tako zanemaren, odgovor je: tragično zanemarivanje Božjeg dara obično nije zlonamjernost, već jednostavno neznanje i predrasuda, a to su najpogubniji zatajivači istine. Ta dva negativna činitelja vrlo je teško prevladati, na što nas je podsjetio papa Pavao VI. potaknuvši obnavljanje karizmi koje su bile naglašene u ranoj Crkvi. Današnji su kršćani "narod bez razuma" koji ne shvaća bit svih 25 darova navedenih u Novom zavjetu, među kojima je dar jezika "ulazni dar" utoliko što olakšava primanje svih drugih karizmatskih darova, kao što je npr. iscjeljenje.U nastojanju da se suočimo s tim rasprostranjenim neznanjem i nesvjesnom predrasudom, dopustite mi da izložim kratak pregled dara jezika, utemeljen na Božjoj svetoj riječi. Sam dar treba da uvjeri nevjernike (usp. 1 Kor 14,22), što se zapravo i dogodilo na Pedesetnicu, kad se preko njega obratilo tri tisuće ljudi i postalo kršćanima (usp. Dj 2,41). Pa ipak, realno gledajući, još uvijek ne očekujem da ću uvjeriti svakog čitatelja, čak i kad bih uz već spomenute citate iz Biblije, naveo i sve ostale koji govore o toj temi. Uostalom, i Isus je vidio da ne može uvjeriti sve svoje slušatelje: "Rekoh vam, pa ne vjerujete" (Iv 10,25).

Četiri oblika dara jezika

U četrnaestom poglavlju prve poslanice Korinćanima Pavao opisuje četiri oblika tog dara, koje ću ovdje ukratko opisati povezujući ih sa Svetim pismom.

I. Molitva u jezicima (individualna ili grupna molitva) – (1 Kor 14,2);

II. Pjevanje u jezicima (pjevana molitva - individualna ili grupna) – (1 Kor 14,15);

III. Govorenje (javno) u jezicima – Božja poruka skupu po javnom govorenju u jezicima jedne osobe; poruku treba protumačiti (točno prevesti) dopunskim darom koji se zove tumačenje jezika; poruku može protumačiti ista osoba koja ju je dobila (1 Kor 14, 13) ili netko drugi (1 Kor 14, 27-28).

IV. Jezici kao "znak nevjernicima" - vrsta javne poruke u jeziku, koju treba «protumačiti» na materinskom jeziku; po toj poruci Duh "prekorava" i obraća nazočne nevjernike (1 Kor 14, 22-23).

Od ta četiri oblika dara jezika, prva dva (čovjek govori Bogu) molitvene su aktivnosti koje mogu početi i prestati kao što otvaramo i zatvaramo slavinu i dostupne su svakome tko je kršten u Duhu, a služe za njegovu osobnu duhovnu izgradnju (1 Kor 14, 4). Druga dva oblika (Bog govori čovjeku) uključuju govorenje u jezicima, ali ne i molitvu u jezicima. Oni su, radi izgradnje zajednice (1 Kor 14,5 i 26), dodijeljeni određenim osobama, odabranim po Božjoj svevišnjoj providnosti, kako to Pavao bilježi u 1 Kor 12,30. Ti se oblici mogu koristiti pravovaljano samo pod pomazanjem Duha za tu posebnu funkciju (1 Kor 12, 13. 37). On dodaje da je govor u jezicima (ne molitva u jezicima) beskoristan, ako ga ne prati tumačenje (1 Kor 14, 9. 19), koje ga čini po vrijednosti jednakim nadahnutom proroštvu (1 Kor 14, 5). Zato neka se osoba vrati molitvi u jezicima kad ne uslijedi tumačenje (1 Kor 14, 28).

Rast u korištenju dara jezika

Taj dar ne samo da ima te različite oblike ili izraze, nego i različite razine zrelosti ili razvitka. Početnik obično moli na prvoj razini, koja se često spominje kao "paralingvistička"; glasovi se još nisu razvili u artikulirani modulirani jezik, nego se radi o ponavljajućim govornim izričajima nalik tepanju. Pa ipak, ako čovjek misaono hvali Boga "moleći se duhom" (1 Kor 14,15), tada to "tepanje" zaodijeva molitvu kao početna "posuda" dara jezika. U toj prvoj fazi, čovjek bi trebao težiti da jasno i pobožno artikulira slogove, ne ponavljajući ih, kako bi to "pobožno tepanje" preraslo u plodonosniju i duhovno razvijeniju fazu dara, nazvanu "lingvističkom" fazom.

U toj točki jezik postaje stvaran (živ ili mrtav), ali ga još uvijek govornik ne razumije, premda ga ponekad mogu razumjeti drugi, koji su u blizini i možda poznaju taj jezik, kao što se dogodilo na Pedesetnicu (usp. Dj 2,6). (Čak i kad se ne može prepoznati, može se pokazati da je taj određeni jezik u drugoj fazi razvitka "sintaktički." Takvo istraživanje provedeno je na Sveučilištu Michigan, SAD, gdje je računalno mjerenje matematičkog redoslijeda riječi i rečenica stalno otkrivalo strukturiranu lingvističku "sintaksu").

Treća je razina razvitka faza "Jubilus" (faza kliktanja) o kojoj govore sv. Ambrozije i drugi. (Izvedenica "jodlanje" opisuje iskrivljen glazbeni oblik proistekao iz te razine dara jezika, a može se čuti u bavarskim Alpama). Kad se prakticira u svom prvotnom molitvenom obliku, to vrlo rijetko, ali Duhom snažno nabijeno, kliktanje i slavljenje u jezicima obično na skupu izaziva mnoga zapanjujuća obraćenja, tjelesna iscjeljenja, kao i ozdravljenja brakova, itd.

Najviša je razina dara jezika "izgovaranje s ushitom", koje su kao prauzor koristili hezihastički oci na Atosu i drugdje, naročito u četrnaestom stoljeću. Stalno primjenjujući tu razinu molitve u jezicima, osoba biva katapultirana u duboko iskustvo kontemplativne mistične molitve. Na toj vrlo profinjenoj razini dara jezika, Duh Sveti "rastače" glasovne izričaje u jednostavnu, pa ipak vrlo duboku kontemplaciju bez riječi, u svetu tišinu na koju podsjeća psalam: "Prestanite i znajte da sam ja Bog." (Ps 46, 11)

Imao sam privilegiju biti svjedokom mnogih izvanrednih znakova božanske potvrde dragocjenoga dara jezika, posebice njegova četvrtog oblika, kao "znaka nevjernicima" (1 Kor 14,22). Dopustite mi da navedem nekoliko primjera.

Na jednom od svojih karizmatskih hodočašća u Svetu zemlju, naša je grupa vozeći se u autobusu molila u jezicima. Naš je izraelski vodič bio fasciniran govorom u jezicima jedne naše hodočasnice (koja je inače govorila samo engleski i nešto malo portugalski). On je razumio jezik njezine molitve i rekao je da je hvalila Boga na rijetkom hebrejskom dijalektu kojim se govori samo u dva mala sela u Izraelu, a pokraj jednog od njih baš smo u tom trenutku prolazili!

Jedna japanska ratna mladenka, koja je pod pritiskom svoga muža Amerikanca došla na karizmatski molitveni sastanak u San Franciscu, začula je iza sebe drugog Amerikanca koji je molio na japanskom, oslovljavajući je njezinim tajnim hramskim imenom i pozivajući je da postane kršćanka i primi Isusa kao svoga Spasitelja.

Jednom je jedan skeptični svećenik grčkog obreda potvrdio da je molitva u jezicima nekog irskog laika bila euharistijska molitva grčkog liturgijskog obreda.

Jedna časna sestra koja je sumnjala u pravovaljanost tog dara, na molitvenom se sastanku uvjerila u njegovu ispravnost kad je čula talijanskog dječačića kako moli na jednom od keltskih jezika. U tim primjerima (to je tek mali broj od mnogih kojima sam bio svjedok) osobe koje su molile u jezicima doživjele su ono što Pavao opisuje u 1 Kor 14,14. One nisu bile svjesne značenja svojih izričaja, ali su bile svjesne da slave Boga.

Potičem sve koji ovo čitaju da mole za (ili obnove) krštenje u Duhu, kao što Isus potiče (usp. Lk 11,13), te da se tada "predaju" i daru jezika tepajući kao beba; da budu jednostavni i ponizni kao malo dijete, kao što Isus naređuje (usp. Mt 18,3). Bog će nagraditi vašu poniznost što ste spremni biti "ludi za Krista" (usp. 1 Kor 3,18). Ali imajte na umu da vaše tepanje mora biti pobožno, i da molite i hvalite Boga umom (usp. 14,14), inače neće postati dar jezika nego samo razvijena vještina tepanja.

Jednom kad primite taj dragocjeni dar, koristite ga javno na molitvenim sastancima, ili u privatnosti: dok vozite auto, perete suđe, itd. Jer će se inače dogoditi kao sa svakom karizmom: ako je ne koristite, izgubit ćete je. Otvorit će za vas nove dimenzije sile u vašoj molitvi - prošnje, oslobođenja, slavljenja, itd. Kako taj dar bude sve više i više obogaćivao vaš duhovni život, otkrit ćete da imate još nešto za što treba da zahvale Bogu: za sam taj dar božanskog jezika.

O.John H. Hampsch, C.M.F


- 13:20 - Komentari (3) - Isprintaj - #

četvrtak, 25.01.2007.

Meditacije o Božjoj Ljubavi


Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service


Sada Te najiskrenije zazivljem Duše Sveti-Ljubavi sama,da ispuniš duboko svako srce koje ovo čita i sudjeluje u meditaciji,ispuni ga mudrošću odozgo da primi riječi koje će govoriti o Ljubavi Božjoj.....

*******************************************************************

Hvala Ti Duše Sveti što dolaziš...čistiš srca naša,i osposobljavaš ih da prime iskustvo velebne Ljubavi Očeve....
Umnoži nam vjeru...učvrsti ufanje...usavrši ljubav...


Čudesno je kako sv.Ivan u svojoj prvoj poslanici na različite načine govori o smislu i svrsi Božije Ljubavi.
Izdvojila sam tri misli oko kojih bi se zadržala razmišljajući o snazi i milosti koja se iz njih izljeva.

1.(1 Iv 3,1) “Gledajte,koliku nam je Ljubav darovao Otac,djeca se Božija zovemo i jesmo”
Ovdje se Ljubav Božija očituje kroz činjenicu da nam je darovan život,ali darovan iz silne čežnje Božije,da budemo,da postanemo,da se nazivamo Njegovom djecom....Jer to jesmo..
Jesmo li duboko u srcu dohvatili ove riječi?
Čujemo li kako nam Otac šapće:
“Moja te Ljubav poželjela,
Moja te Ljubav oblikovala,
Moja te Ljubav učinila čovjekom
baš takvim kakav jesi,
Moja je Ljubav zadovoljena jer ti jesi
jer ti postojiš....
Moja te Ljubav i dalje želi upućivati u Istinu
Moja te Ljubav želi ozdraviti........


2.(1Iv 16,17)”Po ovom smo upoznali Ljubav ,On je za nas položio život svoj.”

Gledam križ.........
Što on za mene predstavlja?

O,Isuse,daj da progledam!
Da vidim kako me s križa raširenih ruku želiš zagrliti,glavom pognutom poljubiti.......

Dao si mi SVE......
Uzeo si ljudsko obličje da bi mi dao božansko srce....
Po križu Isuse,Ti činiš sve novo..
Ta novost upravo jest Ljubav----neka se nova Ljubav rodi u svakome od nas..

Hvala Ti!!!


3.(1Iv 4,16) “Bog je Ljubav i tko ostaje u Ljubavi ,u Bogu ostaje i Bog u njemu”

Sv.Ivan jasno definira Boga kao Ljubav..Bog jest Ljubav..
Dalje govori o nerazdvojivosti Boga i čovjeka,u toj istoj Ljubavi.
Ona se ostvaruje po Duhu Svetom i mi je možemo razumjeti u mudrosti Duha.

Ona se neda naučiti,isčitati,preslušati,vidjeti....Ona je iskustvena po molitvi,po sakramentalnom životu.Ona se objavljuje u tišini povjerenja između Boga i svakog pojedinca......

Daj nam Gospodine,da razumijemo kako silno želiš biti u nama,pa da i naša čežnja za Tobom obiluje plodom.Daj Isuse,da budemo u zajedništvu,da budemo u međusobnom prožimanju i daj Isuse da svatko od nas u Duhu klikne:O,kako sam radostan jer sam progledao,jer razumijem da ta toliko već preslušavana riječ Ljubav,ima sasvim drugi čin u meni....Napokon shvatih da je Ljubav Božija u meni ono iskonsko težište od kojeg se kreće sav moj bitak...žarišna točka u kojoj susrećem svog Gospodina!!!!!

AMEN.ALELUJA.AMEN

- 22:40 - Komentari (9) - Isprintaj - #

utorak, 23.01.2007.

BOŽJA TIŠINA


Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service


Stara norveška legenda govori o čovjeku po imenu Haakon, koji je uvijek molio i razmatrao lik raspetog Krista. Raspelo pred kojim je molio bilo je vrlo staro i ljudi su pred njega dolazili moliti s mnogo vjere, a mnogi su Krista molili za čudo.

Jednog dana Haakon, pustinjak, želio je Isusa zamoliti za uslugu. Potaknut osjećajem velikodušnosti, dobrote i ljubavi kleknuo je pred raspelo i rekao:
Image Hosted by ImageShack.us

"Gospodine, ja želim trpjeti i umrijeti za Tebe. Dopusti mi da zauzmem Tvoje mjesto. Želim...postati Ti na križu." I netremice uperivši oči u Njega, očekivao je odgovor.
Tada je Gospodin otvorio svoja usta i progovorio. Njegove riječi dolazile su s nebesa, poput šapta, ali i kao upozorenje:

Image Hosted by ImageShack.us


"Moj vjerni slugo, ispunit ću ti želju, ali samo pod jednim uvjetom "
"Kojim, Gospodine? Je li to nešto teško? Spreman sam ga ispuniti uz tvoju pomoć, Gospodine!" - odgovorio je stari pustinjak.

- "Slušaj me dobro: Što god da se dogodilo i bez obzira što vidio, uvijek moraš ostati u šutnji . Haakon je odgovorio: "Obećajem ti to, moj Gospodine!" I onda su zamijenili mjesta. Nitko nije ništa primjetio, nitko nije prepoznao pustinjaka čavlima prikovanog na križu.

I dugo vremena on se držao dogovora i nikada nije nikome progovorio ni riječi. Ali jednoga dana došao je BOGATAŠ, i nakon molitve zaboravio pod križem svoj novčanik.

Image Hosted by ImageShack.us


Haakon je to vidio i ostao tiho. Nije progovorio ni kada je nakon dva sata došao siromah, pronašao bogatašev novčanik i zadržao ga. Šutio je i kada je ubrzo nakon toga pred križ kleknuo mladić moleći za blagoslov prije polaska na dugo putovanje.
U tom je trenutku stigao bogataš tražeći izgubljeni novčanik. Ne našavši ga, pomislio je da ga je mladić uzeo.

Image Hosted by ImageShack.us
Bogataš je bijesno povikao na mladića, "Vrati mi novčanik koji si mi ukrao!"
Mladić je u čudu odgovorio: "Ja nisam ukrao nikakav novčanik!".
Bogataš je odvratio, "Još i lažeš, odmah da si ga vratio!".
Mladić je ponavljao, "Kažem ti, ni od koga nisam uzeo nikakavu torbu ni novčanik"

Image Hosted by ImageShack.us
Tada ga je bogataš počeo bjesomučno udarati. U tom trenutku odjeknuo je snažan glas: "Prestanite!" Bogataš je pogledao u vis i vidio lik koji mu je progovorio, bio je to Haakon koji nije mogao odšutjeti, nego se javio sa križa, u obranu mladića i koreći bogataša zbog lažne optužbe. Bogataš je zapanjen odmah je otišao, a ubrzo je otišao i mladić u žurbi zbog putovanja. Kad pod križem više nije bilo nikoga, pristupio je Krist Svom sluzi i rekao mu:

Image Hosted by ImageShack.us
" Siđi s križa, nisi dostojan da zauzimaš moje mjesto. Nisi ispunio obećanje i nisi zadržao tišinu. ".

" Gospodine, - reče Haakon - , Kako bih mogao dopustiti takvu nepravdu?".

Isus je ponovno bio na Svom starom mjestu na križu, a pustinjak je stajao u podnožju križa. Tada Gospodin nastavi govoriti: "Ti nisi znao da je za bogataša bilo dobro da izgubi svoj novčanik , jer je u njemu bio novac uz pomoć kojeg je namjeravao bludno griješiti sa mladom djevicom. Siromah je, naprotiv, dobro učinio zadržavši novac jer je živio u krajnjoj bijedi. Za mladića bi bilo bolje da ga je bogataš pretukao, jer tada ne bi bio otišao na put. Vidiš, on je sada mrtav, poginuo je prije nekoliko minuta u brodolomu. Ti ovo sve nisi znao, ALI JA JESAM. To je razlog zašto Ja šutim". To rekavši, Gospodin ponovno zašuti.


Image Hosted by ImageShack.us

Mi se često pitamo: Zašto Bog ne odgovara na naše molitve... Zašto Bog šuti?
Mnogi od nas bi željeli da nam On odgovara u skladu s našim željama i maštanjima ... ali Božji put je drukčiji. On poznaje prošlost, sadašnjost i budućnost (Heb 13: 8). Bog nam odgovara i u tišini... mi moramo biti spremni da Ga slušamo i čekamo Njegov odgovor.

"Jer misli vaše nisu moje misli, i puti moji nisu vaši puti, riječ je Jahvina. Visoko je iznad zemlje nebo, tako su puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli." (Iz 55: 8-9)

"Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam- riječ je Jahvina- naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu." (Jr 29: 11)


Čovjek bi trebao razumjeti značenje božanske tišine i predati se Gospodnjim putevima i moliti sa psalmistom,

"Ljubim te, Gospodine, kreposti moja! Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj; Bože moj, pećino moja kojoj se utječem, štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!" (Ps 18: 1-2)- 14:30 - Komentari (9) - Isprintaj - #

srijeda, 17.01.2007.

ISUSE BLAGOSLOVI NAS...

Zbog Moje ljubavi za tebe, Moje je srce bilo slomljeno,
iz Mog srca teče krv i voda života.
Dođi i pij da bi imao život.

Neka te Gospodin Isus ispuni Svojim najobilnijim blagoslovima
Sva slava, čast i hvala Njemu zauvijek


Image Hosted by ImageShack.us
HVALA TI GOSPODINE


Za sve što si mi dao u proteklim godinama,
Hvala Ti i za sunčane dane, ali i za one oblačne i tužne,
Za mirna popodneva i tamne noći.
Za ljubav i sve lijepe i drage stvari,
za cvijeće i zvijezde na nebu.

Hvala Ti za zdravlje i bolest,
za tugu i radost.
Hvala Ti za sve što si mi dao i za sve što si tražio od mene.
Hvala Ti, Gospodine za Tvoje nasmiješeno lice i prijateljsku ruku koja me održala snažnim.
Hvala Ti za samoću, za rad, za brige, za strahove, za teškoće i suze.
I za sve što me približavalo Tebi.
Vidio sam Tvoju ruku punu ljubavi i Tvoju providnost čak i u lošim stvarima!
Hvala Ti što si me održao na životu,,
za Tvoju zaštitu, toplinu i skrb,
Hvala Ti, Gospodine što si mi dao prijatelje i drage osobe.
Hvala Ti za sve što si stvorio, posebno za muškarce i žene,
Koje si stvorio na svoju sliku i priliku
Hvala Ti za nevinu malu djecu u našim obiteljima i
Za dobre duše koje žive prema Tvojoj volji.


Hvala Ti, Gospodine. Hvala Ti, Gospodine
Za ovu godinu i za svih njenih 366 dana
Spreman sam učiniti sve što želiš, Gospodine,
Spreman sam Te slijediti u svim okolnostima
ali, molim Te za vjeru, da Te uvijek mogu vidjeti u svemu i svima,
Za nadu, da se nikada ne razočaram,
i za kršćansku ljubav, da svakim danom sve više mogu ljubiti Tebe i bližnje,
i da omogućim da Te moji bližnji mogu ljubiti.
Podaj mi strpljenje i poniznost,
nevezanost i darežljivost,
podaj mi, Gospodine ono što samo Ti znaš da je dobro za mene,
jer ja ne znam što je za mene dobro i ne usudim se tražiti.
Da mi srce bude budno, uho pozorno, ruke i um djelatni,
i da uvijek budem spreman vršiti Tvoju Svetu Volju uz Tvoju milost.
Gospodine! Izlij svoju milost i blagoslove na sve meni drage osobe i podaj cijelom svijetu Svoj mir.
Hvala Ti, Gospodine.Hvala Ti, Gospodine. Amen.
- 17:49 - Komentari (12) - Isprintaj - #

RAZGOVOR U NEBU O NAMA

myspace layout


Jednoga dana Sotona i Isus su razgovarali.
Sotona je došao posjetiti Isusa u Edenskom vrtu;
izgledao je vrlo sretan i ponosan
(Lk 4: 1-12; Job 1: 6-12)

Image Hosted by ImageShack.us
"Da, Gospodine, sada sam ih sve zarobio,
pa…gotovo sve, ovdje dolje kod sebe.
Postavio sam zamke, upotrijebio sam iskušenja kao mamac,
dobro znam da nitko neće moći odoljeti.
Evo, gotovo sam ih sve uhvatio!" (I Pet 5: 8-9; Ef 6: 10-17)
Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us
"Što kaniš učiniti s njima?" upita Isus,
moleći se Bogu Ocu.

Image Hosted by ImageShack.us
Sotona odgovori "O, namjeravam se s njima dobro zabaviti!"
Image Hosted by ImageShack.us

Natjerat ću ih da se razvode nakon što su se vjenčali,
tako da nikada ne mogu učvrstiti osnovu čovječanstva, "obitelj".
(Mt 19: 4-6; Mal 2: 16)
Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us

Natjerat ću ih da se međusobno mrze i vrijeđaju,
natjerat ću ih da padnu u nekontrolirano uzimanje alkohola i droge.
(Rim 13: 12-14)
Image Hosted by ImageShack.us

Naučit ću ih da proizvode oružje i bombe,
da se međusobno ubijaju.
Image Hosted by ImageShack.usFree Image Hosting at www.ImageShack.us
Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us
"Zaista ću se dobro zabaviti!"

Image Hosted by ImageShack.us
"Što ćeš učiiniti kada ti igra s njima dosadi?"
upita Isus. I nastavi moliti
Image Hosted by ImageShack.us

"Oh, onda ću ih poubijati i njihove duše će biti moje zauvijek"
"Gospodine, uza sve dužno poštovanje, to je ipak njihova odluka"
(I Iv 3: 8-10)
Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us

"Koliko tražiš za sve njih?" upita Isus.

Image Hosted by ImageShack.us

"Ma, nije istina da ti zaista želiš te ljude. U njima nema ništa dobro.
Zašto ih želiš, niti te slijede niti te vole?
Mnogi te čak i mrze! Vidio sam mnoge kako pljuju na tebe, proklinju te, čak te i niječu."
"A još k tome, mene zaista jako vole" (Mt 24: 10-13)

"Ti ne želiš te ljude!!"


"Koliko?" ponovno upita Isus


Sotona ga pogleda zlobnim pogledom


"Želim sve tvoje suze i svu tvoju krv,
želim bol cijelog svijeta, sve zajedno" Iz 53: 4-10; I Pet 2: 24)


Isus reče ..."DOGOVORENO"

Image Hosted by ImageShack.us
" i plati cijenu" (II Kor 5: 21)

Image Hosted by ImageShack.us
Kako je strašno kada ljudi ne traže Boga,
a onda se pitaju zašto svijet ide prema paklu!
Kako je strašno da svakodnevno posežemo za novinama da bismo čitali o tragedijama
a nikada ne posežemo za Biblijom.


Kako je nerazumno što svi žele u raj,
misleći pritom da tamo mogu stići bez da vjeruju,
bez da ljube Boga više od svega drugog,
ili bez da vrše što Biblija naučava ...Božji Zakon.


Nije li strašno kada neki govore "Vjerujem u Boga"
a još uvijek slijede Sotonu (koji se, u stvari, i sam boji Boga)
(II Tim 4: 3-4; II Iv 1: 7-11)


Ne misliš li kako je jadno da ljudi jedni drugima
šalju tisuće šala putem elektroničke pošte,
koje se šire poput pošasti.


Ali kada se radi o Božjoj poruci,
moramo dva puta razmisliti prije nego li je s nekim podijelimo;
i tako ostavljamo poštanske pretince naših prijatelja bez te porukeNe misliš li da je sramotno što sve nepristojno, vulgarno i bezobrazno bez
problema može biti dostupno na internetu, i da to mnogi žele gledati.


A istovremeno nije dozvoljeno javno govoriti o Isusu
u školama, na javnim mjestima, u raznim grupama za samopomoć, itd...
(Dj 4: 19-20)


I to znajući što je On za nas učinio.
Jer Njega nisu ubili Rimljani. Ubio Ga je naš grijeh,
da bi nama bilo oprošteno
da bismo upoznali Njega u slavi kod Oca.


Nije li nevjerojatno kako netko može biti svake nedjelje u crkvi,
moleći se i zahvaljujući Bogu za Njegovo milosrđe,
za još jedan dan života koji nam je dao itd.


Ali tijekom tjedna ta je osoba nevidljivi kršćanin! (II Tim 3: 1-5; Rim 10: 9-13)


Čini li te se to ispravnim?

Nemoj dozvoliti da te Sotona spriječi da pošalješ ovu poruku
svim ljudima s kojima se dopisuješ preko elektroničke pošte.
Nije važno ako ti on kaže da mnogi u to ne vjeruju
Ne dozvoli mu da ostvari svoje planove!


Prestani brinuti što će drugi misliti o tebi.
Vrijeme je da počneš brinuti što Bog misli o tebi.


Molim te , brate i sestro, hoćeš li poslati ovu poruku?
"Ja sam to već učinio"


Neka te Bog uvijek blagoslovi (II Kor 13: 20)
Image Hosted by ImageShack.us

- 15:04 - Komentari (4) - Isprintaj - #

subota, 02.12.2006.

ISUS

Image Hosted by ImageShack.us

Isus je naš otkupitelj,on nas ljubi ljubavlju vječnom...da li mu je uzvraćamo?

- 15:11 - Komentari (2) - Isprintaj - #

utorak, 17.10.2006.

KUŠNJE

Ja sam mogu reći mlada vjernica,iako sam primila kao mala sve sakramente,išla u crkvu...Tek u 22g sam doživjela Novo rođenje na karizmatskoj misi našeg Dražena.R.
Od tada sam saznala da imam darove slavljenja,dar govora u jezicima,bila sam ushićena i jednostavno oduševljena svime što sam osjećala.Ali kako sotona tada još jače napada ja sam doživljavala padove i uspone u molitvi čitanju Biblije.Moj najveći pad je bio kada sam se naljutila na Boga što već tri godine nemam djecu,ne mogu ostati trudna.Padala sam u depresiju,ali onda mi je jedan član obitelji sve to pojasnio o kušnji,itd,te sam ponovo dobro ali ne onako kao prije,čak ne idem na misu svaku nedjelju,što mi je užasno!!!!Ali ja osjećam Isusa u svome srcu jer znam da BOG SVE OKREĆE NA DOBRO ONIMA KOJI GA LJUBE!BTB

MySpace

MySpace


- 13:00 - Komentari (1) - Isprintaj - #

petak, 13.10.2006.

TI SI KRALJ

Hodah u tmini srca svog,životom što ploda nedaše,sve dok me ti Gospode ljubavlju svojom dotače...Ti si kralj srca mog,oo Bože veliki..ljubav je tvoja plam srca koji se za nas ne gasi.....

Friendster images

Friendster images


ISUS JE LJUBAV!!!

- 00:59 - Komentari (3) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Nekomercijalno-Bez prerada.

< svibanj, 2008  
P U S Č P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


Dnevnik.hr
Gol.hr
Zadovoljna.hr
OYO.hr
NovaTV.hr
DomaTV.hr
Mojamini.tv

Opis bloga
Isuse,slavim te...


Moje pjesme ISUSU...

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

TI SI KRALJ

Hodah u tmini srca svog ,životom što ploda nedaše...sve dok me ti Gospode ljubavlju svojom dotače...
Ti si kralj srca mog,ooo Bože veliki,ljubav je tvoja plam srca koji se za nas ne gasi...


VODI NAS

Gledam u zvijezde što sjaje Bože
tvoj ih lik zasjenjuje,
ti pružaš ruku spasa i vodiš nas u krilo svoje...
Kličemo ti Isuse vodi nas rukom svojom,
dotakni nas svojom milošću..

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

TEBE SLAVI

Tebe slavi duša moja.
oo Bože kralju moj..
Tebi kliče cijela zemlja
daj nam Duha svog....

Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

O MARIJO

O Marijo kako ljepo je ime tvoje
o Marijo kako slatko je srce tvoje...
Mi te slavimo
Marijo majko naša,
mi te ljubimo djevo rajska..


Slibe.com - Free Image Picture Photo Hosting Service - Click to enlarge

MOJ BOG

Ti si moj Bog,moja nada,moje sve..
Tebi vjerujem,jer mi srce poznaješ..
Ti si moj Bog,moja draga utjeha,
moje svjetlo u noći što mi sja...

Image Hosted by ImageShack.us

Image Hosted by ImageShack.us


Free Website Counter

Apostol Ivan, Isusov učenik, nakon Kristovog uskrsnuća, napisao je u svojoj 1. poslanici slijedeće:
1.
Što bijaše od početka,
što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim,
što razmotrismo i ruke naše opipaše
o Riječi, Životu -
da, Život se očitova,
i vidjeli smo i svjedočimo,
i navješćijemo vam Život vječni,
koji bijaše kod Oca i očitova se nama -
što smo vidjeli i čuli,
navješćujemo i vama
da i vi imate zajedništvo s nama.
A naše je zajedništvo je s Ocem
i sa Sinom njegovim Isusom Kristom.
I to vam pišemo
da radost naša bude potpuna.
A ovo je navještaj koji smo čuli od njega
i navješćujemo vama:
Bog je svjetlost
i tame u njemu nema nikakve!
Reknemo li da imamo zajedništvo s njim,
a u tami hodimo,
lažemo i ne činimo istine.
Ako u svjetlosti hodimo,
kao što je On u svjetlosti,
imamo zajedništvo jedni s drugima
i krv Isusa, Sina njegova,
čisti nas od svakog grijeha.
Reknemo li da grijeha nemamo,
sami sebe varamo
i istine nema u nama.
Ako priznamo grijehe svoje,
vjeran je On i pravedan:
otpustit će nam grijehe
i očistiti nas od svake nepravde.
Reknemo li da nismo zgriješili,
pravimo ga lašcem
i riječi njegove nema u nama.

2
Dječice moja,
ovo vam pišem da ne griješite.
Ako tko i sagriješi,
zagovornika imamo kod Oca -
Isusa Krista, Pravednika.
On je pomirnica za grijehe naše,
i ne samo naše, nego i svega svijeta.

I po ovom znamo da ga poznajemo:
ako zapovijedi njegove čuvamo.
Tko veli "Poznajem ga",
a zapovijedi njegovih ne čuva,
lažac je, u njemu nema istine.
A tko čuva riječ njegovu,
u njemu je zaista savršena ljubav Božja.
Po tom znamo da smo u njemu.
Tko veli da u njemu ostaje,
valja mu ići putem kojim je On hodio...

...Tko veli da je u svjetlosti,
a mrzi brata svojega,
u tami je sve do sada.
Tko ljubi brata svojega,
u svjetlosti ostaje
i sablazni u njemu nema.
A tko mrzi brata svojega,
u tami je, u tami hodi
i ne zna kamo ide
jer mu tama zaslijepi oči...

...Ne ljubite svijeta
ni što je u svijetu.
Ako tko ljubi svijet
nema u njemu ljubavi Očeve.
Jer što je god svjetovno
- požuda tijela i požuda očiju,
i oholost života -
nije od Oca nego od svijeta.
Svijet prolazi i požuda njegova,
a tko čino volju Božju ostaje dovijeka.