NEMANJA: SMIRENOUMLJE

četvrtak, 24.07.2008.

Kerum vs. Jergović!

Image and video hosting by TinyPic

NA OVE DVIJE FOTOGRAFIJE ZAOKRUŽITE JEDNU RAZLIKU. PLIZ!

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

jedan o drugom

Je­dan od nje­go­vih in­te­re­san­tni­jih ra­si­sti­čkih ispa­da bio je, pu­tem ne­ko­ga lo­kal­nog elek­tron­skog gu­mna, emi­ti­ran iz Spli­ta pri­je valj­da go­di­nu da­na. Oso­bno sam bio objekt ili agar za iska­zi­va­nje Ke­ru­mo­ve ra­sne su­pe­ri­or­no­sti. Ri­je­či ko­je mi je ta­da upu­tio pre­ni­je­la je i Slo­bo­dna Dal­ma­ci­ja, ia­ko su, sa sta­no­višta io­le pri­stoj­no­ga društva, za­pra­vo bi­le ne­o­bja­vlji­ve. Pri­mje­ri­ce, alu­di­ra­ju­ći na mo­ju bo­san­sku za­vi­čaj­nost, te mi po­kušava­ju­ći pri­pi­sa­ti i ono na­ci­o­nal­no i vjer­sko po­dri­je­tlo ko­je - na ža­lost - ne­mam, Želj­ko Ke­rum na­zvao me je, pri­sna­ži­la je bez ko­men­ta­ra Slo­bo­dna, “Izme­tom Jer­go­vi­ćem”. Ve­li­ko po­če­tno slo­vo u pri­pi­sa­nom mi na­dim­ku su­ge­ri­ra mu­sli­man­sko ime Izet. I gle ti sa­mo je­zi­čke in­ven­ti­vno­sti, go­to­vo pje­sni­čko­ga ba­ra­ta­nja je­zi­kom, te na­gle rje­či­to­sti i izlje­va in­te­li­gen­ci­je, u ovo­ga na­gon­skog split­skog ra­si­sta! Po­mi­slio bi čo­vjek: eno ga, mu­tav, ba­le mu cu­re niz gu­bi­cu kao ti­be­tan­sko­me ma­sti­fu, kad li mu se pro­bu­di pje­sni­čka ži­ca, k’o Ma­ru­li­ću il’ Per­ko­vi­ću Mar­ku! Isti­na, ne zna on da ime Izet zna­či ve­li­ki, sla­vni, po­no­sni, te da bi objekt nje­go­ve ra­si­sti­čke mr­žnje isto ime ra­do pro­no­sao svi­je­tom ka­da bi ga ko­zmi­čki usud da­ri­vao još je­dnim ži­vo­tom.

Image and video hosting by TinyPic

Nagonski splitski rasist!?
Kakva autoreferencijalnost!
Jergos Kerumu zamjera rasizam, jer da Kerum alu­di­ra­ na Jergovićevu bo­san­sku za­vi­čaj­nost.
Dvije rečenice ispod, evo ti Jergovića: ne samo da i on biva rasist apostrofirajući Kerumovu splitsku zavičajnost, nego splitski rasizam pronalazi već u nagonima tamošnjega življa!
U genima kamenima dakako.

Ha, ha, kakav debil, taj Jergović.
Nevjerojatan idiot: taj stalno iznova ljudima zamjera ono što sam čini ili jest!
Aralici traži srpke pretke.
Katunariću zamjera beogradsku mladost.
Kerum je sad pak "nagonski splitski rasist"!
Ta, zna se, Splićani se u svom rasizmu ne mogu suzdržati, čim vide ve­li­kog, sla­vnog i po­no­snog Miljenka Jergovića, jer njima se rasizam već preselio u nagon, u poriv, u ćud!
Primjetio bih k tome, prosim, da je Jergos dvostruki rasist: isprva zato jer apostrofira Kerumovu zavičajnost - kakve veze Kerumov eventualni rasizam ima s njegovim zavičajem? - a potom i zato jer taj pretpostavljeni zavičajni rasizam eugenički dijagnosticira nagonskim!

Sanader je ipak za broj sitnija šarža nego što sam mislio: navukao se na taštinu i dao je ovakvom moronu intervju, da bi dan, dva kasnije notorni fašist Jergović (taj iz polemike u polemiku rasistički ljudima prekapa po krvi, genima, zavičaju, čak i kućnim prijateljima, kao što je naučio valjda u ratnom Sarajevu, otkuda je zdipio onu fekalističku Bregovićevu video-kasetu) u nastupu posvemašnjeg duševnog rastrojstva pomislio da je on sam Neki Kurac, i pozvao građane Hrvatske da bojkotiraju ni manje ni više nego Grčku, ovim riječima:

Onaj tko ovoga ljeta kao turist pođe u Grčku, dželat je čovjeka kojemu krivnja nije ni dokazivana. Onaj tko ovoga ljeta kao turist pođe u Grčku, krvnik je nevina čovjeka.

Sanader, naravno, iako premijer i unatoč prvorazrednom međudržavnom incidentu, šuti k'o kurva.
Jer, do jučer je gledao u klasika kao u bijelog majmuna, razrogačenih očiju: Ti boga, intervjuirao me je Miljenko Jergović, književnik!

Nema veze što je Sanader naturalizirani Splićanin.
Dakle - nagonski rasist!

Važno je da smo Hypo zbrinuli, kaj ča ne, ba?

P.S.

Vidim da da mnogi ne vjeruju svojim očima i ne prepoznaju Miljenka Jergovića nakon makeovera:

Jebo te, tek sam sad shvatio da je tip na fotografiji ispod fotografije Keruma zapravo - književni komandos Jergović glavom i bez brade! Ti mater, prerušavanje dostojno Dragana Davida Dabića. Možda je uzeo i novo ime, možda je i zanimanje promijenio - recimo Izet Belajbegović, javni agent.
Ne bi me iznenadilo ni da M. ubuduće poprimi izgled svakoga s kime se odluči obračunati - kao što, recimo, Vianov Jacquemort zadobije osobine mačke nakon što istu psihoanalizira. Šteta je jedino što javni agent Izet s tom praksom nije započeo već u vrijeme obračunavanja s Jelenom Veljačom.

doktor Jatogen 24.07.2008. 16:17

Image and video hosting by TinyPic

Vidi, stvarno, drastična razlika, u odnosu na tantrički period, koji se ipak zadržao na flower-power dezenu košulje, i adekvatnoj scenografiji Cvjetnoga.

Jedino, tačno, Jergos sada više ne sliči Draganu Davidu Dabiću, nego je pljunuti Kerum!

(Kako ga je Jergos pljunuo? Pa Jegović je za Keruma kazao da je čovjekolik! I sad ti reci.)

- 03:47 - Komentari (27) - Isprintaj - #


View My Stats