NEMANJA: SMIRENOUMLJE

petak, 26.10.2007.

Working Class Hero

Velika Koalicija: Motto

Image and video hosting by TinyPic

Hall napominje da je politika konsensusa, dakle nastojanje za općom suglasnosti, primjerice, postojana forma institucionalne politike u britanskom kapitalizmu nakon Drugoga svjetskog rata, neovisno o tome koja je stranka na vlasti. Posrijedi je oblik hegemonije kojim klasna elita upravlja pristankom masa u socijalno stratificiranim, diferenciranim, odnosno tzv. pluralističkim društvima. U takvu kontekstu, ideološki i retorički, nacionalni interes nadilazi sve moguće oblike kolektivnih socijalnih interesa. Pritom se sukob, posebice ako je otvoren ili radikalan, simbolički premješta na političku marginu. Oni koji ustraju u politici sukoba ili tumače društvo u terminima konflikta, izloženi su stigmatizaciji.

Dean Duda, "Hrvanje s anđelima"

- 12:18 - Komentari (8) - Isprintaj - #


View My Stats