NEMANJA: SMIRENOUMLJE

subota, 07.04.2007.

VAZAM

USKRS U HRVATA

Image and video hosting by TinyPic

SVETO TRODNEVLJE

U svakodnevnom govoru navikli smo ubrajati u sveto trodnevlje Veliki četvrtak, Veliki petak i Veliku subotu. Sveto trodnevlje započinje misom Večere Gospodnje, nastavlja se liturgijom Velikog petka, Uskrsnim bdjenjem, dnevnom misom na Uskrs, a završava službeno večernjom misom uskrsnog dana. Ovdje je potrebno napomenuti da je večernja misa Velikog četvrtka - u liturgiji - predvečerje sutrašnjeg dana, jer su kod Židova veliki blagdani počinjali večer uoči istog.

Stari su hrvatski pisci Uskrs nazvali Vazmom, što je izvedenica od grčke riječi "azima" koja doslovno znači "beskvasni kruh", a skraćeno se upotrebljavala za židovsku Pashu, kojoj je Krist dao novi sadržaj svojom smrću i svojim uskrsnućem. Uskrs je najstarija i konstitutivna svetkovina kršćanske zajednice. Često se može čuti u ovom vremenu liturgijske godine izraz 'vigilija'. Sv. Augustin je tako nazvao Uskrsno bdjenje, a doslovno znači "majkom svih bdjenja".

Naime, Kristova Pasha - njegov prijelaz s ovoga svijeta k Ocu po muci, smrti i uskrsnuću - predmet je slavljenja nedjelje, kao 'malog Uskrsa', ali i svih ostalih euharistijskih slavlja tijekom liturgijske godine koja su se postepeno razvila upravo od Uskrsa. U ovom kratkom prikazu pokušali bismo prikazati bogatstvo liturgijskih slavlja ovih, najznačajnijih dana za svakog kršćanina.

VELIKI ČETVRTAK - VEČERA GOSPODNJA

Na ovaj dan, nema dnevnih sv. misa, jedino se slavi misa Večere Gospodnje koja je godišnji spomen-čin ustanovljenja svih naših euharistijskih slavlja. U katedralama, kao matičnim crkvama svake biskupije, biskup ujutro ovoga dana slavi liturgiju sa svim svećenicima svoje biskupije. Tada se blagoslivlja bolesničko i katekumensko ulje, a posvećuje se također i krizmano ulje, te ulje za ređenje svećenika. Nakon biskupove propovijedi svećenici obnavljaju obećanja dana na ređenju da će vjerno obavljati prihvaćenu službu. Uvečer se slavi euharistija u svim crkvama. Nakon Ivanova izvještaja o Isusu koji za vrijeme Večere pere učenicima noge, sam predvoditelj slavlja (u nekim zajednicama) pere dvanaestorici odabranih noge i tako podsjeća sve okupljene da je euharistija upućena na život - bratsku ljubav svih kršćana koju trebaju širiti u svijet.

VELIKI PETAK MUKE GOSPODNJE

Današnji obred Velikog petka razvio se od onoga koji su već u IV. st. uveli kršćani Jeruzalema nakon što je carica Helena 320. godine pronašla zagubljenu relikviju križa Kristova. Od tada su se kršćani počeli skupljati popodne na Golgoti i tamo imali službu Riječi. Današnji obred Velikog petka započinje prostracijom svećenika i poslužitelja ili pak klečanjem u šutnji. Nakon toga slijede čitanja, čiji vrhunac svake godine je Muka po Ivanu. Crkva nakon homilije izriče sveopću molitvu kao zaključak službe riječi.

Ove molitve su vrlo stare, te uključuju sve ljude, od pape, vjernika, katekumena, kršćana koji nisu u punom zajedništvu s katoličkom Crkvom, Židova, članova nekršćanskih religija, onih koji ne vjeruju u Boga, upravitelja država, bolesnih, gladnih, zatvorenih, putnika, iseljenika, umirućih. Slijedi klanjanje Križu. Ono počinje celebrantovim predstavljanjem križa okupljenoj zajednici: "Evo drvo Križa, na kom je visio Spas svijeta!" Vjernici se mogu slobodno pokloniti Križu, ili ga poljubiti.

Poželjno je da to učini svaki član zajednice. Dok traje poklon članova zajednice Križu, pjeva se stara tužaljka "Usta moja, opjevajte" koja stavlja u usta trpećem Isusu dobročinstva koja je Bog učinio svome narodu u povijesti spasenja, a narod svoga Mesiju daje razapeti na križ, ruga mu se, poji ga octom, probada mu bok kopljem. Posljednji dio obreda ovoga dana jest pričest koja je na Veliki četvrtak pohranjena na sporednom oltaru. Obred počinje Molitvom Gospodnjom, nema znaka mira, već se samo pristupa pričesti. Liturgija završava otpusnom molitvom te se vjernici razilaze u šutnji. Tišina je u crkvi i srcima vjernika, tišina kojom Bog progovara onima koji su ga spremni slušati - Spasitelj je mrtav da bi nas smrtne izveo u vječni život.

VELIKA SUBOTA - USKRSNO BDJENJE

Od obreda Velikoga petka kroz cijelu Veliku subotu Crkva 'šuti'. Navečer se vjernici okupljaju na bdjenje. Prva je Crkva uskrsnu noć provodila u pjesmi i molitvi pridružujući katekumene Kristu raspetom i uskrslom. Današnji obred Vazmenoga bdjenja sastoji se od službe svjetla s blagoslovom ognja i Vazmenim hvalospjevom; službe riječi sa sedam starozavjetnih i dva novozavjetna čitanja koja iznose ključne događaje povijesti spasenja; krsne službe s litanijama svih svetih, blagoslovom vode, krštenjem odraslih ili obnovom krsnih obećanja; euharistijske službe pod kojom novokršteni donose misne darove te prvi put blaguju Tijelo Kristovo.

Služba svjetla - u samoj crkvi ugašena su svjetla, a predsjedatelj pred crkvom blagoslivlja oganj kojim će biti zapaljena uskrsna svijeća. Možda bi ovdje bilo zgodno spomenuti simbolizam svijeće; svijeća je djevičanski plod pčela, i zato je prikladna da bude simbol Krista, Sina djevičanske Majke. U uskrsnu svijeću predvoditelj slavlja ucrtava križ te prvo i posljednje slovo . Nakon toga se svijeća pali od blagoslovljenog ognja i? i ?grčkog alfabeta _ nosi kroz Crkvu s tri 'postaje'; pri dnu crkve, u sredini i pred oltarom. Đakon ili onaj koji nosi svijeću podiže je i pjeva: "Svjetlo Kristovo". To je epegzegetski genitiv i znači: "Svjetlo koje je sam Krist". Na taj poklik vjernici odgovaraju: "Bogu hvala!" Nakon toga slijedi Vazmeni hvalospjev, čiju je ljepotu potrebno doživjeti slušanjem.


"Ovo je noć koja svjetlošću stupa
rasprši tmine grijeha.
Ovo je noć koja danas po svem svijetu one,
što u Krista vjeruju,
od tmina grijeha i od opačina otima,
vraća milosti i pridružuje svetosti.
Ovo je noć, u kojoj je Krist
raskinuo okove smrti
i kao pobjednik od mrtvih ustao."


Vazmeni hvalospjev

Služba riječi je dugačka zato što su vjernici u starini željeli dočekati zoru uskrsnog jutra razmatrajući "divna djela što ih je Gospodin Bog svome narodu od početka činio, vjeran svojoj riječi i obećanju" (Rimski misal), a samo krštenje dijelilo se u zoru i liturgija je završavala euharistijskom službom. Iz Staroga zavjeta imamo sedam čitanja koja govore o značajnijim Božjim zahvatima u povijesti izraelskog naroda. Iza svakog čitanja celebrant moli molitvu koja je povezana s pročitanim. Nakon posljednjega Starozavjetnog čitanja slijedi Slava koja se nije pjevala u vremenu korizme. Slijedi čitanje Pavlove poslanice te evanđelje o otkriću praznog groba koje nam donosi Luka.
Krsna služba _ započinje blagoslovom vode kojem prethode Litanije svih svetih. Nakon blagoslova vode slijedi odricanje od grijeha, to jest od Sotone, te ispovijest vjere. Vodom će zatim biti kršteni odrasli katekumeni ili djeca koja će se krstiti u ovoj noći. Ako nema kandidata za krštenje, tada predvoditelj škropi sve prisutne vjernike u znak obnove krsnih obećanja koja su dali Bogu osobno ili su ih dali njihovi roditelji i kumovi.
Euharistijska služba _ u Vazmenom bdjenju je vrhunac Kristove prisutnosti u ovoj noći nakon što smo ga doživjeli prisutnog u simbolu uskrsne svijeće, preko prisutnosti u riječi te u krštenju. Euharistija ostvaruje prisutnost Krista pod prilikama kruha i vina, koji je među nama prisutan u svakodnevnom životu kao Uskrsli, a posebno u svakom euharistijskom slavlju kada nam daje samog sebe za naše suobličenje njemu Proslavljenom.

Posljednica

Svetoj Žrtvi uskrsnici
dajte slavu krštenici!
Janje ovce oslobodi,
Krist nas grešne preporodi.
Sa životom smrt se sasta
i čudesna borba nasta:
Vođa živih pade tada
i živ živcat opet vlada.
Marijo, o reci što je?
Što ti oko vidjelo je?
"Grob ja vidjeh Krista Boga,
svijetlu slavu uskrsloga,
Anđele i platno bijelo
u kom bješe sveto tijelo.
Ufanje mi uskrslo je,
Krist, moj Gospod i sve moje;
Pred vama će tamo gdje je
cvjetna strana Galileje."
Znamo da si doistine
uskrsnuo, Božji Sine;
Pobjedniče, Kralju divan,
budi nama milostivan!
Amen, aleluja!


U HRVATSKOM JEZIKU POSTOJE DVA IZRAZA: VAZAM I USKRS JE LI OVDJE RIJEČ O SINONIMIMA I ČEMU OVA DVOJNOST?

Bit ću vrlo neposredan. Kad si čestitamo, nemojmo reći: Sretan ti Vazam, nego Sretan Uskrs! To je najjednostavnija i najčišća poruka. Nešto je o tome s jezičnog stajališta vrlo dobro pisao prof. Babić u Vjesnikovoj Danici. Riječ vazam je, po svoj prilici, sinonim riječi uskrs, jer je to u čakavskom i kajkavskom narječju jedini naziv za Uskrs.

No vazam smo u naše vrijeme oživjeli više zbog teoloških razloga. Vazam i vazmeno vrijeme imaju mnogo šire značenje od uskrsnog vremena. Za bit uskrsovanja u kršćanskoj vjeri, u teologiji, a onda i u svakodnevnici, vrlo je važno spojiti u jednu, nerazdjeljivu misaonu i doživljajnu cjelinu Veliki petak i Uskrs. Očito, dakle, riječ vazam pruža mogućnost da se to dvoje poveže u jedno. Tako imamo dva vida jednoga kršćanskoga otajstva: prvi je korizmeni - trpni, a drugi je uskrsni - slavljenički.

ZAŠTO SE TOLIKO MIJENJA DATUM USKRSA?

Uskrsni su se događaji Kristova života odvili u okvirima stare židovske Pashe. On je proslavio svoju vazmenu večeru, proživio svoju muku i smrt i doživio svoj Uskrs za vrijeme toga židovskoga blagdana. On je tom blagdanu dao i konačan, svoj smisao, naznačio mu novu perspektivu koja dosiže sam prag vječnoga života.

Židovi su slavili Pashu 14. dana mjeseca nisana. Bio je to sedmi mjesec židovskoga kalendara, a odgovara našem ožujku i travnju, s početkom proljeća. U Crkvi se u prvo vrijeme Uskrs nije slavio u svim krajevima podjednako, ali uvijek u svezi sa židovskom Pashom. Koncil u Niceji godine 325. donosi opće pravilo za datum Uskrsa, kako bi svi u jedan glas i u isti dan mogli uzdići svoje molitve na sveti dan Uskrsa.

Uskrs se otada slavi u nedjelju koja pada nakon punog mjeseca koji prati proljetnu ravnodnevnicu, ekvinocij. Tako se Uskrs pomiče između 21. ožujka i 25. travnja. Otkad je Grgur XIV. godine 1528. reformirao kalendar (Hrvatski sabor ozakonjuje ga 1587.), istočne crkve ostaju po julijanskom kalendaru.
Tako Blagdan nad blagdanima, kako se u kršćanskoj predaji zove Uskrs, nažalost ne slave svi kršćani u isti dan. Postoji sveopća težnja da se dođe do što usklađenijega svjetskoga kalendara. Tomu bi mnogo pridonijelo kad bi se Uskrs slavio uvijek na isti dan. Katolička se Crkva na II. vatikanskom koncilu izjasnila u prilog takva kalendara, uz uvjet da ga prihvate i druge Crkve. Po današnjem računanju, Isusov se Veliki petak one godine dogodio 7. travnja, a Uskrs 9. travnja. Taj bi datum bio prikladan za buduće stalno uskrsovanje.

B. Duda, Krist i naši svagdan

USKRS

"Što tražite Živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego uskrsnu!" (Lk 24, 5 - 6)
Uskrs je najveći i najvažniji kršćanski blagdan. Na Uskrs slavimo središnji događaj kršćanstva _ Kristovo uskrsnuće. Zato biti kršćanin znači ponajprije vjerovati da je Bog Isusa, onog istog kojeg su ljudi raspeli, uskrisio i učinio Gospodarem svega stvorenoga. Kristovo uskrsnuće je bilo pripravljeno kroz cijeli Stari zavjet, a kad je jednom ostvareno, sva kršćanska pokoljenja riječju i životom svjedoče za tu temeljnu istinu povijesti _ Krist je uskrsnuo, s njime i mi neprestano uskrsavamo. Prvo svjedočanstvo za uskrsloga Krista dali su njegovi učenici. Prema Djelima apostolskim, kršćanska se zajednica zasniva, razvija i širi na toj činjenici i na vjernosti uskrslome Kristu. Činjenica Kristova uskrsnuća prenosi se tako svim budućim kršćanskim naraštajima, sve do danas. Kristovo uskrsnuće početak je novoga svijeta i zalog je našeg uskrsnuća koje se već sada ostvaruje dok se s mukom i naporom opiremo zlu i grijehu, a koje će se u punini očitovati kad se Krist jasno objavi svijetu na kraju vremena. Današnji blagdan poziva nas na uskrsnu radost i poručuje nam da zbilju uskrslog Krista širimo oko sebe pobjeđujući smrt i unoseći u svijet pouzdanje, vjeru i nadu.

"Uzdignimo se k njemu koji je prah naše niskoće uzeo u tijelo svoje slave, i ugledajmo se u svemu u njegovu poniznost i strpljivost, da mu se možemo pridružiti u njegovu uskrsnuću" (sv. Leon Veliki).

Bonustrack

Image and video hosting by TinyPic

USKRS U SLOVENACA


Journal of Philosophy and Scripture, Vol. 1 Issue 2, page 32
Volume 1, Issue 2 | Spring 2004

An Interview with Slavoj Žižek

On Divine Self-Limitation and Revolutionary Love

Joshua Delpech-Ramey
Journal of Philosophy and Scripture


Image and video hosting by TinyPic

JPS: Of late, the writings of St. Paul have
become for you, as well as for Alain
Badiou and Giorgio Agamben, a
touchstone for radical thought. You seem
to see in Paul’s works something of a
revolutionary manual, and in the
founding of the community of believers a
supreme example of the structure and
effect of an authentic revolutionary act.
For Badiou, Paul articulates a general
structure of universality. But how
separable is Paul’s gesture in founding
Christianity from the particularities of
Christianity itself? How general are the
lessons one can learn from Paul? Can or
should those lessons be separated out, as
form from content, from their
particularity as aspects of the history of
Christianity, itself? Or are the
particularities of Christianity somehow,
of the essence of this gesture?

SZ: My problem with Badiou, although I
admire his book very much, is that Badiou . .
. allows for only four truth procedures:
science, art, politics, and love (and then
philosophy is just the study of these genetic
procedures . . .). The point is that his
supreme example of a truth-procedure—
event, and so on—its implicit model is a
kind of religious interpellation. So no
wonder that the best example, it’s religious!
But paradoxically there is no place for
religion. You know the irony is that the
supreme example of the seminal structure of
truth event that he tries to articulate, and it
doesn’t count as a truth-event.
So what he does is something similar to
Heidegger—there is a long history to this.
As we know the early Heidegger started
with the same reference, St. Paul. He
[Heidegger] I think used the term formales
anzeigen, formal indication. The idea being
that, as Heidegger would have put it,
religious experience is just an ontic
experience, it doesn’t really have this
transcendental dignity, and so on, but you
find there a certain formal structure which
can be then generalized, abstracted from its
particular context into a kind of
transcendental a priori. But still what is not
answered, as you said, is that we cannot
simply arrange this and say it’s a simply
empirical concept. Why this structure?
The second point I want to make here is,
I think the reason that Badiou does not
deploy this, as I tried to develop in the long
chapter on Badiou and St. Paul in The
Ticklish Subject, the key question for me is
negativity in the sense of death. For him, in
Badiou’s reading of St. Paul, the death of
Christ, as he puts it, has no inherent meaning
whatsoever—it’s just to prepare the site for
the event. All that matters is resurrection
life. This is connected with a very complex
philosophical-theological topic . . . you may
have noticed if you read Badiou, Badiou has
some kind of natural, gut-feeling resistance
toward the topic of death and finitude. For
him, death and finitude, animality and so on,
being-towards-death, death-drive—he uses
the term sometimes in a purely nonconceptual
way, “death drive, decadence” as
if we were reading some kind of naďve
Marxist liberal optimist from the early 20th
century. This is all somehow for me
interconnected. Although I am also taking
St. Paul as a model, a formal structure which
can then be applied to revolutionary
emancipatory collectivities, and so on,
nonetheless I try to ground it in a specific
Christian content, which again for me
focuses precisely on Christ’s death, [his]
death and resurrection. I am trying even to
identify the two. The idea that resurrection
follows death, the idea that these are two
narrative events, this is at the narrative level
of what Hegel would have called
vorstellungen, representations. Actually, the
two of them are even united. That is to say
that Christ’s death, in the Hegelian reading,
is the disappearance of disappearance. It is
in itself already what becomes for itself the
new community.
What interests me is how precisely to
distinguish Christ’s death from this old
boring topic—and all the old materialist
critics of Christianity like to point this out:
what’s the big news, don’t you have this
sacrificial death of God in all pagan
religions? Ah ah! You don’t. The structure
is totally different if you read it closely:
already at the most superficial level, after
Christ’s death what you get is Holy Spirit,
which is something totally different than in
previous societies. All this about Isis, and so
on, this rather boring circular myth, where
basically god dies . . . you know, it’s like,
people are disordered, things go bad, but
then there is the phoenix, everything is good
again—no wonder this version is so popular,
like even in The Lion King, where you have
a kind of Hamlet-version where king dies,
son redeems, there is a new king and so on .
. . Christianity precisely is not this.
This brings us to two further topics.
Now in Badiou’s reading of psychoanalysis,
he totally dismisses death drive. But the
paradox for me, as I try to develop in my
work, is that death drive is a very
paradoxical notion if you read Freud closely.
Death drive is basically, I claim, the
Freudian term for immortality. Death drive
has nothing to do, as Lacan points out,
convincingly, with this so-called nirvana
principle where everything wants to
disappear, and so on. If anything (and
because of this I like to read Richard
Wagner’s operas where you have this),
death drive is that which prevents you from
dying. Death drive is that which persists
beyond life and death. Again, it’s precisely
what, in my beloved Stephen King’s
horror/science fiction terminology he calls
the “undead”: this terrifying insistence
beneath death, which is why Freud links
death drive to the compulsion to repeat. You
know, it can be dead, but it goes on. This
terrifying insistence of an undead object.
Point two: This is the big lesson to be
learned, with all my criticism (criticism is
the vulgar word, my difference of horizon),
from Heidegger. The big breakthrough of
Heidegger is to totally reconceptualize the
notion of finitude. Already we have this in
the early Heidegger with special reference to
Kant. Already you see precisely how the
other of finitude, the big stuff—infinity,
eternity, and so on—is a category, modality,
horizon of finitude. This was, for Heidegger,
Kant’s big breakthrough: transcendental as
opposed to transcendent is a category of
finitude.
All this somehow gets lost, in Badiou.
[But] the whole category of “event” works
only from the category of finitude. There are
events only in finite situations. You can
prove it only from his own position. Only
for a finite being do you have this infinite
work, what he likes to describe, in Christian
terms, this trinity of faith, hope, love. Faith
that the event did take place, hope in the
final state (in Christianity universal
redemption, in Marxism I don’t know,
communism at the end) and love as work, as
what is between the two, fidelity to the event
and so on. But . . . when in his last work,
Badiou tries to articulate the structure of
totalitarian danger, he calls “forcing the
event,” which means simply to ontologize
the event, as if the event were not an infinite
process whose place you have to discern in
reality, as if the event totally permits its
irrealities. But the gap between event and
reality, that which is covered up by
totalitarianism, is precisely the gap of
finitude—so there is something missing at
this level in Badiou.

JPS: A fourth term for that triad, as it
were, of faith, hope and love?

SZ: Yes, yeah, maybe, but also . . . in these
terms, I would say it: what I do like in
Badiou is his clear awareness that the
authentic Christian notion of love is
something basically very violent and
unilateral, it’s totally different for me from
the pagan notion where love is this kind of
universal balance, you love the whole
universe, you say yes to everything—no!
Love—you find this in Christianity—is onesided,
unilateral. Love means “I love you
more than everything”: love is precisely
what Buddhists would have called the origin
of evil. Love is a kind of radical imbalance.
Here I think you get (as I tried to put it in
my Fragile Absolute) a very fine analysis of
this logic of finitude already in the Bible,
already in Paul, in Corinthians. It’s very
mysterious, that part, that paragraph on love
[I Corinthians 13]. The mystery is the
following one. He [Paul] oscillates basically
between two versions, and the key point I
think is to read them together. The first one
is a kind of radical affirmation of love’s
priority, in the sense of “even if I got to
know everything, and have all the power,
without love I would be nothing, etc.” But
then two paragraphs later, he says—as if
since now we don’t know everything—all
that we have is love. And I think that the
two are to be read together. This is the
paradox of Christianity, for me, that it’s not
God sitting up there and was a good enough
guy to come to us . . . what we have to think,
in a way, is the self-limitation of divinity
itself.
The basic message is that I think there is
a certain dimension of Christianity which for
more complex reasons is missed, I think, by
Badiou, because of his overall view that
there is no place for finitude, as for example
in his critique of Heidegger where he misses
the point. He even goes into this mode
where being-toward-death is just the animal
level of being threatened . . . although I
don’t identify Heidegger’s being-towarddeath
with death drive, Badiou is also
missing that, because he cannot elevate
finitude to its transcendental a priori dignity.
He remains precisely, at a certain level, a
pre-kantian metaphysician.

JPS: Next let’s talk about this idea of the
incarnation, as you read it in The Puppet
and the Dwarf, as symbolizing an internal
difference, a lack in God. The other side
of that speculative judgment is the way
you read Christ, from the perspective of
finitude. Now for orthodox Christianity,
Christ is the icon of God: what can be
known of God is seen in Christ. Now for
your materialist idiom, you want to say
something like “Christ is the icon of
humanity, or of what in humanity is not
quite human”—is that what is breaking
through from the perspective of finitude?

SZ: One thing I would like to specify is that
nonetheless I violently reject this so-called
“humanist” reading of Christianity, which
says that simply, in a kind of Fuerbachian
boring statement, that God is only the
projection of various aspects of being
human, and so on. No, I think this “more in
the human than humanity”—you have to
take it very radically. The basic message of
religion, to put it in a nutshell, is that
humanity cannot stand on its own, that you
need an otherness, not a natural otherness
like the earth or the all-embracing feminine .
. . Here I may be approaching not so much
gnosticism as certain not a little bit heretical
twists, because I want to say not only that
humanity only knows God through Christ
but that only through Christ does God know
himself. We all know that this is a wellknown
gnostic, or not so much gnostic as a
certain mystic tradition or heretical move,
this idea that our knowledge of God is
divine self-knowledge, and so on.
But this is also how I read Jewish
iconoclasm. I don’t think Jewish iconoclasm
is opposed to Christianity. Those who claim
Jews got it correctly, let’s not conceive God
in an anthropomorphic way, Christians
screwed it up in a half-pagan way—no!
They don’t get it. The true lesson already of
Jewish iconoclasm is against this gnostic
fake mysticism. The only terrain of the
divine is contact with other humans. The
divine is not [there] in this gnostic way, you
withdraw into some absolute knowledge.
Images of God [are not proscribed] because
God is tout autre, beyond, and every image
betrays him, but because the space of the
divine is not up there, it’s here, in human
interactions, and I think this is perhaps only
brought to a conclusion in Christianity.
But again I cannot emphasize enough, I
am not playing the old game, “theology is
just the alienated self-image of humanity”
and so on. The whole problem is precisely
that humanity never coincides with itself.

JPS: Does this have to do with why for
you the true anti-type of Christ is not
Adam, but Job. Why is that, exactly?

SZ: On the one hand, as we all know, this is
one of the standard readings of Christianity,
that Job’s suffering in a way points towards
Christ’s suffering.

JPS: But you also, in The Puppet and the
Dwarf, propose the character of Job as
the first great critic of ideology. What is
uncanny about Job however, is that
unlike the modern liberal subject who
considers herself as having the legal right
to the criticism of the state, of religion, of
any authority, etc., Job does not presume
that he has the right to criticize God.
After God’s “answer” to Job—an answer
which takes the form of a kind of obscene
slide-show of the history of God’s
power—Job remains silent. How, then,
can you claim that Job is the first critic of
ideology? How and in what sense are we
to interpret Job’s silence as critical?

SZ: There is sympathy with God: Job
correctly reads this very strange text, this
divine boasting: “I created monsters, sea
serpents, who are you?” [Job replies:] “I
sympathize with you, I know that this is a
show to conceal that you are impotent. . .”
Where I see this critical-ideological
dimension is more in this—I would really
like to write about these three or four guys
who confront Job. In these three or four
guys you see a spontaneous categorization
of different modes of ideology. The first guy
is a pretty brutal, simplistic ideologist. He
says God is God, you suffer because you
must have done something wrong. The other
guys have more and more refined versions
and so on. But again, the shocking news for
me is that when God appears, you remember
he says “every word that Job says is true.” In
a way Job doesn’t even have to answer
because God, in a way . . .

Image and video hosting by TinyPic

JPS: God answers for him?

SZ: Yes, God says everything Job says is
true and everything those four ideologists
said is false. So God clearly takes sides. This
is for me really the single maybe most
radical theological breakthrough, especially
if you read it with Rene Girard. I don’t
always follow Girard but here I think he was
right that what matters is this parallax as
such, that is so uncanny. It’s not simply who
is right: in a way, nobody is right. The point
is not simply that God was wrong . . .
I tend to agree with historicist critics of
Christianity about this first scene with the
devil. Probably this was a remainder of
some previous pagan tradition where you
have something like this, a gentleman’s
conversation between God and devil, let’s
make a deal, and so on . . . but I wouldn’t
make too much out of that. OK, they took it,
OK! Bricolage, it’s how you write sacred
books! What interests me more is that you
have two perspectives, and you cannot say
this or that is the true one. You cannot say
simply Job was right, God was cruel, you
cannot say it was just illusion, there is this
undecided openness. This is for me such a
tremendous breakthrough. Why? It’s not the
usual oriental openness, where all our
perspectives are finite. . . it’s not just
different finite perspectives on some more
primordial maternal chaos or whatever. No,
the gap is between God and man . . . Never
forget this.
That’s my thesis: you just have to
transpose this radical gap back into God
himself and you get Christ. This is the big
mystery I’m struggling with. This is in the
subtitle of the book [The Puppet and the
Dwarf], “the perverse core of Christianity.”
In a way I am sorry for that subtitle because
some of my more vulgar materialist
antitheological friends misread it and
thought that I was saying Christianity is in
itself perverse, and that I want to point to
some perverse core in a negative way. Or
some people even misread it as if in a kind
of vulgar Deleuzian way that I want to assert
“yes, Christianity is perverse!”—you know,
people who praise perversion as liberation,
and so on. No, no none of it!
My desperate problem is how to draw,
how to extract the Christian notion of
redemption from this financial transaction
logic. This is what I’m desperately looking
for. Here I think it is crucial to read Christ’s
sacrifice not literally as paying a debt. It is
also—we should just trust our intuitions
here—because the message of Christ’s
sacrifice is not “now I take it for you, you
can screw it up again.” No, it just opens the
space for our struggle, and this is the
paradox I like. This is what I like in what
maybe is the best chapter of this book, the
fifth one [of Puppet]. To put it in very
simple terms, Christ’s redemption doesn’t
mean that, OK, now we can go watch hardcore
movies because we are redeemed each
time. No, it’s done, the Messiah is here, it’s
done, means that the space is now open for
struggle. It’s this nice paradox that the fact
that the big thing happened does not mean
it’s over. It precisely opens the space for
struggle. This is what I find again so
incredible. Which is why to the horror of
some of my Jewish friends, who doesn’t like
this idea that in Christianity everything
happened whereas in Judaism the Messiah is
always postponed, always to-come, and so
on. No, I like here this crazy radicality of
Christianity which is that, no, it happened, it
already happened. But precisely that doesn’t
mean everything is already decided. No,
again, what intrigues me is that I find here
such a shattering revolution of the entire
economy. . .
And another aspect which is linked to this
entire economy—and here I do agree with
Badiou—I do not agree with his critics who
think Paul’s famous “for me there are no
Jews nor Greeks” simply means everybody
can become a member, it is universally
open. Then you can play all these games: if
you are out, then you are not even human,
there are only my brothers and if you are not
my brother you are not even people. OK,
OK, but my point is that Badiou nonetheless
is still more precise. I speak here ironically
of Badiou’s Leninism. The shattering point
is that truth is unilateral, that universal truth,
no less universal for that reason, is
accessible only from an engaged position.
We don’t have, “you are saying this, I am
saying that, let’s find the neutral position,
the common.” Truth is unilateral.
This is where I think Agamben misreads
Badiou (because Agamben’s book is
explicitly in polemic with Badiou) precisely
concerning universality. What Agamben
tries to prove is that Paul’s position is not
universality but even double division—you
cut a line, a division between those who are
in and those who are out within every
community. But I would say that precisely
this is the Paulinian-Hegelian notion of
universality, not universality as a positive
encompassing feature. Universality is a line
that cuts universally and this is, how shall I
put it, absolutely unique in Christianity and
this is what we are losing with these gnostic
wisdoms and even with political correctness,
tolerance, and so on, because the notion of
truth there is not that of a fighting truth but
that of differences, space open for
everything. This notion of truth as painful,
truth means you cut a line of difference . . .
which is why for me, as I claim, you know
that mysterious statement of Christ’s “I
came here not to bring peace but a sword”—
I don’t think this should be read as “kill the
bad guys.” It is a militant work of love.

JPS: A cut within ourselves?

SZ: Yeah, yes! This is why again, in a
totally different way (you put it
wonderfully) this too, is in a movie that I
like, Fight Club, where at first, you hit
yourself. This is the most difficult part. The
change is a change in you. Herbert Marcuse
of the Frankfurt School, so sadly forgotten
today, put it in a very nice way in his essay
on liberation, “freedom is the condition of
liberation.” In order to liberate yourself you
must be free.
We see this today, with feminists, that
the first step in liberation is that you
perceive that your situation is unjust. This
already is the inner freedom. The problem is
not, at first, that the situation for women was
bad, but [rather] that they just accepted it as
a fact. Even in revolution it goes like this. If
you look at the French Revolution, the shift
was purely ideological. They overthrew the
king when they started to perceive that
position as unjustified. Look at it in an
objective way. The ancienne regime was, in
the second part of the 18th century, much
more liberal and open than before. It’s just
that the implicit ethical standards changed.
My big obsession with Christianity is that
there is something extremely precious in this
legacy that is being lost today.

JPS: This is a question about idolatry,
one of the greatest, perhaps the greatest
theme of monotheistic religion, and of the
Jewish, Christian, and Islamic scriptures.
You claim provocatively in The Puppet
and the Dwarf that “the ultimate idolatry
is not the idolizing of the mask, the image,
but the belief that there is some hidden,
positive content beyond the mask” (138).
What do you mean, exactly, by this
phrase?

SZ: The key point for me is that Hegelian
statement which I make all the time, which
is that what dies on the cross is not a finite
representative of God, but the God beyond
himself. So that “Holy Spirit” means
precisely, we are on our own, in a way. This
terrible opening, this freedom, which, and
here I am quite dogmatic: what we really
mean by freedom was opened only through
Judeo-Christian space. Freedom in this
radical sense only is or appears as a correlate
of what Lacan would have called desire of
the Other qua Other. Without the abyss of
the other, without perceiving the other in an
abyss, without not knowing what the other
wants, you are not free. If you know what
they other one wants, and you are the object
of his desire . . . Here it can be said also why
Christianity is the religion of love. It’s a
positive ontological constituent of love: you
only love someone who is an abyss, whom
you don’t know. Love always means this. . .
In order to love someone, it should be an
abyss . . . it should be a lacking in perfect
being, but at the same time a being with an
impenetrable excess. There is no love
without this. You have all that mystical stuff
where you say yes to the universe, but that’s
not what is uniquely Christian love.
And here I think, again, as for the essence of
Christianity Kierkegaard got it first. When
he emphasized that it is totally wrong to read
Christ as a metaphor in the sense that first
the truth appears just as a person but then
with the Holy Spirit we know that it’s not a
person but just a universal notion of love, or
whatever. The greatness of Kierkegaard is to
show that our only access to eternity is
through temporality. Not in this fake
Hegelian sense that eternity is just the
totality of the movement of the temporal, but
this crazy paradox that in a specific
historical moment something happened.
Only through that passage do you get
eternity. That is to say, if you go directly to
eternity, you get nothing, you miss eternity
itself. So if I were to pick out one writer
here who got it, it would have been
technically Kierkegaard. It’s also clear that
the Kierkegaardian triad aesthetic-ethicalreligious
is so clearly the Lacanian
imaginary-symbolic-real. It fits so perfectly.
Also, what interests me in some of my
works is to explain this relation between
sexuality and love. Not in some cheap New
Age religious sense where the ultimate
religious experience is to have good sex,
because you get the yin-yang balance and so
on . . . what I think is that something is
missing for me, in Kierkegaard. I develop
this, I think, in my Wagner book. It’s that
you have a.) the aesthetic mode of sexuality
which is, basically—I know it’s more
complex than this—seduction, Don
Giovanni, blah blah. Then you have the
ethical mode which is marriage. Then where
is the religious mode? I think it is courtly
love, this absolute logic, and so on. But
something is missing there. And the whole
trick of it, and Kierkegaard was approaching
it, is how (we should never forget it) with
Kierkegaard, it’s either/or: the three are not
at the same level, you always have to make a
choice between the two. Which is why (and
in some of his most radical formulations
Kierkegaard did get a presentiment of it),
paradoxically, once you make the
fundamental choice and you opt for the
ethical, from within the ethical the only step
toward the religious is, often in its
appearance, a regression towards the
aesthetic.
Which is why I refer, in the last pages of
my On Belief, to that weird English catholic
novel by Evelyn Waugh Brideshead
Revisited, where you have exactly this. For
the heroine, it would be ethical to marry the
guy, now [at the end], because she is
divorced. But she says no. Her only way to
maintain fidelity to God is to go on changing
lovers like crazy. Ethical would be, as
Kierkegaard puts it (in a wonderful way
apropos Abraham) the ethical is sheer
interpretation itself. To act ethically, as
opposed to religiously . . . from a religious
perspective ethics is not something you
should stick to against temptation. The
ethical, as such, is the temptation. Which is
why, again, this crazy leap of faith into the
religious, can well appear, to external
observers, to those not within the event, as
merely aesthetic, as some kind of aesthetic
regression. And again I think that to return
to a diagnosis of where we are today, I think
that precisely what I find horrible in these
new forms of spirituality is that we are
simply losing our sense for these kinds of
paradoxes, which are the very core of
Christianity.

Image and video hosting by TinyPic

For Example, Opera, For Example...

A Preface to Slavoj Zizek’s "Why is Wagner Worth Saving?"

Joshua Delpech-Ramey

1. In an interview published in the last issue of this journal, Slavoj Zizek suggests that it was Soren Kierkegaard who finally clarifed the real, as opposed to the fake Hegelian sense of the significance of the paradox of Christ.
“. . .as for the essence of Christianity Kierkegaard got it first. When he emphasized that it is totally wrong to read Christ as a metaphor in the sense that first the truth appears just as a person but then with the Holy Spirit we know that it’s not a person but just a universal notion of love, or whatever. The greatness of Kierkegaard is to show that our only access to eternity is through temporality. Not in this fake Hegelian sense that eternity is just the totality of the movement of the temporal, but this crazy paradox that in a specific historical moment something happened. Only through that passage do you get eternity. That is to say, if you go directly to eternity, you get nothing, you miss eternity itself.”1

2. So Kierkegaard, of all people, is the Real Hegelian, the one who most clearly understands the paradoxical relationship between concept and concrete reality, between eternity and time. And Zizek, as many are by now familiar with, is the “Hegelian of the Real,” the thinker who for our time has argued most passionately that Hegel’s Absolute Knowing is not knowledge of an abstract totality, a summation of a whole, but rather the register of an absolute inability of each and every object, every event, to resist the temptation to be more than it is, to be not merely an object, but a Thing. Things in their absolute character insinuate at once a gap in what we took to be a whole and an excess where we thought to find only another part. The absolute truth of things is that the taking-place of things—things in their existence or eventfulness—are both incomplete and excessive with respect to themselves. It is this unhinged or out-of-joint character in things that speaks of a Real that is paradoxically Rational. Zizek’s way of teaching us this (absolute) truth is, famously and infamously, to render again and again a series of uncanny and persistent exemplifications of the Absolute at work in unworking modern times. From anecdotes of Eastern European life under Stalin to the macabre subtexts of Hollywood’s aparently most banal plot lines, to the paradoxes of Wagnerian opera and uncanny objects in David Lynch, Zizek is a master philosophical story-teller, forcing us to look at what Kant said we could not: at things themselves, at their inherently antinomical and self-incomplete character.

3. But in a recently-written preface to the re-publication of For They Know No What They Do: Enjoyment as a Political Factor, Zizek complains about our attachment to his examples—the stories, puns, movies, and memoirs that make his texts such an hilarious, grotesque, and sublime menagerie of modern times. Of For They Know Not What They Do, he writes,
“Although it was overshadowed by the more popular Sublime Object of Ideology, my first book in English published two years earlier, I always considered it a more substantial achievement: it is a book of theoretical work, as opposed to the succession of anecdotes and cinema references in The Sublime Object.”2

4. Apparently Zizek wants us to love him for his attachment to Hegelian dialectics and not for his attachment to the things he loves. And yet paradoxically, if not in outright self-contradiction, Zizek cannot do so without his favorite exemplars. Opera, for example, as the text in this issue attests, seems indispensable, unforgettable, irreplaceable . . . undead, even immortal?

5. Why should Zizek be uncomfortable with the exemplarity that populates his text? Especially when he himself, right in For They Know Not What They Do, gives us good Hegelian reasons for insisting on the irreducibility of exemplars and their uncanny mode of “contingent necessity.” If there is always something contingent about an example, a “case in point,” an “illustration,” does not this contingency nevertheless fit precisely the Hegelian project of reading in the apparent accidents of history the “ruse of reason,” the deeper truth? Zizek admits as much when he writes that “truth is not contained in the Universal, as such. Its emergence is strictly a matter of particular conjectures.”3 Are not the particularities of Zizek’s conjectures where the true magic of his discourse lies? Isn’t the power of Zizek’s presence in philosophy precisely the spell-binding power of his exemplars? And isn’t this obsessive exemplarity Zizek’s greatest contribution to the speculative tradition of dialectical materialism, and to philosophy?

6. Far from making of Zizek a mere rhetor or a sophist, his obsessive exemplarity demonstrates Gilles Deleuze’s notion that the true philosopher has “no ally but paradox.”4 The truly realist form of speculation, the thought gripped by real events and the real stakes of common (if unconscious) life is thought penetrated by the real itself, concepts split open by their own exemplars—their heroes, their demons, their angels, their friends. Only when this takes place does discourse remain attached to what gave rise to it in the first place.

7. If Deleuze was right in claiming that we think because we are forced to do so, the force of thinking is lost when the event that provoked thought no longer interrupts what we thought we had to say. If this is a riddle, it is the riddle of how philosophy can educate. If it is a paradox, it is the paradox that attempts to speak the relationship between communication and that to which our desire to communicate attests. It is the paradox of exemplarity, as such: the paradox of how what gives rise to concepts in experience can be present in the discourse of concepts. As such, exemplars are not the deep origin of a species or a type of event. They are the unconscious surface origin of what interrupts the present in its apparent normalcy.

8. The often humorous incapacity of speculative dialectics, in Zizek’s discourse, to keep up with the events that precipitate it might thus be the most revolutionary thing, at least philosophically speaking, about what Zizek does. Even if he himself can only misrecognize the way examples are communicating with each other, and wants always to say with Hegel that they are an effect of “the Notion’s self-relation,” should we be surprised? A true hysteric never gives up the ghost—especially if it is his master.

9. But how would we know Zizek without his things? Especially without that thing in question here, that bizarre and excruciating mix of music and melodrama that is the undead ghost of opera, an art form Zizek admits was dead even before it was alive? If, as Zizek himself concludes in this cabalistic exegesis of Wagner’s universe, we are identified most fully by the objects we have loved and lost, what more could we learn from Zizek than of his great attachment to this so very unchic egotist of an artist, villainized by Nietzsche and full of every incorrectness known to our time? Perhaps to truly pass beyond Man to what in humanity is worth saving it is necessary to entertain such grumbling ghosts as these. Ghosts like Wagner. Ghosts like opera, for example.

Notes

1. Journal of Philosophy and Scripture, Spring 2004, Vol. 1, Issue 2.
2. Slavoj Zizek, For They Know Not What They Do: Enjoyment as a Political Factor, (London: Verso, 2002), xi.
3. For They Know Not What They Do, 54.
4. Gilles Deleuze, Difference and Repetition, Trans. Paul Patton, (New York: Colombia, 1994), 132.


Why is Wagner Worth Saving?
Slavoj ZizekYou will find printed in a previous issue of this journal (Volume 1, Issue 2) a companion interview to this article. At the conclusion of this interview, Slavoj Zizek generously offered the journal this additional essay as a way of illustrating many of the issues that had been discussed. See also in this issue Joshua Delpech-Ramey's brief essay clarifying the connection between his interview and this article.

1. With Romanticism, music changes its role: it is no longer a mere accompaniment of the message delivered in speech, it contains/renders a message of its own, "deeper" than the one delivered in words. It was Rousseau who first clearly articulated this expressive potential of music as such, when he claimed that, instead of merely imitating the affective features of verbal speech, music should be given the right to "speak for itself" - in contrast to the deceiving verbal speech, in music, it is, to paraphrase Lacan, the truth itself which speaks. As Schopenhauer put it, music directly enacts/renders the noumenal Will, while speech remains limited to the level of phenomenal representation. Music is the substance which renders the true heart of the subject, which is what Hegel called the "Night of the World," the abyss of radical negativity: music becomes the bearer of the true message beyond words with the shift from the Enlightenment subject of rational logos to the Romantic subject of the "night of the world," i.e., with the shift of the metaphor for the kernel of the subject from Day to Night. Here we encounter the Uncanny: no longer the external transcendence, but, following Kant's transcendental turn, the excess of the Night in the very heart of the subject (the dimension of the Undead), what Tomlison called the "internal otherworldliness that marks the Kantian subject."1 What music renders is no longer the "semantics of the soul," but the underlying "noumenal" flux of jouissance beyond the linguistic meaningfulness. This noumenal is radically different from the pre-Kantian transcendent divine Truth: it is the inaccessible excess which forms the very core of the subject.

2. In history of opera, this sublime excess of life is discernible in two main versions, Italian and German, Rossini and Wagner - so, maybe, although they are the great opposites, Wagner's surprising private sympathy for Rossini, as well as their friendly meeting in Paris, do bear witness to a deeper affinity. Rossini's great male portraits, the three from Barbiere (Figaro's "Largo il factotum," Basilio's "Calumnia," and Bartolo's "Un dottor della mia sorte"), plus the father's wishful self-portrait of corruption in Cenerentola, enact a mocked self-complaint, where one imagines oneself in a desired position, being bombarded by demands for a favor or service. The subject twice shifts his position: first, he assumes the roles of those who address him, enacting the overwhelming multitude of demands which bombard him; then, he feigns a reaction to it, the state of deep satisfaction in being overwhelmed by demands one cannot fulfill. Let us take the father in Cenerentola: he imagines how, when one of his daughters will be married to the Prince, people will turn to him, offering him bribes for a service at the court, and he will react to it first with cunning deliberation, then with fake despair at being bombarded with too many requests… The culminating moment of the archetypal Rossini aria is this unique moment of happiness, of the full assertion of the excess of Life which occurs when the subject is overwhelmed by demands, no longer being able to deal with them. At the highpoint of his "factotum" aria, Figaro es: "What a crowd /of the people bombarding me with their demands/ - have mercy, one after the other /uno per volta, per carita!", referring therewith to the Kantian experience of the Sublime, in which the subject is bombarded with an excess of the data that he is unable to comprehend. The basic economy is here obsessional: the object of the hero's desire is the other's demand.

3. This is the excessive counterpoint to the Wagnerian Sublime, to the "hoechste Lust" of the immersion into the Void that concludes Tristan. This opposition of the Rossinian and of the Wagnerian Sublime perfectly fits the Kantian opposition between the mathematical and the dynamic Sublime: as we have just seen, the Rossinian Sublime is mathematical, it enacts the inability of the subject to comprehend the pure quantity of the demands that overflow him, while the Wagnerian Sublime is dynamic, it enacts the concentrated overpowering force of the ONE demand, the unconditional demand of love. One can also say that the Wagnerian Sublime is the absolute Emotion - this is how one should read the famous first sentence of Wagner's "Religion and Art," where he claims that, when religion becomes artificial, art can save the true spirit of religion, its hidden truth - how? Precisely by abandoning the dogma and rendering only the authentic religious emotion, i.e., by transforming religion into the ultimate aesthetic experience.

4. Tristan should thus be read as the resolution of the tension between sublime passion and religion still operative in Tannheuser. The entreaty at the beginning of Tannheuser enacts a strange reversal of the standard entreaty: not to escape the constraints of mortality and rejoin the beloved, but the entreaty addressed at the beloved to let the hero go and return to the mortal life of pain, struggle, and freedom. Tannheuser complains that, as a mortal, he cannot sustain the continuous enjoyment ("Wenn stets ein Gott geniessen kann, bin ich dem Wechsel untertan; nicht Lust allein liegt mir am Herzen, aus Freuden sehn ich mich nach Schmerzen"). A little bit later, Tannhauser makes it clear that what he is longing for is the peace of death itself: "Mein Sehnen draengt zum Kampfe, nicht such ich Wonn und Lust! Ach moegest du es fassen, Goettin! (wild) Hin zum Tod, den ich suche, zum Tode draengt es mich!" If there is a conflict between eternity and temporal existence, between transcendence and terrestrial reality here, then Venus is on the side of a terrifying ETERNITY of unbearable excessive Geniessen.

5. This provides the key to the opera's central conflict: it is NOT, as it is usually claimed, the conflict between the spiritual and the bodily, the sublime and the ordinary pleasures of flesh, but a conflict inherent to the Sublime itself, splitting it up. Venus and Elisabeth are BOTH meta-physical figures of the sublime: neither of the two is a woman destined to become a common wife. While Elisabeth is, obviously, the sacred virgin, the purely spiritual entity, the untouchable idealized Lady of the courtly love, Venus also stands for a meta-physical excess, that of the excessively intensified sexual enjoyment; if anything, it is Elisabeth who is closer to the ordinary terrestrial life. In Kierkegaard's terms, one can say that Venus stands for the Aesthetic and Elisabeth for the Religious - on condition that one conceives here of the Aesthetic as included in the Religious, elevated to the level of the unconditional Absolute. And therein resides the unpardonable sin of Tannheuser: not in the fact that he engaged in a little bit of free sexuality (in this case, the severe punishment would have been ridiculously exaggerated), but that he elevated sexuality, sexual lust, to the level of the Absolute, asserting it as the inherent obverse of the Sacred. This is the reason why the roles of Venus and Elisabeth definitely should be played by the same singer: the two ARE one and the same person, the only difference resides in the male hero's attitude towards her. Is this not clear from the final choice Tannheuser has to make between the two? When he is in his mortal agony, Venus is calling him to join her again ("Komm, o komm! Zu mir! Zu mir!"); when he gets close to her, Wolfram cries from the background "Elisabeth!", to which Tannheuser replies: "Elisabeth!" In the standard staging, the mention of the dead sacred Elisabeth gives Tannheuser the strength to avoid Venus' embrace, and Venus then leaves in fury; however, would it not be much more logical to stage it so that Tannheuser continues to approach THE SAME woman, discovering, when he is close to her, that Venus really is Elisabeth? The subversive power of this shift is that it turns around the old courtly love poetry motif of the dazzlingly beautiful lady who, when one approaches her too much, is revealed as a disgusting entity of rotten flesh full of crawling worms - here, the sacred virgin is discovered in the very heart of the dissolute seductress. So the message is not the usual desublimation ("Beware of the beautiful woman! It is a deceptive lure which hides the disgusting rotten flesh!"), but the unexpected sublimation, elevation of the erotic woman to the mode of appearance of the sacred Thing. The tension of Tannheuser is thus the one between the two aspects of the Absolute, Ideal-Symbolic and Real, Law and Superego. The true topic of Tannheuser is that of a disturbance in the order of sublimation: sublimation starts to oscillate between these two poles.

6. We can see, now, in what precise sense Tristan embodies the "aesthetic" attitude (in the Kierkegaardian sense of the term): refusing to compromise one's desire, one goes to the end and willingly embraces death. Meistersinger counters it with the ethical solution: the true redemption resides not in following the immortal passion to its self-destructive conclusion; one should rather learn to overcome it via creative sublimation and to return, in a mood of wise resignation, to the "daily" life of symbolic obligations. In Parsifal, finally, the passion can no longer be overcome via its reintegration to society in which it survives in a gentrified form: one has to deny it thoroughly in the ecstatic assertion of the religious jouissance. The triad Tristan-Meistersinger-Parsifal thus follows a precise logic: Meistersinger and Tristan render the two opposite versions of the Oedipal matrix, within which Meistersinger inverts Tristan (the son steals the woman from the paternal figure; the passion breaks out between the paternal figure and the young woman destined to become the partner of the young man), while Parsifal gives the coordinates themselves an anti-Oedipal twist - the lamenting wounded subject is here the paternal figure (Amfortas), not the young transgressor (Tristan). (The closest one comes to lament in Meistersinger is Sachs's "Wahn, wahn!" song from Act III.) Wagner planned to have in the first half of Act III of Tristan Parsifal to visit the wounded Tristan, but he wisely renounced it: not only would the scene ruin the perfect overall structure of Act III, it would also stage the IMPOSSIBLE encounter of a character with (the different, alternate reality, version of) ITSELF, as in the time travel science fiction narratives where I encounter MYSELF. One can even bring things to the ridiculous here by imagining the THIRD hero joining the two - Hans Sachs (in his earlier embodiment, as King Mark who arrives with a ship prior to Isolde), so that the three of them (Tristan, Mark, Parsifal), standing for the three attitudes, debate their differences in a Habermasian undistorted communicational exchange.

7. And one is tempted to claim that the triad of Tristan-Meistersinger-Parsifal is reproduced in three exemplary post-Wagnerian operas: Richard Strauss' Salome, Puccini's Turandot and Schoenberg's Moses und Aaron. Is not Salome yet another version of the possible outcome of Tristan? What if, at the end of Act II, when King Mark surprises the lovers, he were to explode in fury and order Tristan's head to be cut off; the desperate Isolde would then take her lover's head in her hands and start to kiss his lips in a Salomean Liebestod. (And, to add yet another variation of the virtual link between Salome and Tristan: what if, at the end of Tristan, Isolde would not simply die after finishing her "Mild und leise" - what if she were to remain entranced by her immersion in the ecstatic jouissance, and, disgusted by it, King Mark would give the order: "This woman is to be killed!"?) It was often noted that the closing scene of Salome is modelled on Isolde's Liebestod; however, what makes it a perverted version of the Wagnerian Liebestod is that what Salome demands, in an unconditional act of CAPRICE, is to kiss the lips of John the Baptist ("I want to kiss your lips!") - not the contact with a person, but with the partial object. If Salome is a counterpart to Tristan, then Turandot is the counterpart to Meistersinger - let us not forget that they are both operas about the public contest with the woman as the prize won by the hero.

8. Salome twice insists to the end in her demand: first, she insists that the soldiers bring to her Jokanaan; then, after the dance of seven veils, she insists that the king Herod bring her on a silver platter the head of Jokanaan - when the king, believing that Jokanaan effectively is a sacred man and that it is therefore better not to touch him, offers Salome in exchange for her dance anything she wants, up to half of his kingdom and the most sacred objects in his custody, just not the head (and thus the death) of Jokanaan, she ignores this explosive outburst of higher and higher bidding and simply repeats her inexorable demand "Bring me the head of Jokanaan." Is there not something properly Antigonean in this request of her? Like Antigone, she insists without regard to consequences. Is therefore Salome not in a way, no less than Antigone, the embodiment of a certain ethical stance? No wonder she is so attracted to Jokanaan - it is the matter of one saint recognizing another. And how can one overlook that, at the end of Oscar Wilde's play on which Strauss' opera is based, after kissing his head, she utters a properly Christian comment on how this proves that love is stronger than death, that love can overcome death?

9. Which, then, would be the counterpart to Parsifal? Parsifal was from the very beginning perceived as a thoroughly ambiguous work: the attempt to reassert art at its highest, the proto-religious spectacle bringing together Community (art as the mediator between religion and politics), against the utilitarian corruption of modern life with its commercialized kitsch culture - yet at the same time drifting towards a commercialized aesthetic kitsch of an ersatz religion, a fake, if there ever was one. In other words, the problem of Parsifal is not the unmediated dualism of its universe (Klingsor's kingdom of fake pleasures versus the sacred domain of the Grail), but, rather, the lack of distance, the ultimate identity, of its opposites: is not the Grail ritual (which provides the most satisfying aesthetic spectacle of the work, its two "biggest hits") the ultimate "Klingsorian" fake? (The taint of bad faith in our enjoyment of Parsifal as similar to the bad faith in our enjoyment of Puccini.) For this reason, Parsifal was the traumatic starting point which allows us to conceive of the multitude of later operas as reactions to it, as attempts to resolve its deadlock. The key among these attempts is, of course, Schoenberg's Moses und Aaron, the ultimate pretender to the title "the last opera," the meta-opera about the conditions of (im)possibility of the opera: the sudden rupture at the end of Act II, after Moses' desperate "O Wort, das mir fehlt!", the failure to compose the work to the end. Moses und Aaron is effectively anti-Parsifal: while Parsifal retains a full naďve trust in the (redemptive) power of music and finds no problems in rendering the noumenal divine dimension in the aesthetic spectacle of the ritual, Moses und Aaron attempts the impossible: to be an opera directed against the very principle of opera, that of the stage-musical spectacle - it is an operatic representation of the Jewish prohibition of aesthetic representation.

10. Is the buoyant music of the Golden Calf not the ultimate version of the bacchanalian music in Wagner, from Tannheuser to the Flower Maidens' music in Parsifal. And is there not another key parallel between Parsifal and Moses und Aaron? As it was noted by Adorno, the ultimate tension of Moses is not simply between divine transcendence and its representation in music, but, inherent to music itself, between the "choral" spirit of the religious community and the two individuals (Moses and Aaron) who stick out as subjects; in the same way, in Parsifal, Amfortas and Parsifal himself stick out as forceful individuals - are the two "complaints" by Amfortas not the strongest passages of Parsifal, implicitly undermining the message of the renunciation to subjectivity? The musical opposition between the clear choral style of the Grail community and the chromaticism of the Klingsor universe in Parsifal is radicalized in Moses und Aaron in the guise of the opposition between Moses' Sprechstimme and Aaron's full song - in both cases, the tension is unresolved.

11. What, then, can follow this breakdown? It is here that one is tempted to return to our starting point, to Rossinian comedy. After the complete breakdown of expressive subjectivity, comedy reemerges - but a weird, uncanny one. What comes after Moses und Aaron is the imbecilic "comic" Sprechgesang of Pierrot Lunaire, the smile of a madman who is so devastated by pain that he cannot even perceive his tragedy - like the smile of a cat in cartoons with birds flying around the head after the cat gets hit on the head with a hammer. The comedy enters when the situation is too horrifying to be rendered as tragedy - which is why the only proper way to do a film about concentration camps is a comedy: there is something fake in doing a concentration camp tragedy.

12. Is, however, this the only way out? What if Parsifal also points in another direction, that of the emergence of a new collective? If Tristan enacts redemption as the ecstatic suicidal escape FROM the social order and Meistersinger the resigned integration INTO the existing social order, then Parsifal concludes with the invention of a new form of the Social. With Parsifal's "Disclose the Grail!" ("Enthuellt den Graal!"), we pass from the Grail community as a closed order where Grail is only revealed in the prescribed time a ritual to the circle of the initiated, to a new order in which the Grail has to remain revealed all the time: "No more shall the shrine be sealed!" ("Nicht soll der mehr verschlossen sein!"). As to the revolutionary consequences of this change, recall the fate of the Master figure in the triad Tristan-Meistersinger-Parsifal (King Marke, Hans Sachs, Amfortas): in the first two works, the Master survives as a saddened melancholic figure; in the third he is DEPOSED and dies.

13. Why, then, should we not read Parsifal from today's perspective: the kingdom of Klingsor in the Act II is a domain of digital phantasmagoria, of virtual amusement - Harry Kupfer was right to stage Klingsor's magic garden as a video parlor, with Flower Girls reduced to fragments of female bodies (faces, legs…) appearing on dispersed TV-screens. Is Klingsor not a kind of Master of the Matrix, manipulating virtual reality, a combination of Murdoch and Bill Gates? And when we pass from Act II to Act III, do we not effectively pass from the fake virtual reality to the "desert of the real," the "waste land" in the aftermath of ecological catastrophy which derailed the "normal" functioning of nature? Is Parsifal not a model for Keanu Reeves in The Matrix, with Laurence Fishburne in the role of Gurnemanz?

14. One is thus tempted to offer a direct "vulgar" answer to the question: what the hell was Parsifal doing on his journey in the long time which passes between Acts II and III? That the true "Grail" are the people, its suffering. What if he simply got acquainted with human misery, suffering and exploitation? So what if the NEW collective is something like a revolutionary party, what if one takes the risk of reading Parsifal as the precursor of Brecht's Lehrstuecke, what if its topic of sacrifice points towards that of Brecht's Die Massnahme, which was put to music by Hans Eisler, the third great pupil of Schoenberg, after Bert and Webern? Is the topic of both Parsifal and Die Massnahme not that of learning: the hero has to learn how to help people in their suffering. The outcome, however, is opposite: in Wagner compassion, in Brecht/Eisler the strength not to give way to one's compassion and directly act on it. However, this opposition itself is relative: the shared motif is that of COLD, DISTANCED COMPASSION. The lesson of Brecht is the art of COLD compassion, compassion with suffering which learns to resist the immediate urge to help others; the lesson of Wagner is cold COMPASSION, the distanced saintly attitude (recall the cold girl into which Parsifal turns in Syberberg's version) which nonetheless retains compassion. Wagner's lesson (and Wotan's insight) about how the greatest act of freedom is to accept and freely enact what necessarily has to occur, is strangely echoed in the basic lesson of Brecht's "learning plays": what the young boy to be killed by his colleagues has to learn is the art of Einverstaendnis, of accepting his own killing which will occur anyway.

15. And what about the misogynism which obviously sustains this option? Is it not that Parsifal negated the shared presupposition of the first two works, their assertion of love (ecstatic courtly love, marital love), opting for the exclusively male community? However, what if, here also, Syberberg was right: after Kundry's kiss, in the very rejection of (hysterical-seductive) femininity, Parsifal turns into a woman, adopts a feminine subjective position? What if what we effectively get is a dedicated "radical" community led by a cold ruthless woman, a new Joan of Arc?

16. And what about the notion that the Grail community is an elitist closed initiatic circle? Parsifal's final injunction to disclose the Grail undermines this false alternative of elitism/populism: every true elitism is universal, addressed at everyone and all, and there is something inherently vulgar about initiatic secret gnostic wisdoms. There is a standard complaint of the numerous Parsifal lovers: a great opera with numerous passages of breathtaking beauty - but, nonetheless, the two long narratives of Gurnemanz (taking most of the first half of Acts I and III) are Wagner at his worst: a boring recapitulation of the past deeds already known to us, lacking any dramatic tension. Our proposed "Communist" reading of Parsifal entails a full rehabilitation of these two narratives as crucial moments of the opera - the fact that they may appear "boring" is to be understood along the lines of a short poem of Brecht from the early 1950s, addressed to a nameless worker in the GDR who, after long hours of work, is obliged to listen to a boring political speech by a local party functionary: "You are exhausted from long work / The speaker is repeating himself / His speech is long-winded, he speaks with strain / Do not forget, the tired one: / He speaks the truth."2 This is the role of Gurnemanz - no more and no less than the agent - the mouth-piece, why not - of truth. In this precise case, the very predicate of "boring" is an indicator (a vector even) of truth as opposed to the dazzling perplexity of jokes and superficial amusements. (There is, of course, another sense in which, as Brecht knew very well, dialectics itself is inherently comical.)

17. And what about the final call of the Chorus "Redeem the Redeemer!", which some read as the anti-Semitic statement "redeem/save Christ from the clutches of the Jewish tradition, de-Semitize him"? However, what if we read this line more literally, as echoing the other "tautological" statement from the finale, "the wound can be healed only by the spear which smote it (die Wunde schliesst der Speer nur, der sie schlug)"? Is this not the key paradox of every revolutionary process, in the course of which not only violence is needed to overcome the existing violence, but the revolution, in order to stabilize itself into a New Order, has to eat its own children?

18. Wagner a proto-Fascist? Why not leave behind this search for the "proto-Fascist" elements in Wagner and, rather, in a violent gesture of appropriation, reinscribe Parsifal in the tradition of radical revolutionary parties? Perhaps, such a reading enables us also to cast a new light on the link between Parsifal and The Ring. The Ring depicts a pagan world, which, following its inherent logic, MUST end in a global catastrophy; however, there are survivors of this catastrophy, the nameless crowd of humanity which silently witnesses God's self-destruction. In the unique figure of Hagen, The Ring also provides the first portrait of what will later emerge as the Fascist leader; however, since the world of The Ring is pagan, caught in the Oedipal family conflict of passions, it cannot even address the true problem of how this humanity, the force of the New, is to organize itself, of how it should learn the truth about its place; THIS is the task of Parsifal, which therefore logically follows The Ring. The conflict between Oedipal dynamics and the post-Oedipal universe is inscribed within Parsifal itself: Klingsor's and Amfortas' adventures are Oedipal, then what happens with Parsifal's big turn (rejection of Kundry) is precisely that he leaves behind the Oedipal incestuous eroticism, opening himself up to a new community.

19. The dark figure of Hagen is profoundly ambiguous: although initially depicted as a dark plotter, both in the Nibelungenlied and in Fritz Lang's film, he emerges as the ultimate hero of the entire work and is redeemed at the end as the supreme case of the Nibelungentreue, fidelity to death to one's cause (or, rather, to the Master who stands for this cause), asserted in the final slaughter at the Attila's court. The conflict is here between fidelity to the Master and our everyday moral obligations: Hagen stands for a kind of teleological suspension of morality on behalf of fidelity, he is the ultimate "Gefolgsmann."
20. Significantly, it is ONLY Wagner who depicts Hagen as a figure of Evil - is this not an indication of how Wagner nonetheless belongs to the modern space of freedom? And is Lang's return to the positive Hagen not an indication of how the XXth century marked the reemergence of a new barbarism? It was Wagner's genius to intuit ahead of his time the rising figure of the Fascist ruthless executive who is at the same time a rabble-rousing demagogue (recall Hagen's terrifying Maennerruf) - a worthy supplement to his other great intuition, that of a hysterical woman (Kundry) well before this figure overwhelmed European consciousness (in Charcot's clinic, in the art from Ibsen to Schoenberg).

21. What makes Hagen a "proto-Fascist" is his role as the unconditional support for the weak ruler (King Gunther): he does for Gunther the "dirty jobs" which, although necessary, have to remain concealed from the public gaze - "Unsere Ehre heisst Treue." We find this stance, a kind of mirror-reversal of the Beautiful Soul which refuses to dirty its hands, at its purest in the Rightist admiration for the heroes who are ready to do the necessary dirty job: it is easy to do a noble thing for one's country, up to sacrificing one's life for it - it is much more difficult to commit a CRIME for one's country when it is needed. Hitler knew very well how to play this double game apropos the holocaust, using Himmler as his Hagen. In the speech to the SS leaders in Posen on October 4 1943, Himmler spoke quite openly about the mass killing of the Jews as "a glorious page in our history, and one that has never been written and never can be written," explicitly including the killing of women and children: "I did not regard myself as justified in exterminating the men - that is to say, to kill them or have them killed - and to allow the avengers in the shape of children to grow up for our sons and grandchildren. The difficult decision had to be taken to have this people disappear from the earth."

22. This is Hagen's Treue brought to its extreme - however, was the paradoxical price for Wagner's negative portrayal of Hagen not his Judifizierung? A lot of historical work has been done recently trying to bring out the contextual "true meaning" of the Wagnerian figures and topics: the pale Hagen is really a masturbating Jew; Amfortas' wound is really syphillis. The idea is that Wagner is mobilizing historical codes known to everyone in his epoch: when a person stumbles, sings in cracking high tones, makes nervous gestures, etc., "everyone knew" this is a Jew, so Mime from Siegfried is a caricature of a Jew; the fear of syphillis as the illness in the groin one gets from having intercourse with an "impure" woman was an obsession in the second half of the 19th century, so it was "clear to everyone" that Amfortas really contracted syphillis from Kundry. Marc Weiner developed the most perspicuous version of this decoding by focusing on the micro-texture of Wagner's musical dramas - manner of singing, gestures, smells - it is at this level of what Deleuze would have called pre-subjective affects that anti-Semitism is operative in Wagner's operas, even if Jews are not explicitly mentioned: in the way Beckmesser sings, in the way Mime complains.

23. However, the first problem here is that, even if accurate, such insights do not contribute much to a pertinent understanding of the work in question. One often hears that, in order to understand a work of art, one needs to know its historical context. Against this historicist commonplace, one should affirm that too much of a historical context can blur the proper contact with a work of art - in order to properly grasp, say, Parsifal, one should ABSTRACT from such historical trivia, one should DECONTEXTUALIZE the work, tear it out from the context in which it was originally embedded. Even more, it is, rather, the work of art itself which provides a context enabling us to properly understand a given historical situation. If, today, someone were to visit Serbia, the direct contact with raw data there would leave him confused. If, however, he were to read a couple of literary works and see a couple of representative movies, they would definitely provide the context that would enable him to locate the raw data of his experience. There is thus an unexpected truth in the old cynical wisdom from the Stalinist Soviet Union: "he lies as an eye-witness!"

24. There is another, more fundamental, problem with such historicist decoding: it is not enough to "decode" Alberich, Mime, Hagen etc. as Jews, making the point that the Ring is one big anti-Semitic tract, a story about how Jews, by renouncing love and opting for power, brought corruption to the universe; the more basic fact is that the anti-Semitic figure of the Jew itself is not a direct ultimate referent, but already encoded, a cypher of ideological and social antagonisms. (And the same goes for syphillis: in the second half of the 19th century, it was, together with tuberculosis, the other big case of "illness as a metaphor" (Susan Sontag), serving as an encoded message about socio-sexual antagonisms, and this is the reason why people were so obsessed by it - not because of its direct real threat, but because of the ideological surplus-investment in it.) An appropriate reading of Wagner should take this fact into account and not merely "decode" Alberich as a Jew, but also ask the question: how does Wagner's encoding refer to the "original" social antagonism of which the (anti-Semitic figure of the) "Jew" itself is already a cypher?

25. A further counter-argument is that Siegfried, Mime's opponent, is in no way simply the beautiful Aryan blond hero - his portrait is much more ambiguous. The short last scene of Act 1 of The Twilight (Siegfried's violent abduction of Brunhilde; under the cover of Tarnhelm, Siegfried poses as Gunther) is a shocking interlude of extreme brutality and ghost-like nightmarish quality. What makes it additionally interesting is one of the big inconsistencies of The Ring: why does Siegfried, after brutally subduing Brunhilde, put his sword between the two when they lay down, to prove that they will not have sex, since he is just doing a service to his friend, the weak king Gunther? TO WHOM does he have to prove this? Is Brunhilde not supposed to think that he IS Gunther? Before she is subdued, Brunhilde displays to the masked Siegfried her hand with the ring on it, trusting that the ring will serve as protection; when Siegfried brutally tears the ring off her hand, this gesture has to be read as the repetition of the first extremely violent robbery of the ring in the Scene 4 of Rhinegold, when Wotan tears the ring off Alberich's hand. The horror of this scene is that it shows Siegfried's brutality naked, in its raw state: it somehow "depsychologizes" Siegfried, making him visible as in inhuman monster, i.e., the way he "really is," deprived of his deceiving mask - THIS is the effect of the potion on him.

26. There is effectively in Wagner's Siegfried an unconstrained "innocent" aggressivity, an urge to directly pass to the act and just squash what gets on your nerves - as in Siegfrid's words to Mime in the Act I of Siegfried: "when I watch you standing, / shuffling and shambling, / servilely stooping, squinting and blinking, / I long to seize you by your nodding neck / and make an end of your obscene blinking!" (the sound of the original German is here even more impressive: "seh'ich dich stehn, gangeln und gehn, / knicken und nicken, / mit den Augen zwicken, / beim Genick moecht'ich den Nicker packen, / den Garaus geben dem garst'gen Zwicker!"). The same outburst is repeated twice in Act II: "Das eklige Nicken / und Augenzwicken, / wann endlich soll ich's / nicht mehr sehn, / wann werd ich den Albernen los?" "That shuffling and slinking, / those eyelids blinking - / how long must I / endure the sight? / When shall I be rid of this fool?", and, just a little bit later: "Grade so garstig, / griesig und grau, / klein und krumm, / hoeckrig und hinkend, / mit haengenden Ohren, / triefigen Augen - / Fort mit dem Alb! / Ich mag ihn nicht mehr sehn." "Shuffling and slinking, / grizzled and gray, / small and crooked, / limping and hunchbacked, / with ears that are drooping, eyes that are bleary… / Off with the imp! I hope he's gone for good!" Is this not the most elementary disgust, repulsion felt by the ego when confronted with the intruding foreign body? One can easily imagine a neo-Nazi skinhead uttering just the same words in the face of a worn-out Turkish Gastarbeiter.3

27. And, finally, one should not forget that, in the Ring, the source of all evil is not Alberich's fatal choice in the first scene of Rhinegold: long before this event took place, Wotan broke the natural balance, succumbing to the lure of power, giving preference to power over love - he tore out and destroyed the World-Tree, making out of it his spear on which he inscribed the runes fixating the laws of his rule, plus he plucked out one of his eyes in order to gain insight into inner truth. Evil thus does not come from the Outside - the insight of Wotan's tragic "monologue with Brunhilde" in the Act II of Walkure is that the power of Alberich and the prospect of the "end of the world" is ultimately Wotan's own guilt, the result of his ethical fiasco - in Hegelese, external opposition is the effect of inner contradiction. No wonder, then, that Wotan is called the "White Alb" in contrast to the "Black Alb," Alberich - if anything, Wotan's choice was ethically worse than Alberich's: Alberich longed for love and only turned towards power after being brutally mocked and turned down by the Rhinemaidens, while Wotan turned to power after fully enjoying the fruits of love and getting tired of them. One should also bear in mind that, after his moral fiasco in Walkure, Wotan turns into "Wanderer" - a figure of the Wandering Jew like already the first great Wagnerian hero, the Flying Dutchman, this "Ahasver des Ozeans."

28. And the same goes for Parsifal which is not about an elitist circle of the pure-blooded threatened by external contamination (copulation by the Jewess Kundry). There are two complications to this image: first, Klingsor, the evil magician and Kundry's Master, is himself an ex-Grail knight, he comes from within; second point, if one reads the text really close, one cannot avoid the conclusion that the true source of evil, the primordial imbalance which derailed the Grail community, resides at its very center - it is Titurel's excessive fixation of enjoying the Grail which is at the origins of the misfortune. The true figure of Evil is Titurel, this obscene pere-jouisseur (perhaps comparable to giant worm-like members of the Space Guild from Frank Herbert's Dune, whose bodies are disgustingly distorted because of their excessive consumption of the "spice").

29. This, then, undermines the anti-Semitic perspective according to which the disturbance always ultimately comes from outside, in the guise of a foreign body which throws out of joint the balance of the social organism: for Wagner, the external intruder (Alberich) is just a secondary repetition, externalization, of an absolutely immanent inconsistency/antagonism (of Wotan). With reference to Brecht's famous "What is the robbery of a bank compared to the founding of a new bank? ", one is tempted to say: "What is a poor Jew's stealing of the gold compared to the violence of the Aryan's (Wotan's) grounding of the rule of Law?"
30. One of the signs of this inherent status of the disturbance is the failure of the big finales of Wagner's operas: the formal failure here signals the persistence of the social antagonism. Let us take the biggest of them all, the mother of all finales, that of The Twilight of Gods. It is a well-known fact that, in the last minutes of The Twilight, the orchestra performs an excessively intricate cobweb of motifs, basically nothing less than the recapitulation of the motivic wealth of the entire Ring - is this fact not the ultimate proof that Wagner himself was not sure about what the final apotheosis of the Ring "means"? Not being sure of it, he took a kind of "flight forward" and threw together ALL the motifs. So the culminating motif of "Redemption through Love" (a beautiful and passionate melodic line which previously appears only in Act III of Walkuere) cannot but make us think of Joseph Kerman's acerbic comment about the last notes of Puccini's Tosca in which the orchestra bombastically recapitulates the "beautiful" pathetic melodic line of the Cavaradossi's "E lucevan le stelle," as if, unsure of what to do, Puccini simply desperately repeated the most "effective" melody from the previous score, ignoring all narrative or emotional logic.4 And what if Wagner did exactly the same thing at the end of The Twilight? Not sure about the final twist that should stabilize and guarantee the meaning of it all, he took recourse to a beautiful melody whose effect is something like "whatever all this may mean, let us make it sure that the concluding impression will be that of something triumphant and upbeating in its redemptive beauty." In short, what if this final motif enacts an empty gesture?

31. It is a commonplace of Wagner studies that the triumphant finale of Das Rheingold is a fake, an empty triumph indicating the fragility of the gods' power and their forthcoming downfall - however, does the same not go also for the finale of Siegfried? The sublime duet of Brunhilde and Siegfried which concludes the opera fails a couple of minutes before the ending, with the entry of the motif anouncing the couple's triumphant reunion (usually designated as the motif of "happy love" or "love's bond") - this motif is obviously a fake (not to mention the miserable failure of the concluding noisy-bombastic orchestral tutti, which lacks the efficiency of the gods' entry to Walhalla in Rhinegold). Does this failure encode Wagner's (unconscious?) critique of Siegfried? Recall the additional curious fact that this motif is almost the same as - closely related to - the Beckmesser motif in Meistersinger (I owe this insight to Gerhard Koch; Act III of Siegfried was written just after Meistersinger)! Furthermore, does this empty bombastic failure of the final notes not also signal the catastrophy-to-come of Brunhilde and Siegfried's love? As such, this "failure" of the duet is a structural necessity.5 (One should nonetheless follow closely the inner triadic structure of this duet: its entire dynamic is on the side of Brunhilde who twice shifts her subjective stance, while Siegfried remains the same. First, from her elevated divine position, Brunhilde joyously asserts her love for Siegfried; then, once she becomes aware of what Siegfried's passionate advances mean - the loss of her safe distanced position - she displays fear of losing her identity, of descending to the level of a vulnerable mortal woman, man's prey and passive victim. In a wonderful metaphor, she compares herself to a beautiful image in the water which gets blurred once man's hand directly touches and disturbs the water. Finally, she surrenders to Siegfried's passionate advances and throws herself into the vortex.) However, excepting the last notes, Act III of Siegfried - at least from the moment when Siegfried breaks Wotan's spear to Brunhilde's awakening - is not only unbearably beautiful, but also the most concise statement of the Oedipal problematic in its specific Wagnerian twist.

32. On his way to the magic mountain where Brunhilde lies, surrounded by a wall of fire which can be tresspassed only by a hero who does not know fear, Siegfried first encounters Wotan, the deposed (or, rather, abdicated) supreme god, disguised as a Wanderer; Wotan tries to stop him, but in an ambiguous way - basically, he WANTS Siegfried to break his spear. After Siegfried disrespectfully does this, full of contempt in his ignorance for the embittered and wise old man, he progresses through the flames and perceives a wonderful creature lying there in deep sleep. Thinking that the armored plate on the creature's chest is making its breathing difficult, he proceeds to cut off its straps by his sword; after he raises the plate and sees Brunhilde's breasts, he utters a desperate cry of surprise: "Das ist kein Mann! / This is no man!" This reaction, of course, cannot but strike us as comic, exaggerated beyond credulity. However, one should bear in mind a couple of things. First, the whole point of the story of Siegfried till this moment is that while Siegfried spent his entire youth in the forest in the sole company of the evil dwarf Mime who claimed to be his only parent, mother-father, he nonetheless observed that, in the case of animals, parents are always a couple, and thus longs to see his mother, the feminine counterpart of Mime. Siegfried's quest for a woman is thus a quest for sexual difference, and the fact that this quest is at the same time the quest of fear, of an experience that would teach him what fear is, clearly points in the direction of castration - with a specific twist. In the paradigmatic Freudian description of the scene of castration (in his late short text on "Fetishism"), the gaze discovers an absence where a presence (a penis) is expected, while here, Siegfried's gaze discovers an excessive presence (of breasts - and should one add that the typical Wagnerian soprano is an opulent soprano with large breasts, so that Siegfried's "Das ist kein Mann!" usually gives rise to a hearty laughter in the public?).6

33. Secondly, one should bear in mind here an apparent inconsistency in the libretto which points the way to proper understanding of this scene: why is Siegfried so surprised at not encountering a man, when, prior to it, he emphasizes that he wants to penetrate the fire precisely in order to find there a woman? To the Wanderer, he says: "Give ground then, for that way, I know, leads to the sleeping woman." And, a couple of minutes later: "Go back yourself, braggart! I must go there, to the burning heart of the blaze, to Brunhilde!" From this, one should draw the only possible conclusion: while Siegfried was effectively looking for a woman, he did not expect her not to be a man. In short, he was looking for a woman who would be - not the same as man, but - a symmetric supplement to man, with whom she would form a balanced signifying dyad - and what he found was an unbearable lack/excess. What he discovered is the excess/lack not covered by the binary signifier, i.e., the fact that Woman and Man are not complementary but asymmetrical, that there is no yin-yang balance - in short, that there is no sexual relationship.

34. No wonder, then, that Siegfried's discovery that Brunhilde "is no man" gives rise to an outburst of true panic accompanied by a loss of reality, in which Siegfried takes refuge with his (unknown) mother: "That's no man! A searing spell pierces my heart; a fiery anxiety fills my eyes; my senses swim and swoon! Whom can I call on to help me? Mother, mother! Think of me!" He then gather all his courage and decides to kiss the sleeping woman on her lips, even if this will mean his own death: "Then I will suck life from those sweetest lips, though I die in doing so." What follows is the majestic awakening of Brunhilde and then the love duet which concludes the opera. It is crucial to note that this acceptance of death as the price for contacting the feminine Other is accompanied musically by the echo of the so-called motif of "renunciation," arguably the most important leitmotif in the entire tetralogy. This motif is first heard in the Scene 1 of Rhinegold, when, answering Alberich's query, Woglinde discloses that "nur wer der Minne Macht versagt /only the one who renounces the power of love" can take possession of the gold; its next most noticeable appearance occurs towards the end of Act 1 of Walkure, at the moment of the most triumphant assertion of love between Sieglinde and Siegmund - just prior to his pulling out of the sword from the tree trunk, Siegmund sings it to the words: "Heiligster Minne hoechste Not / holiest love's highest need." How are we to read these two occurrences together? What if one treats them as two fragments of the complete sentence that was distorted by "dreamwork," that is, rendered unreadable by being split into two - the solution is thus to reconstitute the complete proposition: "Love's highest need is to renounce its own power." This is what Lacan calls "symbolic castration": if one is to remain faithful to one's love, one should not elevate it into the direct focus of one's love, one should renounce its centrality.

35. Perhaps a detour through the best (or worst) of Hollywood melodrama can help us to clarify this point. The basic lesson of King Vidor's Rhapsody is that, in order to gain the beloved woman's love, the man has to prove that he is able to survive without her, that he prefers his mission or profession to her. There are two immediate choices: (1) my professional career is what matters most to me, the woman is just an amusement, a distracting affair; or (2) the woman is everything to me, I am ready to humiliate myself, to forsake all my public and professional dignity for her. They are both false: they both lead to the man being rejected by the woman. The message of true love is thus: even if you are everything to me, I can survive without you, I am ready to forsake you for my mission or profession. The proper way for the woman to test the man's love is thus to "betray" him at the crucial moment of his career (the first public concert in the film, the key exam, the business negotiation which will decide his career) - only if he can survive the ordeal and accomplish successfully his task although deeply traumatized by her desertion, will he deserve her and she will return to him. The underlying paradox is that love, precisely as the Absolute, should not be posited as a direct goal - it should retain the status of a by-product, of something we get as an undeserved grace. Perhaps, there is no greater love than that of a revolutionary couple, where each of the two lovers is ready to abandon the other at any moment if revolution demands it.

36. What, then, happens when Siegfried kisses the sleeping Brunhilde, so that this act deserves to be accompanied by the Renunciation motif? What Siegfried says is that he will kiss Brunhilde "though I die in doing so" - reaching out to the Other Sex involves accepting one's mortality. Recall here another sublime moment from The Ring: in the Act II of Die Walkuere, Siegmund literally renounces immortality. He prefers to stay a common mortal if his beloved Sieglinde cannot follow him to Walhalla, the eternal dwelling of the dead heroes - is this not the highest ethical act of them all? The shattered Brunhilde comments on this refusal: "So little do you value everlasting bliss? Is she everything to you, this poor woman who, tired and sorrowful, lies limp in your lap? Do you think nothing less glorious?" Ernst Bloch was right to remark that what is lacking in German history are more gestures like Siegmund's.

37. But which LOVE is here renounced? To put it bluntly: the incestuous maternal love. The "fearless hero" is fearless insofar as he experiences himself as protected by his mother, by the maternal envelope - what "learning to fear" effectively amounts to is learning that one is exposed to the world without any maternal shield. It is essential to read this scene in conjunction with the scene, from Parsifal, of Kundry giving a kiss to Parsifal: in both cases, an innocent hero discovers fear and/or suffering through a kiss located somewhere between the maternal and the properly feminine. Till the late 19th century, they practiced in Montenegro a weird wedding night ritual: in the evening after the marriage ceremony, the son gets into bed with his mother and, after he falls asleep, the mother silently withdraws and lets the bride take her place: after spending the rest of the night with the bride, the son has to escape from the village into a mountain and spend a couple of days alone there in order to get accustomed to the shame of being married. Does something homologous not happen to Siegfried?

38. However, the difference between Siegfried and Parsifal is that, in the first case, the woman is accepted; in the second case, she is rejected. This does not mean that the feminine dimension disappears in Parsifal, and that we remain within the homoerotic male community of the Grail. Syberberg was right when, after Parsifal's rejection of Kundry which follows her kiss, "the last kiss of the mother and the first kiss of a woman," he replaced Parsifal-the-boy with another actor, a young cold woman - did he thereby not enact the Freudian insight according to which identification is, at its most radical, identification with the lost (or rejected) libidinal object? We BECOME (identify with) the OBJECT which we were deprived of, so that our subjective identity is a repository of the traces of our lost objects.

Notes

1. Gary Tomlison, Metaphysical Song, (Princeton: Princeton UP, 1999), 94.
2. Bertolt Brecht, Die Gedichte in einem Band, (Frankfurt: Suhrkamp, 1999), 1005.
3. When, in his Der Fall Wagner, Nietzsche mockingly rejects Wagner's universe, does his style not refer to these lines? Wagner himself was such a repulsive figure to him - and there is a kind of poetic justice in it, since Mime effectively is Wagner's ironic self-portrait.
4. Joseph Kerman, Opera as Drama, (Berkeley: University of California Press, 1988).
5. This love-duet is also one of the Verdi-relapses in Wagner (the best known being the revenge-trio that concludes the Act III of The Twilight, apropos which already Bernard Shaw remarked that it sounds like the trio of the conspirators from Un ballo in maschera). Gutman designated it as a farewell to music drama towards the rediscovered goal of the ultimate grand opera. See Robert Gutman, Richard Wagner, (New York, 1968), 299.
6. As if referring to this scene, Jacques-Alain Miller once engaged in a mental experiment, enumerating other possible operators of sexual difference which could replace the absence/presence of penis, and mentions the absence/presence of breasts.

Image and video hosting by TinyPic

- 23:04 - Komentari (7) - Isprintaj - #


View My Stats