uvod u filosofiju

ponedjeljak, 08.03.2010.

blog se preselio

Uvod u filosofiju se preselio na novu adresu, i sada je:

nagovor na filosofiju .Velika većina ovdje objavljenih tekstova premještena je na novo izdanje pod izvornim nadnevcima, često uz značajna proširenja i popravke (pomnije su navedeni izvori, neki zapisi su razbijeni na više dijelova, itd.).
pogovor uz Uvod u filosofiju:

Ovaj je Uvod započeo 23.11.2005. kao pokušaj da od mnoštva pročitanoga ponešto saberem u suvislu cjelinu, te istodobno to ponudim drugima koje bi to možda moglo zanimati. Prvenstveno se, dakle, radilo o sebe-uvođenju u filosofiju; doduše javnom, u nadi da ću na tom putu susresti ponekog sugovornika. U prvoj godini objavljeno je 88 zapisa, u sljedećih dvije još 45, da bih početkom 2009. odlučio da je ovaj blog došao do kraja.

Osobito sam ponosan da su na ovom Uvodu u filosofiju gostovali kao priređivači Milje sa zapisom smiješno? (Hegel, Dostojevski, Freud, Nietzsche) i
vertebrata sa zapisom ljepota? (Rilke, Baudleaire, Dostojevski, Lautremont), te Tomo kao gost autor sa tekstom Zvonko u raljama erosa (rasprava o ljepoti).

Također sam zahvalan svim komentatorima koji su iznimno obogatili ovaj blog.- 23:06 - A što Ti misliš o tome? (6) - Isprintaj - #

subota, 31.10.2009.

zarobljeni u priči? (vježba §4.)

djeco ivica se zovem kog nacrtam bude živ...

naknadno prebačeno (zajedno s komentarima) ovdje: zarobljeni u priči?

- 16:10 - A što Ti misliš o tome? (2) - Isprintaj - #

subota, 07.02.2009.

meditirati?

ulomak premješten (zajedno s komentarima) na novo izdanje bloga: meditirati? (ulomak iz Bert Hellinger, Priznati ono što jest)

- 22:32 - A što Ti misliš o tome? (8) - Isprintaj - #

nedjelja, 28.12.2008.

dosada?

ulomak premješten (zajedno s komentarima) na novo izdanje bloga: trostrukost dosade? (ulomak iz Graham Harman, Heidegger Explained)

- 12:02 - A što Ti misliš o tome? (20) - Isprintaj - #

subota, 29.11.2008.

tehnika?

Mordor

završna inačica ovoga zapisa na novom izdanju bloga: tehnologija?

ulomci premješteni ovdje:

Heidegger i tehnika? (ulomak iz Milan Galović, Uvod u filozofiju znanosti i tehnike)

Marx i tehnika? (ulomak iz Davor Rodin, Dijalektika i fenomenologija)

- 21:31 - A što Ti misliš o tome? (9) - Isprintaj - #

subota, 01.11.2008.

komunizam?

Čak i ako dopustimo da je staljinistički teror bio nužan ishod socijalističkog projekta, još imamo posla s tragičnom dimenzijom jednog emancipatorskog projekta koji je pošao naopako, jednog pothvata koji je na fatalan način potcjenio posljedice vlastite intervencije, za razliku od nacizma kao anti-emancipatorskog pothvata koji je predobro uspio. Drugim riječima, komunistički je projekt bio za bratstvo i dobrobit svih, dok je nacistički projekt izravno bio projekt dominacije.
(Slavoj Žižek, O vjerovanju)

premješteno na novo izdanje bloga: antifašizam komunizma? (ulomak iz Peter Sloterdijk, Srdžba i vrijeme)

- 19:42 - A što Ti misliš o tome? (9) - Isprintaj - #

petak, 17.10.2008.

živjeti sa sobom (savjest)?

ulomak premješten na novo izdanje bloga: živjeti sa sobom? (ulomak iz Hannah Arendt, O zlu)

- 20:02 - A što Ti misliš o tome? (2) - Isprintaj - #

subota, 04.10.2008.

philosophia perennis?

ulomci premješteni na novo izdanje bloga:
Cipra i philosophia perennis? (ulomci iz Marijan Cipra, Temelji ontologije i Damir Barbarić, Marijan Cipra)

philosophia perennis kao filosofska vjera? (ulomci iz Karl Jaspers, Filozofska vjera)

- 14:09 - A što Ti misliš o tome? (8) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 02.06.2008.

suvremena filosofija?

Kada se govori o suvremenoj filosofiji, obično se pod tim razumijeva filosofija 20. stoljeća. To ograničenje nije slučajno. Oko 1900. godine zbio se stanovit obrat u zapadnjačkom filosofiranju. Nastupile su nove tendencije i postale povijesne. To su u prvom redu tri velike skupine filosofskih stajališta tipičnih za suvremenu filosofiju:

- Fenomenološki usmjerena stajališta: ovamo prije svega spadaju klasična fenomenologija, egzistencijalizam i hermeneutička filosofija.
- Pozitivistički usmjerena stajališta: u njih se ubrajaju novopozitivizam, kritički racionalizam te brojna logičko-empiristička i linguistička stajališta u okviru takozvane analitičke filosofije.
- Marksistički usmjerena stajališta: ovamo spadaju različiti oblici novomarksizma te marksizam-lenjinizam koji je bio službena doktrina bivših komunističkih država.
(Arno Anzenbacher, Filosofija)

Suvremena scena je zamršena. Egzistencijalizam je zamuknuo. Slikom vlastitog daljeg postavljanja pitanja vlada filosofija znanosti, koja bi da i sama bude znanost, kao što njom vlada i filosofija društva koja želi živjeti kao društvena praksa. Oboje je značajno. Važnije mi se čini stalno obnavljano buđenje jedne svijesti na razini na kojoj osebujna filosofija tek počinje. To se ne može dogoditi drugačije nego u razgovoru s velikim filosofijama prošlosti. Kod njih je neprestano postavljanje pitanja vodilo ka pokušaju da cjelinu misle kao cjelinu. Koliko je to teško (i neophodno) danas skoro nitko ne zna (a svakako nije znao ni onda). U akademskoj nastavi filosofije stalno sam imao iskustvo da su veoma nadareni mladi ljudi, puni nade, užurbano tražili mjesta u kojima Platon ili Kant više nisu suvremeni – ali, ako zatim godinama nisu spoznali i podnijeli da na svakom pojedinom mjestu na kojem su kritizirali neke od ovih filosofa stvarno nisu razumjeli o čemu oni govore, onda više nisu bili sposobni za vlastiti produktivni rad.
(Carl Friedrich von Weizsäcker, Jedinstvo prirode)

Uvijek je teško orijentirati se u nepreglednom polju sadašnjeg filosofiranja. No upravo se stoga to uvijek iznova mora pokušavati. Prije više od 20 godina pošao je K. O. Apel od toga da postoje tri osnovna pravca filosofije: marksizam, analitička filosofija, te na posljetku fenomenologijsko-eksistencijalističko-hermeneutičko mišljenje. Od tih triju ''škola'' marksizam je filosofijski jamačno izgubio ponešto od aktualnosti. Nasljeđe kritičke teorije društva koja se nastavlja na Marxa i Lukacsa jedva da se još zastupa kao marksizam ili kao historijski materijalizam...
U zbilji preostaju još samo analitička i fenomenologijsko-egzistencijalističko-hermeneutička tradicija. Trostruku karakterizaciju posljednje treba pojmiti u smsilu povijesnog razvijanja. Ako se kontinentalna filosofija početno spoznala u široko razumljenoj fenomenologiji (Husserl, Scheler, Lipps, a prema stvari i Heidegger), bila je u neposrednom poraću prije zastupana pod nazivom egzistencijalizma (Jaspers, Heidegger, Merlau-Ponty, Sartre), koji se svagda isticao kao konkretizacija fenomenologijskoga stajališta. Dospijevši u međuvremenu na glas da je bio pukom modom, ustupio je egzistencijalizam mjesto hermeneutičkoj filosofiji (ponovno Heidegger, Gadamer). Pod hermeneutikom bivaju tako obuhvaćena različita ishodišta, kao sama Gadamerova filosofija, zatim pod njenim utjecajem nastala rehabilitacija praktičke filosofije (H. Arendt, J. Ritter, M. Riedel, R. Bubner i dr.), koja se sama često nazivala ''neoaristotelizmom'', uz to i povijesno relativizirajući smjer unutar teorije znanosti (Kuhn, Feyerabend) i filosofije jezika (Rorty, Davidson), ali i Nietzscheu blizak postmodernizam neostrukturalističke avangarde. Sve to važi danas kao ''hermeneutičko'' misaono dobro.
Uz kontinentalno-hermeneutičku vlada prije svega u anglosaksonskim zemljama zastupana analitička filosofija...
(Jean Grondin, Uvod u filosofijsku hermeneutiku)

ulomak premješten na novo izdanje bloga: suvremena filosofija? (ulomak iz Alain Badiou, Infinite Thought)

- 15:19 - A što Ti misliš o tome? (10) - Isprintaj - #

subota, 03.05.2008.

iskaz?

Heidegger i Gadamer pilaju drva udvoje

ulomak premješten na novo izdanje bloga: iskaz? (ulomak iz Jean Grondin, Smisao za hermeneutiku)

- 16:23 - A što Ti misliš o tome? (2) - Isprintaj - #

subota, 05.04.2008.

thymos?

ulomci premješteni na novo izdanje bloga:

priznanje? (ulomak iz Francis Fukuyama, Kraj povijesti i posljednji čovjek)

thymos kao protupol erosu? (ulomak iz Peter Sloterdijk, Srdžba i vrijeme)

- 18:30 - A što Ti misliš o tome? (7) - Isprintaj - #

četvrtak, 28.02.2008.

se?

ulomak premješten na novo izdanje bloga: Heideggerovo ”bezlično Se”? (ulomak iz Peter Sloterdijk, Kritika ciničkog uma)

završna inačica zapisa na novom izdanju bloga: Se?

- 20:04 - A što Ti misliš o tome? (11) - Isprintaj - #

nedjelja, 10.02.2008.

(pri)povijest?

Čovjek je bitno pripovjedačka životinja.

Svi se jadi mogu podnijeti ako ih staviš u neku priču ili o njima pripovijedaš.
(Karen Blixen)

ulomak premješten na novo izdanje bloga: pri-povijest? (ulomak iz Alasdair MacIntyre, Za vrlinom)

- 11:18 - A što Ti misliš o tome? (12) - Isprintaj - #

četvrtak, 24.01.2008.

budi svoj? (vježba §3.)

premješteno na novo izdanje: budi svoj?

- 16:29 - A što Ti misliš o tome? (2) - Isprintaj - #

petak, 18.01.2008.

svrhovito?

završna inačica ovoga zapisa na novom izdanju bloga: biološka svrhovitost?


ulomak premješten na novo izdanje bloga: teleologija kao funkcionalnost? (ulomak iz Jonathan Barnes, Aristotel)

- 18:55 - A što Ti misliš o tome? (2) - Isprintaj - #

srijeda, 12.12.2007.

Sofia's fans? (vježba §2.)

They gave me the Oscar but I want Sofia!

premješteno na novo izdanje bloga: Sofia’s fans?

- 08:15 - A što Ti misliš o tome? (12) - Isprintaj - #

srijeda, 28.11.2007.

majstor i filosof? (vježba §1.)

a možda može i bez postola?

premješteno na novo izdanje bloga: majstor i filosof?

- 08:15 - A što Ti misliš o tome? (8) - Isprintaj - #

petak, 16.11.2007.

raspoloženje?

Escher: Rind (1955.)

ulomci premješteni na novo izdanje bloga:

ugođaj? (ulomci iz Martin Heidegger, Što je metafizika i Bitak i vrijeme)

mišljenje, htijenje, osjećanje? (ulomak iz Rainer Thurnher, Hermeneutička fenomenologija kao angažman)

razlozi srca? (ulomak iz Max Scheler, Ordo amoris)

- 08:32 - A što Ti misliš o tome? (8) - Isprintaj - #

utorak, 06.11.2007.

Zvonko u raljama Erosa (rasprava o ljepoti)

rasprava premještena na novo izdanje bloga: Zvonko u raljama Erosa (rasprava o ljepoti)

- 12:17 - A što Ti misliš o tome? (8) - Isprintaj - #

srijeda, 31.10.2007.

svijet?

svijet je horizont mogućeg iskustva

ulomci premješteni na novo izdanje bloga:

svijet? (ulomak iz Eugen Fink, Uvod u filozofiju)

svijet i svijest? (ulomak iz Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologija percepcije)

- 13:39 - A što Ti misliš o tome? (4) - Isprintaj - #

subota, 27.10.2007.

biti tu

konačna inačica na novom izdanju bloga: uz Bitak i vrijeme §4: tubitak?

- 15:09 - A što Ti misliš o tome? (10) - Isprintaj - #

subota, 20.10.2007.

raznoliko?

Biokovo - iznad svih vrhova jest tišina.

ulomci premješteni na novo izdanje:

bitak se kazuje mnogostruko? (ulomak iz Martin Heidegger, Uvođenje u metafiziku)

raznolikost načina bitka? (ulomak iz Rainer Thurnher, Fenomenološka hermeneutika kao angažman)

pribor? (ulomci iz Martin Heidegger, Bitak i vrijeme i Graham Harman, Heidegger Explained)

- 19:36 - A što Ti misliš o tome? (2) - Isprintaj - #

petak, 12.10.2007.

fenomen?

završna inačica zapisa na novom izdanju bloga: uz Bitak i vrijeme §7: fenomen, logos, fenomenologija?

ulomak premješten na novo izdanje bloga: bitak i privid? (ulomak iz Martin Heidegger, Uvod u metafiziku)

- 15:10 - A što Ti misliš o tome? (5) - Isprintaj - #

srijeda, 03.10.2007.

fenomenologija?

rascvjetano stablo jabuke je Husserlov omiljeni primjer za fenomenološku analizu


konačna inačica ovoga zapisa na novom izdanju bloga: fenomenologija?

ulomak premješten na novo izdanje bloga: fenomenološki pristup? (ulomak iz Bert Hellinger, Ordnungen der Liebe)

- 12:30 - A što Ti misliš o tome? (5) - Isprintaj - #

srijeda, 19.09.2007.

iskustvo?

ulomak premješten na novo izdanje: iskustvo? (ulomak iz Hans-Georg Gadamer, Istina i metoda)

- 15:51 - A što Ti misliš o tome? (6) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 10.09.2007.

sudjelovanje?

kolo

ulomci premješteni na novo izdanje bloga:

mistika i metafizika? (ulomak iz William Johnston, Mistična teologija)

mišljenje sudjelovanjem? (ulomak iz David Bohm, On Dialogue)

- 07:45 - A što Ti misliš o tome? (3) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 03.09.2007.

obrazovanje?

ulomak premješten na novo izdanje: obrazovanje kao uzdizanje ka općem? (ulomak iz Hans-Georg Gadamer, Istina i metoda)

premješteno na novo izdanje: obrazovanje: tehnika ili slobodno duhovno sebeoblikovanje? (ulomak iz Damir Barbarić, Obrazovanje u sjeni nihilizma)

- 18:15 - A što Ti misliš o tome? (6) - Isprintaj - #

utorak, 14.08.2007.

tri?

Penroseova slika: tri ''svijeta'' - platonički matematski, fizički i mentalni - i tri duboke tajanstvenosti u njihovim poveznicama

na novom izdanju:

tri svijeta? (ulomak iz Karl Popper, Three Worlds)

tri svijeta i tri duboke tajne? (ulomak iz Roger Penrose, The Road to Reality)

svijest: znanost i buddhizam? (ulomak iz Dalai Lama, The Universe in a Single Atom)

- 10:57 - A što Ti misliš o tome? (7) - Isprintaj - #

ponedjeljak, 06.08.2007.

bomba?

Hirošima

ulomak premješten na novo izdanje bloga: bomba kao Buddha? (ulomak iz Peter Sloterdijk, Kritika ciničkoga uma)

- 07:03 - A što Ti misliš o tome? (4) - Isprintaj - #

utorak, 31.07.2007.

lijepo, stvarno?

tratinčica matematičarka

premješteno na novo izdanje bloga: lijepo? stvarno?

- 11:12 - A što Ti misliš o tome? (3) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>

< ožujak, 2010  
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

  • opis bloga: pokušaj sebeuvođenja sabiranjem filosofskih tekstova