Tutor.blog

Tutor.Blog je online priručnik na hrvatskom jeziku, za lakše snalaženje u HTML i CSS kodu. Ovdje možete naučiti kako učiniti svoj blog vizualno privlačnim, ali i osnove dizajniranja web stranica koje ne moraju biti nužno vezane uz blog.

Ovaj blog nije povezan sa uredništvom Blog.hr-a, te ne pruža podršku za tehničke probleme.

Besplatni predlošci za blog

Poravnanje teksta (alignment)

Iako sam ovo već spomenula u postu Mijenjanje boja predloška, ne bi bilo loše tome posvetiti poseban post :)
Tekst se može poravnati putem HTML-a i putem CSS-a.


HTML

Poravnanje s lijeve strane (na primjeru headinga h1):

<h1>VAŠ TEKST</h1>

Poravnanje s desne strane:

<h1 align="right">VAŠ TEKST</h1>

Centrirano:

<h1 align="center">VAŠ TEKST</h1>

Poravnanje s i sdesna i slijeva:

<h1 align="justify">VAŠ TEKST</h1>

CSS

Poravnanje s lijeve strane (na primjeru headera h1):

h1 {text-align: left;}

Poravnanje s desne strane:

h1 {text-align: right;}

Centrirano:

h1 {text-align: center;}

Poravnanje s i sdesna i slijeva:

h1 {text-align: justify;}

Dakako, ova poravnanja vrijede i za slike, tablice, div-ove... Ako pridate poravnanje BODY tag-u, svi elementi na stranici za koje nije posebno određeno poravnanje, imati će ono poravnanje koje je određeno za BODY.


U HTML/CSS odnosu postoji hijerarhija, što znači da je CSS nadređen HTML-u. Ako nešto odredite u CSS-u, a poslije to u kodu odredite sa HTML-om, browser se na HTML neće obazirati, već će obraditi ono što je određeno CSS-om. Na primjer, ako u CSS-u napišemo ovo:

p {
font-family: tahoma, verdana;
font-size: 12px;
text-align: left;
}

i onda poslije u HTML-u napišemo ovo:

<p align="center">Vestibulum vitae libero. Phasellus dapibus tempor felis. Aliquam erat volutpat. Mauris sagittis.</p>

taj paragraf će i dalje biti poravnat ulijevo jer je tako napisano gore u CSS-u. Ali, tome se može doskočiti. Kao što sam napisala u Uvodu u CSS, CSS se može pisati i unutar samog tag-a (inline), pa ako za sve paragrafe želite da budu poravnati ulijevo (kao što ste gore odredili), a za taj jedan paragraf baš želite da bude centriran, onda će ovo raditi:

<p style="text-align:center">Vestibulum vitae libero. Phasellus dapibus tempor felis. Aliquam erat volutpat. Mauris sagittis.</p>
06.03.2005. u 23:00

Blog je neaktivan i nije ga moguće komentirati. Obrazloženje

Nela Dunato Art & Design

Još niste uspjeli naći baš ono što vam treba? Pretražite cijeli Tutor.Blog:

Google

Sadržaj ovog bloga je autorski rad. © 2005-2007 Nela Dunato
Login
Google