Turopolje https://blog.dnevnik.hr/turopolje-mjesto

petak, 16.12.2011.

Priče iz turopoljske pilane (14)

DIP TUROPOLJE DANAS

Poslije 70 godina postojanja, DIP Turopolje može u svoju osobnu kartu upisati sljedeće podatke:

-Osnovna djelatnost
Proizvodnja piljene građe i parketa.

Od Stare fotografije mjesta Turopolja

-Proizvodnja
Prerada 30 000 kubičnih metara oblovine godišnje, te godišnja proizvodnja oko 50 000 kvadratnih
metara lamel i masivnog parketa.

Od Stare fotografije mjesta Turopolja

-Kvaliteta
Prvorazredna, što pokazuje i podatak da se 80 posto cjelokupne proizvodnje izvozi na sve kontinente,
a u prvom redu, u zemlje zapadne Europe.

Od Stare fotografije mjesta Turopolja

-Izvoz - uvoz
Na konvertibilno područje izvozi se roba u vrijednosti od oko 175 miliuna deviznih dinara, a uvoz iznosi
0,62 posto vrijednosti izvoza.

Od Stare fotografije mjesta Turopolja

-Tehnologija
Suvremena u svim djelovima procesa, od utovara i istovara trupaca i građe, do svih oblika prerade.
Fizički rad sveden je na minimum.

Od Stare fotografije mjesta Turopolja

-Produktivnost i zaposlenost
Zahvaljujući modernizaciji, u pojedinim dijelovima procesa, produktivnost je povećana 10 puta, a broj
zaposlenih od predratnih 650, smanjen je na 350 radnika.

Od Stare fotografije mjesta Turopolja

-Prosječni osobni dohoci
U 1980. godini prosječni osobni dohodak radnika iznosio je 9171 dinar,, što je spriječilo fluktaciju
radnika i ojačalo tim stručnjaka, a svi su oni prijeko potrebni za daljnji uspješan razvoj.

Od Stare fotografije mjesta Turopolja

-Pravci razvoja
Od proizvodnje poluproizvoda, postupno će se povećavati proizvodnja finalnih proizvoda u koje će biti
ugrađeno više ljudskog rada, a biti će konkurenti i na stranim tržištima.

Od Stare fotografije mjesta Turopolja

-Samoupravljanje
Samo zahvaljujući razvoju samoupravnih odnosa, moguće je bilo doseći sadašnji stupanj proizvodnje
i organizacije i stvoriti osnovicu za daljnje napredovanje DIP-a.

Od Stare fotografije mjesta Turopolja

-Društveni standard
Uz DIP je niklo novo suvremeno naselje gradskog tipa, u kojem živi 1000 stanovnika, od toga 50 posto
zaposlenih radnika. Godine 1977. sagrađeno je i kupljeno 19 stanova za radnike. 1979. i 1980. rješena
su 34 stambena zahtjeva, a 1981. još devet. U skladu sa željama radnika, stimulira se obiteljska
izgradnja, a potrebni krediti u pravilu se odobravaju u cjelosti. U mjestu je sagrađena i ambulanta za
radnike i mještane Turopolja.

-Osnovno načelo poslovanja
Gospodarski, prvenstveno uz oslanjanje na vlastite mogučnosti i snage.

-Značenje kolektiva
Turopolje se danas ne može zamisliti bez DIP-a, niti DIP bez Turopolja. Iz ove uzjamnosti rađaju se
svi odnosi koji pridonose obostanom razvitku.

-Direktori radne organizacije od 1945. do 1981.
Drago Lučan od 1945 do 1949
Stevo Miletić od 1949 do 1960
Rudolf Sabadi od 1960 do 1964
Andrija Delač od 1964 do 1970
Milan Karaža od 1970 do 1977
Ivan Hečimović od 1978 do 1981

SAŽETAK

Razvojni put DIP-a dug je koliko i njegova povijest. Taj put je imao svojih uspona i padova. Bilo je
godina ada se ulagalo više, a i godina kada se nije ulagalo. Značajnija ulaganja u rekonstrukciju i
modernizaciju, kao što je već iznešeno, započela su prije dvadesetak godina, atraju i danas. Razvojni
put karakterističan je i po tome što je savlađivan korak po korak. Ulagalo se onoliko sredstava koliko
se zarađivalo vlastitim radom, iz neznatnu pomoć sredstava sa strane. Tako da na tom putu nije bilo
megalomanskih projekata, već niz malih akcija, čiji je cilj bio usavršavanje proizvodnog i tehnološkog
procesa, uz povećanje produktivnosti, ekonomičnosti i rentabilnosti. Ponekad se mogao stvoriti utisak
da radna organizacija stagnira, što je bilo pogrešno.Isoravnos takve politike ulaganja potvrđuje se
posebno danas, kada se jasno od strane društva moralo reći da se ulagati u razvoj može samo
onolikosredstava koliko se vlastitim radom i stvori. Danas DIP raspolaže suvremenom opremom u
pilanskoj i parketarskoj proizvodnji, te se ubraja u red organizacija koje su po produktivnossti rada i
ekonomskoj efikasnosti pri samom vrhu u republici. To je istovremeno omogučilo da DIP uspješno
savlada poteškoće s kojima se susreće na svjetskom konvertibilnom tržištu. Perspektive za daljni
razvoj DIP-a su velike, jer počivaju na trajnom izvoru sirovina, koje iznose oo 32 m3 pilanskih trupaca.
Te količine osigurane su iz užeg alimentacijskog područja kojeg čine šume između Kupe i Save, te
šume Žumberka. Godinama izgrađivani korektni poslovni odnosi između ŠG Zagreb, Šumarije Velika
Gorica i Remetinec, ŠG Sisak, Šumarije Pokupsko i Lekenik, ŠG Karlovac,te Šumarije Jastrebarsko,
garancija su da je sirovina za primarne pilanske kapacitete trajno osigurana. To istovremeno obvezuje
radne ljude i stručnjake u radnoj organizaciji da budući razvoj usmjere u oplemenjivanje drvene mase
kroz ulaganje više rada i izlazak na svjetsko tržište s finalnim proizvodom. Kadrovi s kojima danas DIP
raspolaže i odnosi na domaćem i inozemnom tržištu realna su osnova da se tako zacrtani planovi i
realiziraju.

Da se ne zaboravi !

Patrik Čunčić, Svibanj 2011.

(Original pisan 1981 godine u povodu 70 godina uspješnog rada Drvne industrije Turopolje)
(Fotografije su sakupljene iz različitih izvora: mještani, knjige, osobna arhiva...)16.12.2011. u 13:14 • 0 KomentaraPrint#^

<< Arhiva >>

Creative Commons License
Ovaj blog je ustupljen pod Creative Commons licencom Imenovanje-Dijeli pod istim uvjetima.

IZ POVIJESTI TUROPOLJA


Nakon izgradnje pruge Zagreb-Sisak 1862 godine, Eksploatacija turopoljskih šuma (Turopoljski Lug) uzela je maha. Nedaleko sela Rakitovca i Buševca podignuto je skladište kojim su upravljali Francuzi. Tu, pored želježničke stanice ručno je obrađivano drvo, a najtraženija roba bile su "Duge" za bačve raznih veličina. Uz rub skladišta uskoro su podignuti objekti u koje se najprije privremeno, a zatim stalno, smjestila radnička populacija. Tako je izraslo naselje koje dobiva ime Turopolje. Doduše mještani okolnih sela nazivali su ga "Leštant", ali je taj naziv kasnije napušten. Svi zaposleni obavljali su teške fizičke poslove ili su kao "Kirijaši" prevozili trupce iz šume do stovarišta.


Filip Deutsch (Dojč), industrijalac iz Zagreba, kupio je 1910. godine od Plemenite opčine turopoljske pedesetak jutara zemlje. Doktor Ljudevit Josipović, turopoljski župan, prodao je tu zemlju bez pristanka seoskih sudaca, kojima je samo preostalo da naknadno, kad je već sve bilo gotovo, odobre prodaju. Tako je utemeljena drvna industrija u Turopolju koja je radila pod nazivom "Filipa Deutscha sinovi". Vlasnik je odmah počeo dizati objekte za pilanu i kuće za radnike i stručnjake koje je namjeravao dovesti iz Zagreba i drugih krajeva Hrvatske. Stanovi su građeni u nizu i nazvani su "Kolonija". U rekordnom roku u ono vrijeme podignuti su svi objekti i već u lipnju, odnosno srpnju 1911. godine počela je proizvodnja rezane građe, uglavnom hrastovine iz turopljskih šuma. Kapacitet pilane bio je 40.000 m3, sa pet gatera i jednim venecijanerom sa vlastitom električnom centralom za pogon pilane i rasvjetu mjesta. Pilana je radila i za vrijeme II svjetskog rata, pod upravom okupatora . U dva navrata pokušana je zapaliti od partizana, no nije htjela gorjeti.


U mjestu je postojala ciglana od čijih su se cigli izgradili mnogi objekti u mjestu i okolici. U mjestu je uz ciglanu iskopavanjem ilovače nastalo i umjetno jezero "Bajer", ali nažalost kada je prokopan kanal Sava - Odra jezero je presušilo, a zatim je kroz nekoliko godina i zatrpano. Ciglana je, zbog loše kvalitete sirovine, prestala s radom 1938. godine. U blizini ciglane je postojala i lugarnica. Zanimljivo je da je Turopolje nekad imalo školu, kino, knjižnicu, radio postaju, poštu, restoran, kuglanu, streljanu, mesnicu, brijačnicu... , a danas u moderna vremena toga više nema. Nekada je u mjestu djelovalo nekoliko sekcija: glumačka, kuglačka i streljačka.


Uz drvnu industriju, kroz svoju povijest, izraslo je i moderno radničko naselje. Drvna industrija počela je s radom 1911, godine, pa se ta godina uzima i kao godina nastanka mjesta Turopolje. Zbog svoje povijesti i zbog radnih ljudi skromnih životnih prilika, za zaštitnika mjesta izabran je Sv. Josip Radnik, a slavi se 01.svibnja, kada se održava sv. Misa i slavi se dan mjesta, te međunarodni praznik rada.


Turopolje danas

Danas mjesto Turopolje broji oko 1000 stanovnika. U mjestu se nalaze željeznički - ranžirni kolodvor, drvna industrija, ambulanta, društveni dom, zgrada nogometnog kluba sa igralištem, trgovina. U neposrednoj blizini mjesta nalazi se i letjelište Aero kluba Velika Gorica, gospodarsko - poslovna zona "Turopolje - Rakitovec", te poznati zatvor - kaznionica Turopolje. U mjestu djeluje jedno od najstarijih nogometnih klubova u našem kraju NK Turopolje (nekada: NK proleter, osnovan 1930. godine), Dobrovoljno vatrogasno društvo Turopolje (osnovano 1941. godine), Udruga hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata - ogranak Turopolje, udruga TUM (turopoljska udruga mladih), Udruga umirovljenika Turopolje, Belot klub Turopolje, ŠRK (športsko ribolovni klub) Ribomanija, te Stolno teniski klub Turopolje.


PRIČE IZ TUROPOLJSKE PILANE


Život i razvoj mjesta Turopolje neraskidivo je vezan uz drvnu industriju.
Turopoljska pilana u povijesti nije bila samo izvor egzistencije mještana, već i stalna pomoć u svim akcijama u mjestu.
Priče iz pilane govore o povijesti i razvoju jedne drvne industrije, ali i jednog mjesta i njegovih stanovnika.

Uvod

Priče br. 1

Priče br. 2

Priče br. 3

Priče br. 4

Priče br. 5

Priče br. 6

Priče br. 7

Priče br. 8

Priče br. 9

Priče br. 10

Priče br. 11

Priče br. 12

Priče br. 13

Priče br. 14

Pogovor

ARHIVA - ČLANCI


Lipanj 2014 (1)
Svibanj 2014 (1)
Ožujak 2014 (3)
Veljača 2014 (2)
Siječanj 2014 (3)
Prosinac 2013 (1)
Studeni 2013 (5)
Listopad 2013 (2)
Rujan 2013 (2)
Kolovoz 2013 (3)
Srpanj 2013 (3)
Lipanj 2013 (1)
Svibanj 2013 (4)
Travanj 2013 (2)
Ožujak 2013 (2)
Veljača 2013 (7)
Siječanj 2013 (2)
Prosinac 2012 (5)
Studeni 2012 (7)
Listopad 2012 (7)
Rujan 2012 (4)
Kolovoz 2012 (5)
Srpanj 2012 (2)
Lipanj 2012 (6)
Svibanj 2012 (6)
Travanj 2012 (4)
Ožujak 2012 (4)
Veljača 2012 (8)
Siječanj 2012 (3)
Prosinac 2011 (13)
Studeni 2011 (8)
Listopad 2011 (3)
Rujan 2011 (1)
Kolovoz 2011 (3)
Srpanj 2011 (9)
Lipanj 2011 (6)
Svibanj 2011 (9)
Travanj 2011 (8)
Ožujak 2011 (10)
Veljača 2011 (10)
Siječanj 2011 (11)
Prosinac 2010 (7)

INFO


Email bloga:

turopolje@ymail.com


- - -

BESPLATNA IGRAONICA - RADIONICA


Nedjeljom Društveni dom Turopolje Od 17:00 do 18:30 sati


- - -


Broj posjeta blogu od prosinca 2010


Free Web Counter


TUROPOLJE KARTA I VREMENSKA PROGNOZA


 


ZET-VOZNI RED,LINIJA-305 VELIKA GORICA-TUROPOLJE


 


HŽ-VOZNI RED 


VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI :  • Vatrogasci Velika Gorica

01 6221-283


01 6262-903  • Hitna pomoć Velika Gorica

01 6379-715  • Policijska postaja Velika Gorica

01 6221 144  • Elektra VG-hitne intervencije

01 6370-052098 450-34001 6263-857 098 802-755  • Željeznički kolodvor Turopolje

01 6215-079  • Ambulanta Turopolje

01 6219-692  • Župni ured Vukovina

01 6230-30001 6370-64001 6370 30001 6221 263


LINKOVI


DVD TUROPOLJENK TUROPOLJE


 


KUNIĆARNIK I KUNIĆIGRAD VELIKA GORICA


 


PLEMENITA OPČINA TUROPOLJSKA


 


TURISTIČKA ZAJEDNICA VG


 


FOTO GALERIJA MJESTA TUROPOLJE


Stare fotografije mjesta Turopolje

102. Turopoljski fašnik-pobjeda klinaca iz Turopolja i Maskenbal u društvenom domu u Turopolju

100 godina mjesta Turopolja

Čišćenje snijega 12.02.2012.

103. Turopoljski fašnik-pobjeda klinaca iz Turopolja i Maskenbal u društvenom domu u Turopolju

Otvorenje novih prostorija Turopoljske udruge mladih, 21.09.2012.

Kestenijada - Izrada bundeva - Udruga TUM, 28.10.2012.TUROPOLJE MOJE DRAGO

Prošao sam pola svijeta na sve četiri strane


Najljepše je Turopolje, cijeli svijet to znade


Lijepa sela Turopolja ponos našeg kraja


Lijepi dečki i djevojke puni osječaja


Turopolje moje drago u srcu te nosim


Kud god hodim, ma gdje bio, s tobom se ponosim


Sava nam je lijevo krilo, Zagreb širi grane


K`o da hoće pozdraviti turopoljce mlade


Našao sam turopoljku plavu i visoku


Kad je ljubim pamet gubim


s njom ću da se združim


Turopolje moje drago u srcu te nosim


Kud god hodim, ma gdje bio, s tobom se ponosim


Turopolje,zavičaju, grudo moja mila


Hrvatska me hrabra majka s ponosom rodila


Kako ne bi sretan bio u tako lijepom kraju


Zato pjevam pjesmu ovu svome zavičaju


Turopolje moje drago u srcu te nosim


Kud god hodim, ma gdje bio, s tobom se ponosim


 


TUROPOLJSKA HIMNA


Nek zaori naša pjesma snažno kao grom


Sedam stotin ljeta slavi Turopoljski dični dom


Složno naprijed braćo mila turopoljac želi vijek


Da ni jedna njemu sila ne pomuti slavni stijeg


Turopoljski lug, veselje njeg oblijeva Odre val


Slavne borbe je znamenje Lukavec ponosni grad


Staru tvoju slavu pjeva slavuj v lugu zelenom


O njoj priča naša djeva svome dragom miljenom


Da nam uvijek sretan bude, Turopoljski dični rod


Našu dragu djedovinu branit ćemo složno svi


Zato srca svi u jednu ljubav ćemo složit mi


Bože silni, Bože sveti, Turopoljski brani dom


Ljubav, slogu nam podijeli, ponos da smo rodu svom.