Vratiti se ...

09.02.2019.

... na početak, je trenutak koji će voditi oslobođenju ljudske vrste.


''Sva je zemlja imala jedan jezik i riječi iste.
2 Ali kako su se ljudi selili s istoka, naiđu na jednu dolinu u zemlji Šinearu i tu se nastane.
3 Jedan drugome reče: "Hajdemo praviti opeke te ih peći da otvrdnu!" Opeke im bile mjesto kamena, a paklina im služila za žbuku.
4 Onda rekoše: "Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne raspršimo po svoj zemlji!"
5 Jahve se spusti da vidi grad i toranj što su ga gradili sinovi čovječji.
6 Jahve reče. "Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek početak njihovih nastojanja. Sad im ništa neće biti neostvarivo što god naume izvesti.
7 Hajde da siđemo i jezik im pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumije."
8 Tako ih Jahve rasu odande po svoj zemlji te ne sazidaše grada. ''


I opet ćemo biti tako snažni kao vrsta.


6 Jahve reče. "Zbilja su jedan narod, s jednim jezikom za sve! Ovo je tek početak njihovih nastojanja. Sad im ništa neće biti neostvarivo što god naume izvesti.


I opet će Sinovi Čovječi biti snažni.

<< Arhiva >>