Što je izbor? …

01.06.2018.

… Pobjeći? … Zatvoriti blog kao da nikad nisi bio ovdje? … Ne. Moramo se boriti! Za svoja mišljenja! Za naše stavove!Moramo se boriti za liberalnu demokraciju! Moramo se boriti za prava i slobode koje nam je omogućila liberalna demokracija!

<< Arhiva >>