utorak, 01.03.2011.

ELEKTRIČNI UREĐAJI U AUTOMOBILU 8.R. TEMA 4.2.

1. Opiši motore za pogon cestovnih vozila.

Motori za pogon cestovnih motornih vozila rade na principu toplinskih kružnih procesa koji mogu biti benzinski (otto) ili dizelski. Benzinski koriste gorivo benzin i tekući naftni plin a pale se električnom iskrom. Dizelski motor ima znatno veću kompresiju, pa je temperatura stlačenog zraka dovoljno visoka da zapali gorivo (plinsko ulje), koje se ubrizgava pod visokim tlakom. Izgaranjem goriva kemijska energija se pretvara u toplinsku, a toplinska u mehaničku potrebnu za pokretanje motora. Gibanje motora se preko getribe prenosi na kotače vozila.

2. Kako se pokreće motor vozila?

Zakretanjem ključa za paljenje pokreće se elektromagnet koji preko poluge potiskuje pogonski zupčanik elektropokretača i uparuje ga sa zupčanikom zamašnjaka motora (kinematički par). Druga strana kotve elektromagneta zatvara strujni krug i uključuje elektropokretač koji pokreće pokretne dijelove motora kako bi mogao započeti ciklus pretvorbe energije. Paralelno sa uključivanjem elektropokretača stavlja se u pogon i uređaj za paljenje koji generira iskru točno u određenom trenutku i motor počinje sa radom. Tada se ispušta ključ za startanje i on se postavlja u radni položaj i pritom isključuje elektropokretač.

3. Opiši elektropokretač.

Elektropokretač je snažni serijski kolektorski istosmjerni elektromotor (namotaji statora i rotora spojeni su u seriju pomoću četkica i kolektora tako da stalno postoji odbojna magnetska sila koja zakreće rotor). On posjeduje prijenosni zupčasti mehanizam koji omogućuje da se pokretni dijelovi motora za vrijeme paljenja vrte optimalnom brzinom, a mehanička veza se ostvaruje pomoću elektromagneta..

4. Opiši olovni akumulator.

Akumulator je uređaj koji ima pohranjenu kemijsku energiju koja je nastala tijekom punjenja pretvorbom od električne. Napunjen akumulator ima pozitivnu elektrodu od olovnog dioksida, negativna je čisto olovo, a elektrolit je 33,5% sumporna kiselina. Zatvaranjem strujnog kruga negativna elektroda akumulatora otpušta elektrone koji vanjskim strujnim krugom preko potrošača dolaze do pozitivne elektrode. Negativna elektroda povećava, a pozitivna smanjuje oksidacijski stupanj. Obje elektrode pritom postepeno prelaze u olovni sulfat, a elektrolit se razrjeđuje. Akumulator električnom energijom napaja elektropokretač i sve potrošače u automobilu za vrijeme dok motor ne radi, no to mora biti ograničeno jer se može isprazniti. Prilikom rada motora napajanje energijom potrošača preuzima alternator, a višak se pohranjuje u akumulatoru. Akumulator osobnih automobila ima u seriju povezano 6 olovnih članaka, a svaki ima napon 2 volta (ukupno 12). Električni kapacitet akumulatora izražava se u ampersatima (Ah), a standardni su 45 Ah, 50 Ah, 60 Ah, itd. Električni kapacitet znatno opada kod niskih temperatura te priližno ima 50% na -10 stC. Normirani kapaciteti se odnose na 25 st C pri čemu se pražnjenje ograničava na 1,75 V po ćeliji. Pražnjenje ispod ovog napona izaziva pojavu olovnog sulfata koji se više ne nože regenerirati punjenjem i do pada kapaciteta. Olovni akumulator otkrio je francuz Gaston Plante 1859.godine.

5. Opiši alternator automobila.

Alternator je trofazni generator izmjenične struje. Izlazi iz alternatora spojeni su na ispravljač sastavljen od šest dioda u mosnom spoju koji struju ispravlja i transformira u jednofaznu. Regulator napona osigurava konstantan napon od 14V neovisno o broju okretaja radilice i o opterećenju, a to se postiže regulacijom uzbudnog istosmjernog napona namotaja rotora koji se spaja pomoću četkica i kliznih prstenova. On također uključuje ili isključuje punjenje i spriječava pražnjenje akumulatora preko alternatora pri malom broju okretaja. Ispravljač i regulator napona sastavni su dijelovi alternatora. Alternator se pogoni remenskim prijenosom preko radilice.

6. Opiši uređaj za generiranje iskre.

Uređaj radi na principu induktora i obično ga nazivamo bobina. Generira napon oko 100 kV koji na svjećici proizvodi iskru za paljenje.

7. Opiši ulogu osigurača u električnoj instalaciji automobila.

Električna instalacija u automobilu ima puno strujnih krugova i svi su osigurani osiguračima. To je u naravi namjerno oslabljeno mjesto koje prvo strada kod preopterećenja ili kratkog spoja i prekida strujni krug prije oštećenja vodova ili potrošača. Prije zamjene osigurača potrebno je pronaći uzrok kvara i otkloniti ga, a nije preporučljivo stavljanje jačeg.

8. Navedi potrošače električne struje u automobilu.

Potrošači električne struje u automobilu su elektropokretač, uređaj za generiranje iskre, svjetla, pokazivač smjera, sirena, podizači stakla, radio, klima uređaj, itd.

9. Opiši način zbrinjavanja akumulatora.

Otrovni sastojci u akumulatoru su olovo i elektrolit. Zato je stari akumulator nužno odložiti u posebno označen spremnik u reciklažnom dvorištu.

10. Benzinski motori kao alternativno gorivo mogu koristiti i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11. Alternator je a) jednofazni b) dvofazni c) trofazni generator izmjenične struje.

12. Kapacitet akumulatora mjeri se u:
a) amper satima b) kilovat satima c) njutn satima d) volt satima

13. Akumulator je kemijski izvor izmjenične struje a) DA b) NE

14. Članci akumulatora su spojeni a) serijski b) paralelno

15. Četkice elektropokretača izrađuju se od:
a) pertinaksa b) grafita c) cekasa d) poluvodiča

16. Elektromotor elektropokretača je: a) kolektorski b) asinkroni c) sinkroni

17. Sustavu elektropokretača ne pripada:
a) elektromagnet b) remenski mehanizam c) kolektorski motor d) zupčasti mehanizam

18. Sustavu alternatora ne pripada: a) remenski mehanizam b) stator c) elektromagnet
d) klizni prstenovi e) ispravljač f) rotor

19. Elektrolit akumulatora je a) sumporna b) dušična c) octena d) klorovodična kiselina

20. Navedi uređaj koji nema rotor a) alternator b) akumulator c) elektropokretač

21. alternator posjeduje a) kolektor b) klizne prstenove


22. Opiši električne u ređaje u automobilima Tesla Motors. *****+

Tvrtka Tesla Motors iz San Carlosa (Kalifornija) proizvodi prvi serijski automobil na električni pogon. Za sada se isporučuje Tesla Roadster-sportski kupe, a u pripremi je i sedan izvedba sa 5+2 sjedala (slike na Internetu).
Pogonski stroj kupea je četveropolni trofazni indukcijski elektromotor maksimalne snage 200 kW, a maksimalni mu je broj okretaja 14000/min.
Akumulator se sastoji od 6831 udruženih litij-ionskih baterija napredne tehnologije i ima izlazni napon 375 V. Težina akumulatora je 450 kg, puni se ubrzanim načinom 3,5 h, a omogućava autonomiju 390 km. Elektromotor se napaja pomoću DC-AC pretvarača koji pomoću naprednog softvera generira električnu struju koja ima trenutno najprikladnije karakteristike. Također ima mogućnost regenerativnog kočenja i pritom dio energije pretvorbom pohranjuje u akumulator. Elektromotor ima stupanj djelovanja 0,9 pa je rezultat toga vrlo mala potrošnja, koja kad bi se usporedila sa potrošnjom benzina iznosi 1,7 l/100km. Automobil ubrzava do 100 km/h za impresivnih 3,7 sec.
Sedan izvedba koja je u fazi prototipa ima vodom hlađeni akumulator sastavljen od 8000 udruženih baterija, može se ubrzanim postupkom napuniti za 45 min, a osigurava autonomiju 500km.

Sadržaji označeni znakom *****+ su za one koji žele znati više.

DODATNI SADRŽAJ.

2011 Rimac Concept One- 22:19 - Komentari (1) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>