utorak, 12.10.2010.

IZRADA SHEME JEDNOSTAVNOG ELEKTRONIČKOG SKLOPA 8.R. TEMA 1.1.

1.Opiši elektroniku

Elektronika je dio elektrotehnike koja je se počela naglo razvijati početkom 20. stoljeća isprva otkrićem elektronskih cijevi, a zatim poluvodičkih materijala, a koristi istosmjernu struju male jakosti i napona DC. U njenom području proizvode se individualni i integrirani elektronički elementi koji se ugrađuju u informatičku opremu, radio i tv prijemnike, radare, lasere, mobitele, navigacijske uređaje, itd.

2. Navedi što su elektronički simboli

Elektronički simboli su međunarodno dogovoreni i normirani znakovi kojima se pojednostavljeno označuju elektronički elementi.

3. Što je elektronički sklop?

Elektronički sklop je tehnička tvorevina nastala međusobnim povezivanjem više elektroničkih elemenata u jedinstvenu cjelinu.

4. Navedi vrste shema koje koristimo u elektronici.

U elektronici koristimo elektroničku, montažnu i blok shemu.

5. Opiši elektroničku shemu.

Elektronička shema daje detaljan način spajanja elektroničkih elemenata u elektroničkom sklopu, a crta se simbolima.
Danas se elektroničke sheme crtaju uglavnom pomoću računala, za što postoje brojni napredni programi. Iz baza simbola odabiru se elektronički elementi, raspoređuju na odgovarajuće pozicije, povezuju i pridružuju im se traženi parametri. Zatim je moguće pokrenuti aplikaciju za otkrivanje eventualnih pogrešaka i otkloniti ih. Nakon toga su na raspolaganju brojne analize strujnih krugova po želji i sa dijagramskim prikazom parametara.

6. Opiši montažnu shemu.

Montažna shema se crta u mjerilu i daje točan raspored elektroničkih elemenata. I ova se shema danas uglavnom izrađuje računalom. Napredni programi, nakon izrade elektroničke sheme, nude mogućnoct izrade i montažne sheme, tiskane pločice, te pridruživanje elektroničkih elemenata u 3D načinu. Nadalje moguć je pogled na elektronički sklop iz svih pozicija i virtualno puštanje u rad.

7. Opiši blok shemu.

Blok shemu koristimo za pojednostavljeni prikaz složene tvorevine, koja ima više elektroničkih sklopova, a pokazuju njhovu međusobnu pvezanost.

8. Izrade sheme u elektrotehnici.

U elektrotehnici koristimo izmjeničnu struju velike jakosti i napona AC. Po potrebi izmjenična struja se može ispravljačima pretvoriti u istosmjernu za pogon šinskih vozila, elektrolize i zavarivanja. Za izradu se koriste međunarodni elektrotehnički simboli. Sheme mogu biti jednopolne i višepolne.

9. Opiši jednopolnu elektrotehničku shemu.

Kod ovog načina prikazivanja električni elementi su povezani jednom crtom. Na svakom dijelu strujnog kruga ucrtava se onoliko kratkih kosih crta koliko u njemu ima vodiča.

10. Opiši višepolnu elektrotehničku shemu. (shema spajanja)

Kod ovog načina crtaju se svi električni vodiči. Fazni vodiči imaju oznake L1, L2 i L3 i u naravi se nalaze pod naponom.
Nulti vod ima oznako N, a u naravi nije pod naponom. Vod za uzemljenje ima oznaku Pe, a u naravi također nije pod naponom.

11. Opiši elektro projektiranje pomoću računala

a) Programi za elektro projektiranje imaju bazu simbola i samo ih je potrebno postaviti na odgovarajuće pozicije.
b) Renomirani proizvođači električnih sklopova isporučuju njihove sheme u elektronskom obliku pa ih je potrebno samo postaviti na odgovarajuću poziciju u shemu složenog uređaja.
c) Moguća je provjera virtualnim puštanjem u pogon.
d) Nakon završetka shema se ispisuje na pisaču, a kopije su iste kvalitete kao i orginal
e) Olakšane su eventualne preinake sheme.
f) Moguća je brza dostava preko Interneta.

12. Povijest elektroničkih programa. *****+

Na sveučilištu Berkeley u Kaliforniji predstavljen je 1960. god. program RAKA za analizu nelinearnih elektroničkih strujnih krugova. Daljim razvojem predstavljeni su 1973. SPICE 1, 1975. SPICE 2. 1983. SPICE 3. Programi se zatim stavljaju na raspolaganje za korištenje pa su nastale brojne komercijalne verzije HSPICE, PSPICE, XSPICE, TISPICE, LTSPICE...
Krajem dvadesetog stoljeća nastali su i drugi programi, tako da danas postoji mnogo naprednih programa, od kojih su neki slobodni.
- 20:23 - Komentari (2) - Isprintaj - #

<< Arhiva >>