Taajni svijet

The heart that I stole, I'm not giving back, never giving back...

24.08.2012. u 02:46
| Šta ti misliš? (0) | Tko printa? |

Cigo moj...Neću skoro onim šorom
ne znam posle put odande
me sem ćoro, moja lolo
ću ćo šoro paša mande
vetar cvili i leleće
skini suknju i jeleće
nit' ko mari, nit' ko zna
na ćer mande čingara

17.08.2012. u 13:53
| Šta ti misliš? (0) | Tko printa? |

samo za moju Sreću i nikog više, samo će on razumjeti svaku notu... i nitko više

08.08.2012. u 20:49
| Šta ti misliš? (0) | Tko printa? |